Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo"

Transkrypt

1 Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej 1.2 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy konsumenckiej 1.3 Orzecznictwo sądowe dotyczące sprzedaŝy konsumenckiej 2 Umowa sprzedaŝy 2.1 Umowa sprzedaŝy w prawie europejskim 2.2 Charakterystyka umowy sprzedaŝy 2.3 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy 2.4 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy Wzór umowy sprzedaŝy 2.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy sprzedaŝy 3 Umowa międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.1 Umowa międzynarodowej sprzedaŝy towarów w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka umowy międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.3 Prawa i obowiązki stron umowy międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.4 Wzory umów Wzór umowy o międzynarodowej sprzedaŝy towarów 3.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o międzynarodowej sprzedaŝy towarów 4 Umowy budowlane 4.1 Charakterystyka umów budowlanych 4.2 Prawa i obowiązki stron umów budowlanych 4.3 Wzory umów Wzór umowy przedwstępnej o wykonanie robót budowlanych Wzór umowy o roboty budowlane zawartej w trybie Generalnego Wykonawcy Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych zawieranej przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcą 4.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umów budowlanych

2 5 Umowa o prace projektowe 5.1 Umowa o prace projektowe w prawie europejskim 5.2 Charakterystyka umowy o prace projektowe 5.3 Prawa i obowiązki stron umowy o prace projektowe 5.4 Wzory umów Wzór umowy o prace projektowe 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o prace projektowe 6 Umowy leasingu 6.1 Umowa leasingu w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy leasingu 6.3 Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 6.5 Wzory umów Wzór umowy leasingu finansowego typu pośredniego Wzór umowy leasingu typu bezpośredniego 6.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące leasingu 7 Umowa leasingu konsumenckiego 7.1 Umowa leasingu konsumenckiego w prawie europejskim 7.2 Charakterystyka umowy leasingu konsumenckiego 8 Umowa agencji 8.1 Charakterystyka umowy agencji 8.2 Prawa i obowiązki stron umowy agencji 8.3 Wzory umów Wzór umowy agencyjnej Wzór umowy agencyjnej 8.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy agencji 9 Umowa o dzieło 9.1 Charakterystyka umowy o dzieło 9.2 Prawa i obowiązki stron umowy o dzieło 9.3 Wzory umów Wzór umowy o dzieło Wzór umowy o dzieło wariant II 9.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o dzieło 10 Umowa zlecenia

3 10.1 Charakterystyka umowy zlecenia 10.2 Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia 10.3 Wzory umów Wzór umowy zlecenia Wzór umowy zlecenia 10.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zlecenia 11 Umowa komisu 11.1 Charakterystyka umowy komisu 11.2 Prawa i obowiązki stron umowy komisu 11.3 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy komisowej Wzór umowy komisu zakupu 11.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy komisu 12 Umowa najmu w obrocie gospodarczym 12.1 Charakterystyka umowy najmu 12.2 Prawa i obowiązki stron umowy najmu 12.3 Wzory umów Wzór umowy najmu samochodu osobowego Wzór umowy najmu lokalu uŝytkowego 12.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy najmu 13 Umowa dzierŝawy 13.1 Charakterystyka umowy dzierŝawy 13.2 Prawa i obowiązki stron umowy dzierŝawy 13.3 Wzory umów Wzór umowy dzierŝawy 13.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy dzierŝawy 14 Umowa spedycji 14.1 Charakterystyka umowy spedycji 14.2 Prawa i obowiązki stron umowy spedycji 14.3 Wzory umów Wzór umowy spedycji 14.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy spedycji 15 Umowa międzynarodowego przewozu towarów

4 15.1 Umowa międzynarodowego przewozu towarów w prawie europejskim 15.2 Charakterystyka umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.3 Prawa i obowiązki stron umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.4 Wzory umów Wzór umowy międzynarodowego przewozu towarów 15.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy międzynarodowego przewozu towarów 16 Umowa przechowania 16.1 Charakterystyka umowy przechowania 16.2 Prawa i obowiązki stron umowy przechowania 16.3 Wzory umów Wzór umowy przechowania 16.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy przechowania 17 Umowa składu w obrocie gospodarczym 17.2 Charakterystyka umowy składu 17.3 Prawa i obowiązki stron umowy 17.4 Wzory umów Wzór umowy składu 17.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy składu 18 Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.1 Charakterystyka umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.2 Prawa i obowiązki stron umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 18.3 Wzory umów Wzór umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej Wzór umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych przedsiębiorstwa 18.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego 19 Umowa ustanowienia zastawu 19.1 Charakterystyka umowy ustanowienia zastawu 19.2 Prawa i obowiązki stron umowy ustanowienia zastawu 19.3 Wzory umów Wzór umowy zastawu 19.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy ustanowienia zastawu 20 Hipoteka umowna 20.1 Charakterystyka hipoteki umownej

5 20.2 Prawa i obowiązki stron hipoteki umownej 20.3 Wzory umów Wniosek o wykreślenie hipoteki 20.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące hipoteki umownej 21 Umowa faktoringu 21.1 Charakterystyka umowy faktoringu 21.2 Prawa i obowiązki stron umowy faktoringu 21.3 Wzory umów Wzór umowy faktoringu 21.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy faktoringu 22 Umowa franchisingu 22.1 Charakterystyka umowy franchisingu 22.2 Prawa i obowiązki stron umowy franchisingu 22.3 Wzory umów Wzór umowy franchisingu 22.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy franchisingu 23 Umowa o negocjacje 23.1 Charakterystyka umowy o negocjacje 23.2 Prawa i obowiązki stron umowy o negocjacje 23.3 Wzory umów Wzór listu intencyjnego Wzór umowy o prowadzenie negocjacji 23.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o negocjacje 24 Umowa o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.1 Charakterystyka umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.2 Prawa i obowiązki stron umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem 24.3 Wzory umów Wzór umowy o powiernicze zarządzanie przedsiębiorstwem Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powiernicze zarządzanie 24.4 przedsiębiorstwem 25 Umowa poręczenia 25.1 Charakterystyka umowy poręczenia 25.2 Prawa i obowiązki stron umowy poręczenia 25.3 Wzory umów

6 Wzór umowy poręczenia 25.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy poręczenia 26 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 26.1 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w prawie europejskim 26.2 Charakterystyka umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 26.3 Prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Obowiązki dostawcy usług telekomunikacyjnych Obowiązki abonenta usług telekomunikacyjnych 26.4 Wzory umów Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o świadczenie usług 26.5 telekomunikacyjnych 27 Umowa konsorcjum 27.1 Umowa konsorcjum w prawie europejskim 27.2 Charakterystyka umowy konsorcjum 27.3 Prawa i obowiązki stron umowy konsorcjum - prawa i obowiązki stron 27.4 Wzory umów Wzór umowy konsorcjum 27.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy konsorcjum 28 Umowa sprzedaŝy elektronicznej 28.1 Umowa sprzedaŝy elektronicznej w prawie europejskim 28.2 Charakterystyka umowy sprzedaŝy elektronicznej 28.3 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaŝy elektronicznej 28.4 Wzory umów Wzór umowy (zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem) 28.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy sprzedaŝy elektronicznej 29 Umowa o świadczenie przez osobę trzecią 29.1 Charakterystyka umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.2 Prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.3 Wzory umów Wzór umowy o świadczenie przez osobę trzecią 29.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o świadczenie przez osobę trzecią 30 Umowa outsourcingu 30.1 Umowa outsourcingu w prawie europejskim

7 30.2 Charakterystyka umowy outsourcingu 30.3 Prawa i obowiązki stron umowy outsourcingu 30.4 Wzory umów Wzór umowy outsourcingu 30.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy outsourcingu 31 Umowa o zachowaniu poufności 31.1 Umowa o zachowaniu poufności w prawie europejskim 31.2 Charakterystyka umowy o zachowaniu poufności 31.3 Prawa i obowiązki stron umowy o zachowaniu poufności 31.4 Wzory umów Wzór umowy o zachowaniu poufności w ramach świadczenia usług doradczych 31.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o zachowaniu poufności 32 Umowa dostawy 32.1 Umowa dostawy w prawie europejskim 32.2 Charakterystyka umowy dostawy 32.3 Prawa i obowiązki stron umowy dostawy 32.4 Wzory umów Wzór umowy dostawy 32.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy dostawy 33 Umowa uŝyczenia 33.1 Charakterystyka umowy uŝyczenia 33.2 Prawa i obowiązki stron umowy uŝyczenia 33.3 Wzory umów Wzór umowy uŝyczenia Wzór umowy uŝyczenia samochodu 33.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy 34 Umowa forfaitingu 34.1 Charakterystyka umowy forfaitingu 34.2 Prawa i obowiązki stron umowy forfaitingu 34.3 Wzory umów Wzór umowy forfaitingu 34.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy forfaitingu 35 Umowa barterowa

8 35.1 Charakterystyka umowy barterowej 35.2 Prawa i obowiązki stron umowy barterowej 35.3 Wzory umów Wzór umowy barterowej - usługi Wzór umowy barterowej - towary 35.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy barterowej 36 Umowa doŝywocia 36.1 Charakterystyka umowy doŝywocia 36.2 Prawa i obowiązki stron umowy doŝywocia 36.3 Wzory umów Wzór umowy doŝywocia 36.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy doŝywocia 37 Umowa zamiany 37.1 Charakterystyka umowy zamiany 37.2 Prawa i obowiązki stron umowy zamiany 37.3 Wzory umów Wzór umowy zamiany Wzór umowy zamiany 37.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zamiany 38 Umowa ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.1 Charakterystyka umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.2 Prawa i obowiązki stron umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 38.3 Wzory umów Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Wzór umowy ustanowienia słuŝebności wariant Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy ustanowienia słuŝebności gruntowej 39 Umowa renty 39.1 Charakterystyka umowy renty 39.2 Prawa i obowiązki stron umowy renty 39.3 Wzory umów Wzór umowy renty Wzór umowy renty odpłatnej

9 39.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy renty 40 Umowa odnowienia 40.1 Charakterystyka umowy odnowienia 40.2 Prawa i obowiązki stron umowy 40.3 Wzory umów Wzór umowy odnowienia Wzór umowy odnowienia Wzór umowy odnowienia AKT NOTARIALNY 40.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy odnowienia 41 Umowa zniesienia współwłasności 41.1 Charakterystyka umowy zniesienia współwłasności 41.2 Prawa i obowiązki stron umowy zniesienia współwłasności 41.3 Wzory umów Wzór umowy zniesienia współwłasności Wzór umowy zniesienia współwłasności Wzór umowy zniesienia współwłasności 41.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy zniesienia współwłasności Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie europejskim 1.10 Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.11 Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.12 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.2 Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym 1.4 Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.5 Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 1.6 Czas trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.7 Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.8 Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

10 1.8.1 Prawa korporacyjne wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa o charakterze mieszanym wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa majątkowe wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Obowiązki o charakterze majątkowym wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.9 Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Umowa spółki akcyjnej 2.1 Spółka akcyjna w prawie europejskim 2.10 Akcje i akcjonariusze spółki akcyjnej Akcje spółki akcyjnej Tytuły uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki nie będące akcjami 2.11 Ograniczenia w zbywalności akcji spółki akcyjnej 2.12 Prawa akcjonariuszy spółki akcyjnej 2.13 Obowiązki akcjonariuszy spółki akcyjnej 2.14 Organy spółki akcyjnej 2.15 Zmiana statutu spółki akcyjnej Wymogi formalne zmiany statutu spółki akcyjnej Zwykłe podwyŝszenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej PodwyŜszenie kapitału spółki akcyjnej ze środków własnych Warunkowe podwyŝszenie kapitału spółki akcyjnej ObniŜenie kapitału spółki akcyjnej 2.16 Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej 2.17 Wzory dokumentów spółki akcyjnej Statutu spółki akcyjnej charakterze półotwartym Komentarz do wzoru statutu spółki akcyjnej charakterze półotwartym Wzór statutu spółki akcyjnej o charakterze półotwartym Statutu spółki akcyjnej o charakterze otwartym Komentarz do wzoru statutu spółki akcyjnej charakterze otwartym Wzór statutu spółki akcyjnej o charakterze otwartym Odcinek zbiorowy akcji imiennych spółki akcyjnej Komentarz do wzoru odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki akcyjnej Wzór odcinka zbiorowego akcji imiennych spółki akcyjnej Plan połączenia spółek akcyjnych Komentarz do wzoru planu połączenia spółek akcyjnych

11 Wzór planu połączenia spółek akcyjnych Wzór regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej Komentarz do wzoru regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej Wzór regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej 2.18 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki akcyjnej 2.2 Charakterystyka spółki akcyjnej 2.3 Tworzenie spółki akcyjnej 2.4 Kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki akcyjnej 2.5 Spółka akcyjna w organizacji 2.6 Jednoosobowa spółka akcyjna 2.7 Statut spółki akcyjnej 2.8 Spółka akcyjna w obrocie gospodarczym 2.9 Czas trwania spółki akcyjnej 3 Umowa załoŝycielska spółki jawnej 3.1 Charakterystyka spółki jawnej 3.2 Tworzenie spółki jawnej 3.3 Umowa spółki jawnej Umowa spółki jawnej cele oraz forma Treść umowy spółki jawnej Postanowienia obligatoryjne umowy spółki jawnej Fakultatywne postanowienia umowy spółki jawnej Postanowienia umowy spółki jawnej niewywołujące skutków wobec osób trzecich NiewaŜne postanowienia umowy spółki jawnej 3.4 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki jawnej 3.5 Wzór umowy spółki jawnej 3.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki jawnej 4 Umowa załoŝycielska spółki partnerskiej 4.1 Spółka partnerska w prawie europejski 4.10 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki partnerskiej 4.2 Geneza spółki partnerskiej 4.3 Charakterystyka spółki partnerskiej 4.4 Umowa spółki partnerskiej 4.5 Zgłoszenie spółki partnerskiej do KRS

12 4.6 Treść umowy spółki partnerskiej Postanowienia obligatoryjne umowy spółki partnerskiej Postanowienia fakultatywne umowy spółki partnerskiej 4.7 Zmiana i wypowiedzenie umowy spółki partnerskiej 4.8 Rozwiązanie spółki partnerskiej 4.9 Wzory dokumentów Wzór umowy spółki partnerskiej Uchwała spółki partnerskiej Wypowiedzenie umowy spółki partnerskiej Umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce partnerskiej 5 Umowa załoŝycielska spółki cywilnej 5.1 Spółka cywilna w prawie europejskim 5.10 Rozwiązanie spółki cywilnej i postępowanie likwidacyjne 5.11 Wzory dokumentów Wzór umowy spółki cywilnej Wzór uchwały wspólników spółki cywilnej Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez spadkobiercę wspólnika 5.12 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki cywilnej 5.2 Spółka cywilna w wybranych systemach prawnych 5.3 Charakterystyka spółki cywilnej 5.4 Umowa spółki cywilnej 5.5 Spółka cywilna w ewidencji działalności gospodarczej Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej Wykreślenie spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej 5.6 Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce cywilnej 5.7 Treść umowy spółki cywilnej Obligatoryjne postanowienia umowy spółki cywilnej Fakultatywne postanowienia umowy spółki cywilnej 5.8 Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki cywilnej 5.9 Zmiana i wypowiedzenie umowy spółki cywilnej 6 Umowa załoŝycielska spółki komandytowej 6.1 Spółka komandytowa w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka spółki komandytowej

13 6.3 Umowa spółki komandytowej 6.4 Treść umowy spółki komandytowej Treść umowy spółki komandytowej Obligatoryjne postanowienia umowy spółki komandytowej Fakultatywne postanowienia umowy spółki komandytowej Postanowienia umowy spółki komandytowej niewywołujące skutków wobec osób trzecich NiewaŜne postanowienia umowy spółki komandytowej 6.5 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki komandytowej 6.6 Wzór umowy spółki komandytowej 6.7 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki komandytowej 7 Umowa załoŝycielska spółki komandytowo-akcyjnej 7.1 Geneza spółki komandytowo-akcyjnej 7.10 Wzór statutu spółki komandytowo-akcyjnej 7.2 Spółka komandytowo-akcyjna w prawie europejskim 7.3 Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej 7.4 Spółka komandytowo-akcyjna w obrocie gospodarczym (wady i zalety) 7.5 Tworzenie spółki komandytowo-akcyjnej 7.6 Umowa załoŝycielska spółki komandytowo-akcyjnej 7.7 Treść statutu spółki komandytowo-akcyjnej Obligatoryjne postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej Fakultatywne postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej Postanowienia statutu spółki komandytowo-akcyjnej sprzeczne z przepisami 7.8 Kodeksu spółek handlowych 7.9 Zmiana statutu spółki komandytowo-akcyjnej 8 Umowa załoŝycielska spółki cichej 8.1 Charakterystyka spółki cichej 8.2 Umowa spółki cichej 8.3 Treść umowy spółki cichej prawa i obowiązki stron 8.4 Zmiana i rozwiązanie umowy spółki cichej 8.5 Wzór umowy o współpracę w formie spółki cichej 8.6 Orzecznictwo sądowe dotyczące spółki cichej

14 Moduł :Umowy z zakresu prawa pracy 1 Umowa o pracę 1.1 Umowa o pracę w prawie europejskim 1.2 Charakterystyka umowy o pracę 1.3 Prawa i obowiązki stron umowy o pracę 1.4 Wzory umów Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony Wzór umowy o pracę na czas określony 1.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o pracę 2 Umowa o zakazie konkurencji 2.1 Umowa o zakazie konkurencji w prawie europejskim 2.2 Charakterystyka umowy o zakazie konkurencji 2.3 Prawa i obowiązki stron umowy o zakazie konkurencji 2.4 Wzory umów Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 2.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o zakazie konkurencji 3 Regulamin konkursu na stanowisko pracy 3.1 Regulamin konkursu na stanowisko pracy w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.3 Prawa i obowiązki stron regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.4 Wzory umów Wzór regulaminu konkursu na stanowisko pracy 3.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące konkursu na stanowisko pracy 4 Umowa o powierzenie mienia pracownikowi 4.1 Charakterystyka umowy o powierzenie mienia pracownikowi 4.2 Prawa i obowiązki stron umowy o powierzenie mienia pracownikowi Prawa i obowiązki pracownika wynikające z umowy o powierzenie mienia pracownikowi Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z umowy o powierzenie mienia pracownikowi 4.3 Wzory umów Umowa o powierzenie mienia pracownikowi Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 4.4 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powierzenie mienia pracownikowi

15 5 Umowa o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Umowa o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług w prawie 5.1 europejskim 5.2 Charakterystyka umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Prawa i obowiązki stron umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia 5.3 usług Prawa i obowiązki delegującego pracowników wynikające z umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług Prawa i obowiązki przyjmującego pracowników wynikające z umowy o delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług 5.4 Wzory umów Wzór umowy o delegowanie pracownika 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o powierzenie mienia pracownikowi 6 Umowa o pracę na warunkach telepracy 6.1 Umowa o pracę na warunkach telepracy w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy o pracę na warunkach telepracy 6.3 Prawa i obowiązki stron umowy o pracę na warunkach telepracy Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego telepracownika w ramach stosunku pracy Prawa i obowiązki telepracownika w ramach stosunku pracy Kontrola wykonywania telepracy Skutki niewykonania umowy o pracę na warunkach telepracy 6.4 Wzory umów Umowa o pracę na czas nieokreślony w formie telepracy Porozumienie w sprawie stosowania telepracy 6.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o pracę na warunkach telepracy Moduł: Umowy z zakresu własności intelektualnej 1 Umowa licencyjna w prawie autorskim 1.1 Umowa licencyjna w prawie autorskim w prawie europejski 1.2 Charakterystyka umowy licencyjnej w prawie autorskim Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej w 1.3 prawie autorskim 1.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej w prawie autorskim 1.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy licencyjnej w prawie autorskim 2 Umowa licencyjna na uŝywanie znaku towarowego

16 2.1 Umowa licencyjna na uŝywanie znaku towarowego w prawie europejski 2.2 Charakterystyka umowy licencyjnej na uŝywanie znaku towarowego Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej 2.3 na uŝywanie znaku towarowego 2.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej na uŝywanie znaku towarowego Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy licencyjnej na uŝywanie znaku 2.5 towarowego 3 Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy 3.1 Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w prawie europejskim 3.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 3.3 przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy 3.4 Wzory umów Wzór umowy sprzedaŝy prawa ochronnego na znak towarowy Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie prawa ochronnego na 3.5 znak towarowy 4 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 4.1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w prawie europejski 4.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 4.3 przeniesienie autorskich praw majątkowych 4.4 Wzory umów Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych istniejących przed zawarciem umowy Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu literackiego, który ma zostać stworzony na zamówienie Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie autorskich praw 4.5 majątkowych 5 Umowa licencyjna w prawie patentowym 5.1 Umowa licencyjna w prawie patentowym w prawie europejski 5.2 Charakterystyka umowy licencyjnej w prawie patentowym Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy licencyjnej w 5.3 prawie patentowym 5.4 Wzory umów Wzór umowy licencyjnej w prawie patentowym 5.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące licencyjnej w prawie patentowym 6 Umowa o przeniesienie patentu 6.1 Umowa o przeniesienie patentu w prawie europejskim 6.2 Charakterystyka umowy o przeniesienie patentu Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy o 6.3 przeniesienie patentu

17 6.4 Wzory umów Wzór umowy o przeniesienie patentu 6.5 Orzecznictwo sądowe dotyczące umowy o przeniesienie patentu Moduł: Akty prawne 1 Prawo polskie 1.1 Ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o lagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiebiorców Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych naleznosci publicznoprawnych od przedsiebiorców Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe i naprawcze

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym:

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Prawo Pracy Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Opis W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42. Art. 1. W ustawie z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD. Waldemar Podel Prezentowana książka pochodzi od praktyka i skierowana jest do praktyków. Nie pomija jednak najistotniejszych zagadnień teoretycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne. Andrzej Jaszkiewicz

Aspekty formalne. Andrzej Jaszkiewicz Aspekty formalne Andrzej Jaszkiewicz andrzej.jaszkiewicz@cs.put.poznan.pl Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą? Kupować i sprzedawać towary i usługi, przyjmować i wystawiać faktury/paragony Zatrudniać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:16:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:16:52 Numer KRS: Strona 1 z 6 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne do szóstego wydania Rozdział pierwszy Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego (Wojciech J. Katner) 1. Prawo cywilne a prawo handlowe. Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:36:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:36:59 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2018 godz. 06:36:59 Numer KRS: 0000594196 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9. Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24) str. 10

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9. Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8-24) str. 10 Spis treści KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 9 Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) str. 9 Tytuł II. Osoby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V. Wprowadzenie... XVII. Czêœæ I. Czêœæ ogólna

Spis treœci. Przedmowa... V. Wprowadzenie... XVII. Czêœæ I. Czêœæ ogólna Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... XVII Czêœæ I. Czêœæ ogólna 1. Pe³nomocnictwo ogólne zwyk³ego zarz¹du... 3 2. Pe³nomocnictwo rodzajowe... 9 3. Pe³nomocnictwo do dokonania czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:11:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:11:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do zawierania i zabezpieczania umów zakupowych a także wyposażenie w szereg narzędzi prawnych pozwalających skutecznie optymalizować współpracę z dostawcami.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:29 Numer KRS: Strona 1 z 6 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2016 godz. 13:29:32 Numer KRS: 0000047798 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:00:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:00:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2017 godz. 14:00:54 Numer KRS: 0000636968 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:38:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:38:06 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2017 godz. 19:38:06 Numer KRS: 0000597935 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowy i kontrakty handlowe - praktyka zawierania i zabezpieczania

Umowy i kontrakty handlowe - praktyka zawierania i zabezpieczania Umowy i kontrakty handlowe - praktyka zawierania i zabezpieczania Jak zawierać i zabezpieczać umowy handlowe oraz zapewnić bezpieczeństwo realizacji kontraktu? KORZYŚCI Dzięki tym warsztatom dowiesz się:

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:34:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:34:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2017 godz. 03:34:41 Numer KRS: 0000174591 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:34:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:34:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2016 godz. 14:34:05 Numer KRS: 0000627756 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Rozdział II. Historia odpowiedzialności ő 2. Powstanie zobowiązań - historia II. Kodeks zobowiązań III. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:28:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:28:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 21:28:12 Numer KRS: 0000183942 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:05:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:05:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.08.2017 godz. 06:05:44 Numer KRS: 0000571367 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 1. Wstęp 2. Oświadczenia woli 2.1. Pojęcie oświadczeń woli 2.2. Wykładnia oświadczeń woli 2.3. Wykładnia

Bardziej szczegółowo