Zarządzanie tożsamością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie tożsamością"

Transkrypt

1 Zarządzanie tożsamością jako praktyczna realizacja polityki bezpieczeństwa Jakub Łukasiewicz Partner Manager Piotr Majchrzak Solutions Architect

2 Emulacja terminali Modernizacja systemów Transfer zarządzanych plików Zapobieganie oszustwom w firmie Novell Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa tel infolinia Zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwem i zgodnością Zarządzanie systemami Zarządzanie zasobami Praca grupowa Usługi sieciowe i plikowe Zarządzanie punktami końcowymi Serwery Linux dla firm Wirtualne urządzenia (software appliances) Linux na desktopie NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Czym jest zarządzanie tożsamością? Zarządzanie tożsamością to... odzwierciedlenie procesów biznesowych i kadrowych poprzez efektywne zarządzanie kontami użytkownika, jego prawami dostępu (do systemów, danych, aplikacji itp.), hasłami oraz informacjami o nim w heterogenicznym środowisku systemów IT NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Cykl życia tożsamości w organizacji. Początek Przydzielenie uprawnień Promocja / awans Przemieszczanie Audytor lub administrator Cykl życia tożsamości Nowy projekt Zapomniane hasło Koniec Odebranie uprawnień Wygaśnięcie hasła NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Wyzwania Utworzenie konta pracownika Modyfikowanie uprawnień / ról Zgodny z polityką bezpieczeństwa proces przydzielania dostępu Zintegrowany z kadrami katalog ze strukturą i danymi pracowników Wiedza o udostępnionych użytkownikom kontach, rolach lub uprawnieniach i innych zasobach NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6 Zarządzanie informacjami o pracowniku

7 Rozproszona struktura właścicieli danych o tożsamości użytkownika System Help Desk ID użytk. Imię Nazwisko Nr pracownika Lokalizacja Grupa Adres System HR Imię Nazwisko Nr pracownika Lokalizacja Przełożony Imię Nazwisko Stanowisko ERP Adres Adres sieciowy System Imię Nazwisko Identity Vault Imię Nazwisko Grupa File & Print NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 Zarządzanie hasłami

9 Zarządzanie hasłami Silne, szerokie reguły dla kontroli haseł Możliwość zmiany haseł w zarządzanych systemach i ich synchronizacji (uniwersalne hasło do wszystkich/wybranych systemów) Możliwość tworzenia reguł dla haseł Przykład - minimalna/maksymalna liczba znaków, duże i małe litery, zabronione ponowne używanie tego samego hasła itp NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

10 Zarządzanie hasłami Samoobsługa resetu zapomnianego hasła Administratorzy mogą udostępnić użytkownikowi możliwości związane z samodzielną zmianą haseł za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu www W przypadku zapomnienia hasła można udostępnić podpowiedzi lub wymagać odpowiedzi na dodatkowe pytania (definiowane wcześniej przez użytkownika), przed zezwoleniem na zmianę hasła Użytkownik samodzielnie definiuje podpowiedzi i pytania/odpowiedzi Podpowiedzi nie mogą zawierać hasła NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Zarządzanie hasłami Propagacja haseł do systemów Użytkownik ustanawia nowe hasło przez wbudowany w Identity Managera prosty interfejs WWW Nowe hasło jest zapamiętywane przez Identity Managera Hasło jest propagowane do powiązanych z użytkownikiem systemów Systemy, do których można propagować hasła z NetIQ Identity Managera edirectory/nds Active Directory/Exchange Windows NT Domains Network Information Service (NIS) Linux Solaris AIX, HP/UX System AS/400 i mainframe GroupWise Lotus Notes SunOne SAP User Management Relacyjne bazy danych Oracle DB2 Sybase MSSQL Postgres MySQL NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12 Zarządzanie hasłami Dwukierunkowa synchronizacja haseł Użytkownicy dla podanych niżej systemów mogą zmieniać w nich hasło za pomocą ich naturalnych mechanizmów; zmiany te będą przenoszone do pozostałych systemów Windows NT (NT Domains), Windows 2003 (Active Directory), Windows 2008 (Active Directory), edirectory (all platforms), NIS, Unix (AIX, HP UX, Solaris), Linux, AS/400 mainframe NetIQ Identity Manager wykrywa zmianę i weryfikuje, czy nowe hasło jest zgodne z przyjętą polityką Jeżeli tak, to zmiana jest propagowana do innych systemów Jeżeli nie: Wysyłana jest informacja em Pozostawiane jest stare, dobre hasło NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Reguły

14 Pracownik Kadr Magazyn danych o użytkownikach Zautomatyzowany system aprowizacji dostępu do systemów System kadrowy Systemy sieciowe i usługi katalogowe Aplikacje PBX i systemy ochrony pomieszczeń Reguły Identity Vault W celu udostępnienia użytkownikom dostępu do zasobów dostarczamy mechanizmy dynamicznego zakładania kont i synchronizacji haseł zgodnie z przyjętymi procedurami i regułami Identity Manager działa w oparciu o zdarzenia w podłączonych systemach (autorytatywne źródła informacji i danych) i przekształca je zgodnie z wymaganymi regułami biznesowymi Identity Manager działa w czasie rzeczywistym reagując zgodnie z regułami na wprowadzone zmiany w podłączonych systemach lub konsoli NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Wnioski

16 Magazyn danych o użytkownikach System kadrowy Systemy sieciowe i usługi katalogowe Aplikacje BPM i workflow do akceptacji udostępnienia dostępu Reguły Identity Vault Manager Portal IDM z workflow Użytkownik NetIQ udostępnia gotową aplikację obsługującą procesy wymagające, by uprawnione osoby nadawały lub akceptowały przyznawanie dostępu do systemów Manager widzi konta swoich pracowników i dostępne wnioski o nadanie dostępu/uprawnień do określonych zasobów i może je uruchomić za pomocą przeglądarki Informacje (kto, kiedy) są przechowywane do celów audytowych PBX i systemy ochrony pomieszczeń NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 BPM i workflow do akceptacji udostępnienia dostępu Magazyn danych o użytkownikach System kadrowy Systemy sieciowe i usługi katalogowe Aplikacje Reguły Identity Vault Portal IDM z workflow Użyt. Manager Proces może być również inicjowany przez użytkownika Użytkownik widzi w portalu tylko wnioski do zasobów, o które może się ubiegać Konfigurowane wcześniej procesy workflow i ustawione reguły decydują o tym, kto powinien zaakceptować te wnioski PBX i systemy ochrony pomieszczeń NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

18 BPM i workflow do akceptacji udostępnienia dostępu Magazyn danych o użytkownikach System kadrowy Aplikacje PBX i systemy ochrony pomieszczeń Reguły Identity Vault Portal IDM z workflow Użyt. Manager Manager widzi wnioski, które może inicjować, jak i wnioski które trafiły do akceptacji. Można zaakceptować, odmówić, przekazać innej osobie, wpisać uzasadnienia. Możliwa jest akceptacja wielostopniowa, wymaganie akceptacji przez quorum, akceptacja jednej osoby z grona (np. pierwsza, która podejmie wniosek) Można ustanowić pełnomocnika w wypadku choroby czy nieobecności Po akceptacji dostęp jest przyznawany natychmiast NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Zarządzanie dostępami pracownika konta, uprawnienia

20 Jak to uprościć (i kontrolować!)? Pracownicy Klienci Dział IT Dostawcy Partnerzy Audytorzy Dawni pracownicy Jak zredukować liczbę ID i haseł dla pracowników? Jak bezpiecznie dostarczyć dostęp do systemów dostawcom i klientom? Jak skrócić czas, od którego nowy pracownik jest bezproduktywny? Jak ochronić systemy, aby dawni pracownicy nie mieli już do nich dostępu? Skąd wiemy, do których systemów ma dostęp każdy z pracowników? Jak zredukować koszty zarządzania całym środowiskiem IT? Jak zapewnić, by dane o użytkownikach były prawidłowe i aktualne we wszystkich systemach? Jak ograniczyć koszty i wysiłki na sprostanie wymogom regulacji HR Intranet, wewnętrzne portale Ochrona i dostęp do pomieszczeń Aplikacje finansowe Systemy ERP Aplikacje zewnętrzne NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 Role Based Access Control (RBAC)

22 Redukcja złożoności? Trzech użytkowników i trzy przywileje dają nam dziewięć relacji do utrzymania Dodanie do schematu jednego przywileju dodaje nam trzy relacje do utrzymania NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23 Uproszczenie przez role... Trzech użytkowników i trzy przywileje dają nam sześć relacji do utrzymania Dodanie do schematu jednego przywileju dodaje nam jedną relację do utrzymania NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

24 ... rozdzielenie zarządzania... Techniczne zarządzanie autoryzacją i przywilejami pozostaje w dziale IT Przypisania do ról i wzajemne relacje są zarządzane przez użytkowników biznesowych (line management) NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 ...wymuszenie separacji obowiązków... Wiele firm ma reguły wymuszające taką separację Role ułatwiają bieżącą implementację reguł w systemach IT NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

26 ...ułatwianie raportowania (zgodności z regułami) Zamiast sprawdzania wszystkich zdefiniowanych przywilejów i ich przypisań wystarczy sprawdzić przypisania do ról Dzięki czytelności można to udostępnić pionom biznesowym zamiast angażować IT do generowania raportów NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

27 NetIQ Identity Manager - podsumowanie Pełna wiedza o tym, kto wydał, zaakceptował lub zablokował prawo dostępu do informacji Pełna wiedza o tym, kto ma dostęp do informacji, w tym do jakich systemów Natychmiastowe odbieranie dostępu byłym pracownikom Wprowadzenie rozdziału obowiązków poprzez przyznawanie dostępu z uwzględnieniem ról pełnionych w organizacji Wdrożenie spójnego modelu zabezpieczeń we wszystkich systemach Monitorowanie zgodności z wewnętrznymi przepisami i zasadami obowiązującymi w firmie Możliwość audytu NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

28 Pytania i odpowiedzi... Dziękujemy za uwagę! NetIQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

29 NetIQ w Polsce Novell Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa tel Infolinia (bezpłatna) NetIQ.com NetIQ Corporation. All rights reserved.

30 This document could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein. These changes may be incorporated in new editions of this document. NetIQ Corporation may make improvements in or changes to the software described in this document at any time. Copyright 2013 NetIQ Corporation. All rights reserved. ActiveAudit, ActiveView, Aegis, AppManager, Change Administrator, Change Guardian, Compliance Suite, the cube logo design, Directory and Resource Administrator, Directory Security Administrator, Domain Migration Administrator, Exchange Administrator, File Security Administrator, Group Policy Administrator, Group Policy Guardian, Group Policy Suite, IntelliPolicy, Knowledge Scripts, NetConnect, NetIQ, the NetIQ logo, PSAudit, PSDetect, PSPasswordManager, PSSecure, Secure Configuration Manager, Security Administration Suite, Security Manager, Server Consolidator, VigilEnt, and Vivinet are trademarks or registered trademarks of NetIQ Corporation or its subsidiaries in the United States.

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management!

Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Powiedz TAK dla mobilności w biznesie wybierając Novell ZENworks Mobile Management! Jacek Nienałtowski Starszy konsultant Novell Sp. z o.o. jnienaltowski@novell.pl Śledzenie urządzeń Zgodność z licencjami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2. Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl

Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2. Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl Nowości w rodzinie produktów ZENworks 11 SP2 Jacek Nienałtowski Konsultant jnienaltowski@novell.pl Agenda ZENworks 11 SP2 Service Pack, a może Feature Pack? Zarządzanie komputerami Apple (Mac OS X) Szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami informatycznymi Postaw na NOWS! Agenda: 1. NOWS co to jest? 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów Therefore Inteligentny system obsługi dokumentów Dlaczego Therefore TM? W dzisiejszym wymagającym szybkich zmian środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie informacją i dokumentami stanowi kluczową sprawę.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lekka wirtualizacja z systemem SLES 11 SP2. Piotr Szewczuk Konsultant pszewczuk@suse.com

Lekka wirtualizacja z systemem SLES 11 SP2. Piotr Szewczuk Konsultant pszewczuk@suse.com Lekka wirtualizacja z systemem SLES 11 SP2 Piotr Szewczuk Konsultant pszewczuk@suse.com Informacje organizacyjne Webinar będzie nagrywany Link do nagrania roześlemy dzisiaj wszystkim osobom zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net

nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net nvision PRO Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT Przetestuj nvision 8 Pro. www.axence.net nvision PRO Jeden program - ogromne możliwości n Network Monitorowanie sieci Wykrywanie i wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo