Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET

2 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe Bezpieczeństwo SQL Server Znane błędy, wersje, aktualizacje (krótko) Najważniejsze cechy, inne narzędzia (krótko) Tryb uwierzytelniania Demonstracja wyciek haseł do pamięci Zasada minimalnych przywilejów Tropimy słabe hasła Podsumowanie, pytania, dyskusja 2

3 Kim jesteśmy i co robimy? 3

4 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (1993) Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Gridy, sieci nowej generacji, portale Bezpieczeństwo sieci i systemów

5 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Zespół BezpieczeństwaPCSS istnieje od 1996r. Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Bezpieczeństwo w projektachr&d Szkolenia, transfer wiedzy Badania własne Usługizewnętrzne Ciekawsze badania z ostatnichlat Sieci bezprzewodowe w Poznaniu Raportnt. bezpieczeństwa bankowości elektronicznej Bezpieczeństwo serwerów WWW (Apache, MS IIS) Bezpieczeństwo sklepów internetowych 5

6 Centrum Innowacji Microsoft Centrum bezpieczeństwa i usług outsourcingowych Działa od r. Partnerzy projektu Microsoft Polska PCSS Politechnika Poznańska

7 Wybrane zadania MIC w 2009 Nowe obszary badań (od I 2009) Interoperacyjność systemów i technologii Wirtualizacja systemów Wysokowydajne przetwarzanie komputerowe (HPC) m.in. udział w programie HPC TAP Program szkoleniowy Interoperacyjność systemów i technologii Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT Windows 2008 Server R2 Doroczna Konferencja MIC 16 kwietnia 2009, 3. edycja 7

8 Bezpieczeństwow w MIC Ochrona infrastruktury MIC Audyty bezpieczeństwa, konsultacje Program szkoleń bezpieczeństwa Więcej informacji w programie szkoleń Badania poziomu bezpieczeństwa technologii Microsoft ( ) Audyty bezpieczeństwa dla administracji i MŚP (2007) Konferencje, MS Speakers Biuro 8

9 Plany na przyszłość Rozwijanie prac nad wirtualizacją, interoperacyjnością technologii i HPC Szkolenia w 2010 r.: Windows Server 2008R2 Bezpieczeństwo ASP.NET MVC Bezpieczeństwo kontrolera domeny Exchange Labs Windows HPC Server Zachęcamy do zgłaszania własnych tematów! Współpraca z Microsoft Research 4. Konferencja MIC: , Poznań 9

10 Bezpieczeństwo SQL Server

11 Cel prezentacji Przegląd kwestii związanych z bezpieczeństwem oprogramowania MS SQL Server 2008 Niekoniecznie zestaw gotowych recept, raczej lista tematów do rozważenia Grupa docelowa: użytkownicy MS SQL Server Także specjaliści ds. bezpieczeństwa pragnący zainteresować się serwerem

12 Wprowadzenie Bezpieczeństwo serwera jest tematem wieloaspektowym Paul S. Randal w CommonSQL Server Security Issuesand Solutions wymienia: bezpieczeństwo fizyczne, sieci, ograniczenie powierzchni ataku, konta usługowe, ograniczenie wykorzystania uprawnień administracyjnych, uwierzytelnianie, autoryzację, podatności SQL Injection, odtwarzanie systemu oraz logowanie informacji An article that describes all thesecurity problems you shouldbe looking at wouldbe a whole magazine in itself Więcej: us/magazine/ sql.aspx

13 Które aspekty poruszymy? Przegląd najnowszych funkcji SQL Server 2008 związanych z bezpieczeństwem Krótki (wskazanie cech) Przegląd narzędzi konfiguracyjnych Tryb uwierzytelniania Wady i zalety SQL (Mixed) Authentication Błąd ujawniania haseł w pamięci: demonstracja Zasada minimalnych przywilejów Przykład możliwość enumeracji kont użytkowników Silne hasła Różne metody zapewnienia odpowiedniej siły haseł 13

14 Przegląd błędów ;)

15 Wersje oprogramowania MS SQL Server 2008 I wydanie sierpień 2008 ( ) MS SQL Server 2008 SP1 Wydany w kwietniu 2009 ( ) Zawiera przede wszystkim poprawki błędów, mało nowej funkcjonalności, anonsuje się też poprawę bezpieczeństwa Cumulative Update 4 wrzesień 2009 ( ) MS SQL Server 2008 R2 Hurtownie i centra danych CTP listopad 2009 (już dostępny do testów!) Wersja finalna wiosna

16 Czy zawsze aktualizować nasz serwer? Wpływ na poziom bezpieczeństwa Czy najnowsza wersja zawiera poprawki bezpieczeństwa? Czy adresują one znane podatności (czy są exploity?) Wpływ na dostępność usługi Czy możemy przerwać działanie usługi? Czy mamy zapasowe środowisko testowe? Jak długo potrwają testy? Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia błędów po aktualizacji? Zwykle należy instalować aktualne oprogramowanie, ale niekiedy pośpiech nie jest najlepszym doradcą 16

17 Nowefunkcje, innenarz narzędzia 17

18 SQL Server 2008 przegląd cech bezpieczeństwa Różnice między SQL Server 2005 a 2008 (przykłady) Brak niektórych narzędzi lub znaczące zmiany w korzystaniu z nich Inne, np. usunięcie polecenia DBCC BYTES Nowe lub ulepszone mechanizmy bezpieczeństwa Extensible Key Management Transparent Data Encryption SQL Server Audit Zarządzanie oparte na zasadach (policies) 18

19 Ulepszenia w zakresie szyfrowania Extensible KeyManagement Możliwość rejestracji zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa (HSM) w SQL serwerze Dostępne są dodatkowe, zaawansowane funkcje (np. wygasanie klucza) Dostęp z poziomu poleceń T-SQL Transparent Data Encryption Realizacja szyfrowania i deszyfrowania plików danych i logu w czasie rzeczywistym (AES, 3DES) Brak konieczności jakichkolwiek zmian na poziomie aplikacji korzystającej z danych Zabezpieczenie także kopii zapasowych! 19

20 Uwierzytelnianie i logowanie Większe możliwości uwierzytelniania Kerberos Rozszerzenie na wszystkie protokoły komunikacyjne Zaawansowane usługi raportowania (Reporting Services) SQL Server Audit Poprawiona wydajność logowania informacji Bardzo duża granularnośćkonfiguracji poziom serwera, bazy danych, rodzaju instrukcji (np. SELECT, INSERT) wydawanych przez poszczególnych użytkowników Zapis informacji do dziennika systemu(sql Servermusi mieć niezbędne uprawnienia), aplikacji lub do osobnego pliku Możliwość zatrzymania serwera w przypadku błędu 20

21 Policy-basedManagement Zasady stosowane na poziomie bazy, serwera lub grupy serwerów Możliwość definicji polityki i eksportu na wszystkie posiadane serwery Kolejność działania Tworzenie warunków odnoszących się do różnych aspektów (ang. facet) Tworzenie polityk grupujących różne warunki Ewaluacja i/lub stosowanie polityk w odniesieniu do serwera lub serwerów Narzędzie: SQL Server Management Studio Możliwość eksportu bieżącej konfiguracji jako polityki 21

22 Narzędzia SQL Server 2005 (1) SQL Server 2005 Surface AreaConfiguration 22

23 Narzędzia SQL Server 2005 (2) Microsoft BaselineSecurity Analyzer SQL Server 2005 Best Practices Analyzer 23

24 Jak to wygląda w SQL Server 2008? Nie ma już SCT oraz BPA Analogiczną funkcjonalność do SCT można uzyskać za pośrednictwem SQL Server Management Studio lub SQL Server Configuration Manager BPA -Microsoft uznał, że narzędzia, które jedynie wskazują problemy, ale ich nie naprawiają, nie są przydatne użytkownikom (?) Większość ustawień konfiguracyjnychmożna ustalić na zasadzie zarządzania politykami 24

25 Odpowiednik SCT w SQL Server

26 Przykład konfiguracja xp_cmdshell Scenariusz: chcemy przygotować honeypota Otwarty na zewnątrz standardowy port, konto gościa ze słabym hasłem, uaktywnione xp_cmdshell Co nowi użytkownicy będą wpisywać jako parametr xp_cmdshell? Kolejne kroki: SMS: [Serwer] Management Policy Management Conditions (a następnie Policies) Tworzenie warunku (facet: Surface AreaConfiguration, = True) Utworzenie polityki zawierającej przygotowany warunek Ewentualna ewaluacja oraz zastosowanie polityki 26

27 27

28 Tryby uwierzytelniania i co może z tego wyniknąć 28

29 Tryby uwierzytelniainaw w SQL Server 2 tryby uwierzytelniania SQL (Mixed Mode) Windows (Trusted Mode) Mixed Mode Trusted Mode 29

30 UwierzytelnianieMixedModeMode Szersze możliwości Poprawia kompatybilność ze starszymi rozwiązaniami Umożliwia łączenie się użytkownikom o różnych tożsamościach Zwiększa interoperacyjność Więcej problemów z bezpieczeństwem Dodatkowa para użytkownik/hasło do zapamiętania Mniejsze możliwości wymuszenia polityki kontroli dostępu Konieczność każdorazowego uwierzytelniania się Serwer musi gdzieś sprawdzać/przechowywać hasła Obejrzymy dziś błąd charakterystyczny tylko dla Mixed Mode;)

31 Którą metodę wybrać? O ile to możliwe, należy korzystać z uwierzytelniania zintegrowanego z systemem W przeciwnym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na konfigurację bazy danych zgodnie z zasadą minimalnych przywilejów oraz tropić słabe hasła kont SQL-owych Wybór trybu uwierzytelniania Podczas instalacji Podczas użytkowania serwera Weryfikacja trybu SQL Server Management Studio EXEC xp_loginconfig login mode

32 Uwierzytelnianie w SQL SMS

33 SQL Server CleartextPassword PasswordExposure Data ogłoszenia: 2 września 2009 (Sentrigo) Podatne wersje SQL Server 2000, 2005, 2008 Dotyczy SQL (Mixed) Authentication Mode Hasła użytkowników łączących się z serwerem są przechowywane w pamięci w formie niezaszyfrowanej Odczyt wymaga uprawnień lokalnego administratora W związku z powyższym producent nie uznał odkrycia za lukę bezpieczeństwa oraz odmówił przygotowania poprawki 33

34 Odpowiedź producenta Za: ://blogs.technet.com/srd/archive/2009/09/02/sql- server-information-disclosure-non-vulnerability.aspx 34

35 Demonstracja-scenariuszscenariusz Dołączenie się do procesu SQL Server przy pomocy debuggera Przeglądanie zaalokowanej pamięci Po wydaniu polecenia CREATE LOGIN Po podłączeniu się użytkownika do serwera (za pomocą różnych interfejsów) Użycie narzędzia Passwordizer 35

36 Demo 36

37 Możliwe zagrożenia Administrator systemu i tak ma praktycznie pełną władzę nad kontami użytkowników SQL Servera Nie chodzi więc o to, że np. zobaczy ich dane Złośliwy administrator może jednak: Odczytać hasła (nie skróty!) użytkowników i próbować wykorzystać je w innych serwisach Podszyć się niepostrzeżenie pod użytkownika i wykonać niepożądane działania w jego imieniu Hasła w otwartej postaci nigdy nie powinny być ujawniane w pamięci (pliku) Gdyby tak było, obronilibyśmy się na tym polu także przed złośliwym administratorem 37

38 Jesteśmy złośliwym administratorem Ślad definicji hasła użytkownika Wydano zapytanie: CREATE LOGIN supertajny WITH PASSWORD = 'Teg0NIKT_nie_zgadn1E:)' Jest to sam w sobie przypadek ujawniania wrażliwych danych w pamięci! 38

39 Większe zagrożenie Użytkownik supertajnyłączy się później z serwerem Może mieć już zmienione hasło, nieznane administratorowi 39

40 PasswordExposure ochrona ochrona (?) Unikanie SQL Authentication Mode Zastosowanie narzędzia Sentrigo Passwordizer Do bezpłatnego pobrania ze strony producenta Wymaga wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego Czyści pamięć alokowaną przez SQL Server (nie rozwiązuje problemu, tylko usuwa jego skutki) Jest możliwe, że spowoduje efekty uboczne! Musi być uruchamiane regularnie (mogą nadejść nowe połączenia ) Naprawdę złośliwy administrator systemu nie ma żadnego powodu, aby je zastosować 40

41 PasswordExposurew SQL Server 2005 Niebezpieczeństwo jest większe niż w najnowszej wersji SQL Server Do SQL Server 2005 włącznie nie był potrzebny administracyjny dostęp do systemu, wystarczyła możliwość zadawania zapytań Uzyskanie listy zaalokowanych obszarów pamięci SELECT* FROM sys.dm_os_virtual_address_dump Przeglądanie poszczególnych obszarów pamięci: DBCC TRACEON(3604) DBCC BYTES(adres, liczba bajtów) DBCC BYTES nie działa już w SQL Server

42 Zasada minimalnych przywilejów 42

43 Konfiguracja domyślna Należy stwierdzić, że od SQL Server 2005 domyślna instalacja serwera jest dość dobrze zabezpieczona Przede wszystkim wyłączone są niebezpieczne opcje, takie jak uaktywnienie xp_cmdshell, Database Mail itd. Domyślnie zablokowane konto sa Przydatne (ale i groźne) ustawienia administrator musi świadomie uaktywnić Nadal jednak można przeprowadzić działania dodatkowo uodparniające system na ataki 43

44 Konta usług SQL Server działa w systemie Windows jako zbiór usług skojarzonych z kontami Należy absolutnie unikać uruchamiania na koncie Lokalnym (Systemu lub Administratora) Zwykle używa się wbudowanego konta Usługa Sieciowa Idealną sytuacją jest przygotowanie konta o odpowiednio zdefiniowanych uprawnieniach dla każdej usługi składowej Wyboru najlepiej dokonać podczas instalacji Mając już wcześniej przygotowany spis usług i odpowiednie konta! Narzędzie konfiguracyjne: SQL Server Configuration Manager, ewentualnie services.msc 44

45 Zasada minimalnych przywilejów a procedury składowane Domyślnie niektóre procedury składowane mające wpływ na bezpieczeństwo systemu cechują się szerokimi uprawnieniami dostępu Przed pochopnym odbieraniem uprawnień należy szczegółowo przeanalizować, czy procedury nie są niezbędne dla działania uruchomionych usług Szczególnie uważnie trzeba przeanalizować procedury składowane, które mogą wywoływać wszyscy użytkownicy (rola public) 45

46 Jak sprawdzić i ograniczyć listę groźnych procedur? Procedury rozszerzone SELECT object_name(major_id) ASsecurable FROM sys.database_permissionswhere grantee_principal_id= user_id('public') AND objectproperty(major_id major_id, 'IsExtendedProc')=1 ORDER BY securable Procedury zwykłe ANDobjectproperty(major_id major_id, 'IsProcedure')=1 Zabronienie wykonywania procedury REVOKE EXECUTE ON xp_revokelogin TO public 46

47 Procedury składowane -ciekawostka Możliwość enumeracji kont Windows z poziomu konta gościa przy pomocy procedury składowanej xp_revokelogin Uwaga: wbrew nazwie, nie jest to procedura rozszerzona ;) Testy przeprowadzono na domyślnej instalacji systemu Różne komunikaty błędów dla istniejących i nieistniejących nazw kont Podobna sytuacja występuje dla sp_revokelogin, ale już nie dla xp_grantloginczy sp_grantlogin Ciekawostka istniała także w SQL Server 2005 (i już kilka razy ją pokazywaliśmy ;) 47

48 Procedury składowane ciekawostka (2) 48

49 Procedury składowane zalecenia Maksymalne ograniczenie użytkowników publicdo procedur składowanych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Przykłady takich procedur domyślnie dostępnych: xp_dirtree, xp_fileexist, xp_getnetname, xp_instance_regread, xp_regread Uwaga na funkcjonalność! W konkretnym przypadku xp_revokeloginproducent producent rekomenduje używanie DROP LOGIN, a same procedury mają zostać w przyszłości usunięte 49

50 Jak jeszcze uodpornić konfigurację? Zmiana nazwy konta sa(nawet jeśli go na codzieńnie używamy) Najlepiej zarządzać bazą danych z poziomu innego konta Zablokowanie dostępu konta guestdo baz systemowych Rozważenie usunięcia wbudowanej domyślnie grupy BUILTIN\Administrators Wymaga analizy mogą przestać działać np. usługi klastrowane Uaktywnienie weryfikacji polityki wygasania hasła (więcej szczegółów za chwilę) 50

51 Hasła użytkowników 51

52 Tropimy słabe hasła użytkowników I linia obrony: nieużywamy SQL Authentication II linia obrony: powiązanie z politykami systemowymi 52

53 CHECK_POLICY, CHECK_EXPIRATION Próba utworzenia konta użytkownika ze zbyt krótkim hasłem CREATE LOGIN test WITH PASSWORD = test, CHECK_POLICY= ON, CHECK_EXPIRATION = ON Msg 15116, Level 16, State 1, Line 1 Password validation failed. The password does not meet Windows policy requirements because it is too short. Sprawdzenie wygasania hasła (password expiration) jest domyślnie wyłączone! Działanie w systemach Server 2003 i późniejszych 53

54 Wykorzystanie funkcji pwdcompare Możliwość testowania słabych haseł Puste hasło SELECT name FROM sys.sql_loginswhere PWDCOMPARE ('', password_hash) = 1 Hasło takie samo, jak nazwa konta SELECT name FROM sys.sql_logins WHERE pwdcompare(name, password_hash) = 1 Modyfikacje: nazwa konta z dodanym 1, numerem miesiąca, powtórzona dwukrotnie itd. Hasło znane słowo SELECT name FROM sys.sql_loginswhere PWDCOMPARE('admin123', password_hash) = 1 54

55 Łamanie dowolnych haseł kont SQL-owych Jak przechowywane są hasła w SQL Server 2008? SELECT name, password_hashfrom sys.sql_logins 0x01004AF C377569BD3B50E27F272D5BD04742C377569BD3B50E27F272D5BD047 06BB166BB6E to: Wartość stała (2 bajty) Sól(ang. salt, 4 bajty) Skrót SHA1 soli oraz hasła (20 bajtów) 55

56 Cain& Abel Narzędzie do odzyskiwania haseł z systemów Windows Wersja do pobrania spod Możliwość żliwośćwykonywania wykonywania ataków słownikowych i bruteforce 56

57 Cain& Abel w akcji (1) AddMSSQL HashesUppercase H UppercaseHashto zaszłość z SQL Server

58 Cain& Abel w akcji (2) Co to znaczy słabe hasło Słownikowe, nazwa konta + 123, Takie, które da się złamać podczas weekendu, np. do 8 znaków [a-z, 0-9, dodatkowo kilka znaków specjalnych] 58

59 Zbliżamy się do końca 59

60 Podsumowanie SQLServer Server 2008 to ogromny kombajn i nie jest łatwo ogarnąć wszystkie aspekty bezpieczeństwa Producent czyni wiele wysiłków: Coraz lepsza (dobrze chroniona) domyślna konfiguracja Nowe, zaawansowane mechanizmy ochrony Prawdopodobnie mało błędów bezpieczeństwa w kodzie Wsparcie ze strony innych elementów infrastruktury (jak system operacyjny) Nie zawsze można je wykorzystać ze względu na chęć zapewnienia interoperacyjności Dlatego nadal niezbędny jest nadzór i uważne przystosowanie konfiguracji do swych potrzeb 60

61 Więcejinformacji(wybraneźródła) Bezpieczeństwo SQL Server: aspx- SQL Server 2008 Security (opis ogólny) ://technet.microsoft.com/en-us/library/bb aspx -Securing SQL Server (punkt startowy dla administratora) ://www.sqlcrunch.com/security/tabid/89/default.aspx -zbiór artykułów poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa (SQL Server 2000, 2005, 2008) security.aspx-Security Overviewfor Database Administrators 61

62 Informacje kontaktowe Autorprezentacji Centrum Innowacji Microsoft: PCSS Zespół Bezpieczeństwa PCSS 62

63 Pytania i dyskusja Dziękuję za uwagę! 63

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Marcin Jerzak marcin.jerzak@man. @man.poznan.pl 1 Kim jesteśmy i co robimy? 2 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Bezpieczeństwo SQL Servera Tryby uwierzytelniania Zarządzanie kontami Regulacja dostępu do

Bardziej szczegółowo

Zespół Bezpieczeństwa PCSS. 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET

Zespół Bezpieczeństwa PCSS. 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Wprowadzenie Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Nasze prezentacje 2 Przygotowaliśmy dziś dla Was: ok. 5-10 minut: Gerard Frankowski -Przywitanie,

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Jerzy Mikołajczak, Marcin Jerzak Szczawno Zdrój, 24.02.2011 r. 1 Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji

platforma zapewniająca usługi wirtualizacji Windows Server 2008 jako uniwersalna platforma zapewniająca usługi wirtualizacji oraz klastrowania Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo IT Tomasz Nowocień, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Kim jesteśmy? Bezpieczeństwo danych. Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń Zabezpieczenie platformy Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005 Adam Rynarzewski MCT O czym będziemy mówili? Co bierzemy pod uwagę przed aktualizacją Upgrade Advisor Migracja a aktualizacja Aktualizacja instancji Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo heterogenicznej. Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Bezpieczeństwo heterogenicznej. Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Gerard Frankowski, Marcin Jerzak Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 19.07.2011 MIC Summer School 1 Agenda Wprowadzenie Przykładowe zagrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? PCSS i MIC. Paweł Berus, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Kim jesteśmy? PCSS i MIC. Paweł Berus, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Kim jesteśmy? PCSS i MIC Paweł Berus, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Konferencja IT Academic Day Poznań, 10.11.2011 1 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (1993) Operator sieci PIONIER oraz POZMAN

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Prezentacja Centrum Innowacji Microsoft (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SAP BASIS Architektura systemu klient Server

SAP BASIS Architektura systemu klient Server SAP BASIS Architektura systemu klient Server Platformy systemowe: Microsoft Windows Server, UNIX, Linux Platformy bazodanowe: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 System SAP WSB: System operacyjny: Windows

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4 ERP CONNECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI V1.0 Wersja dokumentu 1.4 Spis treści I. Instalacja serwera... 3 1. Pobranie instalatora... 3 2. Rozpoczęcie instalacji... 3 3. Instalacja... 3 II.

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie?

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Dawid Płoskonka, Łukasz Winkler, Jakub Woźniak, Konrad Żabicki Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i plany rozwojowe

Aktualny stan i plany rozwojowe Aktualny stan i plany rozwojowe Norbert Meyer Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 Centra MIC na świecie oferują studentom programistom specjalistom IT naukowcom Dostęp

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2

Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Cryptobox Aplikacja do synchronizacji danych użytkownika w systemie KMD2 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Opis aplikacji... 3 2. Kompatybilność... 4 3. Uruchomienie i konfiguracja... 5 Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo