Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268."

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C130-C268. Data: Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Arkadiusz Wilk Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 Przedmiar Robót 1 Sieć kanalizacji sanitarnej. Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1.1 KNRW 201/113/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,512 km 1.2 KNRW 401/208/1 Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2, w betonie żwirowym o grubości do 10 cm 1 szt 1.3 KNRW 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1 m2, przy głębokości do 10 cm 1 szt 1.4 KNRW 510/323/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5 cm 255 m 1.5 KNRW 510/323/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości cięcia 255 3,00 m 1.6 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm 1.7 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 249 5,00 m2 1.8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm 1.9 KNR 231/106/1 Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 1.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1.11 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm 1.12 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 1.13 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1, m KNRW 201/212/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III 576 m KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III 240 m KNRW 201/207/ KNRW 201/210/ KNRW 201/222/ KNRW 201/312/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III 251 m3 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 251 8,00 m3 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM 759 m3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu m 190 m KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV ,50 m KNRW 201/606/4 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0 m 10 szt 1.22 KNKRB 1/432/1 Pompowanie wody z wykopów 40 r-g 1.23 KNRW 201/225/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55 kw (75 KM), grunt kategorii III 80 m KNRW 218/307/2 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami Dn mm, grunt kategorii III-IV 4,5 m 1.25 KNRW 218/309/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn mm 4,5 m 1.26 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm 509 m KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm 509 m2 strona nr 2

3 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm 28,5 m 1.29 KNRW 218/408/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm 478,5 m 1.30 KNRW 218/109/10 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 225 mm 5 m 1.32 KNRW 218/408/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm - rury ochronne 4,5 m 1.33 KNRW 218/408/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm - rury ochronne 22,5 m 1.34 KNRW 219/122/3 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn 250 mm 2 szt 1.35 KNRW 219/122/4 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn 300 mm 12 szt 1.36 KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m 25 szt 1.37 KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości m 1.38 KNRW 218/421/2 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm 9 szt 1.39 KNRW 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm 3 m 1.40 Norma indywidualna - opłata za organizację ruchu i zajęcie pasa drogowego 1 kpl 1.41 Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl 1.42 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm 690 m2 strona nr 3

4 Kosztorys 1 Sieć kanalizacji sanitarnej. 1.1 KNRW 201/113/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,512 km Razem robocizna: r-g ,344 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,104 0,05325 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 7,5 3, KNRW 401/208/1 Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2, w betonie żwirowym o grubości do 10 cm 1 szt Razem robocizna: r-g 0,6 0,6 1.3 KNRW 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1 m2, przy głębokości do 10 cm 1 szt Razem robocizna: r-g 1,57 1,57 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,003 0,003 Piasek do betonów zwykłych m3 0,005 0,005 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 0,008 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0027 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0018 0,0018 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,02 Żuraw okienny m-g 0,05 0,05 Materiały inne (Materiały) % KNRW 510/323/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5 cm 255 m Razem robocizna: r-g 0, ,0725 Woda m3 0,008 2,04 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW m-g 0, ,014 Środek transportowy m-g 0,0094 2,397 Materiały inne (Materiały) % KNRW 510/323/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości cięcia 255 m krotność: 3,00 Razem robocizna: r-g 0,0064 4,896 Woda m3 0,001 0,765 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW m-g 0,0006 0,459 Środek transportowy m-g 0,0001 0,0765 Materiały inne (Materiały) % KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm Razem robocizna: r-g 0, ,3456 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0, , KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność: 5,00 Razem robocizna: r-g 0, ,4065 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0, , KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm Razem robocizna: r-g 0, ,0868 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 0,0079 1,9671 Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,9671 strona nr 4

5 1.9 KNR 231/106/1 Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Razem robocizna: r-g 0, ,6372 Piasek do betonów zwykłych m3 0, ,3762 Woda m3 0,005 1,245 Materiały inne (Materiały) % 0, KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Razem robocizna: r-g 0,0333 8,2917 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,2318 Woda m3 0,015 3,735 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0027 0,6723 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0387 9,6363 Materiały inne (Materiały) % 0, KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm Razem robocizna: r-g 0,033 8,217 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0, ,7755 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0,0069 1,7181 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0069 1,7181 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0069 1, KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Razem robocizna: r-g 0,0079 1,9671 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0249 6,2001 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0,0017 0,4233 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0017 0,4233 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0017 0, KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1, m3 Razem robocizna: r-g 0, ,95367 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 m-g 0, ,9536 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0, , KNRW 201/212/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III 576 m3 Razem robocizna: r-g 0,118 67,968 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 m-g 0, , KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III 240 m3 Razem robocizna: r-g 2, KNRW 201/207/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III 251 m3 Razem robocizna: r-g 0,035 8,785 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 m-g 0,052 13,052 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0254 6,3754 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0, , KNRW 201/210/4 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 251 m3 krotność: 8,00 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0, ,5216 strona nr 5

6 1.18 KNRW 201/222/2 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii III, spycharka 75KM 759 m3 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0, , KNRW 201/312/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu m 190 m3 Razem robocizna: r-g 1,22 231, KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0 m, umocnienie ażurowe, głębokość wykopów do 3,0 m, grunt kategorii III-IV m2 krotność: 0,50 Razem robocizna: r-g 0,52 527,02 Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0, ,16216 Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63 mm m3 0, ,93242 Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0, ,87161 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,1 101, KNRW 201/606/4 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0 m 10 szt Razem robocizna: r-g 4,92 49,2 Igłofiltry (igły) szt 0,102 1,02 Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi 200 mm m 0,05 0,5 Żwir filtracyjny t 0,052 0,52 Piasek filtracyjny t 0,028 0,28 Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 4 Pompa wirnikowa spalinowa m3/h m-g 0,3 3 Wciągnik przejezdny 3 t m-g 1,2 12 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,29 2,9 Materiały inne (Materiały) % KNKRB 1/432/1 Pompowanie wody z wykopów 40 r-g Razem robocizna: r-g 4,2 168 Pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 1 40 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,01 0,4 Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10 kva m-g KNRW 201/225/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55 kw (75 KM), grunt kategorii III 80 m2 Razem robocizna: r-g 0,139 11,12 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0025 0,2 Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 0, KNRW 218/307/2 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami Dn mm, grunt kategorii III-IV 4,5 m Razem robocizna: r-g 7,43 33,435 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 m 1,02 4,59 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 17 76,5 Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,08 0,36 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,08 0,36 Żuraw samochodowy m-g 1,61 7,245 Spawarka m-g 1,56 7,02 Maszyna do wierceń poziomych m-g 1,56 7,02 Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 1,56 7,02 Materiały inne (Materiały) % 3,5 strona nr 6

7 1.25 KNRW 218/309/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn mm Razem robocizna: r-g 1,18 5,31 Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi 300 mm szt 0,8 3,6 Materiały inne (Materiały) % 3,5 Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,08 0,36 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,08 0,36 Żuraw samochodowy m-g 0,36 1, KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm Razem robocizna: r-g 0, ,9086 Pospółka m3 0,122 62, KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm Razem robocizna: r-g 0, ,4919 Pospółka m3 0, , KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm Razem robocizna: r-g 0,345 9,8325 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 29,07 Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0, KNRW 218/408/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm Razem robocizna: r-g 0,5 239,25 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,02 488,07 Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 4, KNRW 218/109/10 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 225 mm Razem robocizna: r-g 0,328 1,64 Rura PE-HD 1,0 MPa fi 225 mm m 1,02 5,1 Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t m-g 0,0344 0,172 Żuraw samochodowy m-g 0,0387 0,1935 Materiały inne (Materiały) % 1, KNRW 218/408/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm - rury ochronne Razem robocizna: r-g 0,577 2,5965 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 1,02 4,59 Samochód skrzyniowy m-g 0,0228 0, KNRW 218/408/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm - rury ochronne Razem robocizna: r-g 0,682 15,345 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 1,02 22,95 Samochód skrzyniowy m-g 0,0249 0, KNRW 219/122/3 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn 250 mm Razem robocizna: r-g 1,95 3,9 Pianka poliuretanowa dm3 0,5 1 Materiały inne (Materiały) % 2 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,05 0,1 4,5 m 509 m2 509 m2 28,5 m 478,5 m 5 m 4,5 m 22,5 m 2 szt strona nr 7

8 1.35 KNRW 219/122/4 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn 300 mm 12 szt Razem robocizna: r-g 2,16 25,92 Pianka poliuretanowa dm3 0,5 6 Materiały inne (Materiały) % 2 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,07 0, KNRW 218/513/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m 25 szt Razem robocizna: r-g 21,3 532,5 Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm szt Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,232 5,8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,47 11,75 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 1,25 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 93,25 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6, Stopnie włazowe żeliwne szt Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa D okrągły 600 szt 1 25 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1 25 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 1 25 Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2,35 58,75 Żuraw samochodowy 4 t m-g 3, KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości m Razem robocizna: r-g 2,03-99,47 Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm szt 1-49 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01-0,49 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75-36,75 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36-66,64 Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7-83,3 Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,23-11,27 Żuraw samochodowy 4 t m-g 0,48-23, KNRW 218/421/2 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm 9 szt Razem robocizna: r-g 0,276 2,484 Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi 160 mm szt 1 9 Samochód skrzyniowy m-g 0,085 0, KNRW 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm 3 m Razem robocizna: r-g 0,128 0,384 Rury PVC przepustowe 110 mm m 1,04 3,12 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0073 0,0219 Materiały inne (Materiały) % Norma indywidualna - opłata za organizację ruchu i zajęcie pasa drogowego 1 kpl Opłata za zajęcie pasa drogowego kpl Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1 1 strona nr 8

9 1.42 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm 690 m2 Razem robocizna: r-g 0, ,282 Kamień podkładowy t 0, ,98 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0,072 49,68 Woda m3 0,014 9,66 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0112 7,728 Materiały inne (Materiały) % 0,5 strona nr 9

10 Zestawienie robocizny Nazwa zawodu Jedn. Ilość Bitumiarze grupa II r-g 8,1423 Brukarze grupa II r-g 75,141 Robotnicy r-g 2 295,5025 Robotnicy grupa I r-g 742,80067 Robotnicy grupa II r-g 179,5041 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 301,0906 Zestawienie materiałów Nazwa materiału Jedn. Ilość Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63 mm m3 0,93242 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 5,8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 11,75 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,003 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0018 Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,87161 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 76,5 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 Igłofiltry (igły) szt 1,02 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1 Kamień podkładowy t 166,98 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 101,35 Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi 200 mm m 0,5 Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm szt 76 Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi 160 mm szt 9 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 30,9756 Opłata za zajęcie pasa drogowego kpl 1 Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,16216 Pianka poliuretanowa dm3 7 Piasek do betonów zwykłych m3 18,3812 Piasek filtracyjny t 0,28 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 25 Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi 300 mm szt 3,6 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 25 Pospółka m3 217,343 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 56,5 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 104,36 Rura PE-HD 1,0 MPa fi 225 mm m 5,1 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 29,07 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 488,07 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 4,59 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 22,95 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 m 4,59 Rury PVC przepustowe 110 mm m 3,12 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,05325 strona nr 10

11 Nazwa materiału Jedn. Ilość Stopnie włazowe żeliwne szt 116,7 Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 4 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 128,9118 Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa D okrągły 600 szt 25 Woda m3 17,445 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,76 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,008 Żwir filtracyjny t 0,52 Zestawienie sprzętu Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t m-g 0,172 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 m-g 69,7688 Maszyna do wierceń poziomych m-g 7,02 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW m-g 16,473 Pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 40 Pompa wirnikowa spalinowa m3/h m-g 3 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,72 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 2,1414 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,6723 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 4,8019 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 155,6144 Samochód skrzyniowy m-g 6,6408 Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 48,2 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,4 Spawarka m-g 7,02 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 54,1326 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 17,0496 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 1,9671 Środek transportowy m-g 2,4735 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19,5057 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2,1414 Wciągnik przejezdny 3 t m-g 12 Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 7,02 Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10 kva m-g 40 Zrywarka przyczepna m-g 2,0311 Żuraw okienny m-g 0,05 Żuraw samochodowy m-g 9,0585 Żuraw samochodowy 4 t m-g 52,48 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 582,5741 strona nr 11

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Dębicy Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1.

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1. P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dębicy kolektor od C8-C95, C91-C237, C223-C230.1. Data: 2012-04-18 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej

Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Tetmajera do Zdrojowej Data: 2012-04-17 Budowa: Kanalizacja sanitarna. Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt. 4 3. Studnie z kręgów betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej od W27-W36

Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej od W27-W36 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej od W27-W36 Data: 2012-04-17 Budowa: Sieć wodociągowa Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T Przekładka gazu Data: 2007-01-19 Inwestor: Gmina Skawina - Skawina Rynek 1 Obiekt: SP Skawina ul, Wyspiańskiego 5 Budowa: Dobudowa sali gimnastycznej Sprawdzający: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA 1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna Budowa: Roboty sanitarne Obiekt: Sieć wodociągowa Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Arkadiusz Wilk Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej.

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej. Przedmiar robót Data: 2014-04-07 Budowa: Zadanie remontowe Dzielnicy IV. Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła podstawowa nr 67 w Krakowie/ Roboty ziemne i instalacyjne. Kanalizacja zewnętrzna. Lokalizacja: 31-264

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB

Rodos [6059] - Rekomendacja SKB Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Poziom cen GRUDZIEŃ 2008 Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/9 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNNR 1 0210/03 2 KNNR 1 0307/04

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji deszczowej

Przyłącz kanalizacji deszczowej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji deszczowej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Jednostka

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w miejscowości Grabonóg, Piaski gm. Piaski Obiekt : Kolektor grawitacyjny z przyłączem Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 014 dla: BZUK - Bochnia Elementy scalone cały kosztorys R M P S T U Razem netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 roboty ziemne netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z narzutami

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Sieś gazowa n.c. dn160 PE i 125 PE z przyłączami dn63 PE do bud.mieszkalnych Chełmża ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Władysławskiego, Malewskiego

Sieś gazowa n.c. dn160 PE i 125 PE z przyłączami dn63 PE do bud.mieszkalnych Chełmża ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Władysławskiego, Malewskiego P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieś gazowa n.c. dn160 PE i 125 PE z przyłączami dn63 PE do bud.mieszkalnych Chełmża ul. Depczyńskiego, Szczepańskiego, Władysławskiego, Malewskiego Data: 2014-10-11 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Sanitarna. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań Egz. nr:... KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina Śrem Adres : Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. 1. Przebudowa drogi. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar. 1. Przebudowa drogi. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 1. Przebudowa drogi 1. Przebudowa drogi 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie równinnym w km 1+840-2+100=0,26km, w km2+905-3+155=0,25km, Razem =

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Przedmiar CPV - 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Budowa: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Obiekt: BUDYNEK OŚRODKA EGZAMINOWANIA. KRAKÓW, UL. BALICKA, działka nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Leśnica - kanał G i B17" (Sądel)

Przedmiar. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Leśnica - kanał G i B17 (Sądel) Przedmiar Data: 2010-07-07 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto

260) strona nr: 1. Kosztorys ofertowy. Wartość netto strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 wykopy 1.1 KNR 404/302/2 -Analogia Rozebranie betonowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa

Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją. Kosztorys nakładczy. Szpital Tuchola. Kanalizacja drenaŝowa Kosztorys rozpatrywać wraz z dokumentacją Kosztorys nakładczy Data: 2009-03-11 Budowa: Kody CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu Obiekt: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Kanalizacja deszczowa - rondo Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Sieć kanalizacji deszczowej - Rondo w Rajczy 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,...

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul.malczewskiego Budowa: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy Lipowej

Nakłady. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy Lipowej Przedmiar ( ilość robót ) rozpatrywać łącznie z projektem. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana sieci wodnej. Data: Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Sieć wodna etap 2. Sprawdzający:...

Przedmiar. Wymiana sieci wodnej. Data: Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Sieć wodna etap 2. Sprawdzający:... Przedmiar Wymiana sieci wodnej Data: 2014-05-19 Budowa: PKP Energetyka ul. Kamienna 14 Obiekt: Sieć wodna etap 2 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar Opis pozycji Robocizna Materiały

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz zodprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Stefan Przepiórka,... Sprawdzający:

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Stefan Przepiórka,... Sprawdzający: Przedmiar Kosztorys Data: 2009-03-09 Budowa: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglówka - kanały główne i boczne (KI-5 cz.1+ki-5 cz. 2) Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów

Bardziej szczegółowo

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót

Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki. Przedmiar robót Instalacje Sanitarne Kazimierz Matecki ul.aleja Róż 4/6, 7-00 Goleniów Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r.

Przedmiar robót. mgr inż. Grażyna Dąbrowska. Rzeszów marzec 2015r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 Sporządził mgr inż. Grażyna Dąbrowska Rzeszów marzec 2015r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. Inwestor. mgr inż. Adam Laska. Kościerzyna, XI 2017 Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Sanitarna 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków dz. 289/2, o. Sulęczyno Gmina Sulęczyno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków Kosztorys nakładczy opracowaniem dokumentacji projektowej. Data: 2014-03-18 Budowa: CZĘŚĆ II "Roboty zewnętrzne" Obiekt: POL WER w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków Zamawiający: Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ADRES INWESTYCJI : Kosztorys na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków nr 23 INWESTOR : Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo