Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

2 Postęp p finansowy

3 Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na r % ,3% 175,1% 201,9% 204,5% 205,7% 200% ,3% 128,4% ,6% % ,8% ,3% 51,9% 52,4% ,5% 38,7% 50% ,8% 31,1% 20,2% ,1% ,8% 4,4% 7,2% 10,0% 13,2% 16,1% 20,6% 22,1% 22,8% 0% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw wartość ogółem wniosków po ocenie formalnej wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/ wydanych decyzji wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o płatność (z wyłączeniem wydatków prywatnych) wartość ogółem wniosków po ocenie formalnej wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/ wydanych decyzji wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o płatność (z wyłączeniem wydatków prywatnych) 150%

4 Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na r. Poziom kontraktacji i wydatkowania jako stopień wykorzystania alokacji % 70% 62,9% 63,5% 68,6% 60% 50% 46,9% 54,7% 52,4% 44,6% 45,3% 42,2% 45,3% 48,0% 40% 30% 20% 10% 12,8% 22,6% 22,8% 8,8% 13,9% 12,1% 22,8% 17,9% 17,5% 0% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX stopień realizacji alokacji - podpisane umowy średni poziom kontraktacji w ramach PO KL stopień realizacji alokacji - wydatkowanie średni poziom wydatkowania w ramach PO KL

5 Wykorzystanie alokacji w ramach komponentu regionalnego kontraktacja i wydatkowanie wg stanu na r. 70% 60% 50% 51,1% 56,1% 55,9% 54,9% 54,0% 61,7% 52,7% 44,3% 56,1% 62,2% 48,2% 55,2% 47,1% 59,3% 62,2% 60,9% 40% 30% 20% 28,8% 29,1% 29,5% 25,5% 28,8% 23,7% 27,6% 20,1% 34,5% 34,3% 25,5% 30,3% 25,4% 32,7% 39,2% 37,8% 19,9% 37,7% 10% 0% dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie umowy - wykorzystanie alokacji płatności - wykorzystanie alokacji stopień wykorzystania alokacji w komponencie regionalnym PO KL - umowy stopień wykorzystania alokacji w komponencie regionalnym PO KL - płatności

6 Postęp p rzeczowy

7 Uczestnicy projektów w w ramach PO KL na koniec I półrocza p 2010 r. Udział w projektach rozpoczęło blisko 2,2 mln osób(57% kobiet) Uczestnicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji (w% ogółu): osoby niepełnosprawne 2,7% osoby starsze w wieku lata 4% osoby długotrwale bezrobotne 8,8% osoby z terenów wiejskich 34% osoby młode w wieku lata 35,5%

8 Uczestnicy projektów w w ramach PO KL w woj. warmińsko sko-mazurskim stan na koniec I półrocza p 2010 r. Udziałw projektach rozpoczęło ponad 107 tys. osób, w tym: osób w Priorytecie VI osoby w Priorytecie VII osób w Priorytecie VIII osób w Priorytecie IX liczba uczestników projektów PO KL wg regionów śląskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie malopolskie lubelskie warmińsko-mazurskie mazowieckie podkarpackie świętokrzyskie pomorskie podlaskie łódzkie zachodniopomorskie dolnośląskie lubuskie opolskkie

9 Uczestnicy projektów w w ramach PO KL w woj. warmińsko sko-mazurskim stan na koniec I półrocza p 2010 r. Struktura uczestników projektów wg statusu na rynku pracy: bezrobotni 40,7% nieaktywni zawodowo 40,4% zatrudnieni 18,9% Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Bezrobotni Osoby nieaktywne zawodowo Zatrudnieni

10 Uczestnicy projektów w w ramach PO KL w woj. warmińsko sko-mazurskim stan na koniec I półrocza p 2010 r. Struktura uczestników projektów wg wieku: osoby młode w wieku lata 39,7% osoby starsze w wieku lata 4,1% Struktura uczestników projektów wg wykształcenia: 13,3% 7,0% 47,8% 31,9% podstawowe, gimnazjalne i niższe ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe

11 ZATRUDNIENIE projekty regionalne (Priorytet VI) Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia ok. 389 tys. osób zakończyło udział w projektach(41% WD) w tym: -wsparcie osób młodych-147 tys. osób w wieku lata(59% WD) - wsparcie osób w niekorzystnej sytuacji 265 tys. osób (66% WD) -wsparcie osób starszych-34 tys. osób w wieku lata(23% WD) Wsparcie urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - 3,3 tys. kluczowych pracowników PSZ podniosło swoje kwalifikacje (78% WD) Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia - 63 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej (63% WD)

12 Wdrażanie anie Priorytetu VI w woj. warmińsko sko-mazurskim -stan na koniec I półrocza p 2010 r. Blisko 24 tys.osób zakończyło udziałw projektach(47% WD)w tym: -9,2 tys. osób w wieku lata (74% WD) -17,2 tys. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (85% WD) -1,8 tys. osób w wieku lata (27% WD) 60% 50% 57% 40% 30% 20% 49% 48% 47% 46% 45% 43% 41% 41% 40% 38% 36% 36% 34% 30% 30% 10% 0% świętokrzyskie śląskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie podlaskie mazowieckie dolnośląskie opolskie podkarpackie łódzkie pomorskie wielkopolskie lubelskie lubuskie małopolskie 2,4 tys. osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania(13% WD) 81 kluczowych pracowników PSZ podniosło swoje kwalifikacje(28% WD)

13 Wdrażanie anie Priorytetu VI w woj. warmińsko sko-mazurskim -stan na koniec I półrocza p 2010 r. Ponad 3,8tys. osóbotrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej (88% WD) Stopieńrealizacji wartości wskaźnika liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Zachodniopomorskie 93.17% Pomorskie 80.33% Warmińsko-Mazurskie 87.71% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 53.93% 71.33% Wielkopolskie Lubuskie 63.66% 45.59% Dolnośląskie 53.96% Opolskie 46.7% Mazowieckie 71.68% Łódzkie 63.43% Lubelskie 44.32% Świętokrzyskie 71.81% Śląskie 66.33% Małopolskie Podkarpackie 42.89% 72.87% % realizacji wartości docelowej 72,9 do 93,2 71,7 do 72,9 63,4 do 71,7 53,9 do 63,4 42,8 do 53,9

14 INTEGRACJA SPOŁECZNA projekty ponadregionalne (Priorytet I) Ogólnopolskie programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej skierowane do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 5,8 tys. osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8,8 tys. więźniów (21% WD), niska realizacja wskaźnika dot. Romów(poniżej 1% WD) i osób niepełnosprawnych (4,2% WD) Wsparcie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej 1,8 tys. kluczowych pracowników tych instytucji (15%WD) projekty regionalne (Priorytet( VII) Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 243 instytucje wspierające ekonomię społeczną otrzymały wsparcie, wsparcie 21.7 tys. osób Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - 14,4 tys. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło swoje kwalifikacje (85% WD)

15 Wdrażanie anie Priorytetu VII w woj. warmińsko sko-mazurskim -stan na koniec I półrocza p 2010 r. Ponad 11,5 tys. klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (27% WD) oraz blisko 10,3 tys. objęto kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów(37% WD) 50% 40% 45% 30% 20% 10% 0% 37% 34% 30% 29% 28% 25% 20% 17% 17% 17% 16% 16% 14% 10% 6% śląskie warmińsko-mazurskie pomorskie dolnośląskie podkarpackie zachodniopomorskie opolskie małopolskie wielkopolskie świętokrzyskie mazowieckie lubelskie łódzkie kujawsko-pomorskie podlaskie lubuskie 725 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym(71% WD)

16 INTEGRACJA SPOŁECZNA OBSZARY WYMAGAJĄCE USPRAWNIEŃ Zwiększenie efektywności działań adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne) Położenie większego nacisku na wspieranie podmiotów ekonomii społecznejoraz podjęcie działań na rzecz wzmocnienia roli ekonomii społecznej (projekty regionalne) Kompleksowość wsparcia dla klientów pomocy społecznej

17 ADAPTACYJNOŚĆ projekty regionalne (Priorytet VIII) Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 144 tys. pracujących (72% WD), w tym 24 tys. osób po 50 r. ż., tylko 9 tys. przedsiębiorstw (6,4% WD) objętych wsparciem szkoleniowym Wdrażanie anie Priorytetu VIII w woj. warmińsko sko-mazurskim -stan na koniec I półrocza p 2010 r. Ponad 7,9 tys. osób pracujących zakończyło udział w projektach szkoleniowych(93% WD) Stopieńrealizacji wartości wskaźnika liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udziałprojektach szkoleniowych Pomorskie 73.74% Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie 92.97% % Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 89.01% 39.98% Wielkopolskie Lubuskie Mazowieckie 35.49% % 35.45% Łódzkie 31.67% Lubelskie Dolnośląskie 98.04% 66.36% Opolskie Świętokrzyskie % % Śląskie 21.43% Małopolskie Podkarpackie 57.18% 48.6% % realizacji wartości docelowej 107 do do do do do 40

18 EDUKACJA projekty regionalne (Priorytet IX) Tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli - 2 tys. przedszkoli otrzymało wsparcie (101% WD), 46 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich objęto edukacją przedszkolną Realizacja programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prow. kształcenie zawodowe - 1,6 tys. szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe (54% WD) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 16,9 tys. nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (21% WD)

19 Wdrażanie anie Priorytetu IX w woj. warmińsko sko-mazurskim -stan na koniec I półrocza p 2010 r. 152 przedszkola na terenie województwa otrzymały wsparcie w ramach EFS(208% WD) 300% 250% 200% 275% 244% 208% 200% 150% 134% 132% 119% 118% 115% 112% 104% 100% 50% 56% 51% 42% 36% 15% 0% kujawsko-pomorskie podkarpackie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie podlaskie opolskie zachodniopomorskie lubuskie lubelskie dolnośląskie pomorskie wielkopolskie śląskie łódzkie małopolskie mazowieckie 328 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (w tym 127 szkół na obszarach wiejskich) zrealizowało projekty rozwojowe (47% WD) oraz 160 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe(94% WD) 623 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach(16% WD)

20 Wyzwania

21 Wyzwania i planowane działania ania Przeprowadzenie przeglądu śródokresowego Programu z uwzględnieniem: weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych w PO KL celów konieczności weryfikacji systemu wskaźników i ich wartości docelowych potrzeby dostosowania wsparcia do ewentualnych zmian społecznogospodarczych oraz zmian w poszczególnych obszarach interwencji zmian alokacji na poszczególne obszary PO KL wynikających m.in. z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania.

22 Zakres zmian RYNEK PRACY Priorytet VI Rozszerzenie katalogu dostępnych form wsparcia o instrumenty zwrotne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Liczba osób młodych w wieku lata zarejestrowanych jako bezrobotne (dane na koniec 2009 r.) wyższa od liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w Priorytecie VI 22

23 Priorytety VII Zakres zmian INTEGRACJA SPOŁECZNA Spadek liczby klientów pomocy społecznej trudności w rekrutacji oraz wspieraniu tej grupy docelowej Zastosowanie przedłużonej ścieżki wsparcia oraz różnorodnych metod aktywizacji osób wykluczonych społecznie w projektach zmniejszenie ogólnej liczby osób wykluczonych w projektach Duże zainteresowanie podejmowaniem inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej(1,6 tys. podmiotów; 466% WD) 23

24 Priorytet VIII Zakres zmian ADAPTACYJNOŚĆ Nowy typ operacji umożliwiający uzyskiwanie pomocy finansowej (do 50 tys. PLN) w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej w oparciu o transfer wiedzy i technologii z sektora badawczo-rozwojowego do nowopowstających przedsiębiorstw Małe zainteresowanie przedsiębiorstw udziałem w projektach szkoleniowych, w których występuje pomoc publiczna. Planowane zmiany: wprowadzenie zmian w zakresie linii demarkacyjnej oddzielającej zakres kształcenia ustawicznego wspieranego w ramach Priorytetu VIII i IX pilotażowe zaangażowanie partnerów społecznych w zarządzanie funduszami szkoleniowymi przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie ze środków PO KL 24

25 Priorytety IX Zakres zmian EDUKACJA Zintensyfikowanie wsparcia na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej,w celu osiągnięcia standardów zbliżonych do średniej UE Koncentracja wszystkich form wsparcia w zakresie life-long learning w ramach jednego działania(priorytet VIII lub Priorytet IX) Utworzenie systemu instytucjonalnego świadczącego usługi w zakresie doradztwa (brokeringu) edukacyjnego 25

26 Wyzwania dla regionu Zwiększenie wsparcia dla osób młodych (15-24 lata) i wzmocnienie działań skierowanych na pomoc w uzyskaniu zatrudnieniaoraz osób korzystających ze świadczeńspołecznych Intensyfikacja działań promujących wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie projektów szkoleniowych Dostosowanie charakteru udzielanego wsparcia do wyzwań, jakie określa strategia Europa 2020 Sprawne wdrożenie projektów indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

27 Dziękuj kuję za uwagę! Instytucja Zarządzaj dzająca PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS ul. Wspólna 2/4 tel

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo