WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES..."

Transkrypt

1 Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA (KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA NOWOGRECKA) KIERUNEK STUDIÓW: KULTUROZNAWSTWO CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA (KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ: CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA) KIERUNEK STUDIÓW: ARTES LIBERALES II. WYDZIAŁ BIOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM KIERUNEK STUDIÓW: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM) III. WYDZIAŁ CHEMII KIERUNEK STUDIÓW: CHEMIA KIERUNEK STUDIÓW: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA (MAKROKIERUNEK: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA) IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT DZIENNIKARSTWA kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo kierunek studiów: Journalism and Communication Studies (dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu) kierunek studiów: logistyka mediów kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: studia euroazjatyckie INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: polityka społeczna kierunek studiów: nauki o rodzinie kierunek studiów: organizowanie rynku pracy INSTYTUT EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych kierunek studiów: europeistyka w zakresie realizacji polityki Unii Europejskiej European Administration (administracja europejska) INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

2 1. INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2015/ kierunek studiów: filozofia studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2014/ kierunek studiów: filozofia studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/ kierunek studiów: filozofia studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being, cognition and value studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2015/ Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being, cognition and value studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2014/ kierunek studiów: Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being, cognition and value studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i wcześniej kierunek studiów: bioetyka studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2015/ kierunek studiów: bioetyka studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2014/ kierunek studiów: bioetyka studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/ kierunek studiów: kognitywistyka - studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2015/ kierunek studiów: kognitywistyka - studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2014/ kierunek studiów: kognitywistyka - studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/ INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem VI. WYDZIAŁ FIZYKI KIERUNEK STUDIÓW: FIZYKA KIERUNEK STUDIÓW: ASTRONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE KIERUNEK STUDIÓW/MAKROKIERUNEK: INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR KIERUNEK STUDIÓW: GEOFIZYKA W GEOLOGII VII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH KIERUNEK STUDIÓW: GEOGRAFIA KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA VIII. WYDZIAŁ GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA STOSOWANA KIERUNEK STUDIÓW: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW) IX. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa (etnologia) INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia kierunek studiów: historia i kultura Żydów INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia X. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ

3 1. INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: nauczycielska (opłaty dotyczą studentów przyjętych na studia do roku akademickiego 2013/2014) kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa (opłaty dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2014/2015) kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa (opłaty dotyczą studentów, przyjętych na studia do roku akademickiego 2013/2014) kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczeniowa (opłaty dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2014/2015) kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczeniowa (opłaty dotyczą studentów, przyjętych na studia do roku akademickiego 2013/2014) INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska oraz specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim XI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA KIERUNEK STUDIÓW: MATEMATYKA KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE KIERUNEK STUDIÓW/MAKROKIERUNEK: BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW XII. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ (KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ) KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA I EKONOMETRIA KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE XIII. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia angielska (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia angielska) INSTYTUT GERMANISTYKI kierunek studiów: germanistyka (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia germańska) INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia romańska (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia romańska) INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: iberystyka (kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka) kierunek studiów: filologia iberyjska (kierunek studiów: filologia, specjalność: iberystyka) KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia ugrofińska (kierunek studiów: filologia, specjalność: ugrofinistyka) KATEDRA ITALIANISTYKI

4 6.1. kierunek studiów: filologia włoska (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia włoska) STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek: filologiczno-kulturoznawczy) XIV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: AFRYKANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: ARABISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO EGIPTOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: HEBRAISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: INDOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: IRANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: JAPONISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KOREANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: TURKOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: SINOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA WSCHODNIE XV. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK STUDIÓW: ANDRAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPOŁECZNO WYCHOWAWCZA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA I EDUKACJA SPOŁECZNA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA, PEDAGOGIKA (KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA) 118 XVI. WYDZIAŁ POLONISTYKI KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia klasyczna) INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze (kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: wiedza o kulturze) KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia bałtycka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: slawistyka (kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: slawistyka zachodnia i południowa) XVII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ HUMANITARIAN ACTION (POMOC HUMANITARNA) XVIII. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGY (KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA STUDIA PSYCHOLOGICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM) (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY)

5 XIX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek: praca socjalna kierunek: kryminologia INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna (kierunek studiów: socjologia, specjalność: stosowane nauki społeczne) XX. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA kierunek studiów: zarządzanie kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia XXI. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych (kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA) CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów (kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: Ameryka Łacińska) XXII. CENTRUM EUROPEJSKIE KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA STUDIA EUROPEJSKIE (KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA) XXIII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO KIERUNEK: SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA XXIV. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka niemieckiego XXV. KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH (KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE) XXVI. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH (KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE) XXVII. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA XXVIII. OPŁATY DODATKOWE

6 WYKAZ OPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA KIERUNEK STUDIÓW: KULTUROZNAWSTWO CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA KIERUNEK STUDIÓW: ARTES LIBERALES II. WYDZIAŁ BIOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) III. WYDZIAŁ CHEMII KIERUNEK STUDIÓW: CHEMIA, CHEMISTRY KIERUNEK STUDIÓW: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT DZIENNIKARSTWA kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach kierunek studiów: logistyka mediów kierunek studiów: Journalism and Communication Studies studia w języku angielskim INSTYTUT EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej, European Politics and Economy (pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW), European Administration INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: studia euroazjatyckie INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: polityka społeczna kierunek studiów: nauki o rodzinie kierunek studiów: organizowanie rynku pracy INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia kierunek studiów: Philosophy (filozofia), specjalność: Philosophy of Being, cognition and value kierunek studiów: bioetyka kierunek studiów: kognitywistyka INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem VI. WYDZIAŁ FIZYKI KIERUNEK STUDIÓW: FIZYKA KIERUNEK STUDIÓW: ASTRONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

7 1.4. KIERUNEK STUDIÓW/MAKROKIERUNEK: INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR KIERUNEK STUDIÓW: GEOFIZYKA W GEOLOGII VII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH KIERUNEK STUDIÓW: GEOGRAFIA KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA VIII. WYDZIAŁ GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA STOSOWANA KIERUNEK STUDIÓW: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW) IX. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia kierunek studiów: Archaeology INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia kierunek studiów: historia i kultura Żydów INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia X. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana (specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa) kierunek studiów: lingwistyka stosowana (specjalność: tłumaczeniowa) INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: filologia rosyjska) INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: filologia białoruska); studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej) KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią (specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim) XI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI KIERUNKI STUDIÓW: INFORMATYKA, MATEMATYKA, MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE, BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW XII. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA I EKONOMETRIA

8 XIII. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia angielska INSTYTUT GERMANISTYKI kierunek studiów: germanistyka INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia romańska INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: iberystyka kierunek studiów: filologia iberyjska KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia ugrofińska KATEDRA ITALIANISTYKI kierunek studiów: filologia włoska STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze XIV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚCI: AFRYKANISTYKA, KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA, KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO EGIPTOLOGIA, HEBRAISTYKA, INDOLOGIA, IRANISTYKA, MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, TURKOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚCI: ARABISTYKA, KOREANISTYKA, SINOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: JAPONISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA WSCHODNIE XV. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA (ANDRAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA I EDUKACJA SPOŁECZNA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA) XVI. WYDZIAŁ POLONISTYKI KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia bałtycka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: slawistyka XVII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ KIERUNEK STUDIÓW: HUMANITARIAN ACTION (POMOC HUMANITARNA) XVIII. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGY (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY) XIX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

9 1. INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek studiów: praca socjalna kierunek studiów: kryminologia INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna XX. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA XXI. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów XXII. CENTRUM EUROPEJSKIE KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA STUDIA EUROPEJSKIE XXIII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO KIERUNEK/MAKROKIERUNEK: SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA XXIV. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego 249 XXV. KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH XXVI. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE XXVII. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA XXVIII. OPŁATY DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM STUDIA CZĘŚCIOWE

10 Wykaz opłat dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES 1.1. kierunek studiów: filologia nowogrecka (kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia nowogrecka) 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 3000 zł 600 zł 56 zł 1.2. kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska (kulturoznawstwo, specjalność: cywilizacja śródziemnomorska) 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 3000 zł 600 zł 56 zł 1.3. kierunek studiów: Artes Liberales 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 3000 zł 600 zł 10

11 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł II. WYDZIAŁ BIOLOGII 1.1. kierunek studiów: biologia 1) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych: powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych powtarzanie ostatniego cyklu pracowni dyplomowej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Regulaminu Studiów związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 2400 zł 800 zł 430 zł 430 zł 480 zł 800 zł 430 zł 800 zł 430 zł 1.2. kierunek studiów: biotechnologia 1) Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów opłata w trzech ratach łącznie, w tym: I 2) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych: powtarzanie roku studiów zł 3950 zł 3950 zł 7950 zł 2650 zł 2650 zł 2650 zł Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie 11

12 więcej jednak niż 2400 zł powtarzanie przedmiotu związanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych powtarzanie ostatniego cyklu pracowni dyplomowej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Regulaminu Studiów związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 800 zł 430 zł 430 zł 480 zł 800 zł 430 zł 800 zł 430 zł 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska 1) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych: powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych powtarzanie ostatniego cyklu pracowni dyplomowej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Regulaminu Studiów związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 2400 zł 800 zł 430 zł 430 zł 480 zł 800 zł 430 zł 800 zł 430 zł 1.4. kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem 1) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych: powtarzanie roku studiów 12 Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie

13 więcej jednak niż 2400 zł powtarzanie przedmiotu związanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych powtarzanie ostatniego cyklu pracowni dyplomowej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Regulaminu Studiów związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 800 zł 430 zł 430 zł 480 zł 800 zł 430 zł 800 zł 430 zł 1.5. kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) 1) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych: powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych powtarzanie ostatniego cyklu pracowni dyplomowej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Regulaminu Studiów związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 2400 zł 800 zł 430 zł 430 zł 480 zł 800 zł 430 zł 800 zł 430 zł III. WYDZIAŁ CHEMII 1.1. kierunek studiów: chemia 13

14 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia powtarzanie wykładu bez ćwiczeń Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2200 zł 450 zł 550 zł 150 zł 200 zł 250 zł 400 zł 75 zł 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów wykład 150 zł Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) 150 zł Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) 200 zł Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) 250 zł Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) 450 zł Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) 550 zł 3) Studia w języku obcym: Chemistry, full-time, second-cycle Studia są bezpłatne dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej 1.2. kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa (makrokierunek: energetyka i chemia jądrowa) 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów Suma opłat za powtarzanie wszystkich 14

15 powtarzanie roku studiów przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2200 zł powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego na Wydziale Chemii (10-30 godz.) 450 zł powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego na Wydziale Chemii (co najmniej 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (10 20 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (25 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (co najmniej 40 godz.) powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia powtarzanie wykładu bez ćwiczeń 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 550 zł 150 zł 200 zł 250 zł 400 zł 75 zł Regulaminu Studiów wykład na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) na Wydziale Chemii 150 zł 150 zł 200 zł 250 zł 450 zł 550 zł W pozostałym zakresie studenci kierunku/makrokierunku energetyka i chemia jądrowa wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Fizyki, czyli jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku/makrokierunku studiów. IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 1. INSTYTUT DZIENNIKARSTWA 1.1. kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1) Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia: opłata za II i III rok studiów zł

16 Studia niestacjonarne wieczorowe drugiego stopnia: opłata za II rok studiów Studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia: opłata za rok studiów Studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia: opłata za rok studiów 6000 zł 3000 zł 3000 zł 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia 16 suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok 95 zł

17 dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: dodatkowe zajęcia specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja prasowa specjalizacja dziennikarstwo multimedialne specjalizacja dziennikarstwo on-line Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 1 punkt ECTS 1140 zł 1200 zł 800 zł 95 zł 95 zł 95 zł 1.2. kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: dodatkowe zajęcia specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja prasowa suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł 95 zł 95 zł 1200 zł 800 zł 17

18 specjalizacja dziennikarstwo multimedialne specjalizacja dziennikarstwo on-line Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł 95 zł 95 zł 1.3. kierunek studiów: Journalism and Communication Studies (dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu) 1) Studia stacjonarne: Wysokość opłaty w EURO drugiego stopnia opłata za rok studiów obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej 3500 powtarzanie roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 3500 powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego / rocznego na studiach stacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 58 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 58 dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok 700 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 58 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 58 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS kierunek studiów: logistyka mediów 18

19 1) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za II i III rok studiów 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych pierwszego stopnia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 95 zł 1140 zł Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł 95 zł 1.5. kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 19

20 1) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych pierwszego stopnia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 95 zł 1140 zł Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł 95 zł 2. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH 2.1. kierunek studiów: politologia 20

21 1) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów drugiego stopnia opłata za rok studiów powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia 4600 zł 4800 zł 2400 zł 2400 zł zł 2800 zł 2800 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 4600 zł 4800 zł 2400 zł 2400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: powtarzanie roku studiów stacjonarnych Graduate Program in Political Science powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zł 2800 zł 2800 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (Graduate Program in Political Science) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 21

22 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 83 zł powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (Graduate Program in Political Science) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych pierwszego stopnia opłata za rok 920 zł dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych drugiego stopnia opłata za rok 1060 zł dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia Graduate Program in Political Science opłata za rok 600 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 83 zł punkt ECTS Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (Graduate Program in Political Science) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 50 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 83 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (Graduate Program in Political Science) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 dodatkowe zajęcia - specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia opłata za semestr: dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia opłata za semestr: 1000 zł dodatkowe zajęcia - specjalność (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (Graduate Program in Political Science) opłata za semestr: 250 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zł

23 zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Graduate Program in Political Science opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 50 4) Studia w języku obcym: Graduate Program in Political Science, studia stacjonarne drugiego stopnia politologia w języku angielskim: w EURO opłata za rok studiów obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 1) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów drugiego stopnia opłata za rok studiów powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia 5200 zł zł 2750 zł 4650 zł 4900 zł 2450 zł 2450 zł 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł 1400 zł 1400 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 5200 zł zł 2750 zł 23

24 powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia powtarzanie roku na specjalności Graduate Program in Security Studies powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 4650 zł 4900 zł 2450 zł 2450 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż: zł powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (specjalność Graduate Programme in Security Studies) opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 53 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 86 zł powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na specjalności Graduate Program in Security Studies opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 53 dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychwieczorowych pierwszego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych pierwszego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych drugiego stopnia opłata za rok 1040 zł 930 zł 1140 zł 24

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 98 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 446 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 4 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 177); zał. nr 1 i 2 do uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 177 UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 2 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 2 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok opłata wg liczby

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 Prorektor UW: M. Wąsowicz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Wydział Kierunek studiów, specjalność Profil Obszar kształcenia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne zaoczne wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka 1) Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia 2017/2018

Przewodnik dla kandydatów na studia 2017/2018 Przewodnik dla kandydatów na studia 207/208 Warszawa kampus główny UW Dzień Otwarty UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 22 kwietnia 207 r godz. 0:00-6:00 Przewodnik dla kandydatów na studia UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo