Sieci Komputerowe. Protokół Domain Name System Usługa DNS. dr Zbigniew Lipiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe. Protokół Domain Name System Usługa DNS. dr Zbigniew Lipiński"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Protokół Domain Name System Usługa DNS dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Specyfikacje Protokołu DNS DNS, (ang.) Domain Name System. RFC 1034, 'DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES',1987, P. Mockapetris RFC 1035, 'DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION', 1987, P. Mockapetris RFC 1123 'Requirements for Internet Hosts-Application and Support', RFC 1886 'DNS Extensions to Support IP Version 6', RFC 1995 'Incremental Zone Transfer in DNS', RFC 1996 'A Mechanism for Prompt DNS Notification of Zone Changes'. RFC 2136 'Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE)'. RFC 2181 'Clarifications to the DNS Specification', RFC 2308 'Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE)',

3 Usługa tłumaczenia nazw na adresy IP W początkowej fazie rozwoju sieci ARPANET usługa zamiany nazw hostów na adresy IP była realizowana za pomocą protokołu FTP. Plik HOSTS.TXT z danymi (nazwa hosta, adres IP) znajdował się na serwerach Network Information Center (serwerach NIC). 3

4 Komponenty systemu DNS Komponenty systemu DNS (RFC 1034): DOMAIN NAME SPACE, struktura (hierarchia) drzewa nazw w domenach. RESOURCE RECORDS, struktura danych w bazach DNS. NAME SERVERS, serwery nazw, oprogramowanie słuŝące do wykonywania operacji na bazach DNS. RESOLVERS, programy które pośredniczą w komunikacji między programem uŝytkownika a serwerami nazw (resolvery znajdują się po stronie klienta i serwera). Zewnetrzny serwer nazw Baza DNS Program Uzytkownika Pytanie Pytanie Resolver Odpowiedz Pytanie Odpowiedz Odpowiedz Serwer nazw cache Baza DNS Konfiguracja uslugi DNS 4

5 Przykład struktury drzewa nazw (domain name space) MIL EDU ARPA BRL NOSC DARPA IN-ADDR SRI-NIC ACC UCI MIT ISI UDEL YALE LCS ACHILLES Przyklad struktury drzewa nazw 5

6 System domenowy (domain system) System DNS określa: strukturę baz DNS, procedury dostępu do danych znajdujących się w bazach DNS, zasady tworzenia i przechowywania danych w bazach lokalnych (cache), procedury wymiany wiadomości z zewnętrznymi serwerami nazw, procedury administrowania serwerami nazw. 6

7 Typy wiadomości DNS Podstawowe typy wiadomości DNS (RFC 1035, RFC 2136): standardowe zapytania (Queries), kod 0 zapytania odwrotne (Inverse Queries), kod 1 zapytania o status (Status Queries), kod 2 uaktualnienia (Updates), kod 5. 7

8 Struktura wiadomości DNS Query/Response Obszary danych w standardowej wiadomości DNS: Nagłówek (Header). Zapytanie (Question). Obszar zawiera dane o nadawcy wiadomości. Odpowiedź (Answer). Obszar zawiera bezpośrednia odpowiedź na zapytanie. Serwery nazw (Authority). Obszar zawiera dane o innych serwerach nazw. Dodatkowe dane (Additional). Obszar zawiera dane wykorzystywane w innych obszarach. Header Question Answer Authority Additional Struktura wiadomosci DNS 8

9 Struktura obszaru Header wiadomość Query/Response Header Question Answer Authority Additional Struktura wiadomosci DNS 9

10 Struktura obszaru Header, wiadomość Query/Response Struktura obszaru Header: Pole: ID. Wielkość 16 bitów. Pole słuŝy do identyfikacji zapytania. Pola: QR. Wielkość: 1 bit. Pole określa typ wiadomości zapytanie (0) / odpowiedź (1). Pole: Opcode. Wielkość: 4 bity. Kod typu zapytania: 0 standardowe zapytanie (Query) [RFC 1035] 1 zapytanie odwrotne IQuery (Inverse Query) [RFC 1035] 2 zapytanie o status serwera (Status) [RFC 1035] 3 kod zarezerwowany 4 powiadom (Notify) [RFC 1996] 5 Uaktualnij (Update) [RFC 2136] 6-15 kody zarezerwowane. 10

11 Struktura obszaru Header, wiadomość Query/Response Pola: AA, TC, RD, RA. Wielkość: 1 bit kaŝde pole. Pole: Z. Wielkość: 3 bity. Znaczenie pól: AA Authoritative Answer - bit stosowany w odpowiedziach, określa czy odpowiadający serwer nazw jest serwerem nazw dla domeny której dotyczy odpowiedź. TC TrunCation. Oznacza ze wiadomość została odrzucona jako zbyt duŝa. RD Recursion Desired. śądanie odpowiedzi w trybie 'recursive' oznacza, ze serwer nazw nie moŝe odpowiedzieć przez podanie referencji do innego serwera (musi podać adres IP hosta). Pole jest opcjonalne. RA Recursion Available. Pole oznacza, ze serwer nazw ma zaimplementowana (dopuszcza) opcje zapytania w trybie 'recursive query'. Z Rezerwa na przyszłe zastosowania. Wartość pola = 0 w zapytaniach i odpowiedziach. 11

12 Pole: RCODE. Wielkość: 4 bit. Pole zawiera kod odpowiedzi (response code). Wartości pola RCODE: Struktura obszaru Header, wiadomość Query/Response NOERROR FORMERR SERVFAIL 0 Brak błędu. 1 Serwer nazw nie moŝe zinterpretować Ŝądania z powodu błędnego formatu. 2 Serwer nazw wykrył wewnętrzny błąd podczas obsługi zadania. NXDOMAIN 3 Pewne nazwy które powinny istnieć, nie istnieją. NOTIMP REFUSED 4 Serwer nazw nie obsługuje danego typu kodu opcji (pole Opcode). 5 Serwer nazw odmawia wykonanie operacji z powodu bezpieczeństwa. YXDOMAIN 6 Pewne nazwy które nie powinny istnieć, istnieją. YXRRSET NXRRSET 7 Pewne rekordy (RR's) które powinny istnieć, nie istnieją. 8 Pewne rekordy (RR's) które nie powinny istnieć, istnieją. NOTAUTH 9 Serwer nie ma uprawnień do danej strefy (is not authoritative for the zone named in the Zone Section). NOTZONE 10 Nazwa uŝyta w obszarze 'Prerequisite' lub 'Update' nie naleŝy do strefy. Aktualna i pełna lista wartości pola RCODE jest opisana w RFC 2929 'Domain Name System (DNS) IANA Considerations'. 12

13 Struktura obszaru Header, wiadomość Query/Response Pole: QDCOUNT/ZOCOUNT. Wielkość: 16 bitów. QDCOUNT: Liczba rekordów w obszarze Zapytań (Question). ZOCOUNT: Liczba rekordów w obszarze Zone (Zone Section). Pole: ANCOUNT/PRCOUNT. Wielkość: 16 bitów. ANCOUNT: Liczba rekordów w obszarze odpowiedź. PRCOUNT: Liczba rekordów w obszarze określającym warunki uaktualniania (Prerequisite Section). Pole: NSCOUNT/UPCOUNT. Wielkość: 16 bitów. NSCOUNT: Liczba rekordów w obszarze informacji o serwerach nazw (Authority Section). UPCOUNT: Liczba rekordów w obszarze uaktualniających dane (Update Section). Pole: ARCOUNT. Wielkość: 16 bitów. Liczba rekordów w obszarze dodatkowych danych (Additional section). 13

14 Struktura obszaru Questions, wiadomość Query/Response Wiadomość typu Query/Response, struktura obszaru Questions: Pole: QNAME. Wielkość pola: max. 255 bajtów. Pola zawiera nazwę DNs'owa odbiorcy danych. Pole: QTYPE. Wielkość pola: 2 bajty. Pole zawiera kod typu zapytania. Wartość pola takie same jak dla pola TYPE. Header Question Answer Authority Additional Struktura wiadomosci DNS Pole: QCLASS. Wielkość pola: 2 bajty. Pole zawiera kod klasy zapytania. Wartości pola: IN Internet CS klasa CSNET (nieuŝywany) CH klasa CHAOS HS Hesiod D. Moon, "Chaosnet", A.I. Memo 628, Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelligence Laboratory, June Dyer, S., and F. Hsu, "Hesiod", Project Athena Technical Plan - Name Service, April

15 Struktura obszarów Answer, Authority, Additional NAME TYPE CLASS TTL RDLENGTH Header Question Answer Authority Additional Struktura wiadomosci DNS RDATA Struktura obszarow Answer, Authority, Additional Wiadomość Query/Response struktura obszaru Answer, Authority, Additional mają taką samą strukturę. Liczba rekordów w poszczególnych obszarach jest zapisywana w nagłówku odpowiedzi wiadomości. Pola w obszarach Answer, Authority, Additional: NAME Nazwa domeny której rekord dotyczy [Domain name to which this resource record pertains]. TYPE (2 bajty) typ rekodu. Pole określa typ danych w polu RDATA. CLASS TTL (2 bajty) określa klasę rekordu. Pole określa typ danych w polu RDATA. (4 bajty) określa czas (w sekundach) trzymania rekordu w cache'u. Wartość zero (0) oznacza ze rekord nie powinien być trzymany w cache. RDLENGTH (2 bajty) pole określa długość w bajtach pola RDATA. RDATA (długość zmienna) pole zawiera informacje o hostach. 15

16 Struktura obszarów Answer, Authority, Additional Przykład: Dla pola TYPE= A, pola CLASS = IN, pole RDATA zawiera 32 bitowy adres IP (ARPA Internet address). 16

17 Struktura wiadomości DNS 'Update' (kod 5) Header Zone Prerequisite Update Additional Data Struktura wiadomosci Update 1 Bajty ZNAME ZTYPE 2 ZCLASS Wiadomosc Update. Struktura pola Zone. Wiadomość słuŝy do dynamicznego uaktualniania baz DNS (RFC 2136). Pole: Header. RFC 2136, struktura pola podobna do struktury nagłówka wiadomości DNS, nazwy pól są zmienione. Pole: Zone. Pole zawiera nazwę strefy którą wiadomości uaktualnia. Struktura pola Zone w nagłówku wiadomości 'Update': Pole: ZNAME. Pole: ZTYPE. Pole: ZCLASS. Pole zawiera nazwę strefy. Pole zawiera typ strefy (wartość: SOA). Pole zawiera klasę strefy. Pole: Prerequisite. Pole zawiera rekordy które muszą (lub nie mogą) istnieć aby dane mogły być uaktualnione. Pole: Update. Pole zawiera rekordy które muszą być uaktualnione lub usunięte. Pole: Additional Data. Pole zawiera dane uzupełniające. 17

18 Struktura wiadomości DNS 'Inverse query' (kod 1) Zapytania odwrotne zawierają pytanie o nazwę domeny danego hosta (odwzorowują adres IP hosta na nazwę DNS'owa hosta). Zapytania odwrotne nie muszą być implementowane w serwerach nazw. Header: Question: OPCODE=IQUERY, ID=997 <pole puste> Header: OPCODE=RESPONSE, ID=997 Question: QTYPE=A, QCLASS=IN, QNAME=VENERA.ISI.ED Answer: <nazwadns> A IN Answer: VENERA.ISI.EDU A IN Authority: Additional: <pole puste> <pole puste> Zapytanie: Inverse query Authority: <pole puste> Additional: <pole puste> Odpowiedz: Inverse query 18

19 Protokół DNS. Warstwa transportowa. W warstwie transportowej modelu OSI protokół DNS wykorzystuje: protokół UDP, port serwera DNS 53, protokół TCP, port 53 do transferu informacji o strefach między serwerami nazw. Wiadomości przesyłane w protokole UDP mogą mieć max. wielkość 512 bajtów bez nagłówka IP, UDP. Protokół UDP stosowany jest do standardowych zapytań do serwera nazw. Do transferu informacji o strefach serwery nazw powinny stosować protokół TCP. 19

20 Przykład zapytania i odpowiedzi DNS Header: OPCODE=SQUERY Question: QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A Answer: Authority: Additional: <empty> <empty> <empty> Zapytanie DNS (Query) Header: OPC ODE=SQUER Y, R ESPONSE, AA Question: QNAM E=SR I-NIC.AR PA., QCLASS=IN, QTYPE=A Answer: SR I-NIC.AR PA IN A IN A Authority: < empty> Additional: < empty> Odpowiedz DNS (R esponse) 20

21 Baza DNS Rozproszona baza DNS posiada informacje o: nazwach hostów, nazwach sieci w Internecie i ich adresach IP. Główna baza DNS Internetu (root DNS database) jest zarządzana przez Internet Network Information Center, 21

22 Format rekordów DNS (RR's) Format rekordów (RRs - Resource Records) w bazie DNS: Pole: NAME. Wielkość: max. 255 bajtów. Pole zawiera pełną (dns'owa ) nazwa hosta. Pole: TYPE. Wielkość: 2 bajty. Pole określa typ rekordu. Pole: CLASS. Wielkość: 2 bajty. Pole określa klasę rekordu, tzn. kod rodziny protokołów lub kod protokołu. Pole: TTL. Wielkość: 4 bajty. Liczba (signed integer) określająca okres trzymania rekordu w pomięci cache'u (czas wyraŝony w sekundach). Pole: RDLENGTH. Wielkość: 2 bajty. Liczba określa długość (w bajtach) pola RDATA. Pole: RDATA. Wielkość: zmienna. Pole zawiera dane informacyjne o źródle informacji (długość pola zaleŝy od wartości pól TYPE, CLASS). 22

23 Format rekordów DNS (RR's) Wartości pola TYPE: A adres hosta (host address) NS nazwa autoryzowanego serwera nazw (authoritative name server) MD mail destination (Obsolete - use MX) MF mail forwarder (Obsolete - use MX) CNAME canonical name of an alias SOA marks the start of a zone of authority MB mailbox domain name (EXPERIMENTAL) MG mail group member (EXPERIMENTAL) MR mail rename domain name (EXPERIMENTAL) NULL null RR (EXPERIMENTAL) WKS well known service description PTR wskaźnik do innej domeny (domain name pointer) HINFO informacja o hoście (host information) MINFO mailbox or mail list information MX mail exchange TXT text strings Struktura danych dla poszczególnych typów (wartości pola TYPE) opisana jest w RFC

24 Format rekordów DNS (RR's) Wartości pola 'CLASS': IN Internet CS CSNET class (nieuŝywany) CH CHAOS class HS Hesiod Typy rekordów w polu 'RDATA: A dla klasy IN, 32 bitowy adres IP. Dla klasy CH, nazwa domeny i 16 bitowy adres Chaos CNAME nazwa domeny MX 16 bitowa wartość preferencji (niŝsza wartość oznacza wyŝszą preferencje) i nazwa hosta - serwera mailowego domeny NS nazwa hosta PTR nazwa domeny SOA pole typu SOA zawiera parametry rekordów. Przykład: Rekord RDATA, type=hinfo. Pole: CPU. Pole określa typ procesora hosta. Pole: OS. Pole określa typ systemu operacyjnego hosta. 24

25 Format rekordów DNS (RR's) Przykład: Rekord RDATA, type=soa. Pola rekordu: MNAME RNAME SERIAL <domain-name> of the name server that was the original or primary source of data for this zone. <domain-name> which specifies the mailbox of the person responsible for this zone. The unsigned 32 bit version number of the original copy of the zone. Zone transfers preserve this value. This value wraps and should be compared using sequence space arithmetic. REFRESH 32 bit time interval before the zone should be refreshed. RETRY EXPIRE 32 bit time interval that should elapse before a failed refresh should be retried. 32 bit time value that specifies the upper limit on the time interval that can elapse before the zone is no longer authoritative. 25

26 Format rekordów DNS (RR's) Przykład: rekord tyu MX. ISI.EDU. MX 10 VENERA.ISI.EDU. MX 10 VAXA.ISI.EDU. VENERA.ISI.EDU. A A VAXA.ISI.EDU. A A Przykład: XX.LCS.MIT.EDU. IN A CH A MIT.EDU Przykład: Rekord typu CNAME (alias). USC-ISIC.ARPA IN CNAME C.ISI.EDU C.ISI.EDU IN A

27 Usługa DNS Protokół DNS wykorzystywany jest przez usługę DNS, (ang.) Domain Name System Service. Domain Name System jest hierarchiczna, rozproszoną bazą danych. System DNS definiuje: schemat baz DNS, mechanizm zapytań i uaktualniania danych w bazach DNS, mechanizm replikacji danych między bazami. Usługa DNS pozwala uŝytkownikom sieci na posługiwanie się do lokalizacji sieci, hostów, usług nazw dns owych ('naturalnych nazw i adresów) zamiast adresów IP. Usługa DNS słuŝy do tłumaczenia nazw sieci (nazw domen), dns owych nazw hostów, dns owych adresów serwerów usług na ich adresy IP. Usługa DNS została zaimplementowana: w systemie UNIX BSD 4.3, jako BIND, (ang.) Berkeley Internet Name Domain w 1984 w systemie Windows NT Server 4. 27

28 Domena DNS Usługa DNS wprowadza hierarchie nazw dla sieci, podsieci w Internecie. Hosty, podsieci, sieci grupowane są w domeny. Domena - jest zbiorem hostów, zbiorem sieci charakteryzujących się wspólnymi zasadami zarządzania, zasadami bezpieczeństwa, wspólną nazwą. Nazwa domeny - to ciąg nazw poszczególnych obszarów w hierarchii domeny oddzielonych kropkami. Przykład: Nazwa domeny. math.uni.opole.pl Nazwa hosta w domenie math.uni.opole.pl o netbiosowej nazwie host1. host1.math.uni.opole.pl 28

29 Obszar Nazw, Strefy DNS Obszar nazw DNS (DNS namespace) - jest to zbiór nazw w systemie DNS. Domeny (i ich nazwy) posiadają strukturę hierarchiczną. Na szczycie hierarchii znajduje się domena główna (root domain). Informacja o domenach jest zawarta w rozproszonej bazie, znajdujących się na serwerach nazw (name servers). Strefa - (ang.) zone, podzbiór obszaru nazw DNS zarządzany przez jeden serwer nazw. Domena DNS'owa podzielona jest na 'poddomeny' - strefy. KaŜda strefa posiada swoją strefową domenę główną (zone root domain). 29

30 Domeny w systemie DNS Przykłady domen geograficznych: pl - Polska, us - USA, uk - Wielka Brytania, tw - Taiwan, eu - Europa Przykłady domen organizacyjnych: com - firmy komercyjne edu - instytucje naukowe gov - instytucje rzadowe mil - organizacje wojskowe net - organizacje związane z siecią Internet int - międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe org - pozostałe organizacje num - numery telefonów. 30

31 Replikacja systemie DNS KaŜda strefa ma swój główny serwer nazw - 'master name server'. Dane o strefie na serwerze 'master' są danymi pierwotnymi, tzn. są uaktualniane na podstawie zmian w strefie. Informacja o danej strefie jest replikowana na inne serwery nazw, ale dane o tej strefie na innych serwerach są danymi wtórnymi, tzn. dane są uaktualniane poprzez replikację z serwera master. 31

32 Proces odnajdywania adresu IP Proces rozwiązywania adresów IP: klient DNS na hoście X szuka adresu IP hosta Y, znając jego nazwę dns'ową, klient DNS wysyła zapytanie 'dns query' do serwera usługi DNS, serwer DNS przegląda swoja bazę DNS w celu znalezienia adresu IP hosta lub komunikuje się z innymi serwerami DNS, serwer DNS zwraca informacje o adresie IP do klienta DNS. Serwery nazw wysyłają zapytania w formie iterative query, tzn. odpowiedź moŝe zawierać: referencje do innego serwera nazw lub adres IP szukanego hosta. Resolvery wysyłają zapytania w formie recursivie query, tzn. odpowiedz musi zawierać adres IP szukanego hosta, nie moŝe zawierać referencji do innego serwera nazw. 32

33 Nazwy skrzynek pocztowych w systemie DNS Elementem systemu DNS jest funkcja odwzorowywania nazw skrzynek pocztowych (mailboxes) na nazwy domenowe hostów (RFC 1035). Systemu DNS pozwala równieŝ na uzyskiwanie informacji o routingu wiadomości elektronicznych (maili). Istnieją dwie metody uzyskiwania informacji o routingu: metoda mail exchange binding metoda mailbox binding (eksperymentalna). Standard zapisu adresu skrzynki pocztowej (mailbox encoding standard) jest następujący: Część <local-part> jest odwzorowywana na unikalną nazwę w domenie Część <mail-domain> jest odwzorowywane na nazwę domeny. Przykład: Skrzynka pocztowa jest odwzorowywana na nazwę domenową HOSTMASTER.SRI-NIC.ARPA. Przykład: Nazwa skrzynki pocztowej zawiera kropki. Skrzynka pocztowa jest odwzorowywana na nazwę Action.domains.ISI.EDU 33

34 Metoda mail exchange binding Istotą metody mail exchange binding jest wykorzystanie części <mail-domain> do znajdowania rekordów w bazie DNS typu MX, rekordy typy MX zawierają informacje o hostach które mogą przyjmować maile wysyłane na adres <mail-domain>. Przykład: Gdy w domenie ISI.EDU (<mail-domain>) są dwa hosty które mogą przesyłać maile (serwery pocztowe) VENERA.ISI.EDU i VAXA.ISI.EDU. Dla wiadomości wysłanej na adres będą sprawdzane rekordy typu MX dla domeny ISI.EDU. Rekordy typu MX (MX RRs) na serwerze nazw w domenie ISI.EDU zwierają nazwe VENERA.ISI.EDU i VAXA.ISI.EDU. Zapytanie do serwera nazw typu A zwróci adres IP hosta (serwera mailowego). 34

35 Rozszerzenia DNS dotyczące bezpieczeństwa Usługi, rozszerzenia protokołu DNS dotyczące bezpieczeństwa: dystrybucja kluczy publicznych (key distribution) autentykacja źródeł danych (data origin authentication) autentykacja transakcji i zapytań (transaction and request authentication). Zagadnienia zabezpieczenia poufności danych (szyfrowania pakietów) realizowane są w warstwie sieci modelu OSI poprzez usługę, protokół IPSec. 35

36 Dystrybucja Kluczy Publicznych w systemie DNS Format wiadomości DNS został zmodyfikowany aby umoŝliwić przyporządkowanie nazwy hosta do klucza publicznego. Rekord 'KEY resource record' ( KEY RR) zawiera klucz publiczny naleŝący do określonej nazwy DNS (nazwa strefy, hosta, uŝytkownika). Wartość pola typ dla rekordu KEY RR wynosi 25. Struktura pola RDATA dla rekordu typu KEY RR: Pole: Flags. Wielkość pola: 2 bajty. Pole: Protocol. Wielkość pola: 1 bajt. Pole: Algorithm. Wielkość pola: 1 bajt. Pole: Public key. Wielkość pola:. Wartości pola 'Protocol': 0 - zarezerwowane, 1 TLS, 2 - , 3 - dnssec, 4 - IPSEC, zarezerwowane dla IANA, wszystkie. Wartości pola 'Algorithm': 0 - zarezerwowane, 1 - RSA/MD5 [RFC 2537], 2 - Diffie-Hellman [RFC 2539], 3 - DSA [RFC 2536], 4- zarezerwowane dla szyfrowania za pomocą krzywych eliptycznych, dostępne, zarezerwowane dla kluczy nie bezpośrednich (indirect keys), prywatne obszary domen, prywatne - OID, zarezerwowane. 36

37 Identyfikacja Źródeł Danych Identyfikacja (autentykacja) źródeł danych w systemie DNS jest realizowana przez zastosowanie cyfrowych podpisów (digital signatures) stosowanych do zbiorów rekordów w bazie DNS. KaŜda strefa (nie serwer nazw) powinna posiadać swój prywatny klucz do podpisywania zbiorów rekordów. Klucz publiczny przechowywany jest na serwerze DNS. Szczegółowe informacje o identyfikacja źródeł danych zawarte są w RFC 2535, 'Domain Name System Security Extensions'. 37

38 Identyfikacja Transakcji i Zapytań Identyfikacja zapytań jest realizowana w systemie DNS poprzez zastosowanie podpisu kaŝdego zapytania (dodanie rekordu SIG RR). 38

39 Rozszerzenie DNS na IPv6 RFC 1886 'DNS Extensions to Support IP Version 6', RFC 2874, 'DNS Extensions to Support IPv6 Address Aggregation and Renumbering'. Rozszerzenie protokołu DNS na obsługę protokołu IPv6 polega na: stworzenie nowego typu rekordu (resource record) słuŝącego do rozwiązywania nazw na adresy IPv6. stworzenie nowej domeny IP6.ARPA dla zapytań odwrotnych (zapytań o domenę na podstawie adresu IPv6). Modyfikacja zapytań DNS tak aby obsługiwały adresy IPv4 i IPv6. Dodano nowy typ rekordu (resource record) A6 - host addres dla obsługi protokołu IPv6, wartość pola typ =

40 Narzędzie: nslookup RFC 1739, 'A Primer On Internet and TCP/IP Tools and Utilities', Składnia: Opcje: computer-to-find server nslookup [_option...] [computer-to-find _ [server]] If computer-to-find is an IP address and the query type is host or PTR, the name of the computer is returned. If computer-to-find is a name and does not have a trailing period, the default DNS domain name is appended to the name. To look up a computer outside of the current DNS domain, append a period to the name. If a hyphen (-) is typed instead of computer-to-find, the command prompt changes to NSLOOKUP interactive mode. Use this server as the DNS name server. If the server is omitted, the currently configured default DNS server is used. 40

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

DNS. Podstawy działania. Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012

DNS. Podstawy działania. Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012 DNS Podstawy działania Krzysztof Olesik Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Dział Domen Warszawa 17.05.2012 Agenda Co to jest DNS? Jak działa DNS? Przestrzeń nazw domen Rozwiązywanie nazw Rodzaje zapytań

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Domain Name System. WIMiIP, AGH w Krakowie. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Domain Name System. WIMiIP, AGH w Krakowie. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Domain Name System WIMiIP, AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Wprowadzenie DNS Domain Name Sysytem system nazw domenowych Protokół komunikacyjny Usługa Główne zadanie: Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Protokoły wyższych warstw Protokoły pośredniczące: RPC Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury 4 bajtowe numery usług RPC Serwery lokalizujące usługi RPC portmapper i RPC Lokator ( Windows NT)

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS. Str. 1 Ćwiczenie 6 DNS Domain Name System Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS

Właściwie wszyscy interesujący się. DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS DNS spoofing, czyli podszywanie się pod serwer DNS Tomasz Grabowski Atak Właściwie wszyscy interesujący się tematem bezpieczeństwa w sieciach komputerowych wiedzą, że protokół DNS ma błędy związane z bezpieczeństwem,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady bezpieczeństwa w sieciach

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. System nazw domen (DNS)

Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Dogłębnie System nazw domen (DNS) analizuje nazwy hostów zarówno nazwy hostów lokalnych, jak i w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) na adresy Protokołu IP. System

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 16 DNS Wprowadzenie, struktura Autorytatywny i nieautorytatywny serwer DNS Serwery główne Kwerendy DNS, przesyłanie dalej Odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia usługi DNS

ZagroŜenia usługi DNS BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 ZagroŜenia usługi DNS Marek BORZYM, Zbigniew SUSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Zbieranie informacji do testów penetracyjnych

Zbieranie informacji do testów penetracyjnych Zbieranie informacji do testów penetracyjnych Błażej Kantak Artykuł w formie elektronicznej pochodzi z magazynu hakin9 Nr 3/2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu bez zgody Software

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo