Audyt funduszy strukturalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt funduszy strukturalnych"

Transkrypt

1 Audyt funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Z O.O.

2 Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Prowadzący: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego: Certyfikowany audytor nr 815/2004 MF; Certyfikowany Audytor wiodący normy bezpieczeństwa teleinformatycznego ISO/IEC 27001; Certyfikat zarządzania projektami wg metodyki Prince 2; Doświadczenie w realizacji audytów w zakresie programów: SAPARD, EQUAL, SPO, PROW;

3 Plan prezentacji 1. Regulacje prawne - obowiązek przeprowadzenia audytu projektu. 2. Kryterium do przeprowadzenia audytu. 3. Funkcja audytu - Czym jest audyt zewnętrzny? 4. Zakres audytu projektów. 5. Kiedy zamówić usługę przeprowadzenia audytu? 6. Jak wybrać firmę audytorską? 7. Zabezpieczenie jakości audytu przez beneficjenta. 8. Umowa o przeprowadzenie audytu. 9. Koszt przeprowadzenia audytu. 10. Opinia i raport - produkty z przeprowadzonego audytu.

4 Regulacje prawne. Z czego wynika obowiązek przeprowadzenia audytu projektu finansowanego ze środków UE? Uzupełnienie do Narodowego Planu Rozwoju Wytyczne Instytucji Zarządzających w zakresie programów

5 Kryterium do przeprowadzenia audytu. Wartość projektu Beneficjenci, którzy realizują projekt w ramach programu SPO RZL są zobowiązani do przeprowadzenia audytu dla realizowanych: projektów o wartości 700 tys. pln i większej; kilku projektów o łącznej wartości 1 mln pln lub więcej /dotyczy to tego projektu, którego wartość po zsumowaniu z łączną wartością poprzednich projektów powoduje osiągnięcie lub przekroczenie 1 mln pln. Przy czym każdy kolejny projekt będzie podlegał audytowi./

6 Kryterium do przeprowadzenia audytu. Przykład: Jednostka realizuje kilka projektów odpowiednio na: 1) 300 tys. zł 2) 300 tys. / 3) 400 tys. 4) 300 tys. Audyt należy przeprowadzić dla projektu nr 3, gdyż po zsumowaniu z projektem 1 i 2 daje łączną sumę 1 mln pln oraz dla każdego następnego projektu niezależnie od jego kwoty ( w tym przypadku również projektu nr 4).

7 Funkcja audytu. Czym jest audyt zewnętrzny? Audyt zewnętrzny projektu ogół czynności wykonywanych przez niezależny podmiot zewnętrzny mających na celu uzyskanie racjonalnego zapewnienia - wydanie oceny, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

8 Zakres audytu. Umowa i wniosek o dofinansowanie. System zarządzania i kontroli projektu. Kwalifikowalność poniesionych wydatków. Osiąganie celów projektu. Promocja i reklama projektu. Zamówienia publiczne. Zgodność przetwarzanych danych osobowych beneficjentów projektu z obowiązującym prawem Ustawa o ochronie danych osobowych.

9 Kiedy należy przeprowadzić audyt? Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony dopiero po wykorzystaniu co najmniej 50 % środków przyznanych na projekt. Opinia wydana przez audytora będzie dotyczyła wyłącznie okresu od początku realizacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu. Termin przeprowadzenia audytu daje beneficjentowi możliwość wdrożenia rekomendacji oraz uniknięcia potencjalnych uchybień w przypadku stwierdzenia błędów systemowych.

10 Jak wybrać firmę audytorską? Wybór firmy audytorskiej należy do beneficjenta. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent powinien zapewnić odpowiednią jakość audytu poprzez zlecenie przedmiotowej usługi podmiotom zatrudniającym osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzenia audytu oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych

11 Uprawnienia audytorów. Zespoły dwuosobowe (co najmniej jedna osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta) Osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U nr 249 poz.2104), które: zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących do dnia wejścia w życie noweli, a zatem przed 29 grudnia 2006r., mają status audytorów wewnętrznych, posiadają certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

12 Uprawnienia audytorów. Osoby posiadające: doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych z UE wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych. Doświadczenie w realizacji audytów projektów dotyczy zarówno podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia jak również audytorów. Wszystkie wymagania powinny zostać potwierdzone poprzez złożenie stosownej dokumentacji.

13 Umowa o przeprowadzenie audytu UMOWY do kwoty euro realizowane są z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

14 Umowa o przeprowadzenie audytu. Umowa przeprowadzenia audytu, zawarta między Beneficjentem a Wykonawcą zadania powinna zawierać: dane osób, które będą wykonywać audyt, termin przeprowadzenia audytu, sposób i zakres przeprowadzanego audytu, zobowiązanie o przestrzeganiu standardów przeprowadzanego audytu, określenie minimalnego poziomu ufności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony, zakres raportu sporządzanego przez wykonawcę audytu, informacje o posiadanych umiejętnościach i doświadczeniu (np. uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, doświadczenie w zakresie badania projektów realizowanych w ramach programów strukturalnych przez wykonawcę audytu).

15 Koszt przeprowadzenia audytu. Koszt audytu jest kosztem kwalifikowalnym i stanowi wartość % kwoty projektu: < 0,5 2,5 > Wskaźnik 0,5 jest bardziej prawdopodobny do osiągnięcia w przypadku projektów o dużej wartości.

16 Opinia i raport - produkty z przeprowadzonego audytu. Raport powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem określonym w umowie. Jednostka audytowana ma prawo odniesienia się do opinii i raportu. Opinia i raport oraz ewentualne uwagi Jednostki audytowanej są przekazywane do jednostki wdrażającej. Dokumentacja jest archiwizowana w archiwum Jednostki audytowanej.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. Dane kontaktowe: Agrotec Polska Sp. z o.o. Ul. Krucza 16/ Warszawa Tel/fax /78

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Barbara Gumińska Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS

BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS BIURO AUDYTU EAGLE AUDITORS wiedza i doświadczenie Audyty wewnętrzne, w tym jednostek samorządu terytorialnego Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE Ochrona danych osobowych Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Warszawa, dnia 18.12.2014 r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. Cele dialogu technicznego Celem dialogu technicznego jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo