Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:"

Transkrypt

1 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 273); zał. do uchwały nr 319 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2014 r.; uchwały nr 347 Senatu UW z dnia 18 marca 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 55); zał. do uchwały nr 347 Senatu UW z dnia 18 marca 2015 r.; uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 112); zał. do uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 239 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016 Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016 SPIS TREŚCI I. Wydział Artes Liberales Kierunek studiów: filologia nowogrecka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: artes liberales Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: artes liberales Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne II. Wydział Biologii Kierunek studiów: biologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: biotechnologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: biotechnologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: ochrona środowiska

2 Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: biologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: biotechnologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ochrona środowiska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne III. Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: chemia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Chemistry (chemia) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne IV. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Dziennikarstwa Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalności: dziennikarska; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach

3 Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; dokumentalistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność: dziennikarska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: Journalism and Communication Studies (dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu), Journalistic Specialization Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Europeistyki Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

4 Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: Graduate Programme in Security Studies Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: politologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: politologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: politologia Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo polityczne Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: politologia Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo polityczne Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: Political Science (politologia) Specjalizacja: Graduate Programme in Political Science Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia euroazjatyckie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia euroazjatyckie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Polityki Społecznej Kierunek studiów: polityka społeczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: polityka społeczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy Profil kształcenia: praktyczny

5 Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: polityka społeczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: polityka społeczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: nauki o rodzinie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: nauki o rodzinie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Stosunków Międzynarodowych Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) V. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: filozofia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filozofia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: filozofia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filozofia

6 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: Philosophy (filozofia) Specjalność: Philosophy of Being, Cognition and Value Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: kognitywistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: bioetyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Socjologii Kierunek studiów: socjologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: socjologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: socjologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne VI. Wydział Fizyki Kierunek studiów: fizyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: fizyka Specjalność nauczycielska Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: fizyka, studia indywidualne Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: astronomia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: astronomia, studia indywidualne Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Profil kształcenia: praktyczny (dla specjalności optyka okularowa i optometria); ogólnoakademicki (dla specjalności: fizyka medyczna, neuroinformatyka, biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka) Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

7 Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geofizyka w geologii Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: fizyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: astronomia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Specjalność: fizyka medyczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Specjalność: neuroinformatyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Specjalność: biofizyka molekularna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Specjalność: projektowanie molekularne i bioinformatyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne VII. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Kierunek studiów: geografia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geografia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: geografia

8 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geografia Specjalność: turystyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) VIII. Wydział Geologii Kierunek studiów: geologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geologia stosowana Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: geologia stosowana Specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne IX. Wydział Historyczny Instytut Archeologii Kierunek studiów: archeologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: archeologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: archeologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: archeologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia

9 Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: archeologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Historii Sztuki Kierunek studiów: historia sztuki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: historia sztuki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: historia sztuki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: historia sztuki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Historyczny Kierunek studiów: historia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: historia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: historia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: historia i kultura Żydów Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: historia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: historia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)

10 5. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Muzykologii Kierunek studiów: muzykologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: muzykologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne X. Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalności: tłumaczeniowa; nauczycielsko-tłumaczeniowa Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Rusycystyki Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia rosyjska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia rosyjska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

11 3.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne (specjalność podstawowa); tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego (specjalność opcjonalna) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: lingwistyka stosowana Specjalność: tłumaczenia specjalistyczne Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Katedra Białorutenistyki Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Katedra Ukrainistyki Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne

12 XI. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Kierunek studiów: matematyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: informatyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: matematyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: informatyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XII. Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek studiów: ekonomia finanse, inwestycje i rachunkowość informatyka i ekonometria Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ekonomia finanse, inwestycje i rachunkowość informatyka i ekonometria Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting (finanse, inwestycje i rachunkowość) Specjalność: Finance and International Investment Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ekonomia Specjalności: ekonomia międzynarodowa; ekonomia przedsiębiorstwa Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość

13 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: informatyka i ekonometria Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: ekonomia Specjalizacja: ekonomia przedsiębiorczości Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: Economics (ekonomia) Specjalność: International Economics Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Economics (ekonomia) Specjalność: Development Economics Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting (finanse, inwestycje i rachunkowość) Specjalność: Quantitative Finance Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XIII. Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki Kierunek studiów: filologia angielska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia angielska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: filologia angielska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia angielska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: filologia angielska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Germanistyki Kierunek studiów: germanistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: germanistyka

14 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: germanistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Romanistyki Kierunek studiów: filologia romańska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia romańska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia romańska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Kierunek studiów: iberystyka Specjalności: hiszpańska; portugalska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: iberystyka Specjalność: hiszpańska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: filologia iberyjska Specjalności: hiszpańska; portugalska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia iberyjska Specjalności: hiszpańska; portugalska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Katedra Hungarystyki Kierunek studiów: filologia ugrofińska Specjalność: filologia ugrofińska język węgierski Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia ugrofińska Specjalność: filologia ugrofińska język węgierski Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia ugrofińska Specjalność: filologia ugrofińska język fiński Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Katedra Italianistyki Kierunek studiów: filologia włoska

15 Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia włoska Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: filologia włoska Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XIV. Wydział Orientalistyczny Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: afrykanistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: arabistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: arabistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: hebraistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: indologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: iranistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: japonistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: japonistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)

16 1.9 Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: koreanistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: koreanistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: orientalistyka Specjalności: kultura Wschodu Starożytnego asyriologia; kultura Wschodu Starożytnego hetytologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: kultura Wschodu Starożytnego egiptologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: mongolistyka i tybetologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: sinologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: sinologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: turkologia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia wschodnie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: afrykanistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: arabistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: hebraistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne

17 1.21 Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: indologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: iranistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: japonistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: japonistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: koreanistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: mongolistyka i tybetologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: sinologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: orientalistyka Specjalność: turkologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia wschodnie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XV. Wydział Pedagogiczny Kierunek studiów: andragogika pedagogika społeczno-wychowawcza pedagogika małego dziecka pedagogika specjalna i edukacja społeczna Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: andragogika pedagogika społeczno-wychowawcza

18 - pedagogika małego dziecka pedagogika specjalna i edukacja społeczna Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: andragogika pedagogika pedagogika nauczycielska Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym) Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: andragogika pedagogika pedagogika nauczycielska Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XVI. Wydział Polonistyki Instytut Filologii Klasycznej Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Specjalność: filologia klasyczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Specjalności: filologia klasyczna; literatura i kultura renesansu Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Kultury Polskiej Kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Wydział Polonistyki Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza

19 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia polska Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Kierunek studiów: filologia bałtycka Specjalność: lituanistyka i lettonistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: filologia bałtycka Specjalność: lituanistyka i lettonistyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Kierunek studiów: slawistyka Specjalności: bohemistyka; serbistyka; słowenistyka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: slawistyka Specjalności: bohemistyka; serbistyka; bułgarystyka Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XVII. Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów: prawo Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: prawo Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: administracja Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

20 Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: administracja Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: Humanitarian Action (pomoc humanitarna) Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne XVIII. Wydział Psychologii Kierunek studiów: psychologia Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: psychologia Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: Psychology (psychologia) Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne XIX. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: kryminologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne

21 1.9 Kierunek studiów: kryminologia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XX. Wydział Zarządzania Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: zarządzanie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: International Business Program (zarządzanie międzynarodowe)

22 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XXI. Instytut Ameryk i Europy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Ośrodek Studiów Amerykańskich Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Centrum Studiów Latynoamerykańskich Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: studia amerykanistyczne Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XXII. Centrum Europejskie Kierunek studiów: europeistyka studia europejskie Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: europeistyka studia europejskie

23 Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: europeistyka studia europejskie Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XXIII. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka francuskiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka francuskiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: nauczanie języków obcych Specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XXIV. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Wydział "Artes Liberales" Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu

Wydział Artes Liberales Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu Uniwersytet Warszawski Studia stacjonarne Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy) wg.stanu na dzień 30 listopada 2016 roku (dane ze sprawozdania GUS S-10). Studia pierwszego stopnia i jednolite studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 446 Senatu

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r.

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r. przyjętych przyjętych przyjętych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Fizyki Informatyka 114 94 100 7 30 Matematyka 79 62 130 Suma 193 156 230 7 0 30 0 0 0 Astronomia 4 2 35 Fizyka 61 17

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Załącznik nr 4 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 4 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH... 10 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... 10 1.1. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA...

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor. dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor. dr hab. Marcin Pałys, prof. UW UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 08 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 125 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 5 Senatu UW z dnia 6 kwietnia 07 r. (Monitor UW z 07 r., poz. 53); zał. do uchwały nr 5 Senatu UW z dnia 6 kwietnia 07 r.; uchwały nr 4 Senatu UW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Załącznik nr 2 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Wydział Artes Liberales Kierunek studiów: filologia nowogrecka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia...

SPIS TREŚCI. I. Wydział Artes Liberales Kierunek studiów: filologia nowogrecka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 2 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 2 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 98 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 177); zał. nr 1 i 2 do uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 177 UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 344 UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 423 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 423 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 140 UCHWAŁA NR 423 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 237 ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia Załącznik nr 3 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. (Monitor UW z 2018 r., poz. 344); zał. nr 1 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie... 21

SPIS TREŚCI. I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 378 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. (Monitor UW z 2018 r. poz. 343); zał. nr 3 do uchwały nr 378 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

Poz. 125 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Poz. 125 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2019 r. Poz. 125 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 421 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 421 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 138 UCHWAŁA NR 421 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 110 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 1/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Lista kierunków studiów tworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2019/2020: 1. bioinformatyka: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc 2019/2020 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 120 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit ogółem W tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 139 UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1 WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (tj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 PROGI PUKTOWE I LICZBA KADYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 KIERUEK STUDIÓW I STOPIEŃ (układ alfabetyczny) miejsc na kierunku na miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 146 /XII/2017 Senatu UJ z 20 grudnia 2017 roku WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biochemia pierwszego i Biofizyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie 123 Statutu

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. dla kandydatów na studia 2019/2020

PRZEWODNIK. dla kandydatów na studia 2019/2020 PRZEWODNIK dla kandydatów na studia 2019/2020 Dzień Otwarty UW 27 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00-16:00, Kampus Główny UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 3 Uniwersytet Warszawski Dobry wybór!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2019/2010 Na podstawie 123 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 179 ZARZĄDZENIE Nr 84 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019/XV Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo