MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ 2010

2 SPIS TREŚCI STRONA DZIAŁ I Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie... 4 DZIAŁ II Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy... 5 DZIAŁ III Formy działań kierowanych do sprawców przemocy... 7 DANE WEDŁUG WOJEWÓDZTW DZIAŁ I Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie Punkty konsultacyjne... 8 Ośrodki wsparcia... 9 w tym: z miejscami całodobowymi Specjalistyczne ośrodki wsparcia w tym: z miejscami całodobowymi Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Ośrodki interwencji kryzysowej w tym: z miejscami całodobowymi DZIAŁ II Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy Interwencja kryzysowa - ogółem w tym udzielona: dzieciom w tym: niepełnosprawnym współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych w tym: niepełnosprawnym innym osobom w rodzinie w tym: niepełnosprawnym w tym z wiersza 6: innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat w tym: niepełnosprawnym Pomoc całodobowa - ogółem w tym udzielona: dzieciom w tym: niepełnosprawnym współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych w tym: niepełnosprawnym innym osobom w rodzinie w tym: niepełnosprawnym w tym z wiersza 15: innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat w tym: niepełnosprawnym Inne formy pomocy - ogółem w tym: pomoc w otrzymaniu mieszkania socjalnego działania terapeutyczne - ogółem w tym: program ochrony ofiary przemocy (z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych) program terapeutyczny

3 liczba wypełnionych Niebieskich Kart w tym: liczba przekazanych Niebieskich Kart instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych DZIAŁ III Formy działań kierowanych do sprawców przemocy Działania interwencyjne - ogółem w tym: izolowanie sprawców od ofiar w tym: eksmisja z lokalu prace społecznie użyteczne wykonywane przez sprawców Programy korekcyjno - edukacyjne

4 SPRAWOZDANIE PRZEMOC I - XII 2009 DZIAŁ I. Infrastruktura instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie Wyszczególnienie liczba jednostek liczba miejsc liczba osób korzystających liczba jednostek liczba miejsc liczba osób korzystających Punkty konsultacyjne X X X X Ośrodki wsparcia X X w tym: z miejscami całodobowymi Specjalistyczne ośrodki wsparcia 4 X X X 36 X w tym: z miejscami całodobowymi 5 X X X Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 6 X X X Ośrodki interwencji kryzysowej 1) 7 56 X X w tym: z miejscami całodobowymi 2) ), 2) odpowiednio w kolumnie 4 i 7 należy podać TYLKO liczbę ofiar przemocy w rodzinie. 4

5 5 SPRAWOZDANIE PRZEMOC I - XII 2009 DZIAŁ II. Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy Wyszczególnienie 1) liczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzin liczba osób w rodzinach liczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzin liczba osób w rodzinach Interwencja kryzysowa - ogółem X X w tym udzielona: dzieciom w tym: niepełnosprawnym X X X X współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych X X w tym: niepełnosprawnym X X innym osobom w rodzinie X X w tym: niepełnosprawnym w tym z wiersza 6: innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat w tym: niepełnosprawnym X X X X X X Pomoc całodobowa - ogółem w tym udzielona: dzieciom w tym: niepełnosprawnym współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych w tym: niepełnosprawnym innym osobom w rodzinie w tym: niepełnosprawnym w tym z wiersza 15: innym osobom w rodzinie w wieku powyżej 60 lat w tym: niepełnosprawnym

6 SPRAWOZDANIE PRZEMOC I - XII 2009 DZIAŁ II. Formy udzielonej ofiarom przemocy pomocy Wyszczególnienie liczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzin liczba osób w rodzinach liczba osób, którym udzielono pomocy liczba świadczeń liczba rodzin liczba osób w rodzinach Inne formy pomocy - ogółem X X w tym: pomoc w otrzymaniu mieszkania socjalnego X X działania terapeutyczne - ogółem X X w tym: program ochrony ofiary przemocy (z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych) X X program terapeutyczny X X liczba wypełnionych Niebieskich Kart 2) w tym: liczba Niebieskich Kart przekazanych instytucjom działającym na rzecz osób pokrzywdzonych ) należy uwzględnić każdą pomoc, która została udzielona w jednostkach wymienionych w części I. 2) Niebieska karta dotycząca przemocy w rodzinie (Załącznik do kwestionariusza wywiadu środowiskowego)

7 SPRAWOZDANIE PRZEMOC I - XII 2009 DZIAŁ III. Formy działań kierowanych do sprawców przemocy Wyszczególnienie PODMIOT PROWADZĄCY GMINA liczba sprawców przemocy PODMIOT PROWADZĄCY POWIAT Działania interwencyjne - ogółem w tym: izolowanie sprawców od ofiar w tym: eksmisja z lokalu prace społecznie użyteczne wykonywane przez sprawców Programy korekcyjno - edukacyjne 5 X 4 403

8 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO PUNKTY KONSULTACYJNE wiersz 1 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie 88 X X X X 2 Kujawsko-Pomorskie 66 X X X X 3 Lubelskie 76 X X X X 4 Lubuskie 51 X X X X 5 Łódzkie 60 X X X X 6 Małopolskie 87 X X X X 8 7 Mazowieckie 114 X X X X 8 Opolskie 34 X X X X 9 Podkarpackie 50 X X X X 10 Podlaskie 41 X X X X 11 Pomorskie 38 X X X X 12 Śląskie 77 X X X X 13 Świętokrzyskie 36 X X X X 14 Warmińsko-Mazurskie 61 X X X X 15 Wielkopolskie 103 X X X X 16 Zachodniopomorskie 55 X X X X RAZEM X X X X

9 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO OŚRODKI WSPARCIA wiersz 2 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie 12 X 90 3 X Kujawsko-Pomorskie 5 X X Lubelskie 1 X 18 1 X 3 4 Lubuskie 2 X X 5 Łódzkie 10 X 465 X 6 Małopolskie 8 X X Mazowieckie 7 X 545 X 8 Opolskie X X 9 Podkarpackie 2 X 74 X 10 Podlaskie X X 11 Pomorskie 3 X X Śląskie 17 X X Świętokrzyskie 5 X 70 X 14 Warmińsko-Mazurskie 4 X X Wielkopolskie 15 X X Zachodniopomorskie 9 X 764 X RAZEM 100 X X 1 959

10 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: Z MIEJSCAMI CAŁODOBOWYMI wiersz 3 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie 9 Podkarpackie Podlaskie 11 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 14 Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

11 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA wiersz 4 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie X X X 2 X Kujawsko-Pomorskie X X X 2 X Lubelskie X X X 2 X Lubuskie X X X 1 X Łódzkie X X X 1 X Małopolskie X X X 3 X Mazowieckie X X X 3 X Opolskie X X X 2 X Podkarpackie X X X 4 X Podlaskie X X X 2 X Pomorskie X X X 2 X Śląskie X X X 3 X Świętokrzyskie X X X 1 X Warmińsko-Mazurskie X X X 3 X Wielkopolskie X X X 3 X Zachodniopomorskie X X X 2 X 33 RAZEM X X X 36 X 7 554

12 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: Z MIEJSCAMI CAŁODOBOWYMI wiersz 5 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie X X X Kujawsko-Pomorskie X X X Lubelskie X X X Lubuskie X X X Łódzkie X X X Małopolskie X X X Mazowieckie X X X Opolskie X X X Podkarpackie X X X Podlaskie X X X Pomorskie X X X Śląskie X X X Świętokrzyskie X X X Warmińsko-Mazurskie X X X Wielkopolskie X X X Zachodniopomorskie X X X RAZEM X X X

13 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY wiersz 6 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie X X X Kujawsko-Pomorskie X X X 3 Lubelskie X X X 4 Lubuskie X X X Łódzkie X X X Małopolskie X X X 13 7 Mazowieckie X X X Opolskie X X X 9 Podkarpackie X X X Podlaskie X X X 11 Pomorskie X X X Śląskie X X X 13 Świętokrzyskie X X X 14 Warmińsko-Mazurskie X X X Wielkopolskie X X X Zachodniopomorskie X X X RAZEM X X X

14 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wiersz 7 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie 10 X X Kujawsko-Pomorskie 6 X X Lubelskie 4 X X Lubuskie 1 X 9 X Łódzkie 6 X X Małopolskie 1 X 14 X Mazowieckie 3 X X Opolskie X 7 X Podkarpackie X 14 X Podlaskie 1 X X Pomorskie 4 X 4 15 X Śląskie 6 X X Świętokrzyskie 1 X X Warmińsko-Mazurskie 1 X 12 X Wielkopolskie 8 X X Zachodniopomorskie 4 X X RAZEM 56 X X

15 DZIAŁ I INFRASTRUKTURA INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: Z MIEJSCAMI CAŁODOBOWYMI wiersz 8 JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOSTEK MIEJSC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

16 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO INTERWENCJA KRYZYSOWA - OGÓŁEM wiersz 1 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie X X Kujawsko-Pomorskie X X Lubelskie X X Lubuskie X X Łódzkie X X Małopolskie X X Mazowieckie X X Opolskie 934 X X Podkarpackie X X Podlaskie X X Pomorskie X X Śląskie X X Świętokrzyskie X X Warmińsko-Mazurskie X X Wielkopolskie X X Zachodniopomorskie X X RAZEM X X

17 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM UDZIELONA: DZIECIOM wiersz 2 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 880 X X Kujawsko-Pomorskie 518 X X Lubelskie X X Lubuskie 239 X X Łódzkie 640 X X Małopolskie X X Mazowieckie 821 X X Opolskie 280 X X Podkarpackie 429 X X Podlaskie 327 X X Pomorskie 563 X X Śląskie X X Świętokrzyskie 539 X X Warmińsko-Mazurskie 690 X X Wielkopolskie 934 X X Zachodniopomorskie 917 X X RAZEM X X

18 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 3 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 46 X X Kujawsko-Pomorskie 58 X X Lubelskie 38 X X Lubuskie 3 X X Łódzkie 11 X X Małopolskie 96 X X Mazowieckie 32 X X Opolskie 12 X X Podkarpackie 35 X X Podlaskie 7 X X Pomorskie 45 X X Śląskie 56 X X Świętokrzyskie 33 X X Warmińsko-Mazurskie 48 X X Wielkopolskie 61 X X Zachodniopomorskie 72 X X RAZEM 653 X X

19 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO WSPÓŁMAŁŻONKOM LUB PARTNEROM W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH wiersz 4 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie X X Kujawsko-Pomorskie 876 X X Lubelskie X X Lubuskie 497 X X Łódzkie X X Małopolskie X X Mazowieckie X X Opolskie 321 X X Podkarpackie 713 X X Podlaskie 581 X X Pomorskie 381 X X Śląskie X X Świętokrzyskie X X Warmińsko-Mazurskie 640 X X Wielkopolskie 778 X X Zachodniopomorskie 615 X X RAZEM X X

20 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 5 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 57 X X Kujawsko-Pomorskie 19 X X Lubelskie 72 X X Lubuskie 23 X X Łódzkie 34 X X Małopolskie 151 X X Mazowieckie 58 X X Opolskie 9 X X Podkarpackie 35 X X Podlaskie 11 X X Pomorskie 16 X X Śląskie 170 X X Świętokrzyskie 26 X X Warmińsko-Mazurskie 41 X X Wielkopolskie 59 X X Zachodniopomorskie 26 X X RAZEM 807 X X

21 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO INNYM OSOBOM W RODZINIE wiersz 6 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 853 X X Kujawsko-Pomorskie 252 X X Lubelskie 693 X X Lubuskie 210 X X Łódzkie 493 X X Małopolskie 809 X X Mazowieckie 887 X X Opolskie 333 X X Podkarpackie 216 X X Podlaskie 196 X X Pomorskie 174 X X Śląskie 651 X X Świętokrzyskie 462 X X Warmińsko-Mazurskie 451 X X Wielkopolskie 434 X X Zachodniopomorskie 318 X X RAZEM X X

22 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 7 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 51 X X Kujawsko-Pomorskie 26 X X Lubelskie 65 X X Lubuskie 15 X X Łódzkie 63 X X Małopolskie 56 X X Mazowieckie 43 X X Opolskie 5 X X Podkarpackie 23 X X Podlaskie 11 X X Pomorskie 25 X X Śląskie 91 X X Świętokrzyskie 20 X X Warmińsko-Mazurskie 49 X X Wielkopolskie 59 X X Zachodniopomorskie 24 X X RAZEM 626 X X

23 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM Z WIERSZA 6: INNYM OSOBOM W RODZINIE W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT wiersz 8 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 122 X X Kujawsko-Pomorskie 56 X X Lubelskie 130 X X Lubuskie 44 X X Łódzkie 117 X X Małopolskie 100 X X Mazowieckie 260 X X Opolskie 18 X X Podkarpackie 37 X X Podlaskie 31 X X Pomorskie 35 X X Śląskie 138 X X Świętokrzyskie 53 X X Warmińsko-Mazurskie 65 X X Wielkopolskie 77 X X Zachodniopomorskie 58 X X RAZEM X X

24 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 9 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 52 X X Kujawsko-Pomorskie 22 X X Lubelskie 33 X X Lubuskie 11 X X Łódzkie 48 X X Małopolskie 37 X X Mazowieckie 23 X X Opolskie 1 X X Podkarpackie 14 X X Podlaskie 5 X X Pomorskie 10 X X Śląskie 48 X X Świętokrzyskie 13 X X Warmińsko-Mazurskie 24 X X Wielkopolskie 17 X X Zachodniopomorskie 14 X X RAZEM 372 X X

25 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO POMOC CAŁODOBOWA OGÓŁEM wiersz 10 PODMIOT PROWADZĄCY POWIAT OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

26 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM UDZIELONA: DZIECIOM wiersz 11 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

27 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 12 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

28 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO WSPÓŁMAŁŻONKOM LUB PARTNEROM W ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH wiersz 13 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

29 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 14 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie 4 Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

30 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO INNYM OSOBOM W RODZINIE wiersz 15 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

31 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 16 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie 7 Mazowieckie 8 Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 14 Warmińsko-Mazurskie 15 Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

32 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM Z WIERSZA 15: INNYM OSOBOM W RODZINIE W WIEKU POWYŻEJ 60 LAT wiersz 17 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie 3 Lubelskie Lubuskie 5 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie 15 Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

33 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: NIEPEŁNOSPRAWNYM wiersz 18 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie 3 Lubelskie 4 Lubuskie 5 Łódzkie 33 6 Małopolskie 7 Mazowieckie 8 Opolskie 9 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie 12 Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie 15 Wielkopolskie 16 Zachodniopomorskie RAZEM

34 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO INNE FORMY - OGÓŁEM wiersz 19 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie X X Kujawsko-Pomorskie X X Lubelskie X X Lubuskie 594 X X Łódzkie X X Małopolskie X X Mazowieckie X X Opolskie X X Podkarpackie 406 X X Podlaskie 232 X X Pomorskie 677 X X Śląskie X X Świętokrzyskie X X Warmińsko-Mazurskie X X Wielkopolskie X X Zachodniopomorskie X X RAZEM X X

35 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: POMOC W OTRZYMANIU MIESZKANIA SOCJALNEGO wiersz 20 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 33 X X Kujawsko-Pomorskie 35 X X Lubelskie 54 X X Lubuskie 6 X X Łódzkie 18 X X Małopolskie 14 X X Mazowieckie 93 X X Opolskie 15 X X Podkarpackie 5 X X Podlaskie 3 X X Pomorskie 14 X X Śląskie 61 X X Świętokrzyskie 39 X X Warmińsko-Mazurskie 10 X X Wielkopolskie 43 X X Zachodniopomorskie 30 X X 6 23 RAZEM 473 X X

36 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE - OGÓŁEM wiersz 21 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie X X Kujawsko-Pomorskie X X Lubelskie X X Lubuskie 402 X X Łódzkie X X Małopolskie X X Mazowieckie X X Opolskie X X Podkarpackie 401 X X Podlaskie 187 X X Pomorskie 437 X X Śląskie X X Świętokrzyskie X X Warmińsko-Mazurskie X X Wielkopolskie X X Zachodniopomorskie 916 X X RAZEM X X

37 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: PROGRAM OCHRONY OFIARY PRZEMOCY (Z UDZIAŁEM POLICJI, PROKURATURY, KURATORÓW SĄDOWYCH) wiersz 22 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie 438 X X Kujawsko-Pomorskie 158 X X Lubelskie 126 X X Lubuskie 62 X X Łódzkie 569 X X Małopolskie 455 X X Mazowieckie 752 X X Opolskie 47 X X Podkarpackie 66 X X Podlaskie 43 X X Pomorskie 20 X X Śląskie 955 X X Świętokrzyskie 58 X X Warmińsko-Mazurskie 160 X X Wielkopolskie 285 X X Zachodniopomorskie 79 X X RAZEM X X

38 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO PROGRAM TERAPEUTYCZNY wiersz 23 OSÓB, RODZIN OSÓB OSÓB, RODZIN OSÓB 1 Dolnośląskie X X Kujawsko-Pomorskie 222 X X Lubelskie 437 X X Lubuskie 154 X X Łódzkie 424 X X Małopolskie 232 X X Mazowieckie X X Opolskie 554 X X Podkarpackie 339 X X Podlaskie 86 X X Pomorskie 163 X X Śląskie 521 X X Świętokrzyskie 694 X X Warmińsko-Mazurskie 389 X X Wielkopolskie 667 X X Zachodniopomorskie 204 X X RAZEM X X

39 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO WYPEŁNIONYCH NIEBIESKICH KART wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

40 DZIAŁ II FORMY UDZIELONEJ OFIAROM PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: PRZEKAZANYCH NIEBIESKICH KART INSTYTUCJOM DZIAŁAJĄCYM NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

41 DZIAŁ III FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO DZIAŁANIA INTERWENCYJNE - OGÓŁEM wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

42 DZIAŁ III FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: IZOLOWANIE SPRAWCÓW OD OFIAR wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie 20 9 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM

43 DZIAŁ III FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO W TYM: EKSMISJA Z LOKALU wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie 9 3 Lubelskie 7 4 Lubuskie Łódzkie Małopolskie 7 7 Mazowieckie Opolskie 1 9 Podkarpackie Podlaskie 2 11 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 5 14 Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie 8 16 Zachodniopomorskie 3 RAZEM

44 DZIAŁ III FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE WYKONYWANE PRZEZ SPRAWCÓW wiersz Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie 29 3 Lubelskie 3 4 Lubuskie Łódzkie 9 6 Małopolskie 2 7 Mazowieckie Opolskie 12 9 Podkarpackie Podlaskie 11 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 14 Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 60 2 RAZEM

45 DZIAŁ III FORMY DZIAŁAŃ KIEROWANYCH DO SPRAWCÓW PRZEMOCY LP. WOJEWÓDZTWO PROGRAMY KOREKCYJNO - EDUKACYJNE wiersz Dolnośląskie X Kujawsko-Pomorskie X 42 3 Lubelskie X 97 4 Lubuskie X Łódzkie X Małopolskie X Mazowieckie X Opolskie X Podkarpackie X Podlaskie X Pomorskie X Śląskie X Świętokrzyskie X Warmińsko-Mazurskie X Wielkopolskie X Zachodniopomorskie X 260 RAZEM X 4 403

DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1

DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Załącznik nr 1 do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 DIAGNOZA REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Punkty konsultacyjne liczba jednostek

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wskazówki do sporządzania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Jurgielewicz Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MPiPS-05 WYBRANE INFORMACJE O PONADGMINNYCH ORAZ GMINNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży ZHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-26 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. RELACJA MIĘDZY POTRZEBAMI REGIONÓW W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH (oś rzędnych odległości euklidesowe) A DOFINANSOWANIEM UE PRZEZNACZONYM NA ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (oś odciętych) Relacja 1,00 0,75

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Tel. Raport końcowy z 16 wojewódzkich konferencji regionalnych: Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć Warszawa 2013 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2017-04-07 Euler Hermes 2 Windykacja 10 mld zł wartość zleceń windykacyjnych 600

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim

Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Organizacja i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim Idalia Wyszyńska Białystok, 29 września 2014 r. Realizacja zadań ustawowych gminy (118) 118 gminne programy

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016 Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Euler Hermes 2 Wskaźnik PMI dla klientów branż: 100 80 78 78 80 80 82 76 80 60 50

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2007 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce IV Forum Menadżerów Elektrotechniki Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-11-08 Euler Hermes 2 Hurtownie elektroinstalacyjne 70 000 monitorowanych

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży SHE Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-19 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć

Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć Imiona nadawane dzieciom urodzonym w 2014 roku w podziale na województwo urodzenia i płeć woj. dolnośląskie HANNA 653 JAKUB 642 LENA 635 ANTONI 556 JULIA 627 FILIP 512 ZUZANNA 622 KACPER 451 MAJA 589 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2008 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Warszawa, 17.09.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/22619,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadani a-publicznego-quotprow.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 lutego 2016, 18:17

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B Violetta Pluta PLAN PREZENTACJI 1. B2B w kontekście działania 8.2 PO IG 2. Jak dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną? 3. Nowości w naborach w 2009 r. 4.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r. 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Dane jednostki sprawozdawczej: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Nazwa: MOPS Bielsk Podlaski Adres: Nr wykonania:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wakacje wniosek o dofinansowanie dożywiania

Wakacje wniosek o dofinansowanie dożywiania Wakacje 2019 wniosek o dofinansowanie dożywiania Wniosek mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne jednostki prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 6 października 2015, 16:33 Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń grudzień 2015 roku zadania publicznego: "Prowadzenie Krajowego Centrum

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

VARM. wkłady kominkowe na drewno. Cennik wkładów kominkowych. Fasada płaska. model opis szerokość fasady wysokość fasady cena VARM F

VARM. wkłady kominkowe na drewno. Cennik wkładów kominkowych. Fasada płaska.  model opis szerokość fasady wysokość fasady cena VARM F wkłady kominkowe na drewno Fasada płaska VARM F VARM F Pion VARM F+V, pionowa, przeszklenie obustronne (vis a vis), 900 1000 440 500 900 1000 440 750,00 500 800,00 560 850,00 440 800,00 500 850,00 560

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10419 Poz. 1064 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2009 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim. w latach 2006 2013

Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim. w latach 2006 2013 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji w woj. podlaskim Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2006 2013 Opracowano w Oddziale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r. 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych - 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji poz. 432, z późn. zm.) oraz 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo