Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty"

Transkrypt

1 CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lipiec 2015

2 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Nasza propozycja strategii inwestycyjnej Przy oczekiwanych niskich stopach zwrotu lub istotnym ryzyku spadków cen głównych klas aktywów, osoby zainteresowane realnym pomnażaniem kapitału powinny inwestować w strategie oparte na absolutnej stopie zwrotu, które dają szansę na wypracowanie realnych stóp zwrotu nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym Inwestycje private equity i w spółki notowane w jednym pordelu Inwestowanie w istotne pakiety spółek, których wzrost nie jest uzależniony od koniunktury na giełdzie, a od wewnętrznych przewag konkurencyjnych - celem inwestycyjnym zarówno strategii absolute return jak i private equity jest osiąganie zysków nie w oparciu o koniunkturę na rynku kapitałowym, lecz fundamentalne możliwości poprawy przychodów i zysków spółek Wykorzystywanie demontażu OFE do okazyjnych zakupów Wykorzystywanie okazji rynkowych do realizacji dodatkowej stopy zwrotu (debiuty, wezwania, itd.) Zabezpieczanie pordela przed istotnymi spadkami w przypadku korekty na świecie Optymalny proces inwestycyjny Subfundusz Absolute Return inwestuje większość aktywów pordela w spółki notowane na giełdach, a mniejsza część pordela (maksymalnie do 30%) jest inwestowana w spółki nienotowane zgodnie ze strategią private equity Subfundusz Private Equity inwestuje docelowo większą cześć aktywów (maksymalnie do 100%) w spółki, w tym nienotowane, zgodnie ze strategią private equity; ze względu na dłuższy niż w przypadku inwestycji w akcje notowane proces inwestycyjny private equity, do 100% pordela subfunduszu może być inwestowane w spółki notowane zgodnie ze strategią absolute return 2

3 CP FIZ stopy zwrotu Stopa zwrotu funduszy CP Absolute Return i CP Private Equity vs WIG w okresie do ,0% 25,0% CP Private Equity +28,3% 20,0% 15,0% CP Absolute Return +21,7% 10,0% 5,0% 0,0% - 5,0% - 10,0% WIG - 2,8% Historyczne stopy zwrotu funduszu CP FIZ; TFI CP nie gwarantuje powtórzenia ich w przyszłości 3

4 CP FIZ stopy zwrotu Wyniki subfunduszy CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie inwestycyjnym od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 roku: 4Q Q Q 2015 narastająco od narastająco od CP Absolute Return 3,7% 12,0% 4,8% 17,4% 21,7% CP Private Equity 3,7% 15,8% 6,8% 23,7% 28,3% WIG -6,3% 5,2% -1,4% 3,7% -2,8% CP Absolute Return vs. WIG 10,0% 6,8% 6,2% 13,7% 24,5% CP Private Equity vs. WIG 10,0% 10,6% 8,2% 20,0% 31,1% W okresie ostatnich trzech kwartałów wartość WIG, indeksu szerokiego rynku akcji obniżyła się o 2,8%, lecz sytuacja w poszczególnych sektorach była diametralnie różna; kursy większości spółek z sektorów wrażliwych na ryzyko regulacyjne oraz spodziewane oczekiwane zacieśnienie polityki monetarnej - w tym banków - spadały, lecz w tym samym okresie spółki z sektorów gospodarki związanych z dobrami konsumpcyjnymi, produkcją, a w szczególności z istotnym udziałem eksportu, intensywnie się rozwijały; to w wielu przypadkach znalazło potwierdzenie w znacznych zwyżkach ich kursów; wypracowane w trakcie ostatnich 9 miesięcy bardzo dobre wyniki subfunduszy CP FIZ zostały osiągnięte dzięki konsekwentnej koncentracji inwestycji na właściwych sektorach gospodarki, podmiotach oraz instrumentach, jak również na konsekwentnym unikaniu pozostałych 4

5 CP FIZ spółki pordelowe 5

6 Esohq & Henderson SA niska wycena spółki z sektora detalicznego daje potencjał wzrostu Profil Esohq & Henderson powstała w 2010 r., po przejęciu od spółki LPP SA salonów z ekskluzywną bielizną. Przejęte marki ESOTIQ i HENDERSON tworzą obecnie sieć ponad 250 salonów głownie w Polsce. Spółka planuje również otwieranie sklepów poza granicami Polski oraz rozpoczyna uruchamianie nowej marki z odzieżą dla kobiet FEMESTAGE. Inwestycja Rozwój sieci sprzedaży, poprawa wyników oraz wprowadzenie na rynek nowej marki, to efekty prac zarządu Esohq & Henderson w pierwszych miesiącach 2015 r. Oczekujemy, że coraz szersza oferta przyspieszy wzrost w kolejnych kwartałach EsoXq & Henderson S.A Siedziba Gdańsk Rok inwestycji 2015 Miejsce notowań NewConnect/GPW Wyniki skons., mln zł F 2016F Sprzedaż 93,6 109,6 136,0 168,5 EBITDA 6,2 8,7 10,2 14,9 EBIT 4,7 6,9 8,0 11,9 Wynik nero 3,2 4,8 5,4 8,4 2015F- 2016F prognozy Vestor DM SA Potencjał wzrostu Rozwój sieci sklepów marki ESOTIQ Ekspansja na rynkach zagranicznych Poszerzenie oferty produktowej o nową markę mainstremową FEMESTAGE stworzą wspólnie ze znaną polską projektantką Evą Mingę. 6

7 Symbio Polska SA Inwestycja w atrakcyjny segment wzrostowego rynku Profil Symbio Polska SA jest producentem wysokiej jakości żywności posiadającej certyfikaty ekologicznego pochodzenia Dwie linie biznesowe: produkty detaliczne pod marką Symbio (rynek krajowy) oraz ekologiczne mrożonki (eksport) Inwestycja Spółka pomimo działania na wzrostowym rynku zanotowała w 2013 spadek sprzedaży spowodowany utratą części dostawców na skutek nieuczciwych działań byłych pracowników Brak dostatecznego dokapitalizowania ograniczył możliwość wzrostu w segmencie mrożonek; jednocześnie silnie wzrósł segment detaliczny spodziewane osiągnięcie rentowności już w 2014 Objęcie nowej emisji akcji Spółki adresowanej do CP FIZ nastąpiło przy cenie akcji 1,50 (z dyskontem 42% wobec ceny rynkowej akcji), odpowiadającej wycenie Spółki na poziomie 13% przychodów ze sprzedaży 2013 (P/S 13=0,13) Siedziba Rok inwestycji Udział w kapitale Miejsce notowań Symbio Polska SA Lublin ,60% NewConnect Wyniki skons., mln zł Sprzedaż 19,6 19,6 16,0 18,2 EBITDA 1,0 0,5-0,6-0,3 EBIT 0,8 0,2-0,8-0,5 Wynik nero 0,5 0,0-1,0-0,5 Potencjał wzrostu Pozyskane środki stabilizują Spółkę i pozwalają na wzrost w obydwu segmentach działalności Wzrost rynku: tempo wzrostu rynku żywności ekologicznej w Polsce szacuje się na ponad 20% rocznie; w Polsce spożycie żywności ekologicznej jest nawet krotnie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej Rozszerzenie sieci sprzedaży Możliwość konsolidacji branży 7

8 11 bit studios Właściwa ocena potencjału gry This War of Mine Profil 11 bit studios SA to studio z Warszawy tworzące gry wielopladormowe dostępne na całym świecie Oprócz zajmowania się własnymi produkcjami, Spółka jest również ich wydawcą oraz posiada własną pladormę do sprzedaży gier Inwestycja Gra This War of Mine od momentu premiery (14 listopada) znajdowała się na szczycie światowej listy Bestsellerów portalu Steampowered; Przychody z gry podczas premierowego weekendu pokryły wszystkie koszty związane ze stworzeniem tytułu (szacunki analityków mówiły, że sprzedaż wyniosła minimum 40 tys. sztuk, a budżet gry oscylował w okolicach 2mln PLN) Siedziba Rok inwestycji Miejsce notowań 11 bit studios SA Warszawa 2014 NewConnect Wyniki skons., mln zł F 2016F Sprzedaż 5,7 17,8 31,9 28,7 EBITDA 1,6 12,3 25,5 21,8 EBIT 1, ,8 19,7 Wynik nero 1 9,7 19,3 16,0 2015F- 2016F prognozy Trigon DM SA Potencjał wzrostu Wersja mobilna This War of Mine Nowa premiera Industrial w 2016 Zmiana rynku notowań na rynek główny GPW 8

9 Strategie inwestycyjne: absolute return i private equity Strategia absolute return Strategia private equity Cel inwestycyjny Osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych Źródło wypracowywanych zysków Nie trendy giełdowe, lecz przede wszystkim wzrost zysków spółek Aktywne zaangażowanie zarządzających w proces zakupu, opracowania i realizacji strategii oraz wyjścia z inwestycji Kryteria selekcji spółek Fundamentalne możliwości poprawy przychodów i zysków, a nie trendy giełdowe Inwestujemy w akcje przedsiębiorstw o przewidywalnym modelu biznesowym i wysokim potencjale wzrostu Pozycja Funduszu Pasywna pakiety mniejszościowe Aktywna wpływ na strategię spółki Zespół menedżerski Inwestujemy, jeżeli w spółce jest zarząd będący w stanie zrealizować zakładany potencjał w wynikach finansowych i wzroście wartości spółki Inwestujemy, jeżeli jesteśmy w stanie skompletować zarząd będący w stanie zrealizować zakładany potencjał w wynikach finansowych i wzroście wartości spółki Dywersyfikacja Niski poziom dywersyfikacji - docelowo około 20 spółek Niski poziom dywersyfikacji - docelowo do 6-12 spółek Segment rynku Dopuszczalne inwestycje we wszystkie segmenty rynku, Koncentracja na polskich małych i średnich spółkach (SME) zarówno spółki duże jak małe i średnie; dopuszczalne inwestycje pozwalająca wyselekcjonować atrakcyjne projekty o zarówno w Polsce jak i na innych rynkach niższej wycenie i wyższym potencjale wzrostu Horyzont inwestycyjny typowej inwestycji Od 1 do 2 lat; często skracany ze względu na osiągniecie celu inwestycyjnego oraz przebudowę pordela Od 3 do 5 lat Płynność Relatywnie wysoka, spółki notowane na giełdach Niska, dopuszczalne spółki nienotowane 9

10 CP FIZ strategia i polityka inwestycyjna Subfundusz CP Absolute Return Subfundusz CP Private Equity Udział inwestycji w instrumenty udziałowe nienotowane Od 0% do 30% aktywów Od 0% do 100% aktywów Rodzaj zaangażowania w instrumenty udziałowe nienotowane Udział inwestycji w akcje notowane Rodzaj zaangażowania w akcje notowane Inwestycje zgodne ze strategią private equity Od 0% do 100% aktywów Inwestycje zgodne ze strategią absolute return W przypadku możliwości zbudowania pozycji umożliwiającej sprawowanie kontroli inwestycje zgodne ze strategią private equity Typ zaangażowana subfunduszu w inwestycje private equity Ko- inwestor wspólnie z funduszami zarządzanymi przez TFI Capital Partners, skoncentrowanymi na strategii private equity Wiodący inwestor (dopuszczalne ko- inwestycje wspólnie z innymi funduszami) Instrumenty pochodne Łączne zaangażowanie w akcje Limit zaangażowania w pojedynczą inwestycję Udział inwestycji w instrumenty dłużne (notowane i nienotowane) Użycie instrumentów pochodnych daje możliwość dostosowania struktury pordela do koniunktury rynkowej: zabezpieczenie posiadanych inwestycji, dodatkowy potencjał zysku poprzez zwiększenie efektywnego zaangażowania w akcje oraz wykorzystanie okazji inwestycyjnych na innych rynkach niż akcyjne, tj. np. walut czy surowców Udział akcji od 0% do 100% aktywów (z efektywną pozycją ze względu na użycie instrumentów pochodnych od - 50% do 150%) Do 20% aktywów Od 0% do 100% aktywów 10

11 Zarządzający CP FIZ: koncentracja na pracy zespołowej Strategia absolute return Strategia private equity Paweł Bala Konrad Korobowicz 100% 100% Damian Czarnecki 10% 90% Adam Chełchowski 50% 50% Joanna Kwiatkowska 70% 30% Mateusz Marcinkiewicz 100% Paweł Bala, absolwent SGH w Warszawie, założyciel i Prezes Zarządu Capital Partners; wcześniej między innymi w Grupie Deutsche Bank; licencjonowany makler; na rynku kapitałowym od ponad 20 lat Adam Chełchowski, absolwent Elektroniki PW, oraz MBA NLU, w CP od 2008r.; wcześniej zarządzający aktywami w Credit Suisse oraz prezes Boryszew i Impexmetal; licencjonowany makler i doradca inwestycyjny; na rynku kapitałowym od ponad 20 lat Damian Czarnecki, absolwent SGH w Warszawie; w CP od 2011r.; wcześniej konsultant w Deloire Audyt i PricewaterhouseCoopers; na rynku kapitałowym od 7 lat Konrad Korobowicz, absolwent UMCS w Lublinie, mgr prawa, radca prawny; Wiceprezes Zarządu Capital Partners; wcześniej między innymi prezes Inteligo i ecard; na rynku kapitałowym od 18 lat Joanna Kwiatkowska, absolwentka AE w Poznaniu; w CP od 2014r.; wcześniej zarządzała aktywami funduszy akcyjnych w grupie Amplico, ING, Generali i AVIVA; na rynku kapitałowym od 17 lat Mateusz Marcinkiewicz, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość; w CP od 2014 r.; licencjonowany makler i doradca inwestycyjny; na rynku kapitałowym od 6 lat 11

12 CP FIZ warunki uczestnictwa Subfundusz CP Absolute Return Subfundusz CP Private Equity Okres trwania Funduszu Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego / dzień wyceny Minimalna kwota zapisu dla osoby fizycznej Typ emisji Certyfikatów Fundusz został utworzony na czas nieokreślony 119,18 zł / ,60 zł / Równowartość 40 tys. Euro Emisja prywatna kierowana maksymalnie do 149 osób Możliwość wpłat i wypłat Opłata za zarządzanie Emisje i umorzenia kwartalne Żądanie wykupu należy skierować na 45 dni przed dniem wykupu/wyceny 3% od wartości aktywów nero (WAN) w skali roku, pobierana kwartalnie Emisje kwartalne Fundusz wykupuje wyłącznie certyfikaty wyemitowane co najmniej trzy lata przed terminem wyceny Wykupy do wysokości środków płynnych 3,6% od wartości lokat w cenie nabycia w skali roku, pobierana kwartalnie Opłata za wydanie Certyfikatów Max - 5% wartości złożonego zapisu Max - 5% wartości złożonego zapisu Opłata za sukces (sucess fee) / za wykup Certyfikatów Aktywa nero subfunduszu: na r. / przy których zostanie wstrzymane emisje certyfikatów 20% ponad stopę 10% w skali roku, pobierana rocznie, brak opłaty przy wykupie Brak opłaty rocznej, 15% od wzrostu wartości certyfikatów pobierana przy wykupie 29,2 mln zł / 250 mln zł 20,4 mln zł / 250 mln zł 12

13 Subfundusz CP Private Equity warunki wykupu Subfundusz CP Private Equity Okres inwestycyjny Inwestycje dopuszczalne są przez cały okres trwania subfunduszu, w tym w szczególności dopuszczalne jest reinwestowanie środków subfunduszu, o ile nie zostaną zgłoszone żądania wykupu certyfikatów Subfundusz przeznaczy środki pochodzące ze sprzedaży inwestycji z pordela na wykup certyfikatów od uczestników, o ile wartość uzyskanych środków będzie większa niż 2 mln zł lub 5% wartości aktywów nero subfunduszu Po upływie trzech lat subfundusz będzie przeznaczał na wykup certyfikatów całość środków płynnych - tj. środków ze sprzedaży inwestycji z pordela oraz wszystkie pozostałe środki płynne Zasady dokonywania przez subfundusz wypłat Towarzystwo poinformuje uczestników o kwocie środków możliwych do wypłaty i możliwości zgłaszania żądań wykupu certyfikatów, co najmniej na 14 dni przed terminem wykupu Żądania wykupu mogą zostać złożone w stosunku do certyfikatów, które zostały wyemitowane co najmniej 3 lata przed dniem wykupu - certyfikaty objęte żądaniami zostaną wykupione w najbliższym dniu wyceny W przypadku gdy suma żądań wykupu certyfikatów przekroczy kwotę płynnych środków możliwych do wypłaty, nastąpi proporcjonalna redukcja liczby wykupionych certyfikatów 13

14 CP FIZ unikalna możliwość uczestnictwa w projektach private equity Znakomite inwestycje niedostępne dotąd dla inwestorów indywidualnych Segment private equity rozwija się w Polsce od ponad 20 lat, ale finansującymi inwestycje są głównie zagraniczne instytucje finansowe oraz EBOiR Odkrywanie potencjału wzrostu Private equity to przede wszystkim inwestycje w spółki spoza rynku giełdowego, o dużych rezerwach wzrostu, których potencjał nie został w pełni wykorzystany i przełożony na ich wycenę Inwestycja w fundamenty wartości Inwestowanie poza rynkiem giełdowym umożliwia oderwanie się od stada i metodyczne wyszukiwanie spółek operujących w niszach rynkowych, gdzie inwestycje w moce produkcyjne czy konsolidację rynku skutkują szybkim wzrostem sprzedaży i rentowności Koncentracja Skupienie się zespołu na dużo mniejszej liczbie spółek, w które inwestuje fundusz private equity (kilka do kilkunastu w odróżnieniu od kilkudziesięciu w przypadku funduszy akcji inwestujących na GPW) pozwala na ich dokładną analizę, indywidualne negocjacje ceny zakupu i ustalenie scenariusza rozwoju i/lub restrukturyzacji spółki z zarządem, a następnie na zaangażowanie się w jego realizację Bezpośrednie zaangażowanie i dogłębna kontrola Posiadanie kontrolnego pakietu akcji umożliwia funduszom private equity pełny dostęp do informacji i realny nadzór nad sytuacją w spółce, włącznie z wprowadzeniem zmian w zarządzie (co jest utrudnione lub wręcz niemożliwe w przypadku funduszy inwestujących w pakiety mniejszościowe na giełdzie) 14

15 Kryteria wyboru subfunduszy CP Private Equity i CP Absolute Return Subfundusz CP Absolute Return jest odpowiedni dla inwestorów którzy: Subfundusz CP Private Equity jest odpowiedni dla inwestorów którzy: Cel inwestycyjny Chcieliby inwestować w akcje, ale bardziej na zasadach wyszukiwania okazji, a nie inwestowania w akcje reprezentujące tzw. szeroki rynek Oczekiwania Nie oczekują od zarządzającego bicia indeksu tylko pomnażania swoich oszczędności Oczekiwane stopy zwrotu Chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu znacząco wyższe niż w przypadku lokat bankowych Chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych Horyzont inwestycyjny Mają minimum 3- letni horyzont inwestycyjny Mają minimum 5- letni horyzont inwestycyjny Akceptowane ryzyko Płynność Akceptują relatywnie wysokie ryzyko inwestycyjne Są gotowi zaakceptować krótkoterminowe ograniczenie płynności inwestycji Fundusz wykupuje certyfikaty Subfunduszu CP Absolute Return co kwartał na żądanie zgłoszone 45 dni przed końcem każdego kwartału Są agresywni w zakresie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego Są gotowi zaakceptować brak płynności w okresie inwestycji - Fundusz wykupuje certyfikaty Subfunduszu CP Private Equity począwszy od trzeciego roku od emisji w transzach związanych ze sprzedażą poszczególnych spółek pordelowych 15

16 Podsumowanie Celem inwestycyjnym CP Private Equity i CP Absolute Return jest osiągnięcie dodatniej długoterminowej absolutnej stopy zwrotu niezależnej od koniunktury na rynkach finansowych Skoncentrowane pordele starannie dobranych spółek notowanych na giełdzie połączone z inwestycjami private equity Know- how Capital Partners w inwestycjach typu private equity oraz doświadczenie zarządzających w zarządzaniu aktywami funduszy OFE i TFI Unikalny produkt, a pomimo tego niskie koszty wejścia dla inwestorów Opłaty zależne od wyników Zaangażowanie kapitałowe zarządzających w fundusz 16

17 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Paweł Bala Konrad Korobowicz Adam Chełchowski p.pl p.pl p.pl Joanna Kwiatkowska Damian Czarnecki Mateusz Marcinkiewicz p.pl p.pl p.pl TFI Capital Partners S.A. ul. Królewska Warsaw, Poland Phone Fax p.pl 17

18 ZAŁĄCZNIK PRIVATE EQUITY JAKO KLASA AKTYWÓW Dlaczego warto inwestować w klasę private equity TRACK RECORD CAPITAL PARTNERS W INWESTYCJACH PRIVATE EQUITY Capital Partners Investment I FIZ pierwszy fundusz private equity zarządzany przez TFI Capital Partners Kluczowe spółki pordelowe funduszu 18

19 Dlaczego warto inwestować w klasę private equity Ekskluzywny charakter Ze względu na swój fundamentalny, a nie spekulacyjny charakter, inwestycje private equity wymagają zaangażowania kapitału na ogół na okres od 3 do 5 lat; ponadto ze względu na konieczność zgromadzenia znacznego kapitału na inwestycję (od kilkunastu do kilkuset milionów) private equity jest klasą inwestycji na ogół niedostępną dla inwestorów indywidualnych, a inwestorami są przede wszystkim instytucje finansowe Skuteczny sposób dywersyfikacji aktywów Inwestycje private equity stanowią ok. 10% pordela profesjonalnych inwestorów Klasa aktywów ciesząca się zaufaniem inwestorów W 2014 roku inwestorzy powierzyli europejskim firmom zarządzającym inwestycjami private equity kwotę 40 mld Euro Z finansowania private equity w całej Europie skorzystało ponad firm Inwestorzy private equity w Europie, w 2010r. Other 23% Inwestorzy prywatni 4% Fundacje 4% Family offices 5% Agencje rządowe Ubezpieczyciel 7% e 9% Fundusze emerytalne 28% Inni zarządzający aktywami 20% Źródło: EVCA Yearbook 2014, EVCA, 2015 Inwestycje private equity w Polsce w ostatnich 5 latach wyniosły blisko 3 mld Euro. 19

20 Dlaczego warto inwestować z Capital Partners? Doświadczenie i kompetencje poparte ponadprzeciętnymi wynikami Capital Partners jest notowanym na GPW inwestorem private equity w segmencie małych i średnich firm o wysokim potencjale wzrostu; posiadamy ponad 10- letnie doświadczenie, dające nam ugruntowaną pozycję rynkową oraz znajomość różnych branż gospodarki; czynniki te pozwalają nam wyszukiwać spółki stanowiące ponadprzeciętne okazje inwestycyjne Od 2005 Capital Partners zainwestował blisko 100 mln zł w 13 spółek osiągając stopę zwrotu IRR ponad 20% rocznie, a stopa zwrotu z funduszu private equity Capital Partners Investment I FIZ w okresie lipiec 2011 czerwiec 2015 wyniosła blisko 280% Powyższe wyniki zostały osiągnięte we wszystkich fazach cyklu koniunktury i są efektem przede wszystkim systematycznego i fundamentalnego podejścia do wyboru inwestycji oraz konsekwencji w budowaniu wartości spółek pordelowych Sieć kontaktów biznesowych Mamy doświadczenie jako inwestorzy, menedżerowie i doradcy w firmach z takich branż jak: handel detaliczny, dystrybucja, usługi b2b, przemysł inżynieryjny, telekomunikacja, IT, energia, sektor wytwórczy, usługi finansowe, usługi medyczne Potrafimy zidentyfikować branże przechodzące strukturalne zmiany, skutkujące pojawieniem się okazji inwestycyjnych; wyszukujemy firmy o wysokim potencjale wzrostu, poszukujące kapitału na rozwój Rozumiemy ich modele biznesowe, identyfikujemy i wdrażamy krytyczne zmiany konieczne do uwolnienia potencjału wzrostu 20

21 TFI Capital Partners - doświadczenie, kompetencje i wiarygodność poparte ponadprzeciętnymi wynikami WANCI Capital Partners Investment I FIZ vs WIG ( = 100) Capital Partners Investment I FIZ +277,8% WIG +9,8% 0 07/ / / / / / / / /2015 Przedstawione stopy zwrotu dotyczącą funduszu Capital Partners Investment I FIZ i związku z odmienną polityką inwestycyjną oraz budową pordela, TFI Capital Partners nie gwarantuje ich powtórzenia w przypadku CP FIZ 21

22 Strategia private equity - dobór aktywów - ograniczanie ryzyka Capital Partners, w oparciu o doświadczenie i kontakty zespołu zarządzającego, na bieżąco analizuje szereg projektów inwestycyjnych Głównym kryterium, które umożliwia przejście do fazy dogłębnej analizy projektu i w dalszym kroku do jego realizacji, jest pełne zrozumienie branży, w tym m.in. jej specyfiki, reguł nią rządzących i potencjalnych ryzyk W związku z powyższym, Capital Partners wyłącznie skupia się na projektach, które są zgodne z posiadanymi kompetencjami zespołu zarządzającego, co pozwala minimalizować ryzyko inwestycji Kluczowe branże, w których zespół Capital Partners posiada doświadczenie Wyłączenia FMCG, handel i dystrybucja Produkcja przemysłowa Usługi finansowe i obsługa płatności Infrastruktura Projekty typu start- up Nieruchomości Energetyka Telekomunikacja Media Usługi medyczne Transport i logistyka 22

23 Capital Partners - jak inwestujemy - Gekoplast S.A. Rok Wydarzenie Efekty 2010 Przejęcie od Nitroerg S.A. pobocznej linii biznesowej zajmującej się produkcją płyt plashkowych i utworzenie Gekoplast S.A. Początek inwestycji 2010 Rekrutacja zespołu menedżerskiego Zbudowanie kompetencji w zakresie zarządzania, finansów i optymalizacji produkcji 2010 Przejęcie Gekokart - głównego konkurenta w Polsce Blisko 2- krotny wzrost przychodów oraz EBITDA Przeniesienie całości produkcji do jednego zakładu, sprzedaż zbędnych aktywów oraz optymalizacja kapitału pracującego Spadek zadłużenia na koniec 2012 o 55% w stosunku do Optymalizacja procesów produkcyjnych i zatrudnienia Spadek zatrudnienia o 20% Wzrost wydajności maszyn o 20% Wzrost EBITDA o 70% w stosunku do połączonych wyników na początku inwestycji Osiągnięcie rentowności dającej przewagę cenową nad konkurencją z Europy Zachodniej Efekt działań to ponad 3 krotny wzrost wartości inwestycji Program inwestycyjny Planowany wzrost sprzedaży o 60% i podwojenie wyniku EBITDA w przeciągu 2-3 lat 2014 Publiczna transakcja sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji - przygotowanie do debiutu na giełdzie częściowa realizacja zysku przy mnożniku ponad 3x zainwestowany kapitał. 23

24 Capital Partners - jak inwestujemy - Onico S.A. Rok Wydarzenie Efekty 2009 Objęcie 45% udziałów w Onico Trade S.A. spółce zajmującej się obrotem produktami ropopochodnymi Inwestycja dokonana ze względu na bezpieczny model biznesowy - paliwa są nabywane jedynie w momencie ustalenia z kolejnym kupującym wszystkich parametrów dostawy, tak więc Spółka nie ponosi ryzyka cen towarów Początek inwestycji Oceniliśmy, że ze względu na wiarygodność i doświadczenie Zarządu oraz rozległą sieć kontaktów handlowych i bardzo szeroki rynek, ograniczeniem rozwoju będą głównie możliwości finansowe spółki Zapewnienie spółce kapitału obrotowego na rozwój Podpisanie umów m.in. z BP, Total, Shell Wzrost przychodów do 34 mln zł i EBITDA do 0,7 mln zł 2011 Wprowadzenie akcji spółki na NewConnect Pozyskanie 2,3 mln zł na rozwój Dodatkowy aspekt wiarygodności spółki w kontaktach z koncernami paliwowymi Dalsze pozyskiwanie kapitału przez spółkę Budowa systemu zarządzania ryzykiem Podpisanie umów finansowania kontraktów ze szwajcarskim oddziałem BNP Paribas, wyspecjalizowanym w kredytowaniu sektora petrochemicznego Wzrost przychodów w 2013 r. do 693 mln zł i EBITDA do 13,7 mln zł 2014 Częściowe wyjście Funduszu z inwestycji Realizacja 8,5- krotnego zwrotu z inwestycji Potencjał na dalszy wzrost w odniesieniu do zatrzymanego 9,85% pakietu akcji spółki 24

25 Kluczowe spółki pordelowe Capital Partners Investment I FIZ Gekoplast SA Profil Największy w Polsce i liczący się w Europie producentem płyt komórkowych i płyt pełnych (odpowiednik tektury z tworzywa sztucznego) Produkt wykorzystywany w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz jako wypełnienie m.in. w sprzęcie AGD Ponadto spółka wytwarza folie i wtryski z polipropylenu / polietylenu Cele zrealizowane Akwizycja Gekokart (główny konkurent w Polsce), konsolidacja dwóch zakładów produkcyjnych, integracja organizacyjna, optymalizacja procesów produkcyjnych Sprzedaż części zbędnego majątku nieprodukcyjnego (nieruchomości). Realokacja produkcji do jednego zakładu produkcyjnego uwolnienie powierzchni na nowe rodzaje działalności Termomodernizacja hali produkcyjnej Restrukturyzacja zatrudnienia (w 2013r. wygasły udzielone przy zakupie od MSP gwarancje zatrudnienia) W trakcie realizacji Inwestycje w moce produkcyjne (zakup nowych linii do produkcji płyty pełnej, komórkowej, oraz layerpad Potencjał wzrostu Rozwój w krajach CEE firm produkcyjnych, wykorzystujących opakowania z płyty komórkowej w logistyce B2B; przenoszenie przemysłu motoryzacyjnego i AGD (wykorzystują płytę pełną) do krajów CEE Siedziba Rok inwestycji Udział w kapitale Gekoplast SA Krupski Młyn % Wyniki skons., mln zł F Sprzedaż 80,0 77,3 75,0 76,3 90,5 EBITDA 5,0 6,9 5,7 7, 6 11,0 EBIT 0,6 4,9 4,5 5,5 8,3 Wynik nero 0,6 3,1 3,2 4,1 6,3 W grudniu 2014 Fundusz sprzedał w trybie publicznej transakcji pakiet akcji Gekoplast o wartości ponad 5,4 mln zł, realizując mnożnik wzrostu wartości 3,1x przygotowanie do debiutu na giełdzie. 25

26 Kluczowe spółki pordelowe Capital Partners Investment I FIZ Grupa Duon SA Profil Największy niezależny dystrybutor gazu ziemnego i LNG (gazu skroplonego) w Polsce; od 2011r. również dystrybutor energii elektrycznej oraz ciepła Cele zrealizowane Konsolidacja lokalnych sieci gazowych oraz budowa stacji regazyfikacji gazu skroplonego dla klientów biznesowych w oparciu o kapitał pozyskany z GPW Fuzja z KRI w 2011r. (konkurent należący do funduszu Rothschild i grupy PBG), połączenie potencjałów biznesowych i uzyskanie synergii kosztowych Uzyskanie dostępu do interkonektorów umożliwienie importu gazu z Niemiec i Czech bez pośrednictwa PGNiG W wyniku powyższego powstał podmiot dysponujący siecią 470 km gazociągów, obsługujący ok. 440 klientów biznesowych i ok klientów indywidualnych Siedziba Rok inwestycji Udział w kapitale Miejsce notowań Grupa Duon S.A. Przeźmierowo ,57% GPW Potencjał wzrostu Budowa kolejnych stacji regazyfikacji gazu LNG; po oddaniu terminalu skraplania gazu w Kaliningradzie oraz gazoportu w Świnoujściu zwiększy się znacznie podaż LNG, którego brak w Polsce pomimo zgłaszanego popytu spowalnia obecnie rozwój spółki Dynamiczny rozwój segmentu obrotu energią elektryczną (w 2012r. pozyskano klientów i 100 mln sprzedaży) Obrót hurtowy gazem plan Urzędu Regulacji Energetyki przewiduje obowiązek sprzedaży gazu przez rynek hurtowy (30% od lipca 2013r. i 70% od lipca 2014r.) Spółka posiada możliwość importu tańszego gazu niemieckiego i czeskiego Wyniki skons., mln zł F Sprzedaż 252,3 394,3 635,9 818,9 EBITDA 14,4 21,0 36,4 43,6 EBIT 8,7 15,4 29,6 35 Wynik nero 6,2 10,7 23,2 23,6 26

27 Kluczowe spółki pordelowe Capital Partners Investment I FIZ Onico SA Profil Międzynarodowy pośrednik w handlu produktami ropopochodnymi. Inwestycja rozpoczęta w 2009r. wspólnie z kluczowym menedżerem Cele zrealizowane Zapewnienie przez Capital Partners kapitału obrotowego na finansowanie działalności handlowej (obecnie refinansowany kredytem bankowym i zwrócony) Pozyskanie kapitału na rozwój poprzez emisję prywatną i debiut na NewConnect w 2011r. Wejście na listy kontrahentów koncernów paliwowych (Orlen, Lotos, Total, BP, Slovna ) Wprowadzenie do oferty nowych produktów (biodiesel i olej napędowy) Otwarcie oddziału w Niemczech, spółek zależnych w Londynie i Genewie Potencjał wzrostu Rynek paliw wielokrotnie większy od obecnej sprzedaży spółki; potencjał sprzedażowy ograniczony możliwościami finansowymi i organizacyjnymi Wykorzystanie otwartych drzwi w koncernach paliwowych Kontrola i poprawa kosztów operacyjnych Siedziba Rok inwestycji Udział w kapitale Miejsce notowań Onico SA Warszawa ,73% NewConnect Wyniki skons., mln zł Sprzedaż 34,3 101,1 245,9 693,5 681,4 EBITDA 0,7 10,4 3,0 13,7 10,9 EBIT 0,7 10,4 2,8 13,4 10,5 Wynik nero 0,4 8,0 1,0 7,8 3,3 W czerwcu 2014 Fundusz sprzedał większość posiadanego pakietu akcji Onico w serii transakcji na giełdzie inwestorom finansowym, realizując mnożnik wzrostu wartości 8,5x. Po transakcji Fundusz posiada udział 9,85% w kapitale Onico. 27

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kwiecień 2015 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Rynek akcji Wysokie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo