NetIQ Access Governance Suite 6 Mitigate Risk, Ensure Compliance, Empower User Access

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NetIQ Access Governance Suite 6 Mitigate Risk, Ensure Compliance, Empower User Access"

Transkrypt

1 NetIQ Access Governance Suite 6 Mitigate Risk, Ensure Compliance, Empower User Access

2 Identity & Access Governance (IAG) Skoncentrowane na biznesie podejście do zarządzania tożsamością uwzględniające zmieniające się wymagania biznesowe, techniczne, prawne i regulacyjne. 2

3 Biznes w centrum uwagi Wygoda użycia i analityka biznsowa Zarządzanie procesami biznesowymi Wymuszenie stosowania reguł i zarządzanie ryzykiem biznesowym Stworzenie warunków biznesowi Access Request Lifecycle Event Mgmt Access Certification Policy Definition Role Management BPM/ Workflow Risk Modeling Audit & Reporting Elastyczna realizacja Automated Provisioning Help Desk Manual 3

4 Access Governance Suite Analitycy

5 AGS oczami analityków Gartner Magic Quadrant Forrester Wave 5

6 Access Governance Suite Tło biznesowe

7 Presja regulatorów i nadzorów Wewnętrzny audyt Zarząd i grupy nadzorujące 7

8 Certyfikacja dostępu klucz do sukcesu AGS zapewnia biznesowi niezbędny przegląd Do czego nadano prawo dostępu? Co Kto do czego ma dostęp? Kiedy nadano prawo dostępu? Kiedy Kto Gdzie Skąd pochodzi prawo dostępu? Czy prawa dostępu są odpowiednie? Dlaczego Dlaczego nadano prawo dostępu? 8

9 Kto powinien zainteresować się AGSem... Duże firmy i organizacje wszystkie firmy, które zarządzają dostępami tysięcy użytkowników do kilkudziesięciu aplikacji i po prostu nie są w stanie robić certyfikacji w arkuszu kalkulacyjnym Firmy i organizacje podlegające regulacjom wymaganie potwierdzania dostępu i podpisów kadry kierowniczej pod certyfikatami dostępu powoduje duże (i rosnące) obciążenie związane z zarządzaniem uprawnieniami. Klienci IDM uzupełnia wartość IDM o poziom biznesowy. Umożliwia stałe monitorowanie ryzyka związanego z udzielaniem uprawnień oraz wypełnia cykl życia pracownika od wniosku do (re)certyfikacji. 9

10 Gdzie umiejscowić AGS Access Governance User Provisioning Directory Management Możliwości Certyfikacja dostępu Wnioskowanie o dostęp Analiza ryzyka Modelowanie ról Aprowizacja Tworzenie, modyfikacja i kasowanie kont Wnioskowanie o dostęp Zarządzanie hasłami Raportowanie Zarządzanie kontami AD Samoobsługa Zarządzanie hasłami Granularne zarządzanie uprawnieniami Produkty NetIQ Access Governance Suite NetIQ Identity Manager (IDM) NetIQ Access Gateway for Cloud NetIQ Directory and Resource Administrator (DRA) 10

11 Access Governance Suite Spojrzenie na produkt

12 Najważniejsze cechy AGS Access Certification Kto ma dostęp do czego i czy jest to wystarczające dla jej/jego roli Potwierdzenie zgodności z regulacjami i polityką Access Request Procesy decyzyjne Risk Analysis Możliwość sprawdzenia ryzyka związanego z użytkownikiem lub z aplikacją Role Based Management Budowanie ról biznesowych i IT Role mining Provisioning* * jeśli współpracuje z Identity Managerem 12

13 Architektura Access Governance Suite Consistent, business-friendly interfaces for managing identity Common governance model leveraged by all identity business processes Identity Manager Other PIM s Provisioning Broker Service Desk Integration Manual Processes Multiple options for change fulfillment across IT resources 13

14 Compliance Manager Automatyzacja kontroli i wymuszenie stosowania reguł Przegląd uprawnień szybki dostęp do certyfikacji Automatyczne generowanie i dystrybucja raporów Wsparcie elastycznego wyboru typu przeglądu (np. menedżer, właściciel aplikacji) i cykli (np. okresowe, reakcja na zdarzenia) Wymuszenie stosowania reguł Proaktywne skanowanie, wykrywanie i powiadamianie o naruszeniach reguł biznesowych Śledzenie naruszeń i raportowanie w trakcie certyfikacji, w konsoli sterującej i w raportach Access Certifications Policy Enforcement 14

15 Lifecycle Manager Wygodny dla biznesu front-end do zaopatrywania Self-service Request Koszyk sklepowy pozwala na łatwe nawigowanie i wnioskowanie o prawa dostępu, role, zmianę haseł czy nawet tworzenie nowych tożsamości Lifecycle Event Management Automatycznie wykrywa zmiany w organizacji (np. zatrudniony, przeniesiony, zwolniony) i proaktywnie zmienia prawa dostępu do stanu wymaganego Process Assembler Dynamicznie tworzy formularze i procesy decyzyjne w oparciu o analizę ryzyka 15

16 Governance Platform Model referencyjny dla zarządzania tożsamościami Wspólny model zarządzania, który spina i automatyzuje procesy biznesowe związane z tożsamością Identity Warehouse: zbiera użytkowników, konta i uprawnienia, aby scentralizować widok na poziomie przedsiębiorstwa Policy Catalog: centralizuje definicje reguł biznesowych w celu spójnego wymuszania określonego stanu Role Modeler: pozwala na modelowanie ról zgodnie z przydziałem obowiązków do funkcji jednocześnie zapewniając możliwość obsługi wniosków związanych z nadawaniem uprawnień Risk Analyzer: uwypukla elementy ryzyka związane z użytkownikiem lub systemem w celu przypisania odpowiednich priorytetów w zadaniach związanych z zarządzaniem 16

17 Identity Cubes Budowanie elementów Identity Warehouse Business Roles Business Policy Business Risk Compliance Management Integrated, Normalized Identity Data Lifecycle Management Correlation Rules 17

18 Policy Catalog Scentralizowany model zarządzania i kontroli Policy Catalog Governance Segregation-of-duty policies Activity policies Account policies Risk policies Access Request Entitlement and role policies Approval policies Escalation policies Notification policies Provisioning Account creation policies Account update policies Account deletion policies Change fulfillment policies Zbiera reguły związane z dostępem w firmie Upowszechnia definiowanie i używanie reguł w systemach IT Wspiera analizę i zarządzanie procesami w firmie Pozwala na zdefiniowanie reguł zapobiegawczych we wnioskowaniu o uprawnienia Upraszcza i upłynnia wdrożenie reguł Daje narzędzia kadrze kierowniczej do współuczestnictwa w definiowaniu i zarządzaniu regułami Zmniejsza koszty tworzenia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych Eliminuje konieczność sztywnego definiowania formularzy 18

19 Role Modeler Dostosowanie praw dostępu do stanowiska lub funkcji w organizacji Szybka definicja i wdrożenie ról organizacyjnych Automatomatyzacja definiowania i modelowania ról przez zastosowanie narzędzi role miningowych Dostosowanie do wymagań konkretnej organizacji dzięki konfigurowalnym typom ról Zapewnia dokładne dopasowanie ról na przestrzeni czasu dzięki narzędziom do zarządzania cyklem życia Dostosowanie dostępów Uproszczenie przypisania praw do użytkownika przez biznes Upłynnia wykonywanie prewencyjnych kontroli tożsamości 19

20 Risk Modeler Mierzenie i monitorowanie ryzyka w przedsiebiorstwie Dynamiczne modelowanie ryzyka Rozszerza i upłynnia stosowanie kontroli Równoważy kontrole powypadkowe i prewencyjne Określa proprytety czynności związanych ze zgodnością przy pomocy wbudowanego pomiaru ryzyka Zrozumiały system określania ryzyka Pozycjonuje użytkowników i aplikacje na podstawie ryzyka biznesowego Identyfikuje obszary podwyższonego ryzyka w celu zwiększenia nadzoru 20

21 Zgodność z regulacjami Podejście oparte o analizę ryzyka Without risk scoring, all users must be scrutinized Populacja Wrażliwość 21

22 Zgodność oparta o analizę ryzyka Dzięki analizie ryzyka firmy mogą skupić się na użytkownikach podnoszących to ryzyko Niskie ryzyko Średnie ryzyko Wysokie ryzyko Przywileje tylko do odczytu Brak zmian od ostatniego przeglądu Brak naruszeń obowiązujących reguł Brak dostępu do aplikacji o podwyższonym ryzyku Ryzyko na poziomie <300 Nowe lub zmienione konta Łagodne naruszenia reguł Wcześniej zaakceptowany dostęp do aplikacji wysokiego ryzyka 301< Ryzyko <600 Konta osierocone Konta uprzywilejowane Aktywne naruszanie reguł Bardzo stara certyfikacja Dostęp do aplikacji wysokiego ryzyka (jeszcze nie zatwierdzony) Ryzyko na poziomie >601 CERTYFIKACJA MASOWA NORMALNA PROCEDURA CERTYFIKACJI KRÓTSZE INTERWAŁY CERTYFIKACJI 22

23 Provisioning Broker Elastyczna ostatnia mila Może zarządzać zmianami za pośrednictwem wielu procesów provisioningu Rozbija wniosek o zmianę na pojedyncze elementy Śledzi wykonanie i dostarcza informację o zmianie w systemach docelowych Wspiera zarówno auomatczny jak i ręczny sposób realizacji ostatniej mili Narzędzia do zautomatyzowanej aprowizacji Procesy ręcznej aprowizacja Provisioning Broker Provisioning Plans Instrumentation Orchestration Automated Provisioning NetIQ Identity Manager Other PIM s Service Desk Integration Modules Manual Fulfillment Processes 23

24 Integration Modules Ochrona wcześniejszych inwestycji Szybka integracja z istniejącymi procesami aprowizacji Provisioning Integration Modules Grupuje użytkowników i konta dla aplikacji podłączonych poprzez istniejące konektory Tworzy, modyfikuje i kasuje konta w oparciu o zdarzenia wewnątrz AGS Wspiera inne rozwiązania aprowizacyjne (np. BMC, Oracle, IBM, Sun) Service Deck Integration Modules Automatycznie tworzy zgłoszenia odpowiadające zmianom w kontach użytkowników Pozwala na śledzenie zmian w zgłoszeniu z poziomu konsoli AGS Wspiera aplikacje Service Desk (np. BMC Remedy, ServiceNow) 24

25 Identity Intelligence Czytelność i kontrola na najwyższym poziomie Business-friendly Dashboards Poprawia przejrzystość danych krytycznych dla zarządzania Dostarcza czytelne raporty i wykresy Podaje dane w prostej, łatwej do wykorzystania formie Out-of-the-box Reports Zawiera długa listę predefiniowanych raportów związanych ze zgodnością i cyklem życia Wspiera samodzielną konfigurację i spersonalizowane raporty Advanced Analytics Dostarcza potężne narzędzia do prowadzenia analiz ad-hoc danych związanych z tożsamościami Pozwala na zapisywanie zapytań w celu łatwiejszego ich wykorzystania w przyszłości 25

26 Najważniejsze wartości biznesowe rozwiązania AGS 6 One Unified Solution Simple to deploy and manage, easy-to-learn, no cross-product integration required Designed for the Business User Bridge the Business IT Disconnect. Improve quality of information and decision-making for all stakeholders Flexible Last Mile Provisioning Focus on compliant business processes while the provisioning broker handles resource connectivity 26

27 AGS6 - connectivity Typy konektorów dostępnych z pudełka : ADAM-Direct Active Directory BEA Aqualogic Enterprise Security BMC ESS Server Delimited File Google Apps IBM Lotus Domino IBM Tivoli Directory Server IBM Tivoli Identity Manager JDBC LDA`P LDIF Logical Mainframe Microsoft SQL Server Microsoft SharePoint NetIQ Identity Manager Novell Identity Manager Novell edirectory Direct OID Direct OpenLDAP Direct Oracle PeopleSoft RACF RuleBasedFileParser RuleBasedLogical SAP SAP HR/HCM SAP Portal UMWebService Salesforce Sun IDM SunOne Direct Tivoli Direct TopSecret Unix VMS Windows Local ACF2 AIX AS400 ACE Server DB2 HP-UX ITSM Linux Lotus Notes NIS Oracle DB Oracle Apps Remedy Solaris Sybase 27

28 Pytania? Dziękuję NetIQ Corporation. All rights reserved.

29

30 This document could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein. These changes may be incorporated in new editions of this document. NetIQ Corporation may make improvements in or changes to the software described in this document at any time. Copyright ActiveAudit, ActiveView, Aegis, AppManager, Change Administrator, Change Guardian, Compliance Suite, the cube logo design, Directory and Resource Administrator, Directory Security Administrator, Domain Migration Administrator, Exchange Administrator, File Security Administrator, Group Policy Administrator, Group Policy Guardian, Group Policy Suite, IntelliPolicy, Knowledge Scripts, NetConnect, NetIQ, the NetIQ logo, PSAudit, PSDetect, PSPasswordManager, PSSecure, Secure Configuration Manager, Security Administration Suite, Security Manager, Server Consolidator, VigilEnt, and Vivinet are trademarks or registered trademarks of NetIQ Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością Zarządzanie tożsamością jako praktyczna realizacja polityki bezpieczeństwa Jakub Łukasiewicz Partner Manager jlukasiewicz@netiq.com Piotr Majchrzak Solutions Architect pmajchrzak@netiq.com Emulacja terminali

Bardziej szczegółowo

Premierowy pokaz systemu Sentinel 7. Dariusz Leonarski Senior Consultant, Novell/NetIQ dleonarski@novell.com

Premierowy pokaz systemu Sentinel 7. Dariusz Leonarski Senior Consultant, Novell/NetIQ dleonarski@novell.com Premierowy pokaz systemu Sentinel 7 Dariusz Leonarski Senior Consultant, Novell/NetIQ dleonarski@novell.com NetIQ w Polsce Novell Sp. z o.o. krajowym reprezentantem interesów całego holdingu The Attachmate

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 20 maja 2014 1 Opis i architektura rozwiązań z zakresu audytu, kontroli

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i analiza zdarzeń Novell Sentinel Piotr Majchrzak

Monitorowanie i analiza zdarzeń Novell Sentinel Piotr Majchrzak Monitorowanie i analiza zdarzeń Novell Sentinel Piotr Majchrzak Starszy konsultant Novell Professional Services Bezpieczeństwo w liczbach 900 włamań, 900 mln rekordów skompromitowanych na przestrzeni ostatnich

Bardziej szczegółowo

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics

Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle Business Intelligence Michał Grochowski Regional Pre-Sales Oracle Business Intelligence PL&Baltics Oracle s EPM Vision: Extend Operational Excellence to Management Excellence Competitive Advantage

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Quest Software, now a part of Dell 1 Jak podejść do wdrożenia Rekomendacji D? Propozycja Dell Software Group Robert Głowacki, MBA - Key Account Manager, Banking & Financial Services Mariusz Przybyła -

Bardziej szczegółowo

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management!

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Jacek Nienałtowski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. jnienaltowski@novell.pl Śledzenie urządzeń Zgodność z licencjami

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Tivoli

Oprogramowanie IBM Tivoli Oprogramowanie IBM Tivoli Jarosław Jackowiak Software IT Architect Jaroslaw.Jackowiak@pl.ibm.com Security Management IBM Tivoli - oferta z lotu ptaka Business Service Management Availability Service Continuity

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 27 maja 2014 1 Zarządzanie dostępem użytkowników uprzywilejowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

NetIQ Privileged Account Manager

NetIQ Privileged Account Manager NetIQ Privileged Account Manager Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi w systemach Linux, Unix, Windows i bazach danych Piotr Szewczuk Konsultant pszewczuk@netiq.com Zintegrowane rozwiązania NetIQ do zarządzania

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. prime WebTime. primion rozwiązania bezpieczeństwa. Cechy produktu

Oprogramowanie. prime WebTime. primion rozwiązania bezpieczeństwa. Cechy produktu primion rozwiązania bezpieczeństwa prime WebTime Cechy produktu» Interfejs uzytkownika bazujacy na przegladarce internetowej, niezalezny od systemu operacyjnego» Pełna funkcjonalność przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

IBM Optim Test Data Management Solution

IBM Optim Test Data Management Solution Kompleksowe, zautomatyzowane rozwiązanie do zarządzania danymi w środowiskach testowych, rozwojowych i szkoleniowych IBM Optim Test Data Management Solution Pozwala zoptymalizować proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2. Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl

Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2. Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2 Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl Agenda ZENworks 11 SP2 Service Pack, a może Feature Pack? Zarządzanie komputerami Apple (Mac OS X) Szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo