ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Transkrypt

1 Poz. 98 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 3 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 218) oraz 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018 świadczone studentom cudzoziemcom studiującym na zasadach odpłatności w wysokości określonej w załącznikach do zarządzenia nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. Rektor UW: M. Pałys

2 Wykaz opłat dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności Spis treści Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA KIERUNEK STUDIÓW: KULTUROZNAWSTWO CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA KIERUNEK STUDIÓW: ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: ANTROPOZOOLOGIA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ II. WYDZIAŁ BIOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ III. WYDZIAŁ CHEMII KIERUNEK STUDIÓW: CHEMIA KIERUNEK STUDIÓW: ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE KIERUNEK STUDIÓW: CHEMISTRY KIERUNEK STUDIÓW: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KIERUNEK STUDIÓW: DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO KIERUNEK STUDIÓW: JOURNALISM AND INFORMATION STUDIES KIERUNEK STUDIÓW: LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH KIERUNEK STUDIÓW: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia kierunek studiów: Philosophy (filozofia) specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy

3 1.3. kierunek studiów: bioetyka kierunek studiów: kognitywistyka INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ VI. WYDZIAŁ FIZYKI KIERUNEK STUDIÓW: FIZYKA KIERUNEK STUDIÓW: ASTRONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR KIERUNEK STUDIÓW: GEOFIZYKA W GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ VII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH KIERUNEK STUDIÓW: GEOGRAFIA KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ VIII. WYDZIAŁ GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA STOSOWANA KIERUNEK STUDIÓW: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW) Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ IX. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia kierunek studiów: historia i kultura Żydów INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ X. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ

4 1. INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa; specjalność: tłumaczeniowa INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI KIERUNKI STUDIÓW: INFORMATYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XII. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ECONOMICS KIERUNEK STUDIÓW: KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ; FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA I EKONOMETRIA KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XIII. WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka integracja europejska kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: studia euroazjatyckie INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: polityka społeczna kierunek studiów: organizowanie rynku pracy INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations

5 4.3. kierunek studiów: Graduate Programe in International Relations Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XIV. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia angielska INSTYTUT GERMANISTYKI kierunek studiów: germanistyka INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia romańska INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: iberystyka kierunek studiów: filologia iberyjska KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia ugrofińska KATEDRA ITALIANISTYKI kierunek studiów: filologia włoska STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚCI: JAPONISTYKA, SINOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚCI: AFRYKANISTYKA, INDOLOGIA, MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, TURKOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚCI: HEBRAISTYKA, IRANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: ARABISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KOREANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA WSCHODNIE Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XVI. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA, GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XVII. WYDZIAŁ POLONISTYKI KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

6 3.1. kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia bałtycka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: slawistyka Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XVIII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ KIERUNEK STUDIÓW: HUMANITARIAN ACTION (POMOC HUMANITARNA) Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XIX. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: KOGNITYWISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGY (KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA STUDIA PSYCHOLOGICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM) (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY) Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek studiów: praca socjalna kierunek studiów: kryminologia INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXI. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXII. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH

7 2.1. kierunek studiów: studia amerykanistyczne; specjalność: społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne; specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Załącznik nr 23 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXIII. CENTRUM EUROPEJSKIE KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA STUDIA EUROPEJSKIE Załącznik nr 24 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXIV. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO KIERUNEK STUDIÓW: SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA Załącznik nr 25 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXV. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego 117 Załącznik nr 26 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXVI. KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 27 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXVII. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 28 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/

8 XXVIII. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA Załącznik nr 29 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/ XXIX. OPŁATY DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM STUDIA CZĘŚCIOWE OBJAŚNIENIA SYMBOLI UJĘTYCH W TABELI

9 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES 1.1. kierunek studiów: filologia nowogrecka 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 1000 euro 1000 euro przedmiot nie niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 1.2. kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) euro 1000 euro przedmiot nie niż 3000 zł

10 w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 1.3. kierunek studiów: Artes Liberales 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 1000 euro 1000 euro przedmiot nie niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 1.4. kierunek studiów: antropozoologia 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: 10

11 roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 1000 euro 1000 euro przedmiot nie niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył - Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 11

12 II. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII 1.1. kierunek studiów: biologia 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) pracowni licencjackiej/magisterskiej w wymiarze roku ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 4200 euro 4500 euro Suma opłat za przedmiot, jednak nie więcej niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 1.2. kierunek studiów: biotechnologia 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* 2) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* 3) Powtarzanie zajęć: roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia euro 4500 euro 4200 euro Suma opłat za przedmiot, nie niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc

13 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 4200 euro 4500 euro Suma opłat za przedmiot nie niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 1.4. kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) 1) Studia stacjonarne: drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 4500 euro Suma opłat za przedmiot nie niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 13

14 III. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ CHEMII 1.1. kierunek studiów: chemia 1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów* semestru studiów roku studiów w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni inżynierskiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr Regulaminu Studiów wykład Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) 5200 euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów Suma opłat za wszystkich przedmiotów 900 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 900 zł 1100 zł 1.2. kierunek studiów: zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 1) Studia stacjonarne pierwszego stopnia: opłata za rok studiów* semestru studiów euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów

15 roku studiów w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni inżynierskiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr Regulaminu Studiów wykład Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) Suma opłat za wszystkich przedmiotów 900 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 900 zł 1100 zł 1.3. kierunek studiów: Chemistry 1) Studia stacjonarne drugiego stopnia: opłata za rok studiów* semestru studiów roku studiów w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni inżynierskiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr Regulaminu Studiów wykład 5200 euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów Suma opłat za wszystkich przedmiotów 900 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 1100 zł 15

16 Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) 400 zł 500 zł 900 zł 1100 zł 1.4. kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 1) Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów* semestru studiów roku studiów w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr Regulaminu Studiów wykład Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) 5200 euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów Suma opłat za wszystkich przedmiotów 900 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 1100 zł 400 zł 500 zł 900 zł 1100 zł W pozostałym zakresie studenci makrokierunku/kierunku energetyka i chemia jądrowa wnoszą opłaty za zajęć i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Fizyki, czyli jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na makrokierunku/kierunku studiów. 16

17 IV. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII 1.1. kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1) Studia niestacjonarne - zaoczne: drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia 3000 euro przedmiot nie niż 3000 euro w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia - opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia opłata za rok 600 euro Dodatkowe zajęcia - specjalizacje (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym w 2 pkt 13) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna 632 euro specjalizacja radiowa 421 euro specjalizacja prasowa 263 euro specjalizacja dziennikarstwo multimedialne 263 euro specjalizacja dziennikarstwo on-line 263 euro Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) I i II stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) I i II stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro 17

18 1.2. kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo (studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* Studia niestacjonarne zaoczne: 3000 euro pierwszego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów stacjonarnych I i II stopnia roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia 3000 euro przedmiot nie niż 3000 euro przedmiot nie niż 3000 euro w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata za rok 600 euro dodatkowe zajęcia specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym w 2 pkt 13) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna 632 euro specjalizacja radiowa 421 euro specjalizacja prasowa 263 euro specjalizacja dziennikarstwo multimedialne 263 euro specjalizacja dziennikarstwo on-line 263 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczone do limitu określonego w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro 18

19 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro 1.3. kierunek studiów: Journalism and Information Studies (pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* roku stacjonarnych pierwszego stopnia 3500 euro przedmiot nie niż 3500 euro w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 59 euro seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 59 euro dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata za rok 1000 euro Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 59 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studia stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 59 euro 1.4. kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach (studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* 3000 euro 3000 euro 19

20 roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia przedmiot nie niż 3000 euro przedmiotu semestralnego / rocznego na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata za rok 600 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczone do limitu określonego w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro 1.5. kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo L.p. Tytuł opłaty rodzaj usługi edukacyjnej 1) Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów* opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: semestru studiów stacjonarnych semestru studiów niestacjonarnych (zaocznych) 1000 euro 1000 euro przedmiot nie niż 600 euro przedmiot nie niż 600 euro 20

21 roku studiów stacjonarnych roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS seminarium licencjackiego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych seminarium magisterskiego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych seminarium licencjackiego w wymiarze semestru/roku na studiach niestacjonarnych (zaocznych) seminarium magisterskiego w wymiarze semestru/roku na studiach niestacjonarnych (zaocznych) dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) opłata za semestr dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) opłata za rok przedmiot nie niż 1000 euro przedmiot nie niż 1000 euro 50 euro 150 euro/ 300 euro 150 euro/ 300 euro 150 euro/ 300 euro 150 euro/ 300 euro 120 euro 200 euro Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 euro 21

22 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 1. INSTYTUT FILOZOFII 1.1. kierunek studiów: filozofia 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* 2) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* 3) Powtarzanie zajęć: roku studiów w całości przedmiotu opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok 4) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot, nie niż 4500 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 680 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 1.2. kierunek studiów: Philosophy (filozofia) specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* semestru studiów w całości przedmiotu opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu przedmiot, nie niż 2250 zł 1 ECTS = 75 zł 22

23 seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 1 ECTS = 75 zł 340 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 1.3. kierunek studiów: bioetyka 1) Studia stacjonarne: drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów w całości przedmiotu opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył przedmiot, nie niż 4500 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 680 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 1.4. kierunek studiów: kognitywistyka 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* semestru albo roku studiów w całości przedmiotu opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr przedmiot, nie niż 4500 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 340 zł 23

24 dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 680 zł 1 ECTS = 75 zł 1 ECTS = 75 zł 2. INSTYTUT SOCJOLOGII 2.1. kierunek studiów: socjologia 1) Studia stacjonarne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów* drugiego stopnia opłata za rok studiów* 2) Studia niestacjonarne zaoczne: drugiego stopnia opłata za rok studiów: opłata w dwóch ratach łącznie, w tym: opłata w dziesięciu ratach łącznie, w tym: I IV rata V rata V V VI IX rata X rata 3) Powtarzanie zajęć: roku studiów pierwszego stopnia roku studiów drugiego stopnia w całości przedmiotu na studiach pierwszego stopnia 2100 euro 1050 euro 1050 euro 2100 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro 210 euro Suma opłat za przedmiot nie więcej niż 2100 zł Suma opłat za przedmiot nie więcej niż 2520 zł Suma punktów ECTS* pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS (*opłata za jeden przedmiot nie wyższa niż 9 pkt ECTS) 24

25 w całości przedmiotu na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach pierwszego stopnia seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach drugiego stopnia stacjonarnych (I rok studiów) seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia stacjonarnych (II rok studiów) seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia w wymiarze roku ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia w wymiarze roku 4) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów pierwszego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył zajęcia nieobjęte planem studiów drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 500 zł Suma punktów ECTS pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 2.2. kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem 1) Opłata za studia stacjonarne drugiego stopnia opłata za rok studiów* roku studiów Suma opłat za przedmiot nie więcej niż 2520 zł 25

26 w całości przedmiotu seminarium dyplomowego w wymiarze roku ostatniego cyklu (roku) seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok zajęcia nieobjęte planem studiów drugiego stopnia, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 26

27 VI. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 33 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ FIZYKI 1.1. kierunek studiów: fizyka 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* semestru studiów roku studiów pierwszego stopnia roku studiów drugiego stopnia laboratorium fizycznego (do 15 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (do 15 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 15 do 30 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 30 do 45 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 45 do 60 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 60 do 75 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 75 godz.) ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia (stawka za 30 godz.) ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia (stawka za 30 godz.) Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30 godz. ćwiczeń) 4000 euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2000 zł Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2200 zł Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2500 zł 75 zł 150 zł 225 zł 375 zł 450 zł 100 zł 200 zł 400 zł 500 zł 600 zł 75 zł 100 zł 100 zł 100 zł 130 zł 27

28 Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego (w zależności od specjalności) Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska Warsztaty z fizyki teoretycznej w tym praca magisterska Specjalistyczna pracownia modelowania i praca magisterska ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia opłata za rok ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia opłata za rok dodatkowa specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli dodatkowa specjalność jest realizowana poza limitem określonym w 2 pkt 13) zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 170 zł 210 zł 250 zł 375 zł 450 zł 375 zł 375 zł 450 zł Jak za zajęć Jak za zajęć Jak za zajęć Jak za zajęć 1.2. kierunek studiów: astronomia 1) Studia stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów* semestru studiów roku studiów pierwszego stopnia euro Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2000 zł Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2200 zł

29 roku studiów drugiego stopnia laboratorium fizycznego (do 15 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.) laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (do 15 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 15 do 30 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 30 do 45 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 45 do 60 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 60 do 75 godz.) laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 75 godz.) ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach I stopnia (stawka za 30 godz.) ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach II stopnia (stawka za 30 godz.) Powtarzanie wykładu bez ćwiczeń Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 45 do 60 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 60 godz. ćwiczeń) Powtarzanie przedmiotu pracownia i praca licencjacka Powtarzanie przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr ostatniego cyklu przedmiotu pracownia i praca licencjacka w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia opłata za rok ostatniego cyklu przedmiotu będącego odpowiednikiem seminarium dyplomowego (Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska) w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia opłata za rok Suma opłat za wszystkich przedmiotów, nie niż 2500 zł 75 zł 150 zł 225 zł 375 zł 450 zł 100 zł 200 zł 400 zł 500 zł 600 zł 75 zł 100 zł 100 zł 100 zł 130 zł 170 zł 210 zł 250 zł 375 zł 450 zł 375 zł 375 zł 450 zł 29

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH... 10 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... 10 1.1. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 446 Senatu

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 4 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 177); zał. nr 1 i 2 do uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 177 UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 2 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 2 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok opłata wg liczby

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 Prorektor UW: M. Wąsowicz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka 1) Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo