Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012"

Transkrypt

1 Nowe funkcje oprogramowania SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012 SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2012

2 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...vi 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Dostosowane menu Enterprise PDM...7 Wyświetlanie pełnych nazw użytkowników w interfejsie użytkownika...9 Replikacja w warunkach pracy awaryjnej...10 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...10 Opcja Przejdź do...10 Eksportowanie list LM z wcięciami...11 Wyszukiwanie wewnątrz okien dialogowych powiązanych z plikami...12 Przełączanie wersji na karcie Gdzie używane...13 Paski narzędzi okna dialogowego...14 Zgodność z innymi produktami...16 Wydajność systemu...16 Rozszerzony dostęp klienta internetowego...16 ii

3 Informacje prawne , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Mass USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej. Informacje patentowe Oprogramowanie 3D CAD SolidWorks jest chronione patentami USA nr 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1,116,190 i JP 3,517,643). Oprogramowanie edrawings jest chronione patentem USA nr 7,184,044; patentem USA nr 7,502,027; oraz patentem kanadyjskim nr 2,318,706. Patenty zgłoszone w USA i za granicą. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks. CircuitWorks, Flopress, TolAnalyst oraz changeworks są znakami towarowymi firmy DS SolidWorks. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd. SolidWorks 2012, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, edrawings Professional i SolidWorks Sustainability są nazwami produktu DS SolidWorks. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Oprogramowanie jest przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R (październik 1995), składającym się z komercyjnego oprogramowania komputerowego" i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów iii

4 Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48 C.F.R ; lub do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie z przepisami 48 C.F.R (czerwiec 1995) i (czerwiec 1995). W przypadku otrzymania zamówienia z agencji Rządu Stanów Zjednoczonych na dostarczenie Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie, użytkownik powiadomi DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w przeciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć czy odrzucić takie żądanie. Dostawca/ producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium, Professional i Education Części tego oprogramowania Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry Software Limited: D-Cubed 2D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed 3D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed PGM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed CDM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed AEM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Ltd. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania zawierają Phys by NVIDIA, Części tego oprogramowania Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty zgłoszone. Części tego oprogramowania DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach. Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich SolidWorks znajdują się w menu Pomoc > Informacje. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation Części tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o prawach autorskich dla produktu SolidWorks Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Oracle iv

5 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktów edrawings Części tego oprogramowania Tech Soft 3D. Części tego oprogramowania Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Części tego oprogramowania Dconnexion. Części tego oprogramowania Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. Oprogramowanie jest oparte na pracy Independent JPEG Group. v

6 Wprowadzenie Ten przewodnik zawiera opis nowych i zmienionych w wersji 2012 możliwości oprogramowania SolidWorks Enterprise PDM. Odbiorcy Przewodnik ten jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników oprogramowania SolidWorks Enterprise PDM. vi

7 1 SolidWorks Enterprise PDM Dostępne jako oddzielnie sprzedawany produkt, który może być używany łącznie z produktami SolidWorks Standard, SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium. Rozdział ten zawiera następujące tematy: Narzędzie administracyjne Eksplorator plików i dodatek SolidWorks Zgodność z innymi produktami Wydajność systemu Rozszerzony dostęp klienta internetowego Narzędzie administracyjne Dostosowane menu Enterprise PDM Można dostosować sposób wyświetlania menu i podmenu w interfejsie użytkownika Eksploratora Windows. Na pasku menu narzędzia Enterprise PDM można zmieniać dostępne polecenia oraz ich kolejność w menu: Akcje Modyfikuj Wyświetlanie Narzędzia Można dostosowywać menu skrótów wyświetlane w okienku widoku plików, kiedy: Wybrane są pliki Wybrane są foldery Nic nie jest wybrane Dostosowywanie menu Strona Menu w oknie dialogowym Ustawienia pozwala na dostosowanie menu widocznych dla użytkowników w widoku plików Eksploratora Windows. Aby dostosować menu użytkownika, należy: 1. W narzędziu administracyjnym rozwinąć pozycję Użytkownicy, a następnie dwukrotnie kliknąć użytkownika, którego menu ma zostać dostosowane. 2. W oknie dialogowym Właściwości kliknąć Ustawienia. 3. W lewym okienku okna dialogowego użytkownika Ustawienia kliknąć pozycję Menu. 7

8 4. Z listy rozwijanej Menu docelowe wybrać menu widoku plików do modyfikacji: Kliknięcie tła prawym przyciskiem myszy Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy Kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy Pasek\Akcje Pasek\Modyfikuj Pasek\Wyświetlaj Pasek\Narzędzia Kiedy nic nie jest zaznaczone, a użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy, wyświetlane jest menu podręczne. Kiedy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w sytuacji, gdy jest zaznaczony plik, wyświetlane jest menu podręczne. Kiedy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w sytuacji, gdy jest zaznaczony folder, wyświetlane jest menu podręczne. Menu Akcje na pasku menu oprogramowania Enterprise PDM. Menu Modyfikuj na pasku menu oprogramowania Enterprise PDM. Menu Wyświetlaj na pasku menu oprogramowania Enterprise PDM. Menu Narzędzia na pasku menu oprogramowania Enterprise PDM. Widoczne są polecenia z wybranego menu. 5. Wykonać dowolną z poniższych czynności: Aby usunąć polecenie, należy je zaznaczyć i kliknąć. Aby dodać separator do menu, należy wybrać polecenie, które ma znaleźć się poniżej separatora, i kliknąć. Aby dodać polecenie do menu, należy wyświetlić dostępne polecenia pod pozycją Dostępne polecenia, a następnie przejść do karty Lista płaska lub Skategoryzowane. Następnie przeciągnąć polecenie w żądane miejsce lub kliknąć w celu dodania wybranego polecenia na spodzie menu. Aby zmienić położenie polecenia lub rozdzielenia w menu, należy je zaznaczyć i kliknąć lub 6. Aby zmodyfikować inne menu, powtórzyć kroki 4 i 5. Można dodać to samo polecenie do wielu menu. 7. Wykonać jedną z poniższych czynności: Kliknąć Zastosuj, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Ustawienia. Kliknąć Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia bez zapisywania zmian. Kiedy pojawi się monit o potwierdzenie zamiaru odrzucenia zmian, należy kliknąć Tak. 8

9 Kopiowanie ustawień menu Możliwe jest utworzenie dostosowanych menu dla jednego użytkownika i skopiowanie ich dla innych użytkowników. Aby skopiować dostosowane menu od innego użytkownika, należy: 1. Na stronie Menu okna dialogowego Ustawienia kliknąć Kopiuj. 2. W oknie dialogowym Kopiuj ustawienia menu w polu Menu do skopiowania wykonać jedną z następujących czynności: Wybrać <Kopiuj wszystkie menu>. Wybrać pojedyncze menu do skopiowania. 3. W polu Użytkownik źródłowy wybrać użytkownika, którego ustawienia mają zostać skopiowane. 4. Kliknąć OK. 5. Kliknąć Zastosuj. Przywracanie domyślnych ustawień menu W menu użytkownika można przywrócić ustawienia domyślne. Operacja resetowania powoduje powrót do ustawień domyślnych we wszystkich menu. 1. Na stronie Menu okna dialogowego Ustawienia kliknąć opcję Zresetuj. 2. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie zamiaru zresetowania ustawień wszystkich menu należy kliknąć OK. Wyświetlanie pełnych nazw użytkowników w interfejsie użytkownika Jeśli nazwy logowania są zaszyfrowane, można wyświetlić w interfejsie użytkownika pełne nazwy użytkowników, aby łatwiej zidentyfikować osobę używającą pliku. W oprogramowaniu Enterprise PDM nazwy użytkowników są wyświetlane w celu wskazania, kto wyewidencjonował lub utworzył pliki, wysłał lub otrzymał wiadomości lub rozpoczął czynności wykonywane na plikach. Jeśli firma tworzy użytkowników z przyciętymi nazwami użytkowników, na przykład przez ich importowanie z usługi Windows Active Directory, zidentyfikowanie osób wyłącznie na podstawie nazw logowania może być trudne. W narzędziu administracyjnym można zmienić ustawienia użytkowników i wybrać opcję wyświetlania w interfejsie użytkownika pełnych nazw. Warto porównać przykłady z kolumny Wyewidencjonowane przez w widoku plików Eksploratora Windows: 9

10 Wyświetlane nazwy logowania: Wyświetlane pełne nazwy: Aby wyświetlać pełne nazwy użytkowników, należy: 1. W lewym okienku narzędzia administracyjnego rozwinąć pozycję Użytkownicy. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy swoją nazwę użytkownika i kliknąć Ustawienia. 3. W lewym okienku okna dialogowego Ustawienia kliknąć pozycję Eksplorator. 4. W obszarze Różne wybrać Pokaż pełne nazwy użytkowników. 5. Kliknąć Zastosuj. Replikacja w warunkach pracy awaryjnej Replikacja jest odporna na usterki i może obsługiwać scenariusze WAN, kiedy nie wszystkie serwery są zawsze dostępne. Jeśli nie powiedzie się pierwsza próba przywrócenia pliku, serwer archiwizacji skorzysta z tabeli odnośników, aby wybrać inne serwery na potrzeby replikacji pliku. Tabela ustawia priorytety serwerów na podstawie ustawień replikacji wprowadzonych w narzędziu administracyjnym. Jeśli nie powiedzie się żadna z prób pobrania pliku, serwer archiwizacji powtórzy operację. Domyślnie serwer replikacji powtarza operację dwukrotnie przed całkowitym przerwaniem. Można zmienić liczbę kolejnych prób, tworząc na serwerze archiwizacji nowy klucz DWORD o nazwie RetriesCount w następującej lokalizacji rejestru: HK_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\ PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\vault_name Wartość szesnastkowa wpisana w słowie kluczowym RetriesCount określa liczbę ponawianych prób. Eksplorator plików i dodatek SolidWorks Opcja Przejdź do Opcja Przeglądaj w menu skrótów kart Zawartość oraz Gdzie używane zmienia element aktywny karty na plik odniesienia, do którego przechodzi użytkownik. We wcześniejszych wersjach opcja Przeglądaj otwierała nowe okno Eksploratora Windows. W oprogramowaniu SolidWorks Enterprise PDM 2012 opcja Przeglądaj zmienia element aktywny na plik odniesienia bez otwierania nowego okna. Nowe zachowanie dotyczy także nawigowania do plików w przechowalni za pomocą kart Zawartość oraz Gdzie używane w oknach dialogowych Otwórz oraz Zapisz jako. Z takim 10

11 działaniem można się spotkać przy otwieraniu okien dialogowych z poziomu oprogramowania SolidWorks oraz dowolnej, standardowej aplikacji Microsoft Windows, np. Notatnik czy Microsoft Office. Nowe okno można otworzyć także za pomocą opcji Przeglądaj w nowym oknie. Korzystanie z opcji Przeglądaj Opcja Przeglądaj jest przydatna, kiedy trzeba zmienić aktywny element do pliku odniesienia bez otwierania nowego okna dialogowego. Ten prosty przykład przedstawia, w jaki sposób zmienić element aktywny karty Zawartość na plik odniesienia bez otwierania nowego okna dialogowego. 1. W okienku widoku plików wybrać plik z przechowalni i kliknąć kartę Zawartość w celu wyświetlenia plików, do których się on odnosi. 2. Kliknąć plik odniesienia prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przeglądaj. Element aktywny karty Zawartość zmieni się na wybrany plik. Używanie opcji Przeglądaj w nowym oknie Opcja Przeglądaj w nowym oknie jest przydatna, kiedy trzeba otworzyć nowe okno z wybranym plikiem ustawionym jako element aktywny. 1. W okienku widoku plików wybrać plik z przechowalni i kliknąć kartę Gdzie używane w celu wyświetlenia plików, które się do niego odnoszą. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, po czym kliknąć pozycję Przeglądaj w nowym oknie. Zostanie otwarte nowe okno w tym samym folderze i tej samej karcie, ale ze zmienionym elementem aktywnym do wskazanego pliku. Okno oryginalne pozostanie otwarte. Eksportowanie list LM z wcięciami Można zachować strukturę wcięć obliczonej listy materiałów aplikacji Enterprise PDM lub listy zapisanej podczas eksportowania jej do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Po pojawieniu się monitu należy dodać do pliku wynikowego kolumnę Poziom. Dodana kolumna będzie zawierać numeryczną reprezentację poziomów list materiałów. Aby zachować strukturę wcięć listy materiałów, należy: 1. W Eksploratorze Windows wybrać złożenie z przechowalni. 2. Na karcie Lista materiałów kliknąć Wyświetlanie LM - wcięte. 3. Kliknąć Otwórz jako CSV. 4. Kiedy pojawi się monit o utworzenie w pliku CSV kolumny Poziom, kliknąć Tak. Kolumna Poziom z wartościami numerycznymi odpowiadającymi strukturze listy materiałów będzie się znajdować w pierwszej kolumnie arkusza kalkulacyjnego. Kolumny tej można użyć do posortowania eksportowanej listy materiałów. 11

12 Wyszukiwanie wewnątrz okien dialogowych powiązanych z plikami Wbudowana w aplikację Enterprise PDM funkcja wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie plików i folderów w Eksploratorze Windows oraz wszystkich standardowych oknach dialogowych powiązanych z plikami. Ta metoda służy do wyszukiwania z poziomu: Okien dialogowych oprogramowania SolidWorks powiązanych z plikami, np. Otwórz, Zapisz jako, Wstaw oraz Zastąp. Okien dialogowych Otwórz oraz Zapisz jako w aplikacjach takich, jak Microsoft Word i Excel czy Adobe Reader. Aby wykonać wyszukiwanie osadzone, należy: 1. Wykonać jedną z następujących czynności: Kliknąć Otwórz wyszukiwanie Domyślnie używana jest karta Pełne wyszukiwanie. (pasek menu Enterprise PDM). Jeśli dostępnych jest wiele kart wyszukiwania plików, rozwinąć obszar Otwórz wyszukiwanie i wybrać kartę do zastosowania. Karta wyszukiwania zostanie wyświetlona w prawym górnym okienku. 2. Wykonać jedną z poniższych czynności: Użyć kryteriów z karty do zdefiniowania wyszukiwania i kliknąć Rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieją wyszukiwania zapisane jako ulubione, rozwinąć pozycję Ulubione wyszukiwania i wybrać żądane wyszukiwanie. 3. Aby przywrócić wartości domyślne we wszystkich polach karty wyszukiwania, kliknąć Wyczyść wyszukiwanie. 4. Aby zamknąć wyszukiwanie osadzone, kliknąć Zamknij wyszukiwanie. 12

13 Wyszukiwanie osadzone służy wyłącznie do wyszukiwania plików i folderów. Aby wyszukiwać elementy lub użytkowników, należy użyć narzędzia Wyszukiwanie Enterprise PDM. Aby otworzyć okno dialogowe Wyszukiwanie Enterprise PDM, należy: 1. Rozwinąć element Otwórz wyszukiwanie i kliknąć Narzędzie wyszukiwania. 2. Wybrać z listy Wyszukiwania w lewym okienku żądaną kartę wyszukiwania. Przełączanie wersji na karcie Gdzie używane Na karcie Gdzie używane można za pomocą przycisku Wersja przełączać się pomiędzy wyświetlaniem odniesień dla wszystkich wersji pliku i wybraniem wersji pliku, dla której są wyświetlane odniesienia. Ponadto zmieniono działanie przycisku Konfiguracje na kartach Gdzie używane oraz Zawartość. Teraz ukrywa on wszystkie konfiguracje lub pozwala wybrać konfigurację do zastosowania. Stany przełączania Wersja oraz Konfiguracje utrzymują się: Kiedy wybrany zostanie inny plik w widoku plików Po zmianie folderu Pomiędzy sesjami przechowalni aplikacji Enterprise PDM Wyświetlanie informacji o wersji Na karcie Gdzie używane aktywny jest przycisk Wersja. Na karcie Zawartość przycisk Wersja działa jak etykieta na liście rozwijanej wersji. Można wybierać określone wersje, ale nie można wybrać opcji <Wszystkie wersje>. Kiedy w widoku plików jest wybrany plik z przechowalni, wykonać na karcie Gdzie używane jedną z następujących czynności: Aby wyświetlić pliki, które odnoszą się do wszystkich wersji wybranego pliku, kliknąć na lewo od górnej listy rozwijanej. Przycisk Wersja: zostanie wyróżniony, a na liście rozwijanej będzie widoczna opcja <Wszystkie wersje>. Kiedy są wyświetlane wszystkie wersje, wybranie określonej konfiguracji do wyświetlenia nie jest możliwe. Aby wyświetlić pliki, które odnoszą się do określonej wersji wybranego pliku, należy kliknąć. Przycisk Wersja nie będzie już wyróżniony i będzie można wybrać określoną wersję z listy rozwijanej. 13

14 Wyróżniony przycisk Konfiguracja oznacza, że z listy rozwijanej można wybrać konfigurację. Wyświetlanie konfiguracji Przycisk Konfiguracja pozwala na włączanie i wyłączanie opcji wyboru konfiguracji w kartach Gdzie używane oraz Zawartość. Kiedy w widoku plików jest wybrany plik z przechowalni, następujące metody służą do wyświetlania konfiguracji: 1. Na karcie Zawartość: Kiedy jest aktywny przycisk Konfiguracja, lista rozwijana pozwala na wybranie konfiguracji, w jakiej mają być wyświetlane pliki odniesień. Aby zdezaktywować listę rozwijaną Konfiguracje, należy kliknąć Konfiguracja. Przycisk zmieni się w etykietę, a lista rozwijana będzie wskazywać, że wybrano opcję ukrycia konfiguracji. 2. Na karcie Gdzie używane: a) Jeśli aktywna jest opcja Wersja, kliknąć, aby ją zdezaktywować, po czym kliknąć Konfiguracja, aby aktywować możliwość wyboru konfiguracji. Przycisk Konfiguracja będzie wyróżniony, a lista rozwijana stanie się aktywna. b) Z listy rozwijanej wybrać konfigurację do wyświetlenia. Paski narzędzi okna dialogowego Do okna dialogowego używanego do manipulowania grupami plików został dodany pasek narzędzi. Ułatwia to korzystanie z poleceń, które wcześniej były dostępne tylko przy użyciu menu skrótów. Paski narzędzi zawierają nowe przyciski, a w niektórych przypadkach zmodyfikowane przyciski. 14

15 Przycisk Polecenie Wybierz pliki Otwórz listę plików Zapisz listę plików Nowy wysuwany element sterujący: Generuj dla konfiguracji Generuj tylko dla plików Nowy wysuwany element sterujący: Wersja odnoszona Najnowsza wersja Opis Pozwala na użycie symboli wieloznacznych do wybierania grupy plików. Otwiera listę plików w programie Microsoft Excel. Pozwala zapisać listę plików jako rozdzielony przecinkami plik tekstowy.txt. Umożliwia połączenie elementu z określoną konfiguracją pliku. Umożliwia połączenie elementu z plikiem, niezależnie od konfiguracji. Używa dołączonej wersji odniesień. Używa najnowszej wersji odniesień. Następujące okna dialogowe zawierają paski narzędzi: Okno dialogowe Dostęp Pobierz Akcja > Pobierz najnowszą wersję Działania > Pobierz wersję Zaewidencjonuj Akcja > Zaewidencjonuj Wyewidencjonuj\Cofnij wyewidencjonowanie Akcja > Wyewidencjonuj Wykonaj przejście Modyfikuj > Zmień stan Inkrementuj poprawkę Modyfikuj > Inkrementuj poprawkę Połącz pliki z elementem W oknie dialogowym Eksplorator elementów: Kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz Połącz pliki z elementem. Wybierz co najmniej jeden plik i kliknij Otwórz. 15

16 Zgodność z innymi produktami Produkt SolidWorks Enterprise PDM 2012 oferuje rozszerzoną obsługę oprogramowania CAD, Microsoft Office, Internet Explorer oraz procesorów 64-bitowych. Możliwa jest obsługa następującego oprogramowania: Narzędzia CAD SolidWorks 2012 AutoCAD 2012 Autodesk Inventor 2012 Solid Edge ST3 Produkty Microsoft Microsoft Office 2010 Internet Explorer 9 Platformy 64-bitowe Enterprise PDM Web Server AutoCAD Solid Edge Wydajność systemu Wydajność systemu została zwiększona na potrzeby użytkowników pracujących z dużymi zestawami danych oraz użytkowników pracujących zdalnie z funkcją kopiowania drzewa oraz dokumentami utworzonymi z szablonów. Szybsze działanie systemu w przypadku dużych zestawów danych Użytkownicy pracujący z dużymi zestawami danych mogą teraz zauważyć znacząco szybsze działanie systemu. W poprzednich wersjach programu Enterprise PDM w przypadku pracy z dużymi zestawami danych zawierającymi wiele związków elementów nadrzędnych i podrzędnych mogły występować długie opóźnienia lub zawieszenia systemu. Miało to miejsce podczas korzystania z funkcji wyświetlania informacji na karcie Zawiera w Eksploratorze Windows lub w dodatkach CAD, w przypadku gdy dla częstotliwości odświeżania Archiwum była ustawiona niska wartość, na przykład pięć sekund. Tworzenie nowych dokumentów ze zdalnie zreplikowanych lokalizacji o dużych opóźnieniach połączenia z serwerem SQL Tworzenie przez użytkowników w zdalnych biurach nowych dokumentów przy użyciu szablonów oraz narzędzia kopiowania drzewa zajmuje obecnie mniej czasu. Połączenie zapytań zapisujących zmienne kart umożliwiło nawet trzykrotne przyspieszenie tworzenia dokumentów przy użyciu szablonów. Ulepszone metody zapytań zoptymalizowały ruch w sieci WAN w przypadku operacji kopiowania drzewa, co pozwoliło uzyskać nawet 10-krotnie krótsze czasy reakcji. Rozszerzony dostęp klienta internetowego Licencja edytora SolidWorks Enterprise PDM Editor obejmuje teraz dostęp do klienta internetowego Enterprise PDM Web Client. Umożliwia to większą elastyczność dla użytkowników pracujących poza biurem, ale wymagających dostępu do systemu, oraz dla użytkowników zewnętrznych, na przykład dostawców lub klientów, którzy wymagają dostępu od czasu do czasu. Oprócz dostępu do aplikacji CAD dzięki licencjom Edytora mamy dostęp do klienta internetowego w celu przeszukiwania przechowalni oraz używania podstawowych funkcji umożliwiających pracę zdalną. 16

17 Licencje w puli licencji są używane w następującej kolejności: Licencje udziału Licencje edytora Licencje procesora 17

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną...7 Skonsolidowane powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SolidWorks Enterprise PDM...7 Narzędzie administracyjne...7 Powiadomienia Opóźnione w stanie...7 Równoległe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011

Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Nowe funkcje SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...iii Wprowadzenie...v 1 Enterprise PDM...6 Eksplorator plików i dodatek SolidWorks...6 Menu Enterprise PDM...6 Rozbudowane możliwości

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2016 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Zmiana metod instalacji programu SOLIDWORKS PDM...7 Instalacja przy użyciu Menedżera instalacji

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Udoskonalenia w zakresie kopiowania drzewa...7 Używanie filtru wyświetlania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM 2009

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM 2009 Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM 2009 Spis treści Informacje...4 1 Nowe funkcje dla użytkowników...5 Listy materiałów...5 LM SolidWorks CAD...5 Listy elementów ciętych i LM konstrukcji spawanej...5

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Udoskonalenia w zakresie kopiowania drzewa...7 Używanie filtru wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2012 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2016 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010

Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010 Nowe funkcje w SolidWorks Enterprise PDM Wersja 2010 Spis treści Informacje prawne...iv Informacje o tym przewodniku...v 1 Zarządzanie zadaniami...6 Ustawianie zadań...6 Zadania przekształcania i drukowania...7

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2011 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...7 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...8 Inicjowanie instalacji SolidWorks...9

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS PDM 2016 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SOLIDWORKS PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...12 Wymagane komponenty instalacji...13 Opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2017

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2017 NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS PDM 2017 Spis treści Informacje prawne...3 Wprowadzenie...6 1 SOLIDWORKS PDM...7 Dodawanie kolumn dostosowanych...7 Zmiana kategorii zaewidencjonowanego pliku...8 Sterowanie uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2017

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2017 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2017 Spis treści Informacje prawne...6 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...9 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...10 Sprawdzanie wymagań systemowych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych.

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych. Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 2 INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE Copyright Verax Systems Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Poruszanie się po pulpicie

Poruszanie się po pulpicie Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby efektywnie korzystać z oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo