Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r."

Transkrypt

1 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 10, poz. 223); uchwały nr 547 Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. (Monitor UW z 2012 r., nr 6, poz. 177); uchwały nr 59 Senatu UW z dnia 20 lutego 2013 r. (Monitor UW z 2013 r., nr 2, poz. 29); uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 17 kwietnia 2013 r. (Monitor UW z 2013 r., nr 4, poz. 62); zał. do uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 17 kwietnia 2013 r.; uchwały nr 100 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. (Monitor UW z 2013 r., nr 5, poz. 96) oraz zał. do uchwały Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Uchwala się szczegółowe zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 W postępowaniu rekrutacyjnym na studia uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty kandydat może wykorzystywać w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w roku następnym. 3 Uchwała wchodzi w życie w z dniem podjęcia. Przewodnicząca Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

2 I. Wydział Artes Liberales 1.1 Kierunek studiów: filologia nowogrecka Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego (także jeśli jedna z nich nie została wymieniona poniżej). Dotyczy to następujących olimpiad: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Filozoficznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów decyduje zajęte miejsce na każdej z nich. Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości ( nowa matura ) kwalifikowani są wedle następujących zasad: a) Laureaci olimpiady szczebla centralnego z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego. b) Laureaci olimpiad językowych szczebla centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka obcego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego. c) Laureaci pozostałych olimpiad szczebla centralnego (Historycznej, Filozoficznej, Języka Łacińskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Astronomicznej, Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Nautologicznej, Informatycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Żywieniu, Turnieju Budowlanego, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. ) otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również: 2

3 1.2 Kierunek studiów: kulturoznawstwo - specjalność cywilizacja śródziemnomorska Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Filozoficznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej. Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów decyduje zajęte miejsce na każdej z nich. Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad: a) Laureaci olimpiady szczebla centralnego z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego. b) Laureaci pozostałych olimpiad szczebla centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów za olimpiadę. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również: 3

4 II. Wydział Biologii 1.1 Kierunek studiów: biologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; 1.2 Kierunek studiów: biotechnologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; 1.3 Kierunek studiów: biotechnologia 1.4 Kierunek studiów: ochrona środowiska LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, 4

5 Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; III. Wydział Chemii 1.1 Kierunek studiów: chemia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej. 1.2 Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej. IV. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1. Instytut Dziennikarstwa 1.1 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Profil kształcenia: praktyczny LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, 5

6 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Matematycznej. Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy). 1.2 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Profil kształcenia: praktyczny Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy, laureaci otrzymują również zwolnienie z połowy czesnego). 1.3 Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Dziennikarstwa nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zaoczne. 2. Instytut Europeistyki 2.1 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej (KUL), Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, 6

7 Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Filozoficznej, Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Zachodniopomorskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin), Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r., Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy). 2.2 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej Profil kształcenia: praktyczny 2.3 Kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 3. Instytut Nauk Politycznych 3.1 Kierunek studiów: politologia LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 7

8 Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (jeden indeks). 3.2 Kierunek studiów: politologia LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 3.3 Kierunek studiów: politologia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, 8

9 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 3.4 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Profil kształcenia: praktyczny LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (jeden indeks). 3.5 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Profil kształcenia: praktyczny LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; 9

10 Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; 3.6 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Informatycznej; Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; 10

11 4. Instytut Polityki Społecznej 4.1 Kierunek studiów: polityka społeczna Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk); Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka; LAUREAT: Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej; Konkursu im. biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy). 4.2 Kierunek studiów: polityka społeczna Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk); Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka; LAUREAT: Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 4.3 Kierunek studiów: polityka społeczna Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk); Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka; LAUREAT: Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 11

12 5. Instytut Stosunków Międzynarodowych 5.1 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora (Pułtusk); Zachodniopomorskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin), Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r., Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, LAUREAT: Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 5.2 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Instytut Stosunków Międzynarodowych nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia wieczorowe. 12

13 5.3 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Stosunków Międzynarodowych nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zaoczne. 5.4 Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) Studia w języku angielskim Instytut Stosunków Międzynarodowych nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w języku angielskim. V. Wydział Filozofii i Socjologii 1. Instytut Filozofii 1.1 Kierunek studiów: filozofia LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Filozoficznej; 1.2 Kierunek studiów: filozofia 1.3 Kierunek studiów: filozofia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 1.4 Kierunek studiów: Philosophy (Filozofia), specjalność: Philosophy of Being, Cognition and Value Studia w języku angielskim 13

14 LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Filozoficznej; Olimpijczycy przystępują do II etapu postępowania - rozmowy kwalifikacyjnej. 1.5 Kierunek studiów: Philosophy (Filozofia), specjalność: Philosophy of Being, Cognition and Value Studia w języku angielskim LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Filozoficznej; 1.6 Kierunek studiów: kognitywistyka LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej Olimpiady Informatycznej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej Olimpiady Biologicznej Olimpiady Filozoficznej (ulgi obowiązują począwszy od rekrutacji na rok akademicki ) 2. Instytut Socjologii 2.1 Kierunek studiów: socjologia LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; 14

15 FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej z historii. 2.2 Kierunek studiów: socjologia VI. Wydział Fizyki 1.1 Kierunek studiów: fizyka LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Matematycznej; LAUREACI pozostałych olimpiad przedmiotowych i tematycznych szczebla centalnego; LAUREACI polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują również: laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentów" w sekcji szkół ponadgimnazjalnych, zwycięzcy w sekcji szkół ponadgimnazjalnych konkursu "Fizyczne ścieżki", organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 1.2 Kierunek studiów: fizyka, specjalność nauczycielska Profil kształcenia: praktyczny LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Matematycznej; LAUREACI pozostałych olimpiad przedmiotowych i tematycznych szczebla centalnego; 15

16 LAUREACI polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują również: laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentów" w sekcji szkół ponadgimnazjalnych, zwycięzcy w sekcji szkół ponadgimnazjalnych konkursu "Fizyczne ścieżki", organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 1.3 Kierunek studiów: fizyka, studia indywidualne LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Matematycznej. 1.4 Kierunek studiów: astronomia LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Matematycznej; LAUREACI pozostałych olimpiad przedmiotowych i tematycznych szczebla centalnego; LAUREACI polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują również: laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentów" w sekcji szkół ponadgimnazjalnych, zwycięzcy w sekcji szkół ponadgimnazjalnych konkursu "Fizyczne ścieżki", organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. 1.5 Kierunek studiów: astronomia, studia indywidualne LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Matematycznej. 16

17 1.6 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie Profil kształcenia: praktyczny (dla specjalności optyka okularowa i optometria) ogólnoakademicki (dla pozostałych specjalności) LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują finaliści Olimpiad: Astronomicznej (OA), Chemicznej (OC), Biologicznej (OB), Fizycznej (OF), Informatycznej (OI), Matematycznej (OM), Wiedzy Technicznej (OWT), Wiedzy Ekologicznej (OWE). Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów odpowiednio z biologii (OB i OWE), chemii (OC), fizyki (OA, OF i OWT), matematyki (OM) i informatyki (OI). Liczba punktów za drugi przedmiot, brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje obliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują również kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby olimpiad: OA, OB, OC, OF, OI, OM, OWE i OWT. 1.7 Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej; Maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują finaliści Olimpiad: Astronomicznej (OA), Chemicznej (OC), Fizycznej (OF), Informatycznej (OI), Matematycznej (OM), Wiedzy Technicznej (OWT). Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów odpowiednio z chemii (OC), fizyki (OA, OF i OWT), matematyki (OM) i informatyki (OI). Liczba punktów za drugi przedmiot, brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje obliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby olimpiad: OA, OC, OF, OI, OM i OWT. 17

18 VII. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 1.1 Kierunek studiów: geografia LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; FINALIŚCI: Olimpiady Nautologicznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 1.2 Kierunek studiów: geografia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 1.3 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 18

19 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; FINALIŚCI: Olimpiady Nautologicznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 1.4 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) VIII. Wydział Geologii 1.1 Kierunek studiów: geologia i geologia stosowana (geologia studia licencjackie, geologia stosowana studia inżynierskie) Czas trwania: geologia - 3 lata; geologia stosowana 3,5 roku LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, laureaci krajowi Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej. IX. Wydział Historyczny 1. Instytut Archeologii 1.1 Kierunek studiów: archeologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki); LAUREAT: 19

20 1.2 Kierunek studiów: archeologia 1.3 Kierunek studiów: Archaeology (Archeologia) Studia w języku angielskim Instytut Archeologii nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunku Archeologia w języku angielskim. 2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 2.1 Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Chemiczna, Olimpiady Filozoficzna, Olimpiady Geograficzna, Olimpiady Fizyczna, Olimpiady Artystyczna, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Informatycznej. 3. Instytut Historii Sztuki 3.1 Kierunek studiów: historia sztuki Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) szczebla centralnego, 20

21 3.2 Kierunek studiów: historia sztuki Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 4. Instytut Historyczny 4.1 Kierunek studiów: historia LAUREACI I FINALIŚCI: Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z dodatkowego przedmiotu obowiązkowego (historia) otrzymują: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r., Konkursu Historia i kultura Żydów polskich, Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z obowiązkowego języka obcego uzyskują LAUREACI I FINALIŚCI olimpiad językowych (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego). 4.2 Kierunek studiów: historia Instytut Historyczny nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia wieczorowe. 4.3 Kierunek studiów: historia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Instytut Historyczny nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zaoczne. 5. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 5.1 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 21

22 LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Filozoficznej. 5.2 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 6. Instytut Muzykologii 6.1 Kierunek studiów: muzykologia LAUREACI i FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej (sekcji muzyki); 6.2 Kierunek studiów: muzykologia X. Wydział Lingwistyki Stosowanej 1. Instytut Lingwistyki Stosowanej 1.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, 22

23 Olimpiada Języka Hiszpańskiego z języka hiszpańskiego. 2. Instytut Rusycystyki 2.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska Olimpiady Języka Rosyjskiego szczebla centralnego; LAUREACI 3. Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej 3.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie języków obcych (wybór specjalności następuje po ukończeniu I roku studiów) LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego. 3.2 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; nauczanie języków obcych (wybór specjalności następuje po ukończeniu I roku studiów) 4. Katedra Białorutenistyki 4.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 23

24 Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17.IX.1939 r.. FINALIŚCI ww. olimpiad szczebla centralnego z języka polskiego. 5. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej 5.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej, 5.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 5.3 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 24

25 6. Katedra Ukrainistyki 6.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. XI. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1.1 Kierunek studiów: matematyka LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Geograficznej Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 25

26 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r., Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Teologii Katolickiej, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Astronomicznej Olimpiady Fizycznej; 1.2 Kierunek studiów: informatyka LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Fizycznej; 1.3 Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Informatycznej Olimpiady Matematycznej; Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z podanego przedmiotu otrzymują: FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Astronomicznej (OA), Olimpiady Chemicznej (OC), Olimpiady Biologicznej (OB), Olimpiady Fizycznej (OF), Olimpiady Informatycznej (OI), Olimpiady Matematycznej (OM), Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE). Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów odpowiednio z biologii (OB i OWE), chemii (OC), fizyki (OA i OF) lub matematyki (OI i OM). Liczba punktów za pozostałe przedmioty, brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje wyliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego. 26

27 Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby olimpiad, przy czym muszą to być OM lub OI oraz jedna z Olimpiad: OC, OA, OF, OB. lub OWE. XII. Wydział Nauk Ekonomicznych 1.1 Kierunek studiów: ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego; FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Fizycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki. 1.2 Kierunek studiów: ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria 1.3 Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 27

28 LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego; FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Fizycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki. 1.4 Kierunek studiów: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEMat) LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej; polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego; FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Fizycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki. 1.5 Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting (finanse, inwestycje i rachunkowość), specjalność: Finance and International Investment Studia w języku angielskim LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej; LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, 28

29 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego; FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Matematycznej z matematyki, Olimpiady Fizycznej z matematyki, Olimpiady Informatycznej z matematyki. XIII. Wydział Neofilologii 1. Instytut Anglistyki 1.1 Kierunek studiów: filologia angielska LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego; 1.2 Kierunek studiów: filologia angielska 2. Instytut Germanistyki 2.1 Kierunek studiów: germanistyka LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. 3. Instytut Romanistyki 3.1 Kierunek studiów: filologia romańska Grupa z francuskim zaawansowanym LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Francuskiego; 29

30 Grupa z francuskim od podstaw LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej; 4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 4.1 Kierunek studiów: iberystyka LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Polskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego; Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z podanego przedmiotu otrzymują FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Polskiego z języka polskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego. 4.2 Kierunek studiów: iberystyka 5. Katedra Hungarystyki 5.1 Kierunek studiów: filologia ugrofińska, specjalności: filologia ugrofińska język węgierski; filologia ugrofińska język fiński Czas trwania: 4 lata 30

31 LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Filozoficznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; LAUREACI I FINALIŚCI: 5.2 Kierunek studiów: filologia ugrofińska, specjalności: filologia ugrofińska język węgierski Czas trwania: 4 lata 6. Katedra Italianistyki 6.1 Kierunek studiów: filologia włoska LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 6.2 Kierunek studiów: filologia włoska 7. Studia filologiczno-kulturoznawcze 7.1 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Czas trwania: 4 lata LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, 31

32 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego. 7.2 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Czas trwania: 4 lata XIV. Wydział Orientalistyczny 1.1 Kierunek studiów: orientalistyka, afrykanistyka LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.2 Kierunek studiów: orientalistyka, arabistyka LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.3 Kierunek studiów: orientalistyka, arabistyka 32

33 1.4 Kierunek studiów: orientalistyka, kultura Wschodu Starożytnego LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.5 Kierunek studiów: orientalistyka, hebraistyka LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.6 Kierunek studiów: orientalistyka, indologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.7 Kierunek studiów: orientalistyka, iranistyka 33

34 LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.8 Kierunek studiów: orientalistyka, japonistyka LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego. 1.9 Kierunek studiów: orientalistyka, japonistyka 1.10 Kierunek studiów: orientalistyka, koreanistyka LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego Kierunek studiów: orientalistyka, mongolistyka i tybetologia 34

35 LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego Kierunek studiów: orientalistyka, sinologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego Kierunek studiów: orientalistyka, sinologia 1.14 Kierunek studiów: orientalistyka, turkologia LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego Kierunek studiów: kulturoznawstwo Azji i Afryki, specjalność: stosunki międzykulturowe 35

36 polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego Kierunek studiów: studia wschodnie LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej - z historii, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - z wiedzy o społeczeństwie, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej - z wiedzy o społeczeństwie. XV. Wydział Pedagogiczny 1.1 Kierunek studiów: andragogika specjalność: organizacja edukacji dorosłych; pedagogika społeczno-wychowawcza specjalności: animacja społeczno-kulturalna; pedagog szkolny, doradca edukacyjnozawodowy; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika małego dziecka specjalności: edukacja i opieka nad małym dzieckiem; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie) pedagogika specjalna i edukacja społeczna specjalności: pedagogika włączająca (studia nauczycielskie); terapia i wspomaganie rozwoju; edukacja dla rozwoju społecznego Profil kształcenia: praktyczny LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego z języka angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego z języka obcego nowożytnego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z języka obcego nowożytnego, 36

37 Olimpiady Języka Rosyjskiego z języka obcego nowożytnego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka obcego nowożytnego, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej z historii, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z wiedzy o społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - z wiedzy o społeczeństwie, Olimpiady Biologicznej z biologii, Olimpiady Geograficznej - z geografii, Olimpiady Filozoficznej - z filozofii, Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) - z historii sztuki, Olimpiady Matematycznej z matematyki. 1.2 Kierunek studiów: andragogika specjalność: organizacja edukacji dorosłych; pedagogika społeczno-wychowawcza specjalności: animacja społeczno-kulturalna; pedagog szkolny, doradca edukacyjnozawodowy; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, pedagogika małego dziecka specjalności: edukacja i opieka nad małym dzieckiem; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia nauczycielskie) pedagogika specjalna i edukacja społeczna specjalności: pedagogika włączająca (studia nauczycielskie); terapia i wspomaganie rozwoju; edukacja dla rozwoju społecznego Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) XVI. Wydział Polonistyki 1. Instytut Filologii Klasycznej 1.1 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność: filologia klasyczna LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki oraz sekcja plastyki), Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej, 37

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 344 UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r. (Monitor UW z 2018 r., poz. 344); zał. nr 1 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2018 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 177 UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 177); zał. nr 1 i 2 do uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 72 UCHWAŁA NR 207 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja

Bardziej szczegółowo

Wydział "Artes Liberales" Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu

Wydział Artes Liberales Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu Uniwersytet Warszawski Studia stacjonarne Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy) wg.stanu na dzień 30 listopada 2016 roku (dane ze sprawozdania GUS S-10). Studia pierwszego stopnia i jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 UCHWAŁA NR 452 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r.

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r. przyjętych przyjętych przyjętych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Fizyki Informatyka 114 94 100 7 30 Matematyka 79 62 130 Suma 193 156 230 7 0 30 0 0 0 Astronomia 4 2 35 Fizyka 61 17

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 139 UCHWAŁA NR 422 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 446 Senatu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 499 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 28. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 11 maja 2015 r.

Uchwała nr 499 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 28. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 11 maja 2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 234 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018 r. Uchwała nr 499 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 28. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016 2020 w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r.

Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. Uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REKTOR. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

REKTOR. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński OBWIESZCZENIE Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2009-2011. Lp.

Bardziej szczegółowo

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureaci lub finaliści. kierunek/ specjalność studiów Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2009-2011. Lp. Nazwa olimpiady Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 630 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 37 roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 16 maja 2016 r.

Uchwała nr 630 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 37 roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 16 maja 2016 r. Tekst jednolity ze zm. z dnia 17 września 2018 r. (uchwała nr 275 Senatu UŁ) Uchwała nr 630 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 37 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 16 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJ

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJ Załącznik nr 2 UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA w latach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Lp. Nazwa olimpiady Kierunek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Załącznik nr 4 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 4 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów. kulturoznawstwo L+F el.c.

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów. kulturoznawstwo L+F el.c. Załącznik nr 3 UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, KONKURSÓW I TURNIEJÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA w latach 2003/2004 2004/2005 2005/2006 L.p. Nazwa olimpiady Kierunek

Bardziej szczegółowo

Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2018 r. Poz. 91 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r.

Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r. Uchwała nr 7/V/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH... 10 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... 10 1.1. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA...

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W OLSZTYNIE W LATACH 2009-2011 LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO ( z Uchwały Nr 299 Senatu UWM w Olsztynie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Poz. 521 UCHWAŁA 798/I/2 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 521 UCHWAŁA 798/I/2 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 21 grudnia 2018 r. M O N I T O R KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Poz. 521 UCHWAŁA 798/I/2 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania

Bardziej szczegółowo

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane);

2. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS, wydrukowane ze strony IRK i podpisane); REKRUTACJA A1. Wymagania stawiane kandydatom A1. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty) Wymagane dokumenty 1. Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony IRK i podpisane); 2. Podanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor. dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Rektor. dr hab. Marcin Pałys, prof. UW UCHWAŁA NR 3 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 08 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, KONKURSÓW I TURNIEJÓW 2008/2009

UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, KONKURSÓW I TURNIEJÓW 2008/2009 Załącznik nr 3 UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, KONKURSÓW I TURNIEJÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA w latach 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Lp. Nazwa olimpiady Kierunek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Załącznik nr 2 do uchwały nr 325 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich:

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich: Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność

Kierunek studiów/specjalność p. Nazwa olimpiady 1. Artystyczna 2. Astronomiczna 3. Biologiczna Kierunek studiów/specjalność Filozofia Filozofia specjalność etyka Filozofia specjalność komunikacja społeczna Filozofia specjalność życie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 maja 2008 r.

Uchwała Nr 37/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 maja 2008 r. Uchwała Nr 37/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 31/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr 31/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 31/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 laureatów oraz finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich:

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich: Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 98 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 125 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 5 Senatu UW z dnia 6 kwietnia 07 r. (Monitor UW z 07 r., poz. 53); zał. do uchwały nr 5 Senatu UW z dnia 6 kwietnia 07 r.; uchwały nr 4 Senatu UW

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 281 UCHWAŁA NR 87/2018 SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Wydział Artes Liberales Kierunek studiów: filologia nowogrecka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia...

SPIS TREŚCI. I. Wydział Artes Liberales Kierunek studiów: filologia nowogrecka Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 237 ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Kierunek studiów: Filologia, nowogrecka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 2 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRALNEGO Załącznik UPRAWNIENIA AUREATÓW I FINAISTÓW OIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH STOPNIA CENTRANEGO ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2007/2008 2009/2010 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 1/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 2 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 129/2013/2014. z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 129/2013/2014. z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 129/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Załącznik nr 2 UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Załącznik nr 2 UPRAWNIENIA AUREATÓW I FINAISTÓW OIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2006/2007 2008/2009 Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo