Organizacja sprzedaży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja sprzedaży"

Transkrypt

1 SPRZEDAWCA Organizacja sprzedaży Część I Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Danuta Wajgner

2 Spis treści Wstęp I. Struktura handlu Handel istota, zadania i klasyfikacja Przedsiębiorstwo handlowe Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa handlowego Struktury organizacyjne przedsiębiorstw Obiekty handlowe Punkt sprzedaży detalicznej Lokalizacja punktów sprzedaży detalicznej Handel hurtowy w gospodarce Funkcje handlu hurtowego Magazyny w przedsiębiorstwach handlowych Sieci handlowe Klasyfikacja towarów w obrocie towarowym Rodzaje asortymentu Sprawdź swoje wiadomości II. Zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży Podstawowe pojęcia dotyczące obiektów handlu detalicznego Uwarunkowania architektoniczne dotyczące punktów sprzedaży detalicznej Funkcjonowanie sklepu w otoczeniu Wnętrze sklepu Zasady rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej w różnych formach sprzedaży Wyposażenie sali sprzedażowej Charakterystyka mebli sklepowych Charakterystyka urządzeń sklepowych Wyposażenie i urządzenia pomocnicze Zasady rozplanowania powierzchni zaplecza Meble i urządzenia magazynowe Zagospodarowanie magazynów handlu hurtowego Sprawdź swoje wiadomości

3 4 Struktura handlu III. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie handlowym Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji pracy w przedsiębiorstwie handlowym Podział pracy w placówkach handlowych Zakres obowiązków na stanowiskach pracy w placówkach handlowych Zasady organizacji pracy w placówkach handlowych Harmonogram pracy Organizacja stanowiska pracy sprzedawcy Organizowanie miejsca pracy kasjera Organizowanie miejsca pracy magazyniera Sprawdź swoje wiadomości IV. Ochrona mienia w placówce handlowej Odpowiedzialność pracowników przedsiębiorstw handlowych Straty w placówkach handlowych Niedobory towarowe Zabezpieczanie mienia Ubezpieczanie placówek handlowych Sprawdź swoje wiadomości Sprawdź swoje wiadomości odpowiedzi

4 5. Obiekty handlowe Po tych zajęciach będziesz umiał: Obiekty handlowe 33 zdefiniować pojęcie obiekt handlowy, wymieniać funkcje obiektów handlowych, sklasyfikować obiekty handlowe według różnych kryteriów. Powinieneś już wiedzieć Komórki i struktury organizacyjne przedsiębiorstwa handlowego są różne, zależnie od charakteru przedsiębiorstwa. Każde z nich mają swoje wady i zalety. Codziennie robisz zakupy w placówkach handlowych. Nie wyobrażasz sobie handlu bez sklepów i magazynów. Odwiedzając sklepy zapoznajesz się z ofertą towarów, kupujesz, a coraz częściej, szczególnie w centrach handlowych, korzystasz z proponowanych tam rozrywek. Obiekty handlowe W ostatnich latach bardzo zmienia się oblicze handlu. Klienci stawiają placówkom handlowym coraz wyższe wymagania dotyczące jakości obsługi oraz warunków świadczenia usług. Regułą staje się oczekiwanie, że placówka handlowa zapewni wysoki poziom obsługi. Handel zmienia swoje obiekty w taki sposób, aby stały się one nowoczesne, łatwo dostępne i chętnie odwiedzane przez klientów. Zmiany te dotyczą zarówno sklepów, jak i magazynów handlowych. Projekt zmian obiektów handlowych pod kątem podniesienia jakości i efektywności obsługi klientów powinien uwzględniać pełnione funkcje: handlową, magazynową, ekspozycyjno-informacyjną, rozrywkowo-kulturalną. Obiekt handlowy to m.in. budynek, budowla lub plac, na których terenie jest prowadzona działalność handlowa polegająca na sprzedaży towarów i usług, w tym gastronomicznych, oraz działalność pomocnicza: informacyjna, reklamowa, magazynowania, przerobu handlowego, itp.

5 34 Struktura handlu Ćwiczenie 5.1. Funkcje obiektów handlowych Wymień i opisz funkcje, jakie pełnią obiekty handlowe Rodzaje obiektów handlowych Obiekty handlowe można podzielić na: stałe: sklep, market, supermarket, hipermarket, kiosk, targowisko, skład, hurtownia, ruchome: pojazdy samochodowe, ruchome urządzenia techniczne. Ze względu na zadania, które wykonują obiekty handlowe wyróżniamy: punkty sprzedaży detalicznej, magazyny, punkty skupu. Punkty sprzedaży detalicznej zostaną szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach.

6 Obiekty handlowe 35 Magazyny handlowe to obiekty przeznaczone do przechowywania towarów. Mają one różną konstrukcję, przeznaczenie i wyposażenie. Omówimy je w rozdz. 10. Punkty skupu to obiekty, w których następuje skup płodów rolnych, owoców, ziół, owoców leśnych lub zwierząt hodowlanych przeznaczonych na rzeź. Ich konstrukcja i wyposażenie zależy od przedmiotu skupu. Obiekty handlowe klasyfikuje się także pod względem: wielkości, na: małe, średnie, duże, branży, na: obiekty handlu spożywczego, obiekty handlu artykułami przemysłowymi, obiekty gastronomiczne, itp. własności, na: prywatne, państwowe, spółdzielcze, szczebla obrotu handlowego, na: producenta, hurtowe, detaliczne, przeznaczenia i wyposażenia, na: uniwersalne, specjalistyczne, np. magazyny chłodnie. Ćwiczenie 5.2. Klasyfikacja obiektów handlowych Wymień trzy znane Ci obiekty handlowe i dokonaj ich systematyki według klasyfikacji zawartej w rozdziale

7 36 Struktura handlu To warto zapamiętać! Obiekt handlowy to każdy obiekt (budynek, budowla, plac), na którego terenie jest prowadzona działalność handlowa polegająca na sprzedaży towarów i usług, w tym gastronomicznych, oraz działalność pomocnicza: informacyjna, reklamowa, magazynowania i przerobu handlowego. Istnieje wiele klasyfikacji obiektów handlowych. Obiekty handlowe mogą być stałe i ruchome. Ze względu na wykonywane zadania wyróżnia się: punkty sprzedaży detalicznej, punkty skupu i magazyny. Obiekty handlowe można również podzielić ze względu na: wielkość, branżę, własność, szczebel obrotu handlowego, przeznaczenie i wyposażenie. 6. Punkt sprzedaży detalicznej Po tych zajęciach będziesz umiał: zdefiniować pojęcie punkt sprzedaży detalicznej, sklasyfikować punkty sprzedaży detalicznej, scharakteryzować rodzaje punktów sprzedaży detalicznej. Powinieneś już wiedzieć Każdy obiekt handlowy pełni ważne funkcje w obrocie towarowym. Sprawne zaopatrzenie klientów odbywa się za pośrednictwem sklepów detalicznych, kiosków i hurtowni. W gospodarce rynkowej placówki handlowe powstają i rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ich liczba, wielkość i rodzaj zmienia się wraz ze zmianami popytu. Zmienia się także sposób zaopatrywania klientów. Punkty sprzedaży detalicznej Punkt sprzedaży detalicznej to każda jednostka organizacyjna, której przedmiotem działania jest sprzedaż towarów lub usług w ilościach detalicznych. Punkty sprzedaży detalicznej to obiekty tworzone z myślą o obsłudze końcowego nabywcy. Charakteryzują się określonymi sposobami obsługi klienta i muszą być przystosowane do eksponowania pojedynczych towarów lub grup towarowych.

8 Punkt sprzedaży detalicznej 37 Klasyfikacja punktów sprzedaży detalicznej Punkty sprzedaży detalicznej można podzielić na: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, sklepy, punkty drobnodetaliczne, specjalne punkty sprzedaży detalicznej. Rys Klasyfikacja handlu detalicznego Charakterystyka punktów sprzedaży detalicznej Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe pojawiły się wraz z rozwojem indywidualnej motoryzacji, rozbudową sieci dróg oraz tworzeniem central zaopatrzenia dla sklepów detalicznych. Obiekty te, o powierzchni ponad 400 m 2, skupiają w jednym miejscu wielu detalistów. Zwykle jeden jest dominujący, określany jako hiper- lub supermarket. Hiper- i supermarket, choć często używane zamiennie, nie oznaczają tego samego. Podstawową różnicą między nimi jest powierzchnia sprzedaży, która z kolei ma bezpośredni wpływ na liczbę produktów i wielkość asortymentu. Przyjmuje się, że powierzchnia supermarketu nie przekracza 2,5 tys m 2, a hipermarkety zajmują zwykle od 6000 do m 2. Zdarza się, że

9 38 Struktura handlu hipermarkety mają nawet m 2 powierzchni. Supermarkety oferują głównie żywność, z niewielkim udziałem artykułów przemysłowych. Asortyment hipermarketów jest bardzo szeroki i poza artykułami spożywczymi oraz codziennej potrzeby oferują również produkty trwałe: RTV-AGD, odzież, wyposażenie domu, artykuły sportowe itd. Oprócz hiper- i supermarketów wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi są również dyskonty, domy towarowe, domy handlowe itp. Dyskont to duży sklep oferujący podstawowy asortyment żywnościowy, chemiczny i przemysłowy w sposób, który minimalizuje koszty sprzedaży. Dlatego towary oferowane w dyskontach często są sprzedawane wprost z palet, kartonów i zgrzewek, a ich ekspozycja jest bardzo uproszczona. Wiele towarów w sklepach dyskontowych jest sprzedawana pod własną marką handlową. W Polsce funkcjonuje wiele dyskontów, wśród których najbardziej znane to: Biedronka, PLUS, Lidl, Globi, Żabka, POLOmarket, ALDI i inne. Domy towarowe to wielobranżowe sklepy oferujące szeroki asortyment towarów. Obiekty tego typu zwykle są samodzielną budowlą, najczęściej wielokondygnacyjną. W domu towarowym stoiska wynajmują różni sprzedawcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Podobnie jak w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, domy towarowe zapewniają klientom poza asortymentem towarowym szeroki wachlarz usług gastronomiczno-rozrywkowych. Dom handlowy jest odmianą domu towarowego; oferuje specjalistyczny lub branżowy asortyment, jest miejscem handlu detalicznego produktów jednego lub kilku producentów należących do jednej branży. Sklep to wyspecjalizowany obiekt handlowy prowadzący sprzedaż detaliczną. Jest wyposażony w urządzenia techniczne, mechaniczne i meble służące do przechowywania i eksponowania towaru oraz urządzenia do inkasowania należności. Sklepy prowadzą stacjonarną, detaliczną działalność handlową i zależnie od oferowanego asortymentu mogą być wielobranżowe, branżowe lub specjalistyczne. Punkty drobnodetaliczne mogą mieć lokalizację stałą lub ruchomą. Prowadzą niewielkich rozmiarów działalność handlową. Funkcjonują w postaci: straganów, kramów, kiosków, samochodów przystosowanych do sprzedaży detalicznej i innych podobnych obiektów. Specjalne punkty sprzedaży detalicznej. Ostatnio bardzo się zmienił sposób sprzedawania. Pośpiech i ciągły brak czasu sprawiły, że klienci zaczęli cenić formy sprzedaży, które oszczędzają czas. Wraz z rozwojem techniki i systemów tele-

10 Punkt sprzedaży detalicznej 39 informatycznych pojawił się nowy sposób prowadzenia działalności handlowej. Jednostki handlowe opracowują ofertę w postaci katalogów, ulotek, witryn internetowych, a klienci mogą dokonywać zakupu bez wychodzenia z domu za pośrednictwem: telefonu np. Telepizza, Internetu np. sklepy i giełdy internetowe, zamówień pocztowych. Sprzedaż z automatów (np. biletów, słodyczy) i dystrybutorów (np. kawy) pozwala wybrać oferowane produkty bez udziału sprzedawcy. Ta forma sprzedaży przyspiesza transakcję, nie pozwala jednak swobodnie rozszerzać asortymentu. Ćwiczenie 6.1. Klasyfikacja punktów sprzedaży detalicznej Wymień przykłady znanych Ci punktów sprzedaży detalicznej z podziałem na wielkopowierzchniowe, dyskontowe i drobnodetaliczne punkty sprzedaży. Wskaż różnice między wymienionymi placówkami handlowymi. Ćwiczenie 6.2. Sprzedaż specjalna Sprzedaż specjalna obejmuje zarówno sprzedaż elektroniczną, jak i wysyłkową. Ponieważ szybki rozwój techniki i jej powszechna dostępność sprzyja rozwojowi tego typu sprzedaży: 1. Odszukaj adresy sklepów prowadzących sprzedaż elektroniczną lub wysyłkową oraz określ asortyment tych sklepów. 2. Wymień wady i zalety zakupów na odległość.

11 104 Zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży dażowe równolegle do nich (rys. 18.1). W praktyce zwykle stosuje się następujące układy mebli: wzdłuż jednej ściany, w kształcie litery L, w kształcie litery C, wzdłuż wszystkich ścian. Rys Układ mebli w sali sprzedażowej: a) w kształcie litery L, b) w kształcie litery C Sprzedaż preselekcyjna W sklepach, które oferują towary nieżywnościowe, poza sprzedażą tradycyjną często stosuje się sprzedaż preselekcyjną. Zapewnia ona większy komfort zakupów przez swobodny dostęp do eksponowanych towarów. Towary znajdują się zwykle na regałach stojących wzdłuż ścian, w gablotach przyściennych i wolnostojących lub na podestach. Ciąg komunikacyjny powinien zapewniać komfort poruszania się i swobodny dostęp do towaru. Klienci nie mogą utrudniać sobie wzajemnie poruszania się. Stanowiska, przy których pracują sprzedawcy, muszą znajdować się w oznaczonych punktach, umożliwiających swobodną obserwację sali sprzedażowej oraz obsługę klienta. W niektórych placówkach handlowych ze sprzedażą preselekcyjną (np. sklepy jubilerskie, meblowe, ze sprzętem gospodarstwa domowego i elektronicznym) lada sprzedażowa znajduje się w centralnej części sklepu (tzw. wyspa), a sprzedawca stoi za ladą. Taki system zagospodarowania sali sprzedażowej sprzyja swobodnemu poruszaniu się klientów i ułatwia sprzedawcy obserwację całej sali sprzedażowej (rys i 18.3).

12 Zasady rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej w różnych formach sprzedaży 105 Rys Układ wysepkowy Rys System wysepkowy w sklepie jubilerskim Źródło: LOTAR 1 sp.j. Sprzedaż samoobsługowa Sprzedaż samoobsługowa jest popularna w większych placówkach handlowych. Ta forma sprzedaży zapewnia klientom swobodny dostęp do towarów, który mogą obejrzeć przed podjęciem decyzji o zakupie. Klienci poruszają się po sali sprzedażowej z koszykami lub wózkami, do których wkładają wybrane towary (rys na wkładce). Potrzebne są zatem odpowiednio szerokie przejścia; odległość między regałami nie powinna być mniejsza niż 150 cm. Jeżeli klienci ze względu na zbyt wąskie przejścia nie mogą się zatrzymać i zastanowić nad zakupem, najczęściej z niego rezygnują. Kupujący nie lubią być potrącani

13 106 Zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży Rys Odległości między regałami nie powinny być mniejsze niż 150 cm przez inne osoby, a tym bardziej przeciskać się między regałami, z których łatwo zrzucić towary. Zbyt wąskie ciągi komunikacyjne utrudniają też obserwację sali sprzedażowej sprzedawcom. Nie należy zapominać, że odległości między regałami powinny umożliwić swobodne poruszanie się osobie niepełnosprawnej, również na wózku inwalidzkim. Sposób urządzenia sali sprzedażowej w sklepach prowadzących nowoczesne formy obsługi może być: liniowy, wówczas meble są ustawione do siebie równolegle, najczęściej w kierunku prostopadłym do wyjścia (rys. 18.6a); promienisty (wachlarzowy), przejścia są wytyczone w kształcie wachlarza zwężającego się ku drzwiom (rys. 18.6b); rozrzucony, sprawiając wrażenie pozornie nieuporządkowanego rozmieszczenia mebli (rys. 18.6c). Rys Różne układy mebli w sprzedaży samoobsługowej: a) liniowy, b) promienisty, c) rozrzucony

14 Zasady rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej w różnych formach sprzedaży 107 Ponieważ układ mebli w sklepie samoobsługowym wpływa na zwiększenie efektywności sprzedaży, dlatego należy przestrzegać następujących zasad. 1. Układ regałów powinien zmusić klienta do przejścia całego jego ciągu. 2. Przejście między regałami powinno odbywać się w sposób niewymuszony, aby klientowi nie dłużyła się droga, a na końcach regałów, w centralnych jego punktach muszą znajdować się artykuły promocyjne lub częściej kupowane. Układ regałów i towarów powinien zachęcać do kupna. Klient nie powinien pokonać długości regału bez dokonania zakupu. 3. Artykuły powszechnego zakupu powinny znajdować się zwykle na końcu ciągu komunikacyjnego, w miejscu najbardziej oddalonym od wejścia, aby klient mógł zapoznać się z pełną ofertą sklepu. 4. Szerokość ciągów komunikacyjnych powinna zapewniać swobodę poruszania się co najmniej dwóm mijającym się osobom z koszykami lub wózkami zakupowymi; warto także zapewnić pewną przestrzeń, aby stojący przy regałach nie zakłócali komunikacji innym klientom. 5. Ciągi komunikacyjne muszą być oznaczone, aby ułatwić dotarcie do poszukiwanych towarów oraz do kasy, ponadto koniecznie należy umieścić informację o wyjściach ewakuacyjnych klienci nie mogą czuć się zagubieni między regałami (dotyczy to szczególnie wielkich placówek handlowych). 6. Regały powinny być ustawiane równolegle do wejścia, aby umożliwić orientację w ofercie towarowej oraz stworzyć poczucie ciągłości dokonywania zakupów; ustawienie prostopadłe dopuszcza się wówczas, gdy linia kas znajduje się po stronie przeciwnej od wejścia; może to jednak stanowić pewien dyskomfort dla klientów, którzy muszą okrążać placówkę handlową. Ćwiczenie Plan sali sprzedażowej Na papierze formatu A4 sporządź plany zagospodarowania sali sprzedażowej dla każdej ze znanych Ci form sprzedaży. Poniżej opisz podobieństwa i różnice w sposobie zagospodarowania sklepów prowadzących różne formy sprzedaży. Podobieństwa:

15 136 Zasady planowania i wyposażania punktów sprzedaży Wyposażenie placówek handlu hurtowego Przedsiębiorstwo handlu hurtowego, pośrednicząc między producentem a konsumentem, może spełniać funkcje magazynowe. Wówczas, poza meblami i sprzętem biurowym, musi być wyposażone w sprzęt i meble do przechowywania i przygotowania towarów. Jeśli hurtownia zajmuje się tylko przechowaniem towaru, wówczas w magazynie znajdują się: regały (rys. 25.2): paletowe, półkowe, wspornikowe, wjezdne (rys. 25.3), przepływowe, przesuwowe, urządzenia transportowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia do kontroli jakości, pojemniki, nadstawki paletowe i palety, platformy i mostki przeładunkowe, meble metalowe warsztatowe, biurowe i szafy bhp. Rys Wnętrze magazynu Źródło: Małgorzata Kozioł/WSiP Rys Regał wjezdny Źródło: Italfrost Jeśli hurtownia zajmuje się przerobem handlowym wówczas ma także specjalistyczne maszyny i urządzenia, na przykład urządzenia do palenia kawy, rozlewania win. Niektóre hurtownie zajmują się sezonowym przechowywaniem towarów spożywczych, dlatego są konstruowane jako chłodnie lub dojrzewalnie owoców i warzyw. Regały magazynowe o prostej budowie są przeznaczone do składowania towarów ciężkich na paletach lub w pojemnikach, a w wykonaniu specjalnym np. do składowania kręgów drutu, szpuli z kablami.

16 Zagospodarowanie magazynów handlu hurtowego 137 Urządzenia transportowe w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Przedsiębiorstwa handlu hurtowego zajmują się m.in. przeładunkiem i przechowaniem masy towarowej. Pracownicy magazynu korzystają z urządzeń transportowych, które mają ułatwić im pracę. Nowoczesne urządzenia transportowe mają ergonomiczną konstrukcję, co pozwala zwiększać wydajność pracy oraz bezpieczeństwo ich obsługi. Do urządzeń transportowych zalicza się: wózki ręczne i z napędem elektrycznym lub spalinowym (rys. 25.5), przenośniki taśmowe i rolkowe (rys 25.4), wciągniki, wciągarki, żurawie, suwnice, dźwigi towarowe. Urządzenia te usprawniają pracę magazynierów i umożliwiają jednorazowy transport dużej ilości towaru. Rys Przenośnik rolkowy Źródło: ALFOTEC GmbH a) b) Rys Magazynowe urządzenia transportowe: a) wózek widłowy, b) wózek platformowy Źródło: b BM SERWIS

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów OD PONAD 30 LAT WYPOSAŻAMY MAGAZYNY Już od ponad 30 lat, optymalizujemy przestrzeń magazynową i produkcyjną Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager

Znamy dobrze oczekiwania i potrzeby naszych klietów potwierdza Piotr Knade manager Każdemu z nas zdarzyło się pewnie wejść do sklepu po przysłowiowe zapałki i wyjść z koszykiem pełnym zakupów. To właśnie efekt idealnego zaprojektowania powierzchni sklepu przez jego twórców oraz optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w nowoczesnej dystrybucji Nowoczesna dystrybucja Wyzwania nowoczesnej dystrybucji Dystrybucja, pomimo wielu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

ang. merchant kupiec, merchandise towar.

ang. merchant kupiec, merchandise towar. SKUTECZNA ORGANIZACJA PRZESTRZENI SKLEPOWEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW/TOWARÓW MERCHANDISING ang. merchant kupiec, merchandise towar. Jest różnie określany, jako: efektywne wykorzystanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele projekt Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 1.Ustawa określa: 1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Specjał.

Grupa Kapitałowa Specjał. Grupa Kapitałowa Specjał Dywersyfikacja Szeroki zakres działania obejmuje branże: Hurt i detal FMCG Hurt i detal medyczny Ochrona osób i mienia Usługi finansowe KOMPLEKSOWY PARTNER DLA TWOJEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

FORMY I FUNKCJONOWANIE HANDLU DETALICZNEGO

FORMY I FUNKCJONOWANIE HANDLU DETALICZNEGO FORMY I FUNKCJONOWANIE HANDLU DETALICZNEGO RODZAJE I KRYTERIA KLASYFIKACJI HANDLU DETALICZNEGO Funkcją handlu detalicznego jest zaopatrywanie finalnych nabywców w sposób stały i rytmiczny w towary i usługi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Statystyki. Wózki widłowe

Statystyki. Wózki widłowe Statystyki Wózki widłowe Rok 215 Wszystkie oferty Oferty publikowane na portalu notują w każdym roku wzrosty, największe wzrosty były w czasie rozruchu portalu, rok 215 zakończył się również sporym bo

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SHOPPER RESEARCH PROBLEMY POLSKIEGO HANDLU. Analiza słabych stron polskiego handlu detalicznego z perspektywy konsumentów

SHOPPER RESEARCH PROBLEMY POLSKIEGO HANDLU. Analiza słabych stron polskiego handlu detalicznego z perspektywy konsumentów 2015 SHOPPER RESEARCH PROBLEMY POLSKIEGO HANDLU Analiza słabych stron polskiego handlu detalicznego z perspektywy konsumentów SZANOWNI PAŃSTWO, w niniejszym raporcie przedstawiamy analizę problemów polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje branże:

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje branże: I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XIX MIĘDZYNARODOWE TARGI BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA RZE- SZÓW 2016 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Wydarzenie odbywa się cyklicznie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017 Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ewa Bąk-Filipek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FORMY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH PRZYJĘCIE, OBSŁUGA I SKŁADOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Przyjęcie i obsługa towaru obejmują: rozładowanie ciężarówki, posegregowanie kartonów według typu i/lub miejsca przeznaczenia, przetransportowanie

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport

Magazyn. Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny. Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Podsystemy logistyki - magazyn 1 Rodzaje magazynów Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Halina Zielińska. Obsługa klientów

Halina Zielińska. Obsługa klientów Halina Zielińska Halina Zielińska Obsługa klientów Prowadzenie sprzedaży. Tom III Obsługa klientów Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych Lublin, 29.05.2015 Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw AGENDA: 1) Sieć logistyczna Stokrotki 2) DZŁD -

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A.

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów Elżbieta Szulc Nowoczesne systemy magazynowe www.promag.pl O firmie Już od prawie 30 lat kreujemy standardy polskiej branży logistyki

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości?

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? SSI SCHÄFER Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? Warszawa 04.11.2015 Andrzej Bonk 2 Regały stacjonarne rzędowe,

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU Załącznik do uchwały Nr 99/XVII/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 6 kwietnia 2016 r. REGULAMIN PLACU TARGOWEGO W ZAKRZÓWKU 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu targowego w Zakrzówku zwanego

Bardziej szczegółowo

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani.

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani. JAK PAKOWAĆ Poza koniecznością wprowadzenia odpowiednich opakowań, rynek ogrodniczy, w tym handel detaliczny, potrzebuje również wielu innych zmian. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią prezentację

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Zajęcia powtórkowe. mgr inż. Michał Adamczak

Zajęcia powtórkowe. mgr inż. Michał Adamczak Zajęcia powtórkowe mgr inż. Michał Adamczak Zadania 2011-05-24 2 Zadanie 1 W ciągu ostatniego pół roku średni tygodniowy popyt na dżem w hurtowni artykułów spożywczych wynosił 54 kartony z odchyleniem

Bardziej szczegółowo

Stan na 30.09.2013 roku

Stan na 30.09.2013 roku Stan na 3.9.213 roku Wizyty Kolejny rok działalności portalu log4.pl, nowe produkty oraz nowatorskie działania portalu, zostały zaakceptowane przez rynek, który chętnie sięga po informację zawartą na portalu.

Bardziej szczegółowo

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl BIMO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY BIMO SP. Z O.O. JEST: WYNAJEM SPRZĘTU I MASZYN

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI.

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne. 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. Regulamin Programu 5 GWARANCJI 1 Postanowienia wstępne 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. 2. Organizatorem Programu są Spółki podane w załączniku nr 1. 3. Lista sklepów

Bardziej szczegółowo

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku?

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Wózki widłowe są ważnym elementem wyposażenia wielu firm, ułatwiającym prace związane z rozładunkiem, przewożeniem i przechowywaniem

Bardziej szczegółowo

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Łódź 2016

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik  Łódź 2016 Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016 1 Logistyka zaopatrywania 2 Def. zaopatrywania (I i II): Zakup materiałów i usług dla firmy

Bardziej szczegółowo

Zakupy spożywcze ze smartfonem to wciąż nisza

Zakupy spożywcze ze smartfonem to wciąż nisza Zakupy spożywcze ze smartfonem to wciąż nisza data aktualizacji: 2016.11.16 Blisko co piąty użytkownik smartfona odwiedza za jego pomocą strony popularnych sieci spożywczych wynika z danych firmy Spicy

Bardziej szczegółowo

Czy chcemy kupować w niedzielę?

Czy chcemy kupować w niedzielę? Informacja o badaniu Zakaz handlu w niedzielę i święta jest często dyskutowanym tematem na polskiej scenie politycznej. Politycy spierają się co do jego zasadności przywołując wiele argumentów. Co na ten

Bardziej szczegółowo

Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza

Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza Piotr Paweł: specyfika formatu klienta oraz wizja biznesu na Przyszłość 1 Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza PIOTR I PAWEŁ: SPECYFIKA FORMATU, KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu 5 GWARANCJI. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu 5 GWARANCJI 1 Postanowienia wstępne 1. Program (zwany dalej Programem) prowadzony jest pod nazwą 5 GWARANCJI. 2. Organizatorem Programu jest Piotr i Paweł Zachód sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bezcenna wiedza o rynku i kontakty biznesowe!

Bezcenna wiedza o rynku i kontakty biznesowe! Bezcenna wiedza o rynku i kontakty biznesowe! O PRZEWODNIKU PRZEWODNIK PO HANDLU W POLSCE to kompendium wiedzy dla managerów związanych z branżą FMCG. Będzie zawierał aktualną bazę spożywczych sieci handlowych,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2)

Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Adam Wojciechowski Instytut Logistyki i Magazynowania Infrastruktura w przechowywaniu towarów (cz. 2) Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

System dystrybucji. Grzegorz Karasiewicz Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

System dystrybucji. Grzegorz Karasiewicz Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski System dystrybucji Grzegorz Karasiewicz Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Agenda: 1. Projektowanie a zarządzanie systemem dystrybucji 2. Dysproporcje między podażą a popytem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik

ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW. Marcin Idzik ZWYCZAJE ZAKUPOWE POLAKÓW Marcin Idzik POLSKI KONSUMENT Ekonomiczne determinanty zachowań nabywczych konsumentów Codzienność zakupowa Preferencje i upodobania zakupowe Akcje promocyjne, sklepy wielkopowierzchniowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. asortyment w miejscu sprzedaży Przedsiębiorstwa handlowe

Sprzedaż. asortyment w miejscu sprzedaży Przedsiębiorstwa handlowe asortyment w miejscu sprzedaży Sprzedaż Jest podstawową czynnością handlu i jego podmiotów związaną z aktem kupna sprzedaży [Krajewska, 1999]. Jeden z wielu składników marketingu, który jest ciągłym procesem

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Halina Zielińska. Obsługa klientów

Halina Zielińska. Obsługa klientów Halina Zielińska Halina Zielińska Obsługa klientów Prowadzenie sprzedaży. Tom III Obsługa klientów Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Meble sklepowe IDEA- KONSTRUKCJA JARO s.j. ul. Trakt Brzeski 21, Zakręt / k. W-wa tel , tel./fax

Meble sklepowe IDEA- KONSTRUKCJA JARO s.j. ul. Trakt Brzeski 21, Zakręt / k. W-wa tel , tel./fax Meble sklepowe IDEA-to modułowy system przeznaczony do sklepów wielu branż. Regały produkowane są w dwóch wysokościach 200 cm i 230 cm, szerokościach 90 cm i 60 cm i odpowiednio w opcjach z szafką dolną,

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 1 HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 2 Historia 1994 Założenie firmy HANT w Murowanej Goślinie 1996 Biuro handlowe w Poznaniu 1997-99 HANT-najlepszy dystrybutor kas APOLLO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 WPROWADZENIE Lekcja organizacyjna Zna zakres materiału nauczania w bieżącym roku szkolnym Zna formy i warunki

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

We Włoszech zakupy są przeżyciem

We Włoszech zakupy są przeżyciem We Włoszech zakupy są przeżyciem data aktualizacji: 2015.04.24 Mówi się, że Włochy mają podobną jak Polska strukturę handlu detalicznego, ze znaczącym udziałem małych sklepów. Jest w tym pół prawdy. Wszystko

Bardziej szczegółowo

Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. 28.04.2016r.

Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. 28.04.2016r. Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog 28.04.2016r. 1.Ustawa określa: Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką

Bardziej szczegółowo