Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym 341[03].Z1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym 341[03].Z1.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym 341[03].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Formy przedsiębiorstw handlowych prowadzenie rozmowy w języku obcym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wyposażenie sklepu i magazynu prowadzenie rozmowy w języku obcym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Proces sprzedaży i obsługa klienta Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 27 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten umożliwi Ci ukształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym. Jednak specyfika uczenia się języka obcego wymaga, abyś oprócz z poradnika korzystał także z podręcznika zaproponowanego przez nauczyciela. Poradnik ten zawiera: Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: Pytania sprawdzające, Ćwiczenia, Sprawdzian postępów. Sprawdzian osiągnięć. Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem obsługi klienta. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[03].Z1 Obsługa klienta 341[03].Z1.01 Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.02 Identyfikacja zachowań konsumentów 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym powinieneś umieć: pisać teksty w języku obcym na poziomie podstawowym, rozumieć słowo pisane na poziomie podstawowym, rozumieć słowo mówione na poziomie podstawowym, komunikować się na poziomie podstawowym, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, korzystać z pakietu Microsoft Office, korzystać z różnych źródeł informacji, posłużyć się pojęciami z zakresu handlu i towaroznawstwa, zorganizować proces sprzedaży detalicznej i hurtowej, dobrać i zastosować formę sprzedaży odpowiednio do asortymentu towarowego, określić prawa konsumenta, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, udzielić porady dotyczącej sprzedawanego towaru, w tym zaoferować towary komplementarne i substytucyjne, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prowadzenia procesu sprzedaży. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić czynności związane z obsługą klienta, sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu, zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu, posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa, zaplanować i przeprowadzić rozmowę sprzedażową, zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Formy przedsiębiorstw handlowych prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Materiał nauczania Zwroty i określenia do wykorzystania w języku obcym detal, detalista, dom handlowy, dom towarowy, eksport, hurt, hurtownia, importer, jednostki handlu hurtowego magazyny hurtu, obiekty wielkopowierzchniowe, powierzchnia sprzedażowa sklepu, przedsiębiorstwo handlowe, punkty sprzedaży detalicznej, punkty sprzedaży drobno-detalicznej o charakterze ruchomym, punkty sprzedaży obnośnej, punkty sprzedaży obwoźnej, sklep, stałe punkty sprzedaży drobno-detalicznej (kioski, stragany), supermarket, targowiska sezonowe, wartość sprzedaży hurtowej. bez stałej lokalizacji w terenie ekspozycja towarów obsługa nabywców oferowany asortyment, sklepy internetowe, składowane towary, sprzedaż hurtowa, sprzedaż towarów z magazynów handlowych, uruchamiane są punkty handlowe, wartość sprzedaży zrealizowanej na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, wartość sprzedaży zrealizowanej przez tranzyt rozliczany, własność przedsiębiorstwa handlowego, wzmożony ruch nabywców, apteki stałe punkty sprzedaży detalicznej spełniające warunki sklepu, w których prowadzi się sprzedaż wyrobów farmaceutycznych lub zielarskich; domy handlowe wielodziałowe (przynajmniej dwa działy branżowe) sklepy o powierzchni sal sprzedażowych od 600 m 2 do 1999 m 2, sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domach towarowych; domy towarowe wielodziałowe sklepy o powierzchni sal sprzedażowych od 2000 m 2, prowadzące sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu, mogą również prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową; franchising długotrwałe porozumienie o współpracy między niezależnymi prawnie przedsiębiorstwami: dawcą (pomoc w zarządzaniu, strategia rozwoju, produkty itp.) a przedsiębiorstwem biorcą zachowującym niezależność; handel dyskontowy formy handlu z obniżonym standardem obsługi konsumenta i niższym od przeciętnych cenami, stosuje się technologie sprzedaży minimalizujące koszty, asortyment zawężony jest do najczęściej kupowanych przez konsumentów towarów, ekspozycja towarów jest bardzo oszczędna, z akcentem na maksymalne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej, samoobsługowa metoda sprzedaży; 7

9 hipermarkety sklepy o powierzchni sprzedażowej od 2500 m 2 prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów częstego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym; kiosk pomieszczenie stałe, zamykane z oknem wystawowym, którego wnętrze nie jest dostępne dla klienta; magazyny handlowe jednostki organizacyjno-funkcjonalne zajmujące wyodrębnioną przestrzeń magazynową, wyposażone w sprzęt i urządzenia techniczne umożliwiające składowanie towarów zgodnie z wymogami przechowalnictwa; powierzchnia składowa magazynów stanowi część powierzchni budynków magazynowych (tzw. magazynów zamkniętych), pomieszczeń zadaszonych (tzw. wiat), placów składowych oraz innych pomieszczeń przystosowanych do celów składowych (np. pomieszczenia dzierżawione lub wynajmowane od firm produkcyjnych, instytucji użyteczności publicznej, osób fizycznych itd.), która służy przechowywaniu towarów w dłuższych bądź krótszych okresach czasu; sklepy powszechne sklepy o powierzchni sal sprzedażowych od 120 m 2 do 399 m 2, prowadzące sprzedaż głównie towarów żywnościowych codziennego użytku oraz dodatkowo często nabywanych towarów nieżywnościowych; sklepy wyspecjalizowane sklepy prowadzące sprzedaż szerokiego asortymentu artykułów do kompleksowego zaspokojenia określonych potrzeb, np.: ubioru (domy pani, pana, domy młodzieżowe); stragan urządzenia przenośne, służące do wyłożenia i sprzedaży towarów w stałym miejscu sprzedaży; supermarkety sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m 2 do 2499 m 2, sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, asortyment artykułów częstego zakupu; targowiska wyodrębnione tereny lub budowle (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, względnie sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie lub w wyznaczone dni tygodnia; Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 1. Jakich użyjesz określeń w języku obcym dla zaprezentowania obiektów wielkopowierzchniowych? 2. Jakich użyjesz określeń w języku obcym aby zaprezentować różne rodzaje punktów sprzedaży hurtowej? 3. Jakich użyjesz określeń w języku obcym prezentując różne rodzaje punktów sprzedaży detalicznej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W literaturze branżowej obcojęzycznej, albo w Internecie znajdź tekst dotyczący sklepów dyskontowych w kontekście marki własnej Dokonaj analizy struktury tekstu, zidentyfikuj zagadnienia główne i sporządź notatkę w języku obcym. Sposób wykonania ćwiczenia 8

10 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) wyszukać tekst pod kątem sklepy dyskontowe a marka własna, 3) zapoznać się z tekstem, 4) dokonać analizy tekstu pod względem: struktury, zagadnień głównych, 5) wykonać ćwiczenie krok po kroku zwracając szczególną uwagę na dokładność, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 2 Przeczytaj tekst dotyczący form organizacyjnych sklepów. Sformułuj pytania związane z przeczytanym tekstem. Przeprowadź dyskusję w języku obcym w kontekście formy organizacyjnej sklepu, który ma największą szansę rozwoju w Twojej okolicy? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z tekstem, 3) zastanowić się nad sformułowaniem wypowiedzi na temat zadany w ćwiczeniu, 4) użyć specjalistycznego słownictwa, 5) wypisać swoje spostrzeżenia, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 3 W literaturze branżowej obcojęzycznej albo w Internecie znajdź tekst dotyczący różnych rodzajów punktów sprzedaży detalicznej. Zaprezentuj najpopularniejsze z nich w języku obcym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) wyszukać tekst dotyczący różnych rodzajów punktów sprzedaży detalicznej, 3) zapoznać się z tekstem, 9

11 4) dokonać analizy tekstu pod względem: najpopularniejszych punktów sprzedaży detalicznej, 5) przygotować plan prezentacji, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 4 Przeczytaj tekst dotyczący sprzedaży hurtowej i sformułuj pytania w języku obcym na temat przeczytanego tekstu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) wyszukać tekst o sprzedaży handlowej, 3) zastanowić się nad formą sprzedaży hurtowej, 4) zidentyfikować możliwości finansowe realizacji sprzedaży, 5) zastanowić się nad potrzebą organizacji magazynów hurtu, 6) przygotować pytania w języku obcym, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 5 Na podstawie opisanej struktury organizacyjnej sporządź schemat tej struktury: stoiskiem mięso i wędliny zarządza kierownik sklepu (jeden z trzech, pracujących na zmiany). Podlega właścicielowi sklepu. Stoisko działa pod patronatem producenta mięsa i wędlin, który organizuje regularne szkolenia dla personelu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) przypomnieć sobie rodzaje schematów struktury organizacyjnej, 3) zidentyfikować odpowiedni schemat organizacyjny, 4) określić poszczególne komórki i zależności, 5) przygotować pracę w języku obcym, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym do prowadzenia dyskusji w języku obcym? 2) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, do sporządzenia notatki na temat przeczytanego tekstu? 3) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, aby sformułować pytania związane z przeczytanym tekstem? 4) korzystać z materiałów pomocniczych słowników? 5) korzystać z materiałów pomocniczych Internetu? 6) korzystać z materiałów pomocniczych opracowań specjalistycznych? 11

13 4.2. Wyposażenie sklepu i magazynu prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Materiał nauczania Zwroty i określenia do wykorzystania w języku obcym: akcesoria stosowane do wyposażenia supermarketów, najpopularniejsze boksy kasowe, bonety, bramki wejściowe dla klientów, gabloty ekspozycyjne stosowane w sklepie do ekspozycji towaru, gondole, imitacje produktów używane do przygotowania ekspozycji, klimatyzacja służy do zapewnienia komfortowych warunków w sklepie, kasy rejestracyjne niezbędne w marketach, koszyki sklepowe lady, listwy cenowe, które służą do umieszczania informacji o cenach, lustra antykradzieżowe, które pomagają w monitoringu, oświetlenie, meble sklepowe służą do wyposażenia sklepu, podest przeładunkowy, przegrody do produktów pomagają w zachowaniu porządku, regały dyskontowe przeznaczone do wyposażenia dyskontów, regały magazynowe, regały metalowe potrzebne do umieszczania ciężkich rzeczy regały paletowe przeznaczone do wyposażenia magazynu, regał przesuwny, regały przyścienne pomagają urządzeniu sklepu, sprzęt przeciwpożarowy niezbędny w każdej jednostce handlowej, stoły chłodnicze, stoły promocyjne przeznaczone do ustawiania artykułów promocyjnych, systemy magazynowe, szafy chłodnicze, środki transportu pionowego, tace ze stali nierdzewnej, urządzenia i sieć wodno-kanalizacyjna, wentylacja, witryny ekspozycyjne, wózki magazynowe, do których należą wózki: paletowe, platformowe, podnośnikowe, widłowe, itp., wózki sklepowe ułatwiają zakupy, żurawik. 12

14 meble sklepowe ` Rysunek 1. Regały przyścienne źródło Rysunek 2. Gondole źródło Rysunek 3. Regały dyskontowe źródło 13

15 Rysunek 4.Gabloty źródło Rysunek 5. Gablota źródło Rysunek 6.Wózek sklepowy źródło 14

16 Wyposażenie magazynu Rysunek 7. Regały paletowe źródło Rysunek 8. Wózek widłowy źródło Rysunek 9. Regał magazynowy źródło Rysunek 10. Wózek podnośnikowy źródło Rysunek 11. Wózek dwukołowy Rysunek 12. Wózek platformowy Rysunek 13. Wózek paletowy źródło źródło źródło 15

17 Rysunek 14. Żurawik Rysunek 15. Podest przeładunkowy Rysunek 16. Regał przesuwny źródło źródło źródło Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 1) Jakich użyjesz określeń w języku obcym sprzedając wyposażenie magazynu? 2) Jakich użyjesz określeń w języku obcym sprzedając wyposażenie sklepu? 3) Jakich użyjesz określeń w języku obcym w celu udzielenia konsultacji klientowi, który kupuje wyposażenie dla sklepu dyskontowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sprzedajesz wyposażenia magazynu zaprezentuj w języku obcym rozmowę z klientem, który jest zainteresowany zakupem wyposażenia magazynu z tkaninami. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z zasadami wyposażenia magazynu z tkaninami tekstylnymi, 3) odnaleźć w Internecie informacje na temat ofert wyposażenia magazynu z tkaninami tekstylnymi, 4) wykonać wstępny plan wyposażenia magazynu z tkaninami tekstylnymi, 5) przygotować informacje z Internetu, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. 16

18 Ćwiczenie 2 Sprzedajesz wyposażenia sklepów zaprezentuj w języku obcym rozmowę z klientem, który jest zainteresowany zakupem wyposażenia sklepu obuwniczego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z zasadami wyposażenia sklepu obuwniczego, 3) odnaleźć w Internecie informacje na temat ofert wyposażenia sklepu obuwniczego, 4) wykonać wstępny plan wyposażenia sklepu obuwniczego, 5) przygotować informacje z Internetu, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 3 Sprzedajesz wyposażenia sklepów zaprezentuj w języku obcym rozmowę z klientem, który jest zainteresowany zakupem wyposażenia sklepu dyskontowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z zasadami wyposażenia sklepu dyskontowego, 3) odnaleźć w Internecie informacje na temat ofert wyposażenia sklepu dyskontowego, 4) wykonać wstępny plan wyposażenia sklepu dyskontowego, 5) przygotować informacje z Internetu, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 7) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. 17

19 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym aby sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu? 2) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, do sformułowania pytania związanego z przeczytanym tekstem? 3) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa? 4) korzystać z materiałów pomocniczych słowników? 5) korzystać z materiałów pomocniczych internetu? 6) korzystać z materiałów pomocniczych opracowań specjalistycznych? 18

20 4.3. Proces sprzedaży i obsługa klienta Materiał nauczania Proces sprzedaży Zwroty i określenia do wykorzystania w języku obcym asortymentowość, cechy prawidłowo funkcjonującego sklepu, CRM Customer Relationship Management Zarządzanie Relacjami z Klientami, odpowiednia lokalizacja firmy handlowej, odpowiednie warunki do ułożenia towarów i ich pokazania konsumentom, oferty, czynności sprzedażowe, oszczędność kosztów przez sprawne czynność sprzedażowa, dane o klientach, dobre zaopatrzenie, dostępność dla konsumentów, działania synergetyczne, potwierdzenia spotkań, poziom jakości i spójności funkcji sprzedaży, poziom kompetencji na rynku, handlowiec telefonuje do potencjalnego proces sprzedaży, klienta, procesy związane z obsługą klienta, integracja przepływu materiałów przydzielanie i śledzenie kontaktu i informacji, z klientem, klienci dokonują zakupów, kompleksowość usług, kontrolowanie całych projektów związanymi różne szczeble dystrybucji, sprawdzania jakości, sprzedaż towarów konsumentom, z wieloma klientami obsługiwanych przez statystyki wizyt wspomagające analizę wielu. zachowań klientów, kontrolowanie wszelkich kontaktów stosowanie zintegrowanych z dostawcą z klientami i odbiorcą systemów informatycznych, kontrolowanie zadań wykonywanych przez terminowość realizacji, pracowników w ramach obsługi klientów, listy z podziękowaniami, minimalizacja cyklu realizacji zamówienia, minimalizacja wielkości zapasów, możliwości przedsiębiorstw handlowych, towary częstego zakupu, trwałość, wielkość popytu, wysoka elastyczność działania, wysoka jakość obsługi klienta, możliwość swobodnego poruszania się wysoka przepustowość, w sklepie, zarządzanie kontem klienta. narzędzia pracy sprzedawców, odpowiedni zapas towarów w sklepie i magazynach pomocniczych, Obsługa klienta Zwroty i określenia do wykorzystania w języku obcym: Powitanie klienta i spytanie, czy można mu pomóc. Zdecydowane, ale taktowne powitanie Dzień dobry, w czym mogę pomóc. i pożegnanie klienta poprzez zastosowanie zwrotu grzecznościowego, np. Dziękuję, zapraszam ponownie". Sprzedawca powinien umiejętnie nakłonić do rozmowy niezdecydowanego klienta poprzez zadanie mu kilku precyzyjnych pytań, przedstawić informacje o towarach (najczęściej uzyskanymi z opakowań), doradzić. 19

21 Wykazanie się umiejętnością wyczucia sytuacji, zapału, uczynienia z rozmowy sprzedażowej swego rodzaju przedstawienia. Rozmowa sprzedażowa powinna trwać nie dłużej niż 10 minut. Sprzedawca musi zastosować elementy aktywizacji sprzedaży, doradzić, prawidłowo wydać resztę, wystawić fakturę VAT i zapakować towar. Przecież klienta można wprowadzić w błąd tylko raz, drugiego razu nie będzie, bo stracimy klienta. Czy nie może się pan zdecydować ze względu na to, że o czymś jeszcze nie wspomniałem? Dzień dobry, czy zechciałby pan wypróbować ten produkt? To jest nasz nowy produkt i jest już bardzo popularny. Czy podoba się pani ten model auta? Mamy możliwość załatwienia dogodnego kredytu. Jakim samochodem pani teraz jeździ? Czy samochód służy tylko pani? Jak długie trasy przejeżdża pani rocznie? Czy wyposażenie samochodu powinno być standardowe? Ile pieniędzy przeznacza pani na zakup samochodu? Jaki kolor chciałaby pani mieć? Kiedy chciałaby pani sfinalizować transakcję? Będzie pani zadowolona. Czy dobre? Czy dużo zostaje sprzedanych w ciągu dnia? Czy nie zawierają konserwantów? Czy świeże? Czy zależy pani na bezpieczeństwie? Dzień dobry, jak tu ładnie pachnie, Jak pani kupi... to dodamy jeszcze... Jako stały klient dostanie pan... Jest to produkt, który nie posiada konserwantów. Jeśli są świeże to... Można dać dziecku do zjedzenia... Naszej firmie zależy, aby klient był zadowolony. O jakie ładne ciasteczka, Od środy cena tego produktu będzie już wyższa. Podjął pan słuszną decyzję. Skontaktujemy się z państwem za tydzień w sprawie sfinalizowania transakcji. Ten zakup to mądra inwestycja. To jest okazja z powodu likwidacji... To także moje ulubione ciasto. Widzę, że się pani zdecydowała. Zapłaci pani kartą, czy gotówką? Życzy pani sobie dostawy dzisiaj wieczorem, czy jutro rano? Życzy pan sobie dodatkowego ubezpieczenia? Proszę się nie martwić, zapewniamy także serwis pogwarancyjny. Firma tyle lat zajmuje się..., nie może robić tego źle. Widziałem już podobny produkt za niższą cenę. Czy pamięta pan dokładnie dane tego produktu? Istnieją produkty, które są podobne do siebie, ale różnią się funkcjami. Cena jest korzystna z powodu wyprzedaży. Kupując ten produkt oszczędza pani... Mam nadzieję, że wkrótce nas pan odwiedzi. 20

22 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 1. Jakich zwrotów w języku obcym użyjesz, aby zachęcić niezdecydowanego klienta do zakupu? 2. Jakich zwrotów w języku obcym użyjesz, prowadząc rozmowę telefoniczną z klientem? 3. Jakich zwrotów w języku obcym użyjesz, aby zachęcić klienta do robienia zakupów w tej placówce handlowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaplanuj i przeprowadź rozmowę telefoniczną sprzedażową w języku obcym przedmiotem sprzedaży będzie fotel wypoczynkowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać się w zespoły 3 osobowe (jedna osoba będzie obserwatorem), 2) zapoznać się z prowadzenia rozmowy telefonicznej i sprzedażowej, 3) odnaleźć w Internecie informacje na temat produktu, który chcesz sprzedać, 4) wykonać wstępny plan rozmowy, 5) przygotować informacje z Internetu, 6) przygotować rozmowę w języku obcym, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 8) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 2 Zaplanuj i przeprowadź rozmowę sprzedażową w języku obcym przedmiotem sprzedaży będzie rower górski. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać się w zespoły 3 osobowe (jedna osoba będzie obserwatorem), 2) zapoznać się z prowadzenia rozmowy sprzedażowej, 3) odnaleźć w Internecie informacje na temat produktu, który chcesz sprzedać, 4) wykonać wstępny szkic rozmowy, 5) przygotować informacje z Internetu dotyczącą produktu (ceny, jednostki miary., procent sprzedanych artykułów), 6) przygotować rozmowę, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 8) dokonać oceny ćwiczenia. 21

23 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 3 Na podstawie obejrzanego filmu, sporządź notatkę oraz zaplanuj i przygotuj, w języku obcym rozmowę dotyczącą transakcji kupna sprzedaży okularów przeciwsłonecznych. Z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych, typowych przy obsłudze klienta. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać się w zespoły 3 osobowe (jedna osoba będzie obserwatorem), 2) obejrzeć film dotyczący psychologii obsługi klienta w języku obcym, 3) sporządzić notatkę, 4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 5) zapoznać się zasadami obsługi klienta, prowadzenia rozmowy sprzedażowej, 6) przeanalizować notatkę z filmu, 7) odnaleźć w Internecie informacje na temat produktu, który chcesz sprzedać, 8) wykonać wstępny plan rozmowy, 9) przygotować informacje z Internetu dotyczącą produktu (ceny, jednostki miary., procent sprzedanych artykułów), 10) przygotować rozmowę, 11) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 12) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: film dotyczący psychologii obsługi klienta w języku obcym, odtwarzacz, komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 4 Przygotuj i zaprezentuj wypowiedź w stylu prywatnym na temat wizytówek, na podstawie obejrzanych w języku obcym filmów dotyczących savoir vivreu. Możesz użyć pytań: 1. Kto z kolegów ma własne wizytówki? 2. Jak wygląda jego wizytówka? 3. Jakie wskazówki podano na filmie odnośnie wyglądu wizytówek? 4. Jak wręczają Twoi znajomi wizytówki? 5. Jakie wskazówki podano na filmie odnośnie wręczania wizytówek? Sposób wykonania ćwiczenia 22

24 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) obejrzeć filmy w języku obcym dotyczące savoir vivreu, 2) zrobić notatki, 3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zapoznać się zasadami wyglądu i wręczania wizytówek, 5) przeanalizować pytania zawarte w ćwiczeniu, 6) przygotować wypowiedź, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 8) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: filmy w języku obcym dotyczące savoir vivreu, odtwarzacz, komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 5 Dobierz zwroty konwersacyjne, zgłaszające wątpliwości, podające warunki i argumenty, przygotuj rozmowę sprzedażową w cukierni w języku obcym. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać się w zespoły 3 osobowe (jedna osoba będzie obserwatorem), 2) ułożyć schemat rozmowy sprzedażowej, 3) wybrać odpowiednie zwroty w języku obcym, 4) przygotować treść rozmowy, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 6) podczas dyskusji wybrać najlepiej przygotowaną rozmowę sprzedażową, 7) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki. Ćwiczenie 6 Przygotuj rozmowę telefoniczną z kontrahentem na temat zmiany terminu dostawy zamówionego przez Twoją firmę towaru, rozmowę przeprowadź w języku obcym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać się w zespoły 3 osobowe (jedna osoba będzie obserwatorem), 2) ułożyć schemat rozmowy telefonicznej, 3) przygotować rozmowę, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie w języku obcym, 5) dokonać oceny ćwiczenia. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, pakiet biurowy Microsoft Office, Internet, drukarka, opracowania specjalistyczne, słowniki Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, aby określić czynności związane z obsługą klienta? 2) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, aby zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych? 3) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, aby zaplanować i przeprowadzić rozmowę sprzedażową w języku obcym? 4) dobrać branżowe słownictwo w języku obcym, aby omówić podstawowe zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej? 5) korzystać z materiałów pomocniczych słowników? 6) korzystać z materiałów pomocniczych Internetu? 7) korzystać z materiałów pomocniczych opracowań specjalistycznych? 24

26 5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ TEST PRAKTYCZNY DO BADAŃ SUMUJĄCYCH Przeczytaj uważnie instrukcję. Uwierz w siebie, masz szansę na sukces. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. Przed wykonaniem zadania staraj się dobrze zrozumieć jego treść. Przestrzegaj zasad bezpiecznej pracy. Prawidłowo organizuj stanowisko pracy. Przestrzegaj podanej przez nauczyciela normy czasowej. Zadanie Twoje polega na praktycznym rozwiązaniu jednego zadania. Dotyczy ono sporządzenia notatki w języku obcym na temat wysłuchanego tekstu, dotyczącego prawidłowej obsługi klienta. Przewidujemy, że zadanie powinieneś wykonać w czasie 45 minut. Jesteś w stanie w tym czasie prawidłowo wykonać zadanie. Chcąc pomóc Ci w wykonaniu tych zadania opracowaliśmy instrukcję, która wspomoże Cię w osiągnięciu sukcesu. Dokładnie zapoznaj się z nią. Dokonaj analizy czynności, jakie powinieneś wykonać w fazie przygotowawczej, w fazie realizacyjnej i w fazie oceniającej. Zapoznaj się z protokółem pomiaru, opracowania którego oczekujemy od Ciebie po wykonaniu zadania. Protokół wypełniaj w trakcie pracy, będzie on dowodem Twoich osiągnięć. Wszystkie wątpliwości wyjaśnij przed rozpoczęciem pracy, gdyż później powinieneś radzić sobie sam. Pewnie chcesz wiedzieć również, jak będziesz oceniany za ten test. Za prawidłowo wykonane czynności wymienione w instrukcji, stanowiące o wykonaniu zadania, możesz uzyskać maksimum 70 punktów. Jeżeli będą interesowały Cię szczegółowe kryteria, to nauczyciel na pewno Ci je przedstawi. Chcąc zaliczyć test, musisz uzyskać 35 punktów, jest to równoznaczne z uzyskaniem oceny dostatecznej. ŻYCZYMY CI SUKCESU! 25

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Język angielski zawodowy. Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży. Wymiar godzin: 60

Język angielski zawodowy. Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży. Wymiar godzin: 60 Tematy zajęć 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty leksykalne, słuchanie 3. Analiza ofert pracy w języku angielskim 4. Oferty pracy leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego, dialogi 5.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin: 60. Tematy zajęć. 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty ćwiczenia leksykalne, słuchanie

Wymiar godzin: 60. Tematy zajęć. 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty ćwiczenia leksykalne, słuchanie Język angielski zawodowy Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 Tematy zajęć

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_genRYFI9 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_pNadGen4G3F2 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC 522305 1. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. 1 Uwaga: podręczniki należy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

dokonać podziału zachowań klienta przeprowadzić rozmowę sprzedażową

dokonać podziału zachowań klienta przeprowadzić rozmowę sprzedażową NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu organizacja sprzedaży reklamy nr programu: TO/PZS1/PG/2015 klasa 2TIO l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: Sprzedawca 522[01] (nazwa i symbol cyfrowy) Data egzaminu: - - dzień miesiąc rok Kod egzaminatora: Numer sali (pomieszczenia): Numery ewidencyjne PESEL zdających: 1. 2. 3. Godz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży Przedstawiciel handlowy ABC Company 2012-11-15 Success Insights - Globalny lider komputerowych analiz zachowań i postaw. info@successinsights-cee.eu WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży

SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży Przedstawiciel handlowy ABC Company 6-3-7 www.konteksthr.pl ul. Kubickiego 17/29, 2-954 Warszawa WSTĘP Indeks Strategii Sprzedaży jest obiektywną analizą tego,

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY Blok tematyczny Realizowane zagadnienie Wymagania na poszczególne oceny HANDEL Struktury organizacyjne i formy przedsiębiorstw - swobodnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Organizacja sprzedaży

Organizacja sprzedaży SPRZEDAWCA Organizacja sprzedaży Część I Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Danuta Wajgner Spis treści Wstęp................................................................. 5 I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: język angielski zawodowy w klasie o profilu technik informatyk. Szkoła: Powiatowy Zespół Nr 10SME im. M. Kopernika ( IV etap kształcenia)

Przedmiot: język angielski zawodowy w klasie o profilu technik informatyk. Szkoła: Powiatowy Zespół Nr 10SME im. M. Kopernika ( IV etap kształcenia) SCENARIUSZ LEKCJI Przedmiot: język angielski zawodowy w klasie o profilu technik informatyk Szkoła: Powiatowy Zespół Nr 10SME im. M. Kopernika ( IV etap kształcenia) Profil: technik informatyk Klasa: I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Organizacja i techniki sprzedaży w zawodzie: Technik Handlowiec dla klasy: I i II na rok szkolny 2017/2018 Wymagania opracowane zgodnie obowiązująca podstawa programową

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Stary egzamin zawodowy

Stary egzamin zawodowy Stary egzamin zawodowy Zawód: technik handlowiec symbol cyfrowy: 341[03] Zasady przebiegu i organizacji egzaminu Egzamin zawodowy dla technika handlowca składa się z dwóch etapów: 1. Etap pisemny trwa

Bardziej szczegółowo

Żmigród, ul. Poznańska 15 tel fax kom: ;

Żmigród, ul. Poznańska 15 tel fax kom: ; 55-140 Żmigród, ul. Poznańska 15 tel. 71 385 3295 fax. 71 385 3462 kom: 601 580 579; 605 956 353 e-mail: nr KRS 0000154442, NIP: 915-100-21-48, REGON 930405040 wysokość kapitału zakładowego spółki 608

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista

Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista Klasa: IV TE Liczba godzin tygodniowo: 2 Liczba

Bardziej szczegółowo

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager Każdemu z nas zdarzyło się pewnie wejść do sklepu po przysłowiowe zapałki i wyjść z koszykiem pełnym zakupów. To właśnie efekt idealnego zaprojektowania powierzchni sklepu przez jego twórców oraz optymalnie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Zastanawiałeś się,, czy Twoje produkty mają szansę sprzedać się w Internecie? My to wiemy! Data ukazania się raportu marzec 2011 Czym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA FLORYSTA. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA FLORYSTA. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA FLORYSTA Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa Organizacja firmy praktyki zawodowej. Wykonywanie kompozycji podczas praktyki zawodowej. Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05

Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ. Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ. Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Szkoła Branżowa I stopnia Sprzedawca E-Handel Konin 2017 r. I. WSTĘP 1. AUTORZY PROGRAMU: 1

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji

KONSPEKT LEKCJI. 1. Cele lekcji KONSPEKT LEKCJI Data realizacji:24.11.2011r. Klasa: III Td Zawód: kucharz Przedmiot: pracownia gastronomiczna Dział programowy: Sporządzanie wyrobów garmaŝeryjnych Temat: Asortyment i technika sporządzania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL. 4 6. Program zajęć komputerowych Informatyki Europejczyka kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo