Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014"

Transkrypt

1 Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Wanda Furman Przegaliny Duże woj. lubelskie Areał gospodarstwa to 25 ha, w tym 19,39 ha to grunty orne, 5,61 ha łąk i pastwisk. Poza tym gospodarstwo dzierżawi 23,61 ha, w tym 8,61 to grunty orne, a pozostałe 15 ha to łąki i pastwiska. Całość gruntów ornych obsiewana jest kukurydzą przeznaczoną na kiszonkę. Stado hodowlane rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 60 szt., polska czerwona 11 szt. oraz 7 szt. stanowią mieszańce tych dwóch ras. Średnia roczna 73 szt. Obrót stada zamknięty. W 2013 r. sprzedano 36 cieląt, 1 buhaja i 28 krów. Reprodukcja rozszerzona. Liczba cieląt żywo urodzonych w 2013 r. to 81 szt., 2 szt. martwe. Średnia wydajność roczna 8475 kg mleka, 353 kg tłuszczu przy 4,17% tłuszczu i 283 kg białka przy 3,34% białka, LKS ok. 227 tys. Obecna ocena użytkowości mlecznej to metoda A4. W 2013 r. sprzedano l mleka i 14,5 t żywca wołowego (młode bydło opasowe i krowy wybrakowane). Krowy w ilości 54 szt. wpisane do ksiąg głównych, 19 szt. do ksiąg wstępnych. Hodowca ceni sobie współpracę z firmą Konrad i SHiUZ, które dostarczają nasienie buhajów z najwyższymi indeksami, w tym nasienie buhajów kazeinowych. Średnie zużycie porcji nasienia na skuteczne zacielenie: krowy 1,7; pierwiastki - 1,3. Wiek jałówek w dniu pierwszej inseminacji 16 m-cy. Długowieczność w laktacji: lakt. I 24 szt., lakt. II 16 szt., lakt. III 16 szt., lakt. IV 10 szt., lakt. V 5 szt., lakt. VI 2 szt. Omw 423 dni, omc 140 dni, okres zasuszenia 70 dni. W gospodarstwie prowadzona jest selekcja zwierząt, dotyczy to głównie krów starszych. Krowy brakowane są głównie z przyczyn niskich wydajności i zdrowotności. Brakowanie w stadzie jest na poziomie 30%. Poza selekcją warto zwrócić uwagę na krzyżowanie międzyrasowe, które ma miejsce w gospodarstwie. Rasa HF jest krzyżowana głównie z rasą NRF. Krzyżowanie to ma na celu poprawę płodności, poprawę wycieleń, zmniejszenie chorób mastitis. W produkcji bydła mlecznego hodowca zwraca uwagę na masy ciała zwierząt w poszczególnych grupach wiekowych. Średnie masy ciała krów kg, jałówek 450 kg, pierwiastek 550 kg. Korekcja racic wykonywana jest 2 razy w roku, a u jałówek przeprowa- 10

2 dza się ją w wieku m-cy. Odchód cieląt: w pierwszych 3 dniach cielęta spożywają siarę, następnie do 6 tyg. podawane są preparaty mlekozastępcze. Dodatkowo od 3 tyg. mają dostęp do niewielkiej ilości siana. Po 2 m-cach odstawiany jest preparat mlekozastępczy, wprowadzona jest kiszonka, ziarno kukurydzy i starter dla cieląt. Przez cały okres cielęta mają dostęp do wody. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. Krowy i młodzież w oborze wolnostanowiskowej utrzymywane są na ściółce. Krowy zasuszone znajdują się w oborze uwięziowej na rusztach, natomiast cielęta w oborze na ściółce głębokiej. Krowy dojne przez cały rok przebywają w oborze. Usuwanie odchodów w oborze wolnostanowiskowej odbywa się 2 razy dziennie ładowarką teleskopową na płytę gnojową. Obornik od młodzieży usuwany jest raz na tydzień. Natomiast odchody od cieląt 2 razy w roku. Dój odbywa się za pomocą hali typu autotandem 2x4 firmy Westfalia. Z osiągnięć hodowlanych, jakimi może pochwalić się hodowca jest zwiększenie wydajności o ponad 1 tys. l mleka na sztukę w przeciągu roku. Jest to zasługa współpracy z firmami paszowymi Dossche, Kojpasz, Josera, Timac Agro oraz innymi firmami zaopatrującymi gospodarstwo m.in. DeLaval, Westfalia, A-lima-Bis. W przyszłości hodowca myśli nad usprawnieniem niektórych zajęć w gospodarstwie. Planowany jest zakup stacji odpajania cieląt, budowa hali namiotowej, na przechowywanie pasz objętościowych, utwardzanie posesji przyoborowej i placu manewrowego. Pod względem genetycznym hodowca planuje zwiększyć udział zakupu nasienia seksownego i kazeinowego. Informacje przygotowała SM SPOMLEK Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Zbigniew Wiśniowski - Rybical woj. warmińsko-mazurskie Pow. użytków rolnych ogółem 115,25 ha, w tym grunty orne - 71,84,00 ha, łąki - 43,41 ha. Pow. użytków rolnych dzierżawionych 78,07 ha. Struktura zasiewów w gospodarstwie: kukurydza na kiszonkę - 23,82 ha, zboża: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto, mieszanki zbożowe 28,15 ha, mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi 19,87 ha. Struktura rasowa - rasa holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej. Kategorie bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt., jałówki od 1-2 lat 4 szt., % krów w strukturze kategorii bydła wynosi 39,23%. Obrót stada zamknięty. Liczba wybrakowanych krów w ciągu roku 6 szt. Liczba jałowic remontowych 15 szt., reprodukcja prosta. Liczba cieląt żywo urodzonych 45 szt., liczba cieląt padłych 5 szt., liczba cieląt odchowanych 45 szt. Bilans płodności średnio 80%. Sprzedaż mleka rocznie tys. kg do SM w Giżycku. Żywiec wołowy sprzedawany na rynku lokalnym. Liczba matek buhajów 0. Średnio rocznie pod kontrolą użytkowości mlecznej 47,8 krów. Wydajność mleka dla obory l o zawartości tłuszczu 4,55%, białka 3,28%, lks tys. Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych wg kategorii bydła: krowy mleczne 50 szt., jałówki cielne 15 szt. Krowy i jałowice zapładniane są poprzez inseminację. Nasienie kupowane jest ze SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Wiek 1-go krycia 14 m-cy, długowieczność w laktacjach 8 lat, okres zasuszenia 8 tyg., średnie zużycie porcji na skuteczność zacielenia 3,1 porcje nasienia: jałówki 2,2; pierwiastki 2 (średni wiek 28 m-cy). Krowy nie są inseminowane wg opracowanego planu kojarzenia. W oborze testuje się młode buhaje (umowa podpisana ze SHiUZ). W gospodarstwie prowadzona jest selekcja. Wybiera się zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej przeznaczone do dalszej hodowli. Stosuje się krzyżowanie międzyrasowe HF+RW czerwono-biała. Masa ciała zwierząt nie jest kontrolowana. Cielęta dekornizuje się w wieku 3 tyg. życia do 1 m-ca po urodzeniu. Korekcję racic wykonuje się dwa razy w roku wiosną i jesienią. Obora wolnostanowiskowa ściółkowa. Korytarz paszowy jest przejazdowy i biegnie przez środek obory. Pasza zadawana jest wozem paszowym. Dój prowadzony jest dwa razy dziennie, grupowo po 8 krów. Hala udojowa rybia ość. Schładzalnik na mleko o poj. 4,0 tys. l. Pasze: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z traw i koniczyny oraz śruta zbożowa, śruta sojowa, śruta rzepakowa, koncentraty i dodatki mineralne. Obornik usuwany jest mechanicznie. Rodzaj i ilość stosowanych pasz jest odpowiednia do poszczególnych grup zwierząt w zależności od kierunku użytkowania. Cielęta odsadzane są bezpośrednio po urodzeniu i przebywają początkowo do 1 m-ca w kojcach pojedynczych, później przebywają w kojcach grupowo. Pojone mlekiem od krów, a później wprowadzany jest preparat mlekozastępczy. Jałowice wychowywane są w osobnym budynku system utrzymania uwięziowy. Opas bydła w gospodarstwie nie jest prowadzony. Dobry stan zdrowia zwierząt, prawidłowy wzrost i dojrzewanie oraz dobra płodność i dobra produkcyjność. Obora wolnostanowiskowa zapewnia 11

3 zwierzętom swobodę poruszania się oraz dobre warunki środowiskowe: wentylacja, oświetlenie i odpowiedni mikroklimat. Zwierzęta mają stały dostęp do paszy i wody. Urządzenia do karmienia i pojenia są w bardzo dobrym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym. Hodowca zdobył I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie pod względem wydajności mlecznej. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. Plany dalszego doskonalenia to zwiększenie liczby bydła i powiększenia powierzchni gospodarstwa. Firmy, które wyposażyły gospodarstwo: DeLaval hala udojowa i schładzalnik na mleko, stacja paszowa, monitoring obory, MetalFach wóz paszowy. Gospodarstwo współpracowało i obecnie współpracuje z firmami: W-MODR Olsztyn, DeHeus, Wipasz, SANO, SHiUZ w Bydgoszczy o/olecko. Informacje przygotowała Emilia Radek W-MODR Olsztyn Kategoria: Hodowca Bydła Mięsnego Zofia i Zbigniew Drobniak - Dąbrowa Górna woj. świętokrzyskie stroną jest dobry układ gospodarstwa. Wokół zmodernizowanych budynków jest usytuowane 4-hektarowe pastwisko, które będzie powiększane. Od kwietnia do października zwierzęta przebywają na pastwisku. Przed wyjściem na pastwisko przeprowadza się korekcję racic. W okresie zimowym zwierzęta żywione są kiszonką z kukurydzy i sianokiszonką. Hodowca doskonali stado w czystości rasy. Stosuje krycie naturalne - buhaj przebywa w stadzie. Co 2-3 lata jest wymieniany, aby uniknąć chowu wsobnego. Sztuki, które się zakwalifikują i jest na nie zbyt, sprzedawane są do dalszej hodowli, pozostałe opasane są do wag ciężkich ( kg). Średnio w ciągu roku rolnik sprzedaje ich ok. 13 szt. Hodowca należy do PZHiPBM. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze służące do uprawy gleby, pielęgnacji i ochrony roślin, zbioru płodów. Rolnik korzystał z dofinansowania z funduszy krajowych i unijnych, w tym z PROW W przyszłości Państwo Drobniakowie planują powiększyć stado krów mamek docelowo do 30 szt. W tym celu powiększają w miarę możliwości powierzchnię gospodarstwa i myślą o budowie nowej obory dostosowanej do tego systemu chowu - taniej i funkcjonalnej. Hodowca prezentuje swój dorobek hodowlany na Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. W 2011 r. prezentowana stawka uzyskała superczempiona w kategorii bydła mięsnego oraz czempiona w kategorii krowa z cielęciem. Gospodarstwo współpracuje z ARiMR, ARR, PIORiN, Centralą Nasienną i ŚODR w Modliszewicach. Informacje przygotowali Damian Szpak, PZD Kielce Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Artur Lagierski - Słaboszowice woj. świętokrzyskie W 2013 r. powierzchnia gospodarstwa wynosiła ok. 30 ha. Obecnie zwiększyła się do ok. 40 ha. Hodowca ciągle zabiega o jej zwiększenie. W strukturze użytków rolnych prawie 50% stanowią trwałe użytki zielone (TUZ). W większości są to grunty III, IV klasy bonitacyjnej. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę krów mamek rasy limousine. Struktura zasiewów dostosowana jest pod potrzeby tej hodowli i produkcji wołowiny wysokiej jakości. Na gruntach ornych uprawiana jest pszenica, pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydza, ziemniaki. Stan pogłowia to: 17 krów, 6 jałówek, 7 opasów i 13 cieląt. Gospodarstwo ma charakter gospodarstwa rodzinnego. Pan Zbigniew przejął gospodarstwo w 2007 r. od rodziców. Zmodernizował je pod potrzeby chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Zaadaptował na te cele oborę i stodołę. Oborę uwięziową przebudował na wolnostanowiskową. Dodatnią Hodowca prowadzi gospodarstwo rodzinne wraz z rodzicami i bratem o powierzchni ok. 100 ha UR, z czego 80 ha własnych i 20 ha krótko i długotermino- 12

4 wych dzierżaw. Jest to gospodarstwo hodowlane ukierunkowane na produkcję mleka, materiału hodowlanego i wołowiny wysokiej jakości. W gospodarstwie hodowana jest rasa o dwukierunkowym użytkowaniu simental w typie mlecznym. Struktura zasiewów jest dostosowana, pod potrzeby hodowli bydła. Zboża 61,00 ha, kukurydza na kiszonkę 20,00 ha, motylkowe 4,00 ha, strączkowe 8,00 ha, trwałe użytki zielone (TUZ) intensywnie użytkowane 7,00 ha. Od 20 lat w gospodarstwie prowadzona jest ocena użytkowości mlecznej, a od 2005 r. wprowadzono rasę simental w typie mlecznym, która jest utrzymywana w czystości rasy. W październiku 2005 r. młody hodowca zakupił w Bieszczadach stado pierwszych 20 szt. rasy simental. Korzystając z kredytów preferencyjnych oraz SPO zakupił użytki rolne oraz podstawowy sprzęt rolniczy. Na chwilę obecną w gospodarstwie znajduje się 40 krów, 34 jałówki w tym: 4 szt. - jałówki cielne oraz 2 rozpłodniki (3 lata i 15 m-cy). Średnie stany roczne krów 40 szt., jałówek 17 szt. Hodowca uzyskuje u swoich krów 100% cielności i małe upadki cieląt - do 1%. Stosuje się otwarty obrót stada, reprodukcja prosta. Okres międzywycieleniowy wynosi ok. roku, a wiek pierwszego krycia jałówek - ok. 1,5 roku. Rozród opiera się na naturalnym cyklu płciowym krów. Stosowane jest nasienie najlepszych z rankingu buhajów MCHiRZ w Łowiczu /o Brzeście. Dobór buhajów pod względem doskonalenia cech funkcjonalno-produkcyjnych (łatwość wcieleń, wydajność oraz dobre umięśnienie). Latem stosuje się krycie naturalne niezacielonych przez inseminację krów starszym buhajem. Jałówki kryte są naturalnie młodszym buhajem w systemie haremowym - utrzymywanie pastwiskowe. Program hodowlany rolnika to utrzymanie stada w czystości i typie rasy dzięki stosowaniu selekcji samic i wykorzystywanie do rozpłodu nasienia odpowiednich buhajów. Gospodarstwo prowadzi sprzedaż nadwyżek materiału hodowlanego. Średnio w roku sprzedaje się ok. 10 szt. jałowic do dalszej hodowli. W gospodarstwie stosowany jest system utrzymania wolnostanowiskowego, tak u krów, jak i we wszystkich grupach wiekowych. Cielęta zaraz po urodzeniu przenoszone są do indywidualnych kojców, z tego powodu, że rasa simental charakteryzuje się bardzo silnym instynktem macierzyńskim. Cielęta są odpajane siarą, następnie mlekiem matki, a od 10 dnia przechodzą na preparaty mlekozastępcze. Od 8 tyg. przechodzą do kojców zbiorowych. Hodowca dostosował warunki bytowe do potrzeb behawioralnych tej rasy. Simental z racji swojego pochodzenia i mocnych i sprawnych nóg potrzebuje ruchu, najlepiej na trwałych użytkach zielonych. Pan Artur właśnie im takie warunki stworzył. Młodzież utrzymywana jest w systemie ściółkowym w zaadaptowanej i zmodernizowanej do tego celu stodole. Budynek przystosowany jest do utrzymywania młodzieży z możliwością swobodnego przemieszczania się (system półotwarty). W gospodarstwie prowadzony jest opas młodego bydła opasowego 13 szt. do wag ciężkich kg. Taką masę ciała uzyskują w wieku m-cy. Żywienie odsadków na cele hodowlane i opas oparte jest o dobrej jakości pasze objętościowe i treściwe: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka i słoma oraz dodatek pasz treściwych (śruta zbożowa). Krowy utrzymywane są w oborze kalenicowej wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce o wymiarach 36x18 wyposażonej w naświetle kalenicowe, drabiny paszowe i poidła automatyczne. W oborze jest korytarz paszowy z łatwym dojazdem przy transporcie pasz. Długość ciągu paszowego została zaplanowana w odniesieniu do liczby utrzymywanych zwierząt i konieczności zapewnienia im dostępu do paszy. W oborze znajduje się kojec przeznaczony na izolatkę. Dój odbywa się w starej oborze dojarką przewodową, skąd mleko przemieszcza się do schładzalnika w pomieszczeniu na mleko. Jest odbierane co drugi dzień w ilości ok l. przez OSM w Miechowie. Żywienie dostosowane jest do potrzeb stada. Podstawowe pasze to: zielonka pastwiskowa, siano, sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, słoma i pasza treściwa. W żywieniu letnim krów oraz jałówek hodowlanych dominuje pastwisko - wypas kwaterowy (od wiosny do późnej jesieni) oraz sianokiszonka, słoma, okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. W żywieniu zimowym krów dominują siano i sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy jak również okresowo 1-2 kg paszy treściwej z dodatkiem paszy mineralno-witaminowej + lizawki. Obornik usuwany jest 2 razy w roku (IV i XI) tak, aby na czas zimy zgromadziła się odpowiednia warstwa obornika, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w budynku i mniejsze zużycie pasz. Już od 9 lat hodowca bierze corocznie udział w Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicac. Jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego oraz Przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Kielcach (oddział Jędrzejów). Rolnik planuje dalszą modernizację i adaptację budynku gospodarczego do utrzymywania bydła oraz wybudowanie 2 przejazdowych silosów na kiszonkę.w gospodarstwie, oprócz pana Artura, pracują rodzice i brat, a przy zbiorach zbóż i kukurydzy z pomocą przychodzą ludzie i sprzęt z gospodarstwa wujka, z którym współpracują. Firmy, z którymi współpracuje gospodarstwo: PFHBiPM, PZHBS, PZHiPBM, Sano, Josera, De Heus, ARiMR, ARR, PIORIN, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Centrala Nasienna w Kielcach, Chempest, lokalne firmy działające w terenie, ŚODR Modliszewice. Informacje przygotowali Magdalena Mrówka, PZD Jędrzejów Krystyna Wieczorkiewicz, ŚODR Modliszewice 13

5 Kategoria: Ferma Bydła Mlecznego Krzysztof Grzywiński - Tropy Sztumskie woj. pomorskie Powierzchnia gospodarstwa 93,8833 ha, użytki rolne 91,1947 ha, użytki zielone 21,00 ha, dzierżawa 12 ha. Struktura zasiewów: buraki cukrowe 10 ha, kukurydza 7 ha, pszenica 45, rzepak 20 ha. Struktura rasowa: bydło rasy HF, krowy mleczne, jałowizna, cielęta. Obrót stada zamknięty, jałowice na remont 12 szt., krowy wybrakowane 5 szt. Liczba cieląt żywo urodzonych od 100 krów, liczba cieląt padłych 2, liczba cieląt odchowanych 19. W stadzie stosuje się zapłodnienie sztuczne nasieniem z firmy ABS, pierwsze krycie wykonuje się w wieku m-cy, wskaźnik rozrodu wynosi 1,2 u jałówek, 1,9 u pozostałych krów OMC u pierwiastek 138, u krów 157. W stadzie stosowany jest plan kojarzeń. W gospodarstwie stosuje się dekornizację wszystkich cieląt w wieku ok. 3 tyg. Korekcję racic wykonuje się u krów mlecznych i jałowic średnio 2 razy do roku wg potrzeb. Korekcji racic nie przeprowadza się jednocześnie dla całego stada, ma ona charakter indywidualny. Stosowany jest system uwięziowy na płytkiej ściółce. Odchów cieląt: cielęta po urodzeniu umieszczane są w cielętniku w osobnych boksach, następnie w wieku ok. 5-6 tyg. są przenoszone do kojców grupowych. Pojenie siarą odbywa się 3 razy dziennie do 7 dnia życia, następnie cielęta pojone są preparatem mlekozastępczym 2 razy dziennie i elektrolitami raz dziennie. Od 5 dnia życia wprowadzana jest pasza mussli do woli, od 4 tyg. do 2,5 miesiąca życia podaje się paszę korny. Po tym okresie wprowadza się pasza junior, dla młodzieży podaje się siano i lizawki witaminowe. Dostęp do czy- stej wody cielęta mają od urodzenia w boksach. Jałówki otrzymują sianokiszonkę, kiszonkę z kukurydzy, siano i słomę oraz wysłodki. Bydło opasowe nie jest utrzymywane. W obecnym miejscu gospodarstwo funkcjonuje od 1987 r., w 2006 r. zostało odziedziczone po rodzicach. Budynki inwentarskie są murowane, zbudowane z cegły pustakowej i więźby dachowej drewnianej. Gospodarstwo składa się z dwóch obór, duża obora budowana była w 1990 r., mniejsza w 1997 r. Obecnie w dużej oborze są 44 stanowiska na krowy dojne, ostatnia modernizacja odbyła się na przełomie 2013 i 2014 r. W ramach modernizacji został dobudowany nowy obiekt, w którym mieści się dojarnia, paszarnia, pomieszczenie socjalne i WC. W 2013 r. został zbudowany nowy cielętnik. Na terenie gospodarstwa znajduje się również stodoła, hala na zboże, dwa garaże na sprzęty rolnicze, silos paszowy oraz płyta gnojowa i zbiornik na gnojowicę. Pielęgnacja i profilaktyka: strzyżenie, usuwanie rogów i korekcja racic, podawanie witamin i mikroelementów. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Powierzchnia (m 2 ) i kubatury (m 3 ) na krowę -stanowisko 170cm x 120 cm. W gospodarstwie pracuje 4 członków rodziny, dodatkowo zatrudniony jest na stałe jeden pracownik, przy dojeniu pracują 2 osoby. Obora wyposażona jest w ładowarkę Wiedemann i wyciąg do obornika. Konkursy, w których gospodarstwo brało udział to: Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO Konkurs GOSPODARSTWO ROKU 2014 organizowany przez SM Spomlek - 1 miejsce w kategorii gospodarstwo duże pow. 300 tys. l rocznie. Obora spełnia wszystkie normy, dobrostan jest zapewniony. W 2013 r. syn brał udział w konkursie Młodego Hodowcy na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu. Hodowca jest członkiem PFHBiPM. W planach budowa dodatkowych silosów na kiszonkę i pomieszczenia do przechowywania słomy. Obecnie współpracujemy z wieloma firmami, obora wyposażona jest w schładzalnik do mleka o pojemności 3200 l i dojarkę przewodową firmy Alfa Laval, w gospodarstwie pracujemy traktorami firmy Masey Ferguson i New Holland, w zakresie żywienia współpracujemy w firmą DeHeus, Sano, Kemin i Chemirol, w nasienie buhajów zaopatrujemy się w firmie ABS, a środki czystości wykorzystywane na co dzień w produkcji w firmie Over. Informacje przygotowała SM SPOMLEK 14

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012 Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2012 Kategoria Hodowca Bydła Mlecznego Karolina Domańska-Bichta Janopol, gm. Kłoczew, pow. rycki, woj. lubelskie Pani Karolina Domańska-Bichta

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016 Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016 ORGANIZATOR: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego PATRONAT HONOROWY: Minister

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA ZAJĘCIA TERENOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU PODSTAWY PRODUKCJI I OCENY MLEKA ROK III Dnia 13 października 2015 roku studenci trzeciego roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka o specjalności

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013

Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013 Konkurs na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2013 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Bazylia i Eugeniusz Nowak - Dębowo, woj. kujawsko-pomorskie Bazylia i Eugeniusz Nowak Areał - 44,32 ha,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Zajęcia 2 Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Plan zajęć: 1. Cechy różnicujące organizację produkcji w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lista oceniająca wpływ środowiska krowy na zdrowie wymienia

Lista oceniająca wpływ środowiska krowy na zdrowie wymienia Lista oceniająca wpływ środowiska krowy na zdrowie wymienia 1. Dane gospodarstwa: imię i nazwisko adres telefon email 2. Lekarz weterynarii 3. Ilość sztuk bydła 4. Liczba sztuk krów dojnych 5. Liczba pierwiastek

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła

Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Praca hodowlana Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Duże zróżnicowanie, obserwowane w zakresie wydajności poszczególnych krów w obrębie rasy, zależy od wielu czynników genetycznych i środowiskowych.

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Plon Zużycie PP cena koszt prod

Plon Zużycie PP cena koszt prod Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 4,32 1980 8553,6 Brakowana locha kg 3,18 60 190,8 Loszka hodowlana szt. -900,00

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110 Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 5,36 1980 10612,8 Brakowana locha kg 3,96 60 237,6 Loszka hodowlana szt. -850,00

Bardziej szczegółowo

Hodowla Limousine: jak to wygląda w praktyce?

Hodowla Limousine: jak to wygląda w praktyce? https://www. Hodowla Limousine: jak to wygląda w praktyce? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 grudnia 2016 Gospodarstwo Marka Piętki znajduje się w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego

Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego Współpraca Zakładów Mięsnych Łmeat Łuków z producentami żywca wołowego - program Bliżej Siebie DR INŻ. PIOTR KOWALSKI ZM ŁMEAT - ŁUKÓW S.A. Skup bydła w latach 2007-2009 w ZM Łmeat Łuków S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe)

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 4,61 1980 9127,8 Brakowana locha kg 3,31 60 198,6 Loszka hodowlana szt. -900,00

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321 [05] 321 [05]-01-081 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Opracował Mateusz Tyl w ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych W projekcie

Bardziej szczegółowo

Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca?

Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca? .pl https://www..pl Ekstensywny chów bydła: czy to się opłaca? Autor: dr hab. inż. Maciej Adamski Data: 29 sierpnia 2016 Hodowla bydła w warunkach naturalnych oddziałuje korzystnie m.in. na kształt krajobrazu,

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji żywca wołowego

Technologie produkcji żywca wołowego Technologie produkcji żywca wołowego Opas bydła może być prowadzony w różnych warunkach środowiskowych i z różną intensywnością. O wynikach mięsnego użytkowania bydła decyduje szereg czynników, których

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka

Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka .pl Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka Autor: Agata Kalita Data: 1 grudnia 2015 Nowoczesna technologia nie ominęła mleczarstwa. Od ponad 20 lat właścicielom gospodarstw mlecznych na świecie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do decyzji znak: GKP 6220.1.2015 z dnia 21.04.2015 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy

Bardziej szczegółowo

Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego?

Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego? Wolnostanowiskowy czy uwięziowy system utrzymania bydła mięsnego? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 20 stycznia 2017 W wielu gospodarstwach w Polsce bydło mięsne jest utrzymywane w systemie uwięziowym.

Bardziej szczegółowo

Hodowla i uŝytkowanie bydła - red. Z. Litwińczuk, T. Szulc

Hodowla i uŝytkowanie bydła - red. Z. Litwińczuk, T. Szulc Hodowla i uŝytkowanie bydła - red. Z. Litwińczuk, T. Szulc Spis treści Przedmowa 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła 1.1. Zarys historyczny 1.2. Rozmieszczenie i produkcyjność bydta w świecie 1.3. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria produkcji zwierzęcej

Inżynieria produkcji zwierzęcej Tabele zootechniczne do projektu instalacji urządzeń technicznych w budynku inwentarskim z przedmiotu: Inżynieria produkcji zwierzęcej Spis treści I. Słowo wstępu...2 II. Zapotrzebowanie na wodę...2 Tabela

Bardziej szczegółowo

Chów bydła - arena dobrych idei

Chów bydła - arena dobrych idei .pl https://www..pl Chów bydła - arena dobrych idei Autor: Anna Klimecka Data: 1 lipca 2017 Gospodarstwo rodziny Strumiłowskich swój początek datuje na rok 2000. Wtedy Wojciech Strumiłowski miał do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM 12.10.2016 O zysku z produkcji mleka decydują nie tylko ceny skupu mleka, ale także koszty. Zysk to różnica pomiędzy ceną skupu, a kosztami produkcji. Zysk= - ( + ) Niekorzystne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA W-1.1_121 PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA Tytuł operacji: Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych WNIOSKODAWCA Imię (Nazwa firmy) Nazwisko (Nazwa firmy cd.) Ulica Nr domu/lokalu Miejscowość Kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego

Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego Pagina: Ferma Podpagina: Żywienie bydła Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego Niezależnie od kierunku produkcji, każde gospodarstwo, aby prawidłowo funkcjonować na rynku, musi być właściwie zorganizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013)

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013) Wiadomości Zootechniczne, R. LI (2013), 2: 128 132 XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Boguchwała, 29 30 czerwca 2013) K olejna Wystawa Zwierząt Hodowlanych została zorganizowana na terenach wystawowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka. Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska

Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka. Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska Prezentacja z zajęć terenowych z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka Gr 1, rok III Agata Stasiak Paulina Starzyńska W dniu 15.10.2013 r. w ramach zajęć z przedmiotu Podstawy produkcji i oceny mleka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2010 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (086) 275 89 00 fax (086) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ŻYWIENIOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOSPODARSTWA. Niezależność, skuteczność, jakość

DORADZTWO ŻYWIENIOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOSPODARSTWA. Niezależność, skuteczność, jakość DORADZTWO ŻYWIENIOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOSPODARSTWA Niezależność, skuteczność, jakość 1 2 ZASTANAWIASZ SIĘ JAK zoptymalizować żywienie krów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów? prawidłowo odchować cielęta?

Bardziej szczegółowo

Systemy utrzymania bydła

Systemy utrzymania bydła Systemy utrzymania bydła Chów zwierząt związany jest z ustawowo wskazanymi zobowiązaniami hodowców do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki te w postaci: niezbędnej do utrzymania

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI

WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI WYBRANE PROBLEMY W STADACH KRÓW MLECZNYCH DOJONYCH ROBOTAMI W PORÓWNANIU Z SYSTEMAMI KONWENCJONALNYMI Stanisław Winnicki Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu Radom, 25-26 kwietnia 2016 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek?

Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek? .pl Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 16 grudnia 2015 Na rynku pojawia się coraz więcej maszyn, dzięki którym zadawanie paszy staje się prostsze i przebiega

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia jałówek hodowlanych

Zasady żywienia jałówek hodowlanych .pl Zasady żywienia jałówek hodowlanych Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 1 marca 2016 1 / 5 .pl Odchów jałówek hodowlanych ma bezpośredni i niedoceniany wpływ na późniejsze efekty produkcyjne krów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych 1 Gospodarstwa ekologicze 1. Produkcja mleka (17 krów) 2. Warzywa: kalafiory fenkuły cebula 3. Owoce miękkie maliny truskawki 2 1. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych

Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych Pagina: Ferma Podpagina: Żywienie krów mlecznych Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych Bilans jest zestawieniem zapotrzebowania na poszczególne e w ciągu całego okresu ich skarmiania i

Bardziej szczegółowo

Ocena użytkowości mlecznej

Ocena użytkowości mlecznej Ocena użytkowości mlecznej System identyfikacji i rejestracji zwierząt Podstawą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest oznakowanie każdej krowy. Do roku 2001 oznakowane były tylko krowy objęte oceną,

Bardziej szczegółowo

Krzyżówki Simentala z rasami mięsnymi: dobry czy zły pomysł?

Krzyżówki Simentala z rasami mięsnymi: dobry czy zły pomysł? .pl https://www..pl Krzyżówki Simentala z rasami mięsnymi: dobry czy zły pomysł? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 grudnia 2016 Powszechnie wiadomo, że Simental jest rasą użytkowaną dwukierunkowo.

Bardziej szczegółowo

Dobrostan bydła Dobrostan Dobrostan Ochrona zwierząt hodowanych do celów rolniczych Utrzymywanie cieląt

Dobrostan bydła Dobrostan Dobrostan Ochrona zwierząt hodowanych do celów rolniczych Utrzymywanie cieląt Dobrostan bydła Sytuacja w której: zwierzęta na fermach przemysłowych utrzymywane były w zamkniętych budynkach w dużym zagęszczeniu, na podłożach powodujących ich obrażenia, karmione paszami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Sukces w oborze. linia standard

Sukces w oborze. linia standard Sukces w oborze linia standard Sprostać wymaganiom Prawidłowe żywienie mineralno-witaminowe jest niezbędnym elementem każdego programu żywieniowego. Postęp genetyczny i wzrastająca wydajność sprawiają,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich?

Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich? hodowla Aleksander Osten-Sacken Suchy Las Krzyżowanie alternatywą dla krów holsztyńsko-fryzyjskich? Celem krzyżowania krów holsztyńsko-fryzyjskich z buhajami innych ras mlecznych jest głównie poprawa zdrowotności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne praktyki hodowlane prezentowane podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand 2-8 października 2016r.

Innowacyjne praktyki hodowlane prezentowane podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand 2-8 października 2016r. Innowacyjne praktyki hodowlane prezentowane podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand 2-8 października 2016r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W grudniu 2013 roku populacja krów mlecznych wynosiła 2 299 083 sztuk stanowiąc 94,2%

Bardziej szczegółowo

Odchów cieląt: rasy mleczne i mięsne

Odchów cieląt: rasy mleczne i mięsne .pl https://www..pl Odchów cieląt: rasy mleczne i mięsne Autor: Szymon Adamek Data: 29 lutego 2016 Odchów cieląt oraz okres wycieleń bardzo często błędnie uważany jest przez hodowców za okres łatwy lub

Bardziej szczegółowo

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz M. Wieczorek-Dąbrowska i E. Malinowski Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 3: 82 87 Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz Marta Wieczorek-Dąbrowska, Eugeniusz Malinowski

Bardziej szczegółowo

Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego

Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego reportaż Intensywna produkcja mleka w warunkach precyzyjnego chowu bydła mlecznego Ferma krów w Gospodarstwie Hodowlanym Straduny Ferma krów w Stradunach Adama Pietruszyńskiego, w woj. warmińsko-mazurskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna Analitycy rynku mleka podają, że w 2015 roku utrzymywał się proces redukcji pogłowia krów.

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Genotyp i środowisko, a produkcja mleka

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o hodowli bydła mięsnego. Nasuwa się pytanie: moda to, czy konieczność?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO REGULAMIN PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA TYPU UŻYTKOWEGO MIĘSNEGO WARSZAWA 2016 PODSTAWA PRAWNA Ocena wartości użytkowej bydła typu użytkowego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 3 Metodyka... 3 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 6 Jęczmień ozimy... 7 Pszenżyto ozime... 8 Żyto ozime... 9 Pszenica jara...10 Jęczmień jary...11

Bardziej szczegółowo

Czy warto produkować?

Czy warto produkować? Czy warto produkować? Andrzej Mirek Zbigniwe Pustuła Blattin Polska sp. z o.o. Nic więc dziwnego, że wielu hodowców zaczyna bardziej przyglądać się kosztom produkcji mleka. Bardzo często to przyglądanie

Bardziej szczegółowo

Ocena Wartości Użytkowej Bydła

Ocena Wartości Użytkowej Bydła Ocena Wartości Użytkowej Bydła podstawą prowadzenia nowoczesnej hodowli bydła KROK PO KROKU DO SUKCESU 10 lat OCENY PFHBiPM 2 Wybór systemu Wybór metody oceny należy do Ciebie! Metoda oceny Minimalna ilość

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Paulina KOŁODZIEJSKA Luiza OSSOWSKA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH WPŁYW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 NA FUNKCJONOWANIE WYBRANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Zarys

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

O simentalach warto wiedzieć

O simentalach warto wiedzieć O simentalach warto wiedzieć Wśród przeważającej części hodowców bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej panuje fałszywe przekonanie o kiepskiej przydatności krów rasy simentalskiej pod względem produkcji mleka.

Bardziej szczegółowo

Nawożenie 5.3. Analizy gleb w ekologicznym gospodarstwie rolnym Pobieranie i przygotowanie próbek gleby

Nawożenie 5.3. Analizy gleb w ekologicznym gospodarstwie rolnym Pobieranie i przygotowanie próbek gleby Zawartość 139456 Wstęp 1. WPROWADZENIE DO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 1.1. Rolnictwo ekologiczne - stan obecny, perspektywy i kierunki zmian 1.2. Agroekologiczne i środowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA Przy stosowaniu MPU należy pamiętać, że wyżej wymienione efekty są możliwe tylko przy prawidłowym zbilansowaniu energetyczno-białkowym całej dawki pokarmowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207)

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) Dział programowy - Prowadzenie produkcji roślinnej - zna pojęcia z zakresu charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów .pl https://www..pl Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 14 grudnia 2015 Bydło mięsne bardzo dobrze wykorzystuje nawet słabej jakości pasze gospodarskie,

Bardziej szczegółowo

Modele gospodarstw rozwojowych

Modele gospodarstw rozwojowych 1 Modele gospodarstw rozwojowych Dyrektor: Roman Sass Tytuł: Modele gospodarstw rozwojowych Opracowanie: Aleksander Mostowski e-mail: aleksander.mostowski@kpodr.pl Tadeusz Sobczyński, Marek Nowacki Współpraca

Bardziej szczegółowo

sposób na poprawę rentowności

sposób na poprawę rentowności Cielęta sposób na poprawę rentowności Andrzej Mirek Zbigniew Pustuła Blattin Polska sp. z o.o. Dlaczego powinniśmy w ten sposób podchodzić do tego zagadnienia? Choćby dlatego, że mleczarnie obecnie kiepsko

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Krzyżowanie międzyrasowe bydła mlecznego Agnieszka Kądrowska, Marcin Gołębiewski SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Krzyżowanie międzyrasowe jest obecnie gorącym tematem

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto) 66 Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres 5-9.12.2016 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Jawor Milicz Polkowice Strzelin Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,40-0,80 0,40-0,80 0,50-0,80 0,70-0,90

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA DLA BYDŁA UZUPEŁNIAJĄCE MIESZANKI MLECZNEGO MLEKOMA WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKOMA to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach Average milk yield in recorded population during

Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach Average milk yield in recorded population during WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Tabela nr 1. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach 1912-2015 Average yield in recorded population during 1912-2015 Lata Year liczba krów

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo