Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Wykład 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Wykład 6"

Transkrypt

1 Wykład 6 p. 1/2 Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 6 Dr inż. Tomasz Olas Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska

2 Wykład 6 p. 2/2 Architektura typu klient - serwer Klient - Serwer to asymetryczna architektura, w której pewna funkcjonalność została rozdzielona i wyodbrębnione zostały dwa elementy: klient - potrzebujacy pewnej usługi, zlecajacy ja serwerowi, serwer - dostarczajacy usługi zlecanej przez klienta.

3 Wykład 6 p. 3/2 Cechy architektury klient - serwer Cechy charakterystyczne serwera: pasywny, czeka na żadania od klientów, w momencie otrzymania żadania, przetwarza je, a następnie wysyła odpowiedź. Cechy charakterystyczne klienta: aktywny, wysyła żadanie do serwera, oczekuje na odpowiedź od serwera.

4 Architektury klient - serwer Wykład 6 p. 4/2 Podział ze względu na sposób obsługi żadań od klientów: serwer iteracyjny (sekwencyjne) (ang. iterative server), serwer współbieżny (ang. concurrent server). Podział ze względu na obsługę stanów serwera: serwer bezstanowy (ang. stateless server), serwer stanowy (ang. stateful server). Podział ze względu na rozdzielenie pracy : cienki klient (ang. thin client), gruby (bogaty) klient (ang. fat/rich client). Podział ze względu na liczbę warstw (modułów), Podział ze względu na sposób komunikacji (przy użyciu protokołu połaczeniowego lub bezpołaczeniowego).

5 Wykład 6 p. 5/2 Warstwy aplikacji - model MVC MVC (ang. Model-View-Controller) - Model-Widok-Kontroler składa się z trzech poziomów (warstw): 1. Poziom interfejsu użytkownika np. dokument w przegladarce 2. Poziom przetwarzania (logiki sterowania) np. przetworzenie zapytania w przegladarce internetowej 3. Poziom danych (modelu danych) np. informacje znajdujace się w bazie danych

6 Architektura trójwarstwowa Wykład 6 p. 6/2

7 Zdalne wywołanie procedur - koncepcja Wykład 6 p. 7/2 Zadaniem mechanizmu zdalnego wywołania procedur (ang. Remote Procedure Call) jest zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu semantyki zwykłych wywołań procedur w środowisku sieciowym.

8 System Sun RPC (I) Wykład 6 p. 8/2 Produkt Sun RPC został wprowadzony i wypromowany przez firmę Sun Microsystems jednocześnie z systemem NFS. RPC umożliwia konstruowanie aplikacji rozproszonych według modelu klient serwer. Aplikacje oparte na systemie RPC najczęściej sa tworzone przy wykorzystaniu kompilatora protokołów, takiego jak rpcgen firmy Sun Microsystems.

9 Wykład 6 p. 9/2 System Sun RPC (II) W skład Sun RPC wchodza: biblioteka funkcji, narzędzie rpcgen służace do generowania dla aplikacji kodu obsługi sieci na podstawie opisu interfejsu procedur. Parametry wywołania funkcji i zwracane wyniki przesyłane sa w formacie XDR (external Data Representation - zewnętrzna reprezentacja danych). Z mechanizmu Sun RPC można korzystać przy użyciu protokołu transportu TCP lub UDP. Serwer może udostępniać dla wywołań RPC wiele podprogramów.

10 Wykład 6 p. 10/2 RPC - zasada działania Działanie RPC jest synchroniczne: aplikacja klient wysyła do serwera polecenie wykonania podprogramu wraz z argumentami wywołania. Następnie klient przechodzi w stan oczekiwania na zakończenie wykonania podprogramu, aby odebrać zwracane przez podprogram wyniki.

11 Usługi RPC Wykład 6 p. 11/2 Usługa w RPC nazywa się zbiór funkcji przyjmujacych określone argumenty i zwracajacych określone wyniki. Deklaracje argumentów i wyników to interfejs usługi. Z punktu widzenia programisty usługa jest identyfikowana przez numer programu i numer wersji.

12 Program rpcbind Wykład 6 p. 12/2 rpcbind jest serwerem dokonujacym konwersji numerów programów RPC na numer portu tzw. portmapper (port 111) 1. serwer rejestruje się u demona portmap, 2. klient żada numeru portu serwera, 3. demon portmap odsyła klientowi numer portu serwera, 4. klient wysyła żadanie do serwera, 5. serwer wysyła odpowiedź do klienta.

13 Pieniek klienta i pieniek serwera Wykład 6 p. 13/2 W RPC stosowane sa pojęcia pieńka klienta (interfejsu klienta) i pieńka serwera (interfejsu serwera). Pieniek klienta symuluje w aplikacji klienta lokalne działanie procedury. Pieniek serwera czeka na żadanie nadchodzace od klienta.

14 Wykład 6 p. 14/2 Specyfikacja usług RPC W RPC odległe usługi sa zorganizowane i identyfikowane według hierarchii jeden serwer zawiera jeden program jeden program ma jedna lub kilka wersji każda z wersji zawiera jedna lub kilka procedur

15 Wykład 6 p. 15/2 Specyfikacje programów Numer programu - liczba 32-bitowa fff ffff - SunRPC fff ffff - definiowane przez użytkownika fff ffff - tymczasowe ffff ffff - zarezerwowane Numer wersji - liczba 32-bitowa Numer procedury - liczba 32-bitowa

16 Wykład 6 p. 16/2 Polecenie rpcinfo Zwraca informacje dotyczace usług zarejestrowanych w rpcbind Wyświetlenie wszystkich usług na wskazanym serwerze: rpcinfo -p [ host ] Przykład: program wer. proto port tcp 111 portmapper udp 111 portmapper tcp 901 sgi_fam udp 757 status tcp 760 status

17 Plik /etc/rpc Wykład 6 p. 17/2 Możliwe jest zdefiniowanie numerów programów w pliku /etc/rpc. W takim wypadku, aby otrzymać numer odpowiadajacy nazwie programu należy skorzystać z funkcji getrpcbyname(). Przykład: portmapper portmap sunrpc rstatd rstat rstat_svc rup perfmeter rusersd rusers nfs nfsprog ypserv ypprog mountd mount showmount ypbind walld rwall shutdown yppasswdd yppasswd etherstatd etherstat...

18 Program rpcgen Wykład 6 p. 18/2 Program rpcgen jako wejście pobiera plik specyfikacji usług w formacie języka RPC IDL ( C z dodatkiem typów program i version). Zostanie wygenerowany żadany kod języka C z implementacja zdefiniowanego wywołania zdalnej procedury.

19 Wykład 6 p. 19/2 Język RPC Plik z definicja protokołu może zawierać następujace elementy: obowiazkowa deklaracja programu serwera i przynajmniej jednej dostarczonej przez niego funkcji, deklaracje złożonych typów danych wykorzystywanych w protokole, deklaracje stałych, komentarze.

20 Przekazywanie argumentów Wykład 6 p. 20/2 Standardowo RPC dopuszcza tylko jeden argument wywołania odległej procedury i jeden zwracany wynik, podawane w formie wskaźników. Jeśli występuje kilka argumentów należy je umieścić w strukturze.

21 XDR - External Data Representation Wykład 6 p. 21/2 XDR jest zdefiniowanym na potrzeby RPC formatem danych, zapewniajacym ich pełna przenośność w środowisku heterogenicznym. Konwersja danych znajdujacych się w pamięci do formatu XDR (szeregowanie) i odwrotnie (deszeregowanie) odbywa się przy użyciu specjalnych procedur zwanych filtrami. Dla typów podstawowych zostały zdefiniowane odpowiednie filtry, natomiast dla typów złożonych programista musi je utworzyć samodzielnie. XDR może być używany również poza RPC, np. do tworzenia w pełni przenośnych plików binarnych.

22 Wykład 6 p. 22/2 Struktura CLIENT struct CLIENT { AUTH *cl_auth; /* authenticator */ struct clnt_ops { enum clnt_stat (*cl_call) (CLIENT *, u_long, xdrproc_t, caddr_t, xdrproc_t, caddr_t, struct timeval); /* wywołanie procedury zdalnej */ void (*cl_abort) (void); /* anulowanie wywołania */ void (*cl_geterr) (CLIENT *, struct rpc_err *); /* pobranie kodu błędu */ bool_t (*cl_freeres) (CLIENT *, xdrproc_t, caddr_t); /* zwolnienie wyników */ void (*cl_destroy) (CLIENT *); /* zniszczenie tej struktury */ bool_t (*cl_control) (CLIENT *, int, char *); /* ioctl() dla rpc */ } *cl_ops; caddr_t cl_private; /* prywatne */ };

23 Wykład 6 p. 23/2 Ważniejsze funkcje (I) Do tworzenia uchwytu klienta służy funkcja clnt_create: #include <rpc/rpc.h> CLIENT* clnt_create(char* host, u_long prog, u_long vers, char* protocol); host - nazwa hosta na którym działa proces serwer, prog - numer programu, vers - numer wersji, proto - określa klasę protokołu transportowego (może być między innymi udp lub tcp). jeżeli wywołanie zakończy się sukcesem zostanie zwrócony poprawny identyfikator (uchwyt) klienta, w przeciwnym wypadku funkcja zwróci NULL.

24 Ważniejsze funkcje (II) Wykład 6 p. 24/2 Do usunięcia utworzonej struktury klienta służy funkcja clnt_destroy: void clnt_destroy(client* clnt); clnt - struktura klienta, która ma zostać usunięta Do obsługi błędów można wykorzystać funkcje void clnt_pcreateerror(char* s); void clnt_perrno(clnt_stat stat); void clnt_perror(client *clnt, char* s);

25 Przykład - plik ser.x Wykład 6 p. 25/2 struct integers{ int x1; int x2; }; typedef struct integers intargs; program PROGSERVICE{ version VERSERVICE{ int SPSERVRPC(intargs) = 1; } = 1; } = 0x ;

26 Przykład - kod klienta (I) Wykład 6 p. 26/2 #include <iostream> #include <rpc/rpc.h> #include "ser.h" int dodaj(int a, int b) { CLIENT *c1; integers arg; int *ret; char* host = "localhost"; c1 = clnt_create(host, PROGSERVICE, VERSERVICE, "tcp"); if (c1 == NULL) { clnt_pcreateerror(host); return -1; }

27 Przykład - kod klienta (II) Wykład 6 p. 27/2 arg.x1 = a; arg.x2 = b; ret = (int*)spservrpc_1(&arg, c1); } if (ret == NULL) { clnt_perror(c1, "blad wywolania odleglej procedury"); return -1; } clnt_destroy(c1); return (*ret); int main() { int a = 1, b = 1; std::cout << dodaj(a,b); }

28 Przykład - kod serwera Wykład 6 p. 28/2 #include <rpc/rpc.h> #include "ser.h" int spserv(int x1, int x2) { return x1+x2; } int *spservrpc_1_svc(intargs* arg, svc_req *) { int* result = new int; *result = spserv(arg->x1, arg->x2); return result; }

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. oparte na obiektach

Systemy rozproszone. oparte na obiektach Systemy rozproszone oparte na obiektach Marek Libuda Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Treścią wykładu są systemy rozproszone oparte na obiektach na przykładzie platform CORBA oraz Java RMI. Paradygmat

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula 14 grudnia 2002 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Mechanizmy systemów Windows............................. 4 2 Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI Gniazda BSD Jacek Nowicki Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego Gdańsk 2003 Spis treści Wstęp...3 1. Krótki rys

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Dla funkcjonowania systemów rozproszonych konieczna jest sprawna komunikacja pomiędzy odległymi procesami Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC plan programowanie sieciowe BSD/POSIX Socket API systemy RPC interfejsy obiektowe CORBA DCOM RMI WebServices WSDL/SOAP XML-RPC REST

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Środowiska przetwarzania rozproszonego

Środowiska przetwarzania rozproszonego Środowiska przetwarzania rozproszonego 1 Parallel Virtual Machine PVM (ang. Parallel Virtual Machine) powstał w 1989 roku w Oak Ridge National Laboratory, w celu ułatwienia programowania równoległego w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programisty

Podręcznik programisty Dokument zawiera opis funkcji i rozszerzeń dla aplikacji graficznych i konsolowych pracujących z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik programisty OTC S.A., 2008

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

iseries Poczta elektroniczna

iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo