technologie Microsoft a sprawa Oracle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "technologie Microsoft a sprawa Oracle"

Transkrypt

1 Zarządzanie tożsamo samością technologie Microsoft a sprawa Oracle Tomasz Onyszko Consultant II Microsoft Services Warszawa, 31 maj 2006

2 Agenda Zarządzanie tożsamo samością i dostępem technologie Microsoft MIIS 2003 platforma budowy rozwiąza zań IdM MIIS 2003 a sprawa Oracle przykłady użyciau

3 Zarządzanie tożsamo samością Co to jest? Usługi Katalogowe Repozytoria przechowujące ce informacje o tożsamo samościach i uwierzytelnienia oraz uprawnienia Access Management Identity Lifecycle Management Zestaw technologii i procedur Procesy weryfikacji uwierzytelnień,, kontroli dostępu do zasobów w (w tym przyznawania i odbierania dostępu) zgodnie z uprawnieniami stosownymi do roli umożliwiający efektywne zarządzanie cyklem życia tożsamości Procesy tworzenia, usuwania, modyfikacji ustawień kont, zarządzania zmianami stanu i informacji o tożsamo samości oraz uprawnieniami.

4 Cykl życia elektronicznej tożsamości Usunięcie - Kasowanie/Blokada Kont - Usunięcie/Blokada Praw Synchronizacja - Wszelkie czynności wykonywane w wielu repozytoriach informacji/systemach Raportowanie - Audyt/log zmian - Stan historyczny Hasła - Silne hasła - Zagubione hasła - Reset haseł Nowy użytkownik - Utworzenie konta - Utworzenie uwierzytelnienia - Nadanie Praw Zmiany Konta - Awanse - Transfery - Nowe Prawa - Zmiany atrybutów

5 Metakatalog Usługa synchronizacji: Automatyzacja zarządzania życiem obiektów (provisioning\deprovisioning) Przepływ danych pomiędzy katalogami Przechowuje informacje o relacjach pomiędzy obiektami odpowiadającym tej samej tożsamości, które znajdują się w różnych katalogach. Zapewnia: Spójne dane w zintegrowanych katalogach Określony właściciel dla zbioru danych np. katalog będący autorytatywnym źródłem atrybutu Podstawowe informacje replikowane do wszystkich katalogów Wzbogacone, aktualne dane

6 Podstawowe procesy Provisioning Automatyczne tworzenie obiektów w repozytoriach połączonych za pomocą metakatalogu (bazujący na informacji z autorytatywnych źródeł np. HR) Reguły definiują w których repozytoriach obiekty powinny być tworzone a w jakich nie Konta tworzone z uwzględnieniem reguł nazewnictwa i bezpieczeństwa

7 Podstawowe procesy Provisioning c.d. Nie tylko tworzenie kont Dodatkowe elementy Tworzenie unikalnego loginu i innych atrybutów, zgodnie z zadanymi konwencjami nazewnictwa Przypisanie do odpowiednich ról / grup / kontenerów zgodnie ze stanowiskiem Ustawienie i przekazanie pierwszego hasła dostępowego Wysłanie wiadomości powitalnej Utworzenie katalogu domowego, ustawienie uprawnień, quoty, etc.

8 Podstawowe procesy Deprovisioning Proces blokady / usuwania konta gdy pracownik odchodzi z firmy W części katalogów konta powinny pozostać zablokowane z części powinny zostać usunięte, zgodnie z informacją w autorytatywnych źródłach (HR) Typowy scenariusz tzw. Timebomb scenario minimalizuje potencjalne efekty błędów ludzkich.

9 Rozwiązania Microsoft w zakresie Id&AM

10 Zarządzanie tożsamo samością i dostępem Przeszłość Teraz Przyszłość Aplikacje Integracja Połączone systemy Synchronizacja Nadmiarowość tożsamo samości Autoryzacja na poziomie aplikacji Synchronizacja Autoryzacja na Tożsamo samości federowane Federacja Autoryzacja nastawiona poziomie zasobów IT na użytkownika Kosztowne rozwiązanie Uproszczone zarządzanie Efektywne zarządzanie Jesteśmy tutaj

11 Rozwiązania zania Microsoft w zakresie Id&AM System Operacyjny Windows Server Usługi uwierzytelnienia oparte o Kerberos Wbudowana integracja z systemami UNIX (Windows 2003 R2) Rozszerzenie dostępu poprzez dodatkowe oprogramowanie (HIS) Metakatalog MIIS 2003 Usługa zapewniająca synchronizacje danych pomiędzy katalogami Provisioning\deprovisioning Synchronizacja haseł Federacja tożsamości Active Directory Federation Services (Windows 2003 R2) Federacja tożsamości pomiędzy różnymi platformami

12 MIIS 2003 LDAP LOB Apps NOS SQL Synchronizacja katalogów Łączy się z wieloma różnymi systemami Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na integrowanych systemach agentless Automatyzacja zarządzania grupami / listami dystrybucyjnymi Zarządzanie hasłami Synchronizacja haseł Single hire/fire Identity Data

13 MIIS 2003 Cechy produktu Opiera się na technologiach Microsoft SQL Server 2000 Rozszerzenia pisane za pomocą Visual Studio.NET i języków kompilujących się do CLR Sterowany / monitorowany przez WMI Active Directory nie jest wymagane Proste wdrożenie Większość konfiguracji za pomocą interfejsu graficznego W złożonych przypadkach wykorzystanie VB.NET / C# Elastyczność Praktycznie każdy aspekt działania rozszerzalny Wykorzystanie prostych narzędzi

14 Integracja z pudełka AD/Exchange 2000/2003 ADAM SUN ONE Directory Server (iplanet) DB2 IBM Directory NT4 Exchange 5.5 Lotus Notes Novell edirectory RACF (OS/390) SAP R/3 (Beta) SQL Server Oracle 8/9 DSML 2.0 (XML) LDAP Directory Interchange Format (LDIF) Delimited Text Fixed-Width Text Attribute-Value Pair Text Extensible Management Agent (*) W dotychczasowych projektach między innymi: RSA ACE/Server Cisco Secure Access Control Server RSA KEON Oracle Internet Directory SAP R/3 (*) Rozmaite systemy kadrowe, systemy zarządzania uprawnieniami Można zbudować konektor, gdy dostępne ODBC, OLEDB, jakiekolwiek API,.NET lub natywne Windows, lub aplikacja używa otwartych standardów. Pozwalają na budowę połączenia do właściwie każdego katalogu..

15 MIIS 2003 Mechanizmy działania ania MIIS 2003 działa w cyklach Czyta dane z połączonych katalogów Przelicza logikę przepływu danych (oraz provisioningu/deprovisioningu) definiowaną z GUI lub poprzez kod rozszerzeń Wylicza jakie zmiany powinny zostać wprowadzone do połączonych katalogów Eksportuje dane Każdy z tych kroków może być wykonywany różnicowo (przetwarzane tylko zmiany)

16 MIIS 2003 Podstawowe pojęcia MIIS MV CD CS MA Connected Data Source (CD) Źródło danych Katalog podlegający integracji Management Agent (MA) Agent Zarządzający Zapewnia fizyczną komunikację MIIS 2003 ze źródłami danych Connector Space (CS) Przestrzeń konektorowa Odwzorowanie struktury i danych katalogu w MIIS, bufor danych do odczytu i zapisu Metaverse (MV) Centralna składnica zagregowanej informacji o obiektach Obiekty MV spinają razem opisujące jedną tożsamość obiekty z przestrzeni konektorowych, umożliwiając przepływ danych

17 MIIS 2003 Podstawowe pojęcia SAP HR CSEntry MIIS 2003 Projekcja (Gdy utworzony obiekt MVEntry) Disconnector obiekt CSEntry bez odpowiadajacego MVEntry Active Directory Connector Obiekt CSEntry powiązyany z obiektem MVEntry Connector Space CSEntry CSEntry Connector Space Metaverse MVEntry Join (Gdy dla CSEntry Znaleziono odpowiadający MVEntry)

18 MIIS 2003 Działanie anie w oparciu o stan obiektów MIIS 2003 działa w oparciu o stan obiektów w danym momencie czasu Stan obiektów jest czytany w cyklu synchronizacji Brak monitorowania stanu obiektów w czasie rzeczywistym Zaleta: Odporność na błędy / utratę danych Nie trzeba działać w pełni transakcyjnie Nie wszystkie źródła danych są transakcyjne Olbrzymia łatwość odtwarzania Pozwala na łatwe przetworzenie / przeliczenie logiki dla istniejących danych Nie wysyła niepotrzebnych zmian Może być wyzwolony przez zmiany w danych

19 MIIS 2003 Zarządzanie hasłami ami Ustawienie hasła początkowego Centralne zarządzanie hasłem przez aplikację WWW Samodzielne ustawianie haseł Reset hasła helpdesk Łatwe tworzenie aplikacji do samoresetu \ resetu haseł (WWW_ Active Directory Aplikacja WWW Synchronizacja haseł (z AD do dowolnego systemu)

20 MIIS 2003 Zarządzanie hasłami ami jak to działa? a?

21 MIIS 2003 Dane historyczne MIIS 2003 nie dostarcza narzędzi do zapisywania danych historycznych Metaverse przedstawia stan obecny obiektu Rozwiązanie pozwalające na logowanie danych historycznych Historia zmian : Stworzone w polskim MCS Pozwala na logowanie danych o stanie systemu w każdym z podłączonych źródeł i metaverse Pozwala śledzić zmiany obiektu \ atrybutów obiektu w czasie, również z informacją o osobach wprowadzających zmiany Pozwala na przekształcenia wartości atrybutów przed zapisaniem do bazy Logowanie zmian na poziomie MIIS niezależne od źródła danych Oparte na bazie MS SQL 2000 i rozszerzeniach MIIS

22 MIIS 2003 Dane historyczne jak to działa? a?

23 MIIS 2003 Rozszerzenia własne w MCS Polska Usługa powiadomień - MailSender Realizowana poprzez agenta zarządzającego bazy danych Pozwala na planowanie powiadomień wysyłanych następnie przez zaplanowane zadanie Akcje odroczone Agent zarządzający bazy danych wraz z rozszerzeniami Pozwala na zaplanowanie akcji mających swój efekt w przyszłości Przykłady akcji odroczonych: Powiadomienie o zwolnieniu użytkownika Zwolnienie użytkownika w wyznaczonym dniu Zablokowanie kont w wyznaczonym dniu

24 MIIS 2003 współpraca z produktami Oracle

25 MIIS 2003 Baza danych Oracle jako źródło o danych Standardowy agent zarządzający Dostarczany wraz z MIIS 2003 z pudełka Wsparcie dla wersji 8/9 (dla wersji 10 niedługo) Wymaga oprogramowania klienta Oracle Zalecana wersja > Wymagany komponent: Oracle OleDB Provider Pozwala na obsługę Pełnych i różnicowy cykli synchronizacji Synchronizacji haseł Uniwersalny agent baz danych (Extensible MA) Zbudowany w MCS Polska w oparciu o technologię Extensible MA Komunikacja z bazą danych poprzez Oracle OleDB Działa w oparciu o zdefiniowane szablony poleceń SQL

26 MIIS 2003 Baza danych Oracle jako źródło o danych Najczęstsze zastosowania Provisioning \ deprovisioning na rzecz aplikacji używających baz danych Oracle jako źródła informacji o użytkownikach Provisioning \ deprovisioning kont użytkowników Oracle Synchronizacja haseł pomiędzy Active Directory \ Oracle Samodzielny reset haseł użytkowników w bazie danych Oracle

27 DEMO Baza Oracle jako źródło danych w synchronizacji

28 MIIS 2003 Zarządzanie użytkownikami u i rolami Wymaganie: Zarządzanie dostępem do zasobów Oracle na podstawie ról biznesowych Rola użytkownika definiuje wymagania Wymagania przekładają się na zestaw ról po stronie bazy danych Oracle Problem: duży nakład pracy na zarządzanie użytkownikami i rolami w Oracle Zastosowane rozwiązanie: Zarządzanie użytkownikami i rolami poprzez Extensible MA Provisioning \ deprovisioning kont użytkowników i ról Pełna automatyzacja zarządzania kontami i rolami w bazie danych Oracle Automatyczne generowanie unikalnych loginów użytkowników Wartość dodatkowa: wymuszenie poprawności danych nadmiarowe role przypisane użytkownikowi są usuwane przez MIIS

29 DEMO Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle

30 MIIS 2003 Oracle Internet Directory (OID) Agent zarządzający zbudowany w oparciu o technologie Extensible MA Pozwala na import \ export danych z\do Oracle Internet Directory Działa w oparciu o zewnętrzne narzędzie i format LDIF Pozwala na synchronizację obiektów użytkowników, kontenerów Uwierzytelnienie w oparciu o Active Directory Użytkownicy i jednostki organizacyjne z AD synchronizowane są do OID jako obiekty inetorgperson i kontenery Przy odwołaniu użytkownika do OID następuje uwierzytelnienie w Active Directory (LDAP bind)

31 MIIS 2003 Oracle Internet Directory (OID)

32 MIIS 2003 i Oracle Najczęstsze problemy Zbudowanie jednoznacznego widoku danych po stronie bazy danych Oracle W szczególności zbudowanie widoku różnicowego Działania na styku baza danych Oracle \ sterownik Oracle OleDB Uwaga: wysokie uprawnienia wymagane Synchronizacja \ ustawienie haseł: Problem: zgodność polityki haseł pomiędzy Oracle i Active Directory Problem: brak znaków specjalnych (większości) w hasłach Oracle

33 MCS Polska Przykłady rozwiązań

34 1.Serwer baz danych Oracle jako źródło danych MCS Implementowaliśmy my MIIS do Systemy połączone \ rozszerzenia MIIS Zarządzanie pełnym cyklem życia tożsamości we wszystkich połączonych systemach Założenie konta Założenie skrzynki Generowanie hasła (powiadomienie SMS, ) Zmiany loginów Zarządzanie grupami użytkowników w Active Directory Odwzorowanie grup AD w SUN ONE Zarządzanie certyfikatami użytkowników (RSA) Zarządzanie dostępem do urządzeń sieciowych (Cisco) Zarządzanie dostępem VPN Zarządzanie dostępem z\do Internetu Zarządzanie uprawnieniami w aplikacjach biznesowych (raportowanie, IFS) Synchronizacja haseł pomiędzy systemami Raportowanie zmian (własne rozwiązanie) Zarządzania folderami domowymi użytkowników Powiadomienia użytkowników

35 Podsumowanie

36 Podsumowując Dobre rozwiązanie zarządzania tożsamością podnosi bezpieczeństwo, zwiększa produktywność pracowników administratorów Helpdesku Typowy zakres projektu Automatyzacja czynności administracyjnych Tworzenie, Usuwanie, Zarządzanie Kontami Typowo: zarządzania kontami / uprawnieniami

37 Podsumowując MIIS 2003 Podstawowy produkt IdM z Microsoft Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania Wykorzystuje istniejące zasoby Prosty i łatwy we wdrożeniu Wysoko oceniany przez klientów Nie tylko MIIS Integracja z innymi produktami SSO na platformie HIS i Windows 2003 R2 (ADFS) MIIS w polskim oddziale Microsoft Duże doświadczenia we wdrożeniach Wartość dodana: wiele autorskich rozwiązań w zakresie połączeń z systemami i nowej funkcjonalności

38 Pytania???

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem

Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem Broszura informacyjna www.novell.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem Przegląd rozwiązań firmy Novell do integracji systemów, automatyzacji procesów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczeństwo i Audyt Systemów Warszawa, 20 maja 2014 1 Oferta oprogramowania narzędziowego Dell Software

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Novell Audit 2 www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów w systemach korporacyjnych Sukces wymaga od współczesnych organizacji udostępniania zasobów systemów

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system Enterprise Content Management

Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych

Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Engineer Entrust Certified Consultant CLICO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo