Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół DNS. Aplikacja dnsquery"

Transkrypt

1 Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System. Specyfikacje protokołu i usługi DNS: RFC 1034, P.V. Mockapetris, Domain names - concepts and facilities. RFC 1035, P.V. Mockapetris, Domain names - implementation and specification. RFC 1995, M. Ohta, Incremental Zone Transfer in DNS. RFC 2136, P. Vixie, Ed., S. Thomson, Y. Rekhter, Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE). RFC 2181, R. Elz, R. Bush, Clarifications to the DNS Specification. RFC M. Andrews, Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE). RFC 2537, D. Eastlake, RSA/MD5 KEYs and SIGs in the Domain Name System (DNS). RFC 3596, S. Thomson, C. Huitema, V. Ksinant, M. Souissi, DNS Extensions to Support IP Version 6. W warstwie transportowej modelu referencyjnego dla OSI protokół DNS wykorzystuje: protokół UDP, port serwera DNS 53, protokół TCP, port serwera DNS 53. Wiadomości przesyłane w protokole UDP mogą mieć maks. wielkość 512 bajtów (bez nagłówka IP, UDP). Protokół UDP stosowany jest do standardowych zapytań do serwera nazw. Do transferu informacji o strafach serwery nazw powinny stosować protokół TCP. 2

3 Protokół i usługa DNS Protokół DNS wykorzystywany jest przez usługę DNS, (ang.) Domain Name System Service. Domain Name System jest hierarchiczna, rozproszoną bazą danych. System DNS definiuje: schemat baz DNS, mechanizm zapytań i uaktualniania danych w bazach DNS, mechanizm replikacji danych między bazami. Usługa DNS pozwala użytkownikom sieci na posługiwanie się do lokalizacji sieci, hostów, usług nazw dns owych ('naturalnych nazw i adresów) zamiast adresów IP. Usługa DNS służy do tłumaczenia nazw sieci (nazw domen), dns owych nazw hostów, dns owych adresów serwerów usług, URL na ich adresy IP. Usługa DNS została zaimplementowana po raz pierwszy: w 1984 w systemie Windows NT Server 4, w systemie UNIX BSD 4.3, jako BIND, (ang.) Berkeley Internet Name Domain (1986). 3

4 Komponenty systemu DNS Komponenty systemu DNS: DOMAIN NAME SPACE - struktura (hierarchia) drzewa nazw w domenach. RESOURCE RECORDS - struktura danych w bazach DNS. NAME SERVERS - serwery nazw, oprogramowanie służące do wykonywania operacji na bazach DNS. RESOLVERS - programy które pośredniczą w komunikacji między programem użytkownika a serwerami nazw. Resolvery znajdują się po stronie klienta i serwera. Zewnetrzny serwer nazw Baza DNS Program Uzytkownika Pytanie Pytanie Resolver Odpowiedz Pytanie Odpowiedz Odpowiedz Serwer nazw cache Baza DNS Konfiguracja uslugi DNS 4

5 Protokół i usługa DNS Usługa DNS wprowadza hierarchie nazw dla sieci, podsieci w Internecie. Hosty, podsieci, sieci grupowane są w domeny dn sowe. Domena - jest zbiorem hostów, zbiorem sieci charakteryzujących się wspólnymi zasadami zarządzania, bezpieczeństwa, wspólną nazwą. Domeny, i ich nazwy, posiadają hierarchiczną strukturę. Na szczycie hierarchii znajduje się domena główna (root domain). Informacja o domenach jest zawarta w rozproszonej bazie, znajdujących się na serwerach nazw (name servers). Strefa - (ang.) zone, podzbiór obszaru nazw DNS zarządzany przez jeden serwer nazw. Nazwa domeny - to ciąg nazw poszczególnych obszarów w hierarchii domeny oddzielonych kropkami. Przykład: Nazwa domeny. math.uni.opole.pl Przykład: Nazwa hosta w domenie math.uni.opole.pl o netbiosowej nazwie host1. host1.math.uni.opole.pl 5

6 Narzędzie nslookup RFC 2151, G. Kessler, S. Sheppard,'A Primer On Internet and TCP/IP Tools and Utilities', Nslookup narzędzie umożliwiające wyszukiwanie danych na serwerach DNS, służące również do testowania połączeń z serwerem DNS. Składnia: nslookup [-opcja] [nazwa_hosta] [serwer] Wybrae opcje: all - drukuje opcje, informacje o bieżącym serwerze i hoście [no]defname - dołącza nazwę domeny do każdej kwerendy [no]recurse - prosi o rekurencyjną odpowiedź na kwerendę [no]search - używa listy przeszukiwania domen domain=nazwa - ustawia domyślną nazwę domeny na NAZWA srchlist=n1[/n2/.../n6] - ustawia domenę na N1, a listę przeszukiwania na N1, N2, itd. root=nazwa - ustawia serwer główny na NAZWA retry=x - ustawia liczbę ponawianych prób na X timeout=x - ustawia początkowy limit czasu na X sekund type=x - ustawia typ kwerendy (np. A, ANY, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, SRV) class=x - ustawia klasę zapytania (np. IN (Internet), ANY) [no]msxfr - używa szybkiego transferu strefy MS ixfrver=x - bieżąca wersja używana w żądaniu transferu IXFR 6

7 Specyfikacja struktury GUID Nazwa struktury : GUID Opis : Struktura GUID opisuje identyfikator obiektu globally unique identifier. Atrybuty : Data1 - wartość unsigned long integer. Data2 - wartość unsigned short integer. Data3 - wartość unsigned short integer. Data4 tablica unsigned characters. Implementacja struktury GUID: typedef struct _GUID unsigned long unsigned short unsigned short unsigned char GUID; Data1; Data2; Data3; Data4[8]; 7

8 Specyfikacja struktury AFPROTOCOLS Nazwa struktury : AFPROTOCOLS Opis : Struktura AFPROTOCOLS dostarcza listę protokołów do jakich programiści mogą ograniczyć zapytania. Atrybuty : iaddressfamily iprotocol Rodzina adresów do jakich zapytanie ma być ograniczone. Protokół do jakiego zapytanie ma być ograniczone. Implementacja struktury AFPROTOCOLS: typedef struct _AFPROTOCOLS INT iaddressfamily; INT iprotocol; AFPROTOCOLS, *PAFPROTOCOLS, *LPAFPROTOCOLS; 8

9 Specyfikacja struktury AFPROTOCOLS Tablica afproto[2] Tablica afproto[2]. AFPROTOCOLS afproto[2] = AF_INET, IPPROTO_UDP, AF_INET, IPPROTO_TCP ; AF_INET- oznacza rodzinę adresów TCP/IPv4, (inne wartości: AF_INET6, AF_UNSPEC). Opcja gniazda: IPPROTO_UDP Wartość: UDP_NOCHECKSUM Typ: BOOL Jeżeli ta opcja jest ustawiona, datagramy UDP są wysyłane z zerową sumą kontrolną. Obsługa tej opcji jest wymagana. Jeżeli service provider nie posiada mechanizmu blokowania liczenia sumy kontrolnej, może ignorować tą opcję. Opcja gniazda: IPPROTO_TCP Wartość: TCP_EXPEDITED_1122 RFC 11 22, R. Braden, Requirements for Internet Hosts - Communication Layers, Typ: BOOL Jeżeli opcja jest ustawiona, service provider implementuje format wysyłanych danych zgodnie ze specyfikacją RFC W pozostałych przypadkach, jako format domyślny, używany jest format Berkeley Software Distribution (BSD). Opcja jest ustawiana dla połączenia tylko raz, tzn. nie może być zmieniana lub wyłączona w trakcie połączenia. Opcja nie jest wymagana. 9

10 Nazwa struktury : WSAQUERYSET Opis: Specyfikacja struktury WSAQUERYSET Struktura WSAQUERYSET dostarcza informacji o danej usłudze: ID klasy usługi (service class ID), nazwę usługi, identyfikator obszaru nazw (name-space identifier), adresy IP z portami na których nasłuchuje serwer usługi. Atrybuty : dwsize Musi być wartość sizeof(wsaqueryset). Parametr służy do określenia wersji. lpszserviceinstancename - Parametr opcjonalny. Wskaźnik do nazwy usługi. lpserviceclassid - Parametr wymagany. GUID dla danej klasy usługi. lpversion - Parametr opcjonalny. Wskaźnik do zmiennej zawierającej wymaganą wersję. lpszcomment - Parametr ignorowanych przy zapytaniach. dwnamespace - Identyfikator obszaru nazw do którego ma być ograniczone przeszukiwane informacji o usłudze (parametr NS_ALL oznacza przeszukiwanie wszystkich obszarów nazw). lpnsproviderid - Parametr opcjonalny. Wskaźnik do GUID w określonym obszarze nazw service provider, zapytania są ograniczane tylko do tego sp. lpszcontext - Parametr opcjonalny. Wskaźnik określa początkowy obszar nazw do którego będzie wysłane zapytanie. dwnumberofprotocols Wielkość tablicy zawierającej listę protokołów do których ograniczone są zapytania (w bajtach). Wartość może być zero. lpafpprotocols - Parametr opcjonalny. Wskazuje na tablice struktur AFPROTOCOLS. Only services that utilize these protocols will be returned. lpszquerystring - Parametr opcjonalny. Pewne obszary nazw (jak Whois++) posiadają mechanizm obsługi enriched SQL-like queries które zawierają zapytania w formacie string txt. Parametr służy do określania tego stringu. dwnumberofcsaddrs - Parametr ignorowanych przy zapytaniach. lpcsabuffer - Parametr ignorowanych przy zapytaniach. dwoutputflags - Parametr ignorowanych przy zapytaniach. lpblob - Parametr opcjonalny. Wskaźnik do określonego providera (pointer to a providerspecific entity). 10

11 Implementacja struktury WSAQUERYSET typedef struct _WSAQuerySet DWORD dwsize; LPTSTR lpszserviceinstancename; LPGUID lpserviceclassid; LPWSAVERSION lpversion; LPTSTR lpszcomment; DWORD dwnamespace; LPGUID lpnsproviderid; LPTSTR lpszcontext; DWORD dwnumberofprotocols; LPAFPROTOCOLS lpafpprotocols; LPTSTR lpszquerystring; DWORD dwnumberofcsaddrs; LPCSADDR_INFO pcsabuffer; DWORD dwoutputflags; LPBLOB pblob; WSAQUERYSET, *PWSAQUERYSETW; 11

12 Specyfikacja struktury BLOB Nazwa struktury : BLOB Opis : Struktura BLOB, (wyznaczana z Binary Large Object) zawiera informację o bloku danych. Atrybuty : cbsize - Wielkość bloku danych (w bajtach) wskazywany przez pblobdata. pblobdata - Wskaźnik do bloku danych. Implementacja struktury BLOB: typedef struct _BLOB ULONG BYTE* BLOB; cbsize; pblobdata; 12

13 Nazwa struktury : hostent Opis : Atrybuty : Specyfikacja struktury hostent Struktura jest używana przez funkcje do przechowywania informacji o hoście. Zadeklarowana w pliku Winsock2.h h_name h_aliases - h_addrtype - Typ adresu. h_length - Nazwa hosta. Jeżeli jest używany system DNS (lub podobny) zmienna zawiera pełną nazwę DNS ową hosta FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name). W pliku hosts, wartość zmiennej jest drugim wpisem po adresie IP. Zerem zakończona tablica alternatywnych nazw hosta. Długość w bajtach każdego adresu. h_addr_list - Zerem zakończona lista adresów IP hosta. Adresy IP są zwracane w sieciowym uporządkowaniu bajtów (Big Endian). Makro h_addr zastępuje h_addr_list[0] w celu zgodności ze starszymi wersjami oprogramowania. Przykład: Implementacja struktury hostent: typedef struct hostent char FAR* char FAR FAR** short short char FAR FAR** hostent; char *ServerName; LPHOSTENT hp; SOCKADDR_IN AdresSerwera; hp = gethostbyname(servername); AdresSerwera.sin_addr.s_addr = hp->h_addr; h_name; h_aliases; h_addrtype; h_length; h_addr_list; 13

14 Nazwa struktury: sockaddr_in Specyfikacja struktury sockaddr_in Opis : Zawiera adres IP i numer portu odbiorcy danych. Struktura zadeklarowana w pliku Winsock2.h (dla IPv4), ws2tcpip.h (dla IPv6). Atrybuty : short sin_family; unsigned short sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; sin_family sin_port sin_addr sin_zero Kod rodziny adresów TCP//IP (wartość musi być AF_INET). Numer portu (IP port). Adres IP karty. Jeśli w polu jest wartość INADDR_ANY, to nasłuchiwanmnie będzie prowadzone na wszystkich adresach, jakie posiada dany host. Pole służy do uzupełniania tak, aby wielkość struktury była taka sama jak SOCKADDR. Implementacja struktury sockaddr_in: struct sockaddr_in short unsigned short struct in_addr char ; sin_family; sin_port; sin_addr; sin_zero[8]; Przykład: char *ServerName; LPHOSTENT hp; SOCKADDR_IN AdresSerwera; hp = gethostbyname(servername); AdresSerwera.sin_addr.s_addr = hp->h_addr; 14

15 Specyfikacja struktury in_addr Nazwa struktury : in_addr Opis: Struktura in_addr adres IP hosta. Struktura zdefiniowana w WINSOCK.H Atrybuty : S_un_b - adres hosta w formacie u_chars. S_un_w - adres hosta w formacie dwóch u_shorts. S_addr - adres hosta w formacie u_long. Implementacja struktury in_addr: struct in_addr union struct unsigned char s_b1, s_b2, s_b3, s_b4; S_un_b; struct unsigned short s_w1, s_w2; S_un_w; unsigned long S_addr; S_un; ; 15

16 Specyfikacja funkcji FixList() Nazwa funkcji : FixList() Zwracana wartość: void Argumenty : PCHAR **, PCHAR Opis : Funkcja FixList() pobiera tablicę znaków zwróconą przez funkcję WSALookupServiceNext() modyfikuje je poprzez dodanie znaku. Implementacja funkcji FixList(): void FixList(PCHAR ** List, PCHAR Base) if (*List) PCHAR * Addr; Addr = *List = (PCHAR *)( ((DWORD)*List + Base) ); while(*addr) *Addr = (PCHAR)(((DWORD)*Addr + Base)); Addr++; 16

17 Specyfikacja funkcji UnpackHostEnt() Nazwa funkcji : UnpackHostEnt() Zwracana wartość: void Argumenty : struct hostent * Opis : Funkcja UnpackHostEnt() dokleja do atrybutu h_name struktury hostent znak pch = (PCHAR)hostent, jeżeli wartość atrybutu h_name jest zero wywołuje funkcję FixList() (funkcja dołącza do atrybutu h_aliases, h_addr_list struktury hostent znak pch = (PCHAR)hostent. Implementacja funkcji UnpackHostEnt(): void UnpackHostEnt(struct hostent * hostent) PCHAR pch; pch = (PCHAR)hostent; if(hostent->h_name) hostent->h_name = (PCHAR)((DWORD)hostent->h_name + pch); FixList(&hostent->h_aliases, pch); FixList(&hostent->h_addr_list, pch); 17

18 Specyfikacja funkcji WSALookupServiceBegin() Nazwa funkcji : WSALookupServiceBegin() Zwracana wartość: INT Argumenty : lpqsrestrictions - [in] Wskaźnik od zmiennej zwierającej parametry wyszukiwania. dwcontrolflags - [in] Flaga służąca do kontroli głębokości wyszukiwania: LUP_DEEP, LUP_CONTAINERS, LUP_NOCONTAINERS, LUP_FLUSHCACHE, LUP_FLUSHPREVIOUS, LUP_NEAREST, LUP_RES_SERVICE, LUP_RETURN_ALIASES,LUP_RETURN_NAME, LUP_RETURN_TYPE, LUP_RETURN_VERSION, LUP_RETURN_COMMENT, LUP_RETURN_ADDR, LUP_RETURN_BLOB, LUP_RETURN_ALL lphlookup - [out] Uchwyt do wywoływanej funkcji WSALookupServiceNext() w celu rozpoczęcia uzyskiwania parametrów. Opis : Funkcja WSALookupServiceBegin() służy do inicjowania zapytań klienta o informacje dotyczące graniczeń zapytań zawartych w strukturze WSAQUERYSET. Funkcja WSALookupServiceBegin() tylko zwraca uchwyt który powinien być użyty przez kolejne zapytania funkcją WSALookupServiceNext(). Nagłówek zadeklarowany w pliku Winsock2.h. Implementacja w pliku Use Ws2_32.lib. 18

19 Specyfikacja funkcji WSALookupServiceNext() Nazwa funkcji : WSALookupServiceNext() Zwracana wartość: INT Funkcja zawraca zero gdy operacja zakończyła się sukcesem, jeśli nie to funkcja zwraca wartość SOCKET_ERROR Argumenty : hlookup - [in] Uchwyt zwrócony przez funkcje WSALookupServiceBegin(). dwcontrolflags - [in] Flaga służąca do kontroli zapytania. Currently only LUP_FLUSHPREVIOUS is defined as a means to cope with a result set which is too large. If an application does not (or cannot) supply a large enough buffer, setting LUP_FLUSHPREVIOUS instructs the provider to discard the last result set which was too large and move on to the next set for this call. lpdwbufferlength - [in, out] Na wejściu, wskaźnik do zmiennej zawierającej liczbę bajtów w buforze (wskazywanym przez lpqsresults. Na wyjściu, gdy funkcja nie zwróci kodu błędu WSAEFAULT, wskaźnik wskazuje na minimalną liczbę bajtów jaką powinien zawierać bufor aby odebrać dane. lpqsresults - [out] Wskaźnik do pamięci który zawiera strukturę WSAQUERYSET Opis : Funkcja WSALookupServiceNext() jest wywoływana po uzyskaniu uchwytu od funkcji WSALookupServiceBegin() w celu uzyskania informacji o usłudze. Service provider zwraca dane w strukturze WSAQUERYSET do bufora wskazywanego przez lpqsresults. Klient wywołuje tą funkcję tak długo aż funkcja nie zwróci WSA_E_NO_MORE (co oznacza, że wszystkie dane WSAQUERYSET zostały zwrócone). 19

20 Specyfikacja funkcji WSALookupServiceEnd() Nazwa funkcji : WSALookupServiceEnd() Zwracana wartość: INT Funkcja zawraca zero gdy operacja zakończyła się sukcesem, jeśli nie to funkcja zwraca wartość SOCKET_ERROR Argumenty : hlookup - [in] Uchwyt uzyskany przez wywołanie funkcji WSALookupServiceBegin(). Opis : Funkcja WSALookupServiceEnd() służy od zwalniania uchwytu utworzonego przez funkcję WSALookupServiceBegin(). Wywołanie funkcji WSALookupServiceEnd() z innego wątku, gdy wątek funkcji WSALookupServiceNext() jest zablokowany, kasuje zapytanie i powoduje, że funkcja WSALookupServiceNext() natychmiast zwraca zapytanie. 20

21 Specyfikacja projektu Nazwa projektu: dnsquery Typ projektu: Win32 console application Lista plików: dnsquery.cpp Metoda kompilacji: Microsoft Visual C Utworzyć projekt typu 'Win32 console application w menu (-)File-> New -> Project-> Other languages-> Visual C++ -> win32 -> Win32 console application -> wpisać nazwę: dnsquery -> przycisk (OK) -> Okno Win32 application wizard dnsquery-> wybrać: Application settings -> wybrać: Empty project-> Przycisk (Finish). Konfiguracja projektu: (-)Project-> nazwa_projektu Properies... -> Configuration Properies-> Linker-> Input -> Additional Dependecies, wpisać: WS2_32.Lib. W pliku dnsquery.vcproj, atrybutowi CharacterSet tagu Configuration przypisać wartość 2, tzn. <Configuration CharacterSet="2 > Funkcjonalność: (Run-> cmd) wpisać: \> dnsquery nazwa_hosta 21

22 Specyfikacja projektu Pliki nagłówkowe: winsock2.h, SvcGuid.h (VCID_INET_HOSTADDRBYNAME), iostream Funkcje programu: WSAStartup(), WSAGetLastError(), WSALookupServiceBegin(), WSALookupServiceNext(), WSALookupServiceEnd(), WSACleanup(), FixList(), UnpackHostEnt() Struktury programu: WSADATA, GUID, AFPROTOCOLS, WSAQUERYSET, BLOB, HOSTENT, SOCKADDR_IN Zmienne programu: WSADATA WSAQUERYSET char wsd; *qs=null; buff[rnr_buffer_size]; // specjalna wartość struktury GUID: SVCID_INET_HOSTADDRBYNAME dla rozwiązania nazwy hosta GUID HostnameGuid = SVCID_INET_HOSTADDRBYNAME; HANDLE hrnr; AFPROTOCOLS afproto[2] = AF_INET, IPPROTO_UDP, AF_INET, IPPROTO_TCP ; DWORD dwlength = RNR_BUFFER_SIZE; int ret; LPBLOB pvret = NULL; HOSTENT *hp = NULL; SOCKADDR_IN addr; 22

23 Struktura programu (struktura funkcji main()) 1.Sprawdzenie listy argumentów. 2. Sprawdzenie wersji Winsock. WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsd)!= 0? 3. Inicjowanie struktury WSAQUERYSET. qs = (WSAQUERYSET *)buff; // qs wskaźnik do struktury WSAQUERYSET qs->dwsize = sizeof(wsaqueryset); qs->lpszserviceinstancename = argv[1]; qs->lpserviceclassid = &HostnameGuid; qs->dwnamespace = NS_ALL; qs->dwnumberofprotocols = 2; // TCP i UDP qs->lpafpprotocols = afproto; 4. Początek sesji zapytań klienta do serwera DNS. Dane do inicjowania sesji pochodzą ze struktury WSAQUERYSET. Utworzenie uchwytu do sesji, który następnie będzie wykorzystywany do zapytań przez funkcję WSALookupServiceNext(). ret = WSALookupServiceBegin(qs, LUP_RETURN_BLOB LUP_RETURN_NAME, &hrnr); 23

24 Struktura funkcji main() 5. Sprawdzenie czy funkcja WSALookupServiceBegin() nie zwróciła błędu. Czy ret == NO_ERROR? 6. Wywołanie funkcji WSALookupServiceNext(), sprawdzenie czy funkcja nie zwróciła błędu. ret = WSALookupServiceNext(hRnr, 0, &dwlength, qs); Czy ret!= NO_ERROR? 7. Jeżeli funkcja WSALookupServiceNext() zwróciła błąd sprawdzenie numeru błędu i zakończenie sesji Czy WSAGetLastError() == WSASERVICE_NOT_FOUND? WSALookupServiceEnd(hRnr); 8. Sprawdzenie czy serwer DNS zwrócił dane do struktury BLOB. Czy qs->lpblob == NULL? 9. Utworzenie bufora na dane. hp = new HOSTENT [qs->lpblob->cbsize]; lub hp = (HOSTENT *)LocalAlloc(LPTR, qs->lpblob->cbsize); 10. Rozwinięcie listy hostów. UnpackHostEnt(hp); 24

25 Struktura funkcji main() 11. Przekierowanie adresów na ekran. for(register int i=0; hp->h_addr_list[i] ;i++) memcpy(&addr.sin_addr, hp->h_addr_list[i], hp->h_length); cout << argv[1] << " IP: " << inet_ntoa(addr.sin_addr) << endl; for(i=0; hp->h_aliases[i] ;i++) cout << "Alias: " << hp->h_aliases[i] << endl; 12. Zwolnienie pamięci i zamknięcie sesji. delete [] hp; // lub LocalFree(hp); WSACleanup(); 25

26 // dnsquery.cpp #include <winsock2.h> #include <SvcGuid.h> #include <iostream> using namespace std; // VCID_INET_HOSTADDRBYNAME #define RNR_BUFFER_SIZE (sizeof(wsaqueryset) + sizeof(struct hostent) ) void FixList(PCHAR ** List, PCHAR Base) if (*List) PCHAR * Addr; Addr = *List = (PCHAR *)( ((DWORD)*List + Base) ); while(*addr) *Addr = (PCHAR)(((DWORD)*Addr + Base)); Addr++; //koniec FixList() void UnpackHostEnt(struct hostent * hostent) PCHAR pch; pch = (PCHAR)hostent; if(hostent->h_name) hostent->h_name = (PCHAR)((DWORD)hostent->h_name + pch); FixList(&hostent->h_aliases, pch); FixList(&hostent->h_addr_list, pch); //koniec UnpackHostEnt() 26

27 int main(int argc, char *argv[]) WSADATA wsd; WSAQUERYSET *qs = NULL; char buff[rnr_buffer_size]; GUID HostnameGuid = SVCID_INET_HOSTADDRBYNAME; HANDLE hrnr; AFPROTOCOLS afproto[2] = AF_INET, IPPROTO_UDP, AF_INET, IPPROTO_TCP ; DWORD dwlength = RNR_BUFFER_SIZE; int ret, i; LPBLOB pvret = NULL; HOSTENT *hp = NULL; SOCKADDR_IN addr; if (argc!= 2) cout << "wpisz: " << argv[0] << " nazwa_hosta " << endl; return -1; if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsd)!= 0) cerr << "WSAStartup() error no: " << WSAGetLastError() << endl; return -1; 27

28 //qs = (WSAQUERYSET *)&buff; qs = (WSAQUERYSET *)buff; memset(qs, 0, sizeof(*qs)); // w pliku dnsquery.vcproj, atrybutowi CharacterSet w tagu Configuration przypisac // wartosc 2, tzn. <Configurations> <Configuration CharacterSet="2 > /////////////////////////////////////////////////////// qs->dwsize = sizeof(wsaqueryset); qs->lpszserviceinstancename = argv[1]; qs->lpserviceclassid = &HostnameGuid; qs->dwnamespace = NS_ALL; qs->dwnumberofprotocols = 2; // TCP & UDP qs->lpafpprotocols = afproto; ret = WSALookupServiceBegin(qs, LUP_RETURN_BLOB LUP_RETURN_NAME, &hrnr); if (ret == NO_ERROR) ret = WSALookupServiceNext(hRnr, 0, &dwlength, qs); if (ret!= NO_ERROR) if (WSAGetLastError() == WSASERVICE_NOT_FOUND) cerr <<"No such name found!" << endl; WSALookupServiceEnd(hRnr); return 0; cerr << "WSALookupServiceNext() error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSALookupServiceEnd(hRnr); 28

29 if (qs->lpblob == NULL) return -1; hp = new HOSTENT [qs->lpblob->cbsize]; if (!hp) cerr << "hp on heap failed" << endl; return -1; //void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num ); memcpy(hp, qs->lpblob->pblobdata, qs->lpblob->cbsize); UnpackHostEnt(hp); for(i=0; hp->h_addr_list[i] ;i++) memcpy(&addr.sin_addr, hp->h_addr_list[i], hp->h_length); cout << argv[1] << " IP: " << inet_ntoa(addr.sin_addr) << endl; for(i=0; hp->h_aliases[i] ;i++) cout << "Alias: " << hp->h_aliases[i] << endl; delete [] hp; WSACleanup(); return 0; //koniec main() 29

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

DNS. Podstawy działania. Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012

DNS. Podstawy działania. Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012 DNS Podstawy działania Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012 Agenda Co to jest DNS? Jak działa DNS? Przestrzeń nazw domen Rozwiązywanie nazw Rodzaje zapytań

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia usługi DNS

ZagroŜenia usługi DNS BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 ZagroŜenia usługi DNS Marek BORZYM, Zbigniew SUSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu

Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu Bezpieczeństwo komunikatorów sieciowych na przykładzie komunikatora Gadu-Gadu 1. Historia rozwoju Gadu-Gadu jest pierwszym polskim programem, umożliwiającym komunikacje w Internecie wykorzystującym technologię

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo