CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) NA DOSTAWY Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi - jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów w Złotoryi CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

2 Zawartość opisu przedmiotu zamówienia: 1. Część opisowa Inwentaryzacja istniejącego systemu Ogólny opis przedmiotu zamówienia Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Część informacyjna Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia Załączniki

3 1. Część opisowa 1.1. Inwentaryzacja istniejącego systemu Obecny system monitoringu miejskiego działa w oparciu o System IndigoVision. Do transmisji sygnału wizyjnego i sterowania wykorzystywany jest cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 5,725 GHz. Stacja Bazowa (SB) zlokalizowana jest na Wieży Kościelnej, z której to sygnał przekazywany jest do Centrum Dozoru (CD) w Straży Miejskiej. Do systemu obecnie podłączonych jest 13 kolorowych, dzienno-nocnych kamer szybkoobrotowych G70-WB36WD z transmiterami IP IndigoVision 9000S nr Cały system zapewnia wyświetlanie obrazu, rejestrację i sterowanie kamerami oraz umożliwia przegląd zapisu ze sprzętowego rejestratora w Centrum Dozoru (CD) (Straż Miejska). Stacja Bazowa (SB) posiada 4 zintegrowane anteny sektorowe ISA5-14 (4 x MikroTik Routerboard RB 433AH) oraz 2 zintegrowane anteny panelowe IPA5-20HV (2 x Routerboard RB 433AH) do komunikacji z Centrum Dozoru (CD) w Straży Miejskiej. Centrum Dozoru (CD) w Straży Miejskiej posiada 2 zintegrowane anteny panelowe IPA5-20HV (2 x Routerboard RB 433AH) do komunikacji ze Stacja Bazową (SB). W centrum dozoru znajduje się Rejestrator S-NVR/RA/4TB seria NVR200 o pojemności 4 TB Ogólny opis przedmiotu zamówienia W ramach zadania zainstalowanych zostanie : 6 kolorowych, dzienno-nocnych kamer szybkoobrotowych. Do wszystkich punktów kamerowych należy doprowadzić zasilanie. Przy Punkcie kamerowym K1 zainstalować transmiter z funkcją przesyłania komunikatów głosowych oraz głośnik. Do transmisji sygnału wizyjnego, audio i sterowania wykorzystywany jest cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 5,725 GHz. Zasilanie urządzeń w poszczególnych punktach lokalnie z instalacji zasilającej wewnętrznej, należącej do administracji obiektów. Minimalna przepustowość łączy Punkt kamerowy- Stacja Bazowa 10Mb/s. Lokalizacja punktów systemu: Lp. Nazwa Adres 1. Punkt kamerowy (K1) Targowisko Miejskie ul. Marii Konopnickiej 2. Punkt kamerowy (K2) ul. Żeromskiego 2 3. Punkt kamerowy (K3) ul. Rynek Punkt kamerowy (K4) Rynek (teren przy fontannie Górników) 5. Punkt kamerowy (K5) ul. Mickiewicza Punkt kamerowy (K6) ul. Matejki 5-6 2

4 Lokalizacja kolejnych punktów kamerowych 3

5 Kamera K1 Targowisko Miejskie ul. Marii Konopnickiej Kamera Na stylowym stalowym słupie koloru czarnego (załącznik nr 1) zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K1 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji, audio i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ok. 6 m nad ziemią. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt słupowy. Antena Antena zainstalowana zostanie, na słupie w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną na wieży kościoła. Transmiter Transmiter musi posiadać dodatkową funkcje przesyłania komunikatów głosowych z Centrum Dozoru Straż Miejska. 4

6 Głośnik Zewnętrzny odporny na warunki atmosferyczne kompatybilny z transmiterem w obudowie spełniającej normę IP 66, moc znamionowa min. 38W max 8 Ω, SPL (1W/1m) min dB Wzmacniacz Moc wyjściowa min. 14W RMS, 20W MAX, Stosunek S/N min. 65dB Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Instalacja zasilająca Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 5

7 Kamera K2 ul. Żeromskiego 2 Kamera Na ścianie budynku zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K2 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku, na wysokości ok pierwszego piętra. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt do głowic zewnętrznych. Antena Antena zainstalowana zostanie na dachu budynku w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną w na wieży kościoła. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. 6

8 Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić. Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku. Koszty energii rozliczane będą na podstawie wskazań zainstalowanego podlicznika. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach lub korytach instalacyjnych PCV. Ułożenie kabli oraz ich trasa musi być wcześniej ustalona z zarządcą budynku. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PCV w pionie do szafki. 7

9 Kamera K3 ul. Rynek Kamera Na ścianie budynku zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K3 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku, na wysokości ok drugiego piętra. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt do głowic zewnętrznych. Antena Antena zainstalowana zostanie na dachu budynku w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną w na wieży kościoła. 8

10 Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić. Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku. Koszty energii rozliczane będą na podstawie wskazań zainstalowanego licznika. Należy wystąpić w imieniu inwestora o warunki przyłączenia do spółki TAURON Polska Energia S.A. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach lub korytach instalacyjnych PCV. Ułożenie kabli oraz ich trasa musi być wcześniej ustalona z zarządcą budynku. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PCV w pionie do szafki. 9

11 Kamera K4 Rynek (teren przy fontannie Górników) Kamera Na stylowym stalowym słupie koloru czarnego (załącznik nr 1) zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K1 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ok. 6 m nad ziemią. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt słupowy. Antena Antena zainstalowana zostanie, na słupie w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną na wieży kościoła. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. 10

12 Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Instalacja zasilająca Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 11

13 Kamera K5 - ul. Mickiewicza 18 Kamera Na ścianie budynku zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K2 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku, na wysokości ok drugiego piętra. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt do głowic zewnętrznych. Antena Antena zainstalowana zostanie na dachu budynku w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną w na wieży kościoła. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. 12

14 Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić. Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku. Koszty energii rozliczane będą na podstawie wskazań zainstalowanego licznika. Należy wystąpić w imieniu inwestora o warunki przyłączenia do spółki TAURON Polska Energia S.A. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach lub korytach instalacyjnych PCV. Ułożenie kabli oraz ich trasa musi być wcześniej ustalona z zarządcą budynku. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PCV w pionie do szafki. 13

15 Kamera K6 - ul. Matejki 5-6 Kamera Na ścianie budynku zlokalizowany zostanie punkt kamerowy K2 monitoringu. Będzie to kamera szybkoobrotowa z zoom x 36, z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5 GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku, na wysokości ok pierwszego piętra. Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt do głowic zewnętrznych. Antena Antena zainstalowana zostanie na dachu budynku w taki sposób, aby uzyskać łączność z anteną w na wieży kościoła. 14

16 Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji należy umiejscowić w pobliżu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki znajdą się: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy H.264, zasilacze. Skrzynka teletechniczna wyposażona będzie w styk antysabotażowy. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia IP. Należy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę należy uziemić. Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku. Koszty energii rozliczane będą na podstawie wskazań zainstalowanego licznika. Należy wystąpić w imieniu inwestora o warunki przyłączenia do spółki TAURON Polska Energia S.A. Wszystkie urządzenia systemu będą zasilane za pośrednictwem UPS-a, co pozwoli na pracę urządzeń przy zaniku napięcia w sieci energetycznej. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery należy doprowadzić przewody: - UTP kat 5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC Przewody telemetrii i wizji podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach lub korytach instalacyjnych PCV. Ułożenie kabli oraz ich trasa musi być wcześniej ustalona z zarządcą budynku. Kabel zasilający z RB poprowadzony zostanie w rurze PCV w pionie do szafki. 15

17 1.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Cechy rozwiązania instalacji: 1. Urządzenia w systemie mają pracować w oparciu o transmisję TCP/IP. 2. Detekcja ruchu w systemie musi być realizowana sprzętowo w transmiterze kodującym do sieci TCP/IP. 3. Każda z kamer w systemie ma mieć możliwość dokonywania indywidualnych ustawień Parametry łącza radiowego: Łącze kamera Wieża Kościoła obserwacja i rejestracja obrazu z kamer powinna odbywać się z prędkością min 12 kl:s przy rozdzielczości min 2CIF, tj. 704x288, łącze radiowe powinno pracować w paśmie częstotliwości 5GHz i przepustowości 10Mb/s Minimalne parametry techniczne urządzeń: 1. Kamera - głowica 5 szybko-obrotowa P/T/Z z kamerą EX-VIEW DZIEŃ&NOC, rozdzielczość pozioma 530 TVL, minimalna czułość: 1,4 lux kolor (1/50s) lub przy włączonej funkcji DSS (wartość migawki 1/3sek.): 0,1lux kolor /0,01 lux mono zoom x36 (optyczny 3,4-122,4mm) x12(cyfrowy) auto-focus; pamięć 128 prepozycji; obrót 360stop.; 4 trasy, 24 strefy prywatności, funkcja WDR. W komplecie dodatkowa osłona daszkowa, obudowa podgrzewana do pracy na zewnątrz (podgrzewanie+ osłona przeciw słoneczna i zalaniowa); zasilanie 24Vac (uchwyt wydłużony min. 0,5 m). 2. Transmiter sygnału z kamery obraz do obserwacji w formacie H.264, kompresja zgodna z ISO (poparta certyfikatem lub licencją) o rozdzielczości do obserwacji maks. 4CIF (704x576) przy 25kl/s, obraz do zapisu o maksymalnych parametrach 1CIF 25kl/s, 2CIF-12kl/s, 4CIF-8kl/s; Interfejs sieciowy :TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http; wbudowany Linux firewall do 16 jednoczesnych połączeń video typu unicast, nieograniczona liczba połączeń video typu multicast; analiza obrazu realizowana w transmiterze (detekcja ruchu,); wbudowany zegar czasu rzeczywistego, wbudowany klient NTP; 4 wejścia alarmowe (z izolacją optyczną) / 2 wyjścia alarmowe; wbudowany port RS-232 do konfiguracji za pomocą programu HyperTerminal oraz port RS-422/485 do sterowania PTZ; transmiter powinien zawierać licencję umożliwiającą rejestrację obrazu na rejestratorach sieciowych. 16

18 Transmiter sygnału z funkcją audio z kamery obraz do obserwacji w formacie H.264, kompresja zgodna z ISO (poparta certyfikatem lub licencją) o rozdzielczości do obserwacji maks. 4CIF (704x576) przy 25kl/s, obraz do zapisu o maksymalnych parametrach 1CIF 25kl/s, 2CIF-12kl/s, 4CIF-8kl/s; Interfejs sieciowy :TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http; wbudowany Linux firewall do 16 jednoczesnych połączeń video typu unicast, nieograniczona liczba połączeń video typu multicast; analiza obrazu realizowana w transmiterze (detekcja ruchu,); wbudowany zegar czasu rzeczywistego, wbudowany klient NTP; 4 wejścia alarmowe (z izolacją optyczną) / 2 wyjścia alarmowe; wbudowany port RS-232 do konfiguracji za pomocą programu HyperTerminal oraz port RS-422/485 do sterowania PTZ; transmiter powinien zawierać licencję umożliwiającą rejestrację obrazu na rejestratorach sieciowych oraz dodatkową funkcję audio oraz przełączenia w tryb dekodowania. 3. UPS 700VA (punkt kamerowy K6 Muzeum Złota, Stacja Retransmisyjna dla kamery K12) - Moc 700/420 VA/W, autonomia 8 min. przy 80% obciążania 2. Część informacyjna Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamierzenie budowlane realizowane będzie na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U ), który zezwalają na instalację urządzeń na obiektach budowlanych bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Zamierzenie budowlane nie wymaga również zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością (w określonym zakresie wykonywanych prac) na cele budowlane z tytułu własności i zgody innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Zamawiający posiada zgodę Konserwatora Zabytków na montaż Kamery i anteny w punktach kamerowych K1, K2, K3, K5, K Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U ), Polskie Normy i Normy Branżowe. 17

19 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE SYSTEMU Po uruchomieniu urządzeń należy wykonać następujące próby systemu i jego elementów: Skontrolować jakość obrazu prezentowanego na monitorach systemu. Kontrolę wykonać dla poszczególnych kamer przy różnych warunkach oświetlenia (dziennych i nocnych). Sprawdzić działanie poleceń sterujących dla kamer ruchomych oraz realizację zaprogramowanych algorytmów działania. Sprawdzić tryby wyświetlania obrazów na monitorach. Sprawdzić funkcje komunikatów głosowych. W/w sprawdzić też dla istniejących kamer systemu. Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące /wg PN EN :1996/. Dokumentacja Projektowa Wykonawca opracuje dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy: - projekt wykonawczy- 3 egz. + CD, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz. + CD Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) ustawą Prawo Budowlane (Dz.U z późn. zm.) 18

20 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą: schematy blokowe systemu, mapki zasięgu anten, azymuty promieniowania, konfigurację punktów kamerowych z zestawieniami zamontowanych materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości gwarancja na zainstalowany sprzęt. UWAGI KOŃCOWE Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić zarządcę nieruchomości. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie łączności i przepisami BHP. Teren i obiekty objęte pracami należy przywrócić do stanu pierwotnego. Dla wybudowanych urządzeń należy wykonać komplet pomiarów elektrycznych parametrów kabli i uziemień, które należy przedstawić Komisji Odbioru. Doprowadzenie zasilania do punktów kamerowych nr K2, K3, K4, K5, K6 należy do wykonawcy wymagana jest wizja lokalna. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Kamery oraz wszystkie prace winny być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. 2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru zainstalowanych 6 kamer. 3. Ze względu na to, że system monitoringu wizyjnego ma bardzo duże znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego zamontowany system powinien charakteryzować się jak najmniejszą awaryjnością. 4. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu kamer w jak najkrótszym czasie. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość przekazywania informacji o awariach lub nieprawidłowościach w działaniu kamer telefonicznie, na piśmie, faksem przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji nie był dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Za czas reakcji rozumie się czas przystąpienia do naprawy w miejscu wystąpienia awarii liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Czas usunięcia usterki to łącznie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć usterki w wyżej wymienionym czasie zobowiązany jest zastosować sprzęt zastępczy na okres naprawy. 19

21 Załączniki Załącznik nr 1 20

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Założenia modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu.

2. Założenia modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu. 1 Dokumentacja montażowa kamer monitoringu w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania P R O G R A M F U N K C J O N A L N O Uś Y T K O W Y Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Monitoring miejski Adres obiektu budowlanego obszar miasta Ząbkowice Śląskie Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi 2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi 2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi 2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 0 Zawartość opisu przedmiotu zamówienia: 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1.1. Inwentaryzacja istniejącego systemu... 2 1.2. Ogólny opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice Opis Przedmiotu Zamówienia /Program funkcjonalnoużytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice etap III zaprojektuj i wybuduj. Streszczenie: Opracowanie obejmuje opis założeń funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1 METRYKA PROJEKTOWA Aneks nr 1 Głuchołazy2009 I. System monitoringu miejskiego w strukturze IP W zakresie dostawy jest: Dostawa montaż instalacja kamer na głowicach szybkoobrotowych Modernizacja 2 istniejących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Urz d Miejski w Nowym Dworze Gda skim ul. Wejhera Nowy Dwór Gda ski

Urz d Miejski w Nowym Dworze Gda skim ul. Wejhera Nowy Dwór Gda ski KONCEPCJA Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego Opracowanie koncepcji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy systemu monitoringu miejskiego Nazwa i adres Zamawiaj

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 27381-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Połczyn-Zdrój Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych projektów dla poszczególnych punktów systemu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 5/2 / : (0 58) 686 72 84 NIP: 591-106-75-72 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: MONITORING MIEJSKI (PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE DO KAMER).

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na : Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Świerzawa Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32.26.00.00-3 Urządzenia do przesyłu danych 32.33.31.00-7 Rejestratory obrazu

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

2. Uchwyty ścienne do głowicy obrotowej 6 kpl. 3. Adapter do montażu uchwytu ściennego na słupie. 2 kpl.

2. Uchwyty ścienne do głowicy obrotowej 6 kpl. 3. Adapter do montażu uchwytu ściennego na słupie. 2 kpl. KOSZTORYS L.p Opis towaru Kamera szybkoobrotowa PTZ typu dzień-noc Cena netto katalogowa (zł. ) Ilość Wartość netto (zł.) 1. Głowica szybkoobrotowa 5 przystosowana do pracy na zewnątrz, Rozdzielczość:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Aper VCIR-720 Cena : 11.900,00 zł (netto) 14.637,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch P Bogusław Dyduch Załącznik do Projektu Wykonawczego Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu zawiera opis konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,7 mm~94mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urządzenia będą zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. 2. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem OPIS AKTUALNIE DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU WYMAGANIA CO DO ZGOD NOŚCI URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA ORAZ PROTOKOŁÓW TRANSMISJ I DANYCH WIDEO I TELEMETRII. CHAR AKTERYSTYK A C ENT RUM DOZO RU Komputer rejestrujący

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto Przedmiar robót elementy nagłośnienia Lp. Oferowany przedmiot zamówienia Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz Ilość Cena jego parametry techniczne w odpowiednich jednostkowa wierszach. Dodatkowo dołączyć

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego. Rejestrator NOVUS K-3. K-2 Switch z wejściami PoE. Wieża Ratusza AP2

PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego. Rejestrator NOVUS K-3. K-2 Switch z wejściami PoE. Wieża Ratusza AP2 PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego Straż Miejska Rejestrator NOVUS K-3 K-2 Switch z wejściami PoE Legenda : Punkt kamerowy obrotowy K-1 Punkt kamerowy stacjonarny Punkt dystrybucyjny Przewód

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAKRES OFERTY: - rozbudowa istniejącej infrastruktury zasilającej oraz istniejącej infrastruktury transmisyjnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 marzec 2016 Model : - Producent : BCS BCS-DMIP4200AIR 2Mpx 2,7-12mm IR 20m WDR PoE Uniwersalna kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, wandaloodporna z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną przysłoną. Obiektyw

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Nowy Dwór Gdański: Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nowy Dwór Gdański

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego dotyczy terenu miast: Świerzawa,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1 INWESTOR: Gmina Skołyszyn OBIEKT: Zasilanie maszynowni windy zewnętrznej TEMAT: Instalacja elektryczna KLASYFIKACJA ROBÓT: Wg Wspólnego Słownika Zamówień Grupa robót 452 Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD 2 KAMERY URMET AHD 720p Kamery URMET seria 1092 AHD 720p to wysokiej klasy kamery przeznaczone do szybkiego i łatwego montażu. Analogowa transmisja sygnału

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna rozbudowy systemu monitoringu miejskiego wokół Jeziora Długiego w Olsztynie. TELETECHNICZNA I ELEKTRYCZNA

Dokumentacja Techniczna rozbudowy systemu monitoringu miejskiego wokół Jeziora Długiego w Olsztynie. TELETECHNICZNA I ELEKTRYCZNA NORBUD Norbert Walkiewicz ul. Bałtycka 5/1 10-135 Olsztyn TEMAT: Dokumentacja Techniczna rozbudowy systemu monitoringu miejskiego wokół Jeziora Długiego w Olsztynie. INWESTOR: GMINA OLSZTYN ul. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

zaprogramowany przez operatora.

zaprogramowany przez operatora. W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66-200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A OBIEKT : PLATFORMA WIDOKOWA RATUSZA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZINIE

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo