Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Mirosława Gastoł mgr Rita Majnusz Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Komunikacja z kontrahentami Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Pisma urzędowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 37 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik, który będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy w języku obcym o sposobach komunikacji z kontrahentami, prowadzeniu rozmów handlowych, zasadach sporządzania blankietów, formularzy, kwestionariuszy o charakterze handlowym, a także ułatwi Ci wykonywanie notatek służbowych, protokołów i pism urzędowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom ułatwiona będzie komunikacja z bankami i firmami ubezpieczonymi w języku obcym. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 4. Pytania sprawdzające w języku obcym. 5. Ćwiczenia w języku obcym. 6. Sprawdzian postępów w języku obcym. Sprawdzian osiągnięć. Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: prowadzenie korespondencji w języku obcym, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem komunikacji. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[03].Z2 Towar jako przedmiot handlu 341[03].Z2.01 Określanie czynników wpływających na jakość towarów 341[03].Z2.02 Ustalanie asortymentu handlowego 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych magazynowosprzedażowych 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym, powinieneś umieć: pisać teksty w języku obcym na poziomie podstawowym, tłumaczyć teksty w języku obcym na poziomie podstawowym, stosować podstawowe zwroty handlowe w języku obcym, sporządzać pisma handlowe w języku polskim, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, korzystać z programu Microsoft Office, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć treść pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, pism urzędowych, korespondencji handlowej, zidentyfikować główne problemy zawarte w tekście, sformułować pytania na podstawie przeczytanego tekstu, zredagować: zaproszenie, zapytanie ofertowe, ofertę, odpowiedź na ofertę, kontrakt, pismo w sprawie reklamacji, podziękowanie, napisać pełny i skrócony tekst faksu, sporządzić korespondencję w sprawach finansowych z bankami i firmami ubezpieczeniowymi. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Komunikacja z kontrahentami Materiał nauczania Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Kontrahent - budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z Kontrahentami może zapewnić dobrą pozycję rynkową firmie, - dopilnowanie kwestii obecności fachowych tłumaczy (w przypadku kontrahentów zagranicznych), - gospodarze powinni przedstawić program gościom, - merytoryczne uczestnictwo w rozmowach, - na podstawie tych zapisów zostaje ze spotkania sporządzona wg określonego standardu notatka, która powinna zawierać wszystkie istotne elementy i postanowienia wynikające z wizyty kontrahentów (pisemne ustalenia dla każdej ze stron są dokumentem wspólnym, notatka wewnętrzna jest firmowym punktem odniesienia do poruszanych spraw), - nadzór nad właściwym wykorzystaniem czasu spotkania, - najwyższy poziom obsługi Klientów zwiększy sprzedaż produktów i usług, a tym samym powiększy zyski, - należy pamiętać o drobnym upominku dla każdego gościa, - odpowiedzialny za zapewnienie właściwego przyjęcia kontrahentów w firmie jest dyrektor ds. handlowych, do jego obowiązków należy, - po spotkaniu roboczym lub negocjacjach można zaproponować gościom dalsze towarzyszenie podczas obiadu czy kolacji i ewentualnie należy być przygotowanym na pełnienie w takiej sytuacji roli gospodarza-zapraszającego. Spotkanie przy kolacji powinno mieć z natury charakter nieoficjalny, - pociąga za sobą konieczność fachowego przewodnictwa i zapewnienia porządku na oddziałach produkcyjnych, - podczas spotkania Menadżer ds. eksportu (albo asystentka dyrektora ze) prowadzą zapisy szczególnym uwzględnieniem dalszych ustaleń, po wyczerpaniu programu spotkania, należy sporządzić na piśmie ustalenia dla każdej ze stron, - powitanie uczestników w rozmowach, - prezentacja gościom części stanowisk produkcyjnych firmy, a przynajmniej tych, które stanowią o atrakcyjności jej wyrobów, - prowadzenie rozmów (prezentacja firmy, wyrobów, itp.), - prowadzenie zapisów ze spotkania, - przedstawienie programu wizyty i uzgodnienie go, - przy pożegnaniu kontrahentów wskazana jest obecność prezesa czy dyrektora handlowego, - przygotowanie planu spotkania oraz programu pobytu, - przygotowanie historii zapisów kontrahenta, - przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi handlowemu celu, zakresu i składu wizyty, która ma się odbyć, - przyjmowanie krajowych i zagranicznych kontrahentów, - uczestnictwo w podejmowaniu gości od początku do końca pobytu, - wraz z dyrektorem ds. handlowych gości przyjmuje menadżer ds. eksportu (albo asystentka dyrektora), ich obowiązkiem jest, 7

9 - wyraźne określenie celu wizyty, - zapewnienie organizacji zaplecza logistycznego tj. zakwaterowanie, poczęstunek, organizację wolnego czasu, - zapoznanie się z wcześniejszymi zapisami i ustaleniami z poprzednich spotkań lub rozmów, - zbieranie informacji o firmach, których przedstawiciele będą przebywać w gościnie, Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Rozmowa handlowa - chcemy koniecznie przekonać klienta do swoich usług, zauroczyć go i zaciekawić naszym produktem, - Co mogłoby skłonić pana do podjęcia współpracy? - Co, według pana, powinno być głównym tematem naszej rozmowy? - danie klientowi czasu na odpowiedź (po parafrazie lub pytaniu) to objaw zwykłego ludzkiego szacunku, - Dlaczego cena jest dla pana taka ważna? - Dlaczego nie jest pan zainteresowany tym produktem? - Dlaczego zechciał pan się ze mną spotkać? - jeżeli klient wyrazi zgodę, pytaj o wszystko, co jest dla Ciebie ważne i co pozwoli lepiej zrozumieć jego interesy, - Kto jest moim najpoważniejszym konkurentem i jakie proponuje warunki? - nastawić się na słuchanie, - nie dać się zbyć byle czym. - nie podejmować polemiki z odpowiedziami klienta, - poważną przeszkodą na drodze do zawierania pozytywnych transakcji handlowych i rozpoznawania interesów jest gadulstwo, - przygotowując się do zadawania pytań w kontakcie z klientem, - te pytania mają sens tylko wtedy, kiedy po każdym z nich cierpliwie poczekasz na odpowiedź, handlowcom trudno nieraz wytrzymać dłuższe milczenie w bezpośrednim kontakcie z ważną dla siebie osobą, - umieć nazwać swoje intencje, - warto wytłumaczyć klientowi dlaczego zadajemy trudne pytania i zapytać o zgodę, czy możemy je zadawać? - wielu klientów potrzebuje też chwili ciszy na zastanowienie się i źle znosi ponaglanie, - zadając pytania i uważnie słuchając, zdobywamy informacje na temat klienta, - zasada kiedy mówimy, to niczego się nie dowiadujemy, Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Parafraza - chcę właściwie zrozumieć pańskie potrzeby, chyba nie do końca pana zrozumiałem - co jeszcze w tej sprawie jest dla pana ważne..., - czy dobrze rozumiem, że chciałby pan zatrzymać klientów poprzez stałą dostawę i dlatego nie może brakować jakiegoś asortymentu, - czy dobrze rozumiem, że w pana interesie leży...? - czy jest jeszcze jakiś inny powód, dla którego sprawa systematycznych dostaw jest dla pana tak ważna, 8

10 - czy mógłby mi pan jeszcze raz powiedzieć, dlaczego realizacja tego celu jest dla pana taka ważna..., - czy zechciałby mi pan powiedzieć, jakie gwarancje z naszej strony mogą zmniejszyć pana obawy i zachęcić do rozpoczęcia współpracy, - dlaczego tak bardzo panu na tym zależy..., słyszę, że źle pana zrozumiałem, - jak rozumiem, obawia się pan, że... - jeśli rozmówca w odpowiedzi na Twoje pytanie będzie mówił rzeczy, z którymi głęboko się nie zgadzasz, nie dyskutuj z nim, - mógłby mi pan wytłumaczyć, dlaczego na tym panu szczególnie zależy? - najważniejszym narzędziem skutecznego słuchania jest parafraza, - nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań, - obawiam się, żeby to się nie powtórzyło, - owszem, jest taki powód. Już wiele firm obiecywało mi stałe dostawy, - parafraza jest pytaniem-prośbą o potwierdzenie, czy właściwie zrozumiałeś interesy swojego partnera, - parafraza polega ona na dokładnym powtórzeniu zasadniczych sformułowań z wypowiedzi klienta, - parafraza to: zrozumienie interesów klienta, a nie ocenianie ich, komentowanie i polemika z nim, - parafraza w terminologii psychologicznej oznacza nazwanie interesów partnera, z dokładnym powtórzeniem użytych przez niego sformułowań, - podstawą handlowania jest pytanie i uważne słuchanie klienta, - proszę pana, klienci nie lubią, kiedy nie mogą dostać towaru, do którego się przyzwyczaili. I niestety odchodzą do konkurencji, - przedmiotem parafrazy muszą być interesy klienta, - reakcją na parafrazę: "Czy dobrze rozumiem, że w pana interesie leży...?" może być ze strony klienta potwierdzenie, zaprzeczenie albo sygnał "tak, ale...", - rozumiem, pana obiekcje, ponieważ stracił pan zaufanie do niektórych kontrahentów i obawia się pan, że to się może powtórzyć w naszym przypadku, - traciłem klientów i pieniądze, - widzę, że ma pan wątpliwości, - z tego, co pan powiedział, zrozumiałem, że zależy panu na... - zależy mi na stałych dostawach, Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Notatki służbowe formy wewnętrznego przekazywania informacji między komórkami lub pracownikami firmy, gdy ustne komunikowanie się jest niemożliwe lub za pisemną formą przemawiają specjalne okoliczności. Przykład notatki służbowej Notatka służbowa 12 grudnia 2007 godz Dla kierownika działu AGD Witolda Krzywego od zastępcy kierownika Jarosława Gnuśnego Dotyczy: zmiany wystawy na hali głównej Dzisiaj wystawiono na ekspozycji 3 kominki (typu Gnom 1234P), które są w promocji. Jutro uzupełnimy ekspozycję o 7 czajników bezprzewodowych Philips

11 Można także notę służbową przygotować przy pomocy M. Worda Nowy Dokument albo szablon: 1) wybieramy z paska narzędziowego Plik, następnie Nowy, 2) po otworzeniu okna z nowymi dokumentami i szablonami wybieramy Noty, 3) następnie możemy wybrać notę współczesną i wypełnić kolejne pola, tak jak na podanym poniżej przykładzie: Nota służbowa Do: DW: Od: [Kliknij tutaj i wpisz nazwisko] do kogo kierowana jest nota, [Kliknij tutaj i wpisz nazwisko] do wiadomości jeszcze kogo chcesz przekazać informacje, [Kliknij tutaj i wpisz nazwisko] od kogo kierowana jest nota Data: Dot.: [Kliknij tutaj i wpisz temat] temat czego dotyczy nota. W tym miejscu wpisujesz tekst noty. Protokoły pisma informacyjne, które: dokładnie rejestrują przebieg obrad, posiedzeń, kontroli, opisują treść przemówień, wniosków i uchwał zebrania, sesji, komisji, opisują działania, czynności i fakty stwierdzone przez pracownika lub grupę pracowników, stwierdzają okoliczności, zdarzenia itp. Każdy protokół, bez względu na jego rodzaj i szczegółowe elementy, składa się z trzech głównych części: 1) wstępnej, która obejmuje: tytuł zawiera słowo protokół, określenie jego rodzaju, zwięzłe podanie rodzaju zdarzenia, stanu, określenie miejscowości (miejsca, lokalu), daty oraz godziny; wstęp wyróżnia się w nim osoby biorące udział w protokolarnych czynnościach (jeśli nie, załącza się listę obecności) i osoby nieobecne (z podaniem, czy ich nieobecność została usprawiedliwiona, czy też nie), wstęp może zawierać także porządek dzienny, tj. wykaz spraw, które mają być rozpatrywane, oraz ich kolejność; 2) część zasadnicza protokołu to opis czynności lub zdarzeń z uwzględnieniem okoliczności, jakie im towarzyszyły, jest to dokładne przedstawienie tego, co protokół ma stwierdzić; 3) część końcowa protokołu zawiera czas (godzinę) ukończenia czynności i formułę stwierdzającą zakończenie czynności. Protokoły zawierają także odpowiednie podpisy. Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: przekazujący: Jacek Placek odbierający: Hanna Ordonka Przykład protokołu Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 6 stycznia 2007 roku na podstawie przekazania sali Nr 4 w Wyższej Szkole Kupieckiej mieszczącej się przy ul. Legionów 34 w Tarnowie W związku z wyjazdem dotychczasowego opiekuna sali Pana Jacka Placka na Księżyc, zostaje przekazana sala nr 4 wraz z następującym wyposażeniem: 10

12 1. 28 krzesełek w cenie 34,00 zł za sztukę, stolików w cenie 56,00 zł za sztukę, komputerów (objętych dokładnym wykazem), 4. 1 katedra wraz z fotelem obrotowym w cenie 345,00 zł całość, 5. 4 żaby drewniane w cenie 555,00 zł za sztukę. Podpis przekazującego: Podpis odbierającej: Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Przykład sprawozdania sporządzonego na blankiecie korespondencyjnym SPRAWOZDANIE dotyczące włamania do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu w celu grabieży mienia Zdarzenie miało miejsce 29 czerwca 2007 roku o godz w świetlicy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Warszawskiej 6 w Łowiczu. Sprawcy dostali się do świetlicy przez okno świetlicy, która znajduje się na parterze. Ukradziono 4 kasety DVD, 2 sztalugi i odtwarzacz DVD, sprawcami okazali się 13 letni Wojciech Lato i 12 letni Marcin Zadra uczniowie szkoły. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego. Sprawozdanie sporządziła PEDAGOG SZKOLNY Halina Świątek Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: wiedza techniczna pracowników działu handlowego, umiejętności handlowe pracowników działu handlowego, umiejętność nawiązywania kontaktu przez handlowca, kompetencje handlowca, dostępność handlowca (różne formy: telefon, mail, itp.), terminowość dostaw, Szybkość dostaw (czas realizacji zamówienia), łatwość dokonywania zamówień, szybkość odbierania telefonu, profsjonalizm obsługi klienta, informacje zwrotne, szczególnie w razie problemów, zapewnienie stałej częstotliwości dostaw, jakość obsługi przy rozładunku/załadunku, jakość otrzymanego produktu, 11

13 techniczna funkcjonalność produktu, kompletność dostawy, dokumentacja produktu/dostawy (protokoły, instrukcje, atesty, certyfikaty, WZ, faktury itp.), konkurencyjność cen, szybkość realizacji reklamacji w porównaniu do konkurencji ilość reklamacji w porównaniu do konkurencji. Tabela 1. Zasady budowy kwestionariusza źródło [6] Niezbędność pytań Zdolność respondenta do udzielania odpowiedzi Skłonność respondenta do udzielania odpowiedzi Przechodzenie od pytań łatwych do trudnych Przechodzenie od pytań ogólnych do szczegółowych Jednoznaczność stosowanych pojęć i sformułowań Dobór odpowiedniego słownictwa Sugestywność pytań Zasady odnoszące się do treści pytań Należy ograniczać ilość pytań do niezbędnej, tzn. wyczerpującej temat. Pytania muszą być dopasowane do poziomu wiedzy respondenta. Należy unikać pytań, na które respondenci nie chcą odpowiadać, tzw. pytań drażliwych (zbyt osobistych, poruszających problem tajemnicy zawodowej, itp.). Zasady odnoszące się do kolejności pytań W pierwszej kolejności należy zadawać pytania krótkie i nieskomplikowane, niewymagające dłuższego zastanowienia, w drugiej pytania wymagające większego wysiłku respondenta. Należy zadawać pytania tak, aby stopniowo wyczerpywać temat badania. Zasady odnoszące się do sposobu formułowania pytań Należy unikać wieloznacznych słów i sformułowań, które mogą być w odmienny sposób rozumiane. Błędnym jest pytanie: Jak często kupuje Pani/Pan masło? a) Często. b) Rzadko. c) Okazjonalnie. d) Nigdy. Określenie często dla jednej osoby może oznaczać codziennie, a dla innej raz w tygodniu. Podobnie jest ze słowami rzadko i okazjonalnie. Należy unikać słownictwa obcojęzycznego i specjalistycznego. Błędnym jest pytanie: Jak ocenia Pani/Pan merchandising w naszym sklepie? a) Pozytywnie. b) Ani pozytywnie, ani negatywnie. c) Negatywnie. Słowo merchandising dla wielu respondentów jest niezrozumiałe i nie będą oni w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi. Należy unikać pytań sugerujących odpowiedź. Błędnym jest pytanie: Czy jest Pani/Pan zwolenniczką zakazu używania pieluszek jednorazowych wiedząc, że stanowią one tylko 2% śmieci na wysypiskach? a) Tak. b) Nie. Pytanie zostało tak sformułowane, że wskazuje na małą szkodliwość ekologiczną produktu, a zatem sugeruje odpowiedź nie. 12

14 Emocjonalność pytań Należy unikać pytań o zabarwieniu emocjonalnym, które zawierają zwroty narzucające respondentowi tok myślenia. Błędnym jest pytanie: Czy biedny człowiek powinien mieć prawo do zasiłku socjalnego? a) Tak. b) Nie. Słowo biedny z reguły odwołuje się do współczucia i wpływa na podświadome udzielanie przez respondentów odpowiedzi tak. Łączenie dwóch pytań w jedno Nakładanie się odpowiedzi Wyczerpywanie się odpowiedzi Zgodność z regułami dobrego wychowania Każde pytanie powinno dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Błędnym jest pytanie: Jak oceniasz politykę rządu w zakresie zdrowia i edukacji? a) Pozytywnie. b) Negatywnie. Przy tak sformułowanym pytaniu respondent, który odmiennie ocenia ochronę zdrowia i edukację nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi. Warianty odpowiedzi na pytanie nie mogą się nakładać. Błędnym jest pytanie: Ile ma Pani/Pan lat? a) do 25, b) 25-35, c) 35-45, d) powyżej 45. Przy tak sformułowanym pytaniu osoba 35 letnia ma możliwość zaznaczenia odpowiedzi b, albo odpowiedzi c. Warianty odpowiedzi na pytanie muszą umożliwić respondentowi udzielenie odpowiedzi. Błędnym jest pytanie: Jakiej marki jest Pani/Pana samochód? a) Opel. b) Mercedes. c) Fiat. Respondent, który posiada samochód marki Volkswagen, nie ma możliwości zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. Należy używać zwrotów grzecznościowych, takich jak Pan, Pani, pisanych wielkimi literami. Przykład zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej: Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: ZAPROSZENIE Firma BizTech Konsulting S.A. wraz z firmą Microsoft serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu prezentującym produkt Microsoft Dynamics CRM 3.0, który jest narzędziem do zarządzania relacjami z klientami. Microsoft Dynamics CRM 3.0 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla średnich przedsiębiorstw, którego zadaniem jest usprawnienie działań przedsiębiorstwa w kontekście utrzymania i rozwoju kontaktów z klientami. Tematyką spotkania będzie przedstawienie produktu, omówienie podstawowych funkcjonalności, symulacja procesu sprzedaży na przykładach, w zależności od Państwa zainteresowania. Prezentacja skierowana jest do kadry zarządzającej firm, działów handlowych i marketingu, jak również innych osób odpowiedzialnych za utrzymywanie relacji z klientami. 13

15 Aby umożliwić osobom zainteresowanym dobór dogodnych terminów, proponujemy w najbliższych miesiącach uczestnictwo w jednym ze spotkań: 21 kwietnia, 26 maja lub 30 czerwca. Miejscem prezentacji będzie siedziba firmy BizTech Konsulting S.A. w Warszawie, ul. Św. Barbary 1, drugie piętro (wejście z rogu ul. Barbary i ul. Poznańskiej). Agenda spotkania Godzina Zajęcie Powitanie gości Część I Microsoft Dynamics CRM 3.0 przedstawienie produktu Microsoft Dynamics CRM 3.0 miejsce rozwiązania w przedsiębiorstwie Przerwa na kawę Część II Prześledzenie typowego procesu sprzedaży z zastosowaniem Microsoft Dynamics CRM Pytania i odpowiedzi. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety zamieszczonej na stronie Liczba miejsc jest ograniczona. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się Państwa zainteresowaniem i stanie się ciekawym doświadczeniem. Serdecznie zapraszamy Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: PODZIĘKOWANIE DLA KLIENTA WRAZ Z OFIAROWANIEM KUPONU UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZAKUPU Z RABATEM Blankiet firmowy (albo pieczęć) Łódź, 5 maja 2006 Szanowny Panie Pan Grzegorz Pawski ul. Sławna Zgierz Serdecznie dziękuję za miłe pismo, w którym pochwala Pan zachowanie jednego z naszych sprzedawców. Kopię Pańskiego pisma przekazaliśmy do działu personalnego i zostanie załączona do dokumentacji osobowej tego pracownika. Rzadko się zdarza, aby klient zdobył się na napisanie listu pochwalnego. Chcielibyśmy Pana wyróżnić i dlatego wraz z podziękowaniem prosimy o przyjęcie załączonego kuponu upoważniającego do 10% rabatu na zakupione wówczas towary. Mamy nadzieję, że nasze obopólne zadowolenie zaprocentuje lepszą współpracą z klientami i będzie naszym dodatkowym atutem na tym bardzo konkurencyjnym rynku. W imieniu całej firmy jeszcze raz serdecznie dziękuję. 14

16 Z wyrazami wdzięczności Dyrektor Henryk Grzdyl Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Przykład faksu pełnego CENTRA HANDLOWE W Ł ODZI DO: Pana Grzegorza Pawskiego NUMER FAKSU: Szanowny Panie FAKS DATA: OD: Henryka Grzdyla LICZBA STRON OGÓŁEM (ŁĄCZNIE Z TYTUŁOWĄ): 1 Serdecznie dziękuję za miłe pismo, w którym pochwala Pan zachowanie jednego z naszych sprzedawców. Kopię Pańskiego pisma przekazaliśmy do działu personalnego i zostanie załączona do dokumentacji osobowej tego pracownika. Rzadko się zdarza, aby klient zdobył się na napisanie listu pochwalnego. Chcielibyśmy Pana wyróżnić i dlatego wraz z podziękowaniem prosimy o przyjęcie kuponu upoważniającego do 10% rabatu na zakupione towary (wysyłamy pocztą). Mamy nadzieję, że nasze obopólne zadowolenie zaprocentuje lepszą współpracą z klientami i będzie naszym dodatkowym atutem na tym bardzo konkurencyjnym rynku. W imieniu całej firmy jeszcze raz serdecznie dziękuję. Z wyrazami wdzięczności Dyrektor Henryk Grzdyl Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Przykład faksu skróconego: Pan Grzegorz Pawski podziękowania za pismo i zapraszam do odebrania w naszym biurze obsługi klienta kuponu upoważniającego do 10% rabatu na zakupione towary. Z poważaniem Dyrektor Henryk Grzdyl 15

17 Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Pisma o charakterze handlowym: Przykład Zapytania ofertowego (sporządzonego na blankiecie korespondencyjnym) Fundacja Parasol Łódź, 23 marca 2007 ul. Krakowska Łódź tel. (0 42) faks (0 42) NIP Regon Sprawa: Zapytanie o ofertę Proszę o przesłanie oferty dotyczącej cukierków. Zakłady Przemysłu Cukierniczego OPTIMA ul. A. Struga Łódź Z poważaniem Prezes January Kruk Przykład formularza zapytanie ofertowe Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Aby przesłać zapytanie należy wypełnić poniższy formularz i kliknąć przycisk "wyślij". Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. nazwa firmy *... imię i nazwisko *... telefon *... - jaką usługą są Państwo zainteresowani? *... - jak mamy się z Państwem skontaktować? Telefonicznie... - poczta elektroniczna... - skąd wiedzą Państwo o naszej ofercie?... - treść zapytania * Pstrągowa 815 tel./faks +48 (17) , +48 (17)

18 Kawęczyn 10 D, Sędziszów Małopolski tel. +48 (17) , +48 (17) , faks +48 (17) Przykład oferty (sporządzonej na blankiecie korespondencyjnym) Zakłady Przemysłu Łódź, 29 marca 2007 Cukierniczego AGROS OPTIMA ul. A. Struga Łódź tel. (0 42) faks (0 42) NIP Regon Dotyczy oferty Szanowni Państwo Fundacja Parasol ul. Krakowska Łódź W odpowiedzi na Państwa pismo przedstawiam ofertę cukierków produkowanych przez Optimę: Lp. Nazwa towaru jm. Cena netto VAT Cena brutto 1. Cukierki grylażowe kg 16,00 zł 7% 17,12 zł 2. Cukierki kukułki kg 18,00 zł 7% 19,26 zł 3. Cukierki kasztanki kg 21,80 zł 7% 23,33 zł 4. Cukierki malaga kg 20,80 zł 7% 22,26 zł 5. Cukierki kapitańskie kg 19,50 zł 7% 20,87 zł 6. Cukierki groszki kg 10,40 zł 7% 11,13 zł 7. Cukierki toffi kg 11,00 zł 7% 11,77 zł 8. Cukierki krówki kg 12,50 zł 7% 13,38 zł 9. Cukierki owocowe kg 9,40 zł 7% 10,06 zł Towar prosimy odbierać własnym transportem z magazynów przy ul. A. Struga 24 w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Płatności należy dokonać gotówką przy odbiorze towaru, albo przelewem na konto PKO BP w ciągu 14 dni od wystawienia Faktury VAT. Oferta ważna jest do 30 kwietnia br. Z poważaniem Prezes 17

19 Fundacja Parasol Łódź, 4 kwietnia 2007 ul. Krakowska Łódź tel. (0 42) faks (0 42) NIP Regon Szanowni Państwo ZAMÓWIENIE Zakłady Przemysłu Cukierniczego OPTIMA ul. A. Struga Łódź Nawiązując do oferty, która dotyczyła cukierków, zamawiam: Lp. Nazwa towaru jm. Cena brutto Ilość Wartość 10. Cukierki grylażowe kg 17,12 zł 3 51,36 zł 11. Cukierki kukułki kg 19,26 zł 4 77,04 zł 12. Cukierki kasztanki kg 23,33 zł 6 139,98 zł 13. Cukierki malaga kg 22,26 zł 2 44,52 zł 14. Cukierki kapitańskie kg 20,87 zł 5 104,35 zł 15. Cukierki groszki kg 11,13 zł 4 44,52 zł 16. Cukierki toffi kg 11,77 zł 2 23,54 zł 17. Cukierki krówki kg 13,38 zł 3 40,14 zł 18. Cukierki owocowe kg 10,06 zł 7 70,42 zł Razem do zapłaty 595,87 zł Towar odbierzemy własnym transportem z magazynów przy ul. A. Struga 24 w Łodzi 10 kwietnia w godzinach od 8 00 do Płatność zostanie uregulowana gotówką przy odbiorze towaru. Z poważaniem Prezes January Kruk Wykaz zwrotów i słówek do wykorzystania ćwiczeniach: Formularz kontraktu Wzór nr 11. Import towaru / spoza Unii /- płatność po dostawie KONTRAKT Nr.../0... Zawarty w dniu...r. w Krakowie z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie...zgodnie z art....ustawy Prawo zamówień publicznych 18

20 pomiędzy : Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Wydział / Instytut, inna Jednostka /... reprezentowaną przez : 1. Dziekana Wydziału / Kierownika Jednostki / Kwestora / Z-cę Kwestora /- kontrasygnata finansowa... zwaną dalej KUPUJĄCYM a.../nazwa i siedziba firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz jej adres/ reprezentowanym /ą / przez : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM Powyżej podane adresy siedzib są adresami siedzib handlowych stron. I. PRZEDMIOT UMOWY 1 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć (zainstalować, przeszkolić personel *) Kupującemu następujący towar :... Szczegółowa specyfikacja towaru jest określona w ofercie Sprzedającego z dnia... Nr...- załącznik Nr 1, stanowiący integralną część niniejszego kontraktu. * niepotrzebne skreślić II. CENA 2 1. Strony ustalają cenę, za przedmiot kontraktu szczegółowo określony w 1, na kwotę.../słownie :.../, co stanowi równowartość... zł, wg średniego kursu NBP z dnia... Tabela Nr... III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU 3 DOSTAWA TOWARU Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar o którym mowa w 1 w terminie :... *) Instalacja sprzętu zostanie zakończona do dnia... Sprzedający przeprowadzi szkolenie osób wyznaczonych przez Kupującego, w terminie od... do... w siedzibie Kupującego. Zakres szkolenia i ilość szkolonych osób, zgodnie z ofertą Sprzedającego Nr... z dnia..., stanowiącą integralną część niniejszego kontraktu. * należy podać datę : rok - miesiąc - dzień, lub ustalić termin w tygodniach licząc od daty zawarcia kontraktu. IV. JAKOŚĆ TOWARU 4 Sprzedający gwarantuje, że towar dostarczony w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, dobrej jakości i będzie miał właściwości normalne dla towaru tego rodzaju zwyczajowo przyjęte w obrocie międzynarodowym. V. OPAKOWANIE 5 Sprzedający zapewni takie opakowanie towaru jakie jest zwyczajowo wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i stosownie do użytego rodzaju transportu. 19

21 VI. WARUNKI DOSTAWY * 6 Warunki dostawy : DDU Kraków (Incoterms 2000) CIP Kraków (Incoterms 2000) * należy wybrać i pozostawić jedną z podanych możliwości VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 7 Płatność po dostawie Płatność za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na następujących zasadach: Należność o której mowa w 2 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie... dni od dnia otrzymania oryginału faktury handlowej wystawionej przez Sprzedającego po dokonaniu odbioru przedmiotu kontraktu, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Sprzedającego w banku IBAN :... Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe. opłaty bankowe ponosi * : Sprzedający, Kupujący, Wszelkie opłaty bankowe Banku strony Sprzedającego pokrywa Sprzedający, Wszelkie opłaty bankowe Banku strony Kupującego pokrywa Kupujący. *należy wybrać i pozostawić jedną z podanych możliwości. VIII. GWARANCJA 8 1. Gwarancja na dostarczony towar Sprzedający udziela na dostarczony towar... miesięcznej gwarancji liczonej, od daty dostawy na warunkach określonych w załączniku Nr 2, który jest integralną częścią niniejszego kontraktu. Sprzedający zapewni serwis pogwarancyjny przez okres... lat na zasadach odpłatności na warunkach określonych w odrębnej umowie. IX. KARY UMOWNE i KLAUZULE SPECJALNE 9 Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu w formie kar umownych. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne : za zwłokę w wykonaniu przedmiotu kontraktu w wysokości 0,1% ceny określonej w 2 za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% ceny określonej w 2 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn występujących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% ceny określonej w 2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od kontraktu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego w wysokości 10% ceny określonej w Kupujący może odstąpić od kontraktu w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 20

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego WZÓR UMOWY Nr./2015 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014 zawarto umowę o następującej treści: 1

UMOWA Nr /2014 zawarto umowę o następującej treści: 1 UMOWA Nr /2014 W dniu. w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-20-63-924, REGON: 005660296, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.II./(3/2014)/2014

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson ZKGZ.271.7.2014 Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Massey Ferguson I. Nazwa i siedziba jednostki: Zakład Komunalny Gminy Zblewo ul. Pinczyńska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo