Akademia Audytu Wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Audytu Wewnętrznego"

Transkrypt

1 Akademia Audytu Wewnętrznego Wiosna 2014 Program edukacyjny dla audytorów wewnętrznych

2 Akademia Audytu Wewnętrznego Akademia Audytu Wewnętrznego to program budujący wiedzę niezbędną do efektywnego podejmowania decyzji w obszarze audytu wewnętrznego. Skierowany jest do menedżerów działów audytu wewnętrznego, osób piastujących stanowiska kierownicze. Skąd pomysł? Zgodnie z raportem IIA The role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management funkcja audytu wewnętrznego przynosi wartość organizacji poprzez zapewnienie, że główne ryzyka są odpowiednio zarządzane oraz że proces zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna są efektywne. Z roku na roku obserwujemy, że rola doradcza audytu wewnętrznego zyskuje na znaczeniu i według wielu członków Zarządów i Rad jest ona teraz bardziej istotna niż tylko zapewniająca. Wiele obszarów jest analizowanych i testowanych przez audytorów wewnętrznych w sposób nieefektywny lub niezapewniający osiągnięcia celów audytu a raportowanie wyników prac jest bardzo często niedostosowane do odbiorców, przez co nawet najlepiej przeprowadzone audyty nie osiągają swoich celów. W związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami Zarządów i Rad w wielu organizacjach występuje potrzeba kształcenia odpowiednich ludzi, tak aby mogli oni sprostać nowym wyzwaniom. Ludzie ci powinni posiadać odpowiednio wszechstronną wiedzę, by móc podejmować właściwe decyzje i wspomagać kluczowe osoby w firmie. Co daje uczestnictwo? Umiejętność podejmowania trafniejszych decyzji Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prowadzących ekspertów PwC, praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu wewnętrznego Wyposażenie menedżerów w najlepszą wiedzę i inspirację do pracy i rozwoju Gwarancja odpowiedniego poziomu wiedzy uczestników program zakończony jest dyplomem PwC

3 O programie Co nas wyróżnia? Celem programu Akademia Audytu Wewnętrznego jest przekazanie najlepszej i najbardziej aktualnej, popartej praktycznymi przykładami WIEDZY na tematy wiążące się z audytem wewnętrznym. Wiedza ta jest niezbędna, aby możliwe było podejmowanie dobrych decyzji i odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów. Po zakończeniu programu uczestnik będzie w stanie bardziej efektywnie podejść do zwiększających się oczekiwań Zarządów, Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu. W celu zapewnienia najwyższej jakości zaprosiliśmy do współpracy wybitnych praktyków i specjalistów PwC w zakresie audytu wewnętrznego. Koncepcja Cały program to sześć jednodniowych warsztatów: cztery obowiązkowe oraz dwa do wyboru spośród czterech szkoleń opcjonalnych. Na zakończenie programu uczestnicy otrzymają dyplom poświadczający zdobytą wiedzę. Program obejmuje: Data Temat Prowadzący Typ szkolenia Audyt wewnętrzny oparty o ryzyko i zarządzanie wartością Lech Dąbrowski/Piotr Rówiński obligatoryjne Metody analityczne w pracy audytora wewnętrznego Lech Dąbrowski/Karolina Chlebowska obligatoryjne Testowanie kontroli Monika Viwegier obligatoryjne Audyt wewnętrzny a sprzedaż Monika Viwegier opcjonalne Audyt wewnętrzny a zapasy i zakupy Monika Viwegier opcjonalne Audyt wewnętrzny a outsourcing Monika Viwegier opcjonalne Audyt wewnętrzny a projekty inwestycyjne Lech Dąbrowski/Piotr Rówiński opcjonalne Budżetowanie i monitorowanie realizacji budżetu Lech Dąbrowski/Piotr Rówiński obligatoryjne

4 Wykładowcy Lech Dąbrowski, Starszy Menedżer Lech jest Starszym Menedżerem w Zespole ds. Systemów i Kontroli Wewnętrznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, ocenie systemów kontroli wewnętrznej, wdrożeniach systemów zarządzania ryzykiem oraz zagadnieniach ładu korporacyjnego. W trakcie swojej kariery pracował między innymi jako menedżer projektów związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz transakcji equity sales na rynku publicznym i prywatnym. Zorganizował audyt wewnętrzny w PGNiG S.A. i przez ponad dwa lata kierował zespołem audytorów wewnętrznych. Jako członek rad nadzorczych, nadzorował spółki państwowe i prywatne. Przed dołączeniem do PwC, Lech pracował dla wiodącej firmy doradczej kierując dużymi projektami w zakresie wdrożeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym dla firm z sektora energetycznego, budowlanego, wydobywczego, chemicznego oraz paliwowego. Podczas swojej pracy brał udział w licznych projektach z zakresu audytu wewnętrznego, zgodności, wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem i zgodnością. Lech jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA), uznanym trenerem w zakresie audytu i zarządzania ryzykiem. Realizował projekty szkoleniowe i warsztatowe dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Karolina Chlebowska, Starszy Konsultant Karolina jest Starszym Konsultantem w Zespole ds. Systemów i Kontroli Wewnętrznej. Przez 6 lat zdobywała doświadczenie na projektach dotyczących zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i zgodności realizowanych w wiodącej międzynarodowej firmie doradczej. Uczestniczyła w projektach doradczych i zapewniających w dużych firmach polskich i zagranicznych. Brała udział w budowaniu modeli ryzyk dla grup kapitałowych, a także tworzenia narzędzi do zarządzania ryzykiem. Karolina posiada doświadczenie w programach antynadużyciowych. Prowadziła liczne szkolenia dla klientów oraz pracowników PwC w zakresie: kontroli, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego. Posiada trzy tytuły magistra: zarządzania i marketingu, ekonomii i psychologii. Piotr Rówiński, Starszy Menedżer Piotr jest Starszym Menedżerem w Zespole ds. Zarządzania Ryzykiem i Audytu Wewnętrznego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, przeprowadzaniu oceny systemów kontroli wewnętrznych w procesach biznesowych oraz w audycie finansowym. Specjalizuje się obecnie w audytach i usługach doradczych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w tym według regulacji Sarbanes-Oxley oraz standardu SAS 70 i pokrewnych. Posiada doświadczenie w kierowaniu zleceniami audytu wewnętrznego w formie co-sourcingu, w tym we współpracy zarówno z działami audytu wewnętrznego klientów polskich i zagranicznych, jak i z pracownikami zagranicznych firm PwC. Piotr doradza również działom audytu wewnętrznego w zakresie ustanowienia funkcji audytu wewnętrznego, wdrożenia odpowiednich narzędzi i metodologii oraz kieruje zleceniami w zakresie oceny funkcji audytu wewnętrznego. Piotr jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Rachunkowości Stosowanej na Uniwersytecie Oxford Brookes w Wielkiej Brytanii oraz Zarządzania Międzynarodowego w Hogeschool Brabant w Holandii. Piotr jest Członkiem Stowarzyszenia Brytyjskich Biegłych Rewidentów (ACCA), Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA), Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA). Inwestycja i korzyści Doświadczeni wykładowcy eksperci PwC Aż 48 godzin lekcyjnych praktycznej wiedzy, dopasowanej do specyfiki audytu wewnętrznego zł + VAT za uczestnictwo w cyklu sześciu warsztatów 10% zniżki dla dwóch i więcej osób z tej samej firmy Dyplom ukończenia programu sygnowany przez PwC (możliwość otrzymania punktów CPE) Monika Viwegier, Wykładowca Akademii PwC Przez 16 lat była pracownikiem PwC, ostatnio odpowiedzialna za zespół specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, środowisku kontrolnym oraz ładzie korporacyjnym. Prowadziła wiele projektów związanych z audytem wewnętrznym w spółkach z różnych sektorów. Uczestniczyła jako ekspert w zleceniach obejmujących ocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego. Pełniła funkcję Członka Zarządu w Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2009 do 2011 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu zewnętrznego i wewnętrznego, procesów operacyjnych, kontroli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem. Prowadziła liczne szkolenia dla klientów oraz pracowników PwC w zakresie: kontroli, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Matematyki. Posiada dyplom studiów podyplomowych Paris VII oraz MBA Executive na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Monika jest Członkiem Stowarzyszenia Brytyjskich Biegłych Rewidentów (ACCA), Członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA). Możliwość uczestnictwa w wybranych modułach w cenie 750 zł od osoby + VAT Chcesz wiedzieć więcej? Katarzyna Korneluk Koordynator ds. szkoleń Tel Znajdź nas na Facebooku Justyna Denham Koordynator ds. szkoleń Tel

5 Programy szkoleń obligatoryjnych I. Audyt wewnętrzny oparty o ryzyko i zarządzanie wartością godz. 9:00 17:00 II. Metody analityczne w pracy audytora wewnętrznego godz. 9:00 17:00 1. Audyt zapewniający i doradczy kluczowe różnice, wpływ na podejście oraz percepcja i korzyści dla Zarządu / Udziałowców 2. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem i wartością przedsiębiorstwa 3. Wybór tematów audytowych a zarządzanie ryzykiem oraz budowanie i ochrona wartości 4. Przygotowanie i prowadzenie audytu w oparciu o ryzyko i mapę wartości 5. Raportowanie wyników audytu w kontekście ryzyka dla celów biznesowych oraz ochrony i budowania wartości 6. Monitorowanie ryzyk przez audyt wewnętrzny jako element systemu ochrony wartości 7. Monitorowanie wdrożenia rekomendacji praktyczne wskazówki 8. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o przykłady z praktyki biznesowej z wykorzystaniem ćwiczeń. W trakcie szkolenia omówione zostanie podejście do audytu wybranego procesu biznesowego (np. IT, sprzedaż, HR, inwestycje, raportowanie zarządcze itd.) 1. Poprawność analitycznego myślenia w kontekście zarządzania ryzykiem pracy audytora 2. Co wiemy o myśleniu? a. Myślenie analityczne a myślenie syntetyczne b. Schematy, heurystyki, sylogizmy c. Hipotezy i błędy audytorskie 3. Wywiady a. Rodzaje i kolejność zadawanych pytań b. Mowa ciała c. Prowadzenie wywiadu case study 4. Rozwiązywanie problemów a. Analiza przyczyn źródłowych b. Metody analizy: 5 Why, burza mózgów, Ishikawa, 635 c. Case study 5. Wykorzystanie danych a. Przygotowanie raportu z audytu podstawowe zasady i zalecenia b. Redagowanie raportu wstępnego case study III. Testowanie kontroli godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie 2. Cele kontrolne 3. Czynności kontrolne 4. Przykłady czynności kontrolnych (według typu, częstotliwości itd.) 5. Elementy dobrze udokumentowanej czynności kontrolnej 6. Powszechnie spotykane trudności związane z dokumentacją kontroli 7. Zakres i moment testowania 8. Metodyka dobierania próbki do testowania kontroli 9. Techniki testowania ( walkthrough, obserwacja, wywiady, ponowne wykonanie kontroli itd.) 10. Postępowanie w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości 11. Kontrole systemów przetwarzania informacji a. ogólne kontrole komputerowe b. automatyczne kontrole komputerowe c. arkusze kalkulacyjne IV. Budżetowanie i monitorowanie realizacji budżetu godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie do budżetowania 2. Najlepsze praktyki w obszarze budżetowania 3. Pomiar efektywności procesu i KPI 4. Ryzyka w procesie 5. Opracowanie programu audytu procesu budżetowania

6 Programy szkoleń opcjonalnych (2 do wyboru) Audyt wewnętrzny a zapasy i zakupy godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie do zarządzania zapasami i zakupów 2. Najlepsze praktyki w obszarze zarządzania zapasami i zakupów 3. Pomiar efektywności procesu i KPI 4. Ryzyka w procesie 5. Opracowanie programu audytu procesu zarządzania zapasów i zakupów Audyt wewnętrzny a outsourcing godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie do outsourcingu: czym jest outsourcing, kontekst biznesowy - cele, korzyści i koszty, najczęściej outsourc owane funkcje i procesy 2. Fazy podejmowania decyzji o wykorzystaniu outsourcingu a. Przygotowanie analizy ekonomicznej b. Wybór zakresu i trybu outsourcingu c. Definiowanie zakresu zleconych usług, ocen i wybór dostawcy usług d. Proces przeniesienia procesu do outsourcera 3. Zasady współpracy i zarządzanie umowami outsourcingu a. Parametryzacja poziomu wykonywania usługi b. Podział ryzyka pomiędzy strony umowy c. Role i odpowiedzialności d. Konstrukcja umowy outsourcingu e. Bieżące monitorowanie wykonania umowy 4. Rola audytu wewnętrznego w outsourcingu a. Audyt procesu wewnętrznego a audyt procesu obsługiwanego przez outsourcera b. Rola audytu przed podpisaniem umowy outsourcingu c. Audyt wykonania usługi: zakres i częstotliwość przeglądów, formy przeprowadzenia zadań audytowych 5. Ćwiczenia praktyczne - przygotowanie planu audytu na przykładzie a. Outsourcingu procesów finansowo - księgowych b. Outsourcingu IT c. Outsourcingu przykładowych procesów biznesowych Audyt wewnętrzny a sprzedaż godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie do sprzedaży 2. Najlepsze praktyki w obszarze sprzedaży 3. Pomiar efektywności procesu i KPI 4. Ryzyka w procesie 5. Opracowanie programu audytu procesu sprzedaży Audyt wewnętrzny a projekty inwestycyjne godz. 9:00 17:00 1. Wprowadzenie do audytu projektów inwestycyjnych: cele zadań audytowych, terminologia związana z inwestycjami 2. Proces inwestycyjny: etapy, uczestnicy, oczekiwane wyniki tych etapów oraz ogólny profil ryzyka projektu inwestycyjnego 3. Zarządzanie projektowe: podstawowe modele zarządzania 4. Formy organizacyjne realizacji inwestycji a. Role i odpowiedzialności (inwestor, projektant, wykonawca, podwykonawca, inżynier kontraktu) b. Zobowiązania stron i rodzaje umów c. Korzyści i ryzyka poszczególnych form realizacji inwestycji d. Zarządzanie projektowe a zarządzanie ryzykiem 5. Zarządzanie finansami projektów inwestycyjnych a. Ocena finansowa projektu inwestycyjnego b. Planowanie finansowe inwestycji c. Formuły finansowania, ich zalety i ryzyka d. Monitoring finansowy realizacji projektu inwestycyjnego 6. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych a. Modele i identyfikacja ryzyk b. Ocena ryzyk c. Odpowiedź na ryzyko d. Monitorowanie ryzyk 7. Prowadzenie zadań audytowych projektów inwestycyjnych a. Definiowanie celów i zakresu zadań audytowych b. Opracowanie programu zadania audytowego c. Realizacja procedur audytowych 8. Ćwiczenie w opracowaniu programu audytu

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów www.pwcacademy.pl Finanse dla niefinansistów Cykl warsztatów Akademii PwC Wiosna 2015 Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów to program budujący wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne

Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne Nowe regulacje i oczekiwania rynku czy jesteśmy przygotowani? Czy oceniliście Państwo wpływ nowych regulacji na Państwa organizację? Czy komitety

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie a Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Zakres usług Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonym przez nasze organizacje szerokim wachlarzem usług doradczowdrożeniowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić 16 Zarządzanie kontraktem Kontrakt outsourcingowy to coś więcej niż umowa współpracy pomiędzy firmami. Wynika to m.in. ze specyfiki usługi, jaką jest outsourcing oraz ze zobowiązań, które biorą na siebie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP

Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence. Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Skuteczne przeprowadzenie przeglądów typu due diligence Prezentacja metodyki i doświadczeń MDDP Wprowadzenie Szanowni Państwo, Dziękujemy za możliwość przedstawienia Państwu naszego podejścia i doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wiodące standardy i metody zarządzania ryzykiem. Obowiązki spółki matki w zarządzaniu ryzykiem procedury, systemy, cele

Wiodące standardy i metody zarządzania ryzykiem. Obowiązki spółki matki w zarządzaniu ryzykiem procedury, systemy, cele Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Wiodące standardy i metody zarządzania ryzykiem Obowiązki spółki matki w zarządzaniu ryzykiem procedury, systemy, cele Strategia relacji pomiędzy spółkami

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo