PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:"

Transkrypt

1 inŝ. Krzysztof Ignaczak Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel faks GSM NIP: REGON: PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA CHEŁMśY PROJEKT WYKONAWCZY ChełmŜa, LIPIEC 2006

2 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. SPIS ZAWARTOŚCI DANE WYJŚCIOWE PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR ZAKRES RZECZOWY CZĘŚĆ TECHNICZNA UWAGI OGÓLNE LOKALIZACJA KAMER PUNKTY KAMEROWE SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ CENTRUM NADZORU SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIKI SPIS RYSUNKÓW RYSUNKI...26 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 2

3 2. DANE WYJŚCIOWE 2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są: a. umowa na opracowanie Dokumentacji technicznej sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu miasta ChełmŜy, z dnia roku b. koncepcja systemu koncepcja budowy monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜa w ramach opracowania pierwszego etapu dokumentacji sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy c. zgody właścicieli obiektów, d. wizje lokalne w terenie przeprowadzone przez projektanta e. aktualne normy i normatywy projektowania INWESTOR Inwestorem zlecenia jest Gmina Miasto ChełmŜa w ChełmŜy, ul. Gen. Hallera ZAKRES RZECZOWY Celem opracowania jest przedstawienie Dokumentacji technicznej sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu miasta ChełmŜy. Zakres dokumentacji obejmuje: - utworzenie radiowego systemu transmisji do przekazywania obrazów z kamer w paśmie 5,47 5,725 GHz. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 3

4 nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 1162) jest to pasmo nielicencjonowane, - wyposaŝenie Centrum Nadzoru w nowy system rejestracji, sterowania i podglądu, - montaŝ 5 punktów kamerowych wraz z wyposaŝeniem. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 4

5 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 2.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu miejskiego miasta ChełmŜy proponuje się wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe połączone z wideoserwerami, które będą włączone do radiowej sieci transmisyjnej pracującej w nielicencjonowanym paśmie. W pomieszczeniu dyŝurnego Komendy Powiatowej Policji zostanie usytuowane Centrum Monitoringu. Biorąc pod uwagę koszty obecnie najbardziej uzasadnioną technologią transmisji na potrzeby systemu monitoringu miejskiego jest cyfrowa platforma bezprzewodowa. Poza niewątpliwie korzystnymi warunkami kosztowymi technologia radiowa posiada równieŝ inne zalety: - oferuje prostą i przejrzystą koncepcję, - skraca czas instalacji do minimum, - uniezaleŝnia od obcej infrastruktury, - pozwala na szybką i tanią rozbudowę, - zapewnia mobilność systemu (łatwą zmianę lokalizacji kamer) LOKALIZACJA KAMER Lokalizacja 5 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: K1 - ul. Rynek 1 K2 - ul. Rynek 9/10 K3 - ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23 K4 - ul. Mickiewicza 1 K5 - ul. Chełmińska 24 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 5

6 Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych sprawdzone zostało czy spełniony zostanie warunek widoczności anten nadawczych i odbiorczych. Będzie on spełniony pod warunkiem, Ŝe utworzone zostaną dwie stacje bazowe z antenami dookólnymi. Jedna na dachu Komendy Policji, druga w punkcie kamerowym nr K1 (Rynek 1). Stacja bazowa nr 1 zapewni odbiór sygnałów z kamer K3 i K4 oraz w przyszłości umoŝliwi podłączenie do systemu monitoringu nowych kamer będących w zasięgu stacji. Stacja bazowa nr 2 będzie utworzona w miejscu montaŝu kamery nr 1. Z tego punktu osiągnie się pełną widoczność punktów kamerowych nr K2 i K5. Połączenie punktu K1 z Komendą Policji zrealizowane zostanie za pomocą dedykowanego linku radiowego typu punkt-punkt w tej samej technologii transmisji co pozostałe łącza do kamer typu punkt-wielopunkt. Przy rozbudowie systemu stację bazową nr 2 moŝna będzie przenieść np. na wieŝę Kontrkatedry Św. Trójcy. Taka lokalizacja pozwoli na odbiór sygnałów praktycznie z całego terenu miasta PUNKTY KAMEROWE Kamery umoŝliwiały będą obserwację w kolorze w warunkach dobrego oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać będą się automatycznie na tryb czarno-biały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną obserwację zarówno w dzień jak i w nocy. W bezpośrednim sąsiedztwie kamer umieszczone zostaną skrzynki/szafki rozdzielcze; w kaŝdej z nich zainstalowane zostaną: wideoserwer zamieniający sygnał analogowy wizji na postać cyfrową moŝliwą do przesłania za pomocą sieci bezprzewodowej. zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania całego punktu kamerowego, przez okres do 1 godziny od momentu zaniku napięcia w publicznej sieci energetycznej, Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 6

7 kontaktron podłączony do wejścia alarmowego wideoserwera, wywołujący w momencie otwarcia szafki alarm, przesyłany do Centrum Nadzoru. W przypadku Kamery K1 w szafce zainstalowany zostanie dodatkowo switch 10/100Mbps, który umoŝliwi podłączenie do systemu za pomocą łącza punkt-punkt kamery K1 oraz za pośrednictwem stacji bazowej kamer K2 i K5. Wideoserwer posiadający wejścia alarmowe pozwoli na wykonanie zabezpieczenia antysabotaŝowego punktu kamerowego. Otwarcie skrzynki teletechnicznej przez osoby nieuprawnione - moŝe być sygnalizowane komunikatem dźwiękowym oraz odpowiednim napisem na ekranie monitora. Sygnały wideo z kamer do Centrum Nadzoru, sygnały alarmowe oraz kody sterujące w przeciwnym kierunku będą przesyłane za pomocą teletransmisyjnej sieci radiowej. Jako urządzenia pozwalające na realizację wszystkich funkcji w kaŝdym z punktów kamerowych proponuje się zastosować wideoserwery. Urządzenia te powinny się charakteryzować m. in.: szybkością transmisji do 25 klatek/sekundę przy rozdzielczości transmitowanego obrazu 720x576 pikseli, formatem kompresji MPEG-2, MPEG-4 (do wyboru) moŝliwością regulacji rozdzielczości, pasma transmisji oraz ilości klatek/s, moŝliwością wysyłania dwóch niezaleŝnych strumieni o róŝnych parametrach, wsparciem dla PTZ (transmisja danych sterujących kamerami), moŝliwością konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (wbudowany serwer sieciowy). 2 wejściami alarmowymi, transmisją dwukierunkową danych sterujących RS232/422/485 pomiędzy wideoserwerem i odbiornikiem/dekoderem, opcjonalną moŝliwością transmisji dwukierunkowej dźwięku. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 7

8 Zastosowane w systemie kamery powinny spełniać co najmniej następujące parametry: Kamera dualna (dzień/ noc) kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały przy złych warunkach oświetleniowych, Ruch ciągły w poziomie oraz w pionie, Prędkość obrotu w poziomie przy sterowaniu manualnym: w pionie /s w poziomie /s Prędkość przy wybieraniu zaprogramowanych ujęć w pionie /s w poziomie /s Ilość ujęć programowalnych: 99, Dokładność ustawienia ujęć programowalnych: ±0,50 Zmiana prędkości proporcjonalnie do wychylenia joysticka, Funkcja auto pivot pozwalająca na nieprzerwane śledzenie obiektów poruszających się pod kamerą, Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŝona w grzałkę, ZastrzeŜone strefy obserwacji, Przetwornik CCD ¼, zoom optyczny - 18x zoom cyfrowy - 12x, czułość: tryb kolorowy 0,35 lx (przy spowolnionej migawce wyłączonej), tryb czarno-biały 0,035 lx (przy spowolnionej migawce wyłączonej), rozdzielczość pozioma 460 TVL (PAL), temperatura pracy: C, napięcie zasilania: 24V AC, lub 230 V AC, menu w języku polskim. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 8

9 2.4. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ Charakterystyka systemu: częstotliwość pracy (pasmo nielicencjonowane) : GHz - 11 kanałów (wg. Standardu a) moc E.I.R.P.: 1 W modulacja: OFDM efektywny transfer netto: do 54 Mbps kontrola mocy emitowanej z krokiem co 3 db dynamiczna selekcja kanału pracy dynamiczna selekcja prędkości pracy oparta na analizie jakości sygnału bezpieczeństwo: enkrypcja AES, wzajemna autoryzacja stacji odbiorczych stacja bazowa obsługująca do 250 stacji zdalnych, moŝliwość badania jakości sygnału radiowego oraz gromadzenia statystyk stacji. KaŜdy punkt kamerowy oraz Centrum Monitoringu zostaną wyposaŝone w urządzenia radiowe wyposaŝone w anteny nadawczo-odbiorcze. W zaleŝności od miejsca montaŝu kamery, zastosowane będą odpowiednie anteny kierunkowe panelowe i dookolne. Wydajność systemu bezprzewodowego będzie skonfigurowana w sposób umoŝliwiający transfer danych z kaŝdej kamery, z przepustowością, co najmniej 3 Mbit/s. Z uwagi na konieczność uzyskania jak najlepszej jakości sygnału radiowego i odpowiedniego odstępu sygnał szum, powinny być zastosowane urządzenia radiowe w wersji zewnętrznej. Stacje bazowe, klienckie oraz stacje do łącza punkt-punkt powinny być zintegrowane z antenami kierunkowymi 23dBi. W przypadku stacji bazowych powinna być moŝliwość podłączenia anten dookolnych. Urządzenia Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 9

10 powinny być przystosowane do zasilania w technologii POE (Power Over Ethernet), tzn. w jednym kablu UTP oprócz transmisji IP wolnymi dwoma parami skrętku musi być podawane zasilanie CENTRUM NADZORU Centrum Nadzoru (studio monitoringu) umiejscowione będzie w Posterunku Policji przy ul. Sądowej 2 Centrum Nadzoru wyposaŝone zostanie w 1 etapie w: Szafę RACK 19 - szt. 1 Cyfrowy rejestrator wizji z multiplekserem - 16 wejściowy - szt. 1 Dekodery/odbiorniki cyfrowe wizji - szt. 5 Klawiaturę sterującą z joystikiem - szt. 1 Konwerter BiPhase RS szt. 1 Monitor 19 LCD - szt. 3 Komputer PC do obróbki i archiwizacji zarejestrowanych cyfrowo obrazów z nagrywarką DVD - szt. 1 Switch 24 portowy Ethernet 10/100 RACK - szt. 1 Stacja bazowa systemu radiowego + antena dookólna - szt. 1 Stacja kliencka łącza punkt punkt ze zintegrowaną anteną - szt. 1 drukarka atramentowa - szt. 1 Zasilacz awaryjny UPS umoŝliwiający podtrzymanie napięcia dla w/w urządzeń przez co najmniej 1 godzinę - szt. 1 Urządzenia do obróbki sygnału video takie jak: rejestrator cyfrowy, odbiorniki cyfrowe wizji, switch oraz urządzenia zasilające umieszczone zostaną w szafie RACK 19. Szafa umiejscowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu, do którego dostęp będą miały oprócz instalatora tylko upowaŝnione osoby z grona uŝytkowników systemu. Na stanowiskach operatorów systemu zostaną wyniesione jedynie urządzenia niezbędne do prezentacji obrazu oraz zarządzania systemem takie jak: monitory, klawiatura sterująca oraz drukarka i komputer klasy PC. Ten ostatni Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 10

11 połączony będzie z rejestratorem cyfrowym (poprzez TCP/IP). Takie rozwiązanie umoŝliwi za pomocą odpowiedniego oprogramowania przeglądanie zdalne zarejestrowanego materiału, archiwizację obrazów na dyskach DVD oraz podgląd z kamer na Ŝywo. Komputer wyposaŝony zostanie w kolorowy monitor 19. W przypadku konieczności wydruku pojedynczych klatek obrazu dla celów operacyjnych, system nie będzie wymagał kosztownej i drogiej w eksploatacji specjalizowanej wideodrukarki. Wystarczy jedynie kolorowa drukarka atramentowa dobrej klasy. UmoŜliwi ona równieŝ sporządzanie wydruków wszelkiego rodzaju raportów, zestawień z pracy systemu, itp. Do obserwacji obrazu przesyłanego z kamer słuŝyć będą dwa kolorowe monitory LCD 19 podłączone do rejestratora i wyposaŝone w wejścia VGA(D-SUB) oraz Composite (BNC, lub RCA). Jeden pracować będzie mógł w trybie podziału np. na 4, 9 lub 16 kamer, natomiast drugi wyświetlać będzie jedną z kamer w trybie pełnoekranowym. Do szafy systemowej 19 cyfrowe sygnały z kamer trafiać będą z umiejscowionych na dachu urządzeń radiowych - stacji bazowej oraz stacji linku punkt-punkt za pomocą łączy Ethernetowych 100Mbit/s. Poprzez kable UTP będzie równieŝ podłączone zasilanie urządzeń radiowych z zasilaczy POE umieszczonych w szafie 19. Rejestrator cyfrowy powinien posiadać następujące minimalne parametry: - 16 wejść kamerowych, - wbudowany multiplekser, - częstotliwość zapisu min 50 kl./s przy rozdzielczości min. 704x576 pikseli, - pojemność dysków min. 600 GB z moŝliwością rozbudowy poprzez podłączenie macierzy dyskowej, - zdalny dostęp do archiwum i moŝliwość transmisji i zarządzania poprzez TCP/IP. Przy 5 kamerach rejestrator pozwoli na zapis od 2 do 4 tygodni materiału w zaleŝności od przyjętej liczby rejestrowanych klatek/s oraz jakości i wielkości obrazu. Sterowanie rejestratorem oraz kamerami odbywać się będzie za pomocą manipulatora z joystickiem wyposaŝonego w wyświetlacz LCD z menu w języku Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 11

12 polskim. Za pomocą joystika będzie moŝliwe sterowanie kamerami obrotem w poziomie, ruchem w pionie, ogniskową obiektywu (zoom), ostrością (focus) i innymi funkcjami kamer oraz rejestratora. Do wejść rejestratora podłączone będą odbiorniki wizji. SłuŜyć będą one do dekodowania cyfrowych strumieni zakodowanych przez wideoserwery przy kamerach. Przy rozbudowie systemu w przyszłości do przewidywanych maksymalnie 16-tu kamer konieczne stanie się wyposaŝenie Centrum Nadzoru w: - drugą klawiaturę sterującą z joystikiem (powstanie drugie stanowisko operatora) - monitory 19 LCD do podglądu obrazów na Ŝywo min. 2 szt. - krosownicę wizyjną min. 16 wejść/5 wyjść, - macierz dyskową w celu zapewnienia pojemności dyskowej dla zapisu obrazów z kolejno podłączanych do systemu kamer. I etap powinien obejmować wyposaŝenie Centrum Nadzoru, budowę platformy bezprzewodowej transmisji cyfrowej oraz instalację 5 punktów kamerowych. Tak przygotowany system pozwoli na szybką rozbudowę o kolejne punkty kamerowe gdyŝ Centrum Nadzoru będzie gotowe przyjąć maksymalnie do 16 kamer przy niewielkich nakładach. To od UŜytkownika czy teŝ Inwestora będzie zaleŝało, w którym momencie rozbudowy konieczne będzie utworzenie np. drugiego stanowiska operatora, zwiększenie ilości monitorów oraz pojemności dysków. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 12

13 2.6. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE Posterunek Policji, ul. Sądowa 2 Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę punktu Kamery nr 1, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Na dachu budynku umieszczona będzie antena dookólna, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu, aŝ do istniejącego przepustu Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, aŝ do serwerowi umieszczonej na parterze budynku Kamera nr 1 ul. Rynek 1 Pole obserwacji: Cały rynek, ulica Gen Sikorskiego, Gen Hallera, część ul. Chełmińskiej Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na naroŝniku budynku Rynek 1, na wysokości poddasza, poniŝej górnego pasa zdobień. Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego. Na budynku umieszczona będzie antena dookólna, skierowana w stronę ul. Chełmińskiej i Rynku, umocowana do ściany budynku od strony ul. Gen. Sikorskiego, na wysokości poddasza, poniŝej górnego pasa zdobień, 0,5 m powyŝej kamery. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 13

14 Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, oraz klatki schodowej, Szafka technologiczna umieszczona będzie na 1 piętrze, przy rozdzielni elektrycznej. Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie do wewnątrz budynku przepustem przy oknie dachowym. Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną wyznaczone przez ENERGA, S.A.. Kamera 2 Rynek 9/10 Pole obserwacji: Cały rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Łazienna, ul. Kopernika Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na naroŝniku budynku Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem budynku Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, na naroŝniku budynku Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem skierowana w stronę kamery nr 1, 0,5 m powyŝej kamery. Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki schodowej budynku Rynek 9,. Szafka technologiczna umieszczona będzie na parterze klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie wzdłuŝ krawędzi budynku Rynek 10, aŝ do wysokości pomiędzy parterem, a 1 piętrem budynku Rynek 9, a następnie poprzez elewację, do klatki schodowej budynku Rynek 9 do wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych. Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Kamera 3 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23 Pole obserwacji: Ul. Gen. Wł. Sikorskiego, plac pomiędzy Sikorskiego i Mickiewicza Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 14

15 Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na prawym naroŝniku budynku powyŝej 3 piętra Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu, zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego Instalacja wewnętrzna prowadzona w na poddaszu, oraz wysokości 3 piętra pierwszej klatki schodowej, gdzie znajduje się właz dachowy. Szafka technologiczna umieszczona będzie równieŝ na ścianie 3 piętra klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, wzdłuŝ krawędzi dachu budynku, aŝ do punktu kamerowego Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Kamera 4 ul. Mickiewicza 1 Pole obserwacji: Ciąg ulic ul. Mickiewicza, Sienkiewicza Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na ściętym naroŝniku budynku na wysokości poddasza, na dorabianym wysięgniku długości ok. 1 1,5 m Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w na poddaszu, gdzie znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Szafka technologiczna umieszczona będzie równieŝ na ścianie 3 piętra klatki schodowej Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu oraz wzdłuŝ krawędzi dachu budynku, aŝ do punktu kamerowego Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną wyznaczone przez ENERGA, S.A.. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 15

16 Kamera 5 ul. Chełmińska 24 Pole obserwacji: ul. Chełmińska, Rybaki, skrzyŝowanie Mickiewicza i Chełmińskiej Specyfikacja punktu Kamera zawieszona na lewym naroŝniku budynku Chełmińska 24, powyŝej 3 piętra Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę ul. Rynek 1, umocowana do ściany budynku od strony ul. Chełmińskiej, na wysokości poddasza, 0,5 m powyŝej kamery. Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki schodowej budynku Chełmińska 24, Szafka technologiczna umieszczona będzie na parterze klatki schodowej poprzez elewację, do klatki schodowej budynku do wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych. Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 16

17 3. ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ Przytoczone poniŝej typy poszczególnych urządzeń mają w niniejszym opracowaniu jedynie charakter orientacyjny i słuŝą wskazaniu spójnej konfiguracji, odpowiedniego poziomu jakości sprzętu oraz minimalnych parametrów. Urządzenia wykorzystane do budowy systemu monitoringu powinny mieć parametry nie gorsze niŝ urządzenia wyspecyfikowane poniŝej. Zestawienie urządzeń w Centrum Nadzoru Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 16-to kanałowy rejestrator cyfrowy ze zintegrowanym multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, pojemność dysku 600GB 2 Odbiornik MPEG-2, MPEG-4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Cyfrowa klawiatura sterująca z ekranem LCD i manipulatorem drąŝkowym DVR16E2302 BOSCH szt. 1 VIP 1000 BOSCH szt. 5 KBD-Digital BOSCH szt. 1 4 Komputer PC (PentiumIV, 3 GHz, Favorit 1000i Maxdata szt. 1 Windows XP Prof.,512 MB RAM, karta graficzna ATI RADEON 64MB, karta sieciowa 10/100, karta dźwiękowa, klawiatura, mysz, HDD 160 GB, DVD- R/RW +/-) 5 Monitor LCD 19 kolorowy, jasność LCP-19W01 Aper szt cd/m2,kontrast 500:1, głośniki, złącza: BNC (composite), S-Video, VGA 6 switch 24 portowy Baseline 10/100 3COM szt. 1 7 Drukarka kolorowa, rozdz. Photosmart 8050 HP szt. 1 optymalizowana do 4800 dpi 8 szafa RACK 19" 42U ZPAS szt. 1 9 Zasilacz UPS 19" + 1 moduł baterii Ares 3000 Fideltronik szt Stacja bazowa Tsunami MP.11a 5054-BSU-R Proxim szt. 1 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 17

18 zewnętrzna 11 Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge QB.11a 5054-R Proxim szt Antena dookólna 10dBi TSU-MP11A-A10 Proxim szt Konwerter Bi-Phase RS232 BiPhase-RS232 szt Szafa RACK 19 42U ZPAS szt. 1 Zestawienie urządzeń w punkcie kamerowym K1 Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 kamera zintegrowana dualna ENVD230C BOSCH szt. 1 (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na naroŝniku 2 Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG- VIP 1000 S BOSCH szt. 1 4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Stacja kliencka Tsunami MP.11a 5054-SU-R Proxim szt. 1 zewnętrzna 4 Stacja bazowa Tsunami MP.11a 5054-BSU-R Proxim szt. 1 zewnętrzna 5 Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge QB.11a 5054-R Proxim szt. 1 6 Antena dookólna 10dBi TSU-MP11A-A10 Proxim szt. 1 7 Switch 5-portowy Office connect 3COM szt. 1 8 Kontaktron MC470 Alarmtech szt. 1 Zestawienie urządzeń w punktach kamerowych K2-K5 Lp. Nazwa Typ Producent j.m. Ilość 1 kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na naroŝniku 1 kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x ENVD230C BOSCH szt. 3 ENVD230W BOSCH szt. 1 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 18

19 zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet do montaŝu na budynku 2 Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG- VIP 1000 S BOSCH szt. 4 4 podwójny strumień wideo, transmisja audio - transmisja w sieci LAN (Ethernet) 3 Stacja kliencka Tsunami MP.11a 5054-SU-R Proxim szt. 4 zewnętrzna 4 Kontaktron MC470 Alarmtech szt. 4 Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 19

20 3.1. UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ 1. Zachować szczególną ostroŝność ze względu na prowadzenie prac na wysokościach 2. Przed przystąpieniem do prac naleŝy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 3. Całość prac prowadzić pod nadzorem uŝytkownika. 4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 5. Wszystkie prace naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami BHP. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 20

21 4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU PoniŜej przedstawiono zalecenia jakie powinien spełniać system nadzoru wizyjnego: elastyczność - powinien zapewniać łatwą rozbudowę w przyszłości; wysoka klasa wszystkich urządzeń jest to warunek długiej, bezawaryjnej pracy; odpowiednia obsługa operatorzy systemu powinni być profesjonalnie przeszkoleni, w przeciwnym wypadku system nie będzie spełniał swojego zadania; szybka interwencja powinna być zapewniona odpowiednia wymiana informacji pomiędzy operatorami, a odpowiednimi słuŝbami interwencyjnymi; skuteczna rejestracja system zapisu obrazu powinien być dobrany do ilości kamer; nie ma wtedy niebezpieczeństwa, Ŝe jakiekolwiek zdarzenie pozostanie nie zarejestrowane; pewna transmisja przesyłanie sygnału wizyjnego powinno być odpowiednio dobrane do odległości kamera studio; terminowa konserwacja naleŝy przestrzegać terminów konserwacji. W trakcie prac naleŝy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy: Prawo budowlane wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe; Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych, Norma na systemy dozorowe CCTV - PN-EN , Wymagania techniczne dotyczące instalacji energetycznych i teletechnicznych: - Ochrony przeciwporaŝeniowej i przeciwpoŝarowej PN-IEC ,43,482, PN- 86/E-05003, - Ochrony przeciwprzepięciowej PN-IEC , - Zastosowanego sprzętu i sposobów kablowania PN-IEC ,53,537, - Pomiarów powykonawczych PN-IEC Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 21

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 1162). Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 22

23 5. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU Dla zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzeń systemu jego obsługa powinna okresowo przeprowadzać sprawdzeń i konserwacji, i tak: codziennie sprawdzenie sprawdzenie prawidłowości wyświetlania rejestracji obrazów ze wszystkich kamer, test polegający na sprawdzeniu dostępnych dla uŝytkownika funkcji, regulacja jaskrawości i kontrastu monitorów, sprawdzenie wskazań rejestratora (czas, data). kwartalnie sprawdzenie: połączeń, gniazd i wtyków, napięć zasilających i bezpieczników, stanu monitorów, jakości nagrywania i odtwarzania obrazów, stanu mocowań kamer i ich połączeń elektrycznych, poziomu sygnałów transmisji radiowej, stanu instalacji uziemiającej. Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 23

24 6. ZAŁĄCZNIKI Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 24

25 7. SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Rozmieszczenie topograficzne elementów systemu monitoringu Rys. nr 2 Schemat sieci radiowej Rys. nr 3 Schemat ideowy systemu monitoringu Rys. nr 4 Studio - plan rozmieszczenia urządzeń Rys. nr 5 Budynek policji -studia- widok poddasze/dach Rys. nr Kamera 1 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 6 urządzeń Rys. nr Kamera 2 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 7 urządzeń Rys. nr Kamera 3 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 8 urządzeń Rys. nr Kamera 4 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 9 urządzeń Rys. nr Kamera 5 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia 10 urządzeń Rys. nr 11 Schemat połączeń - kamera nr 1 Rys. nr 12 Schemat połączeń - kamera nr 2 Rys. nr 13 Schemat połączeń - kamera nr 3 Rys. nr 14 Schemat połączeń - kamera nr 4 Rys. nr 15 Schemat połączeń - kamera nr 5 Rys. nr 16 Schemat szafy systemowej Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 25

26 8. RYSUNKI Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 26

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne PR4 PR 2 CN 8 0 6 PR 7 4 6 PR2 7 - punkty kamerowe projektowane - punkty kamerowe przenoszone CN PR - Centrum Nadzoru - punkty retransmisyjne 06.2009 Mapa Inowrocławia z naniesionymi punktami kamerowymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU MIASTA INOWROCŁAWIA ETAP Ib Dotyczy: Istniejące kamery (4 szt.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 3 1.1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch P Bogusław Dyduch Załącznik do Projektu Wykonawczego Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu zawiera opis konstrukcji

Bardziej szczegółowo

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB GRUP RBTOW Zdjęcie Model SRD-480DP Cechy główne Cenna netto DOLR Cenna netto ZŁOTYCH REJESTRTORY Rejestrator cyfrowy HD-SDI, 4 wejścia wideo, 1x HDMI, 1x VG, 2 porty USB, 4 we/wy alarmowe, 4 wej/1 wyj

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Geovision GV1480/16 Cena : 3.890,00 zł (netto) 4.784,70 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 12-01-2017 Karta do cyfrowej rejestracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1 METRYKA PROJEKTOWA Aneks nr 1 Głuchołazy2009 I. System monitoringu miejskiego w strukturze IP W zakresie dostawy jest: Dostawa montaż instalacja kamer na głowicach szybkoobrotowych Modernizacja 2 istniejących

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem OPIS AKTUALNIE DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU WYMAGANIA CO DO ZGOD NOŚCI URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA ORAZ PROTOKOŁÓW TRANSMISJ I DANYCH WIDEO I TELEMETRII. CHAR AKTERYSTYK A C ENT RUM DOZO RU Komputer rejestrujący

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Monitoringu Wizyjnego

Instalacja Monitoringu Wizyjnego Obiekty małej infrastruktury turystycznej w Bolciach Instalacja Monitoringu Wizyjnego Dokumentacja Powykonawcza 1. SPIS TREŚCI: 1 Spis treści - str. 1 2 Opis techniczny instalacji - str. 2 3 3. Elementy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAKRES OFERTY: - rozbudowa istniejącej infrastruktury zasilającej oraz istniejącej infrastruktury transmisyjnej

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KAMERY BEZPRZEWODOWE

KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERA E-905IR Z ODBIORNIKIEM Kamera bezprzewodowa przeznaczona do pracy wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażona w diody podczerwieni załączane automatycznie w ciemności. Zasięg do 100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI SIWZ Z DNIA 24.07.2012 R. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV Instalacja systemu ochrony bazującego na dwóch zintegrowanych głowicach

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania P R O G R A M F U N K C J O N A L N O Uś Y T K O W Y Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Monitoring miejski Adres obiektu budowlanego obszar miasta Ząbkowice Śląskie Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy...

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy... PK01 Sektor SBR Radiolinia PK8 Stacja Bazowa LMDS Komin Elektrociepłowni Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej 1 Schemat ideowy projektowanego systemu CCTV SB LEGENDA PK-03 PK-02 PK-05 PK-06 PK-0X

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2 1. Zakres opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Wykaz norm i przepisów 2 4. Charakterystyka obiektu 2 5. Analiza zagrożeń 3 II. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO SYSTEM HD-CVI REJESTRATORY HD-CVI DHI-HCVR4216A-S2 Rejestrator HDCVI/ANALOG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na : Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Świerzawa Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32.26.00.00-3 Urządzenia do przesyłu danych 32.33.31.00-7 Rejestratory obrazu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

"Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"

Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" Opracowanie dotyczące oświetlenia i monitoringu boisk wykonanych w ramach programu Promocja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Rysunki. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Projekt zagospodarowania terenu instalacja telewizji dozorowej - rozmieszczenie kamer.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo