PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

2 Spis treści Informacje prawne Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11 Opcjonalne komponenty instalacji...13 Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM...13 Wymagania systemowe...15 Proces instalacji...15 Pomoc przy instalacji Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server...17 Obsługa SQL Server Instalowanie programu SQL Server Przed zainstalowaniem programu SQL Server Wykonywanie instalacji SQL Server Po zainstalowaniu programu SQL Server Sprawdzanie czy program SQL Server 2014 został prawidłowo zainstalowany...23 Uaktualnianie do SQL Server Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server Instalowanie programu SQL Server Przed zainstalowaniem programu SQL Server Wykonywanie instalacji SQL Server Po zainstalowaniu programu SQL Server Sprawdzanie czy program SQL Server 2012 został prawidłowo zainstalowany...31 Uaktualnianie do SQL Server Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server...34 Klienci nie mogą pracować w przechowalni plików...34 Błąd funkcji administracyjnych Enterprise PDM...34 Enterprise PDM nie może połączyć się z serwerem...35 Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM...35 Tworzenie nowego konta logowania SQL

3 Spis treści Używanie nowego logowania SQL z archiwum Enterprise PDM...36 Dawanie użytkownikowi SQL db_owner dostępu do istniejących baz danych przechowalni plików Enterprise PDM...37 Niewystarczające zezwolenia SQL Instalowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM...39 Rozpoczęcie instalacji Enterprise PDM...39 Instalowanie serwera bazy danych SOLIDWORKS Enterprise PDM...41 Przed zainstalowaniem serwera bazy danych...42 Przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych...42 Instalowanie serwera archiwum SOLIDWORKS Enterprise PDM...43 Przed zainstalowaniem serwera archiwum...44 Przeprowadzenie instalacji serwera archiwum...45 Otwieranie portów dla komunikacji klient/serwer...49 Dodawanie serwerów archiwum w środowisku WAN...51 Instalacja i konfiguracja licencji SolidNetWork...52 Instalacja menedżera licencji SolidNetWork...53 Aktywowanie licencji SolidNetWork...53 Używanie serwera licencji SolidNetWork z zaporami...54 Administracja licencji SolidNetWork...55 Licensing...59 Instalowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM Web Server...62 Instalowanie klienta SOLIDWORKS Enterprise PDM...62 Przed rozpoczęciem instalacji klientów...63 Instalowanie klientów przy użyciu kreatora instalacji...65 Włączanie logowania do rozwiązywania problemów związanych z instalacją...66 Tworzenie obrazu administracyjnego klienta Enterprise PDM...66 Rozmieszczanie klientów za pomocą Windows Active Directory...68 Włączanie rejestru rozmieszczania Enterprise PDM...70 Wykonywanie dyskretnej instalacji Enterprise PDM Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików...73 Tworzenie przechowalni...73 Wymagania wstępne...73 Dodawanie serwera archiwum...74 Logowanie do serwera archiwum...75 Tworzenie przechowalni...75 Konfigurowanie serwera licencji SolidNetWork dla przechowalni plików...81 Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku...81 Włączanie rozgłaszania (broadcast) w zaporze systemu Windows...84 Używanie współużytkowanego widoku przechowalni plików z wieloma profilami użytkowników...84 Korzystanie z programu Enterprise PDM na serwerze terminala

4 Spis treści Tworzenie pliku konfiguracji widoku przechowalni plików...86 Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za pomocą skryptu...87 Dystrybucja widoku przechowalni plików Enterprise PDM przy użyciu Microsoft Windows Active Directory...88 Znajdowanie ID przechowalni Enterprise PDM...90 Otrzymywanie dystrybuowanego widoku przechowalni plików...90 Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku WAN...91 Ręczne konfigurowanie serwera archiwum, który jest zgłaszany klientom serwera archiwum...91 Ręczne określanie zasad grupy dla ustawień SolidWorks Enterprise PDM...92 Opcje zasad Ustawienia SOLIDWORKS Enterprise PDM Konfigurowanie przeszukiwania zawartości...97 Informacje ogólne dotyczące przeszukiwania zawartości...97 Zalecana konfiguracja komputera...98 Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera SQL...98 Sprawdzenie instalacji usługi Microsoft Indexing Service...99 Monitorowanie i strojenie Microsoft Indexing Service...99 Indeksowanie archiwów przechowalni plików Enterprise PDM...99 Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera innego niż SQL Aktualizowanie bazy danych przechowalni plików o nazwę serwera indeksu Zmienianie konta logowania serwera bazy danych Zmienianie konta logowania serwera SQL Dodawanie filtrów serwera indeksu Filtr dla skompresowanych archiwów (gzip) Filtry indeksu Microsoft Zarządzanie katalogami indeksów przechowalni plików Usuwanie indeksu przechowalni plików Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików Tworzenie kopii zapasowych głównej bazy danych Enterprise PDM Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum Planowanie tworzenia kopii zapasowych bazy danych przy użyciu planu konserwacji Uruchamianie usługi SQL Server Agent Konfigurowanie planu konserwacji dla tworzenia kopii zapasowych bazy danych Przywracanie przechowalni plików Przywracanie baz danych przechowalni plików serwera SQL Sprawdzanie przywrócenia bazy danych ConisioMasterDb Przywracanie archiwów przechowalni plików i serwera archiwum

5 Spis treści 8 Uaktualnianie Enterprise PDM Uaktualnianie Enterprise PDM - informacje Uaktualnianie z wersji starszych od Conisio Uaktualnianie serwera sieci Web Enterprise PDM Licencje klienta Dodatki Visual Basic Przed uaktualnieniem Ustalanie bieżącej wersji Ustalanie które aktualizacje zostały zastosowane Usuwanie dodatków Visual Basic Uaktualnianie serwera archiwum Uaktualnianie serwera bazy danych Instalowanie lub uaktualnianie Menedżera licencji SolidNetWork Uaktualnianie przechowalni plików Uaktualnianie bazy danych przechowalni plików Uaktualnianie archiwów przechowalni plików Uaktualnianie Toolbox w Enterprise PDM Uaktualnianie plików SOLIDWORKS Uaktualnienie plików SOLIDWORKS Wymagane oprogramowanie Narzędzia uaktualniania Wymagania systemowe Instalowanie Narzędzia uaktualniania wersji pliku Przygotowywanie do uaktualniania Ustawienia wybierania wersji Tworzenie nowych wersji plików Zastępowanie istniejących wersji plików Wykonywanie próbnego uaktualniania pliku Uruchamianie Narzędzia uaktualniania Tworzenie i używanie plików instrukcji pracy Kończenie przerwanego uaktualniania Po zakończeniu uaktualniania Formaty nazw plików dla dzienników uaktualniania Zarządzanie plikami kopii zapasowych Tworzenie pliku kopii zapasowej Przywracanie z kopii zapasowej nieprawidłowo uaktualnionej wersji Dodatkowa konfiguracja Zarządzanie rozmiarem dziennika transakcji SQL Zmienianie na uproszczony model odzyskiwania Kompresowanie dziennika transakcji Konfigurowanie Enterprise PDM do komunikacji tylko przy użyciu adresów IP

6 Spis treści Aktualizowanie serwera archiwum do komunikacji przy użyciu adresów IP Aktualizowanie SQL Server do komunikacji przy użyciu adresów IP Aktualizowanie klientów Enterprise PDM, aby umożliwić komunikację za pomocą adresów IP Sprawdzanie komunikacji przy użyciu adresu IP Przenoszenie komponentów serwera na inny system Kopiowanie plików do nowego serwera Konfigurowanie przeniesionej bazy danych przechowalni plików SQL Przenoszenie menedżera licencji SolidNetWork License Manager Przenoszenie serwera baz danych SOLIDWORKS Enterprise PDM Konfigurowanie przeniesionego serwera archiwum Aktualizowanie kluczy rejestru klienta Aktualizacja ustawień replikacji Sprawdzanie przeniesienia serwera

7 Informacje prawne , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej. Informacje patentowe SOLIDWORKS Oprogramowanie CAD do tworzenia projektów mechanicznych 3D jest chronione patentami , , , , , , , , , , , , , , , , , , i w USA oraz patentami zagranicznymi (np. EP B1 oraz JP ). Oprogramowanie edrawings jest chronione patentem USA nr ; patentem USA nr ; oraz patentem kanadyjskim nr Patenty zgłoszone w USA i za granicą. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dotyczące produktów i usług SOLIDWORKS SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks. CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 oraz TolAnalyst są znakami towarowymi firmy DS SolidWorks. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd. SOLIDWORKS 2015, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Enterprise PDM, SOLIDWORKS Workgroup PDM, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, edrawings, edrawings Professional, SOLIDWORKS Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS MBD są nazwami produktów firmy DS SolidWorks. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. 7

8 KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Oprogramowanie jest przedmiotem komercyjnym w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R (październik 1995), składającym się z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48 C.F.R ; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie z przepisami 48 C.F.R (czerwiec 1995) i (czerwiec 1995). W przypadku otrzymania zamówienia z agencji rządowej Stanów Zjednoczonych na dostarczenie Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie użytkownik powiadomi DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w ciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć, czy też odrzucić takie żądanie. Dostawca/ producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Informacje o prawach autorskich dla produktów SOLIDWORKS Standard, Premium, Professional i Education Części tego oprogramowania Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry Software Limited: D-Cubed 2D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. D-Cubed 3D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. D-Cubed PGM Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. D-Cubed CDM Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. D-Cubed AEM Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Portions of this software Geometric Ltd. Części tego oprogramowania wykorzystują technologię PhysX by NVIDIA, Części tego oprogramowania Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty zgłoszone. Części tego oprogramowania DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach. Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich do produktu SolidWorks znajdują się w menu Pomoc > SOLIDWORKS informacje. Informacje o prawach autorskich dla produktów SOLIDWORKS Simulation Części tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8

9 Informacje o prawach autorskich dla produktu SOLIDWORKS Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Oracle 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktów edrawings Części tego oprogramowania Tech Soft 3D. Części tego oprogramowania Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Części tego oprogramowania Dconnexion. Części tego oprogramowania Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. Oprogramowanie edrawings for Windows jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group. Prawa autorskie części oprogramowania edrawings for ipad Silicon Graphics Systems, Inc. Prawa autorskie części oprogramowania edrawings for ipad Apple Computer Inc. 9

10 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM Instalacja - Informacje ogólne na stronie 11 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server na stronie 17 Instalowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM na stronie 39 Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików na stronie 73 Konfigurowanie przeszukiwania zawartości na stronie 97 Uaktualnianie Enterprise PDM na stronie 114 Wymagane i opcjonalne komponenty instalacyjne, scenariusze rozmieszczenia i opis procesu instalacji. Instalacja i aktualizacja SQL Server 2014 i SQL Server Obejmuje zmienianie konta logowania serwera SQL Server. Instalacja klientów bazy danych Enterprise PDM, archiwum, menedżera licencji SolidNetWork, serwerów WWW oraz Enterprise PDM. Instalacja klientów obejmuje tworzenie i rozmieszczanie obrazów administracyjnych oraz tworzenie skryptów instalacji dyskretnych. Tworzenie widoków przechowalni plików za pomocą kreatora konfiguracji widoku. W tym stosowanie licencji, korzystanie ze współużytkowanych widoków, utworzenie skryptu ustawienia widoku przechowalni plików i dystrybucja widoków przechowalni plików. Konfiguracja usługi indeksowania Enterprise PDM. w tym indeksowanie archiwów przechowalni plików, aktualizacja nazwy serwera indeksu, zmiana kont logowania i dodanie filtrów serwera indeksu. Aktualizacja serwerów bazy danych, archiwum i sieci Web, bazy danych i archiwów przechowalni plików oraz klientów Enterprise PDM. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików na stronie 106 Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików i głównej bazy danych Enterprise PDM, w tym konfiguracja serwera archiwum. Obejmuje planowanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików. Dodatkowa konfiguracja na stronie 154 Zarządzanie wielkością dziennika transakcji SQL, konfiguracja komunikacji Enterprise PDM tylko z adresami IP oraz przenoszenie komponentów serwera do innego systemu. 10

11 2 Instalacja - Informacje ogólne Rozdział ten zawiera następujące tematy: Wymagane komponenty instalacji Opcjonalne komponenty instalacji Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM Wymagania systemowe Proces instalacji Pomoc przy instalacji Wymagane komponenty instalacji Aby możliwe było użycie aplikacji Enterprise PDM, niezbędne jest zainstalowanie i skonfigurowanie następujących komponentów. Microsoft SQL Server Bazę danych przechowalni plików Enterprise PDM należy umieścić na serwerze z oprogramowaniem Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012 lub Microsoft SQL Server 2008 R2. Oprogramowanie SQL Server nie jest umieszczone na dysku SOLIDWORKS Enterprise PDM i należy zainstalować je oddzielnie. Serwer bazy danych SOLIDWORKS Enterprise PDM Serwer bazy danych co pewien czas przeprowadza w bazach danych Enterprise PDM aktualizacje takich elementów, jak powiadomienia, lokalne widoki, harmonogram replikacji i zmiany w serwerze indeksu. Zarządza również zasadami dotyczącymi danych importu i eksportu. Serwer archiwum SOLIDWORKS Enterprise PDM Serwer archiwum jest hostem dla fizycznych plików przechowywanych w przechowalni plików Enterprise PDM oraz zarządza użytkownikami i ich danymi uwierzytelniającymi. 11

12 Instalacja - Informacje ogólne Menedżer licencji SolidNetWork Menedżer licencji SolidNetWork zarządza licencjonowaniem oprogramowania SOLIDWORKS Enterprise PDM. Jeśli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie menedżera licencji SolidNetWork dla SOLIDWORKS, można go użyć w SOLIDWORKS Enterprise PDM. Należy upewnić się, że jest ono aktualizowane do wersji Enterprise PDM. Klient SOLIDWORKS Enterprise PDM Na każdym komputerze mającym dostęp do przechowalni plików Enterprise PDM musi być zainstalowany jeden z niżej wymienionych klientów: SOLIDWORKS Enterprise PDM Professional CAD Editor & Web Wspiera pracę z plikami wszystkich typów, w tym zaawansowane zarządzanie i przegląd formatów CAD, takich jak SOLIDWORKS. Dodatki CAD zapewniają użytkownikom dostęp do Enterprise PDM z aplikacji CAD. SOLIDWORKS Enterprise PDM Professional Contributor & Web SOLIDWORKS Enterprise PDM Professional Viewer SOLIDWORKS Enterprise PDM Professional Processor License Wspiera pracę ze wszystkimi typami plików, w tym plikami CAD. Jednakże ten typ klienta nie ma wsparcia dla dodatków CAD. Zapewnia dostęp do plików w przechowalniach, ale bez możliwości wprowadzania zmian ( read only ); użytkownik nie może dodawać ani modyfikować (dokonywać wyewidencjonowania, zaewidencjonowania, aktualizacji wartości) plików ani używać dodatków CAD. Umożliwia uruchomienie dowolnych typów klientów, do liczby określonej w licencji. 12

13 Instalacja - Informacje ogólne Opcjonalne komponenty instalacji Następujące komponenty instalacji są opcjonalne: Serwer sieci Web Enterprise PDM Serwer indeksu Enterprise PDM Serwer sieci Web zapewnia dostęp do przechowalni plików za pośrednictwem Internetu lub intranetu. Serwer indeksu Enterprise PDM umożliwia przeszukiwanie całej zawartości plików wielu typów znajdujących się w przechowalni aplikacji Enterprise PDM. Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM Rozmieszczenie komponentów Enterprise PDM zależy od wielkości i typu firmy, w której będzie używana aplikacja Enterprise PDM. Sieć w firmie średniej wielkości Serwer z zainstalowanym programem Microsoft SQL Server jest hostem dla serwera archiwum, serwera bazy danych i serwera SNL. Do tego serwera podłączone są stacje robocze Windows z zainstalowanym klientem Enterprise PDM. Sieć w dużej firmie Jeden serwer z programem SQL Server jest hostem dla baz danych przechowalni plików i serwera bazy danych. Jeden serwer jest hostem dla serwera archiwum, a drugi serwer jest hostem dla serwera SNL. Do tych serwerów podłączone są stacje robocze z zainstalowanym klientem Enterprise PDM. Serwer sieci Web zapewnia dostęp poprzez Internet za pośrednictwem klientów sieci Web Enterprise PDM. 13

14 Instalacja - Informacje ogólne Firmy podłączone do sieci WAN Jeden główny serwer z zainstalowanym programem SQL Server jest hostem dla centralnego serwera bazy danych. Drugi serwer jest hostem dla serwera archiwum, a trzeci serwer jest hostem dla serwera SNL. Każde biuro WAN ma serwer, który jest hostem dla lokalnego serwera archiwum z replikacją archiwum przechowalni plików. Stacje robocze zainstalowane z klientem Enterprise PDM są podłączone do swojego lokalnego serwera archiwum i do centralnego serwera bazy danych. 14

15 Instalacja - Informacje ogólne Wymagania systemowe Wymagania systemowe aplikacji Enterprise PDM podano na stronie internetowej SOLIDWORKS. Proces instalacji Pomimo że komponenty systemu można zainstalować w dowolnej kolejności, poniżej podano opis zalecanej sekwencji instalacji sieci LAN. 15

16 Instalacja - Informacje ogólne Aby zainstalować komponenty aplikacji Enterprise PDM, należy: 1. Zainstalować SQL Server w systemie, który będzie hostem dla bazy danych przechowalni plików Enterprise PDM, chyba że już istnieje działający SQL Server. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server na stronie W systemie, w którym działa serwer SQL, należy zainstalować komponent serwera bazy danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera bazy danych SOLIDWORKS Enterprise PDM na stronie W systemie, w którym działa serwer SQL, lub w oddzielnym systemie, należy zainstalować serwer archiwum. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera archiwum SOLIDWORKS Enterprise PDM na stronie Zainstalować i skonfigurować menedżera licencji SolidNetWork na serwerze, który jest dostępny dla wszystkich klientów, najlepiej na serwerze bazy danych SQL. Szczegółowe informacje zawiera temat Instalacja i konfiguracja licencji SolidNetWork na stronie Na wszystkich stacjach roboczych, które będą pracować w przechowalni plików, należy zainstalować klienta Enterprise PDM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie klienta SOLIDWORKS Enterprise PDM na stronie Utworzyć nową przechowalnię plików, używając do tego celu narzędzia administracji Enterprise PDM w systemie, gdzie zainstalowany jest klient Enterprise PDM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Tworzenie przechowalni. 7. Podłączyć pozostałych klientów do serwera archiwum i za pośrednictwem kreatora Konfiguracja widoku utworzyć widoki lokalnej przechowalni plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku na stronie Opcjonalnie należy ustawić serwer indeksu Enterprise PDM tak, aby zapewnić wsparcie przeszukiwania zawartości. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Konfigurowanie przeszukiwania zawartości na stronie 97. Pomoc przy instalacji Pierwszy poziom pomocy technicznej w zakresie produktów SOLIDWORKS zapewnia dystrybutor oprogramowania. Kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy: Zobacz Kontakt telefoniczny na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady: Kontakt telefoniczny z innych lokalizacji: Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: 16

17 3 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Do przechowywania informacji o plikach i operacjach wykonywanych w przechowalni plików SOLIDWORKS Enterprise PDM używa bazy danych opartej na programie Microsoft SQL. Przechowalnie plików wymagają zainstalowania programu SQL Server 2014, SQL Server 2012 lub SQL Server 2008R2. Zaleca się, aby baza danych znajdowała się na serwerze, na którym zainstalowany jest program SQL Server Nośnik SOLIDWORKS Enterprise PDM zawiera płytę DVD Microsoft SQL Server W przypadku instalacji z pobrania należy oddzielnie uzyskać oprogramowanie Microsoft SQL Server, ponieważ nie jest ono dołączone. Jeżeli wymagana wersja programu SQL Server jest już zainstalowana, należy przejść do rozdziału Instalowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM na stronie 39. W przypadku wątpliwości, jaka wersja SQL Server jest zainstalowana, należy zajrzeć do artykułu w bazie wiedzy Microsoft: Rozdział ten zawiera następujące tematy: Obsługa SQL Server 2014 Instalowanie programu SQL Server 2014 Uaktualnianie do SQL Server 2014 Instalowanie programu SQL Server 2012 Uaktualnianie do SQL Server 2012 Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM Obsługa SQL Server 2014 SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 obsługuje oprogramowanie Microsoft SQL Server Klienci, którzy program SQL Server 2014 mają z innych źródeł, mogą korzystać z niego wraz z programem SOLIDWORKS Enterprise PDM

18 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Instalowanie programu SQL Server 2014 Instalator programu SQL Server 2014 zapewnia pomoc, w tym objaśnienia dotyczące uruchamiania w środowisku Windows Vista lub późniejszym. W książkach online dla SQL Server 2014 opisano wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania oraz szczegółową instrukcję instalacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2014 W przypadku instalacji lokalnych, należy uruchomić Instalację jako administrator. Jeżeli instalacja SQL Server 2014 odbywa się z zewnętrznego folderu udostępnianego, należy użyć konta domeny, do którego przypisane są uprawnienia do odczytu i wykonywania operacji dla zewnętrznego folderu udostępnianego. Jeżeli w systemie zainstalowany jest program Enterprise PDM, przed rozpoczęciem procesu instalacji SQL Server 2014 należy użyć polecenia Odinstaluj program w celu odinstalowania pakietu Microsoft SQL Server 2012 Backward Compatibility. Wymagany jest Microsoft.Net Framework wersja 3.5 SP01 i Windows Installer 4.5. Jeżeli programy te nie są zainstalowane, zainstaluje je kreator instalacji przed rozpoczęciem instalacji SQL Server Instalacje te mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Dla Windows Server 2008 R2 x64, aby zainstalować.net framework 3.5 SP01, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybrać Zarządzaj > Operacje. W Kreatorze dodawania funkcji, na stronie Funkcje, rozwinąć.net Framework Features i wybrać.net Framework (Installed). Wykonywanie instalacji SQL Server Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows. 2. Wprowadzić nośnik instalacyjny SQL Server W katalogu głównym kliknąć dwukrotnie setup.exe i użyć ustawień domyślnych, chyba że pojawi się inna instrukcja. Ekran SQL Server Installation Center/Planning SQL Server Installation Center/Installation Akcja W lewym okienku kliknąć Installation. Kliknąć New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. 18

19 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ekran Setup Support Rules Akcja Instalator szuka problemów, które mogą uniemożliwić wykonanie instalacji plików pomocniczych SQL Server: Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć OK. Jeżeli zgłoszone są problemy, należy: 1. Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę komponentów, których dotyczą problemy lub które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń. 2. Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu skorygowania problemów. Product Key 1. Wybrać Enter the product key i wpisać swój klucz licencji. 2. Kliknąć Dalej. License Terms 1. Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną. 2. Kliknąć Dalej. Setup Support Files Setup Support Rules Kliknij Zainstaluj. Instalator wykonuje dodatkowy sprawdzian: Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć Next. Jeżeli zgłoszone są problemy, należy: 1. Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę komponentów, których dotyczą problemy lub które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń. 2. Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu skorygowania problemów. Wybór operacji 1. W części Instance Features wybrać Database Engine Services. 2. W Shared Features wybrać: Client Tools Connectivity Usługi integracji Client Tools Backward Compatibility Komponenty dokumentacji Management Tools - Basic Management Tools - Complete 3. Kliknąć Dalej. 19

20 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ekran Instance Configuration Akcja Jeżeli jest to nowa instalacja, należy: 1. Wybrać Default instance. 2. Kliknąć Dalej. Jeżeli SQL Server jest już zainstalowany na systemie i nie chcesz przeprowadzać uaktualnienia, należy: 1. Wybrać Named instance. 2. Wprowadzić unikatową nazwę wystąpienia dla tej instalacji: nazwa_komputera\nazwa_wystąpienia. 3. Kliknąć Dalej. Disk Space Requirements Jeżeli wymagania dotyczące przestrzeni na dysku są spełnione, kliknąć Next. Jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące przestrzeni na dysku, należy: 1. Odnotować wymagane miejsce. 2. Kliknąć Anuluj. 3. Dodać wymagane miejsce. 4. Ponownie uruchomić instalację. Server Configuration/karta Service Account SQL Server Agent: Account Name: NT Service\SQLAgent$MSSQLSERVER Startup Type: Automatyczny SQL Server Database Engine: Account Name: NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER Startup Type: Automatyczny SQL Server Integration Services 12.0: Account Name: NT Service\MsDtsServer120 Startup Type: Automatyczny SQL Server Browser: Account Name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Startup Type: Automatyczny 20

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo