Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna charakterystyka obiektów lub robót"

Transkrypt

1 strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt Studnie z kręgów betonowych fi 800 z włazem żeliwnym typ cięzki szt.2 4. Drenaż z rur PVC drenażowych fi 160 mm w powłoce z włókniny lub kokosowej o łącznej długości 133,50mb ( ,50+26) od strony wód naporowych (zachodniej, północnej i wschodniej) 5. Złoże filtracyjne ze żwiru płukanego fi 4-16 mm. Wypełnienie pełna szerokość wykopu do wysokości 0,50 m poniżej proj. rz. terenu projektowanego. Nakrycie złoża od góry w-wą geowłókniny i obsyp gruntem rodzimym zwyprofilowaniem spadku powierzchni w kierunku od budynku min. 1% 6. Odcinki połączeniowe z rur PVC litych pełnych fi 160 i 200 klasy ściężkiej typ S Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty przygotowawcze i ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - Analogia obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i operatem 0,18 km 2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III (2,09+2,10)/2*(0,5+0,7)/2*17,40+(2,10+2,28)/ 2*(0,5+0,7)/2*15+(2,28+2,23)/2*(0,5+0,7)/2* 60+(1,26+1,99)/2*(0,5+0,7)/2*25+(1,99+1,76)/ 2*(0,5+0,7)/2*32,50+(1,76+1,50)/2*(0,5+0,7)/ 2*26 = 209, ,13 ~209,13 m3 3 KNR 201/230/1 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kw (100 KM) 17,4*1,35*0,5+25*1,5*0,5 = 30,495 30,50 ~30,50 m3 4 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 133,5*0,5*0,7 = 46,725 46,72 ~46,73 m3 5 KNR 1501/204/1 (1) Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, bruk z płyt sześciokątnych o grubości 15 cm, wypełnienie spoin żwirem 1,0*5,0 = 5,000 5,00 ~5,00 m2 6 KNNR 6/307/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem 5,00 m2 7 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm 2*17,40 = 34,800 34,80 ~34,80 m 8 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm 17,4*1,0 = 17,400 17,40 ~ 9 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 17,40 2 m2 10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 11 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 17,40 5 m2 12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 17,40 2 m2 14 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm 15 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 17,40 1 m2 16 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV 2*((2,09+2,10)/2*17,40+(2,10+2,28)/2*15+ (2,28+2,23)/2*60+(1,26+1,99)/2*25+(1,99+ 1,76)/2*32,50+(1,76+1,50)/2*26) = 697, ,09 ~697,09 m2 2 Drenaż i kanały 17 KNP 5/312/2 (1) Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,15, krąg betonowy 18 KNP 5/312/3 (1) Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,20, krąg betonowy 19 KNR 228/703/3 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 125 mm- Analogia fi 160 mm w otulinie 133,50 m 20 KNR 228/703/3 (3) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, dodatek za transport technologiczny 133,50 m

2 strona nr: 2 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 21 KNR 228/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe ((2,10+2,28)/2*15)*(0,5+0,7)/2 = 19,710 ((2,28+2,23)/2*60)*(0,5+0,7)/2 = 81,180 ((1,99+1,76)/2*32,50)*(0,5+0,7)/2 = 36,563 ((1,76+1,50)/2*26) *(0,5+0,7)/2 = 25,428 - (0,5*( ,50+26)*0,7) = -46, ,16 ~116,16 m3 22 KNR 911/101/2 (1) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka 133,5*1,0 = 133, ,50 ~133,50 m2 23 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm 25,00 m 24 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 150 mm 4,00 szt 25 KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm 17,40 m 26 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek (17,4+25)*0,5 = 21,200 21,20 ~21,20 m2 27 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek (17,4+25)*0,5*0,3-3,14*0,1*0,1*17,4-3,14* 0,08*0,08*25 = 5,311 5,31 ~5,31 m3 28 KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 200 mm 29 KNNR 4/1417/2 (2) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP - Analogia 4,00 szt 30 KNR 218/913/1 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 80 cm, o głębokości do 3 m 2,00 szt 31 KNR 218/913/2 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 80 cm, nakłady dodatkowe na każde następne 0,5 m głębokości 2, m

3 strona nr: 3 Przedmiar robót Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 1 Roboty przygotowawcze i ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - Analogia obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i operatem 0,18 km Robotnicy grupa I r-g 210,1 37,81800 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,286 0,05148 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 18,9 3, KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III (2,09+2,10)/2*(0,5+0,7)/2*17,40+(2,10+2,28)/2*(0,5+ 0,7)/2*15+(2,28+2,23)/2*(0,5+0,7)/2*60+(1,26+1,99)/2* (0,5+0,7)/2*25+(1,99+1,76)/2*(0,5+0,7)/2*32,50+(1,76+ 1,50)/2*(0,5+0,7)/2*26 = 209, ,13 ~209,13 m3 Robotnicy grupa I r-g 0, ,13563 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0, , KNR 201/230/1 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kw (100 KM) 17,4*1,35*0,5+25*1,5*0,5 = 30,495 30,50 ~30,50 m3 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0127 0, KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu m 133,5*0,5*0,7 = 46,725 46,72 ~46,73 m3 Robotnicy grupa I r-g 1, , KNR 1501/204/1 (1) Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, bruk z płyt sześciokątnych o grubości 15 cm, wypełnienie spoin żwirem 1,0*5,0 = 5,000 5,00 ~5,00 m2 Robotnicy budowlani r-g 0,452 2, KNNR 6/307/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem 5,00 m2 Robotnicy r-g 0,588 2,94000 Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ S 20x40x15 cm szt 4,615 23,07500 Piasek m3 0,07 0,35000 Woda przemysłowa m3 0,025 0,12500 Materiały inne (Materiały) % 0,2 7 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm 2*17,40 = 34,800 34,80 ~34,80 m Robotnicy r-g 0,0395 1,37460 Woda m3 0,008 0,27840 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 2,18544 Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0, KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm 17,4*1,0 = 17,400 17,40 ~ Robotnicy grupa II r-g 0,4158 7, KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność 2 Robotnicy grupa II r-g 0,0714 2, KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,54462 Robotnicy grupa II r-g 0,002 0, mm t 0,3182 5,53668 Woda m3 0,015 0,26100 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 0,04698 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0387 0, KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości krotność 5 Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,08700 Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0, mm t 0,0212 1,84440 Woda m3 0,001 0,08700 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,01740 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0, KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,36018 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,16878 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0, mm t 0,1697 2,95278 Woda m3 0,008 0,13920 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,04350 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,44544

4 strona nr: 4 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena 13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,03480 Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0, mm t 0,0212 0,73776 Woda m3 0,001 0,03480 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00696 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0, KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm Wartość krotność 2 Bitumiarze grupa II r-g 0,0269 0,46806 Bitumiarze grupa III r-g 0,0026 0,04524 Robotnicy grupa II r-g 0,0014 0,02436 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej t 0,0974 1,69476 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0,0068 0,11832 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,11832 Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0068 0, KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy krotność 1 Bitumiarze grupa II r-g 0,0066 0,11484 Bitumiarze grupa III r-g 0,0009 0,01566 Robotnicy grupa II r-g 0,0013 0,02262 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 0,025 0,43500 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0,0019 0,03306 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0019 0,03306 Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0019 0, KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV 2*((2,09+2,10)/2*17,40+(2,10+2,28)/2*15+(2,28+2,23)/ 2*60+(1,26+1,99)/2*25+(1,99+1,76)/2*32,50+(1,76+ 1,50)/2*26) = 697, ,09 ~697,09 m2 Cieśle grupa II r-g 0, ,19168 Robotnicy grupa I r-g 0, ,83123 Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości mm m3 0, ,59950 Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0, ,57858 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0081 5,64643 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,101 70,40609 Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0, , Drenaż i kanały 17 KNP 5/312/2 (1) Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,15, krąg betonowy Robotnicy r-g 2,95 2, KNP 5/312/3 (1) Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,20, krąg betonowy Robotnicy r-g 3,8 3, KNR 228/703/3 (2) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 125 mm- Analogia fi 160 mm w otulinie 133,50 m Robotnicy r-g 0,05 6,67500 Rura drenarska karbowana PVC z, fi 160 mm m 1, ,03650 Materiały inne (Materiały) % 2 20 KNR 228/703/3 (3) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, dodatek za transport technologiczny 133,50 m Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0,001 0,13350 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,001 0, KNR 228/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe ((2,10+2,28)/2*15)*(0,5+0,7)/2 = 19,710 ((2,28+2,23)/2*60)*(0,5+0,7)/2 = 81,180 ((1,99+1,76)/2*32,50)*(0,5+0,7)/2 = 36,563 ((1,76+1,50)/2*26) *(0,5+0,7)/2 = 25,428 - (0,5*( ,50+26)*0,7) = -46, ,16 ~116,16 m3 Robotnicy r-g 3,59 417,01440 Kruszywo naturalne żwir płukany 4-16 mm m3 1,1 127,77600 Materiały inne (Materiały) % 2 22 KNR 911/101/2 (1) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka 133,5*1,0 = 133, ,50 ~133,50 m2 Robocizna r-g 0, ,19480 Geowłóknina wzmocniona m2 1,04 138,84000 Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 9,34500 Materiały inne (Materiały) % 1,5 23 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 150 mm 25,00 m Robotnicy r-g 0,533 13,32500 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 26, mm szt 0,175 4,37500 Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0,007 0,17500 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,007 0, KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 150 mm 4,00 szt Robotnicy r-g 0,5 2,00000 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 4, mm szt 1,05 4,20000 Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0,0034 0,01360 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0034 0,01360

5 strona nr: 5 Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 25 KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm 17,40 m Robotnicy r-g 0,607 10,56180 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 18, mm szt 0,175 3,04500 Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0,0109 0,18966 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0109 0, KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek (17,4+25)*0,5 = 21,200 21,20 ~21,20 m2 Robotnicy r-g 0,245 5,19400 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 2, KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek (17,4+25)*0,5*0,3-3,14*0,1*0,1*17,4-3,14*0,08*0,08*25 = 5,311 5,31 ~5,31 m3 Robotnicy r-g 2,2 11,68200 Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 6, KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn 200 mm Robotnicy r-g 0,62 0,62000 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 1,04 1, mm szt 1,05 1,05000 Ciągnik kołowy kw KM (1) m-g 0,0066 0,00660 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0066 0, KNNR 4/1417/2 (2) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP - Analogia 4,00 szt Robotnicy r-g 2,42 9,68000 Kineta studzienki z PP szt 1 4,00000 Uszczelki szt 2 8,00000 Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 1,05 4,20000 Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne z włazem żeliwnym 15,0 t szt 1 4,00000 Zwężka 425/315 szt 1 4,00000 Pospółka m3 0,2 0,80000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,07 0, KNR 218/913/1 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 80 cm, o głębokości do 3 m 2,00 szt Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 11,17 22,34000 Robotnicy grupa I r-g 11,17 22,34000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,41 0,82000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,22 0,44000 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,00000 Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 800 mm szt 5,25 10,50000 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 7,72 15,44000 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 14,1 28,20000 Stopnie włazowe żeliwne szt 8 16,00000 Właz kanałowy żeliwny średnica 600 mm szt 1 2,00000 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,31 0,62000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1 2, KNR 218/913/2 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 80 cm, nakłady dodatkowe na każde następne 0,5 m głębokości 2, m krotność -2 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,68-2,72000 Robotnicy grupa I r-g 0,87-3,48000 Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 800 mm szt 1,05-4,20000 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,2-4,80000 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 2,35-9,40000 Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7-6,80000 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01-0,04000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,16-0,64000

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej.

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej. Przedmiar robót Data: 2014-04-07 Budowa: Zadanie remontowe Dzielnicy IV. Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła podstawowa nr 67 w Krakowie/ Roboty ziemne i instalacyjne. Kanalizacja zewnętrzna. Lokalizacja: 31-264

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268.

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268. P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268. Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1.

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1. P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1. Data: 2012-04-18 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km Przedmiar robót Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km 0+440 0+765 Obiekt lub rodzaj robót: Droga rolna w Rudniku / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik - dz. nr 30 Nazwa i kod CPV: 45233142-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Usług Projektowych ul. Zacisze 41, Włocławek. Data opracowania:

Nakłady. Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Usług Projektowych ul. Zacisze 41, Włocławek. Data opracowania: Nakłady. Budowa boisk sportowych wraz z towarzyszącą infrastukturą w ramach budowy kompleku sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Lubaniu. Budowa: Lubanie (dz.nr 90/1, 91/1 i 87/5)

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOWINIE

Przedmiar robót / kosztorys ślepy REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOWINIE Przedmiar robót / kosztorys Data: 2013-03-18 Budowa: BOISKO SPORTOWE PRZY Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232452-5 Roboty odwadniające 45236110-4

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją Kosztorys nakładczy Data: 2009-03-11 Budowa: Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu Obiekt: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przyłącze kanalizacji sanitarnej- DELPHI

Przedmiar. Przyłącze kanalizacji sanitarnej- DELPHI Przedmiar Data: 2006-11-07 Budowa: Kanalizacja sanitarna Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Opis Kanalizacja sanitarna i wodociąg

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP 1 Kanalizacja sanitarna 1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 d KNNR 1 0111-01 analogia 2 KNR AT-03 d 0101-02 3 KNR AT-03 d 0104-03 4 KNR 4-04 d 1103-05 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2007-12-03 Budowa: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŚWIĘCANACH Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 45111000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,...

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul.malczewskiego Budowa: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji deszczowej

Przyłącz kanalizacji deszczowej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji deszczowej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017 Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Sanitarna 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków dz. 289/2, o. Sulęczyno Gmina Sulęczyno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert. ul. Ofiar Oświęcimskich 21; Świdnica Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Ofiar Oświęcimskich 21; 58-100 Świdnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r.

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 Sporządził mgr inż. Grażyna Dąbrowska Rzeszów marzec 2015r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Remont ul. Grojec w Żywcu Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Przedmiar robót INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Budowa: Odrzechowa Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik Inwestor: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. Odrzechowa Data opracowania: 2017-09-18

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa KOSZTORYS ŚLEPY Kanalizacja deszczowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 533300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia parkingu i dachu Starej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Leśnica - kanał G i B17" (Sądel)

Przedmiar. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Leśnica - kanał G i B17 (Sądel) Przedmiar Data: 2010-07-07 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski na wykonanie modernizacji nawierzchni istnięjacych boisk asfaltowych na tarenia LO 7 w Krakowie

Kosztorys inwestorski na wykonanie modernizacji nawierzchni istnięjacych boisk asfaltowych na tarenia LO 7 w Krakowie Kosztorys inwestorski na wykonanie modernizacji nawierzchni istnięjacych boisk asfaltowych na tarenia LO 7 w Krakowie Data: 2008-08-21 Budowa: Liceum Ogólnokształcące Nr 7 w Krakowie im.zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia Elementy scalone cały kosztorys R M P S T U Razem netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 roboty ziemne netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Ulica Kasztanowa w Żywcu 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków Kosztorys nakładczy opracowaniem dokumentacji projektowej. Data: 2014-03-18 Budowa: CZĘŚĆ II "Roboty zewnętrzne" Obiekt: POL WER w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków Zamawiający: Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo