Zespołowe gry sportowe, ich znaczenie uprawiania w wychowaniu fizycznym i ich charakterystyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespołowe gry sportowe, ich znaczenie uprawiania w wychowaniu fizycznym i ich charakterystyka"

Transkrypt

1 Zespołowe gry sportowe, ich znaczenie uprawiania w wychowaniu fizycznym i ich charakterystyka W ubiegłym roku rozpocząłem pracę na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim. Całe moje dzieciństwo i życie związane jest ze sportem a w szczególności z najpopularniejszą obecnie dyscypliną na świecie piłką nożną, którą do dziś czynnie uprawiam. Właśnie piłka nożna jako zespołowa gra zaszczepiła we mnie zamiłowanie do gier sportowych, które ze względu na łatwy dostęp do ich uprawiania, walory i prostotę przepisów są najpopularniejszą formą rozrywki, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i starszych ludzi. To wszystko spowodowało iż dziś moją misją jest wychowywać uczniów Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim do zdrowego i sportowego trybu życia. Celem do realizacji moich zamierzeń są w głównej mierze zespołowe gry sportowe nie zapominając oczywiście o bardzo ważnej dla rozwoju fizycznym dziecka i młodzieży gimnastyce oraz lekkoatletyce. Wystarczy popatrzeć na ulicę czy na pobliskie boiska wiejskie gdzie dzieci uganiają się za piłką. Również w salach w okresie zimowym młodzież oraz dorośli chętnie przychodzą pograć w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykową czy ręczną. Popularność gier zespołowych z roku na rok wzrasta, powstają nowe sale gimnastyczne przy szkołach, nowe kluby sportowe, które są siłą do przyciągnięcia jeszcze większej rzeszy zwolenników gier sportowych. Zespołowe gry sportowe mają niesamowite walory i dlatego stanowią główny środek w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży. Są również podstawowym środkiem rekreacji fizycznej osób dorosłych, jak istotnym środkiem aktywności fizycznej ludzi niepełnosprawnych. Uprawiając gry drużynowe ćwiczymy wiele ruchów bezpośrednio przydatnych w życiu i przyszłej pracy. Biegi, rzuty, skoki, sprawne chwyty, unikanie zderzenia się ze współgrającym oto najważniejsze i najczęściej występujące elementy w każdej grze drużynowej. Ogromna większość działań w czasie gry zależy od wytworzonej w danym momencie sytuacji u grającego, dlatego rozwijają się również tzw. sprawności umysłowe. Trzeba przecież jak najszybciej nie tylko patrzeć i zorientować się w sytuacji, ale wybrać spośród wielu możliwych rozwiązań najkorzystniejszą. Gracza zmusza do skupienia uwagi, ćwiczy spostrzegawczość i przytomność umysłu oraz przedsiębiorczość. Gry drużynowe wyrabiają pewne cechy charakteru, jak: umiejętność działania w zespole, uczciwość, wolę zwycięstwa, odwagę. Przez uprawianie zespołowych gier sportowych możemy nabyć umiejętności ruchów i kształcić cechy motoryczne. We wszystkich grach sportowych występuje współzawodnictwo, w związku z czym są zwycięzcy i pokonani. Zwycięstwo w rywalizacji sportowej nie może być jednak osiągnięte za wszelką cenę, kosztem przekraczania ogólnie przyjętych norm i przepisów. Dlatego już od najmłodszych lat powinno się uczyć właściwego rozumienia, współdziałania i współzawodnictwa sportowego jak i nauczać przepisów gier poszczególnych gier zespołowych. Po półroczu mojej pracy zawodowej mogę śmiało powiedzieć, iż gry sportowe są najpopularniejszą i dominującą formą zajęć nie tylko w programie 1

2 nauczania wychowania fizycznego, ale również we wszelkich formach ruchu po za szkołą tych najmłodszych i tych starszych ludzi. Poniżej opisałem zespołowe gry sportowe, ich historię i rozwój, aby przybliżyć młodzieży uczącej się w naszej szkole oraz odwiedzających naszą stronę internetową charakter gier zespołowych oraz ich początki w naszym kraju. Szkoła uczy i wychowuje każdego z was. Poprzez naukę na lekcjach nabywamy wiedzę, która jest niezbędna do dalszego życia każdemu człowiekowi. Tak samo w wychowaniu fizycznym nabywając i doskonaląc nowe umiejętności ruchowe doskonalimy swoje ciało, stajemy się bardziej sprawni i dumni z wysiłku jaki się nie jednokrotnie wkłada w ćwiczenie. Nabywając umiejętności i systematycznie uczestnicząc w zajęciach wychowania fizycznego możemy zapobiec wielu chorobom cywilizacyjnym, np. otyłości. Stres wpływa na nasze samopoczucie negatywnie, może się przytrafić każdemu uczniowi czy to z powodu jakiegoś sprawdzianu czy pytania przy tablicy. Dlatego wychowanie fizyczne a w nim każda forma ruchu z piłką czy bez powinno być swego rodzaju wyciszeniem i czynnikiem motywującym do większej pracy na sali gimnastycznej. W wychowaniu fizycznym więc dostrzeżmy same pozytywy zarówno dla zdrowia młodzieży jak i lepszej sprawności fizycznej, odpowiednich nawyków zdrowotno - higienicznych i dużo uśmiechu na co dzień uczącej się w naszej szkole młodzieży. 2

3 Zespołowe gry sportowe Zespołowa gra sportowa to działanie dwóch zespołów sportowych, zmierzających do niezgodnych celów, wykonywane według określonych reguł. Miarą zwycięstwa jest realizacja celu gry. Zespołowa gra sportowa przez swoje zorganizowanie umożliwia nie tylko poznanie sprawności działania człowieka, stanowi również atrakcyjny środek zaspokajania jego potrzeb psychicznych. Gra zespołowa jako jedna z nielicznych dyscyplin sportu zaspokaja potrzeby łączenia się ludzi (stowarzyszania). Dzięki społecznie bezinteresownej aktywności stwarza relacje, w których najistotniejsza jest zbieżność dążeniu ku wspólnemu celowi. Jak żadna inna dyscyplina sportu, umożliwia człowiekowi ujawnianie reakcji zewnętrznych, które będąc autentycznymi cieszą i wzruszają. Znaczenie szczególne dla człowieka mają utylitarne wartości gry, wyrażające się w doskonaleniu czynności zawodnika oraz nabywaniu wprawy we współpracy ze względu na przyjęty cel. Istotną cechą gry sportowej jest niezgodność celu, w związku z tym jest ona swoistą sprzecznością interesów, ponieważ zysk jednej z drużyn jest stratą dla drugiej strony. Charakter zespołowych gier sportowych, pojmowanych jako akt wielopodmiotowy, zależy od właściwego rozumienia istoty zespołu sportowego. Zespół sportowy to całość zorganizowana do współdziałania, składająca się z jednostek będących jej elementami. Działanie zespołowe wielu elementów ma umożliwić osiągnięcie sportowe będące efektem ich współdziałania. Warunkiem sprawnego działania zespołu sportowego jest jasność celu, który zamierza się osiągnąć. Działanie zespołowe dokonywane jest przez zawodników, trenera, jego doradców i organizatorów. Na rzecz zespołu sportowego działa więc wiele osób, stąd ich wzajemne funkcjonowanie. Zespołowe gry sportowe mają charakter wielopodmiotowy, charakteryzują się tym, że działania graczy są wymuszane i mają charakter dystrybutywny, co oznacza, że każdy z nich wykonuje odrębne zadania na rzecz wspólnego celu zwycięstwa. Gracze zajmują pozycje zróżnicowane ze względu na wykonywane zadania oraz pełnią odmienne funkcje. Rozmaitość pozycji i wynikająca z niej zmienność sytuacji sprawia, że niezbędnymi stają się: zdolność przystosowania się do nich graczy, twórcze urzeczywistnienie działań motorycznych na podstawie przewidywania zamysłów partnera i przeciwnika, zdyscyplinowanie i wysoki poziom integracji. Zespołowa gra sportowa ma to do siebie, że osiągnięcie oczekiwanego wyniku jest odczuwane jako rezultat wysiłków członków zespołu, a także widzów. Nieoczekiwane przebiegi wypadków, zmienność sytuacji, doskonałość graczy składają się na to, że gra jest związana z intensywnymi przeżyciami wszystkich jej uczestników. Wyjątkowość zespołowych gier sportowych polega na tym, że tu wszystko jest rzeczywiste (zmęczenie, ryzyko, smutek, radość, twórcze działanie, wzajemna pomoc), a to rodzi więzi emocjonalne między zespołem a widzem. Z kolei atrakcyjność gier wynika z ogólnej ich dostępności dla osób w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie sprawności motorycznej, natomiast jej powszechność wywołana jest tym, że kontakt z piłką umożliwia grającym przejawianie niekonwencjonalnej, równoważnej aktywności umysłowej i motorycznej. 3

4 Początki sportowych gier zespołowych w Polsce i ich rozwój Gry i zabawy ruchowe były znane już od najdawniejszych czasów będąc istotnym czynnikiem wychowania fizycznego. Najbardziej popularne w tamtych czasach to gry piłką. Starożytność pokazuje nam że były uprawiane gry i zabawy do których używano różnego rodzaju piłek. W Polsce gry ruchowe były znane również od najdawniejszych czasów. W drugiej połowie XIX w. nastąpiło szczególne zainteresowanie grami i zabawami ruchowymi. W tamtych latach w Polsce prawie wszystkie formy ruchu, zabawy i gry odbywały się na otwartym terenie. Szczególnie wielką rolę odegrał Park Jordana w Krakowie (1888r.), Ogrody Gier i Zabaw Ruchowych im. W. E. Raua w Warszawie, założone w 1899r. oraz Towarzystwo Zabaw Ruchowych we Lwowie (1095). W Parku Jordana znajdowało się dwanaście boisk. Boisko pierwsze przeznaczone było dla chłopców i dziewcząt. Uprawiano na nim chodzenie na szczudłach, skoki o tyczce, ćwiczenia na poręczach. Na boisku drugim, trzecim i czwartym prowadzono ćwiczenia, zabawy i gry dla dziewcząt. Boiska piąte, szóste, siódme i ósme były przeznaczone dla młodzieży męskiej; na szóstym boisku uprawiano ćwiczenia na przyrządach; siódme boisko służyło do ćwiczeń bez przyrządów; na boisku ósmym uprawiano grę w piłkę nożną. Dziewiąte boisko stanowiło teren zabaw, dziesiąte przeznaczone było dla starszej młodzieży szkolnej oraz dla młodzieży rzemieślniczej, na boisku jedenastym bawili się najmłodsi chłopcy. Na ostatnim dwunastym boisku odbywały się zabawy i ćwiczenia o charakterze bardziej masowym. Na terenie Parku znajdowały się urządzenia i boiska specjalne, jak np. korty do lawn-tenisa, boisko do gry w krokieta, strzelnica i inne. Henryk Jordan oparł swój system na najnowszych, w treści i formach, środkach z zakresu wychowania fizycznego. Obok tego uwzględnił cele wychowania moralnego, szczególnie patriotycznego, oraz intelektualnego i politechnicznego. W zakresie wychowania fizycznego, stanowiącego główny element systemu, podstawową rolę spełniały gry i zabawy ruchowe oraz sporty prowadzone w terenie otwartym i korzystające ze świeżego powietrza, słońca i zieleni. Towarzystwo Zabaw Ruchowych również wywarło istotny wpływ na rozwój gier i zabaw ruchowych. Towarzystwo to powołane przez grono pedagogów, lekarzy i dziennikarzy (m.in. Eugeniusz Piasecki, Kazimierz Hemerling, Władysław Chojnacki, Edmund Cenar) pod patronem Henryka Jordana, ujęło żywiołowy ruch sportowy młodzieży w ramy organizacyjne i nadało mu prawidłowy kierunek rozwoju. Fakt, że w programie ogrodów jordanowskich były nie tylko gry i ćwiczenia, ale również piłka nożna, ćwiczenia lekkoatletyczne oraz inne gry sportowe, spowodował, że ogrody te zapoczątkowały żywy rozwój sportu młodzieżowego a w konsekwencji i sportu kwalifikowanego, a także sportu rekreacyjnego. Podobnie jak Park Jordana i Towarzystwo Zabaw Ruchowych, Ogrody Gier i Zabaw im. Wilhelma Ellisa Raua wywarły wpływ na późniejszy rozwój gier i zabaw ruchowych. Ogrody im. Raua spełniały rolę krzewiciela idei jordanowskiej. W Ogrodach stosowano różne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą, mające zapewnić jej prawidłowy rozwój fizyczny poprzez prowadzenie różnych gier i zabaw ruchowych, gimnastykę, pływanie, piłkę nożną. Dominującą więc formą rekreacji młodzieży były zorganizowane gry i zabawy ruchowe. W grach ruchowych dostrzeżono wielkie wartości nie tylko zdrowotne, ale również wychowawcze. Na temat walorów uprawiania gier ruchowych wypowiadali się znani lekarze, pedagodzy(stanisław Karpowicz), nauczyciele wychowania 4

5 fizycznego(edmund Cenar).Henryk Jordan z wykształcenia lekarz, wypowiadał się na temat znaczenia i walorów gier ruchowych w swoim odczycie pt. O zabawach młodzieży. Uważał on, że młodzież powinna codziennie spędzać dwie godziny na wolnym powietrzu, a za najbardziej stosowne gry i zabawy uznawał te, które charakteryzuje się wielką dynamiką. Dlatego też stał się popularyzatorem piłki nożnej. Ponadto podkreślał zdrowotno-higieniczne znaczenie gier ruchowych i wskazywał, iż są potrzebne zarówno zdrowym jak i tym, którzy mają dolegliwości. Podkreślił również korzystny wpływ gier i zabaw na układ nerwowy. Niepomiernym jest wreszcie wpływ na nerwy i mózg; jak inne części ciała, tak i one odżywiają podczas ruchu lepiej niż kiedy indziej, a nadto to łagodne ich pobudzanie przez zabawę to chwilowe napięcie w okresach zabawy rozstrzygających, ta wreszcie wesołość towarzysząca grom wspólnym wywołuje pewne łagodne podrażnienie, które bez korzystnego wpływu na ogólny stan zdrowia nie może. W historii gier największą karierę zrobiły gry w piłkę. W starożytności znane były już różnorodne gry w piłkę. Różne były także rodzaje piłek. Jak podawał Diderot, były wówczas czworakie piłki: follis, trigonalis, poganica, harpastum. Pierwsza z wymienionych przypominała dzisiejszą piłkę jaką używamy. Rzucano ją ramieniem ręki, jeśli była duża, natomiast jeśli była mała to rzucano przegubem ręki. Piłka trigonalis była małą piłeczką, którą trzej gracze, ustawieni w trójkącie, przerzucali sobie między sobą. Piłka pila poganica była wiejską piłką, obciągnięta skórą i wypełniona piórami, bardzo ścisła, twarda. Czwarty rodzaj piłki zwana harpastum, była maleńka. Rzucano ją w powietrze i usiłowano odbić temu, kto ją złapał. Gry w piłkę powszechne były w Średniowieczu i w czasach nowożytnych. O ich upowszechnieniu świadczą zakazy represyjne. Karol V zakazał gry w piłkę ręczną, ponieważ odciągała ludzi od pracy. Nawet duchowni wciągali się do zabaw z piłką a sobór w Sens zakazywał im w roku 1485 gry w piłkę ręczną, zwłaszcza w koszuli i publicznie. Pomimo zakazów gra w piłkę była uprawiana przez lud powszechnie. Ażeby uniknąć represji, grę w piłkę wiązano z kultem religijnym, grając w dni świąteczne ku czci świętym. Gry w piłkę uprawiane były też w miastach. O roli piłki w zaspokajaniu potrzeb ruchowych mieszczaństwa pisał Forbet l Aisne, autor pierwszych w języku francuskim przepisów gry w piłkę. Gra w piłkę uprawiana więc była powszechnie wśród ludu jak i wśród mas mieszczańskich. Stanowiła też ulubioną zabawę dworską. Na dworach królewskich istnieli instruktorzy gry w piłkę. Rozwój gry w piłkę, zwłaszcza w elitarnych kręgach społecznych, doprowadził do rozwinięcia się ośrodków produkcji piłki. Było wówczas 13 fabrykantów piłek do gry. Światowego rozgłosu nabrały piłki francuskie i włoskie. Francja i Włochy przodowały w XVII i XVIII wieku w produkcji piłek i rakiet, sprzedawając swoje wyroby dworom całego świata. W XV-XVIII wieku szczególnej popularności nabrały gry w piłkę:1. poruszaną kijem- z tego wywodzą swoją genezę takie konkurencje jak: hokej, golf, krokiet, palant i bilard. 2. poruszaną pięścią i nogą- zanikła w XIX wieku. Wcześniej we Francji była popularna jej odmiana o nazwie soule. 3. odbijaną dłonią a potem rakietą. Wtedy zakładano na rękę specjalne rękawice, które potem zastąpiła rakieta. 4. odbijaną nogą. Gra w piłkę poruszaną kijem wywodzi się ze starej gry francuskiej zwanej crosse. Rozmaite nazwy gier z kijem i piłką oznaczały ich różne odmiany: gdy bramki były ostrzeliwane (krykiet), gdy piłka przechodziła przez bramki (krokiet), gdy gra odbywała się na polu nierównym (mail), na polu równym (golf), gdy piłka była podbijana (palant) lub toczona po lodzie (hokej). Gra w dużą piłkę, odbijaną pięścią i nogą była tak atrakcyjna, że we Francji grywali w nią ludzie wszystkich stanów a jej zasady zachowały się w praktyce do XIX wieku. Dwie grupy rywalizowały między sobą a ich celem było: 5

6 trafić piłką w bramkę, zanieść ją w umówione miejsce, wrzucić na teren przeciwnika lub podobnie. Według umowy polem gry był wyznaczony teren a bramkę stanowić mógł jakiś mur, granica pola, wrota kościoła, sadzawka itp. Zawody odbywały się zazwyczaj w tłusty czwartek, przed środa popielcową, w dzień patrona parafii, na Wielkanoc, Boże Narodzenie lub inny ustalony dzień. Przeciwnikowi należało odebrać piłkę w obojętny sposób. Gra w piłkę odbijaną dłonią popularna była już w starożytności. Galen zalecał tą grę ludziom otyłym, uważającą ją za lek na rozpędzanie nadmiaru soków. Początkowo piłkę odbijano ręką a potem rakietą. Rakiety miały różny kształt. W Wielkiej encyklopedii francuskiej znajdujemy opis gry pod hasłem jeu de paume. Gra była obliczana na punkty, piętnastkami. Partię rozgrywano w czterech zagraniach. Przed grą rozwieszano siatkę na sznurku. Obok gry na terenie zamkniętym (jeu de courte paume) rozpowszechniona była gra na terenie otwartym (nie ogrodzonym) gra w długą piłkę (jeu de longue paume). Otwartym terenem była ulica lub fosa zamku. Antonio Scaino da Salo, duchowny i filozof, autor rozpraw o Arystotelesie, opisuję grę w piłkę nożną (calcio), która już w XVI wieku była znana i rozwinięta. Gra ta była rozpowszechniona na dworach włoskich, szczególnie na dworze Medyceuszów we Florencji. Z młodzieży uprawiającej gry sportowe w Parku Jordana rekrutowały się szkolne drużyny piłkarskie Krakowa z których wywodzą swój rodowód krakowskie kluby Cracovia, Wisła. Zawody międzyogrodowe w piłce nożnej, organizowane przez Ogrody im. Raua w Warszawie, zapoczątkowały rozwój piłki nożnej w stolicy. Tak samo było w Łodzi z gimnazjalnych drużyn piłkarskich biorą początek piłkarskie kluby Wielkopolski. W 1909 roku w Parku TZR we Lwowie odbył się pierwszy na ziemiach polskich pokazowy mecz koszykówki kobiet. W Parku Jordana, Ogrodach im. Raua i Towarzystwie Zabaw Ruchowych odbywały się kursy instruktorskie. Na przełomie XIX i XX w. wydano pierwsze podręczniki do nauczania gier sportowych. Głównym terenem upowszechniania gier sportowych były szkoły, zwłaszcza w latach dwudziestych, gdzie obserwujemy znaczny rozwój sportu. W tym okresie zakładano sekcje gier w klubach i towarzystwach sportowych. Rozpoczęto organizowanie pierwszych mistrzostw. Najpierw szkół, następnie miast, regionów, a na końcu mistrzostw Polski. Powstały regionalne, a później ogólnopolskie związki sportowe. W coraz większym stopniu gry sportowe wypełniały program obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach. Napływające z zagranicy wzory i nowości sportowe w grach, zwłaszcza w piłce nożnej, natrafiły na rodzinne tradycje i znaczną popularność gier sportowych w naszym kraju. Tymi tradycjami i zrozumieniem funkcji gier w wychowaniu fizycznym wraz z walorami sportowo - wychowawczymi należy tłumaczyć szybką karierę gier sportowych w Polsce a zwłaszcza piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. W obecnych czasach znaczenie gier sportowych jest coraz większe zarówno w szkołach w programie nauczania wychowania fizycznego, jak również w całokształcie działalności w dziedzinie kultury fizycznej. W kolejnym moim wydaniu zamieszczę w kolejności historię i charakterystykę najpopularniejszej obecnie na całym świecie piłki nożnej a następnie: piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz piłki koszykowej. Organizacja Mistrzostw Europy w naszym kraju w 2012 roku będzie największą szansą na rozwój nie tylko piłki nożnej ale również pozostałych gier sportowych. Po mistrzostwach zostaną wspaniałe stadiony na których będzie można uprawiać wszystkie dyscypliny sportowe a w szczególności gry zespołowe. Przy szkołach powstają nowe sale gimnastyczne a stare są wciąż doskonalone. Możemy zatem 6

7 osiągnąć sukces sportowy. Sukces ten może osiągnąć każdy z was. Wystarczy pomóc nam, nauczycielom, trenerom w postaci aktywnego uczestnictwa na zajęciach. Wystarczy zmotywować siebie do uprawiania każdej formy ruchu na sali gimnastycznej czy po za szkołą. Więc w młodzieży siła i wiara aby zaistnieć jeszcze bardziej na sali gimnastycznej. Czy wykorzystamy tą szansę? To będzie zależało droga młodzieży od was samych Literatura: J. Gaj, K. Hądzelek: Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Wyd. AWF Poznań 1997 J. Kołodziej: Wybrane zagadnienia zespołowych gier sportowych. Wyd. WSP Rzeszów 1991 K. Fidelus, K. Hądzelek, W. Kłyszejko, T. Ulatowski: Wybrane Zagadnienia Teorii Sportowych Gier Zespołowych. Wyd. AWF, Warszawa 1971 R. Panfil: Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym. Wyd. AWF Wrocław 2000 R. Wroczyński: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1979 W. Jastrzębski: Historia kultury fizycznej. Wyd. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2005 Z. Naglak: Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza. Wyd. AWF Wrocław 2001 Z. Naglak: Zespołowa gra sportowa. Wyd. AWF Wrocław

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe (Marcin Kacprzak) innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego piłka siatkowa / piłka

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2.

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) Kod przedmiotu: EWZLW990004/C WF Rok studiów II Semestr 3 1. Jednostka prowadząca: Katedra Zespołowych Gier Sportowych,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ WSTĘP W dzisiejszych czasach postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zmianę modelu życia. Żyjemy w ciągłym stresie, gorzej się odżywiamy,

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan szkolenia z siatkówki dla rocznika 2003 klasa 4

Roczny plan szkolenia z siatkówki dla rocznika 2003 klasa 4 Roczny plan szkolenia z siatkówki dla rocznika 2003 klasa 4 Cele i zadania: Propagowanie siatkówki w środowisku szkolnym Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego Wdrażanie do stosowania zasady fair

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER

NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER WŁADYSŁAW SZYNGIERA NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER KONFERENCJA SZKOLENIOWA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GRASSROOTS KATOWICE, 23.11.2013 KATOWICE, 23.11.2013 Na samym początku trzeba sobie zadać

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK Marcin Łazowski PUBLIKACJA WYDANA NA WARSZTATY METODYCZNO-SZKOLENIOWE pt. Gry i zabawy sportowe z elementami piłki nożnej na boisku

Bardziej szczegółowo

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką)

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką) Scenariusz zajęć w ramach akcji pt: Otwarte sale gimnastyczne w trakcie ferii zimowych 2013 w dniach 27.01.2014 31.01.2014. Prowadzący mgr Krzysztof Woźniak Zajęcia prowadzone w 4 grupach klasy III i młodsze

Bardziej szczegółowo

15 uczestników szkoleń, podzielonych na 3 grupy po 5 osób

15 uczestników szkoleń, podzielonych na 3 grupy po 5 osób Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn: Realizacja szkoleń w ramach projektu Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków 1. Szkolenie: Instruktor Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Realizując projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy, jeden z tematów tygodniowych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla klas I IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu Nauczyciele wychowania fizycznego PSO z wychowania

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie: Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu Liczba punktów ECTS TEORIA I METODYKA PIŁKI SIATKOWEJ Blok przedmiotów: praktyczny Kierunek: Wychowanie Fizyczne Rok, semestr rok II, sem. IV Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 I Poniedziałek 1.08.2011 6 Wtorek 2.08.2011 6 Środa 3.08.2011 6 Czwartek 4.08.2011 6 Piątek

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Prowadzący Wymagania

Nazwa Opis Prowadzący Wymagania Nazwa Opis Prowadzący Wymagania z elementami różnorodnych stylów. Uczestnicy Trening z trenerem siatkówki, który na co dzień przygotowuje drużyny ligowe do zawodów. Prowadzący nauczy, m.in.: - podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu

Krótki opis projektu Krótki opis projektu Idea projektu Piłka Nożna Uliczna dla Rozwoju i Tolerancji to nowa propozycja gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oparta na zasadach gry w piłkę nożną. Wzbogacona została o dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa... data...

Imię i nazwisko... klasa... data... Załącznik 1 ARKUSZ ASPIRACJI OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz + twierdzenie, z którym się zgadzasz. Na dole tabeli wpisz wybrane przez siebie dyscypliny sportowe, w których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z LEKKOATLETYKI

PROGRAM ZAJĘĆ Z LEKKOATLETYKI PROGRAM ZAJĘĆ Z LEKKOATLETYKI Lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu. To jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu, która najlepiej oddaje ducha rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ WIERZBICA 2009 Opracowanie: Na podstawie Autorskiego programu wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW 4014-68/99 i jego modyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,, JEDYNKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 2 WSTĘP Program pracy Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach Godziny Organizator Miejsce Rodzaj imprezy Planowana ilość startujących 17.05.2014r. sobota 9:00 14:00 Urząd Gminy Skrzyszów Szynwałd - Rodzinny Rajd Rowerowy 150 osób Ładna - Wola Rzędzińska- Skrzyszów

Bardziej szczegółowo

Autorski program edukacji. dla klas I-III szkoły podstawowej. pływackiej. Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie. Autorski Program Edukacyjny

Autorski program edukacji. dla klas I-III szkoły podstawowej. pływackiej. Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie. Autorski Program Edukacyjny Autorski program edukacji pływackiej dla klas I-III szkoły podstawowej Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie 1 / 9 Opracowała: mgr Żaneta Adamczyk nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Autorski Program. Autorski program edukacji pływackiej. dla klas I-III szkoły podstawowej. Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie 1 / 13

Autorski Program. Autorski program edukacji pływackiej. dla klas I-III szkoły podstawowej. Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie 1 / 13 Autorski program edukacji pływackiej dla klas I-III szkoły podstawowej Program obejmuje dyscyplinę sportu: pływanie 1 / 13 Opracowała: mgr Żaneta Adamczyk nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2 SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI WF Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Administracja I

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty.

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty. Scenariusze zajęć wychowania fizycznego w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach (opracowała Renata

Bardziej szczegółowo

Tematem projektu jest Jak aktywnie spędzać wolny czas. W dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu wolnego natomiast stres i zmęczenie dodatkowo

Tematem projektu jest Jak aktywnie spędzać wolny czas. W dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu wolnego natomiast stres i zmęczenie dodatkowo Tematem projektu jest Jak aktywnie spędzać wolny czas. W dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu wolnego natomiast stres i zmęczenie dodatkowo zniechęcają nas do dodatkowej aktywności fizycznej. Jednak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015 Data Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Indywidualne zajęcia nauki pływania dla dzieci Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym.

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Zabawy ruchowe obok zabaw manipulacyjnych, naśladowczych konstrukcyjnych i gier dydaktycznych stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego fitness / unihokej

W zdrowym ciele zdrowy duch innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego fitness / unihokej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie W zdrowym ciele zdrowy duch innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego fitness / unihokej Opracowanie: mgr Monika Łada mgr Karol Kasperski

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w przedziale

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ

SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA W RUCHU PROJEKT MINISTERSWA EDUKACJI NARODOWEJ Ogólnopolska akcja MEN Ćwiczyć każdy może OBSZARY DZIAŁAŃ NR 1 LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ

INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ Uprawnienia: Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności, wydawaną przez Akademię Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO AKTYWNE BRONIEWICE WSTĘP Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rokiem, w którym szczególną uwagę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu Nr Nazwa pola Opis pola 1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE I. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka piłki siatkowej Kod przedmiotu 16.0-WL-WF-MPS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Program zajęć w ramach projektu Aktywne wakacje 2016

Program zajęć w ramach projektu Aktywne wakacje 2016 Program zajęć w ramach projektu Aktywne wakacje 2016 Cel projektu: Poszerzenie wiedzy uczestników na temat znanych i mniej znanych sportów z różnych zakątków świata (rugby, baseball, hokej, bowling, etc.)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Cele: Forma realizacji:

Cele: Forma realizacji: Program autorski sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej dziewcząt realizowany w klasach I III Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu Cele: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci Urle 28.05.2013r 1. Cele Propagowanie różnych form aktywności ruchowej Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej.

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: I Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna.

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Szczegółowe treści kształcenia: Budżet godzin: Piłka nożna Technika 30 Taktyka 15 Zdolności motoryczne 10 (koordynacyjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 (nowa podstawa programowa) Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej,

Bardziej szczegółowo

Język wykładowy j. polski, j. rosyjski, j. angielski

Język wykładowy j. polski, j. rosyjski, j. angielski Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu INSTRUKTOR REKREACJI - PIŁKA SIATKOWA Blok przedmiotów: praktyczny, kierunkowy Kierunek: TiR Rok, semestr rok III, sem. V i VI Rodzaj studiów: stacjonarne Prowadzący -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką Specjalność: Edukacja Przedszkolna z dodatkową specjalizacją Rok: II Semestr: czwarty Liczba godzin dydaktycznych: 15 opanowanie przez studenta teoretycznych podstaw edukacji fizycznej, do której potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Jacek Mośny. Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku

Jacek Mośny. Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku Jacek Mośny Tamburyno w rozwoju gier ruchowych na Górnym Śląsku Gry i zabawy są jednym z elementów kultury regionu na przestrzeni wieków tworzyły historię i budowały więzi pomiędzy członkami społeczności.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA (KL. IV - VI) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2014 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo