AutoCAD laboratorium 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoCAD laboratorium 6"

Transkrypt

1 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach OBRAZ i RAMA o ustawieniach jak na rysunku poniżej Zad. 3. Narysuj niebieski prostokąt o wymiarach 1500 na 750, a następnie pozostałe prostokąty odsunięte od jego krawędzi o 100. Każdy z prostokątów ma być umieszczony na osobnej warstwie. Szerokość linii niebieskiego prostokąta wynosi 1mm, a pozostałych jest domyślna Zad. 4. Narysuj symetryczną gwiazdę o bokach identycznej długości, a następnie dokładnie w jej środku narysuj okrąg. Szerokość linii niebieskiego wynosi 1mm, a pozostałych jest domyślna. Linie pomocnicze potrzebne do wyznaczenia prawidłowego środka okręgu umieść w warstwie linie pomocnicze, którą i ukryj zarówno na ekranie, jak i na wydruku. Gwiazda i okrąg mają być umieszczone w osobnych warstwach Zad. 5. Narysuj jak poniżej używając osobnej warstwy dla każdego koloru. Linia niebieska ma szerokość 1mm, a pozostałe szerokość domyślną. Warstwa z linią pomarańczową łączącą środki czerwonych okręgów ma być niewidoczna Zad. 6. Narysuj poniższy rysunek stosując poniższe warstwy oraz używając bloku do zrobienia okna i szyku do jego powielenia:... 6 Zad. 7. Narysuj poniższą tarczę zegara stosując poniższe warstwy oraz używając szyku do zrobienia wycinków symbolizujących godziny:... 7 Zad. 8. Narysuj używając warstw:... 8 gruba linia ciągła- 0,30 mm,... 8 cienka linia ciągła- 0,20 mm,... 8 linia przerywana 0,20 mm,... 8 użyj fazuj 5x5 jednostek,... 8 zaokrąglij o 10,... 8 kreskowanie pod różnymi kątami,... 8 wypełnienia Gradient OPERACJE NA TEKSTACH... 9 STYL TEKSTU... 9 Zad. 9. Zdefiniuj nowy styl o nazwie Mój, czcionka Verdana, pogrubiona kursywa TEKST JEDNOWIERSZOWY FUNKCJE TEKSTU JEDNOWIERSZOWEGO Zad. 10. Wykonaj tekst jednowierszowy: TEKST WIELOWIERSZOWY Zad. 11. Wpisz tekst wielowierszowy EDYCJA TEKSTU Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 1

2 3 WYMIAROWANIE WYMIAROWANIE LINIOWE LINIOWY Zad. 12. Narysuj prostokąt o wymiarach 80 na 20 i zwymiaruj go NORMALNY Zad. 13. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając wymiarowania normalny, a następnie dla porównania stosując wymiarowanie liniowe KONTYNUUJ (ZAKŁADKA OPISZ) Zad. 14. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając kontynuacji wymiarowania BAZA (ZAKŁADKA OPISZ) Zad. 15. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając wymiarowania od bazy WYMIAROWANIE KĄTÓW ŚREDNICA Zad. 16. Narysuj i zwymiaruj PROMIEŃ Zad. 17. Narysuj i zwymiaruj UCIĘTY Zad. 18. Narysuj i zwymiaruj KĄTOWY Zad. 19. Narysuj i zwymiaruj DŁUGOŚĆ ŁUKU Zad. 20. Narysuj i zwymiaruj WYMIAROWANIE WSPÓŁRZĘDNYCH Zad. 21. Narysuj i zwymiaruj EDYCJA WYMIARU (WYMEDYCJA) OBRÓT WYMIARU POCHYLENIE WYMIARU Zad. 22. Narysuj i zwymiaruj EDYCJA TEKSTY WYMIAROWEGO (WYMEDTEKST) Zad. 23. Narysuj i zwymiaruj STYLE WYMIAROWANIA Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 2

3 4 ZADANIA DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI Zad. 24. Narysuj i zwymiaruj jak na rysunku poniżej: Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 3

4 1 Sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć Uwaga do wszystkich zadań: Rysunki należy zaprezentować prowadzącemu zajęcia w Układzie z włączonym menedżerem właściwości warstw. Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym. Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach OBRAZ i RAMA o ustawieniach jak na rysunku poniżej. Zad. 3. Narysuj niebieski prostokąt o wymiarach 1500 na 750, a następnie pozostałe prostokąty odsunięte od jego krawędzi o 100. Każdy z prostokątów ma być umieszczony na osobnej warstwie. Szerokość linii niebieskiego prostokąta wynosi 1mm, a pozostałych jest domyślna. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 4

5 Zad. 4. Narysuj symetryczną gwiazdę o bokach identycznej długości, a następnie dokładnie w jej środku narysuj okrąg. Szerokość linii niebieskiego wynosi 1mm, a pozostałych jest domyślna. Linie pomocnicze potrzebne do wyznaczenia prawidłowego środka okręgu umieść w warstwie linie pomocnicze, którą i ukryj zarówno na ekranie, jak i na wydruku. Gwiazda i okrąg mają być umieszczone w osobnych warstwach. Zad. 5. Narysuj jak poniżej używając osobnej warstwy dla każdego koloru. Linia niebieska ma szerokość 1mm, a pozostałe szerokość domyślną. Warstwa z linią pomarańczową łączącą środki czerwonych okręgów ma być niewidoczna. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 5

6 Zad. 6. Narysuj poniższy rysunek stosując poniższe warstwy oraz używając bloku do zrobienia okna i szyku do jego powielenia: Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 6

7 Zad. 7. Narysuj poniższą tarczę zegara stosując poniższe warstwy oraz używając szyku do zrobienia wycinków symbolizujących godziny: Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 7

8 Zad. 8. Narysuj używając warstw: gruba linia ciągła- 0,30 mm, cienka linia ciągła- 0,20 mm, linia przerywana 0,20 mm, użyj fazuj 5x5 jednostek, zaokrąglij o 10, kreskowanie pod różnymi kątami, wypełnienia Gradient. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 8

9 2 Operacje na tekstach Oprócz standardowych elementów projektu, jakimi są obiekty geometryczne, istnieje możliwość umieszczania na rysunku tekstów. Kilka narzędzi odpowiedzialnych jest za ich wstawianie i edycję. Styl tekstu Aby zdefiniować nowy lub zmienić istniejący styl tekstu, należy uruchomić polecenie STYL. Należy nadmienić, że każdy tekst występujący na rysunku przyporządkowany jest do stylu tekstu. Po uruchomieniu polecenia można ustawić w oknie dialogowym opcje określające indywidualne cechy definiowanego stylu tekstu. Każdy styl ma niepowtarzalną nazwę. Istnieje możliwość wybrania istniejącego stylu, lub zdefiniowanie nowego stylu czy modyfikacja już istniejącego. Zad. 9. Zdefiniuj nowy styl o nazwie Mój, czcionka Verdana, pogrubiona kursywa. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 9

10 Tekst jednowierszowy Po uruchomieniu polecenia należy wskazać punkt wstawienia tekstu, jego wysokość oraz kąt obrotu (domyślna wartość wynosi 0). Każdą linijkę tekstu należy zakończyć naciśnięciem klawisza Enter. Aby zakończyć polecenie, należy nacisnąć dwa razy klawisz Enter. Każdy z wprowadzonych w ten sposób linii tekstu jest odrębnym obiektem i nie jest powiązany z pozostałymi liniami wprowadzonymi tym samym poleceniem Funkcje tekstu jednowierszowego Wyrównanie (skrót W)- umożliwia wybór sposobu rozpoczęcia tekstu względem jednego z dziewięciu punktów charakterystycznych, ponadto dostępne opcje: Wyrównaj (w starszych wersjach programu Dopas) rysuje napisy wpasowany między dwa punkty: początkowy i końcowy. Wysokość zostanie ustalona automatycznie. Standardowy współczynnik liter jest zachowany, Wstaw rysuje napisy wpasowany miedzy dwa punkty, ale o wysokości określonej przez użytkownika. Standardowy współczynnik szerokości liter nie jest zachowany, tak więc napis może być zwężony lub rozszerzony, Centrum (w starszych wersjach programu Symetr) rysuje napis wycentrowany poziomo względem punktu środkowego, CS rysuje napis wycentrowany poziomo i pionowo względem punktu środkowego Prawo napisy wyrównane do prawego brzegu. Styl umożliwia wybór stylu napisów, Wysokość wysokość tekstu. Jeżeli podamy = 0, to wysokość określamy kursorem w przestrzeni rysunku, Kąt obrotu kąt linii napisów względem osi poziomej. Należy pamiętać, ze wartość dodatnia oznacza obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Zad. 10. Wykonaj tekst jednowierszowy: a) o wysokości 30 jednostek, b) pod kątem 30 i wysokości 30 jednostek, Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 10

11 c) Wyrównaj (lub dopasowany) o długości linii tekstu 20 jednostek, d) WStaw długość ramki pola tekstowego 20 jednostek, wysokość tekstu 30 jednostek. e) Centrum (lub Symetr). Narysuj okrąg o promieniu 15 i wstaw w jego centrum tekst z omawianą opcją. Tekst ma mieć wysokość 3 i być obrócony o 45 stopni. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 11

12 Tekst wielowierszowy Polecenie to umożliwia wpisywanie tekstów na rysunku oraz edycję napisów już istniejących. Tekst wpisany przy użyciu tego polecenia jest jednym obiektem. Po uruchomieniu polecenia należy w pierwszej kolejności wskazać dwa przeciwległe narożniki, które określą wstępny zakres akapitu tekstu. Wyznaczony prostokąt określa jego marginesy. Dolna granica tekstu jest zależna od długości tekstu i ulega modyfikacji po każdorazowej zmianie tekstu. Zad. 11. Wpisz tekst wielowierszowy Edycja tekstu Modyfikacje tekstu zaczynamy od dwukrotnego klikniecie na niego, lub wpisaniu komendy odtekst. W przypadku edycji tekstu jednowierszowego, po uruchomieniu polecenia, napis zostaje zaznaczony oknem umożliwiającym zmianę treści pojedynczej linii. Jeżeli wskazany zostanie tekst wielowierszowy, zostanie otwarte rozbudowane okno wewnętrznego edytora w jednej z dwóch wersji: Wstążka AutoCAD 2014 Wersja standardowa widoku lub starsze wersje programu AutoCAD Import tekstu do AutoCad-a można przeprowadzić niemal z każdego dostępnego edytora tekstu. Podczas edycji można również wstawiać niestandardowe znaki za pomocą listy Symbol, jak również poprzez wpisanie tzw. Unikodów. Edycja napisów prostych, zarówno w zakresie treści, jak i parametrów, można dokonywać również w oknie Właściwości na zakładce Tekst. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 12

13 3 Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. W zakładce Narzędzia główne znajdują się podstawowe narzędzia do wymiarowania: Rozszerzone narzędzia wymiarowania znajdują się w zakładce Opisz : Dodatkowo można wyciągnąć pasek narzędzi Wymiar (Widok Interfejs Paski narzędzi Wymiar) Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie liniowe stosowane jest do wymiarowania względem osi ortogonalnych do układu współrzędnych lub równolegle do linii Liniowy Tworzenie wymiaru liniowego odbywa się poprzez wskazanie dwóch punktów pomiędzy którymi wymiar ma być umieszczony, i wybraniu miejsca położenia samego wymiaru. Zad. 12. Narysuj prostokąt o wymiarach 80 na 20 i zwymiaruj go. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 13

14 3.1.2 Normalny Jeżeli chcemy zwymiarować długość krawędzi położonej pod pewnym kątem możemy użyć opcji Normalny. Podobnie jak w wymiarze liniowym, po wybraniu polecenia Normalny musimy wskazać dwa punkty, końce wymiarowanej krawędzi. Zad. 13. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając wymiarowania normalny, a następnie dla porównania stosując wymiarowanie liniowe Kontynuuj (zakładka Opisz) W tym wypadku mamy możliwość utworzenia łańcucha wymiarowego. Aby użyć tej opcji musimy wcześniej utworzyć przynajmniej jeden wymiar za pomocą opcji liniowy. Zad. 14. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając kontynuacji wymiarowania. Po utworzeniu pierwszego wymiaru pomiędzy punktami P1 i P2, wybieramy Kontynuuj i zaznaczamy uprzednio utworzony wymiar. Następnie zaznaczamy punkty do których mają zostać utworzone kolejne wymiary łańcucha, kolejno P3, P4 P8 Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 14

15 3.1.4 Baza (zakładka Opisz) Za pomocą narzędzia Baza możemy wykonać wymiarowanie od bazy. Zad. 15. Narysuj poniższą figurę i zwymiaruj ją używając wymiarowania od bazy. Podobnie jak w wymiarowaniu z kontynuacją musimy na początku utworzyć pierwszy wymiar pomiędzy punktami P1 i P2. Następnie wybieramy polecenie Baza, zaznaczamy pierwszy wymiar i następnie kolejne punkty do których mają być poprowadzone wymiary. Wymiarowanie kątów Do wymiarowania okręgów i kątów będziemy posługiwali się następującymi narzędziami: Średnica, Promień, Ucięty, Kątowy, Długość łuku Średnica Za pomocą tego narzędzia możemy zwymiarować średnicę okręgów. Po wybraniu polecenia Średnica zaznaczamy okręg, który chcemy zwymiarować i wskazujemy miejsce gdzie ma być umiejscowiony wymiar. Program AutoCAD automatycznie doda oznaczenie ø przed wartością wymiaru. Zad. 16. Narysuj i zwymiaruj. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 15

16 3.2.2 Promień Za pomocą tego narzędzia możemy zwymiarować promień okręgów. Po wybraniu polecenia Promień zaznaczamy okręg, który chcemy zwymiarować i wskazujemy miejsce gdzie ma być umiejscowiony wymiar. Program AutoCAD automatycznie doda oznaczenie R przed wartością wymiaru. Zad. 17. Narysuj i zwymiaruj Ucięty Jeżeli chcemy zwymiarować łuk którego środek nie jest w polu rysunku możemy użyć narzędzia Ucięty. Po wybraniu tego narzędzia zaznaczamy łuk który ma być zwymiarowany, następnie wskazujemy miejsce od którego linia wymiarowa ma się zaczynać, i jej kształt. Zad. 18. Narysuj i zwymiaruj. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 16

17 3.2.4 Kątowy Aby zwymiarować wymiar kątowy należy wybrać narzędzie Kątowy a następnie wybrać krawędzie kąta, który chcemy zwymiarować jak na rysunku A w kolejnym zadaniu. Narzędzie to pozwala także na zwymiarowanie kąta który nie jest fizycznie przedstawiony za pomocą linii, jak na rysunku B. Aby to zrobić należy po wybraniu narzędzia wcisnąć Enter, a następnie jak na rysunku zaznaczyć środki okręgów 1, 2, 3. Zad. 19. Narysuj i zwymiaruj. Rozwiązanie zad 19.B: Po narysowaniu trzech okręgów użyj polecenia WYMKĄTOWY Zamiast wskazywać obiekty poprzez klikanie w nie lewym klawiszem myszy, kliknij gdziekolwiek na ekranie prawym klawiszem myszy, aby przejść do opcji <wybierz wierzchołek> Następnie określ wierzchołek kąta, klikając w środek okręgu 1. W kolejnych krokach określ pierwszy i drugi punkt końcowy kąta, klikając w środki okręgu 2 i 3. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 17

18 3.2.5 Długość łuku Aby zwymiarować długość łuku należy wybrać narzędzie Długość łuku, a następnie wskazać łuk, który chcemy zwymiarować. Kolejnym krokiem jest wybranie miejsca umieszczenia wymiaru. Zad. 20. Narysuj i zwymiaruj. Wymiarowanie współrzędnych Dzięki funkcji współrzędne możemy dokładnie zwymiarować położenie poszczególnych punktów rysunku. Aby tego dokonać należy wybrać narzędzie Współrzędne, a następnie wybrać punkty które chcemy zwymiarować. Następnie przesuwając kursor wybieramy współrzędną która ma określać położenie punktu oraz miejsce położenia wymiaru. Poniżej zwymiarowano punkty P1 i P2. Zad. 21. Narysuj i zwymiaruj. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 18

19 Edycja wymiaru (WYMEDYCJA) Za pomocą narzędzia Edycja wymiarów możemy dokonać obrotu wymiaru lub pochylenia. Edycję wymiaru można znaleźć na wyciągniętym pasku narzędzi Wymiar lub używając osobno narzędzi pochylania i obrotu z zakładki Opisz Obrót wymiaru Aby obrócić wymiar należy wybrać narzędzie Edycja wymiaru z paska wymiar, następnie po przejechaniu kursorem na płaszczyznę roboczą wyświetli się menu opcji z których wybieramy Obrót. Następnie poprzez wskazanie dwóch punktów definiujemy kąt pod jakim wymiar ma być obrócony, a następnie wybieramy wymiar, który ma zostać obrócony i wciskamy Enter. Równie dobrze można od razu wpisać wielkość kąta obrócenia Pochylenie wymiaru Aby pochylić wymiar należy wybrać narzędzie Edycja wymiaru z paska wymiar, następnie po przejechaniu kursorem na płaszczyznę roboczą wyświetli się menu opcji z których wybieramy Pochyl. Następnie wskazujemy wymiar, który ma zostać pochylony zatwierdzamy wciskając Enter. Kolejnym krokiem jest wskazanie dwóch punktów które zdefiniują nam kąt pochylenia, przy czym jako pierwszy punt zaznaczamy początek linii wymiarowanej, a drugi punt określi nam w która stronę wymiar ma być pochylony. Zad. 22. Narysuj i zwymiaruj. Edycja teksty wymiarowego (WYMEDTEKST) Za pomocą narzędzia Edycja tekstu wymiarowego (z wyciągniętego paska narzędzi Wymiar) mamy możliwość zmiany położenia tekstu wymiaru. Po wybraniu narzędzia z paska Wymiar, wskazujemy wymiar który chcemy zmienić, a następnie wskazujemy jego nowe położenie. Zad. 23. Narysuj i zwymiaruj. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 19

20 Style wymiarowania W celu uruchomienia okna Menadżera stylów wymiarowania, należy wybrać kolejno zakładkę Opisz Wymiary Styl wymiarowania, co przyczyni się do otwarcia poniższego okna dialogowego. Jak widać program ma automatycznie zdefiniowany jeden styl wymiarowania ISO 25. Na podstawie tego stylu można tworzyć własny. Aby to zrobić należy w oknie Menadżera stylów wymiarowania kliknąć przycisk Nowy. Pojawi się widoczne poniżej okno dialogowe. W okienku Nowy styl wymiarowania możemy nadać naszemu nowemu stylowi własną nazwę. Również istnieje możliwość wyboru stylu bazowania w okienku Rozpocznij z. Gdy już nadamy nazwę stylu wymiarowania klikamy przycisk Kontynuuj. Pojawi się wtedy poniższe okno dialogowe. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 20

21 Parametry stylu wymiarowania są pogrupowane za pomocą kilku odpowiednich zakładek: - Linie w zakładce tej możemy określić wszystkie parametry dotyczące linii wymiarowych i pomocniczych, np. kolor, rodzaj linii. - Symbole i strzałki - umożliwia określenie parametrów miedzy innymi związanych z graficznym przedstawieniem grotów linii wymiarowych. - Tekst Umożliwia określenie parametrów dotyczących napisów, takich jak, np. wygląd czy położenie tekstu. Wyróżniamy tu następujące elementy: - Dopasowanie - daje możliwość zmiany parametrów odpowiadających za ustawienie tekstu wymiarowego w przypadku braku miejsca na wstawienie standardowego tekstu. Podzielona ona jest na pięć elementów, za pomocą których można określić odpowiednie parametry dopasowania: - Jednostki podstawowe - określa format jednostek wymiarowania. Używa jej się w celu ustalenia parametrów takich jak dokładność wymiarów czy wygląd separatora dziesiętnego - Jednostki dodatkowe - używa ją się w celu określenia, czy konieczne jest wyświetlenie jednostek w dodatkowym systemie wymiarowania. - Tolerancja - pozwala na ustalenie formatu dla tolerancji wymiarowych. Użytkownik może z łatwością dodać tolerancje w taki sam sposób jak tekst wymiarowy, używając tej zakładki w celu nadania im odpowiedniego formatu. Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 21

22 4 Zadania do samodzielnej realizacji Zad. 24. Narysuj i zwymiaruj jak na rysunku poniżej: Autorem instrukcji do laboratorium jest dr inż. Jacek Brożyna, str. 22

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie, kreskowanie, teksty

Wymiarowanie, kreskowanie, teksty Zdefiniowanie własnego stylu wymiarowania Na pasku Wymiary kliknąć ostatnią ikonę Styl wymiarowania, rys. 1 Rys. 1 Wywoła to Menedżera stylów wymiarowania, rys. 2 (ostatnia ikona). Rys. 2. Memedżer stylów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 5

AutoCAD laboratorium 5 AutoCAD laboratorium 5 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj kwadrat o boku 200, następnie:... 3 a) zaokrąglić dwa rogi (promień zaokrąglenia 50),... 3 b) sfazować

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Uaktywnianie pasków narzędzi. żądanych pasków narzędziowych. a) Modelowanie części: (standardowo widoczny po prawej stronie Przeglądarki MDT)

Rys.1. Uaktywnianie pasków narzędzi. żądanych pasków narzędziowych. a) Modelowanie części: (standardowo widoczny po prawej stronie Przeglądarki MDT) Procesy i techniki produkcyjne Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (1) Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2

Bardziej szczegółowo

Bryła obrotowa, szyk kołowy, szyk liniowy

Bryła obrotowa, szyk kołowy, szyk liniowy Bryła obrotowa, szyk kołowy, szyk liniowy Zagadnienia. Tworzenie bryły obrotowej (dodawanie i odejmowanie bryły). Tworzenie rowków obwodowych. Tworzenie otworów powielonych za pomocą szyku kołowego. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

mgr inż. W. Witkowski Trójkąt (0,0). stopni odpowiednim cienkie Utwórz blok). W Zakładce Zdefiniuj atrybut.

mgr inż. W. Witkowski Trójkąt (0,0). stopni odpowiednim cienkie Utwórz blok). W Zakładce Zdefiniuj atrybut. Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2016 Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatościi Trójkąt równoboczny opisany na okręgu o promieniu 1 (polecenie Wielobok) ) w punkcie (0,0). 5. Obrócenie

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

[W pisz tytuł dokumentu] Składanie zespołu maszynowego Ćwiczenie 1

[W pisz tytuł dokumentu] Składanie zespołu maszynowego Ćwiczenie 1 [Wpisz tytuł dokumentu] Składanie zespołu maszynowego Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia stanowi wykonanie prostego profilu cienkościennego przedstawionego na rys. 1.1 Rys 1.1 Utworzenie nowego pliku: Z menu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

rysunkowej Rys. 1. Widok nowego arkusza rysunku z przeglądarką obiektów i wywołanym poleceniem edycja arkusza

rysunkowej Rys. 1. Widok nowego arkusza rysunku z przeglądarką obiektów i wywołanym poleceniem edycja arkusza Ćwiczenie nr 12 Przygotowanie dokumentacji rysunkowej Wprowadzenie Po wykonaniu modelu części lub zespołu kolejnym krokiem jest wykonanie dokumentacji rysunkowej w postaci rysunków części (rysunki wykonawcze)

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Łożysko z pochyleniami

Łożysko z pochyleniami Łożysko z pochyleniami Wykonamy model części jak na rys. 1 Rys. 1 Część ta ma płaszczyznę symetrii (pokazaną na rys. 1). Płaszczyzna ta może być płaszczyzną podziału formy odlewniczej. Aby model można

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie części w kontekście złożenia

Modelowanie części w kontekście złożenia Modelowanie części w kontekście złożenia W rozdziale zostanie przedstawiona idea projektowania części na prostym przykładzie oraz zastosowanie projektowania w kontekście złożenia do wykonania komponentu

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe - czajnik

Modelowanie powierzchniowe - czajnik Modelowanie powierzchniowe - czajnik Rysunek 1. Model czajnika wykonany metodą Modelowania powierzchniowego Utwórzmy rysunek części. Utwórzmy szkic na Płaszczyźnie przedniej. Narysujmy pionową Linię środkową

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku

Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 87-99. Elementy wymiaru i style wymiarowania Wymiar (rys. 1) jest obiektem złożonym typu DIMENSION. Wygląd, rozmiar

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Kolory elementów. Kolory elementów

Kolory elementów. Kolory elementów Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie pochodzi ze strony

Ćwiczenie pochodzi ze strony Ćwiczenie pochodzi ze strony http://corel.durscy.pl/ Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości obiektu Elipsa oraz możliwości tworzenia za pomocą niego rysunków. Dodatkowo, w zadaniu tym, ćwiczone są umiejętności

Bardziej szczegółowo

Menu Opcje w edytorze Symboli i edytorze Widoku Aparatów

Menu Opcje w edytorze Symboli i edytorze Widoku Aparatów i edytorze Widoku Aparatów Uaktywnienie właściwości tekstu modelowego Pozwala uaktywnić właściwości wstawionego tekstu i zrobić je standardowymi, co pozwoli wstawić nowy tekst z takimi samymi parametrami.

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach.

ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ 12 Z KURSU IPP AutoCAD ZAD. 1. Wymiarowanie rysunku półwidok-półprzekrój, tworzonego na poprzednich zajęciach. Do zwymiarowania rysunku półprzekroju konieczne jest stworzenie nowego

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Rys 3-1. Rysunek wałka

Rys 3-1. Rysunek wałka Obiekt 3: Wałek Rys 3-1. Rysunek wałka W tym dokumencie zostanie zaprezentowany schemat działania w celu przygotowania trójwymiarowego rysunku wałka. Poniżej prezentowane są sugestie dotyczące narysowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonany w programie CAD Decor Pro 3. Do utworzenia dokumentacji wykonawczej klikamy przycisk Dokumentacja.

Projekt wykonany w programie CAD Decor Pro 3. Do utworzenia dokumentacji wykonawczej klikamy przycisk Dokumentacja. Projekt wykonany w programie CAD Decor Pro 3. Do utworzenia dokumentacji wykonawczej klikamy przycisk Dokumentacja. Otwiera się okno dialogowe Nowy dokument. Przeciągamy wybrane strony, z których będzie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA 2017 Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA MODELOWANIE MIESZKANIA PAWEŁ GRZYBOWSKI DESIGN EXPRESS POLAND SP. Z O.O. Spis treści I. Omówienie interfejsu programu Vectorworks Architektura i Wnętrza

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska

Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska 11 Sztuczek, czyli AutoCADa LT samouczek Krzysztof Knapik Inżynier Aplikacji w Tech Data Polska 1 Odkryj Autocad LT na nowo! Zobacz 10 wybranych sztuczek i trików które usprawnią twoją codzienną pracę.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Mechanical Desktop Power Pack

Mechanical Desktop Power Pack Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk ID No: 80057559 Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska 02-524 Warszawa ul. Narbutta 84 tel. 849-03-07 Mechanical Desktop Power Pack Ćwiczenia rysunkowe

Bardziej szczegółowo

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach

Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach Program Intericad T5 Słowa kluczowe skosy, okna dachowe Wersja polska Przygotował: Krzysztof Sendor Rysowanie skosów, okien dachowych, otworów w skośnych sufitach 1. Rysowanie skosów (bez okien dachowych)

Bardziej szczegółowo

Bryła obrotowa (osiowo symetryczna), parametryzacja

Bryła obrotowa (osiowo symetryczna), parametryzacja Bryła obrotowa (osiowo symetryczna), parametryzacja Zagadnienia. Tworzenie bryły obrotowej (dodawanie i odejmowanie brył). Tworzenie rowków. Tworzenie otworów i kołków powielonych za pomocą szyku kołowego.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Wstawianie elementów w edytorze symboli oraz edytorze widoku aparatów

Wstawianie elementów w edytorze symboli oraz edytorze widoku aparatów Wstawianie elementów w edytorze symboli oraz edytorze widoku aparatów Końcówki Polecenie umożliwia wstawianie końcówek. Wstaw > Końcówkę Wskazać kursorem położenie końcówki Określić jej właściwości w dialogu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku

Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku Ćwiczenie nr 7 Wymiarowanie rysunku Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 87-99. Elementy wymiaru i style wymiarowania Wymiar (rys. 1) jest obiektem złożonym typu DIMENSION. Wygląd, rozmiar

Bardziej szczegółowo

Rys Rys. 3.2 Szkicując profil przedstawiony naa rys. 3.2 należy zwrócić uwagę na lokalizację początku układu współrzędnych,

Rys Rys. 3.2 Szkicując profil przedstawiony naa rys. 3.2 należy zwrócić uwagę na lokalizację początku układu współrzędnych, Ćwiczenie 3 16 Cel ćwiczenia stanowi wykonanie modelu części maszynowej typu podpora przedstawionego na rys. 3.1 Rysowanie profilu: Rys. 3.1 Otworzyć nowy szkic na planiee płaszczyzny przedniej, Narysować

Bardziej szczegółowo