Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"

Transkrypt

1 Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Spis treści 1. Aneks nr 1 - Województwo dolnośląskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny 6 2. Aneks nr 2 województwo kujawsko-pomorskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 3 województwo lubelskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 4 województwo lubuskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 5 województwo łódzkie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 6 województwo małopolskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 7 województwo mazowieckie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 8 województwo opolskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 9 województwo podkarpackie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 10 województwo podlaskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 11 województwo pomorskie Wprowadzenie 84 2

3 11.2. Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 12 województwo śląskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 13 województwo świętokrzyskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 14 województwo warmińsko-mazurskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 15 województwo wielkopolskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny Aneks nr 16 województwo zachodniopomorskie Wprowadzenie Kluczowe wyniki Aneks tabelaryczny 126 3

4 1. Aneks nr 1 - Województwo dolnośląskie 1.1. Wprowadzenie Badanie w województwie dolnośląskim objęło 681 respondentów, w tym 96% z nich to pracownicy socjalni, zaś resztę stanowili specjaliści pracy z rodziną. Większość respondentów zatrudniona była w ośrodkach pomocy społecznej (69%), pozostali w domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej Kluczowe wyniki Najwięcej trudności sprawiały respondentom kwestie dotyczące prawa rodzinnego, administracyjnego oraz przepisów nt. pomocy społecznej. W kwestii przyznawania lub odbierania zasiłków, największe trudności napotykali respondenci rozpatrując przypadki zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz stałych. W kwestii przyznawania lub odbierania innych świadczeń pieniężnych największe problemy dotyczyły pomocy dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki. Pośród respondentów, którzy zajmowali się w ciągu ostatniego miesiąca projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych (35% respondentów), 19% napotkała pewne trudności. Dotyczyły one przede wszystkimi rekrutacji uczestników, rozliczeń finansowych oraz stosowania prawa zamówień publicznych. 49% respondentów przyznaje, że znalazło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków w sytuacji fizycznego zagrożenia. Województwo dolnośląskie plasuje się pod tym względem w czołówce województw (II miejsce). 4

5 Wykres 1. Procent respondentów, którym zdarzyło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków znaleźć się w sytuacji fizycznego zagrożenia podkarpackie dolnośląskie zachodniopomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubelskie małopolskie śląskie wielkopolskie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie opolskie lubuskie mazowieckie 49,4% 48,5% 46,5% 46,5% 46,0% 44,6% 44,4% 44,3% 41,3% 41,2% 41,1% 40,7% 40,5% 39,0% 38,9% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badanie CATI; różnice między województwami istotne (Chi-kwadrat = 42,310, p<0,05) Pracownicy najniżej ocenili kompetencje zawodowe swoich współpracowników w zakresie takich kompetencji miękkich, jak: samooobrona, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sposoby radzenia sobie ze stresem, a także w zakresie znajomości prawa karnego, prawa ubezpieczeń oraz prawa pracy. W zakresie szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, tematyką, która cieszyłaby się największym powodzeniem byłyby sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem. Tylko co piąty respondent wskazał na tematykę organizacji czasu pracy. 5

6 Wykres 2. Średnia liczba klientów pomocy społecznej w ostatnim miesiącu a województwo warmińsko-mazurskie lubuskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie małopolskie podkarpackie opolskie wielkopolskie lubelskie dolnośląskie łódzkie pomorskie śląskie świętokrzyskie podlaskie mazowieckie Źródło: Badania CATI W ciągu ostatnich 2 lat 85% respondentów uczestniczyło choć w jednym szkoleniu związanym z wykonywaną pracą, w tym 94% osób na stanowiskach kierowniczych oraz 85% pracowników na stanowiskach wykonawczych. Gotowość do uczestniczenia w szkoleniach w godzinach pracy deklaruje 77% pracowników na stanowiskach wykonawczych oraz 53% na stanowiskach kierowniczych. 40% respondentów poświęciłoby na szkolenie cały dzień. Na 2-dniowe szkolenia pozwoliłoby sobie tylko 10% respondentów. 59% respondentów deklaruje, że mogłoby uczestniczyć w szkoleniach także poza godzinami pracy, choć znacząco częściej wskazywali na taką możliwość pracownicy na stanowiskach kierowniczych (81%). 54% wyraża chęć poświęcenia na szkolenia weekendy. Preferowanymi przez respondentów formami szkoleń byłyby organizowane poza miejscem pracy i finansowane przez pracodawcę, a także wybierane indywidualnie przez pracownika i finansowane przez pracodawcę. Warto zaznaczyć, że aż 17% deklaruje, że akceptowałoby formę kształcenia przez Internet Aneks tabelaryczny Tabela 1. Czy obecnie pracuje Pan i jako pracownik socjalny ,9 95,9 95,9 specjalista pracy z rodziną 28 4,1 4,1 100, ,0 100,0 a. M12. W jakim województwie Pan i pracuje = dolnośląskie 6

7 Tabela 2. Rozkład liczebności próby pomiędzy typy instytucji Ośrodek pomocy społecznej ,6 68,6 68,6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 65 9,5 9,5 78,1 Dom pomocy społecznej 89 13,1 13,1 91,2 Placówka opiekuńczowychowawcza 38 5,6 5,6 96,8 Ośrodek wsparcia 17 2,5 2,5 99,3 Ośrodek interwencji kryzysowej 5,7,7 100, ,0 100,0 Tabela 3. Problemy natury prawnej, z którymi spotykali się respondenci N = 473 Odpowiedzi Procent obserwacji Prawa rodzinnego ,5% 47,4% Jakiego zakresu prawa dotyczyły problemy? a Prawa karnego 69 7,8% 14,6% Prawa administracyjnego ,0% 40,8% Prawa pracy 63 7,2% 13,3% Prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych ,4% 24,9% Przepisów dotyczących pomocy społecznej ,6% 42,1% Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2 0,2% 0,4% Prawo zamówień publicznych 1 0,1% 0,2% Prawo cywilne 9 1,0% 1,9% Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 1 0,1% 0,2% ,0% 185,8% Tabela 4. Rodzaje zasiłków, z których przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 202 Odpowiedzi Procent obserwacji Celowy 79 24,9% 39,1% Celowy specjalny 69 21,8% 34,2% Okresowy 85 26,8% 42,1% Okresowy specjalny 9 2,8% 4,5% Rodzaj zasiłku a Stały 67 21,1% 33,2% Stały wyrównawczy 4 1,3% 2,0% Macierzyński zasiłek okresowy 3 0,9% 1,5% Macierzyński zasiłek wyrównawczy 1 0,3% 0,5% ,0% 156,9% 7

8 Tabela 5. Rodzaje innych świadczeń pieniężnych, z jakich przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 24 Odpowiedzi Procent obserwacji Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się 6 20,0% 25,0% Pomoc dla rodzin zastępczych 12 40,0% 50,0% Rodzaj innych świadczeń pieniężnych a Pomoc na usamodzielnienie się 11 36,7% 45,8% oraz kontynuowanie nauki Świadczenia pieniężne na pokrycie i kontynuowanie 1 3,3% 4,2% wydatków ,0% 125,0% Tabela 6. Problemy lub trudności, z jakimi spotykali się respondenci podczas pracy nad projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych N = 42 Odpowiedzi Procent obserwacji Rodzaj problemu a Planowania 5 6,7% 11,9% Poszukiwania partnerów projektu 8 10,7% 19,0% Przygotowania wniosku o dofinansowanie 4 5,3% 9,5% Rekrutacji uczestników 27 36,0% 64,3% Rozliczeń finansowych 9 12,0% 21,4% Monitorowania i sprawozdawczości 6 8,0% 14,3% Stosowania prawa zamówień publicznych 8 10,7% 19,0% Ewaluacji 3 4,0% 7,1% Współpracy z partnerami 5 6,7% 11,9% ,0% 178,6% Tabela 7. Średnie oceny kompetencji zawodowych współpracowników (ocena na skali 1-zupełnie niewystarczający, 5-zupełnie wystarczające) N Średnia Prawo karne 681 3,73 Prawo rodzinne 681 4,17 Prawo administracyjne 681 4,14 Prawo pracy 681 3,88 Prawo ubezpieczeń społecznych 681 3,86 Prawo dotyczące pomocy społecznej 681 4,70 Kontrakt socjalny z klientem - tworzenie i realizacja 681 4,55 Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych 681 4,76 Przygotowanie i zarządzanie projektami unijnymi 681 4,18 Praca socjalna z osobami w trudnej sytuacji 681 4,44 Praca z określoną kategorią klientów 681 4,37 Działania z zakresu aktywnej integracji 681 4,02 Interwencja kryzysowa 681 4,21 Organizowanie spółdzielni socjalnych CIS KIS 681 4,64 Przemoc w rodzinie - profilaktyka, zasady Niebieskiej karty" 681 4,39 Aktywizacja środowiska lokalnego 681 4,07 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 681 4,23 Współpraca z innymi podmiotami (np. urzędami pracy, szkołą, kuratorem) 681 4,48 Samoobrona 681 3,34 8

9 Sposoby radzenia sobie ze stresem 681 3,58 Asertywność 681 3,84 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 681 3,52 Organizacja czasu pracy 681 4,03 Komunikacja 681 4,28 N (listwise) 681 Tabela 5 Wyrażone potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji miękkich N = 658 Odpowiedzi Procent obserwacji Sposoby radzenia sobie ze stresem ,5% 58,2% Asertywność ,9% 43,6% Samoobrona ,2% 39,4% Wyrażone potrzeby szkoleniowe b Przeciwdziałanie wypaleniu ,7% 66,4% zawodowemu Organizacja czasu pracy 143 8,4% 21,7% Komunikacja ,2% 28,9% ,0% 258,2% Dichotomy Grupa tabulated at value 1. Tabela 6 Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak ,9 75,9 75,9 Nie 73 10,7 10,7 86,6 Trudno powiedzieć 91 13,4 13,4 100, ,0 100,0 Tabela 7 Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę 76 11,2 14,7 14,7 najwyżej 5 godzin ,8 31,4 46,1 jeden dzień ,1 39,7 85,9 dwa dni 52 7,6 10,1 95,9 więcej 21 3,1 4,1 100, ,8 100,0 Braki System , ,0 Tabela 8 Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak ,7 58,7 58,7 Nie ,4 30,4 89,1 Trudno powiedzieć 74 10,9 10,9 100, ,0 100,0 9

10 Tabela 9 Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak ,6 53,6 53,6 Nie ,4 46,4 100, ,0 100,0 Tabela 10 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 28. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko 53,1% 15,6% 31,2% 100,0% Liczba stanowisko 77,0% 10,5% 12,5% 100,0% Liczba stanowisko 75,9% 10,7% 13,4% 100,0% Tabela 11 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach poza godzinami pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko zajmuje P. w hierarchii Kierownicze wykonawcze 29. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę najwyżej 5 godzin jeden dzień dwa dni więcej Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 17,6% 23,5% 41,2% 11,8% 5,9% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w 14,6% 31,7% 39,7% 10,0% 4,0% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 14,7% 31,4% 39,7% 10,1% 4,1% 100,0% 10

11 Tabela 12 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach poza godzinami pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 30. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko 81,2% 9,4% 9,4% 100,0% Liczba stanowisko 57,6% 31,4% 10,9% 100,0% Liczba stanowisko 58,7% 30,4% 10,9% 100,0% Tabela 13 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w soboty i niedziele a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 31. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak Nie Liczba stanowisko 68,8% 31,2% 100,0% Liczba stanowisko 52,9% 47,1% 100,0% Liczba stanowisko 53,6% 46,4% 100,0% Tabela 14 Preferowane przez respondentów formy kształcenia N = 681 Odpowiedzi Procent obserwacji Kształcenie na stanowisku pracy w trakcie jej wykonywania ,4% 36,9% Kształcenie na odległość (elearning) 120 5,4% 17,6% Naj. odpowiadające formy kształcenia a Szkolenie w miejscu pracy (z oderwaniem od pracy) ,1% 45,5% Szkolenia poza miejscem pracy organizowane i finansowane ,8% 70,5% przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane indywidualnie, ,3% 65,8% finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane i finansowane 125 5,7% 18,4% indywidualnie Samokształcenie (np. w domu) 217 9,9% 31,9% Studia podyplomowe ,4% 36,9% ,0% 323,3% 11

12 2. Aneks nr 2 województwo kujawsko-pomorskie 2.1. Wprowadzenie Badanie w województwie kujawsko-pomorskim objęło 580 respondentów, w tym 93% z nich to pracownicy socjalni, zaś resztę w większości stanowili specjaliści pracy z rodziną. Większość respondentów zatrudniona była w ośrodkach pomocy społecznej (54%), pozostali w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczowychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, klubach integracji społecznej i ośrodkach interwencji kryzysowej Kluczowe wyniki Najwięcej trudności sprawiały respondentom kwestie dotyczące przepisów dot. pomocy społecznej, prawa rodzinnego, administracyjnego oraz prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych. W kwestii przyznawania lub odbierania zasiłków, największe trudności napotykali respondenci rozpatrując przypadki zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz stałych. W kwestii przyznawania lub odbierania innych świadczeń pieniężnych największe problemy dotyczyły pomocy dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki. Respondencie, którzy zajmowali się w ciągu ostatniego miesiąca projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, napotkali pewne trudności w następujących obszarach: rekrutacji uczestników, rozliczeń finansowych, stosowania prawa zamówień publicznych, planowania i przygotowania wniosku o dofinansowanie. 41% respondentów przyznaje, że znalazło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków w sytuacji fizycznego zagrożenia. 12

13 wykres 3. Procent respondentów, którym zdarzyło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków znaleźć się w sytuacji fizycznego zagrożenia podkarpackie dolnośląskie zachodniopomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubelskie małopolskie śląskie wielkopolskie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie opolskie lubuskie mazowieckie 49,4% 48,5% 46,5% 46,5% 46,0% 44,6% 44,4% 44,3% 41,3% 41,2% 41,1% 40,7% 40,5% 39,0% 38,9% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badanie CATI; Różnice między województwami istotne (Chi-kwadrat = 42,310, p<0,05) Pracownicy najniżej ocenili kompetencje zawodowe swoich współpracowników w zakresie takich kompetencji miękkich, jak: samooobrona, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sposoby radzenia sobie ze stresem, a także w zakresie znajomości prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych, umiejętności organizowania spółdzielni socjalnych oraz asertywności. W zakresie szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, tematyką, która cieszyłaby się największym powodzeniem byłyby sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Obłożenie pracą pracowników socjalnych mierzone liczbą klientów w ostatnim miesiącu na tle innych województw przedstawia wykres: 13

14 Wykres 4. Średnia liczba klientów pomocy społecznej w ostatnim miesiącu a województwo warmińsko-mazurskie lubuskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie małopolskie podkarpackie opolskie wielkopolskie lubelskie dolnośląskie łódzkie pomorskie śląskie świętokrzyskie podlaskie mazowieckie Źródło: Badania CATI Uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy mogłoby sobie pozwolić 81% pracowników na stanowiskach wykonawczych oraz 89% na stanowiskach kierowniczych. 39% respondentów poświęciłoby na szkolenie cały dzień. Na 2-dniowe szkolenia pozwoliłoby sobie tylko 13% respondentów. 67% respondentów deklaruje, że mogłoby uczestniczyć w szkoleniach także poza godzinami pracy, choć znacząco częściej wskazywali na taką możliwość pracownicy na stanowiskach kierowniczych (79%). 58% respondentów wyraża chęć uczestniczenia w szkoleniach weekendowych Aneks tabelaryczny Tabela 18. Czy obecnie pracuje Pan i jako pracownik socjalny ,3 93,3 93,3 specjalista pracy z rodziną 15 2,6 2,6 95,9 na innym stanowisku 24 4,1 4,1 100, ,0 100,0 a. M12. W jakim województwie Pan i pracuje = kujawsko-pomorskie Tabela 19. Rozkład liczebności próby pomiędzy typy instytucji Ośrodek pomocy społecznej ,5 64,5 64,5 14

15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 49 8,4 8,4 72,9 Klub integracji społecznej 1,2,2 73,1 Dom pomocy społecznej 60 10,3 10,3 83,4 Placówka specjalistycznego poradnictwa 6 1,0 1,0 84,5 Placówka opiekuńczowychowawcza 31 5,3 5,3 89,8 Ośrodek wsparcia 53 9,1 9,1 99,0 Ośrodek interwencji kryzysowej 6 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Tabela 20. Problemy natury prawnej, z którymi spotykali się respondenci Jakiego zakresu prawa dotyczyły problemy Odpowiedzi Procent obserwacji Prawa rodzinnego ,9% 58,1% Prawa karnego 93 8,8% 22,4% Prawa administracyjnego ,8% 55,2% Prawa pracy 81 7,7% 19,5% Prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych ,0% 30,4% Przepisów dotyczących pomocy społecznej ,4% 59,3% Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4 0,4% 1,0% Prawo zamówień publicznych 3 0,3% 0,7% Prawo cywilne 24 2,3% 5,8% Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 3 0,3% 0,7% Ustawa o ochronie zdrowia 1 0,1% 0,2% psychicznego ,0% 253,3% Tabela 21. Rodzaje zasiłków, z których przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci Odpowiedzi Procent obserwacji Celowy 95 28,3% 56,2% Celowy specjalny 66 19,6% 39,1% Rodzaj zasiłku Okresowy ,8% 63,3% Okresowy specjalny 6 1,8% 3,6% Stały 58 17,3% 34,3% Stały wyrównawczy 4 1,2% 2,4% ,0% 198,8% Tabela 22. Rodzaje innych świadczeń pieniężnych, z jakich przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci Rodzaj innych świadczeń pieniężnych Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się Odpowiedzi Procent obserwacji 6 12,5% 19,4% 15

16 Pomoc dla rodzin zastępczych 20 41,7% 64,5% Pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki 20 41,7% 64,5% Świadczenia pieniężne na pokrycie i kontynuowanie 2 4,2% 6,5% wydatków, N = ,0% 154,8% Tabela 23. Problemy lub trudności, z którymi spotykali się respondenci podczas pracy nad projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych Rodzaj problemu Odpowiedzi Procent obserwacji Planowania 34 11,9% 37,8% Poszukiwania partnerów projektu 20 7,0% 22,2% Przygotowania wniosku o dofinansowanie 34 11,9% 37,8% Rekrutacji uczestników 71 24,8% 78,9% Rozliczeń finansowych 43 15,0% 47,8% Monitorowania i sprawozdawczości 29 10,1% 32,2% Stosowania prawa zamówień publicznych (zasady 36 12,6% 40,0% konkurencyj... Ewaluacji 12 4,2% 13,3% Współpracy z partnerami 7 2,4% 7,8%, N= ,0% 317,8% Tabela 24. Średnie oceny kompetencji zawodowych współpracowników (ocena na skali 1-zupełnie niewystarczający, 5-zupełnie wystarczające) N Średnia Prawo karne 580 3,43 Prawo rodzinne 580 3,96 Prawo administracyjne 580 4,08 Prawo pracy 580 3,72 Prawo ubezpieczeń społecznych 580 3,68 Prawo dotyczące pomocy społecznej 580 4,61 Kontrakt socjalny z klientem - tworzenie i realizacja 580 4,37 Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych 580 4,61 Przygotowanie i zarządzanie projektami unijnymi 580 4,09 Praca socjalna z osobami w trudnej sytuacji 580 4,36 Praca z określoną kategorią klientów 580 4,23 Działania z zakresu aktywnej integracji 580 4,04 Interwencja kryzysowa 580 4,02 Organizowanie spółdzielni socjalnych CIS KIS 580 3,67 Przemoc w rodzinie - profilaktyka, zasady Niebieskiej karty" 580 4,19 Aktywizacja środowiska lokalnego 580 3,94 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 580 4,09 Współpraca z innymi podmiotami (np. urzędami pracy, szkołą, kuratorem) 580 4,39 Samoobrona 580 3,00 Sposoby radzenia sobie ze stresem 580 3,34 Asertywność 580 3,68 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 580 3,33 Organizacja czasu pracy 580 3,87 Komunikacja 580 4,23 N (listwise)

17 Tabela 15 Wyrażone potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji miękkich N = 574 Odpowiedzi Procent obserwacji Sposoby radzenia sobie ze stresem ,9% 63,8% Asertywność ,0% 50,7% Samoobrona ,3% 30,1% Wyrażone potrzeby szkoleniowe b Przeciwdziałanie wypaleniu ,9% 61,3% zawodowemu Organizacja czasu pracy ,0% 26,8% Komunikacja ,9% 34,5% ,0% 267,2% a. M12. W jakim województwie Pan i pracuje = kujawsko-pomorskie b. Dichotomy Grupa tabulated at value 1. Tabela 26 Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak ,2 81,2 81,2 Nie ,8 17,8 99,0 Trudno powiedzieć 6 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Tabela 27. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę ,3 23,8 23,8 najwyżej 5 godzin ,8 23,1 46,9 jeden dzień ,9 39,3 86,2 dwa dni 59 10,2 12,5 98,7 więcej 6 1,0 1,3 100, ,2 100,0 Braki System , ,0 Tabela 28. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak ,4 67,4 67,4 Nie ,1 32,1 99,5 Trudno powiedzieć 3,5,5 100, ,0 100,0 Tabela 29. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak ,1 58,1 58,1 Nie ,9 41,9 100, ,0 100,0 17

18 Tabela 30. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 28. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko 89,3% 10,7% 0,0% 100,0% Liczba stanowisko 80,8% 18,1% 1,1% 100,0% Liczba stanowisko 81,2% 17,8% 1,0% 100,0% Tabela 31. Maksymalny czas poświęcony na szkolenia w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko zajmuje P. w hierarchii Kierownic ze wykonaw cze 29. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę najwyżej 5 godzin jeden dzień dwa dni więcej Ogółe m Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 28,0% 36,0% 28,0% 8,0% 0,0% 100,0 % Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 23,5% 22,4% 39,9% 12,8% 1,3% 100,0 % Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 23,8% 23,1% 39,3% 12,5% 1,3% 100,0 % Tabela 32. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach poza godzinami pracy a stanowisko w hierarchii służbowej 30. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba Kierownicze stanowisko 78,6% 21,4% 0,0% 100,0% M9. Jakie stanowisko Liczba wykonawcze stanowisko 66,8% 32,6% 0,5% 100,0% Liczba

19 stanowisko 67,4% 32,1% 0,5% 100,0% Tabela 16 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w soboty i niedziele a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko zajmuje P. w hierarchii Kierownicze wykonawcze 31. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak Nie Liczba stanowisko 78,6% 21,4% 100,0% Liczba stanowisko 57,1% 42,9% 100,0% Liczba stanowisko 58,1% 41,9% 100,0% Tabela 17 Preferowane przez respondentów formy kształcenia N = 580 Odpowiedzi Procent obserwacji Naj. odpowiadające formy kształcenia a Kształcenie na stanowisku pracy w trakcie jej wykonywania N Procent ,3% 69,0% Kształcenie na odległość (e-learning) 169 5,6% 29,1% Szkolenie w miejscu pracy (z oderwaniem od pracy) Szkolenia poza miejscem pracy organizowane i finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane indywidualnie, finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane i finansowane indywidualnie ,1% 73,1% ,7% 92,1% ,6% 91,6% 224 7,4% 38,6% Samokształcenie (np. w domu) ,4% 64,5% Studia podyplomowe ,8% 61,4% ,0% 519,3% 19

20 3. Aneks nr 3 województwo lubelskie 3.1. Wprowadzenie Badanie w województwie lubelskim objęło 541 respondentów, w tym 95% z nich to pracownicy socjalni, zaś resztę w większości stanowili specjaliści pracy z rodziną. Większość respondentów zatrudniona była w ośrodkach pomocy społecznej (66%), pozostali w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczowychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa i ośrodkach interwencji kryzysowej Kluczowe wyniki Najwięcej trudności sprawiały respondentom kwestie dotyczące przepisów dot. prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych. W kwestii przyznawania lub odbierania zasiłków, największe trudności napotykali respondenci rozpatrując przypadki zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz celowych specjalnych. W kwestii przyznawania lub odbierania innych świadczeń pieniężnych największe problemy dotyczyły pomocy dla rodzin zastępczych oraz zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się. Respondencie, którzy zajmowali się w ciągu ostatniego miesiąca projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, napotkali pewne trudności w następujących obszarach: rekrutacja uczestników, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, stosowanie prawa zamówień publicznych, rozliczeń finansowych i planowania. 44% respondentów przyznaje, że znalazło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków w sytuacji fizycznego zagrożenia. 20

21 Wykres 5. Procent respondentów, którym zdarzyło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków znaleźć się w sytuacji fizycznego zagrożenia podkarpackie dolnośląskie zachodniopomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubelskie małopolskie śląskie wielkopolskie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie opolskie lubuskie mazowieckie 49,4% 48,5% 46,5% 46,5% 46,0% 44,6% 44,4% 44,3% 41,3% 41,2% 41,1% 40,7% 40,5% 39,0% 38,9% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badanie CATI; różnice między województwami istotne (Chi-kwadrat = 42,310, p<0,05) Pracownicy najniżej ocenili kompetencje zawodowe swoich współpracowników w zakresie takich kompetencji miękkich, jak: samooobrona, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, znajomość prawa karnego, sposoby radzenia sobie ze stresem, a także w zakresie znajomości prawa pracy, asertywności, znajomości prawa ubezpieczeń społecznych oraz organizacji czasu pracy. W zakresie szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, tematyką, która cieszyłaby się największym powodzeniem byłyby sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem oraz dotyczące rozwoju asertywności. Obłożenie pracą pracowników socjalnych mierzone liczbą klientów w ostatnim miesiącu na tle innych województw przedstawia wykres: 21

22 Wykres 6. Średnia liczba klientów pomocy społecznej w ostatnim miesiącu a województwo warmińsko-mazurskie lubuskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie małopolskie podkarpackie opolskie wielkopolskie lubelskie dolnośląskie łódzkie pomorskie śląskie świętokrzyskie podlaskie mazowieckie Źródło: Badania CATI Uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy mogłoby sobie pozwolić 79% pracowników na stanowiskach wykonawczych oraz 76% na stanowiskach kierowniczych. 45% respondentów poświęciłoby na szkolenie cały dzień. Na 2-dniowe szkolenia pozwoliłoby sobie 18% respondentów. 58% respondentów deklaruje, że mogłoby uczestniczyć w szkoleniach także poza godzinami pracy, choć znacząco częściej wskazywali na taką możliwość pracownicy na stanowiskach kierowniczych (68%). 62% respondentów wyraża chęć uczestniczenia w szkoleniach weekendowych Aneks tabelaryczny Tabela 35. Czy obecnie pracuje Pan i jako... pracownik socjalny ,5 94,5 94,5 specjalista pracy z rodziną 30 5,5 5,5 100, ,0 100,0 Tabela 36. Rozkład liczebności próby pomiędzy typy instytucji M8. W jakiej instytucji Pan i pracuje? Ośrodek pomocy społecznej ,2 66,2 66,2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 45 8,3 8,3 74,5 Dom pomocy społecznej 68 12,6 12,6 87,1 22

23 Placówka specjalistycznego poradnictwa 4,7,7 87,8 Placówka opiekuńczowychowawcza 35 6,5 6,5 94,3 Ośrodek wsparcia 26 4,8 4,8 99,1 Ośrodek interwencji kryzysowej 5,9,9 100, ,0 100,0 Tabela 37. Problemy natury prawnej, z którymi spotykali się respondenci N = 406 Odpowiedzi Procent obserwacji Prawa rodzinnego ,7% 49,5% Prawa karnego 83 10,2% 20,4% Prawa administracyjnego ,9% 39,9% Prawa pracy 50 6,1% 12,3% Jakiego zakre\su prawa dotyczyły problemy a Prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych ,2% 30,5% Przepisów dotyczących pomocy społecznej ,1% 44,3% Prawo cywilne 14 1,7% 3,4% Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 1 0,1% 0,2% ,0% 200,7% Tabela 38. Rodzaje zasiłków, z których przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 176 Odpowiedzi Procent obserwacji Celowy 62 24,1% 35,2% Celowy specjalny 60 23,3% 34,1% Okresowy 73 28,4% 41,5% Rodzaj zasiłku a Okresowy specjalny 5 1,9% 2,8% Stały 48 18,7% 27,3% Stały wyrównawczy 6 2,3% 3,4% Macierzyński zasiłek okresowy 2 0,8% 1,1% Macierzyński zasiłek wyrównawczy 1 0,4% 0,6% ,0% 146,0% Tabela 39. Rodzaje innych świadczeń pieniężnych, z jakich przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 27 Odpowiedzi Procent obserwacji Rodzaj innych świadczeń pieniężnych a Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się 11 34,4% 40,7% Pomoc dla rodzin zastępczych 13 40,6% 48,1% Pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki 8 25,0% 29,6% ,0% 118,5% 23

24 Tabela 40. Problemy lub trudności, z którymi spotykali się respondenci podczas pracy nad projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych N = 90 Odpowiedzi Procent obserwacji Rodzaj problemu a Planowania 23 10,6% 25,6% Poszukiwania partnerów projektu 16 7,4% 17,8% Przygotowania wniosku o dofinansowanie 38 17,5% 42,2% Rekrutacji uczestników 45 20,7% 50,0% Rozliczeń finansowych 27 12,4% 30,0% Monitorowania i sprawozdawczości 21 9,7% 23,3% Stosowania prawa zamówień publicznych (zasady konkurencyj ,0% 28,9% Ewaluacji 8 3,7% 8,9% Współpracy z partnerami 13 6,0% 14,4% ,0% 241,1% Tabela 41. Średnie oceny kompetencji zawodowych współpracowników (ocena na skali 1-zupełnie niewystarczający, 5-zupełnie wystarczające) N Średnia Prawo karne 541 3,64 Prawo rodzinne 541 4,03 Prawo administracyjne 541 4,03 Prawo pracy 541 3,79 Prawo ubezpieczeń społecznych 541 3,84 Prawo dotyczące pomocy społecznej 541 4,65 Kontrakt socjalny z klientem - tworzenie i realizacja 541 4,49 Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych 541 4,64 Przygotowanie i zarządzanie projektami unijnymi 541 4,12 Praca socjalna z osobami w trudnej sytuacji 541 4,33 Praca z określoną kategorią klientów 541 4,30 Działania z zakresu aktywnej integracji 541 4,02 Interwencja kryzysowa 541 4,11 Organizowanie spółdzielni socjalnych CIS KIS 541 4,42 Przemoc w rodzinie - profilaktyka, zasady Niebieskiej karty" 541 4,30 Aktywizacja środowiska lokalnego 541 3,98 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 541 4,16 Współpraca z innymi podmiotami (np. urzędami pracy, szkołą, kuratorem) 541 4,43 Samoobrona 541 3,54 Sposoby radzenia sobie ze stresem 541 3,64 Asertywność 541 3,83 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 541 3,61 Organizacja czasu pracy 541 3,94 Komunikacja 541 4,24 N (listwise) 541 Tabela 42. Wyrażone potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji miękkich N = 538 Odpowiedzi Procent obserwacji Sposoby radzenia sobie ze stresem ,1% 58,0% Asertywność ,7% 49,1% Samoobrona ,8% 28,4% Wyrażone potrzeby szkoleniowe a Przeciwdziałanie wypaleniu ,1% 65,8% zawodowemu Organizacja czasu pracy ,4% 27,3% Komunikacja ,9% 33,8% 24

25 ,0% 262,5% a. Dichotomy Grupa tabulated at value 1. Tabela 43. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak ,4 78,4 78,4 Nie 53 9,8 9,8 88,2 Trudno powiedzieć 64 11,8 11,8 100, ,0 100,0 Tabela 44. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę 65 12,0 15,4 15,4 najwyżej 5 godzin 74 13,7 17,5 32,9 jeden dzień ,1 44,9 77,8 dwa dni 76 14,0 18,0 95,7 więcej 18 3,3 4,3 100, ,2 100,0 Braki System , ,0 Tabela 45. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak ,0 58,0 58,0 Nie ,7 32,7 90,8 Trudno powiedzieć 50 9,2 9,2 100, ,0 100,0 Tabela 46. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak ,6 61,6 61,6 Nie ,4 38,4 100, ,0 100,0 Tabela 47. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko 28. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba Kierownicze stanowisko zajmuje P. w 76,3% 13,2% 10,5% 100,0% hierarchii wykonawcze Liczba

26 stanowisko zajmuje P. w hierarchii 78,5% 9,5% 11,9% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w 78,4% 9,8% 11,8% 100,0% hierarchii Tabela 48. Maksymalny czas poświęcony na szkolenia w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko zajmuje P. w hierarchii Kierownicze wykonawcze 29. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę najwyżej 5 godzin jeden dzień dwa dni więcej Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 13,8% 10,3% 58,6% 13,8% 3,4% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w 15,5% 18,0% 43,9% 18,3% 4,3% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 15,4% 17,5% 44,9% 18,0% 4,3% 100,0% Tabela 49. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach poza godzinami pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 30. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko zajmuje P. w 68,4% 15,8% 15,8% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w 57,3% 34,0% 8,7% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w 58,0% 32,7% 9,2% 100,0% hierarchii Tabela 50. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w soboty i niedziele a stanowisko w hierarchii służbowej 31. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak Nie M9. Jakie stanowisko Kierownicze Liczba

27 wykonawcze stanowisko 65,8% 34,2% 100,0% Liczba stanowisko 61,2% 38,8% 100,0% Liczba stanowisko 61,6% 38,4% 100,0% Tabela 51. Preferowane przez respondentów formy kształcenia N = 541 Odpowiedzi Procent obserwacji Kształcenie na stanowisku pracy w trakcie jej wykonywania ,5% 31,8% Kształcenie na odległość (elearning) 78 4,8% 14,4% Szkolenie w miejscu pracy (z oderwaniem od pracy) ,8% 41,8% Naj. odpowiadające formy kształcenia a Szkolenia poza miejscem pracy organizowane i finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane indywidualnie, finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane i finansowane indywidualnie ,1% 63,8% ,0% 66,5% 91 5,6% 16,8% Samokształcenie (np. w domu) 147 9,0% 27,2% Studia podyplomowe ,1% 39,6% ,0% 301,8% 27

28 4. Aneks nr 4 województwo lubuskie 4.1. Wprowadzenie Badanie w województwie lubuskim objęło 262 respondentów, w tym 95% z nich to pracownicy socjalni, zaś resztę w większości stanowili specjaliści pracy z rodziną. Większość respondentów zatrudniona była w ośrodkach pomocy społecznej (64%), pozostali w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczowychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa i ośrodkach interwencji kryzysowej Kluczowe wyniki Najwięcej trudności sprawiały respondentom kwestie dotyczące przepisów dot. prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, przepisów dotyczących pomocy społecznej, prawa karnego oraz prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych. W kwestii przyznawania lub odbierania zasiłków, największe trudności napotykali respondenci rozpatrując przypadki zasiłków stałych, celowych, celowych specjalnych oraz okresowych. W kwestii przyznawania lub odbierania innych świadczeń pieniężnych największe problemy dotyczyły pomocy na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki oraz zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się. Respondencie, którzy zajmowali się w ciągu ostatniego miesiąca projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, napotkali pewne trudności w następujących obszarach: rekrutacja uczestników, rozliczenia finansowe oraz stosowania prawa zamówień publicznych. 39% respondentów przyznaje, że znalazło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków w sytuacji fizycznego zagrożenia. 28

29 Wykres 7. Procent respondentów, którym zdarzyło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków znaleźć się w sytuacji fizycznego zagrożenia podkarpackie dolnośląskie zachodniopomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubelskie małopolskie śląskie wielkopolskie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie opolskie lubuskie mazowieckie 49,4% 48,5% 46,5% 46,5% 46,0% 44,6% 44,4% 44,3% 41,3% 41,2% 41,1% 40,7% 40,5% 39,0% 38,9% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pracownicy najniżej ocenili kompetencje zawodowe swoich współpracowników w zakresie takich kompetencji miękkich, jak: samooobrona, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sposoby radzenia sobie ze stresem, asertywność a także w zakresie znajomości prawa karnego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W zakresie szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, tematyką, która cieszyłaby się największym powodzeniem byłyby sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem oraz dotyczące rozwoju asertywności i komunikacji. Obłożenie pracą pracowników socjalnych mierzone liczbą klientów w ostatnim miesiącu na tle innych województw przedstawia wykres: 29

30 Wykres 8. Średnia liczba klientów pomocy społecznej w ostatnim miesiącu a województwo warmińsko-mazurskie lubuskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie małopolskie podkarpackie opolskie wielkopolskie lubelskie dolnośląskie łódzkie pomorskie śląskie świętokrzyskie podlaskie mazowieckie Uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy mogłoby sobie pozwolić 72% pracowników na stanowiskach wykonawczych oraz 90% na stanowiskach kierowniczych. 40% respondentów poświęciłoby na szkolenie cały dzień. Na 2-dniowe szkolenia pozwoliłoby sobie tylko 10% respondentów. 57% respondentów deklaruje, że mogłoby uczestniczyć w szkoleniach także poza godzinami pracy, choć znacząco częściej wskazywali na taką możliwość pracownicy na stanowiskach kierowniczych (74%). 55% respondentów wyraża chęć uczestniczenia w szkoleniach weekendowych Aneks tabelaryczny Tabela 52. Czy obecnie pracuje Pan i jako pracownik socjalny ,7 94,7 94,7 specjalista pracy z rodziną 14 5,3 5,3 100, ,0 100,0 Tabela 53. Rozkład liczebności próby pomiędzy typy instytucji Ośrodek pomocy społecznej ,7 63,7 63,7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 8,8 8,8 72,5 Dom pomocy społecznej 33 12,6 12,6 85,1 30

31 Placówka specjalistycznego poradnictwa 1,4,4 85,5 Placówka opiekuńczowychowawcza 17 6,5 6,5 92,0 Ośrodek wsparcia 20 7,6 7,6 99,6 Ośrodek interwencji kryzysowej 1,4,4 100, ,0 100,0 Tabela 54. Problemy natury prawnej, z którymi spotykali się respondenci N = 184 Odpowiedzi Procent obserwacji Jakiego zakresu prawa dotyczyły problemy a Prawa rodzinnego 91 24,5% 49,5% Prawa karnego 49 13,2% 26,6% Prawa administracyjnego 84 22,6% 45,7% Prawa pracy 25 6,7% 13,6% Prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych Przepisów dotyczących pomocy społecznej 45 12,1% 24,5% 68 18,3% 37,0% Prawo cywilne 10 2,7% 5,4% ,0% 202,2% Tabela 55. Rodzaje zasiłków, z których przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 71 Odpowiedzi Procent obserwacji Celowy 30 25,9% 42,3% Celowy specjalny 26 22,4% 36,6% Rodzaj zasiłku a Okresowy 23 19,8% 32,4% Okresowy specjalny 1 0,9% 1,4% Stały 35 30,2% 49,3% Stały wyrównawczy 1 0,9% 1,4% ,0% 163,4% Tabela 56. Rodzaje innych świadczeń pieniężnych, z jakich przyznaniem lub odbieraniem mieli problemy respondenci N = 9 Odpowiedzi Procent obserwacji Rodzaj innych świadczeń pieniężnych a Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się 4 40,0% 44,4% Pomoc dla rodzin zastępczych 2 20,0% 22,2% Pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki 4 40,0% 44,4% ,0% 111,1% Tabela 57. Problemy lub trudności, z którymi spotykali się respondenci podczas pracy nad projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych N = 35 Odpowiedzi Procent obserwacji Rodzaj problemu a Planowania 2 3,1% 5,7% Poszukiwania partnerów projektu 5 7,8% 14,3% Przygotowania wniosku o dofinansowanie 4 6,2% 11,4% 31

32 Rekrutacji uczestników 22 34,4% 62,9% Rozliczeń finansowych 13 20,3% 37,1% Monitorowania i sprawozdawczości 6 9,4% 17,1% Stosowania prawa zamówień publicznych (zasady konkurencyj ,9% 20,0% Ewaluacji 2 3,1% 5,7% Współpracy z partnerami 3 4,7% 8,6% ,0% 182,9% Tabela 58. Średnie oceny kompetencji zawodowych współpracowników (ocena na skali 1-zupełnie niewystarczający, 5-zupełnie wystarczające) N Średnia Prawo karne 262 3,64 Prawo rodzinne 262 4,02 Prawo administracyjne 262 4,09 Prawo pracy 262 3,87 Prawo ubezpieczeń społecznych 262 3,89 Prawo dotyczące pomocy społecznej 262 4,70 Kontrakt socjalny z klientem - tworzenie i realizacja 262 4,51 Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych 262 4,76 Przygotowanie i zarządzanie projektami unijnymi 262 4,27 Praca socjalna z osobami w trudnej sytuacji 262 4,52 Praca z określoną kategorią klientów 262 4,46 Działania z zakresu aktywnej integracji 262 4,18 Interwencja kryzysowa 262 4,32 Organizowanie spółdzielni socjalnych CIS KIS 262 4,53 Przemoc w rodzinie - profilaktyka, zasady Niebieskiej karty" 262 4,42 Aktywizacja środowiska lokalnego 262 4,03 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 262 4,28 Współpraca z innymi podmiotami (np. urzędami pracy, szkołą, kuratorem) 262 4,52 Samoobrona 262 3,55 Sposoby radzenia sobie ze stresem 262 3,62 Asertywność 262 3,85 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 262 3,68 Organizacja czasu pracy 262 4,10 Komunikacja 262 4,34 N (listwise) 262 Tabela 59 Wyrażone potrzeby szkoleniowe w zakresie kompetencji miękkich N = 255 Odpowiedzi Procent obserwacji Wyrażone potrzeby szkoleniowe a Sposoby radzenia sobie ze stresem ,5% 58,4% Asertywność ,6% 43,1% Samoobrona 67 10,1% 26,3% Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu ,0% 70,2% Organizacja czasu pracy 59 8,9% 23,1% Komunikacja 99 14,9% 38,8% ,0% 260,0% a. Dichotomy Grupa tabulated at value 1. Tabela 60. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak ,3 73,3 73,3 Nie 35 13,4 13,4 86,6 Trudno powiedzieć 35 13,4 13,4 100,0 32

33 ,0 100,0 Tabela 61. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? godzinę 35 13,4 18,2 18,2 najwyżej 5 godzin 46 17,6 24,0 42,2 jeden dzień 76 29,0 39,6 81,8 dwa dni 20 7,6 10,4 92,2 więcej 15 5,7 7,8 100, ,3 100,0 Braki System 70 26, ,0 Tabela 18Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak ,3 57,3 57,3 Nie 90 34,4 34,4 91,6 Trudno powiedzieć 22 8,4 8,4 100, ,0 100,0 Tabela 63. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak ,0 55,0 55,0 Nie ,0 45,0 100, ,0 100,0 Tabela 64. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 28. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby aby P. uczestniczyć w szkoleniach w godzinach pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko zajmuje P. w 89,5% 5,3% 5,3% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w 72,0% 14,0% 14,0% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w 73,3% 13,4% 13,4% 100,0% hierarchii Tabela 65. Maksymalny czas poświęcony na szkolenia w godzinach pracy a stanowisko w hierarchii służbowej 29. Ile czasu tygodniowo mogłaby mógłby Pan Pani poświęcić na szkolenie w godzinach pracy? 33

34 M9. Jakie stanowisko zajmuje P. w hierarchii Kierownicze wykonawcze godzinę najwyżej 5 godzin jeden dzień dwa dni więcej Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 11,8% 41,2% 41,2% 5,9% 0,0% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 18,9% 22,3% 39,4% 10,9% 8,6% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 18,2% 24,0% 39,6% 10,4% 7,8% 100,0% Tabela 66. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach poza godzinami pracy a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 30. Czy w przeciętnym tygodniu pracy mógłby P. uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć Liczba stanowisko zajmuje P. w 73,7% 15,8% 10,5% 100,0% hierarchii Liczba stanowisko zajmuje P. w hierarchii 56,0% 35,8% 8,2% 100,0% Liczba stanowisko zajmuje P. w 57,3% 34,4% 8,4% 100,0% hierarchii Tabela 67. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w soboty i niedziele a stanowisko w hierarchii służbowej M9. Jakie stanowisko Kierownicze wykonawcze 31. Czy mógłby Pan uczestniczyć w szkoleniach w soboty i niedziele? Tak Nie Liczba stanowisko 68,4% 31,6% 100,0% Liczba stanowisko 53,9% 46,1% 100,0% Liczba stanowisko 55,0% 45,0% 100,0% 34

35 Tabela 68. Preferowane przez respondentów formy kształcenia N = 262 Odpowiedzi Procent obserwacji Kształcenie na stanowisku pracy w trakcie jej wykonywania 77 9,7% 29,4% Kształcenie na odległość (elearning) 35 4,4% 13,4% Szkolenie w miejscu pracy (z oderwaniem od pracy) ,3% 46,6% Naj. odpowiadające formy kształcenia a Szkolenia poza miejscem pracy organizowane i finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane indywidualnie, finansowane przez pracodawcę Szkolenia poza miejscem pracy wybierane i finansowane indywidualnie ,2% 64,5% ,6% 68,7% 36 4,5% 13,7% Samokształcenie (np. w domu) 80 10,1% 30,5% Studia podyplomowe 97 12,2% 37,0% ,0% 303,8% 35

36 5. Aneks nr 5 województwo łódzkie 5.1. Wprowadzenie Badanie w województwie łódzkim objęło 587 respondentów, w tym 97% z nich to pracownicy socjalni, zaś resztę w większości stanowili specjaliści pracy z rodziną. Większość respondentów zatrudniona była w ośrodkach pomocy społecznej (66%), pozostali w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach interwencji kryzysowej Kluczowe wyniki Najwięcej trudności sprawiały respondentom kwestie dotyczące przepisów dot. prawa rodzinnego, przepisów dot. pomocy społecznej, prawa administracyjnego oraz prawnych regulacji w zakresie ubezpieczeń społecznych. W kwestii przyznawania lub odbierania zasiłków, największe trudności napotykali respondenci rozpatrując przypadki zasiłków celowych, okresowych, stałych oraz celowych specjalnych. W kwestii przyznawania lub odbierania innych świadczeń pieniężnych największe problemy dotyczyły pomocy dla rodzin zastępczych oraz zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się. Respondencie, którzy zajmowali się w ciągu ostatniego miesiąca projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, napotkali pewne trudności w następujących obszarach: rekrutacji uczestników, przygotowania wniosku o dofinansowanie, planowania, rozliczeń finansowych i monitorowania i sprawozdawczości. 41% respondentów przyznaje, że znalazło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków w sytuacji fizycznego zagrożenia. 36

37 Wykres 9. Procent respondentów, którym zdarzyło się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków znaleźć się w sytuacji fizycznego zagrożenia podkarpackie dolnośląskie zachodniopomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubelskie małopolskie śląskie wielkopolskie świętokrzyskie łódzkie kujawsko-pomorskie opolskie lubuskie mazowieckie 49,4% 48,5% 46,5% 46,5% 46,0% 44,6% 44,4% 44,3% 41,3% 41,2% 41,1% 40,7% 40,5% 39,0% 38,9% 38,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badanie CATI; różnice między województwami istotne (Chi-kwadrat = 42,310, p<0,05) Pracownicy najniżej ocenili kompetencje zawodowe swoich współpracowników w zakresie takich kompetencji miękkich, jak: samoobrona, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sposoby radzenia sobie ze stresem, a także w zakresie znajomości prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych, asertywności oraz znajomości prawa pracy. W zakresie szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, tematyką, która cieszyłaby się największym powodzeniem byłyby sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem oraz dotyczące rozwoju asertywności. Obłożenie pracą pracowników socjalnych mierzone liczbą klientów w ostatnim miesiącu na tle innych województw przedstawia wykres: 37

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. RELACJA MIĘDZY POTRZEBAMI REGIONÓW W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH (oś rzędnych odległości euklidesowe) A DOFINANSOWANIEM UE PRZEZNACZONYM NA ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (oś odciętych) Relacja 1,00 0,75

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce IV Forum Menadżerów Elektrotechniki Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-11-08 Euler Hermes 2 Hurtownie elektroinstalacyjne 70 000 monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Zdawalność egzaminu w kraju województwo zdawalność lubuskie, małopolskie, podlaskie 77% łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Infolinia -Rodzina 500 plus

Infolinia -Rodzina 500 plus Infolinia -Rodzina 500 plus Infolinia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uruchomił infolinię za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016 Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Euler Hermes 2 Wskaźnik PMI dla klientów branż: 100 80 78 78 80 80 82 76 80 60 50

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia Przykładowe analizy dane fikcyjne (oprócz wielkości próby) Analizy ogólne Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu spółka poziom Skarbu Paostwa prywatna budżetowa lub komunalna dyrektor 149

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo