Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014"

Transkrypt

1 Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Wanda Furman Przegaliny Duże woj. lubelskie Areał gospodarstwa to 25 ha, w tym 19,39 ha to grunty orne, 5,61 ha łąk i pastwisk. Poza tym gospodarstwo dzierżawi 23,61 ha, w tym 8,61 to grunty orne, a pozostałe 15 ha to łąki i pastwiska. Całość gruntów ornych obsiewana jest kukurydzą przeznaczoną na kiszonkę. Stado hodowlane rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 60 szt., polska czerwona 11 szt. oraz 7 szt. stanowią mieszańce tych dwóch ras. Średnia roczna 73 szt. Obrót stada zamknięty. W 2013 r. sprzedano 36 cieląt, 1 buhaja i 28 krów. Reprodukcja rozszerzona. Liczba cieląt żywo urodzonych w 2013 r. to 81 szt., 2 szt. martwe. Średnia wydajność roczna 8475 kg mleka, 353 kg tłuszczu przy 4,17% tłuszczu i 283 kg białka przy 3,34% białka, LKS ok. 227 tys. Obecna ocena użytkowości mlecznej to metoda A4. W 2013 r. sprzedano l mleka i 14,5 t żywca wołowego (młode bydło opasowe i krowy wybrakowane). Krowy w ilości 54 szt. wpisane do ksiąg głównych, 19 szt. do ksiąg wstępnych. Hodowca ceni sobie współpracę z firmą Konrad i SHiUZ, które dostarczają nasienie buhajów z najwyższymi indeksami, w tym nasienie buhajów kazeinowych. Średnie zużycie porcji nasienia na skuteczne zacielenie: krowy 1,7; pierwiastki - 1,3. Wiek jałówek w dniu pierwszej inseminacji 16 m-cy. Długowieczność w laktacji: lakt. I 24 szt., lakt. II 16 szt., lakt. III 16 szt., lakt. IV 10 szt., lakt. V 5 szt., lakt. VI 2 szt. Omw 423 dni, omc 140 dni, okres zasuszenia 70 dni. W gospodarstwie prowadzona jest selekcja zwierząt, dotyczy to głównie krów starszych. Krowy brakowane są głównie z przyczyn niskich wydajności i zdrowotności. Brakowanie w stadzie jest na poziomie 30%. Poza selekcją warto zwrócić uwagę na krzyżowanie międzyrasowe, które ma miejsce w gospodarstwie. Rasa HF jest krzyżowana głównie z rasą NRF. Krzyżowanie to ma na celu poprawę płodności, poprawę wycieleń, zmniejszenie chorób mastitis. W produkcji bydła mlecznego hodowca zwraca uwagę na masy ciała zwierząt w poszczególnych grupach wiekowych. Średnie masy ciała krów kg, jałówek 450 kg, pierwiastek 550 kg. Korekcja racic wykonywana jest 2 razy w roku, a u jałówek przeprowa- 10

2 dza się ją w wieku m-cy. Odchód cieląt: w pierwszych 3 dniach cielęta spożywają siarę, następnie do 6 tyg. podawane są preparaty mlekozastępcze. Dodatkowo od 3 tyg. mają dostęp do niewielkiej ilości siana. Po 2 m-cach odstawiany jest preparat mlekozastępczy, wprowadzona jest kiszonka, ziarno kukurydzy i starter dla cieląt. Przez cały okres cielęta mają dostęp do wody. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. Krowy i młodzież w oborze wolnostanowiskowej utrzymywane są na ściółce. Krowy zasuszone znajdują się w oborze uwięziowej na rusztach, natomiast cielęta w oborze na ściółce głębokiej. Krowy dojne przez cały rok przebywają w oborze. Usuwanie odchodów w oborze wolnostanowiskowej odbywa się 2 razy dziennie ładowarką teleskopową na płytę gnojową. Obornik od młodzieży usuwany jest raz na tydzień. Natomiast odchody od cieląt 2 razy w roku. Dój odbywa się za pomocą hali typu autotandem 2x4 firmy Westfalia. Z osiągnięć hodowlanych, jakimi może pochwalić się hodowca jest zwiększenie wydajności o ponad 1 tys. l mleka na sztukę w przeciągu roku. Jest to zasługa współpracy z firmami paszowymi Dossche, Kojpasz, Josera, Timac Agro oraz innymi firmami zaopatrującymi gospodarstwo m.in. DeLaval, Westfalia, A-lima-Bis. W przyszłości hodowca myśli nad usprawnieniem niektórych zajęć w gospodarstwie. Planowany jest zakup stacji odpajania cieląt, budowa hali namiotowej, na przechowywanie pasz objętościowych, utwardzanie posesji przyoborowej i placu manewrowego. Pod względem genetycznym hodowca planuje zwiększyć udział zakupu nasienia seksownego i kazeinowego. Informacje przygotowała SM SPOMLEK Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Zbigniew Wiśniowski - Rybical woj. warmińsko-mazurskie Pow. użytków rolnych ogółem 115,25 ha, w tym grunty orne - 71,84,00 ha, łąki - 43,41 ha. Pow. użytków rolnych dzierżawionych 78,07 ha. Struktura zasiewów w gospodarstwie: kukurydza na kiszonkę - 23,82 ha, zboża: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto, mieszanki zbożowe 28,15 ha, mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi 19,87 ha. Struktura rasowa - rasa holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej. Kategorie bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt., jałówki od 1-2 lat 4 szt., % krów w strukturze kategorii bydła wynosi 39,23%. Obrót stada zamknięty. Liczba wybrakowanych krów w ciągu roku 6 szt. Liczba jałowic remontowych 15 szt., reprodukcja prosta. Liczba cieląt żywo urodzonych 45 szt., liczba cieląt padłych 5 szt., liczba cieląt odchowanych 45 szt. Bilans płodności średnio 80%. Sprzedaż mleka rocznie tys. kg do SM w Giżycku. Żywiec wołowy sprzedawany na rynku lokalnym. Liczba matek buhajów 0. Średnio rocznie pod kontrolą użytkowości mlecznej 47,8 krów. Wydajność mleka dla obory l o zawartości tłuszczu 4,55%, białka 3,28%, lks tys. Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych wg kategorii bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt. Krowy i jałowice zapładniane są poprzez inseminację. Nasienie kupowane jest ze SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Wiek 1-go krycia 14 m-cy, długowieczność w laktacjach 8 lat, okres zasuszenia 8 tyg., średnie zużycie porcji na skuteczność zacielenia 3,1 porcje nasienia: jałówki 2,2; pierwiastki 2 (średni wiek 28 m-cy). Krowy nie są inseminowane wg opracowanego planu kojarzenia. W oborze testuje się młode buhaje (umowa podpisana ze SHiUZ). W gospodarstwie prowadzona jest selekcja. Wybiera się zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej przeznaczone do dalszej hodowli. Stosuje się krzyżowanie międzyrasowe HF+RW czerwono-biała. Masa ciała zwierząt nie jest kontrolowana. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. życia do 1 m-ca po urodzeniu. Korekcję racic wykonuje się dwa razy w roku wiosną i jesienią. Obora wolnostanowiskowa ściółkowa. Korytarz paszowy jest przejazdowy i biegnie przez środek obory. Pasza zadawana jest wozem paszowym. Dój prowadzony jest dwa razy dziennie, grupowo po 8 krów. Hala udojowa rybia ość. Schładzalnik na mleko o poj. 4,0 tys. l. Pasze: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z traw i koniczyny oraz śruta zbożowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa, koncentraty i dodatki mineralne. Obornik usuwany jest mechanicznie. Rodzaj i ilość stosowanych pasz jest odpowiednia do poszczególnych grup zwierząt w zależności od kierunku użytkowania. Cielęta odsadzane są bezpośrednio po urodzeniu i przebywają początkowo do 1 m-ca w kojcach pojedynczych, później przebywają w kojcach grupowo. Pojone mlekiem od krów, a później wprowadzany jest preparat mlekozastępczy. Jałowice wychowywane są w osobnym budynku system utrzymania uwięziowy. Opas bydła w gospodarstwie nie jest prowadzony. Dobry stan zdrowia zwierząt, prawidłowy wzrost i dojrzewanie oraz dobra płodność i dobra produkcyjność. Obora wolnostanowiskowa zapewnia 11

3 zwierzętom swobodę poruszania się oraz dobre warunki środowiskowe: wentylacja, oświetlenie i odpowiedni mikroklimat. Zwierzęta mają stały dostęp do paszy i wody. Urządzenia do karmienia i pojenia są w bardzo dobrym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym. Hodowca zdobył I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie pod względem wydajności mlecznej. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. Plany dalszego doskonalenia to zwiększenie liczby bydła i powiększenia powierzchni gospodarstwa. Firmy, które wyposażyły gospodarstwo: DeLaval hala udojowa i schładzalnik na mleko, stacja paszowa, monitoring obory, MetalFach wóz paszowy. Gospodarstwo współpracowało i obecnie współpracuje z firmami: W-MODR Olsztyn, DeHeus, Wipasz, SANO, SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Informacje przygotowała Emilia Radek W-MODR Olsztyn Kategoria: Hodowca Bydła Mięsnego Zofia i Zbigniew Drobniak - Dąbrowa Górna woj. świętokrzyskie stroną jest dobry układ gospodarstwa. Wokół zmodernizowanych budynków jest usytuowane 4-hektarowe pastwisko, które będzie powiększane. Od kwietnia do października zwierzęta przebywają na pastwisku. Przed wyjściem na pastwisko przeprowadza się korekcję racic. W okresie zimowym zwierzęta żywione są kiszonką z kukurydzy i sianokiszonką. Hodowca doskonali stado w czystości rasy. Stosuje krycie naturalne - buhaj przebywa w stadzie. Co 2-3 lata jest wymieniany, aby uniknąć chowu wsobnego. Sztuki, które się zakwalifikują i jest na nie zbyt, sprzedawane są do dalszej hodowli, pozostałe opasane są do wag ciężkich ( kg). Średnio w ciągu roku rolnik sprzedaje ich ok. 13 szt. Hodowca należy do PZHiPBM. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze służące do uprawy gleby, pielęgnacji i ochrony roślin, zbioru płodów. Rolnik korzystał z dofinansowania z funduszy krajowych i unijnych, w tym z PROW W przyszłości Państwo Drobniakowie planują powiększyć stado krów mamek docelowo do 30 szt. W tym celu powiększają w miarę możliwości powierzchnię gospodarstwa i myślą o budowie nowej obory dostosowanej do tego systemu chowu - taniej i funkcjonalnej. Hodowca prezentuje swój dorobek hodowlany na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. W 2011 r. prezentowana stawka uzyskała superczempiona w kategorii bydła mięsnego oraz czempiona w kategorii krowa z cielęciem. Gospodarstwo współpracuje z ARiMR, ARR, PIORiN, Centralą Nasienną i ŚODR w Modliszewicach. Informacje przygotowali Damian Szpak, PZD Kielce Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Artur Lagierski - Słaboszowice woj. świętokrzyskie W 2013 r. powierzchnia gospodarstwa wynosiła ok. 30 ha. Obecnie zwiększyła się do ok. 40 ha. Hodowca ciągle zabiega o jej zwiększenie. W strukturze użytków rolnych prawie 50% stanowią trwałe użytki zielone (TUZ). W większości są to grunty III, IV klasy bonitacyjnej. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę krów mamek rasy limousine. Struktura zasiewów dostosowana jest pod potrzeby tej hodowli i produkcji wołowiny wysokiej jakości. Na gruntach ornych uprawiana jest pszenica, pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydza, ziemniaki. Stan pogłowia to: 17 krów, 6 jałówek, 7 opasów i 13 cieląt. Gospodarstwo ma charakter gospodarstwa rodzinnego. Pan Zbigniew przejął gospodarstwo w 2007 r. od rodziców. Zmodernizował je pod potrzeby chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Zaadaptował na te cele oborę i stodołę. Oborę uwięziową przebudował na wolnostanowiskową. Dodatnią Hodowca prowadzi gospodarstwo rodzinne wraz z rodzicami i bratem o powierzchni ok. 100 ha UR, z czego 80 ha własnych i 20 ha krótko i długotermino- 12

4 wych dzierżaw. Jest to gospodarstwo hodowlane ukierunkowane na produkcję mleka, materiału hodowlanego i wołowiny wysokiej jakości. W gospodarstwie hodowana jest rasa o dwukierunkowym użytkowaniu simental w typie mlecznym. Struktura zasiewów jest dostosowana, pod potrzeby hodowli bydła. Zboża 61,00 ha, kukurydza na kiszonkę 20,00 ha, motylkowe 4,00 ha, strączkowe 8,00 ha, trwałe użytki zielone (TUZ) intensywnie użytkowane 7,00 ha. Od 20 lat w gospodarstwie prowadzona jest ocena użytkowości mlecznej, a od 2005 r. wprowadzono rasę simental w typie mlecznym, która jest utrzymywana w czystości rasy. W październiku 2005 r. młody hodowca zakupił w Bieszczadach stado pierwszych 20 szt. rasy simental. Korzystając z kredytów preferencyjnych oraz SPO zakupił użytki rolne oraz podstawowy sprzęt rolniczy. Na chwilę obecną w gospodarstwie znajduje się 40 krów, 34 jałówki w tym: 4 szt. - jałówki cielne oraz 2 rozpłodniki (3 lata i 15 m-cy). Średnie stany roczne krów 40 szt., jałówek 17 szt. Hodowca uzyskuje u swoich krów 100% cielności i małe upadki cieląt - do 1%. Stosuje się otwarty obrót stada, reprodukcja prosta. Okres międzywycieleniowy wynosi ok. roku, a wiek pierwszego krycia jałówek - ok. 1,5 roku. Rozród opiera się na naturalnym cyklu płciowym krów. Stosowane jest nasienie najlepszych z rankingu buhajów MCHiRZ w Łowiczu /o Brzeście. Dobór buhajów pod względem doskonalenia cech funkcjonalno-produkcyjnych (łatwość wcieleń, wydajność oraz dobre umięśnienie). Latem stosuje się krycie naturalne niezacielonych przez inseminację krów starszym buhajem. Jałówki kryte są naturalnie młodszym buhajem w systemie haremowym - utrzymywanie pastwiskowe. Program hodowlany rolnika to utrzymanie stada w czystości i typie rasy dzięki stosowaniu selekcji samic i wykorzystywanie do rozpłodu nasienia odpowiednich buhajów. Gospodarstwo prowadzi sprzedaż nadwyżek materiału hodowlanego. Średnio w roku sprzedaje się ok. 10 szt. jałowic do dalszej hodowli. W gospodarstwie stosowany jest system utrzymania wolnostanowiskowego, tak u krów, jak i we wszystkich grupach wiekowych. Cielęta zaraz po urodzeniu przenoszone są do indywidualnych kojców, z tego powodu, że rasa simental charakteryzuje się bardzo silnym instynktem macierzyńskim. Cielęta są odpajane siarą, następnie mlekiem matki, a od 10 dnia przechodzą na preparaty mlekozastępcze. Od 8 tyg. przechodzą do kojców zbiorowych. Hodowca dostosował warunki bytowe do potrzeb behawioralnych tej rasy. Simental z racji swojego pochodzenia i mocnych i sprawnych nóg potrzebuje ruchu, najlepiej na trwałych użytkach zielonych. Pan Artur właśnie im takie warunki stworzył. Młodzież utrzymywana jest w systemie ściółkowym w zaadaptowanej i zmodernizowanej do tego celu stodole. Budynek przystosowany jest do utrzymywania młodzieży z możliwością swobodnego przemieszczania się (system półotwarty). W gospodarstwie prowadzony jest opas młodego bydła opasowego 13 szt. do wag ciężkich kg. Taką masę ciała uzyskują w wieku m-cy. Żywienie odsadków na cele hodowlane i opas oparte jest o dobrej jakości pasze objętościowe i treściwe: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka i słoma oraz dodatek pasz treściwych (śruta zbożowa). Krowy utrzymywane są w oborze kalenicowej wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce o wymiarach 36x18 wyposażonej w naświetle kalenicowe, drabiny paszowe i poidła automatyczne. W oborze jest korytarz paszowy z łatwym dojazdem przy transporcie pasz. Długość ciągu paszowego została zaplanowana w odniesieniu do liczby utrzymywanych zwierząt i konieczności zapewnienia im dostępu do paszy. W oborze znajduje się kojec przeznaczony na izolatkę. Dój odbywa się w starej oborze dojarką przewodową, skąd mleko przemieszcza się do schładzalnika w pomieszczeniu na mleko. Jest odbierane co drugi dzień w ilości ok l. przez OSM w Miechowie. Żywienie dostosowane jest do potrzeb stada. Podstawowe pasze to: zielonka pastwiskowa, siano, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, słoma i pasza treściwa. W żywieniu letnim krów oraz jałówek hodowlanych dominuje pastwisko - wypas kwaterowy (od wiosny do późnej jesieni) oraz sianokiszonka, słoma, okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. W żywieniu zimowym krów dominują siano i sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy jak również okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. Obornik usuwany jest 2 razy w roku (IV i XI) tak, aby na czas zimy zgromadziła się odpowiednia warstwa obornika, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w budynku i mniejsze zużycie pasz. Już od 9 lat hodowca bierze corocznie udział w Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicac. Jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego oraz Przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Kielcach (oddział Jędrzejów). Rolnik planuje dalszą modernizację i adaptację budynku gospodarczego do utrzymywania bydła oraz wybudowanie 2 przejazdowych silosów na kiszonkę.w gospodarstwie, oprócz pana Artura, pracują rodzice i brat, a przy zbiorach zbóż i kukurydzy z pomocą przychodzą ludzie i sprzęt z gospodarstwa wujka, z którym współpracują. Firmy, z którymi współpracuje gospodarstwo: PFHBiPM, PZHBS, PZHiPBM, Sano, Josera, De Heus, ARiMR, ARR, PIORIN, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Centrala Nasienna w Kielcach, Chempest, lokalne firmy działające w terenie, ŚODR Modliszewice. Informacje przygotowali Magdalena Mrówka, PZD Jędrzejów Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice 13

5 Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Krzysztof Grzywiński - Tropy Sztumskie woj. pomorskie Powierzchnia gospodarstwa 93,8833 ha, użytki rolne 91,1947 ha, użytki zielone 21,00 ha, dzierżawa 12 ha. Struktura zasiewów: buraki cukrowe 10 ha, kukurydza 7 ha, pszenica 45, rzepak 20 ha. Struktura rasowa: bydło rasy HF, krowy mleczne, jałowizna, cielęta. Obrót stada zamknięty, jałowice na remont 12 szt., krowy wybrakowane 5 szt. Liczba cieląt żywo urodzonych od 100 krów, liczba cieląt padłych 2, liczba cieląt odchowanych 19. W stadzie stosuje się zapłodnienie sztuczne nasieniem z firmy ABS, pierwsze krycie wykonuje się w wieku m-cy, wskaźnik rozrodu wynosi 1,2 u jałówek, 1,9 u pozostałych krów OMC u pierwiastek 138, u krów 157. W stadzie stosowany jest plan kojarzeń. W gospodarstwie stosuje się dekornizację wszystkich cieląt w wieku ok. 3 tyg. Korekcję racic wykonuje się u krów mlecznych i jałowic średnio 2 razy do roku wg potrzeb. Korekcji racic nie przeprowadza się jednocześnie dla całego stada, ma ona charakter indywidualny. Stosowany jest system uwięziowy na płytkiej ściółce. Odchów cieląt: cielęta po urodzeniu umieszczane są w cielętniku w osobnych boksach, następnie w wieku ok. 5-6 tyg. są przenoszone do kojców grupowych. Pojenie siarą odbywa się 3 razy dziennie do 7 dnia życia, następnie cielęta pojone są preparatem mlekozastępczym 2 razy dziennie i elektrolitami raz dziennie. Od 5 dnia życia wprowadzana jest pasza mussli do woli, od 4 tyg. do 2,5 miesiąca życia podaje się paszę korny. Po tym okresie wprowadza się pasza junior, dla młodzieży podaje się siano i lizawki witaminowe. Dostęp do czy- stej wody cielęta mają od urodzenia w boksach. Jałówki otrzymują sianokiszonkę, kiszonkę z kukurydzy, siano i słomę oraz wysłodki. Bydło opasowe nie jest utrzymywane. W obecnym miejscu gospodarstwo funkcjonuje od 1987 r., w 2006 r. zostało odziedziczone po rodzicach. Budynki inwentarskie są murowane, zbudowane z cegły pustakowej i więźby dachowej drewnianej. Gospodarstwo składa się z dwóch obór, duża obora budowana była w 1990 r., mniejsza w 1997 r. Obecnie w dużej oborze są 44 stanowiska na krowy dojne, ostatnia modernizacja odbyła się na przełomie 2013 i 2014 r. W ramach modernizacji został dobudowany nowy obiekt, w którym mieści się dojarnia, paszarnia, pomieszczenie socjalne i WC. W 2013 r. został zbudowany nowy cielętnik. Na terenie gospodarstwa znajduje się również stodoła, hala na zboże, dwa garaże na sprzęty rolnicze, silos paszowy oraz płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę. Pielęgnacja i profilaktyka: strzyżenie, usuwanie rogów i korekcja racic, podawanie witamin i mikroelementów. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Powierzchnia (m 2 ) i kubatury (m 3 ) na krowę -stanowisko 170cm x 120 cm. W gospodarstwie pracuje 4 członków rodziny, dodatkowo zatrudniony jest na stałe jeden pracownik, przy dojeniu pracują 2 osoby. Obora wyposażona jest w ładowarkę Wiedemann i wyciąg do obornika. Konkursy, w których gospodarstwo brało udział to: Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO Konkurs GOSPODARSTWO ROKU 2014 organizowany przez SM Spomlek - 1 miejsce w kategorii gospodarstwo duże pow. 300 tys. l rocznie. Obora spełnia wszystkie normy, dobrostan jest zapewniony. W 2013 r. syn brał udział w konkursie Młodego Hodowcy na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. W planach budowa dodatkowych silosów na kiszonkę i pomieszczenia do przechowywania słomy. Obecnie współpracujemy z wieloma firmami, obora wyposażona jest w schładzalnik do mleka o pojemności 3200 l i dojarkę przewodową firmy Alfa Laval, w gospodarstwie pracujemy traktorami firmy Masey Ferguson i New Holland, w zakresie żywienia współpracujemy w firmą DeHeus, Sano, Kemin i Chemirol, w nasienie buhajów zaopatrujemy się w firmie ABS, a środki czystości wykorzystywane na co dzień w produkcji w firmie Over. Informacje przygotowała SM SPOMLEK 14

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012 Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012 Kategoria Hodowca Bydła Mlecznego Karolina Domańska-Bichta Janopol, gm. Kłoczew, pow. rycki, woj. lubelskie Pani Karolina Domańska-Bichta

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013 Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Bazylia i Eugeniusz Nowak - Dębowo, woj. kujawsko-pomorskie Bazylia i Eugeniusz Nowak Areał - 44,32 ha,

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria produkcji zwierzęcej Tabele zootechniczne do projektu instalacji urządzeń technicznych w budynku inwentarskim z przedmiotu: Inżynieria produkcji zwierzęcej Spis treści I. Słowo wstępu...2 II. Zapotrzebowanie na wodę...2 Tabela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013)

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013) Wiadomości Zootechniczne, R. LI (2013), 2: 128 132 XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013) K olejna Wystawa Zwierząt Hodowlanych została zorganizowana na terenach wystawowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka. Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska

Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka. Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska W dniu 15.10.2013 r. w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych 1 Gospodarstwa ekologicze 1. Produkcja mleka (17 krów) 2. Warzywa: kalafiory fenkuły cebula 3. Owoce miękkie maliny truskawki 2 1. Produkcja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI

WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI Stanisław Winnicki Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu Radom, 25-26 kwietnia 2016 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego

Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego reportaż Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego chowu bydła mlecznego Ferma krów w Gospodarstwie Hodowlanym Straduny Ferma krów w Stradunach Adama Pietruszyńskiego, w woj. warmińsko-mazurskim

Bardziej szczegółowo

Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich?

Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich? hodowla Aleksander Osten-Sacken Suchy Las Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich? Celem krzyżowania krów holsztyńsko-fryzyjskich z buhajami innych ras mlecznych jest głównie poprawa zdrowotności

Bardziej szczegółowo

Sukces w oborze. linia standard

Sukces w oborze. linia standard Sukces w oborze linia standard Sprostać wymaganiom Prawidłowe żywienie mineralno-witaminowe jest niezbędnym elementem każdego programu żywieniowego. Postęp genetyczny i wzrastająca wydajność sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W grudniu 2013 roku populacja krów mlecznych wynosiła 2 299 083 sztuk stanowiąc 94,2%

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna Analitycy rynku mleka podają, że w 2015 roku utrzymywał się proces redukcji pogłowia krów.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o hodowli bydła mięsnego. Nasuwa się pytanie: moda to, czy konieczność?

Bardziej szczegółowo

Czy warto produkować?

Czy warto produkować? Czy warto produkować? Andrzej Mirek Zbigniwe Pustuła Blattin Polska sp. z o.o. Nic więc dziwnego, że wielu hodowców zaczyna bardziej przyglądać się kosztom produkcji mleka. Bardzo często to przyglądanie

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA Przy stosowaniu MPU należy pamiętać, że wyżej wymienione efekty są możliwe tylko przy prawidłowym zbilansowaniu energetyczno-białkowym całej dawki pokarmowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz M. Wieczorek-Dąbrowska i E. Malinowski Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 3: 82 87 Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz Marta Wieczorek-Dąbrowska, Eugeniusz Malinowski

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

O simentalach warto wiedzieć

O simentalach warto wiedzieć O simentalach warto wiedzieć Wśród przeważającej części hodowców bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej panuje fałszywe przekonanie o kiepskiej przydatności krów rasy simentalskiej pod względem produkcji mleka.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Paulina KOŁODZIEJSKA Luiza OSSOWSKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Zarys

Bardziej szczegółowo

Modele gospodarstw rozwojowych

Modele gospodarstw rozwojowych 1 Modele gospodarstw rozwojowych Dyrektor: Roman Sass Tytuł: Modele gospodarstw rozwojowych Opracowanie: Aleksander Mostowski e-mail: aleksander.mostowski@kpodr.pl Tadeusz Sobczyński, Marek Nowacki Współpraca

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia)

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu praktyczne

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Austrii w dniach 11-15 maja 2015 r.

Wyjazd studyjny do Austrii w dniach 11-15 maja 2015 r. Wyjazd studyjny do Austrii w dniach 11-15 maja 2015 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 11-15

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W dniu 31 grudnia 2008 roku populacja oceniana bydła mlecznego wynosiła 574.930 krów, w stosunku

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:....... PESEL: ; Wykształcenie:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1.10 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW DLA KREDYTÓW DO 50 TYŚ ZŁ /ZAANGAŻOWAŃ DO 80 TYS.

Załącznik nr 2.1.10 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW DLA KREDYTÓW DO 50 TYŚ ZŁ /ZAANGAŻOWAŃ DO 80 TYS. Załącznik nr 2.1.10 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW DLA KREDYTÓW DO 50 TYŚ ZŁ /ZAANGAŻOWAŃ DO 80 TYS. ZŁ STAN NA DZIEŃ... 1. Informacje dotyczące wnioskodawcy Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych

Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych wg województw i Regionów Oceny (wszystkie rasy i sektory) Województwa Liczba Tabela Nr 1 obór krów mleka tłuszczu białka przeciętnie kg kg % kg % Lubelskie

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKOMA to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W UPROSZCZONYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA

OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA MleczneGO opasowego cieląt WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW Odpowiednio dobrany program żywieniowy, składający się ze starannie skomponowanych pasz jest jednym z głównych czynników wpływających

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II

KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II 1. COUNTRY Energy 2020 późna z koniczyną - mieszanka o wysokiej koncentracji energii, do wieloletniego intensywnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji

Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Narzędzie do obliczania kosztów i korzyści w dziedzinie zdrowia zwierząt: koszty niepowodzenia i prewencji Seminarium Zdrowie zwierząt w ekologicznym chowie bydła mlecznego w Polsce 15 marca 2016, Radom

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... 4. Posiadam grunty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[05]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Simentalskiej w Polsce

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Simentalskiej w Polsce Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Simentalskiej w Polsce Do rasy Simentalskiej zalicza się bydło tej rasy pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz potomstwo pochodzące z kojarzenia w/w bydła.

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiejski Juchowo Radacz Kądzielnia. Ludzie Ludziom. Projekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego

Projekt Wiejski Juchowo Radacz Kądzielnia. Ludzie Ludziom. Projekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego Projekt Wiejski Juchowo Radacz Kądzielnia Ludzie Ludziom Projekt Fundacji im. Stanisława Karłowskiego Tworzenie miejsc życia kulturalnego Celem Projektu jest tworzenie miejsc życia kulturalnego na wsi.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......... REGON/ PESEL*:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE (dane wypełniane tylko

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE Kraków 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie materiałów w całości lub części za zgodą DJ Group lub Educagri Editions www.djgroup.com.pl Układanie DAWEK w programie INRAtion-PrevAlim

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Dobór ras i praca hodowlana w stadach bydła mięsnego w warunkach ekologicznych

Dobór ras i praca hodowlana w stadach bydła mięsnego w warunkach ekologicznych Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 3: 8 15 P. Wójcik i A. Czubska Dobór ras i praca hodowlana w stadach bydła mięsnego w warunkach ekologicznych Piotr Wójcik, Angelina Czubska Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

104 +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67. Lizawki solne. Lizawka solna LISAL 10 kg. Lizawka solna LISAL M 10 kg. Lizawka solna MULTI LISAL SE

104 +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67. Lizawki solne. Lizawka solna LISAL 10 kg. Lizawka solna LISAL M 10 kg. Lizawka solna MULTI LISAL SE 05 ŻYWIENIE Lizawki solne Lizawka solna LISAL 10 kg SKŁAD MINERALNY: sód (Na) 374 g/kg min.; chlor (Cl) 576 g/kg min. PRZEZNACZENIE: Jako dodatek żywieniowy, uzupełniający niedobór soli. Nr kat. 7100 Lizawka

Bardziej szczegółowo

Nominowani do Konkursu Producent, Hodowca Trzody Chlewnej roku 2010 VII edycja

Nominowani do Konkursu Producent, Hodowca Trzody Chlewnej roku 2010 VII edycja Nominowani do Konkursu Producent, Hodowca Trzody Chlewnej roku 2010 VII edycja Producenci nominowani przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego: woj. dolnośląskie ZBIGNIEW KRZYŻANOWSKI z miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Więcej białka, większy zysk

Więcej białka, większy zysk Więcej białka, większy zysk Wiemy, co w trawach piszczy Passion for Grass GRoyal Barenbrug Group to globalnie działająca na rynku nasion spółka z siedzibą w Holandii. Do dziś Barenbrug Group pozostaje

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Stado zachowawcze bydła polskiego czerwonego w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie

Stado zachowawcze bydła polskiego czerwonego w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie Wiadomości Zootechniczne, R. XLIII (2005), 2: 126-130 Stado zachowawcze bydła polskiego czerwonego w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie Henryk Jabłoński Stacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA W-1.1_121/135 PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA Tytuł operacji: Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych WNIOSKODAWCA Imię (Nazwa firmy) Nazwisko (Nazwa firmy cd.) Ulica Nr domu/lokalu Miejscowość Kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce.

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce. Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce. Do rasy simentalskiej zalicza się bydło tej rasy pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz potomstwo pochodzące z kojarzenia w/w bydła.

Bardziej szczegółowo

PASZE. I mieszanki PASZOWE DLA BYDŁA. WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW

PASZE. I mieszanki PASZOWE DLA BYDŁA. WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW PASZOWE I mieszanki PASZE DLA BYDŁA WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKoMa to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego. Doskonale

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ... genetyka

Przyszłość ... genetyka Przyszłość Aleksander Osten-Sacken, Holenderska Genetyka Plus sp. z o.o Kłopoty zdrowotne i wzrost inbredu wywołują coraz większy niepokój właścicieli stad krów holsztyńsko-fryzyjskich. Przyrost spokrewnienia

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOWOŚĆ. Jałówka (7638) Mieszanka Prostim Prostim Jałówka (7330) Linia OptiStim Krowa ML (7643) Krowa EL (7645)

NOWOŚĆ NOWOŚĆ. Jałówka (7638) Mieszanka Prostim Prostim Jałówka (7330) Linia OptiStim Krowa ML (7643) Krowa EL (7645) BYDŁO www.lnb.pl Cielęta Jałówki Krowy mleczne - laktacja Krowy mleczne - zasuszenie Opasy Preparaty mlekozastępcze Lonolac 1 (6225) Lonolac 2 (6222) Lonolac Len (6224) Lonomilk BabyStar (6212) Lonomilk

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WPROWADZENIA W POLSCE WSPÓLNYCH ORGANIZACJI RYNKÓW ZBÓŻ, MLEKA I MIĘSA NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE (wersja poprawiona)

WPŁYW WPROWADZENIA W POLSCE WSPÓLNYCH ORGANIZACJI RYNKÓW ZBÓŻ, MLEKA I MIĘSA NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE (wersja poprawiona) FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.com.pl/saepr tel. (+48 22) 623-10-01 623-26-07 fax. (+48 22)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UTRZYMYWANIA BYDŁA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

WARUNKI UTRZYMYWANIA BYDŁA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU Danuta Nowak WARUNKI UTRZYMYWANIA BYDŁA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Poznań 2013 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014 WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014 Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. Przebudowa części stodoły z oborą, na oborę alkierzową dla krów mlecznych z rozbudową.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. Przebudowa części stodoły z oborą, na oborę alkierzową dla krów mlecznych z rozbudową. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Przebudowa części stodoły z oborą, na oborę alkierzową dla krów mlecznych z rozbudową. Inwestor : Karolina i Maciej Kowalski Lokalizacja : wieś Gromadno 89-300 Wyrzysk

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC KONTROLNYCH

TEMATY PRAC KONTROLNYCH TEMATY PRAC KONTROLNYCH rok szkolny 2014/2015 Kurs R3 ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej NAUCZYCIEL: Joanna Niebieszczańska 1. Wymień i opisz czynności pielęgnacyjne u koni i

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Wyjazdy zawodowe klasy IV technikum rolniczego w ramach programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Bardziej szczegółowo

Teraz produkty z Keragenem wzmocnione dodatkowym pakietem chronionych witamin z grupy B

Teraz produkty z Keragenem wzmocnione dodatkowym pakietem chronionych witamin z grupy B Teraz produkty z Keragenem wzmocnione dodatkowym pakietem chronionych witamin z grupy B Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost wydajności mlecznej krów, co związane było z

Bardziej szczegółowo

- ZAUFALI NAM M.IN.: -

- ZAUFALI NAM M.IN.: - NOWY RAPORT ROLNY - KIM WŁAŚCIWIE JESTEŚMY? Nazwa Raport Rolny brzmi Ci znajomo? Na pewno Tak! Na rynku prasy rolniczej działamy już 12 rok. W tym czasie wydaliśmy ponad 100 numerów naszego miesięcznika,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej. Część I POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O AKTYWNOŚCI DOBOWEJ KRÓW W STADACH PRODUKCYJNYCH. Piotr Wójcik Instytut Zootechniki PIB

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O AKTYWNOŚCI DOBOWEJ KRÓW W STADACH PRODUKCYJNYCH. Piotr Wójcik Instytut Zootechniki PIB EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O AKTYWNOŚCI DOBOWEJ KRÓW W STADACH PRODUKCYJNYCH Piotr Wójcik Instytut Zootechniki PIB Aktywność dobowa Czynność Czas trwania (godz.) Krotność czynności Leżenie odpoczynek

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ŻYWIENIE OD CIELĘCIA DO WYSOKOWYDAJNEJ KROWY

KOMPLEKSOWE ŻYWIENIE OD CIELĘCIA DO WYSOKOWYDAJNEJ KROWY KOMPLEKSOWE ŻYWIENIE OD CIELĘCIA DO WYSOKOWYDAJNEJ KROWY Wariant I STANDARDOWY ODCHÓW CIELICZEK KISZONKI SIARA MIKO TURBO MIKO EXTRA MIKO NORMAL SIANO Pasze treściwe JUNIOR CJ KROWA 1% Koncentraty biakowe

Bardziej szczegółowo

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE* Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela* Ja, niżej podpisany/a imiona rodziców urodzony/a

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ...

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W ... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia.. nr rej. ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU / ODDZIAŁ W 1. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora Zespół ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego)

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ WARSZAWA KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego) BUDYNKI OBÓR SILOSY

Bardziej szczegółowo