Spis treści STANLEY TLM65 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści STANLEY TLM65 1"

Transkrypt

1 Spis treści Elementy i przyciski Przegląd Wyświetlacz Wkładanie baterii Obsługa Załączanie/wyłączanie Kody komunikatów Ustawianie jednostki Funkcje pomiarowe Pomiar pojedynczej odległości Pomiar ciągły Powierzchnia Objętość Dane techniczne Kody komunikatów Dbałość Utylizacja Gwarancja Wskazówki bezpieczeństwa Użyta symbolika Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Zagrożenia związane z użytkowaniem Ograniczony zakres użytkowania Zakres odpowiedzialności Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Klasyfikacja lasera Oznakowanie

2 Elementy i przyciski Przegląd Przed pierwszym użyciem instrumentu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Osoba odpowiedzialna za dysponowanie instrumentem musi upewnić się, czy wszyscy użytkownicy zapoznali się ze wspomnianymi materiałami oraz czy zamierzają będą się co do ich treści. Wyświetlacz Bateria Powierzchnia/objętość Informacja Wyświetlacz Pasek główny Jednostki Wł. / Pomiar / Pomiar ciągły Powierzchnia / Objętość / Jednostki Wkładanie baterii i Baterie należy wymieniać, gdy tylko symbol baterii zacznie migać

3 Obsługa Załączanie/wyłączanie Kody komunikatów ON 4 s OFF Urządzenie zostało wyłączone. i Jeśli w ciągu 120 s nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli pojawi się ikona informacji, należy przeczytać wskazówki zawarte w rozdziale Kody komunikatów. Przykład: Ustawianie jednostki 1 s Wybierz jedną z następujących jednostek: m /16 0 1/16 in 3

4 Funkcje pomiarowe Pomiar pojedynczej odległości 1 2 aktywną wiązkę lasera na cel. 3 i m Powierzchnie celu: Podczas celowania do bezbarwnych cieczy, szkła, styropianu lub powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych mogą wystąpić błędy pomiarowe. Pomiary do ciemnych powierzchni zwiększają czas pomiaru. Pomiar ciągły 2 sec 1 2 Na ekranie pojawi się ostatnio zmierzona wartość. 3 Powierzchnia 1 x 1 2 aktywną wiązkę lasera na cel m 5 i Zatrzymanie pomiaru ciągłego. Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona wartość. na pierwszy punkt docelowy. na drugi punkt m 2 4

5 Funkcje pomiarowe Objętość 2 x na pierwszy punkt docelowy. na drugi punkt docelowy. na trzeci punkt docelowy. 7 i Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona wartość m 3 5

6 Dane techniczne Informacje ogólne Zasięg Dokładność pomiaru* Najmniejsza wyświetlana jednostka 21 cm - 20 m 8-65 ± 3 mm ± 1/8 1 mm 1/16 in Klasa lasera 2 Typ lasera 635 nm, < 1 mw Automatyczne wyłączenie po 120 s urządzenia Pomiar ciągły Powierzchnia/objętość tak tak Wymiary (wys. x gł. x szer.) 110 x 44 x 21 mm 4,33 x 1,73 x 0,83 cala Żywotność baterii (2 x AAA) do 3000 pomiarów Masa (bez baterii) Zakres temperatur: - Przechowywanie -Praca 71 g/2,5 oz od -25 do 70 C od -13 do 158 F od 0 do 40 C od 32 do 104 F * Standardowa niepewność pomiaru wynosząca ± 3 mm jest dopuszczalna dla pomiarów białych, dyfuzyjnych, odblaskowych celów w odległości do 5 m przy słabym świetle z otoczenia i w średniej temperaturze. Dla odległości większych, niż 5 m niepewność pomiaru może się dodatkowo zwiększać o 0,1 mm/m. W trudnych warunkach (takich jak mocne światło słoneczne, cele o niskim współczynniku odbicia lub w niskich lub wysokich temperaturach) niepewność pomiaru może dodatkowo zwiększyć się o ± 4 mm dla odległości poniżej 5 m oraz dodatkowo o około 0,15 mm/m dla odległości większych, niż 5 m. Kody komunikatów Jeśli komunikat Błąd nie zniknie po kilkukrotnym zrestartowaniu urządzenia, to należy skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli komunikat InFo pojawi się z cyfrą, to należy nacisnąć przycisk Clear i przestrzegać następujących wskazówek: Nr Przyczyna Środki zaradcze 252 Za wysoka temperatura Pozostaw urządzenie do schłodzenia. 253 Za niska temperatura Rozgrzej urządzenie. 255 Zbyt słaby sygnał zwrotny, zbyt długi czas pomiaru 256 Zbyt silny sygnał zwrotny 257 Zbyt silne podświetlenie tła 258 Pomiar poza możliwym zasięgiem 260 Zakłócona wiązka lasera Zmień powierzchnię celowania (np. podkładając białą kartkę). Zmień powierzchnię celowania (np. podkładając białą kartkę). Zacień obszar celowania. Skoryguj zasięg. Powtórz pomiar. Dbałość Urządzenie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nigdy nie stosować agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Utylizacja UWAGA Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z odpadami domowymi. Dla zapewnienia ochrony środowiska należy zanieść je do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi. Nie wyrzucać lasera wraz z odpadami domowymi. Recykling urządzenia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. Informacje o sposobie utylizacji i zagospodarowania odpadów dostępne są do pobrania na naszej stronie internetowej. Gwarancja Na urządzenie Stanley TLM przysługuje dwuletni okres gwarancji. W celu zasięgnięcia dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zastrzega się możliwość zmian (rysunki, opisy i dane techniczne). 6

7 Wskazówki bezpieczeństwa Osoba odpowiedzialna za produkt musi dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zrozumieli treść instrukcji obsługi i przestrzegali zawartych w niej wskazówek. Użyta symbolika Użyte w instrukcji symbole mają następujące znaczenie: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. UWAGA Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować małe obrażenia i/lub doprowadzić do szkód materialnych, finansowych i środowiskowych. Są to ważne akapity, których treść i należy wziąć pod uwagę w zastosowaniach praktycznych i które pozwalają na użycie instrumentu w sposób prawidłowy oraz efektywny. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Pomiar odległości Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Użytkowanie lasera bez instrukcji obsługi. Praca z urządzeniem poza zakresem jego zastosowania Dezaktywacja urządzeń zabezpieczających i usuwanie tabliczek informacyjnych Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi (np. śrubokrętów). Przeprowadzanie modyfikacji lub przeróbek urządzenia. Stosowanie akcesoriów pochodzących od innych producentów bez wyraźnej zgody. Celowe kierowanie wiązki lasera na otoczenie; również w ciemności. Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca pomiarowego (np. podczas pomiarów na drogach, budowach itp.) Nieodpowiedzialne zachowanie podczas pracy na rusztowaniach, podczas używania drabin. podczas pomiarów w okolicach działających maszyn lub niezabezpieczonych instalacji. Celowanie bezpośrednio pod słońce. Zagrożenia związane z użytkowaniem Zwróć szczególną uwagę na potencjalne błędy pomiarowe podczas pracy z urządzeniem uszkodzonym lub takim, które zostało upuszczone na ziemię. Przeprowadzać okresowe pomiary kontrolne. Dotyczy to szczególnie przypadku nieprawidłowego użycia lasera, a także przed, w trakcie i po wykonaniu ważnych pomiarów. UWAGA Nigdy nie naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku uszkodzenia lasera należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Użytkownik może utracić prawo do użytkowania produktu w przypadku dokonania w nim zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody producenta. Ograniczony zakres użytkowania i Proszę przejść do rozdziału Dane techniczne. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w miejscach stale zamieszkanych przez ludzi. Nie używać lasera w obszarach zagrożonych wybuchem lub działaniem czynników agresywnych. 7

8 Wskazówki bezpieczeństwa Zakres odpowiedzialności Zakres odpowiedzialności producenta lasera: Stanley Tools 701 E. Joppa Road Towson, Maryland Producent ponosi odpowiedzialność za dostawę produktu z instrukcją obsługi w całkowicie bezpiecznym stanie i nie odpowiada za akcesoria innych producentów. Zakres odpowiedzialności użytkownika lasera: Zrozumienie wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na produkcie i w instrukcji obsługi. Zaznajomienie się z lokalnymi przepisami BHP. Uniemożliwienie dostępu do lasera osobom nieupoważnionym. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Urządzenie spełnia ścisłe wymagania odpowiednich norm i przepisów prawnych. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć, że nie będzie ono zakłócało pracy innych urządzeń. Klasyfikacja lasera Laser emituje widzialną wiązkę. Jest to laser klasy 2 zgodny z normą: IEC : 2007 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych Urządzenia laserowe klasy 2: Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę lasera ani nie kierować jej niepotrzebnie w stronę innych ludzi. Normalną reakcją obronną jest odwrócenie wzroku i mruganie powiekami. Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę lasera przez urządzenia optyczne, np. lornetkę lub lunetę, może być szkodliwe. UWAGA Spoglądanie w może być szkodliwe dla oczu. 8

9 Wskazówki bezpieczeństwa Oznakowanie Promieniowanie laserowe Nie spoglądać w wiązkę Klasa lasera 2 zgodnie z IEC :2007 Maksymalna moc promieniowania" <1mW Emitowana długość fali: nm Rozbieżność wiązki: 0.16 x 0.6 mrad Czas trwania impulsu: 0.2 x 10-9 s x 10-9 s a Naklej tabliczkę znamionową w swoim ojczystym języku. 9

Prexiso P20 - Spis treści

Prexiso P20 - Spis treści Prexiso P0 - Spis treści PL Elementy i przyciski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wyświetlacz - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stanley TLM99 1

Spis treści. Stanley TLM99 1 Spis treści PL Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dewalt DW

Spis treści. Dewalt DW Spis treści PL Elementy i przyciski- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stanley TLM165 1

Spis treści. Stanley TLM165 1 Spis treści Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Przegląd 2 Dane techniczne 3 Konfiguracja urządzenia 5 Obsługa 11 Kody komunikatów 14 Pielęgnacja 15 Gwarancja 16 Wskazówki bezpieczeństwa 17 Leica DISTO

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Spis treści Elementy i przyciski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 320. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 320. Instrukcja obsługi Laser Distancer LD 30 pl Instrukcja obsługi Spis treści Ustawianie instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - -

Bardziej szczegółowo

Stanley TLM 130i.book Page 1 Tuesday, February 5, :00 PM

Stanley TLM 130i.book Page 1 Tuesday, February 5, :00 PM Stanley TLM 130i.book Page 1 Tuesday, February 5, 2008 5:00 PM Stanley TLM 130i.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 5:00 PM A B C D E F Stanley TLM 130i.book Page 69 Tuesday, February 5, 2008 5:00 PM

Bardziej szczegółowo

Stanley TLM 100i.book Page 1 Tuesday, February 5, :53 PM

Stanley TLM 100i.book Page 1 Tuesday, February 5, :53 PM Stanley TLM 100i.book Page 1 Tuesday, February 5, 2008 4:53 PM Stanley TLM 100i.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 4:53 PM A B C D E F Stanley TLM 100i.book Page 69 Tuesday, February 5, 2008 4:53 PM

Bardziej szczegółowo

1 Symbole. 1.1 Wskazówki ostrzegawcze. 1.2 Dalsze symbole

1 Symbole. 1.1 Wskazówki ostrzegawcze. 1.2 Dalsze symbole A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symbole 1.1 Wskazówki ostrzegawcze Różne rodzaje zagrożeń są sygnalizowane przez nastepujące hasła ostrzegawcze: Ostrożnie ostrzega o możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Elementy i przyciski Kalibracja

Spis treści Elementy i przyciski Kalibracja Spis treści PL Elementy i przyciski- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawienia instrumentu Operacje

Spis treści Ustawienia instrumentu Operacje Spis treści PL Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Spis treści Elementy i przyciski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi PREXISO LASER DISTANCE METER Instrukcja obługi 1 2 3 7 6 4 5 Instrukcja obługi Język polski Wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w załączonej broszurze.przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PREXISO P b 1

Spis treści. PREXISO P b 1 Spis treści Ustawianie instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Wyświetlacz - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Spis treści Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Laserowy miernik odległości - AX-DL100

Laserowy miernik odległości - AX-DL100 Laserowy miernik odległości - AX-DL100 1. Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu! Proszę uważnie przeczytać tą instrukcję obsługi, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę z urządzeniem. Zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Kody komunikatów 9. Kontrola dokładności 10. Pielęgnacja 13.

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Kody komunikatów 9. Kontrola dokładności 10. Pielęgnacja 13. Leica Lino L4P1 Przegląd 2 Dane techniczne 3 Konfiguracja urządzenia 4 Obsługa 7 Kody komunikatów 9 Kontrola dokładności 10 Pielęgnacja 13 Gwarancja 14 Wskazówki bezpieczeństwa 15 Leica Lino L4P1 1 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Przegląd 2 Dane techniczne 3 Instrument Set-up 5 Obsługa 14 Kody komunikatów 26 Pielęgnacja 27 Gwarancja 28 Wskazówki bezpieczeństwa 29 Leica DISTO D2

Bardziej szczegółowo

Termometr TFI-250 Nr produktu

Termometr TFI-250 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI-250 Nr produktu 000106016 Strona 1 z 5 Termometr TFI-250 Instrukcja obsługi Termometr ten jest bezstykowym termometrem na podczerwień. Funkcja podczerwieni wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DYSTANSU UNI-T LM40/LM50/LM60/LM80/ LM100/LM120/LM150 MIE0310 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK DYSTANSU UNI-T LM40/LM50/LM60/LM80/ LM100/LM120/LM150 MIE0310 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DYSTANSU UNI-T LM40/LM50/LM60/LM80/ LM100/LM120/LM150 MIE0310 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją

Bardziej szczegółowo

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 32 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA602

INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA602 INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA602 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...2 Wymiana baterii...3 Wygląd ogólny...4 Specyfikacja...5 Wyposażenie standardowe:...6 Rozpoczęcie pracy...6 Pomiar odległości...6 Pomiary

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI

LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup laserowego dalmierza do pomiaru odległości (NC5411) Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM X3 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X3 The original laser distance meter Leica DISTO TM X3 The original laser distance meter Przegląd 2 Dane techniczne 4 Konfiguracja urządzenia 6 Ustawienia 10 Obsługa 27 Kody komunikatów 50 Pielęgnacja 51 Gwarancja 52 Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0274 MIE0275 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0274 MIE0275 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0274 MIE0275 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego

Bardziej szczegółowo

testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii, uchwyty magnetyczne (z tyłu) Strona 1 z 8 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi

DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168. Instrukcja obsługi DETEKTOR OBECNOŚCI NAPIĘCIA UT11 A/B MIE0168 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Detektor obecności napięcia, seria UT11 A/B. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

Wykrywacz zasięgu lasera LRF 400 LRF 600 LFR 1000 Nr produktu

Wykrywacz zasięgu lasera LRF 400 LRF 600 LFR 1000 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wykrywacz zasięgu lasera LRF 400 LRF 600 LFR 1000 Nr produktu 000862210 Strona 1 z 8 Uwaga Barwa, wykończenie powierzchni, rozmiar i kształt celu wpływają na zasięg i odblaskowość. Im

Bardziej szczegółowo

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 jest urządzeniem wyposażonym w laser Klasy II i jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN60825-1. Nieprzestrzeganie instrukcji znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Spis treści Ustawienia instrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 Nr produktu 101408 Strona 1 z 7 Opis urządzenia 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika ciśnienia bezwzględnego 3. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DALMIERZ LASEROWY NT-6560 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

DALMIERZ LASEROWY NT-6560 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY NT-6560 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR WSKAŹNIK STRAT CIEPŁA DT-8665 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Pirometr TFA ScanTemp 330

Pirometr TFA ScanTemp 330 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pirometr TFA ScanTemp 330 Nr produktu 1299971 Strona 1 z 5 OPIS URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Suwak zmiany jednostki ( C/ F) 3. Przycisk pomiaru 4. Soczewki światła podczerwonego 5. Soczewki

Bardziej szczegółowo

PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR MS-6522A, 6522B, 6522C MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Przegląd 2 Dane techniczne 4 Konfiguracja urządzenia 6 Ustawienia 10 Obsługa 27 Kody komunikatów 53 Pielęgnacja 54 Gwarancja 55 Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI www.meraserw.szczecin.pl CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bardzo dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z instrukcja obsługi. Spis treści Zasady bezpieczeństwa...2 Pierwsze kroki...6 Menu...8

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Korzystanie z inteligentnych adapterów 9. Kody komunikatów 11

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Korzystanie z inteligentnych adapterów 9. Kody komunikatów 11 Leica LINO L2 / L2G Przegląd 2 Dane techniczne 3 Konfiguracja urządzenia 4 Obsługa 7 Korzystanie z inteligentnych adapterów 9 Kody komunikatów 11 Kontrola dokładności 12 Pielęgnacja 14 Gwarancja 15 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DTO A2 The original laser distance meter nstrukcja używania język polski erdeczne gratulacje z okazji zakupu Leica DTO. Wskazówki bezpieczeństwa znajdą aństwo w osobnej broszurze. rzed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Korzystanie z inteligentnych adapterów 9. Kody komunikatów 11

Przegląd 2. Dane techniczne 3. Konfiguracja urządzenia 4. Obsługa 7. Korzystanie z inteligentnych adapterów 9. Kody komunikatów 11 Leica LINO P5 Przegląd 2 Dane techniczne 3 Konfiguracja urządzenia 4 Obsługa 7 Korzystanie z inteligentnych adapterów 9 Kody komunikatów 11 Kontrola dokładności 12 Pielęgnacja 15 Gwarancja 16 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

FroliCat interaktywna zabawka dla kota

FroliCat interaktywna zabawka dla kota Instrukcja Obsługi PTY17-15844 FroliCat interaktywna zabawka dla kota Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. INSTRUKCJA OBSŁUGI W poniższej instrukcji Radio Systems

Bardziej szczegółowo

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

DALMIERZ LASEROWY DL instrukcja obsługi

DALMIERZ LASEROWY DL instrukcja obsługi DALMIERZ LASEROWY DL instrukcja obsługi Zachowaj szczególną ostrożność! Działanie dalmierza opiera się na emisji promieniowania laserowego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania, zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Leica LINO L2P5 / L2P5G

Leica LINO L2P5 / L2P5G Leica LINO L2P5 / L2P5G Przegląd 2 Dane techniczne 3 Konfiguracja urządzenia 4 Obsługa 7 Korzystanie z inteligentnych adapterów 9 Kody komunikatów 11 Kontrola dokładności 12 Pielęgnacja 16 Gwarancja 17

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Nr produktu Przyrząd TFA

Nr produktu Przyrząd TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759782 Przyrząd TFA Strona 1 z 6 1. Przed użyciem Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Postępowanie zgodnie z instrukcja obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia przyrządu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0276 MIE0277 MIE0278 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0276 MIE0277 MIE0278 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DYSTANSU (DALMIERZ) UNI-T MIE0276 MIE0277 MIE0278 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA770

INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA770 INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZ LASEROWY CA770 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Wymiana baterii... 3 Wygląd ogólny... 5 Specyfikacja... 6 Wyposażenie standardowe:... 7 Rozpoczęcie pracy... 7 Pomiar odległości...

Bardziej szczegółowo

Art. Nr Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Art. Nr Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro.  INSTRUKCJA OBSŁUGI Art. Nr 82 96 15 Laserowy miernik odległości MeterMaster Pro www.conrad.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetlacz Klawiatura a b Powierzchnia wyjściowa pomiaru (z przodu / z tyłu) Wskaźnik pamięci (MEMORY) 1 2

Bardziej szczegółowo

DALMIERZ LASEROWY SERIA DL-X

DALMIERZ LASEROWY SERIA DL-X DALMIERZ LASEROWY SERIA DL-X instrukcja obsługi DL-40X, DL-60X, DL-80X, DL-100X Zachowaj szczególną ostrożność! Działanie dalmierza opiera się na emisji promieniowania laserowego. Należy zachować szczególną

Bardziej szczegółowo

MIE0250/1/2/3 UT390B+/UT391+/UT391A+/UT393+

MIE0250/1/2/3 UT390B+/UT391+/UT391A+/UT393+ MIE0250/1/2/3 UT390B+/UT391+/UT391A+/UT393+ Instrukcja obsługi WSTĘP UT390B+, UT391+, UT391A+ oraz UT393+ to seria wielofunkcyjnych mierników do pomiaru odległości, charakteryzujące się dużą dokładnością.

Bardziej szczegółowo

Model: AR861 CYFROWY DALMIERZ LASEROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: AR861 CYFROWY DALMIERZ LASEROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: AR861 CYFROWY DALMIERZ LASEROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis: Ten cyfrowy dalmierz laserowy jest łatwym w obsłudze narzędziem służącym do szybkiego i dokładnego pomiaru. * pomiar odległości od 0.3 do

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MS-6511, 6512 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Termometr PL120 T2 Nr produktu

Termometr PL120 T2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr PL120 T2 Nr produktu 000123402 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Termometr PL-120 T2 Nr produktu 12 34 02 Wersja 09/11 1. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Niniejszy produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ]

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ] Laser elektroniczny 5-promieniowy [ ] Prezentacja Laser elektroniczny 5-promieniowy jest urządzeniem wyposażonym w 5 całkowicie niezależnych diod, z których każda emituje falę o długości 635 nm. Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

4. Specyfikacja. Utrzymanie Obiektyw można czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub wilgotną bawełnianą szmatką

4. Specyfikacja. Utrzymanie Obiektyw można czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub wilgotną bawełnianą szmatką 7. Wyświetlacz LCD 8. Zaczep pojemnika baterii. 9. Pojemnik na baterie. 10. W pojemniku na baterie znajduje się przycisk zmiany mierzonych jednostek 'C/'F. Utrzymanie Obiektyw można czyścić za pomocą sprężonego

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat bezpieczeństwa. 3-letnia ograniczona gwarancja. Pełne warunki gwarancji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Informacje na temat bezpieczeństwa. 3-letnia ograniczona gwarancja. Pełne warunki gwarancji można znaleźć w podręczniku użytkownika. 6R, 6G Point and Line Lasers 180R, 180G Line Laser Levels Informacje na temat bezpieczeństwa 3-letnia ograniczona gwarancja. Pełne warunki gwarancji można znaleźć w podręczniku użytkownika. Aby zarejestrować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY DO SOND TYPU K CHY 700 1. WPROWADZENIE Model CHY700 jest przenośnym termometrem w kompaktowej obudowie z wyświetlaczem LCD 3½ cyfry, przystosowanym do współpracy z

Bardziej szczegółowo

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY

CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 113 GRUBOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...4 2.1. Charakterystyka ogólna...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Solar

Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Solar Instrukcja obsługi Waga łazienkowa Body Solar Item No. 3400 Caso Body Solar 1 Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski TERABAJT Mateusz Reszka Kruszewska 23 15-641 Krupniki email: info@caso-germany.pl

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy Nr produktu 826512 Strona 1 z 10 1. Elementy obsługi A. Wyświetlacz B. Przycisk MEAS C. Przycisk + D. Przycisk Powierzchnia/Objętość E. Przycisk Countdown/Podświetlenie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 606-2

Krótka instrukcja obsługi testo 606-2 Krótka instrukcja obsługi testo 606-2 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Elektrody pomiarowe 3. Czujnik wilgotności/temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6. Pojemnik na baterie (z tyłu)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Makita SKR200 1

Spis treści. Makita SKR200 1 Spis treści Elementy i przyciski- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd elementów lasera - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 #03984 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1267775 Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wody podczas kąpieli. Instaluje

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY INSTRUKCJA OBSŁUGI ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY 360 CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE...3 2. OPIS TECHNICZNY...3 2.1. Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr bezprzewodowy TFA

Termohigrometr bezprzewodowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr bezprzewodowy TFA 31.1028 Produkt nr 393279 Spis treści Strona 1 z 5 1. Obsługa 1.1. Ogólne wskazówki 1.2. Eksploatacja 1.3. Włączanie / wyłączanie 1.4. Funkcje 1.4.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem, którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

5.Specyfikacja: Uwaga!!! 1) Nie używać rozpuszczalnika do czyszczenia obiektywu. 2) Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

5.Specyfikacja: Uwaga!!! 1) Nie używać rozpuszczalnika do czyszczenia obiektywu. 2) Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Uwaga!!! 1) Nie używać rozpuszczalnika do czyszczenia obiektywu. 2) Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 5.Specyfikacja: Temperatura pracy Dokładność Powtarzalność Czes reakcji -50 do 480'C (-58'F do 896'F)

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr

Higrometr TFA Klima Bee, Kat.Nr w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299970 Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr. 30.5036.13 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenie firmy TFA 1. Przed pierwszy użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo