Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014"

Transkrypt

1 Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Wanda Furman Przegaliny Duże woj. lubelskie Areał gospodarstwa to 25 ha, w tym 19,39 ha to grunty orne, 5,61 ha łąk i pastwisk. Poza tym gospodarstwo dzierżawi 23,61 ha, w tym 8,61 to grunty orne, a pozostałe 15 ha to łąki i pastwiska. Całość gruntów ornych obsiewana jest kukurydzą przeznaczoną na kiszonkę. Stado hodowlane rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 60 szt., polska czerwona 11 szt. oraz 7 szt. stanowią mieszańce tych dwóch ras. Średnia roczna 73 szt. Obrót stada zamknięty. W 2013 r. sprzedano 36 cieląt, 1 buhaja i 28 krów. Reprodukcja rozszerzona. Liczba cieląt żywo urodzonych w 2013 r. to 81 szt., 2 szt. martwe. Średnia wydajność roczna 8475 kg mleka, 353 kg tłuszczu przy 4,17% tłuszczu i 283 kg białka przy 3,34% białka, LKS ok. 227 tys. Obecna ocena użytkowości mlecznej to metoda A4. W 2013 r. sprzedano l mleka i 14,5 t żywca wołowego (młode bydło opasowe i krowy wybrakowane). Krowy w ilości 54 szt. wpisane do ksiąg głównych, 19 szt. do ksiąg wstępnych. Hodowca ceni sobie współpracę z firmą Konrad i SHiUZ, które dostarczają nasienie buhajów z najwyższymi indeksami, w tym nasienie buhajów kazeinowych. Średnie zużycie porcji nasienia na skuteczne zacielenie: krowy 1,7; pierwiastki - 1,3. Wiek jałówek w dniu pierwszej inseminacji 16 m-cy. Długowieczność w laktacji: lakt. I 24 szt., lakt. II 16 szt., lakt. III 16 szt., lakt. IV 10 szt., lakt. V 5 szt., lakt. VI 2 szt. Omw 423 dni, omc 140 dni, okres zasuszenia 70 dni. W gospodarstwie prowadzona jest selekcja zwierząt, dotyczy to głównie krów starszych. Krowy brakowane są głównie z przyczyn niskich wydajności i zdrowotności. Brakowanie w stadzie jest na poziomie 30%. Poza selekcją warto zwrócić uwagę na krzyżowanie międzyrasowe, które ma miejsce w gospodarstwie. Rasa HF jest krzyżowana głównie z rasą NRF. Krzyżowanie to ma na celu poprawę płodności, poprawę wycieleń, zmniejszenie chorób mastitis. W produkcji bydła mlecznego hodowca zwraca uwagę na masy ciała zwierząt w poszczególnych grupach wiekowych. Średnie masy ciała krów kg, jałówek 450 kg, pierwiastek 550 kg. Korekcja racic wykonywana jest 2 razy w roku, a u jałówek przeprowa- 10

2 dza się ją w wieku m-cy. Odchód cieląt: w pierwszych 3 dniach cielęta spożywają siarę, następnie do 6 tyg. podawane są preparaty mlekozastępcze. Dodatkowo od 3 tyg. mają dostęp do niewielkiej ilości siana. Po 2 m-cach odstawiany jest preparat mlekozastępczy, wprowadzona jest kiszonka, ziarno kukurydzy i starter dla cieląt. Przez cały okres cielęta mają dostęp do wody. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. Krowy i młodzież w oborze wolnostanowiskowej utrzymywane są na ściółce. Krowy zasuszone znajdują się w oborze uwięziowej na rusztach, natomiast cielęta w oborze na ściółce głębokiej. Krowy dojne przez cały rok przebywają w oborze. Usuwanie odchodów w oborze wolnostanowiskowej odbywa się 2 razy dziennie ładowarką teleskopową na płytę gnojową. Obornik od młodzieży usuwany jest raz na tydzień. Natomiast odchody od cieląt 2 razy w roku. Dój odbywa się za pomocą hali typu autotandem 2x4 firmy Westfalia. Z osiągnięć hodowlanych, jakimi może pochwalić się hodowca jest zwiększenie wydajności o ponad 1 tys. l mleka na sztukę w przeciągu roku. Jest to zasługa współpracy z firmami paszowymi Dossche, Kojpasz, Josera, Timac Agro oraz innymi firmami zaopatrującymi gospodarstwo m.in. DeLaval, Westfalia, A-lima-Bis. W przyszłości hodowca myśli nad usprawnieniem niektórych zajęć w gospodarstwie. Planowany jest zakup stacji odpajania cieląt, budowa hali namiotowej, na przechowywanie pasz objętościowych, utwardzanie posesji przyoborowej i placu manewrowego. Pod względem genetycznym hodowca planuje zwiększyć udział zakupu nasienia seksownego i kazeinowego. Informacje przygotowała SM SPOMLEK Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Zbigniew Wiśniowski - Rybical woj. warmińsko-mazurskie Pow. użytków rolnych ogółem 115,25 ha, w tym grunty orne - 71,84,00 ha, łąki - 43,41 ha. Pow. użytków rolnych dzierżawionych 78,07 ha. Struktura zasiewów w gospodarstwie: kukurydza na kiszonkę - 23,82 ha, zboża: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto, mieszanki zbożowe 28,15 ha, mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi 19,87 ha. Struktura rasowa - rasa holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej. Kategorie bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt., jałówki od 1-2 lat 4 szt., % krów w strukturze kategorii bydła wynosi 39,23%. Obrót stada zamknięty. Liczba wybrakowanych krów w ciągu roku 6 szt. Liczba jałowic remontowych 15 szt., reprodukcja prosta. Liczba cieląt żywo urodzonych 45 szt., liczba cieląt padłych 5 szt., liczba cieląt odchowanych 45 szt. Bilans płodności średnio 80%. Sprzedaż mleka rocznie tys. kg do SM w Giżycku. Żywiec wołowy sprzedawany na rynku lokalnym. Liczba matek buhajów 0. Średnio rocznie pod kontrolą użytkowości mlecznej 47,8 krów. Wydajność mleka dla obory l o zawartości tłuszczu 4,55%, białka 3,28%, lks tys. Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych wg kategorii bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt. Krowy i jałowice zapładniane są poprzez inseminację. Nasienie kupowane jest ze SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Wiek 1-go krycia 14 m-cy, długowieczność w laktacjach 8 lat, okres zasuszenia 8 tyg., średnie zużycie porcji na skuteczność zacielenia 3,1 porcje nasienia: jałówki 2,2; pierwiastki 2 (średni wiek 28 m-cy). Krowy nie są inseminowane wg opracowanego planu kojarzenia. W oborze testuje się młode buhaje (umowa podpisana ze SHiUZ). W gospodarstwie prowadzona jest selekcja. Wybiera się zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej przeznaczone do dalszej hodowli. Stosuje się krzyżowanie międzyrasowe HF+RW czerwono-biała. Masa ciała zwierząt nie jest kontrolowana. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. życia do 1 m-ca po urodzeniu. Korekcję racic wykonuje się dwa razy w roku wiosną i jesienią. Obora wolnostanowiskowa ściółkowa. Korytarz paszowy jest przejazdowy i biegnie przez środek obory. Pasza zadawana jest wozem paszowym. Dój prowadzony jest dwa razy dziennie, grupowo po 8 krów. Hala udojowa rybia ość. Schładzalnik na mleko o poj. 4,0 tys. l. Pasze: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z traw i koniczyny oraz śruta zbożowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa, koncentraty i dodatki mineralne. Obornik usuwany jest mechanicznie. Rodzaj i ilość stosowanych pasz jest odpowiednia do poszczególnych grup zwierząt w zależności od kierunku użytkowania. Cielęta odsadzane są bezpośrednio po urodzeniu i przebywają początkowo do 1 m-ca w kojcach pojedynczych, później przebywają w kojcach grupowo. Pojone mlekiem od krów, a później wprowadzany jest preparat mlekozastępczy. Jałowice wychowywane są w osobnym budynku system utrzymania uwięziowy. Opas bydła w gospodarstwie nie jest prowadzony. Dobry stan zdrowia zwierząt, prawidłowy wzrost i dojrzewanie oraz dobra płodność i dobra produkcyjność. Obora wolnostanowiskowa zapewnia 11

3 zwierzętom swobodę poruszania się oraz dobre warunki środowiskowe: wentylacja, oświetlenie i odpowiedni mikroklimat. Zwierzęta mają stały dostęp do paszy i wody. Urządzenia do karmienia i pojenia są w bardzo dobrym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym. Hodowca zdobył I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie pod względem wydajności mlecznej. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. Plany dalszego doskonalenia to zwiększenie liczby bydła i powiększenia powierzchni gospodarstwa. Firmy, które wyposażyły gospodarstwo: DeLaval hala udojowa i schładzalnik na mleko, stacja paszowa, monitoring obory, MetalFach wóz paszowy. Gospodarstwo współpracowało i obecnie współpracuje z firmami: W-MODR Olsztyn, DeHeus, Wipasz, SANO, SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Informacje przygotowała Emilia Radek W-MODR Olsztyn Kategoria: Hodowca Bydła Mięsnego Zofia i Zbigniew Drobniak - Dąbrowa Górna woj. świętokrzyskie stroną jest dobry układ gospodarstwa. Wokół zmodernizowanych budynków jest usytuowane 4-hektarowe pastwisko, które będzie powiększane. Od kwietnia do października zwierzęta przebywają na pastwisku. Przed wyjściem na pastwisko przeprowadza się korekcję racic. W okresie zimowym zwierzęta żywione są kiszonką z kukurydzy i sianokiszonką. Hodowca doskonali stado w czystości rasy. Stosuje krycie naturalne - buhaj przebywa w stadzie. Co 2-3 lata jest wymieniany, aby uniknąć chowu wsobnego. Sztuki, które się zakwalifikują i jest na nie zbyt, sprzedawane są do dalszej hodowli, pozostałe opasane są do wag ciężkich ( kg). Średnio w ciągu roku rolnik sprzedaje ich ok. 13 szt. Hodowca należy do PZHiPBM. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze służące do uprawy gleby, pielęgnacji i ochrony roślin, zbioru płodów. Rolnik korzystał z dofinansowania z funduszy krajowych i unijnych, w tym z PROW W przyszłości Państwo Drobniakowie planują powiększyć stado krów mamek docelowo do 30 szt. W tym celu powiększają w miarę możliwości powierzchnię gospodarstwa i myślą o budowie nowej obory dostosowanej do tego systemu chowu - taniej i funkcjonalnej. Hodowca prezentuje swój dorobek hodowlany na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. W 2011 r. prezentowana stawka uzyskała superczempiona w kategorii bydła mięsnego oraz czempiona w kategorii krowa z cielęciem. Gospodarstwo współpracuje z ARiMR, ARR, PIORiN, Centralą Nasienną i ŚODR w Modliszewicach. Informacje przygotowali Damian Szpak, PZD Kielce Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Artur Lagierski - Słaboszowice woj. świętokrzyskie W 2013 r. powierzchnia gospodarstwa wynosiła ok. 30 ha. Obecnie zwiększyła się do ok. 40 ha. Hodowca ciągle zabiega o jej zwiększenie. W strukturze użytków rolnych prawie 50% stanowią trwałe użytki zielone (TUZ). W większości są to grunty III, IV klasy bonitacyjnej. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę krów mamek rasy limousine. Struktura zasiewów dostosowana jest pod potrzeby tej hodowli i produkcji wołowiny wysokiej jakości. Na gruntach ornych uprawiana jest pszenica, pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydza, ziemniaki. Stan pogłowia to: 17 krów, 6 jałówek, 7 opasów i 13 cieląt. Gospodarstwo ma charakter gospodarstwa rodzinnego. Pan Zbigniew przejął gospodarstwo w 2007 r. od rodziców. Zmodernizował je pod potrzeby chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Zaadaptował na te cele oborę i stodołę. Oborę uwięziową przebudował na wolnostanowiskową. Dodatnią Hodowca prowadzi gospodarstwo rodzinne wraz z rodzicami i bratem o powierzchni ok. 100 ha UR, z czego 80 ha własnych i 20 ha krótko i długotermino- 12

4 wych dzierżaw. Jest to gospodarstwo hodowlane ukierunkowane na produkcję mleka, materiału hodowlanego i wołowiny wysokiej jakości. W gospodarstwie hodowana jest rasa o dwukierunkowym użytkowaniu simental w typie mlecznym. Struktura zasiewów jest dostosowana, pod potrzeby hodowli bydła. Zboża 61,00 ha, kukurydza na kiszonkę 20,00 ha, motylkowe 4,00 ha, strączkowe 8,00 ha, trwałe użytki zielone (TUZ) intensywnie użytkowane 7,00 ha. Od 20 lat w gospodarstwie prowadzona jest ocena użytkowości mlecznej, a od 2005 r. wprowadzono rasę simental w typie mlecznym, która jest utrzymywana w czystości rasy. W październiku 2005 r. młody hodowca zakupił w Bieszczadach stado pierwszych 20 szt. rasy simental. Korzystając z kredytów preferencyjnych oraz SPO zakupił użytki rolne oraz podstawowy sprzęt rolniczy. Na chwilę obecną w gospodarstwie znajduje się 40 krów, 34 jałówki w tym: 4 szt. - jałówki cielne oraz 2 rozpłodniki (3 lata i 15 m-cy). Średnie stany roczne krów 40 szt., jałówek 17 szt. Hodowca uzyskuje u swoich krów 100% cielności i małe upadki cieląt - do 1%. Stosuje się otwarty obrót stada, reprodukcja prosta. Okres międzywycieleniowy wynosi ok. roku, a wiek pierwszego krycia jałówek - ok. 1,5 roku. Rozród opiera się na naturalnym cyklu płciowym krów. Stosowane jest nasienie najlepszych z rankingu buhajów MCHiRZ w Łowiczu /o Brzeście. Dobór buhajów pod względem doskonalenia cech funkcjonalno-produkcyjnych (łatwość wcieleń, wydajność oraz dobre umięśnienie). Latem stosuje się krycie naturalne niezacielonych przez inseminację krów starszym buhajem. Jałówki kryte są naturalnie młodszym buhajem w systemie haremowym - utrzymywanie pastwiskowe. Program hodowlany rolnika to utrzymanie stada w czystości i typie rasy dzięki stosowaniu selekcji samic i wykorzystywanie do rozpłodu nasienia odpowiednich buhajów. Gospodarstwo prowadzi sprzedaż nadwyżek materiału hodowlanego. Średnio w roku sprzedaje się ok. 10 szt. jałowic do dalszej hodowli. W gospodarstwie stosowany jest system utrzymania wolnostanowiskowego, tak u krów, jak i we wszystkich grupach wiekowych. Cielęta zaraz po urodzeniu przenoszone są do indywidualnych kojców, z tego powodu, że rasa simental charakteryzuje się bardzo silnym instynktem macierzyńskim. Cielęta są odpajane siarą, następnie mlekiem matki, a od 10 dnia przechodzą na preparaty mlekozastępcze. Od 8 tyg. przechodzą do kojców zbiorowych. Hodowca dostosował warunki bytowe do potrzeb behawioralnych tej rasy. Simental z racji swojego pochodzenia i mocnych i sprawnych nóg potrzebuje ruchu, najlepiej na trwałych użytkach zielonych. Pan Artur właśnie im takie warunki stworzył. Młodzież utrzymywana jest w systemie ściółkowym w zaadaptowanej i zmodernizowanej do tego celu stodole. Budynek przystosowany jest do utrzymywania młodzieży z możliwością swobodnego przemieszczania się (system półotwarty). W gospodarstwie prowadzony jest opas młodego bydła opasowego 13 szt. do wag ciężkich kg. Taką masę ciała uzyskują w wieku m-cy. Żywienie odsadków na cele hodowlane i opas oparte jest o dobrej jakości pasze objętościowe i treściwe: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka i słoma oraz dodatek pasz treściwych (śruta zbożowa). Krowy utrzymywane są w oborze kalenicowej wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce o wymiarach 36x18 wyposażonej w naświetle kalenicowe, drabiny paszowe i poidła automatyczne. W oborze jest korytarz paszowy z łatwym dojazdem przy transporcie pasz. Długość ciągu paszowego została zaplanowana w odniesieniu do liczby utrzymywanych zwierząt i konieczności zapewnienia im dostępu do paszy. W oborze znajduje się kojec przeznaczony na izolatkę. Dój odbywa się w starej oborze dojarką przewodową, skąd mleko przemieszcza się do schładzalnika w pomieszczeniu na mleko. Jest odbierane co drugi dzień w ilości ok l. przez OSM w Miechowie. Żywienie dostosowane jest do potrzeb stada. Podstawowe pasze to: zielonka pastwiskowa, siano, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, słoma i pasza treściwa. W żywieniu letnim krów oraz jałówek hodowlanych dominuje pastwisko - wypas kwaterowy (od wiosny do późnej jesieni) oraz sianokiszonka, słoma, okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. W żywieniu zimowym krów dominują siano i sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy jak również okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. Obornik usuwany jest 2 razy w roku (IV i XI) tak, aby na czas zimy zgromadziła się odpowiednia warstwa obornika, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w budynku i mniejsze zużycie pasz. Już od 9 lat hodowca bierze corocznie udział w Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicac. Jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego oraz Przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Kielcach (oddział Jędrzejów). Rolnik planuje dalszą modernizację i adaptację budynku gospodarczego do utrzymywania bydła oraz wybudowanie 2 przejazdowych silosów na kiszonkę.w gospodarstwie, oprócz pana Artura, pracują rodzice i brat, a przy zbiorach zbóż i kukurydzy z pomocą przychodzą ludzie i sprzęt z gospodarstwa wujka, z którym współpracują. Firmy, z którymi współpracuje gospodarstwo: PFHBiPM, PZHBS, PZHiPBM, Sano, Josera, De Heus, ARiMR, ARR, PIORIN, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Centrala Nasienna w Kielcach, Chempest, lokalne firmy działające w terenie, ŚODR Modliszewice. Informacje przygotowali Magdalena Mrówka, PZD Jędrzejów Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice 13

5 Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Krzysztof Grzywiński - Tropy Sztumskie woj. pomorskie Powierzchnia gospodarstwa 93,8833 ha, użytki rolne 91,1947 ha, użytki zielone 21,00 ha, dzierżawa 12 ha. Struktura zasiewów: buraki cukrowe 10 ha, kukurydza 7 ha, pszenica 45, rzepak 20 ha. Struktura rasowa: bydło rasy HF, krowy mleczne, jałowizna, cielęta. Obrót stada zamknięty, jałowice na remont 12 szt., krowy wybrakowane 5 szt. Liczba cieląt żywo urodzonych od 100 krów, liczba cieląt padłych 2, liczba cieląt odchowanych 19. W stadzie stosuje się zapłodnienie sztuczne nasieniem z firmy ABS, pierwsze krycie wykonuje się w wieku m-cy, wskaźnik rozrodu wynosi 1,2 u jałówek, 1,9 u pozostałych krów OMC u pierwiastek 138, u krów 157. W stadzie stosowany jest plan kojarzeń. W gospodarstwie stosuje się dekornizację wszystkich cieląt w wieku ok. 3 tyg. Korekcję racic wykonuje się u krów mlecznych i jałowic średnio 2 razy do roku wg potrzeb. Korekcji racic nie przeprowadza się jednocześnie dla całego stada, ma ona charakter indywidualny. Stosowany jest system uwięziowy na płytkiej ściółce. Odchów cieląt: cielęta po urodzeniu umieszczane są w cielętniku w osobnych boksach, następnie w wieku ok. 5-6 tyg. są przenoszone do kojców grupowych. Pojenie siarą odbywa się 3 razy dziennie do 7 dnia życia, następnie cielęta pojone są preparatem mlekozastępczym 2 razy dziennie i elektrolitami raz dziennie. Od 5 dnia życia wprowadzana jest pasza mussli do woli, od 4 tyg. do 2,5 miesiąca życia podaje się paszę korny. Po tym okresie wprowadza się pasza junior, dla młodzieży podaje się siano i lizawki witaminowe. Dostęp do czy- stej wody cielęta mają od urodzenia w boksach. Jałówki otrzymują sianokiszonkę, kiszonkę z kukurydzy, siano i słomę oraz wysłodki. Bydło opasowe nie jest utrzymywane. W obecnym miejscu gospodarstwo funkcjonuje od 1987 r., w 2006 r. zostało odziedziczone po rodzicach. Budynki inwentarskie są murowane, zbudowane z cegły pustakowej i więźby dachowej drewnianej. Gospodarstwo składa się z dwóch obór, duża obora budowana była w 1990 r., mniejsza w 1997 r. Obecnie w dużej oborze są 44 stanowiska na krowy dojne, ostatnia modernizacja odbyła się na przełomie 2013 i 2014 r. W ramach modernizacji został dobudowany nowy obiekt, w którym mieści się dojarnia, paszarnia, pomieszczenie socjalne i WC. W 2013 r. został zbudowany nowy cielętnik. Na terenie gospodarstwa znajduje się również stodoła, hala na zboże, dwa garaże na sprzęty rolnicze, silos paszowy oraz płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę. Pielęgnacja i profilaktyka: strzyżenie, usuwanie rogów i korekcja racic, podawanie witamin i mikroelementów. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Powierzchnia (m 2 ) i kubatury (m 3 ) na krowę -stanowisko 170cm x 120 cm. W gospodarstwie pracuje 4 członków rodziny, dodatkowo zatrudniony jest na stałe jeden pracownik, przy dojeniu pracują 2 osoby. Obora wyposażona jest w ładowarkę Wiedemann i wyciąg do obornika. Konkursy, w których gospodarstwo brało udział to: Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO Konkurs GOSPODARSTWO ROKU 2014 organizowany przez SM Spomlek - 1 miejsce w kategorii gospodarstwo duże pow. 300 tys. l rocznie. Obora spełnia wszystkie normy, dobrostan jest zapewniony. W 2013 r. syn brał udział w konkursie Młodego Hodowcy na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. W planach budowa dodatkowych silosów na kiszonkę i pomieszczenia do przechowywania słomy. Obecnie współpracujemy z wieloma firmami, obora wyposażona jest w schładzalnik do mleka o pojemności 3200 l i dojarkę przewodową firmy Alfa Laval, w gospodarstwie pracujemy traktorami firmy Masey Ferguson i New Holland, w zakresie żywienia współpracujemy w firmą DeHeus, Sano, Kemin i Chemirol, w nasienie buhajów zaopatrujemy się w firmie ABS, a środki czystości wykorzystywane na co dzień w produkcji w firmie Over. Informacje przygotowała SM SPOMLEK 14

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa*

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* Rocz. Nauk. Zoot., T. 41, z. 1 (2014) 9 19 Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* * Edward Dymnicki 1, Ewa Sosin-Bzducha 2, Zygmunt Reklewski

Bardziej szczegółowo

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne ISSN 1508-1192 Nr 50/3/2011 Buhaje nowe oraz inne, godne polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7 Ocena wartości użytkowej i hodowlanej knurów Piotr Garlicki 22 Kriobank

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu Dodatek bezpłatny nr 5 (259) 9 maja 2012 r. rolnicze ISSN 1230-882X abc Preparaty płynne, sypkie i granulowane Zakiszanie traw pod kontrolą Nadszedł czas sianokosów, dlatego warto przypomnieć sobie działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR DLA INSTALACJI DO INTENSYWNEGO CHOWU I HODOWLI DROBIU wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W UPROSZCZONYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego)

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego) OBORY SILOSY

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND. nr 1/2008

BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND. nr 1/2008 BIULETYN INFORMACYJNY LNB POLAND nr 1/2008 słowo wstępne Serdecznie witam wszystkich czytelników pierwszego wydania biuletynu informacyjnego LNB Poland. Zapraszam do czytania i aktywnego uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKORZYSTANIE 2

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKORZYSTANIE 2 IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK IZABELA ZIĘTEK MARCIN ŻEKAŁO Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015

Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015 Agro Show 2014 Chłodnie sadownicze Maszyny przeładunkowe Nowa seria T ciągników Valtra Przyczepy (bardziej) specjalistyczne Temat numeru Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK NR 1(28)/2014. Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz. na stronach 14-42

KWARTALNIK NR 1(28)/2014. Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz. na stronach 14-42 KWARTALNIK NR 1(28)/2014 Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz na stronach 14-42 Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi zatrudni na stanowiska: Analityk rynku Konstruktor - Technolog Inżynier ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla rozmnażania. Systemy zarządzania stadem

Rozwiązania dla rozmnażania. Systemy zarządzania stadem Systemy zarządzania stadem Rozwiązania dla rozmnażania Systemy zarządzania stadem Systemy zarządzania stadem Wprowadzenie... 3 System Heatime... 4 System Heatime Excell......................................................................................

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R.

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo