INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KABOSZONIARKI SK2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KABOSZONIARKI SK2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KABOSZONIARKI SK2 1

2 SPIS TREŚCI 1. Zalecenia ogólne 2. Dane techniczne 3. Budowa maszyny 3.1 Panel sterowniczy 4. Transport kaboszoniarki 4.1 Posadowienie 5. Instalacja 6. Uruchomienie 7. Obsługa kaboszoniarki i regulacje 7.1 Regulacja listwy wiodącej 7.2 Wymiana tarczy tnącej. 8. Obsługi techniczne 8.1 Obsługa techniczna codzienna OTC 8.2 Obsługa techniczna okresowa pierwsza OTO Obsługa techniczna okresowa druga OTO Naciąg paska, zmiana prędkości obrotowej. 8.5 Naprawa główna 9. Schemat instalacji elektrycznej 10. Ocena pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy Wstęp Cel opracowania Podstawa prawna 10.2 Charakterystyka techniczna 10.3 Opis zagrożeń Środki ochrony przed zagrożeniami Uwagi i zalecenia 10.4 Arkusz oceny ergonomicznej 11.Deklaracja zgodności 12.Karta gwarancyjna 2

3 1.0 ZALECENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI a. Kaboszoniarka typu SK2 jest przeznaczona do szlifowania różnych materiałów(bursztyn, szkło, ceramika, kamienie naturalne i syntetyczne) za pomocą tarcz diamentowych i kopiałów. Kaboszoniarka jest przystosowana do współpracy z Podstawą z Pompą, która zapewnia zamkniety obieg chłodzenia. b. Zaleca się, by maszyna była eksploatowana przez jednego, względnie dwóch na zmiany operatorów, którzy odpowiadają za stan techniczny urządzenia. Staranna obsługa i fachowa konserwacja zapewnią stałą gotowość urządzenia do pracy. c. Należy systematycznie wykonywać zalecane Obsługi Techniczne, określone w niniejszej instrukcji, d. Usterki w pracy należy rozpoznawać i usuwać na bieżąco, co pozwoli uniknąć kosztownych i długotrwałych napraw. e. Rozróżnia się 2 podstawowe wersje kaboszoniarki SK2 w zależności od napięcia zasilania: zasilanie 230V,50-60Hz zasilanie 3x400V; 50-60Hz W czasie eksploatacji maszyny należy: Utrzymywać maszynę oraz stanowisko pracy w czystości, Po zakończeniu pracy maszynę należy starannie wyczyścić, Przed każdym ponownym rozpoczęciem pracy należy przeprowadzać obsługę techniczną codzienną (patrz. pkt. 8.1), Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych. Stosować okulary ochronne Stosować ochronniki słuchu Stosować maskę przeciwpyłową w przypadku cięcia materiałów szkodliwych dla zdrowia. 2.0 DANE TECHNICZNE Kaboszoniarki SK2 zasilanie 3x400V lub 230V moc urządzenia 0,55 kw obroty silnika 2800 obr/min obroty wrzeciona 4000 obr/min wymiary 560x590x500 masa 69 kg Poziom natężenia dźwięku, na jakie narażona jest osoba obsługująca, może przekraczać 85dB(A), stąd konieczne jest stosowanie ochronników uszu. 3

4 3.0 BUDOWA MASZYNY` Rys. nr 1: Budowa Kaboszoniarki typu SK2. 1 wyłącznik główny 2 osłona paska klinowego 3 zawór wody 4 osłona tarczy 5 tarcza kształtowa 6 podstawa kaboszoniarki 7 koło oporowe kopiału 8 trzpień kaboszonu 9 pokrętło wrzeciona kaboszonu 10 blokada przesuwu bujaka 11 uchwyt bujaka 12 śruba regulacyjna przesuwu bujaka (wysokość kaboszonu) 13 kopiał 14 śruba kasowania luzu wrzeciona kaboszonu 4

5 Podstawę maszyny stanowi konstrukcja spawana z blach, do której zamontowano silnik oraz wrzeciono. Ponad silnikiem zamontowano panel sterowniczy poz.2 na rys.1 Całość stanowi lekką zwartą konstrukcję z możliwością przemieszczania ręcznego przez minimum 2 osoby. Kaboszoniarka SK2 jest urządzeniem prostym i bezpiecznym w obsłudze, obrotowe elementy posiadają osłony. Konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi powodujących uszkodzenie ciała. 3.1 PANEL STEROWNICZY Panel sterowniczy został przedstawiony na Rys. Nr 2; 1.Wyłącznik główny 2.Wyłącznik awaryjny Rys. nr 2: Panel sterowniczy kaboszoniarki typu SK TRANSPORT KABOSZONIARKI TYPU SK2 W transporcie samochodowym Kaboszoniarkę SK2 należy transportować w pozycji poziomej posadowioną na nóżkach obudowy. Maszynę należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie transportu. W przypadku transportu otwartego Kaboszoniarkę SK2 należy zabezpieczyć tkaniną przeciwdeszczową. Transport w pomieszczeniu produkcyjnym może być realizowany w dwojaki sposób: a) na krótkie odległości przez minimum dwie osobę, poprzez uchwycenie ręczne obudowy, b) na dalsze odległości w hali na wózku kołowym, maszyna odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. 4.1 POSADOWIENIE Kaboszoniarkę typu SK2 należy posadowić bezwzględnie na utwardzonym, wypoziomowanym podłożu z zapewnieniem oświetlenia stanowiskowego oraz zasilania elektrycznego. 5

6 5.0 INSTALACJA kaboszoniarki TYPU SK2 podłączyć Kaboszoniarkę do sieci elektrycznej o napięciu 230V/400V, 60 Hz(w zależności od typu kaboszoniarki), ustalić właściwy kierunek obrotów wrzeciona (tarczy profilowej), sprawdzić ustawienie stolika kaboszoniarki względem tarczy, ustawić osłonę tarczy w odpowiednim położeniu, podłączyć zasilanie cieczy chłodzącej, ustawić opór kopiału we właściwym położeniu, zablokować wszystkie możliwe śruby regulacyjne. 6.0 URUCHOMIENIE Cykl uruchomienia kaboszoniarki SK2. zamocować narzędzie w postaci tarczy szlifierskiej, odpowiedniej dla danego typu kaboszonu.,(tarcza standardowa fi150x25) zamocować odpowiednią krzywkę wyregulować odległości w stosunku do tarczy jak i oporu krzywki, zablokować wszystkie śruby regulacyjne, podłączyć ciecz chłodzaca, Zamontować w uchwycie trzpień z odpowiednio przyklejonym detalem, załączyć włącznik główny, wyregulować obroty o ile maszyna posiada taka opcję, lampę skierować tak, aby dobrze oświetlała pole robocze, osłony ustawić w odpowiedniej pozycji. 7.0 OBSŁUGA KABOSZONIARKI SK2 I REGULACJE 7.1 Regulacja oporu krzywki Rys. nr 3: Regulacja oporu krzywki 6

7 Opór fi 100 Śruba regulacyjna Blokada śruby Krzywka W celu regulacji średnicy kaboszonu nalezy poluzować Śrubę kontrującą (3) i obracać Pokrętłem ze skalą (2). Jeden pełen obrót pokrętła powoduje zminę średnicy o 2mm. Regulacje przeprowadzamy do uzyskania odpowiedniej średnicy, po czym kontryjemy śrubę (3). 7.2 Wymiana tarczy szlifierskiej Rys. nr 4: Wymiana tarczy szlifierskiej Tarcza szlifierska Śrubka mocująca Klucz imbusowy Korpus wrzeciona Klucz kontrujący Aby wymienić tarczę roboczą (1) należy zablokować za pomocą kluczy (5)oraz (3) i poluźnić śrubkę mocującą(2). Zdjąć stara tarczę, założyć nową dokręcić śrubkę. 7

8 8.0 OBSŁUGI TECHNICZNE Kaboszoniarka typu SK2 powinna być poddawana w określonych terminach zabiegom obsługi technicznej przewidzianym instrukcją oraz, w miarę potrzeby, naprawom. Konieczność wykonania naprawy bieżącej ustala się w wyniku przeglądu technicznego przeprowadzanego wraz z obsługą (lub w wyniku zgłoszenia operatora). Zaleca się wykonywanie napraw bieżących metodą wymiany uszkodzonych części lub zespołów. Ścisłe przestrzeganie ustalonego systemu obsługowo naprawczego pozwoli utrzymać maszynę w wysokiej sprawności technicznej. Wszelkie czynności obsługowo-naprawcze powinny być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu i wyłączeniu zasilania prądem urządzenia! Podstawą do ustalenia liczby przepracowanych godzin są zapisy w Książce Serwisowej kaboszoniarki typu SK2. Rozróżnia się następujące rodzaje obsług technicznych i napraw kaboszoniarki: Obsługę techniczną codzienną - OTC, Obsługę techniczną okresową: pierwszą - OTO-1, wykonywaną co 1000 godzin pracy, drugą - OTO-2, wykonywaną co 3000 godzin pracy, Naprawę bieżącą - terminu i zakresu prac nie planuje się, Naprawę główną - wykonywaną po godzin pracy maszyny. 8.1 OBSŁUGA TECHNICZNA CODZIENNA OTC Obsługa techniczna codzienna OTC ma na celu przygotowanie kaboszoniarki do sprawnego wykonania zadań codziennych. Obsługę wykonuje operator maszyny. W ramach obsługi OTC należy: a. b. c. d. oczyścić urządzenie zewnątrz, przecierając czystymi szmatami, sprawdzić ustawienie osłony tarczy, sprawdzić stan zamocowanej tarczy tnącej, sprawdzić przed rozpoczęciem pracy działanie wszystkich przycisków sterowniczych, e. dociągnąć poluzowane śruby i nakrętki, f. sprawdzić drożność i poprawność działania układu chłodzenia cieczą. 8.2 OBSŁUGA OKRESOWA PIERWSZA OTO-1 Obsługa ta powinna być wykonywana przez operatora kaboszoniarki co około 1000 godzin pracy urządzenia. Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez personel z przeszkoleniem specjalistycznym w zakresie danego typu kaboszoniarki. 8

9 W ramach obsługi OTO-1 należy wykonać wszystkie czynności obsługi OTC i ponadto: a. Przegląd i konserwacja systemu układu chłodzenia cieczą: - oczyścić z zabrudzeń - w razie potrzeby wymienić zużyte elementy b. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej 8.3 OBSŁUGA OKRESOWA DRUGA OTO-2 Obsługa ta powinna być wykonywana przez operatora kaboszoniarki co 3000 godzin pracy urządzenia. Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez personel z przeszkoleniem specjalistycznym w zakresie danego typu kaboszoniarki. W ramach obsługi OTO-2 należy wykonać wszystkie czynności obsługi OTC, OTO-1 i ponadto: a. sprawdzić i w razie potrzeby wymienić zużyte części maszyny, b. sprawdzić i w razie potrzeby wymienić elementy elektryczne urządzenia. 8.4 Naciąg paska, zmiana prędkości obrotowej Rys. nr 5: Naciąg paska, zmiana prędkości obrotowej. 1. Pasek napędowy 2. Koło pasowe silnika 3. Śruby mocujące silnika 9

10 4. Osłona napędu Aby zmienić naciąg paska należy zdjąć osłonę napędu (4), poluźnić śruby mocujące silnik(3) i przesunąć silnik do momentu odpowiedniego naciągu, następnie zakontrować śruby. W razie potrzeby zmiany prędkości obrotowej wrzeciona należy zdjąć pasek klinowy, zdjąć koło pasowe silnika, obrócić je o 180o a następnie postępować jak w przypadku zmiany naciągu paska. 8.5 NAPRAWA GŁÓWNA (po godzinach pracy kaboszoniarki) W ramach tej obsługi należy: przy wyłączonym napięciu usunąć kurz i zabrudzenia z systemów elektrycznych sterowania kaboszoniarki, dokonać przeglądu stanu instalacji sterowniczej w razie potrzeby wymienić, oczyścić styczniki i kontakty instalacji elektrycznej. sprawdzić połączenia śrubowe silnika. sprawdzić stan łożysk, w razie konieczności wymienić. 9.0 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KABOSZONIARKI SK2 Rys. nr 6: Schemat instalacji elektrycznej. M WG wt -silnik SEMKh71-2C1/T/G -wyłącznik główny K&B TYP K900/NR V -wyłącznik termiczny w uzwojeniach silnika 10

11 10.0. OCENA POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY WSTĘP CEL OPRACOWANIA Prace nad oceną kaboszoniarki typu SK2 do szlifowania różnych materiałów za pomocą tarczy z nasypem diamentowym pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wykonano w celu wydania Deklaracji Zgodności CE z Dyrektywą 98/37/WE oraz z Polskimi Normami Zharmonizowanymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeanalizowano budowę urządzenia pod kątem zgodności wykonania z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz skuteczności działania zabezpieczeń i możliwość wystąpienia zagrożeń PODSTAWA PRAWNA Przy ocenie Kaboszoniarki następujących przepisów: typu SK2 kierowano się wymaganiami art. 217 ustawy z dnia r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr. 24, poz 110 z 1996r. ), Polską Normą PN - EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. PN-EN i PN-EN Bezpieczeństwo Maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. PN-EN 1037: 2001 Maszyny-Bezpieczeństwo- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu. PN- IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-EN 292-1; PN-EN Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. Rozporządzenie MP z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dz. U. Nr.81, poz.473. Dz. U. Nr. 191 poz.1596 z dn. 18 listopada 2002r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy CHARAKTRYSTYKA TECHNICZNA Podstawę maszyny stanowi konstrukcja spawana z blach, do której zamontowano silnik elektryczny oraz wrzeciono jak też osłonę tarczy. Całość stanowi lekką zwartą konstrukcję z możliwością przemieszczania ręcznego przez minimum 2 osoby. Kaboszoniarka SK2 jest urządzeniem prostym i bezpiecznym w obsłudze, obrotowe elementy posiadają osłony. Konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi powodujących uszkodzenie ciała. Po prawej stronie obudowy zamontowano panel sterowniczy. Przyciski pulpitu sterowniczego ze wskaźnikami: a) Wyłącznik główny b) Wyłącznik awaryjny 11

12 Układy sterowania i blokady zapewniają bezpieczną pracę polerki stołowej. Pracownik obsługujący Kaboszoniarkę SK2 w czasie trwania pracy ma możliwość wzrokowego nadzoru przestrzeni roboczej, oczy i twarz odgrodzone są osłoną nastawną od przestrzeni roboczej. Podczas pracy pracownik ma obowiązek stosować ochronniki słuchu i wzroku OPIS ZAGROŻEŃ Zagrożenia wypadkowe i chorobowe stwarzają następujące czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące przy robotach związanych z obsługą: czynności obsługowo - naprawczych, porażenie prądem elektrycznym ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Na podstawie oględzin kaboszoniarki SK2, stwierdza się, że producent zastosował następujące środki ochrony przed zagrożeniami: Operator urządzenia w czasie wykonywania robót ma możliwość obserwacji strefy roboczej. Ze względu na technologię wykonywania robót oraz skalę zagrożeń osoba obsługująca powinna spełniać odpowiednie wymagania zdrowotne, oraz przejść odpowiednie przeszkolenie w celu uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych dla operatorów urządzeń mechanicznych. Dostęp do ruchomych elementów napędowych ograniczony jest przez stałą osłonę obudowy. Zgodnie z instrukcją producenta wszelkie czynności obsługowo naprawcze powinny być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu i wyłączeniu zasilania prądem urządzenia. Rozwiązania w zakresie konstrukcji stanowiska pracy operatora, przestrzeń robocza przycisków sterowniczych są zgodne z wymogami polskich norm w tym zakresie. Instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa przed porażeniem prądem. Szczegółowe instrukcje w zakresie eksploatacji i bezpiecznej obsługi zawarto w instrukcji obsługi polerki UWAGI I ZALECENIA Użytkownik zobowiązany jest do: Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania robót pracodawca zobowiązany jest przeszkolić go w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz poinformować pracownika o występującym ryzyku zawodowym związanym z obsługą urządzenia. Opracować i udostępnić pracownikowi instrukcję obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy. 12

13 Arkusz oceny ergonomicznej Kaboszoniarki Typu SK2 Nr. fabr. Ocena rozwiązania Przedmiot oceny 1 właściwe 2 Uwagi z zastrzeżeniem niewłaściwe Bezpieczeństwo eksploatacji I. 1 Wytrzymałość mechaniczna cieplna chemiczna inna 1.2. Stateczność 1.3 Zabezp. przed naruszeniem normalnych warunków eksploatacji 1.4. Zabezpieczenia przed zagrożeniami elementami ruchomymi i luźnymi elementami ostrymi i wystającymi związanymi z przemieszczaniem się ludzi porażeniem prądem elektrycznym poparzeniem pożarem (lub) i wybuchem innymi 1.5 Bezpieczeństwo i wygoda transportu i montażu 1.6 Bezpieczeństwo i wygoda konserwacji i napraw 1.7 Inne 2. Warunki i obciążenie pracą 2.1 Warunki przestrzenne czynności ruchowych pozycja ciała 13

14 swoboda czynności roboczych i innych ruchów swoboda sterowania siedzisko 2.2Warunki pracy wzroku widoczność procesu pracy widoczność elementów informacyjnych i sterowniczych widoczność oznaczeń graficznych i barwnych widoczność otoczenia 2.3 Warunki korzystania z informacji słuchowej, dotykowej i innych 2.4 Oddziaływanie na człowieka i otoczenie czynników wytwarzanych przez szlifierkę wodną substancji lotnych nielotnych substancji ( szczególnie trujących, uczulających, rakotwórczych) mikroklimatu drgań mechanicznych hałasu ultradźwięków i infradźwięków pól elektromagnetycznych małej i wielkiej częstotliwości promieniowania optycznego i cieplnego promieniowania jonizującego czynników biologicznych innych czynników (jak: nadciśnienie, podciśnienie, przeciążenie) 2.5 Obciążenie fizyczne obciążenie rąk obciążenie nóg obciążenie dynamiczne obciążenie statyczne 14

15 2.6 Obciążenie psychiczne aktywnością ( nadmierną lub zbyt małą) monotonią konsekwencjami pracy wpływami środowiska 3. Wymagania BHP w dokumentacji towarzyszącej 3.1 Wymagania bezpieczeństwa i wygody pracy podczas przemieszczania 3.2 Wymagania bezpieczeństwa i wygody pracy podczas montażu i pierwszego uruchomienia 3.3 Instrukcja bezpiecznej obsługi urządzenia 3.4 Zalecenia dotyczące przeprowadzania konserwacji i obsługi bieżącej 3.5 Inne 4. Estetyka 4.1 Kompozycja przestrzenna 4.2 Kolorystyka oraz grafika informacyjna 15

16 Deklaracja Zgodności WE z Dyrektywą 98/37/WE, Polskimi Normami Zharmonizowanymi i Ustawami o Systemie Zgodności i Bezpieczeństwie Produktów Zakład Mechaniki Maszyn AVALON... ul. Grunwaldzka Nowa Wieś Lęborska... Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że: Kaboszoniarka typu SK2 Numer fabryczny.. do której odnosi się niniejsza Deklaracja, jest zgodna z następującymi przepisami i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania: art. 217 ustawy z dnia r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr. 24, poz 110 z 1996r.), Polską Normą PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. Ustawa z dn r. o systemie oceny zgodności. PN-EN i PN-EN Bezpieczeństwo Maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. PN-EN 1037: 2001 Maszyny-Bezpieczeństwo-Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-EN 292-1; PN-EN Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. Rozporządzenie MP z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dz. U. Nr. 81, poz Dz. U. Nr. 191 poz z dn. 18 listopada 2002r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Nowa Wieś Lęborska... (miejsce i data wystawienia)... (podpis osoby upoważnionej) 16

17 KARTA GWARANCYJNA Producent: ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN AVALON UL. GRUNWALDZKA NOWA WIEŚ LĘBORSKA udziela 12-miesięcznej gwarancji na: Kaboszoniarkę typu SK2 nr fabr. Gwarantujemy bezawaryjną pracę maszyny pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w instrukcji obsługi. W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku ukrytych wad wyrobu. Nabywca traci prawo do korzystania z napraw gwarancyjnych w przypadku: użytkowania kaboszoniarki niezgodnie z przeznaczeniem, demontażu lub jej przeróbki bez zgody producenta, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub w czasie transportu. Pieczęć i podpis kontroli jakości Pieczęć i podpis sprzedawcy data: Numer kolejny naprawy data: Opis naprawy Data i pieczęć serwisu Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez podania ich w instrukcji obsługi. 17

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PODAJNIKI WIBRACYJNE

PODAJNIKI WIBRACYJNE PODAJNIKI WIBRACYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH LINIOWYCH TYP- PL 1, PL 2, PL 3. WWW.WIBRAMET.PL E-MAIL: INFO@WIBRAMET.PL TEL. (094) 345-75-00, TEL.KOM. 782-972-268 75-736 KOSZALIN UL.

Bardziej szczegółowo

PODAJNIKI WIBRACYJNE

PODAJNIKI WIBRACYJNE v. 081117 PODAJNIKI WIBRACYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH DOSYPOWYCH TYP- PD5, PD20, PD40, PD80, PD150. WWW.WIBRAMET.PL E-MAIL: INFO@WIBRAMET.PL TEL. (094) 345-75-00, TEL.KOM. 782-972-268

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski System LOTO Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl Co to jest LOTO? 2 Log-Out / Tag-Out Zablokuj / Oznakuj fot: imgarcade.com

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA ORYGINALNA WENTYLATORA OSIOWEGO TYPU WSO

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA ORYGINALNA WENTYLATORA OSIOWEGO TYPU WSO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typoszereg 09 SPIS

Bardziej szczegółowo

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18Z (ZEWNĘTRZNA) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1A 06.03.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Budowa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 POZNAŃ 24 kwietnia 2018 r. WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ Arkadiusz Majchrzak Straszy Inspektor Pracy Specjalista WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35 dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji dla transportera typ ETS

Warunki gwarancji dla transportera typ ETS Warunki gwarancji dla transportera typ ETS 1. Producent Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty aluminiowe jednostronne - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 2013.04.11 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typoszereg 41 SPIS

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA ORBITALNA SR125Z9

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA ORBITALNA SR125Z9 SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA ORBITALNA SR125Z9 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 3000, 1500, 1000 obr/min do wyboru od 110 do 690 Volt, 50 lub 60 Hz

Napięcie zasilania 3000, 1500, 1000 obr/min do wyboru od 110 do 690 Volt, 50 lub 60 Hz Obroty Napięcie zasilania 3000, 1500, 1000 obr/min do wyboru od 110 do 690 Volt, 50 lub 60 Hz Stopień ochrony Klasa izolacji IP65 F 155 C zgodnie z PN EN 60034-1 Rodzaj pracy do wyboru S1, S2, S3 Temperatura

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 Nr fabryczny... Symbol KTM 29.53.16.50 SWW 0782-11 UWAGA! Nie wprowadzać zmian w instalacji elektrycznej. Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie urządzenia, z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI)

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 PR6-8/14 PR6-8/9 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel.

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

RS 500. Rusztowanie kolumnowe wykonane z aluminium Instrukcja obsługi. w zakresie montażu, demontażu i użytkowania. Sprzęt do pracy na małej wysokości

RS 500. Rusztowanie kolumnowe wykonane z aluminium Instrukcja obsługi. w zakresie montażu, demontażu i użytkowania. Sprzęt do pracy na małej wysokości RS 500 Rusztowanie kolumnowe wykonane z aluminium Instrukcja obsługi w zakresie montażu, demontażu i użytkowania Sprzęt do pracy na małej wysokości Montaż i demontaż sprzętu powinien być wykonywany przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-20 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-20 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07; tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta.

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel. 600 666 611, 662 266

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

AWF-18Z. Instrukcja obsługi KRAKÓW (Wydanie 1C )

AWF-18Z. Instrukcja obsługi KRAKÓW (Wydanie 1C ) LAMPA Z NAPISEM OSTRZEGAWCZYM AWF-18(Z) AWF-18 AWF-18Z (wewnętrzna) (zewnętrzna) Instrukcja obsługi KRAKÓW 2017 (Wydanie 1C 09.01.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO SCT-2100 23.06.2016 STÓŁ DO CIĘCIA TERMICZNEGO TYPU SCT -2100 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA WYROBÓW WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA WYROBÓW WARUNKI GWARANCJI K A R T A G W A R A N C Y J N A GWARANCJA WYROBÓW Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń produkcji Bosch Thermotechnik GmbH (zwanych dalej urządzeniami ) sprzedawanych przez Autoryzowanych Partnerów Handlowych

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-25, 31,5 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-25, 31,5 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1

GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 9001:2008 14001:2004 GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 instrukcja użytkowania WYDANIE I, GRUDZIEŃ 2016 2 GRZAŁKA SILIKONOWA GS-1 - instrukcja użytkowania Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposa- żenie grzałki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. typu: RPO-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI. typu: RPO-01 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Ręczny przycisk oddymiania typu: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE tel.com 605-685-008 INSTRUKCJA OBSŁUGI EMEX25AT AUTOTRANSFORMATOR 1 SPIS TREŚCI 1.Ogólna charakterystyka i przeznaczenie aparatu 2 2.Budowa aparatu i schemat ideowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Warunki Gwarancji : 24 / 36 INTELECT 50 do opcja SV 812. gwarancja rozszerzona. Ważna od

Warunki Gwarancji : 24 / 36 INTELECT 50 do opcja SV 812. gwarancja rozszerzona. Ważna od Warunki Gwarancji : 24 / 36 INTELECT 50 do 450 - opcja SV 812 gwarancja rozszerzona Ważna od 08.2013 2 4 24 miesiące wymiana lub naprawa wszystkich części (z wyłączeniem części zużywających się naturalnie*)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH CYLINDRYCZNYCH TYP PC800.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH CYLINDRYCZNYCH TYP PC800. v. 190403 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH CYLINDRYCZNYCH TYP PC800. WWW.WIBRAMET.PL E-MAIL: INFO@WIBRAMET.PL TEL. (094) 345-75-00, TEL.KOM. 782-972-268 75-736 KOSZALIN UL. GNIEŹNIEŃSKA 68 NR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave PL Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave Spis treści 1. Opis...2 2. Szybki start...4 3. Programowanie urządzenia...5 4. Sterowanie manualne...6 5. Parametry techniczne...6 6. Opis sygnalizacji diody

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE... L-5 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 7 Deklaracja zgodności UE... 7 KN.18.03.20 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Średniej wielkości agregat z wyrzutem tylnym 32RD, 36RD oraz 48RD

Średniej wielkości agregat z wyrzutem tylnym 32RD, 36RD oraz 48RD Form No. Średniej wielkości agregat z wyrzutem tylnym 3RD, 36RD oraz 48RD 3367-85 Rev B Model nr 070 Numer seryjny 300000 i wyższe Model nr 07 Numer seryjny 300000 i wyższe Model nr 07 Numer seryjny 300000

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SPK 20-50/60-80/06/110

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SPK 20-50/60-80/06/110 51-411 Wrocław, ul. Kościerzyńska 25 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe tel./fax (071) 3727034, 3254678, 3255611, 3260227, 3260230 http:/www.termen.pl e-mail:biuro@termen.pl INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów.

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

CALPE. Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. Karta gwarancyjna

CALPE. Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. Karta gwarancyjna CALPE Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji. Karta gwarancyjna Nabywca zobowiązany jest do kontroli stanu powierzchni zewnętrznej baterii w momencie zakupu. Montaż baterii powinien być przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 27.10.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 3 4. Dane

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub 1026 Model nr 04800 Form No. 3430-662 Rev A Instrukcja instalacji Instalacja Elementy luzem Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 22.09.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 4 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Podłączenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu

Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlaban automatyczny KSE-1000 Instrukcja Obsługi i montażu Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Bravo Evolution. Bravo Evolution to manualna maszyna do nacinania płaskich kluczy samochodowych i mieszkaniowych oraz kluczy krzyżowych.

Bravo Evolution. Bravo Evolution to manualna maszyna do nacinania płaskich kluczy samochodowych i mieszkaniowych oraz kluczy krzyżowych. Bravo Evolution Bravo Evolution Bravo Evolution to manualna maszyna do nacinania płaskich kluczy samochodowych i mieszkaniowych oraz kluczy krzyżowych. Konstrukcja i ergonomia Nowa konstrukcja polepsza

Bardziej szczegółowo

Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych.

Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych. Stanowi wyposażenie warsztatów i zakładów obrabiających elementy metalowe jak również wyposażenie ośrodków szkoleniowych. Udoskonalona konstrukcja stołu zapewnia funkcjonalność, komfort i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Drążek ryglujący AZ/AZM 200-B30-P30/-P31 AZ/AZM 201-B30-P30/-P Informacje o dokumencie. Zawartość

Instrukcja obsługi Drążek ryglujący AZ/AZM 200-B30-P30/-P31 AZ/AZM 201-B30-P30/-P Informacje o dokumencie. Zawartość 1. Informacje o dokumencie 1.1 Funkcja Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych informacji dotyczących montażu, uruchomienia, niezawodnej eksploatacji i demontażu urządzenia. powinna być zawsze

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA PROSTA DŁUGA PRBd-75C

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA PROSTA DŁUGA PRBd-75C SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA PROSTA DŁUGA PRBd-75C Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Warunki Gwarancji : 12 / 24 / 36 na wszystkie wtryskarki Sumitomo (SHI) Demag i roboty SDR. gwarancja standardowa i rozszerzona. Ważna od 10.5.

Warunki Gwarancji : 12 / 24 / 36 na wszystkie wtryskarki Sumitomo (SHI) Demag i roboty SDR. gwarancja standardowa i rozszerzona. Ważna od 10.5. Warunki Gwarancji : 12 / 24 / 36 na wszystkie wtryskarki Sumitomo (SHI) Demag i roboty SDR gwarancja standardowa i rozszerzona Ważna od 10.5.2017 gwarancja standardowa SV811 1 2 12 miesięcy bezpłatne usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

STÓŁ Z WYCIĄGIEM TYPU SLOT

STÓŁ Z WYCIĄGIEM TYPU SLOT INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół z wyciągiem typu SLOT 22.09.2016 STÓŁ Z WYCIĄGIEM TYPU SLOT Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 3 4. Dane techniczne 4 5. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo