BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02"

Transkrypt

1 Opis modułowych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia, przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 12 maja 2014 r. Objaśnienia znaczeń: BEZ studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia K k K - kategoria kompetencji społecznych BFI studia w zakresie firm i BM studia w zakresie między BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki kod Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia kod Efekty kształcenia dla modułu/specjalności BEZPIECZEŃSTWO FIRM I INSTYTUCJI Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia kod Efekty kształcenia dla modułu/specjalności BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia kod WIEDZA BEZ1A_W01 BEZ1A _W02 ma podstawową wiedzę z zakresu ma podstawową wiedzę o praktycznych zastosowaniach nauk o bezpieczeństwie BEZ1A_BFI_W01 BEZ1A _ BFI _W02 ma podstawową wiedzę z zakresu ma podstawową wiedzę o praktycznych zastosowaniach nauk o bezpieczeństwie w odniesieniu do firm oraz BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02 ma podstawową wiedzę z zakresu ma podstawową wiedzę o praktycznych zastosowaniach nauk o bezpieczeństwie w skali międzynarodowej 1

2 BEZ1A _W06 BEZ1A _W05 BEZ1A _W04 BEZ1A _W03 różnych rodzajach struktur i związanych z bezpieczeństwem, zasadach ich funkcjonowania i ich systemach wartości zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie relacjach między strukturami i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem w skali lokalnej, krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej procesie instytucjonalizacji potrzeb społecznych w obszarze BEZ1A _ BFI _W06 BEZ1A _ BFI _W05 BEZ1A _ BFI _W04 BEZ1A _ BFI _W03 różnych rodzajach struktur związanych z bezpieczeństwem firm oraz, zasadach ich funkcjonowania i ich systemach wartości zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie firm i relacjach między strukturami firm oraz instytucjami związanymi z bezpieczeństwem w skali lokalnej, krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej procesie instytucjonalizacji potrzeb społecznych w obszarze firm i BEZ1A _ BM _W06 BEZ1A _ BM _W05 BEZ1A _ BM _W04 BEZ1A _ BM _W03 różnych rodzajach struktur i związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, zasadach ich funkcjonowania i ich systemach wartości zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie między relacjach między strukturami i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem w skali lokalnej, krajowej, a w szczególności międzynarodowej i międzykulturowej procesie instytucjonalizacji potrzeb społecznych w obszarze między 2

3 BEZ1A _W10 BEZ1A _W09 BEZ1A _W08 BEZ1A _W07 zna rodzaje więzi społecznych konstytuujące organizacje międzynarodowe, koalicje i sojusze na rzecz, przesłanki i uwarunkowania ich działania zna rodzaje więzi społecznych na rzecz, organizacje oraz rządzące nimi prawidłowości uwarunkowaniach potrzeby jednostki oraz sposobach jej zaspokajania w strukturach społecznych zasadach funkcjonowania społecznych struktur BEZ1A _ BFI _W10 BEZ1A _ BFI _W09 BEZ1A _ BFI _W08 BEZ1A _ BFI _W07 zna rodzaje więzi społecznych konstytuujące organizacje międzynarodowe na rzecz firm i, przesłanki i uwarunkowania ich działania zna rodzaje więzi społecznych na rzecz firm i, organizacje oraz rządzące nimi prawidłowości uwarunkowaniach potrzeby jednostki w firmach i instytucjach oraz sposobach jej zaspokajania w strukturach społecznych zasadach funkcjonowania społecznych struktur firm i BEZ1A _ BM _W10 BEZ1A _ BM _W09 BEZ1A _ BM _W08 BEZ1A _ BM _W07 zna rodzaje więzi społecznych konstytuujące organizacje międzynarodowe, koalicje i sojusze na rzecz między, przesłanki i uwarunkowania ich działania zna rodzaje więzi społecznych na rzecz między, organizacje oraz rządzące nimi prawidłowości uwarunkowaniach potrzeby jednostki w sferze międzynarodowej oraz sposobach jej zaspokajania w strukturach organizacyjnych zasadach funkcjonowania struktur między 3

4 BEZ1A _W13 BEZ1A _W12 BEZ1A _W11 zna źródła, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania informacji właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, pozwalającej opisywać system zna podstawowe metody uczenia się, w tym przetwarzania informacji naukowej systemach normatywnych konstytuujących bezpieczeństwo BEZ1A _ BFI _W13 BEZ1A _ BFI _W12 BEZ1A _ BFI _W11 zna źródła, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania informacji właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, pozwalającej opisywać system zna podstawowe metody uczenia się, w tym przetwarzania informacji naukowej systemach normatywnych konstytuujących bezpieczeństwo firm i BEZ1A _ BM _W13 BEZ1A _ BM _W12 BEZ1A _ BM _W11 zna źródła, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania informacji właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, pozwalającej opisywać system zna podstawowe metody uczenia się, w tym przetwarzania informacji naukowej systemach normatywnych konstytuujących bezpieczeństwo międzynarodowe BEZ1A _W14 kulturowych (moralnych, etycznych, historycznych, patriotycznych, geograficznych i technologicznych) uwarunkowaniach BEZ1A _ BFI _W14 kulturowych (moralnych, etycznych, historycznych, patriotycznych, geograficznych i technologicznych) uwarunkowaniach związanych z bezpieczeństwem firm i BEZ1A _ BM _W14 kulturowych (moralnych, etycznych, historycznych, patriotycznych, geograficznych i technologicznych) uwarunkowaniach między 4

5 BEZ1A _W17 BEZ1A _W16 BEZ1A _W15 historycznych aspektach zmian organizacyjnych elementów systemu uwarunkowaniach przemian społecznych w sferze, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian zna współczesne teorie i koncepcje dotyczące BEZ1A _ BFI _W17 BEZ1A _ BFI _W16 BEZ1A _ BFI _W15 historycznych aspektach zmian organizacyjnych elementów systemu odnoszących się do firm i uwarunkowaniach przemian społecznych w sferze firm i, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian zna współczesne teorie i koncepcje dotyczące firm i BEZ1A _ BM _W17 BEZ1A _ BM _W16 BEZ1A _ BM _W15 historycznych aspektach zmian organizacyjnych elementów systemu uwarunkowaniach przemian społecznych w sferze między, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian zna współczesne teorie i koncepcje dotyczące między BEZ1A _W18 zna proces historycznej ewolucji poglądów na bezpieczeństwo narodowe BEZ1A _ BFI _W18 zna proces historycznej ewolucji poglądów na bezpieczeństwo narodowe BEZ1A _ BM _W18 zna proces historycznej ewolucji poglądów na bezpieczeństwo narodowe 5

6 BEZ1A _W19 zna międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej BEZ1A _ BFI _W19 zna międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej BEZ1A _ BM _W19 zna międzynarodowe i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej BEZ1A _W22 BEZ1A _W21 BEZ1A _W20 zna struktury organizacyjne międzynarodowe i krajowe mające w swoich kompetencjach ochronę własności intelektualnej zna procedury tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości zorientowanej na zapewnienie ma wiedzę z różnych dyscyplin nauk o bezpieczeństwie, którą może wykorzystać dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości BEZ1A _ BFI _W22 BEZ1A _ BFI _W21 BEZ1A _ BFI _W20 zna struktury organizacyjne międzynarodowe i krajowe mające w swoich kompetencjach ochronę własności intelektualnej zna procedury tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości zorientowanej na zapewnienie poszczególnych firm i ma wiedzę z różnych dyscyplin nauk o bezpieczeństwie, którą może wykorzystać dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości związanej z prowadzeniem firm BEZ1A _ BM _W22 BEZ1A _ BM _W21 BEZ1A _ BM _W20 zna struktury organizacyjne międzynarodowe i krajowe mające w swoich kompetencjach ochronę własności intelektualnej zna procedury tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości zorientowanej na zapewnienie ma wiedzę z różnych dyscyplin nauk o bezpieczeństwie, którą może wykorzystać dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości UMIEJĘTNOŚCI 6

7 BEZ1A _U01 posiada umiejętność postrzegania rzeczywistości w jej interdyscyplinarnym wymiarze BEZ1A _ BFI _U01 posiada umiejętność postrzegania firm i w jej interdyscyplinarnym wymiarze BEZ1A _ BM _U01 posiada umiejętność postrzegania między w jej interdyscyplinarnym wymiarze BEZ1A _U02 BEZ1A _U03 potrafi prawidłowo nadawać znaczenia zjawiskom społecznym (kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym) kształtującym bezpieczeństwo narodowe potrafi wykorzystać konkretne koncepcje z zakresu do analizowania procesów i zjawisk społecznych w obszarze BEZ1A _ BFI _U02 BEZ1A _ BFI _U03 potrafi prawidłowo nadawać znaczenia zjawiskom społecznym (kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym) kształtującym bezpieczeństwo firm i potrafi wykorzystać konkretne koncepcje z zakresu do analizowania procesów i zjawisk społecznych w obszarze firm i BEZ1A _ BM _U02 BEZ1A _ BM _U03 potrafi prawidłowo nadawać znaczenia zjawiskom społecznym (kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym) kształtującym bezpieczeństwo międzynarodowe potrafi wykorzystać konkretne koncepcje z zakresu do analizowania procesów i zjawisk społecznych w obszarze między 7

8 BEZ1A _U04 potrafi samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do wykorzystania konkretnych koncepcji w procesie analizy zjawisk i procesów społecznych w obszarze BEZ1A _ BFI _U04 potrafi samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do wykorzystania konkretnych koncepcji w procesie analizy zjawisk i procesów społecznych w obszarze firm i BEZ1A _ BM _U04 potrafi samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do wykorzystania konkretnych koncepcji w procesie analizy zjawisk i procesów społecznych w obszarze między BEZ1A _U05 potrafi właściwie analizować przyczyny konkretnych zagrożeń dla, w tym wytworów kultury i ich oddziaływań społecznych BEZ1A _ BFI _U05 potrafi właściwie analizować przyczyny konkretnych zagrożeń dla firm i BEZ1A _ BM _U05 potrafi właściwie analizować przyczyny konkretnych zagrożeń dla między BEZ1A _U06 potrafi właściwie analizować przebieg konkretnych działań w ramach zarządzania kryzysowego BEZ1A _ BFI _U06 potrafi właściwie analizować przebieg konkretnych działań w ramach zarządzania kryzysowego w odniesieniu do firm oraz BEZ1A _ BM _U06 potrafi właściwie analizować przebieg konkretnych działań w ramach zarządzania kryzysowego w sferze międzynarodowej 8

9 BEZ1A _U07 potrafi umiejętnie dobrać metody i narzędzia niezbędne do prognozowania zagrożeń dla i reagowania w sytuacjach kryzysowych BEZ1A _ BFI _U07 potrafi umiejętnie dobrać metody i narzędzia niezbędne do prognozowania zagrożeń dla firm i oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych BEZ1A _ BM _U07 potrafi umiejętnie dobrać metody i narzędzia niezbędne do prognozowania zagrożeń dla między i reagowania w sytuacjach kryzysowych BEZ1A _U08 potrafi prognozować zagrożenia dla i przewidywać działania w ramach reagowania z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi BEZ1A _ BFI _U08 potrafi prognozować zagrożenia dla firm i oraz przewidywać działania w ramach reagowania z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi BEZ1A _ BM _U08 potrafi prognozować zagrożenia dla między i przewidywać działania w ramach reagowania z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi BEZ1A _U09 prawidłowo posługuje się konkretnymi systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania w obszarze nauk o bezpieczeństwie BEZ1A _ BFI _U09 prawidłowo posługuje się konkretnymi systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania w obszarze firm i BEZ1A _ BM _U09 prawidłowo posługuje się konkretnymi systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania w obszarze między 9

10 BEZ1A _U11 BEZ1A _U10 umiejętnie korzysta z wybranych norm i reguł postępowania w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w zakresie pojawiających się w pracy zawodowej BEZ1A _ BFI _U11 BEZ1A _ BFI _U10 umiejętnie korzysta z wybranych norm i reguł postępowania w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu firm i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w zakresie firm i pojawiających się w pracy zawodowej BEZ1A _ BM _U11 BEZ1A _ BM _U10 umiejętnie korzysta z wybranych norm i reguł postępowania w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu między wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w zakresie pojawiających się w pracy zawodowej BEZ1A _U13 BEZ1A _U12 umiejętnie identyfikuje zagrożenia i problemy dla pojawiające się w pracy zawodowej potrafi wartościować konkretne rozwiązania problemów w obszarze BEZ1A _ BFI _U13 BEZ1A _ BFI _U12 umiejętnie identyfikuje zagrożenia i problemy dla firm i intytucji pojawiające się w pracy zawodowej potrafi wartościować konkretne rozwiązania problemów w obszarze firm i BEZ1A _ BM _U13 BEZ1A _ BM _U12 umiejętnie identyfikuje zagrożenia i problemy dla pojawiające się w pracy zawodowej potrafi wartościować konkretne rozwiązania problemów w obszarze między 10

11 BEZ1A _U14 BEZ1A _U15 potrafi sformułować odpowiednie rozstrzygnięcia wybranych problemów w obszarze rozumie złożoność i specyfikę zjawisk i procesów społecznych stanowiących zagrożenie dla BEZ1A _ BFI _U14 BEZ1A _ BFI _U15 potrafi sformułować odpowiednie rozstrzygnięcia wybranych problemów w obszarze firm i rozumie złożoność i specyfikę zjawisk i procesów społecznych stanowiących zagrożenie dla firm i BEZ1A _ BM _U14 BEZ1A _ BM _U15 potrafi sformułować odpowiednie rozstrzygnięcia wybranych problemów w obszarze między rozumie złożoność i specyfikę zjawisk i procesów społecznych stanowiących zagrożenie dla między BEZ1A _U16 potrafi analitycznie scharakteryzować wybrane aspekty rzeczywistości w obszarze, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków BEZ1A _ BFI _U16 potrafi analitycznie scharakteryzować wybrane aspekty rzeczywistości w obszarze firm i BEZ1A _ BM _U16 potrafi analitycznie scharakteryzować wybrane aspekty między 11

12 BEZ1A _U17 potrafi przygotować prace pisemnie w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru BEZ1A _ BFI _U17 potrafi przygotować prace pisemnie w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru BEZ1A _ BM _U17 potrafi przygotować prace pisemnie w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru BEZ1A _U18 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania pracy pisemnej konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu BEZ1A _ BFI _U18 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania pracy pisemnej konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu firm i intytucji BEZ1A _ BM _U18 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania pracy pisemnej konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu BEZ1A _U19 opracowuje wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru BEZ1A _ BFI _U19 opracowuje wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru BEZ1A _ BM _U19 opracowuje wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym, typowym dla nauk o bezpieczeństwie dotyczących zagadnień z obszaru 12

13 BEZ1A _U20 BEZ1A _U21 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania wystąpienia ustnego konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu ma umiejętności językowe w zakresie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego BEZ1A _ BFI _U20 BEZ1A _ BFI _U21 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania wystąpienia ustnego konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu firm i ma umiejętności językowe w zakresie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego BEZ1A _ BM _U20 BEZ1A _ BM _U21 potrafi wykorzystać w procesie przygotowania wystąpienia ustnego konkretne ujęcia teoretyczne oraz wybraną literaturę problemu z zakresu ma umiejętności językowe w zakresie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE BEZ1A _K01 rozumie i przejawia potrzebę uczenia się przez całe życie BEZ1A _ BFI _K01 rozumie i przejawia potrzebę uczenia się przez całe życie BEZ1A _ BM _K01 rozumie i przejawia potrzebę uczenia się przez całe życie 13

14 BEZ1A _K05 BEZ1A _K04 BEZ1A _K03 BEZ1A _K02 potrafi współdziałać w grupie szczególnie w celu zapewnienia jej przyjmując różne role organizacyjne (szczególnie kierownicze) potrafi odpowiednio zbudować listę priorytetów w celu optymalnej realizacji zadań własnych lub zleconych z zakresu prawidłowo identyfikuje problemy zawodowe i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku ma świadomość potrzeby aktywnego uczestnictwa w projektach na rzecz BEZ1A_ BFI _K05 BEZ1A _ BFI _K04 BEZ1A _ BFI _K03 BEZ1A _ BFI _K02 potrafi współdziałać w grupie szczególnie w celu zapewnienia jej przyjmując różne role organizacyjne (szczególnie kierownicze) potrafi odpowiednio zbudować listę priorytetów w celu optymalnej realizacji zadań własnych lub zleconych z zakresu firm i prawidłowo identyfikuje problemy zawodowe i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku ma świadomość potrzeby aktywnego uczestnictwa w projektach na rzecz firm i BEZ1A _ BM _K05 BEZ1A _ BM _K04 BEZ1A _ BM _K03 BEZ1A _ BM _K02 potrafi współdziałać w grupie szczególnie w celu zapewnienia jej przyjmując różne role organizacyjne (szczególnie kierownicze) potrafi odpowiednio zbudować listę priorytetów w celu optymalnej realizacji zadań własnych lub zleconych z zakresu między prawidłowo identyfikuje problemy zawodowe i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku ma świadomość potrzeby aktywnego uczestnictwa w projektach na rzecz między 14

15 BEZ1A _K06 potrafi przygotować i sformalizować wybrany element projektu na rzecz BEZ1A _ BFI _K06 potrafi przygotować i sformalizować wybrany element projektu na rzecz firm i BEZ1A _ BM _K06 potrafi przygotować i sformalizować wybrany element projektu na rzecz między BEZ1A _K07 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności społeczne BEZ1A _ BFI _K07 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności społeczne z zakresu firm i BEZ1A _ BM _K07 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności społeczne z zakresu między BEZ1A _K08 przejawia kreatywność oraz inicjatywę w działaniu BEZ1A _ BFI _K08 przejawia kreatywność oraz inicjatywę w działaniu odnoszącą się do firm i BEZ1A _ BM _K08 przejawia kreatywność oraz inicjatywę w działaniu BEZ1A _K09 potrafi myśleć i działać w sposób proinnowacyjny i przedsiębiorczy w sferze BEZ1A _ BFI _K09 potrafi myśleć i działać w sposób proinnowacyjny i przedsiębiorczy w zakresie firm i BEZ1A _ BM _K09 potrafi myśleć i działać w sposób proinnowacyjny i przedsiębiorczy w sferze między 15

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów Wydział Prawa i Administracji Prawo ochrony środowiska Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów LOGISTYKA Poziom i profil kształcenia STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów STUDIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja :

Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku administracja : Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na administracja : Symbol Kr1_W01 Kr1_W02 Kr1_W03 WIEDZA Ma podstawową wiedzę o państwie, administracji i jej miejscu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA Kierunek Ekonomia Studia I stopnia Efekty kształcenia: Kierunek: Ekonomia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

dziedzina nauk prawnych, prawo

dziedzina nauk prawnych, prawo Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu dla programu prawo studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zał. nr 1 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów: E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek

Bardziej szczegółowo

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej Załącznik nr 5 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Tabela 1. Efekty na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Symbol efektów na kierunku ZI_W01 ZI_W02 ZI_W03 ZI_W04 ZI_W05 ZI_W06 ZI_W07 ZI_W08 ZI_W09 ZI_W10 ZI_W11 ZI_W12

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Załącznik nr 27 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach

Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach symbole efektów kształcenia na kierunku Administracja publiczna Wydział Zamiejscowy w Puławach I stopień profil praktyczny kierunkowe efekty kształcenia - opis słowny odniesienie do obszarowych efektów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe)

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Mikroekonomia 1 Mikroekonomia 2 Makroekonomia 1 Makroekonomia 2 Matematyka

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia 1. Nazwa kierunku: Ekonomia Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2018/2019

SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2018/2019 SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2018/2019 Nazwa Praktyki zawodowe Kod P-z Nazwa w języku angielskim Koordynator dr Damian Szczepański Prowadzący zajęcia wyznaczony opiekun praktyk Język wykładowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r. Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmodyfikowanego opisu efektów dla kierunku finanse i rachunkowość studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. stacjonarne/niestacjonarne

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. stacjonarne/niestacjonarne Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarododwe I stopnia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Fizyka Matematyka Chemia I Bezpieczeństwo i higiena pracy Ekonomia Podstawy zarządzania Statystyka Informatyka Chemia II Biochemia Mikrobiologia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Załącznik nr 3 do Uchwały Nr AR 001 7 IX/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia ZBIÓR EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Uniwersytet Morski w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów Wydział Prawa i Administracji Administracja Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dz.U.2011.253.1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2011 r.)

Bardziej szczegółowo