Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne"

Transkrypt

1 Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, 1

2 2 Plan wykładu 1. Podstawowe informacje o sieciach TCP/IP. 2. Popularne protokoły i usługi sieciowe. 3. Programowanie sieciowe w oparciu o interfejs gniazd. 4. Elementy programowania rozproszonego. 5. Współczesne technologie w programowaniu rozproszonym.

3 3 Literatura 1. D.E. Comer, D. L. Stevens Sieci komputerowe TCP/IP tom 3, WNT 1997 (Internetworking with TCP/IP vol. III). 2. W. R. Stevens UNIX programowanie usług sieciowych, WNT (UNIX Network Programming). 3. R. Scrimger, P. LaSalle, M.Parihar, M. Gupta, C. Leitzke Biblia TCP/IP, Helion 2002 (TCP/IP Bible)

4 4 Wprowadzenie 1. Infrastruktura sieciowa. 2. Rodzaje sieci sieci lokalne i globalne, sieci scentralizowane i zdecentralizowane. 3. Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci adresowanie IP, usługi DNS i DHCP, konfiguracja urządzeń do pracy w sieci. 4. Model ISO/OSI

5 5 karta sieciowa Karta sieciowa umożliwia podłączenie komputera do sieci

6 6 switch (przełącznik) Switch przekazuje sygnał pomiędzy połączonymi z nim komputerami.

7 7 router Router łączy sieci komputerowe (np. sieć lokalną z internetem).

8 8 skrętka Elementy sieciowe łączymy za pomocą skrętki (przewód ze skręconymi czterema parami kabli) zakończonej wtykami RJ45

9 Infrastruktura sieciowa serwery huby, switche router klienci sieci (hosty) drukarka WAN 9

10 10 Rodzaje sieci Podział ze względu na rozmiar: sieci lokalne (LAN Local Area Network), sieci rozległe (WAN Wide Area Network). Podział ze względu na konfigurację: zdecentralizowane (równorzędne, każdy z każdym (peer to peer)), scentralizowane (klient serwer (client - server)).

11 11 Sieci zdecentralizowane Nie istnieje żaden centralny serwer. Każdy klient sieci może żądać i dostarczać informacji (Windows, Lantastic). Podstawowe cechy: zarządzanie usługami i użytkownikami na poziomie klientów, zarządzanie na poziomie sieci nie jest wymagane. niewielkie rozmiary typowo nie więcej niż kilkunastu klientów. niski poziom bezpieczeństwa - każdy klient musi być z osobna zabezpieczony i administrowany. Zwykle użytkownik komputera jest jego administratorem.

12 12 Sieci scentralizowane Istnieje przynajmniej jeden serwer, który świadczy usługi dla klientów (Novell, Windows 2003 Server). Podstawowe cechy: zarządzanie usługami i użytkownikami na poziomie sieci, zarządzanie poszczególnymi klientami jest ograniczone do minimum. brak ograniczeń na liczbę klientów - często z zasobów serwera mogą korzystać wszystkie komputery na świecie (www). centralne zarządzanie bezpieczeństwem sieci - administrator sieci realizuje jednolitą politykę bezpieczeństwa.

13 13 Podstawy konfiguracji sieci 1. Adres IP ( ) 2. Maska podsieci ( ) 3. Brama ( ) 4. Adresy serwerów DNS ( )

14 14 Adres IP Adres IP identyfikuje komputer w sieci. Jest on połączeniem adresu sieci z adresem hosta (komputera) wewnątrz tej sieci. Przykład: : sieć: host: adres rozgłoszeniowy: zakres adresów hostów: ( adresy) : sieć: host: 133 adres rozgłoszeniowy: zakres adresów hostów: (2 8 2 adresy)

15 15 Klasy adresów IP Klasa Adres Zakres pierwszego oktetu Liczba sieci Liczba hostów A 0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH B 10NNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH C 11NNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH D Adresowanie grupowe E Adresy eksperymentalne Adresy prywatne:

16 16 Maska podsieci Maska umożliwia uzyskanie adresu (pod)sieci na podstawie adresu IP hosta. Dzięki temu możemy podzielić sieć na wiele podsieci: adres sieci: ( ) maska: ( ) zakres adresów hostów w podsieci: (.1) (.2) (.3) (.4) (.5) (.6) adres rozgłoszeniowy: (.7) często używana notacja: /29 (bo 29 jedynek).

17 17 Maska podsieci Przykładowy podział sieci na podsieci korzystając z maski: /29 adresy hostów: 1 6 adres rozgłoszeniowy: /29 adresy hostów: 9 14 adres rozgłoszeniowy: /28 adresy hostów: adres rozgłoszeniowy: /27 adresy hostów: adres rozgłoszeniowy: /26 adresy hostów: adres rozgłoszeniowy: /25 adresy hostów: adres rozgłoszeniowy: 255 w sumie 256 2*6 = 244 różne adresy hostów.

18 18 Przykłady Przykłady konfiguracji dla hosta o adresie IP adres IP: maska: adres podsieci: zakres: adres IP: maska: adres podsieci: zakres: adres IP: maska: adres podsieci: zakres: adres IP: maska: adres podsieci: zakres:

19 19 Brama domyślna Brama domyślna pełni funkcję routera - kieruje ruchem pomiędzy siecią lokalną (LAN) i siecią rozległą (WAN). Brama sieciowa posiada zwykle dwa adresy sieciowe: jeden dla komputerów z sieci lokalnej (LAN), drugi dla komputerów z poza sieci lokalnej (WAN). Wysyłając informacje nadawca sprawdza, czy odbiorca znajduje się w tej samej sieci lokalnej. Jeśli tak, pakiet jest wysyłany bezpośrednio do odbiorcy. Jeśli nie informacja ma zostać dostarczona poza sieć lokalną jest ona wysyłana na adres bramy domyślnej. Jeśli odbiorca znajduje się w tej samej sieci do której należy adres WAN routera, brama przesyła do niego informacje. Jeśli nie brama przesyła informacje do kolejnego routera w sieci WAN.

20 Serwery DNS Serwery DNS (Domain Name Server) tłumaczą nazwy hostów na adres IP, np. = , umożliwiając używanie nazw w miejsce adresów IP. 1. Aby przetłumaczyć adres należy zapytać serwera nazw dla domeny if.uj.edu.pl, 2. Jeśli adres serwera nazw dla domeny if.uj.edu.pl jest nieznany należy odnaleźć serwer nazw dla domeny uj.edu.pl. itd. 3. Adresy wszystkich serwerów nazw w domenie pl są przechowywane przez serwery NASK'u (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa). Serwery DNS zapamiętują na jakiś czas (typowo 24 godz.) otrzymane odpowiedzi co przyspiesza proces odszukania adresu IP. 20

21 21 Serwery DNS Narzędzie nslookup:

22 22 Usługa DHCP Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [RFC 2131] umożliwia automatyczną konfigurację (dzierżawę) parametrów sieciowych hostów. Komunikacja pomiędzy hostem a serwerem DHCP przebiega następująco: [host] DHCPDISCOVER (komunikat wysyłany do wszystkich) [server] DHCPOFFER (zawiera proponowane parametry konfiguracji, wysyłany na adres karty sieciowej hosta) [host] DHCPREQUEST (prośba o konfiguracje lub przedłużenie jej ważności) [server] PHCPPACK (przesłanie ostatecznych parametrów)... [host] DHCPRELEASE (zwolnienie konfiguracji)

23 Konfiguracja sieci Windows 23

24 Konfiguracja sieci Windows 24

25 Konfiguracja sieci Windows 25

26 Konfiguracja sieci Windows 26

27 Konfiguracja sieci Windows 27

28 Konfiguracja sieci Windows 28

29 29 Testowanie konfiguracji Windows Start / uruchom / cmd ipconfig [/all]

30 30 Testowanie konfiguracji Windows Start / uruchom / cmd ping

31 31 Testowanie konfiguracji Windows Start / uruchom / cmd tracert

32 32 Konfiguracja sieci Linux ifconfig (ew. /sbin/ifconfig)

33 33 Konfiguracja sieci Linux Przykład: ifconfig eth0 hw ether 000e0e0e0e0e netmask skonfiguruje interfejs sieciowy eth0 do pracy w standardzie ethernet z adresem sprzętowym 00:0E:0E:0E:0E:0E. Do interfejsu zostanie przypisany adres IP: i maska sieciowa

34 34 Konfiguracja sieci Linux route (ew. /sbin/route)

35 35 Konfiguracja sieci Linux Przykład: route add default gw dodaje (add) domyślną (default) bramę (gw) o adresie IP Aby zmieniać konfiguracje sieciową za pomocą poleceń ifconfig i route zwykle należy mieć prawa root'a.

36 Program netstat (Linux) m02 ~ # netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp m02.gdziestam.pl:ssh ja.uj.edu.pl:1325 ESTABLISHED tcp 0 0 m02.gdziestam.pl:ssh inny.jakis.pl:45808 ESTABLISHED... m02 ~ # netstat -l Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 *:imaps *:* LISTEN tcp 0 0 *:pop3s *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN tcp 0 0 *:pop3 *:* LISTEN tcp 0 0 *:imap *:* LISTEN tcp 0 0 *:http *:* LISTEN tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN udp 0 0 *:1033 *:* udp 0 0 *:1036 *:* udp 0 0 *:1037 *:* udp 0 0 *:2845 *:* udp 0 0 *:snmp *:*... 36

37 37 Model OSI/ISO Model OSI (Open System Interconnection) opracowany przez ISO (International Organization for Standarization) opisuje przekształcenia informacji z postaci jaką widzi użytkownik do formatu nadającego się do użycia w sieci.

38 Model OSI/ISO Warstwy w modelu OSI aplikacji aplikacji prezentacji prezentacji Komputer A sesji transportowa komunikacja wirtualna sesji transportowa Komputer B sieciowa sieciowa łącza danych łącza danych fizyczna fizyczna 38

39 39 Warstwa aplikacji Interakcja z aplikacją użytkownika. Warstwa aplikacji świadczy usługę aplikacji sieciowej odpowiedzialnej za żądanie użytkownika przykłady: użytkownik wysyła dostęp do usługi SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), transfer pliku udostępniony protokół FTP (File Transfer Protocol), dostęp do strony rozwiązanie nazwy przez DNS a następnie żądanie dla protokołu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Warstwa aplikacji jako jedyna komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem użytkownika.

40 Warstwa prezentacji Usługi sieciowe niewidoczne dla użytkownika. Warstwa prezentacji przyjmuje pakiet z warstwy aplikacji i dokonuje wyboru poprawnej usługi sieciowej (urządzenia sieciowego) usługa serwera, usługa stacji roboczej (hosta). Ponadto warstwa prezentacji odpowiada za konwersje języka: konwersje pomiędzy różnymi wersjami i typami protokołów, konwersja zestawu znaków, szyfrowanie i kompresja danych, przekierowywanie żądań wejścia i wyjścia. Usługi aplikacji sieciowych są wywoływane przez użytkownika funkcjonują w warstwie aplikacji. Usługi sieciowe są niewidoczne dla użytkownika i funkcjonują w warstwie prezentacji. 40

41 41 Warstwa sesji Zarządzanie wirtualnym połączeniem sieciowym. Warstwa sesji ustanawia punkty kontrolne (checkpoint) w przesyłanych danych. W przypadku zerwania połączenia transfer jest ponawiany od ostatniego odebranego punktu kontrolnego. Ponieważ połączenie w warstwie sieci jest wirtualne, nie ma gwarancji dostarczenia pakietu.

42 42 Warstwa transportowa Sprawdzenie poprawności i kontrola przepływu danych. Warstwa transportowa dzieli dane na pakiety i przesyła je używając protokołu TCP (Transmission Control Protocol) lub UDP (User Datagram Protocol). TCP korzysta z pakietów potwierdzających. Dzięki temu dostarcza pakiety w sposób niezawodny. UDP oferuje jedynie kontrolę integralności pakietu. Dzięki temu jest zazwyczaj szybszy niż TCP.

43 43 Warstwa sieciowa Adresowanie i trasowanie w sieci. Warstwa sieciowa dodaje do pakietu adres nadawcy i odbiorcy. Dodatkowo dokonuje fragmentacji i składania pakietów. W warstwie sieciowej dokonywany jest także wybór trasy.

44 44 Warstwa łącza danych Przygotowanie danych do przesłania przez sieć. Warstwa łącza danych jest podzielona na dwie podwarstwy: kontroli łącza logicznego dodaje na końcu pakietu sumę kontrolną CRC, dzięki której można sprawdzić poprawność transmisji danych, kontroli dostępu do nośnika dopisuje do pakietu fizyczne adresy kart interfejsu sieciowego (MAC Media Access Control). Warstwa łącza danych zapewnia poprawną obsługę topologii sieci.

45 45 Warstwa fizyczna Umieszczenie danych w sieci. Warstwa fizyczna (sprzętowa) określa rodzaj przewodu (kabel koncentryczny, skrętka, światłowód, sieć bezprzewodowa), interfejsu sieciowego oraz sposób sformatowania i umieszczenia danych w sieci (czasy trwania impulsów elektrycznych, świetlnych itp.)

46 Transmisja w modelu OSI Nadawca: składanie + nagłówek + nagłówek aplikacji prezentacji Odbiorca: rozkładanie - nagłówek - nagłówek + nagłówek sesji - nagłówek + nagłówek + nagłówek + nagłówek i stopka transportowa sieciowa łącza danych - nagłówek - nagłówek - nagłówek i stopka + nagłówek fizyczna - nagłówek 46

47 47 Model OSI a model TCP/IP Model OSI Model TCP/IP warstwa aplikacji warstwa prezentacji warstwa sesji warstwa aplikacji (zastosowań) warstwa transportowa TCP UDP warstwa sieciowa warstwa łącza danych warstwa fizyczna IPv4, IPv6 sterownik programowy i sprzęt

48 48 Podsumowanie Podstawowe urządzenia potrzebne do zbudowania sieci to: karty sieciowa, ew. switch i router oraz kabel(skrętka) z wtyczkami RJ-45. Aby skonfigurować komputer do pracy w sieci TCP/IP należy podać adres IP i maskę. Dodatkowo, aby komunikować się z siecią rozległą należy podać adres domyślnej bramy (routera). Jeśli chcemy używać nazw zamiast adresów IP musimy skorzystać z usług serwerów DNS. Ogólny model transmisji danych przez sieć został wyspecyfikowany w modelu ISO/OSI.

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL Monika Rybczak Akademia Morska w Gdyni SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL W pierwszej części artykułu przedstawiono krótki opis sieci Ethernet, następnie sieci Ethernet Industrial. W części drugiej zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wirtualne sieci LAN Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wprowadzenie Sieć VLAN jest logiczną grupą stacji i urządzeń sieciowych. Sieci VLAN można tworzyć na podstawie stanowisk lub departamentów

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo