Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa ul. Źelazna 59A Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał ceny średnie z kosztami zakupu Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał ceny średnie Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

2 Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce 1 Międzytorze nr 201/ KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 690,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, , KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 720,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, ,07200 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0035 2,52000 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0086 6, KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 720,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,36000 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0009 0, KNR 201/212/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii IV, spycharka 74 kw 180,0 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,0503 9,05400 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0, ,13400 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, ,62800 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0305 5, KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 180,0 m3 krotność = 6,00 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, , KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę 48,3 m3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 0,117 5, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 48,3 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 8, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 48,3 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 8, Opłata za wysypisko 48,3 m3 Opłata za wysypisko m3 1 48, KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 690,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,59700 Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,38000 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,55800 Woda m3 0,015 10,35000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 1,86300 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 690,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,28300 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 6,69300 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 9,86700 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,09300 Woda m3 0,008 5,52000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 1,72500 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, ,66400

3 1.12 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Robotnicy grupa I r-g 0, ,18200 Robotnicy grupa II r-g 0, ,80500 Glina surowa budowlana m3 0,0135 9,31500 Piasek do betonów zwykłych m3 0, ,69900 Woda m3 0,008 5,52000 Żwir m3 0, ,57500 Brona (bez ciągnika) m-g 0,0085 5,86500 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0085 5,86500 Równiarka samojezdna 88 kw (120 KM) (1) m-g 0,005 3,45000 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0134 9, KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła Betoniarze grupa II r-g 4,67 71,91800 Robotnicy grupa I r-g 0,54 8,31600 Robotnicy grupa II r-g 4,67 71,91800 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 16,01600 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,46200 Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 5,23600 Woda m3 0,47 7, KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Brukarze grupa II r-g 0, ,00820 Robotnicy grupa I r-g 0, ,19290 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,70560 Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 1,02 449,82000 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 2,42550 Woda m3 0,0014 0, KNR 405/410/5 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 mm Robotnicy budowlani r-g 2,82 16,92000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 5,16000 Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 8, KNR 218/626/5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i wpustem o Fi 100 cm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,12 12,72000 Robotnicy grupa I r-g 2,12 12,72000 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 1 6,00000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1 6,00000 Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm szt 1 6,00000 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,08 6, KNRW 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - uszkodzone płyty przejazdów Robotnicy r-g 9,67 13,34460 Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,16 4, KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,40760 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0, KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0, Opłata za wysypisko Opłata za wysypisko m3 1 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta wewnętrzna 300x130x14 cm Robotnicy grupa II r-g 4,151 12,45300 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 3,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,10100 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 1, ,0 m2 15,4 m3 441,0 m 6,0 kpl 6,0 szt 3,0 m

4 1.22 KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta zewnętrzna 300x64x14 cm - analogia wsp do R i S R= 0,670 M= 1,000 S= 0,670 6,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 16,68702 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 6,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,47534 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 2, Międzytorze nr 202/ KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 682,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, , KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 712,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, ,77120 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0035 2,49200 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0086 6, KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 712,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,35600 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0009 0, KNR 201/212/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii IV, spycharka 74 kw 178,0 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,0503 8,95340 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0, ,92140 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, ,19880 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0305 5, KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 178,0 m3 krotność = 6,00 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, , KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę 47,7 m3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 0,117 5, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 47,7 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 8, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 47,7 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 7, Opłata za wysypisko 47,7 m3 Opłata za wysypisko m3 1 47, KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 682,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,34660 Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,36400 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,01240 Woda m3 0,015 10,23000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 1,84140 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 682,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,11740 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 6,61540 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 9,75260 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,73540 Woda m3 0,008 5,45600 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 1,70500 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, ,45920

5 2.12 KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Robotnicy grupa I r-g 0, ,95960 Robotnicy grupa II r-g 0, ,52900 Glina surowa budowlana m3 0,0135 9,20700 Piasek do betonów zwykłych m3 0, ,48220 Woda m3 0,008 5,45600 Żwir m3 0, ,03500 Brona (bez ciągnika) m-g 0,0085 5,79700 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0085 5,79700 Równiarka samojezdna 88 kw (120 KM) (1) m-g 0,005 3,41000 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0134 9, KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła Betoniarze grupa II r-g 4,67 70,98400 Robotnicy grupa I r-g 0,54 8,20800 Robotnicy grupa II r-g 4,67 70,98400 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 15,80800 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,45600 Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 5,16800 Woda m3 0,47 7, KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Brukarze grupa II r-g 0, ,04660 Robotnicy grupa I r-g 0, ,93770 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,69280 Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 1,02 441,66000 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 2,38150 Woda m3 0,0014 0, KNR 405/410/5 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 mm Robotnicy budowlani r-g 2,82 16,92000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 5,16000 Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 8, KNR 218/626/5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i wpustem o Fi 100 cm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,12 12,72000 Robotnicy grupa I r-g 2,12 12,72000 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 1 6,00000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1 6,00000 Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm szt 1 6,00000 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,08 6, KNRW 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - uszkodzone płyty przejazdów Robotnicy r-g 9,67 13,34460 Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,16 4, KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,40760 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0, KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0, Opłata za wysypisko Opłata za wysypisko m3 1 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta wewnętrzna 300x130x14 cm Robotnicy grupa II r-g 4,151 12,45300 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 3,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,10100 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 1, ,0 m2 15,2 m3 433,0 m 6,0 kpl 6,0 szt 3,0 m

6 2.22 KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta zewnętrzna 300x64x14 cm - analogia wsp do R i S R= 0,670 M= 1,000 S= 0,670 6,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 16,68702 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 6,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,47534 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 2, Międzytorze nr 203/204 przejazd 3.1 KNRW 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - uszkodzone płyty przejazdów Robotnicy r-g 9,67 13,34460 Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,16 4, KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,40760 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0, KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0, Opłata za wysypisko Opłata za wysypisko m3 1 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta wewnętrzna 300x130x14 cm 3,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 12,45300 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 3,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,10100 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta zewnętrzna 300x64x14 cm - analogia wsp do R i S R= 0,670 M= 1,000 S= 0,670 6,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 16,68702 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 6,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,47534 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 2, Międzytorze nr 204/ KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 642,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, , KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 670,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, ,19200 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0035 2,34500 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0086 5, KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 670,0 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,33500 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0009 0, KNR 201/212/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii IV, spycharka 74 kw 167,5 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,0503 8,42525 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0, ,80525 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, ,94550 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0305 5, KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 167,5 m3 krotność = 6,00 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, , KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę 44,9 m3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 0,117 5,25330

7 4.7 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 44,9 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 7, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 44,9 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 7, Opłata za wysypisko 44,9 m3 Opłata za wysypisko m3 1 44, KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 642,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,09460 Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,28400 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,28440 Woda m3 0,015 9,63000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 1,73340 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 642,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,28940 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 6,22740 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 9,18060 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,94740 Woda m3 0,008 5,13600 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 1,60500 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 642,0 m2 Robotnicy grupa I r-g 0, ,84760 Robotnicy grupa II r-g 0, ,14900 Glina surowa budowlana m3 0,0135 8,66700 Piasek do betonów zwykłych m3 0, ,39820 Woda m3 0,008 5,13600 Żwir m3 0, ,33500 Brona (bez ciągnika) m-g 0,0085 5,45700 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0085 5,45700 Równiarka samojezdna 88 kw (120 KM) (1) m-g 0,005 3,21000 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0134 8, KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 13,05 m3 Betoniarze grupa II r-g 4,67 60,94350 Robotnicy grupa I r-g 0,54 7,04700 Robotnicy grupa II r-g 4,67 60,94350 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 13,57200 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,39150 Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 4,43700 Woda m3 0,47 6, KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 373,0 m Brukarze grupa II r-g 0, ,83460 Robotnicy grupa I r-g 0, ,52370 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,59680 Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 1,02 380,46000 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 2,05150 Woda m3 0,0014 0, KNR 405/410/5 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 mm 5,0 kpl Robotnicy budowlani r-g 2,82 14,10000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 4,30000 Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 7,05000

8 4.16 KNR 218/626/5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i wpustem o Fi 100 cm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,12 10,60000 Robotnicy grupa I r-g 2,12 10,60000 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 1 5,00000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1 5,00000 Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm szt 1 5,00000 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,08 5, KNRW 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - uszkodzone płyty przejazdów Robotnicy r-g 9,67 13,34460 Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,16 4, KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,40760 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,63 0, KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,03 0, Opłata za wysypisko 5,0 szt Opłata za wysypisko m3 1 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta wewnętrzna 300x130x14 cm 3,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 12,45300 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 3,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,10100 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta zewnętrzna 300x64x14 cm - analogia wsp do R i S R= 0,670 M= 1,000 S= 0,670 6,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 16,68702 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 6,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,47534 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 2, Międzytorze nr 205/ KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 568,8 m2 Robotnicy grupa II r-g 0, ,38688 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0035 1,99080 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0086 4, KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 568,8 m2 krotność = 2,00 Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,56880 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0009 1, KNR 201/212/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii IV, spycharka 74 kw 170,64 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,0503 8,58319 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0, ,13903 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, ,61934 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0305 5, KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t 170,64 m3 krotność = 8,00 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, ,74982

9 5.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Robotnicy grupa I r-g 0, ,80344 Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,13760 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,99216 Woda m3 0,015 8,53200 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 1,53576 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Robotnicy grupa I r-g 0, ,77416 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 5,51736 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 8,13384 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,52536 Woda m3 0,008 4,55040 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 1,42200 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0, , KNR 231/202/9 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Robotnicy grupa I r-g 0, ,81264 Robotnicy grupa II r-g 0, ,62360 Glina surowa budowlana m3 0,0135 7,67880 Piasek do betonów zwykłych m3 0, ,41448 Woda m3 0,008 4,55040 Żwir m3 0, ,39400 Brona (bez ciągnika) m-g 0,0085 4,83480 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0085 4,83480 Równiarka samojezdna 88 kw (120 KM) (1) m-g 0,005 2,84400 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0134 7, KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła Betoniarze grupa II r-g 4,67 58,37500 Robotnicy grupa I r-g 0,54 6,75000 Robotnicy grupa II r-g 4,67 58,37500 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 13,00000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,37500 Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 4,25000 Woda m3 0,47 5, KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Brukarze grupa II r-g 0, ,62260 Robotnicy grupa I r-g 0, ,10970 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,50080 Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 1,02 319,26000 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 1,72150 Woda m3 0,0014 0, KNR 405/410/5 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 100 mm Robotnicy budowlani r-g 2,82 11,28000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,86 3,44000 Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 1,41 5, KNR 218/626/5 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i wpustem o Fi 100 cm Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,12 8,48000 Robotnicy grupa I r-g 2,12 8,48000 Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt 1 4,00000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt 1 4,00000 Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm szt 1 4,00000 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,08 4, ,8 m2 568,8 m2 568,8 m2 12,50 m3 313,0 m 4,0 kpl 4,0 szt

10 5.12 KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta wewnętrzna 300x130x14 cm 3,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 12,45300 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 3,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,10100 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 1, KNR 231/306/1 Nawierzchnie z płyt żelbetowych przejazdowych (prefabrykowanych) w torowiskach kolejowych - płyta zewnętrzna 300x64x14 cm - analogia wsp do R i S R= 0,670 M= 1,000 S= 0,670 6,0 m Robotnicy grupa II r-g 4,151 16,68702 Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb 1 6,00000 Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 0,367 1,47534 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,621 2,49642

11 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 1. Betoniarze grupa II r-g 262, Brukarze grupa II r-g 187, Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 44,52 4. Robotnicy r-g 53, Robotnicy budowlani r-g 59,22 6. Robotnicy grupa I r-g 566, Robotnicy grupa II r-g 880,83644 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 054,046 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 58, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 1, Glina surowa budowlana m3 34, Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 36, Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 1 591,2 7. Opłata za wysypisko m3 146,42 8. Piasek do betonów zwykłych m3 97, Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000 szt Płyta przejazdowa prefabrykowana wewnętrzna 300x130x14 cm mb Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm szt Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 1 260, Woda m3 108, Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm szt Żwir m3 174,339 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Brona (bez ciągnika) m-g 21, Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 21, Kocioł do grzania bitumu 1500 dm3 m-g 12, Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 16, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 73, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 13, Równiarka samojezdna 88 kw (120 KM) (1) m-g 12, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 270, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 40, Sprężarka powietrzna (1) m-g 17, Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) (1) m-g 33, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 200, Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 22, Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 29, Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 21,7971 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 811,0463 Tabela elementów scalonych 1 Międzytorze nr 201/202 2 Międzytorze nr 202/203 3 Międzytorze nr 203/204 przejazd 4 Międzytorze nr 204/205 5 Międzytorze nr 205/206 Nazwa elementu Wartość z narzutami

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4 Kosztorys inwestorski Budowa: Remont tarasu i wykonanie muru oporowego Inwestor: ZEO w Krakowie Stawka r-g: 10,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Zabudowa Ławek i koszy w Bolesławiu na działkach nr ew. gr. 1619, 208/6, 1617, 1618/54, 715/2, 1602, 1618,72, 1621, 145/6, 1112/3, 145/5 672/22, 145/4 Budowa: Działki nr. ew.1619, 208/6,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający:

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-05-20 Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Kosztorys inwestorski - nakładczy Data: 2016-08-26 Budowa: Remont schodów Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE Inwestor: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27 30-059 Kraków Jednostka opracowująca kosztorys: G.M.P.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jacek Filipowicz, Kosztorysant SKB

Przedmiar robót Jacek Filipowicz, Kosztorysant SKB Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwa i adres zamawiającego: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód 31-950 Kraków os.zgody 13 a Data opracowania przedmiaru robót: 2018-06-08 Nazwa obiektu lub robót:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "SMREK" Zaskale ul Kardynała Wojtyły 136; 34-424 Szaflary Data opracowania przedmiaru robót: 2013-10-18 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Adam Mysza,...

Przedmiar. Kosztorys. Kosztorys opracowali: Adam Mysza,... Przedmiar Kosztorys Data: 06-09-08 Budowa: 1. Remont drogi - os. Cyganówka - Maków Podh. 2. Remont drogi - os. Polana - Maków Podh. 3. Remont drogi - os. Zawale - Zarnówka Zamawiający: Gmina Maków Podhalański

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ ZANAKÓW DROGO- WYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 40 ADRES INWESTYCJI : 93-472 ŁODŹ, UL. UROCZYSKO 17, Działki 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika

Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika P R Z E D M I A R R O B Ó T Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika Data: 2010-02-09 Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Lokalizacja Chodnik wokół działki gruntu nr ewid. 8-1413

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY KOSZTORYS NAKŁADCZY/ ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1 ADRES INWESTYCJI : Łaziska Górne ul. Ogrodowa 48 INWESTOR : Zespół Ekonomiczny Placówek Ośwatowych ADRES INWESTORA : 43-170 Łaziska Górne ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY Przedmiar robót Data: 2011-01-26 Budowa: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWASKIEGO POŁOśONEGO PRZY ULICACH: BOGUSŁAWSKIEGO, ZBYTKI, PODWALE PRZEDMIEJSKIE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Zuzia (C) DataComp (lic. 707) strona nr: 1

Kosztorys ofertowy. Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót. Zuzia (C) DataComp (lic. 707) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy Opis pozycji 1 KOMUNIKACJA I NAWIERZCHNIE 1.1 KOMUNIKACJA 1.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km Przedmiar robót Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km 0+440 0+765 Obiekt lub rodzaj robót: Droga rolna w Rudniku / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik - dz. nr 30 Nazwa i kod CPV: 45233142-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Ulica Kasztanowa w Żywcu 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T Przekładka gazu Data: 2007-01-19 Inwestor: Gmina Skawina - Skawina Rynek 1 Obiekt: SP Skawina ul, Wyspiańskiego 5 Budowa: Dobudowa sali gimnastycznej Sprawdzający: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo