SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII kierunek studiów: biologia kierunek studiów: biotechnologia kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT DZIENNIKARSTWA kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: politologia, specjalność: polityka społeczna kierunek studiów: polityka społeczna kierunek studiów: nauki o rodzinie KATEDRA EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe IV. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia V. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH kierunek studiów: geografia kierunek studiów: gospodarka przestrzenna VI. WYDZIAŁ GEOLOGII kierunek studiów: geologia VII. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia... 31

2 3. INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia VIII. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: nauczycielska kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: nauczycielska i tłumaczeniowa kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: tłumaczeniowa INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia rosyjska KATEDRA JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH kierunek studiów: filologia, specjalność: tłumaczenie specjalistyczne KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia białoruska KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia ukraińska MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE kierunek studiów: europeistyka, specjalność: europeistyka wschodniosłowiańska IX. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI kierunek studiów: informatyka kierunek studiów: matematyka makrokierunek: bioinformatyka i biologia systemów X. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH kierunek studiów: ekonomia kierunek studiów: finanse i rachunkowość/finanse i bankowość kierunek studiów: informatyka i ekonometria XI. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: Studia filologiczno-kulturoznawcze Europy Zachodniej INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia angielska

3 3. INSTYTUT GERMANISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia germańska INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia romańska INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia węgierska kierunek studiów: filologia, specjalność: ugrofinistyka, specjalizacja: fińska kierunek studiów: filologia, specjalność: ugrofinistyka, specjalizacja: węgierska KATEDRA ITALIANISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia włoska MAKROKIERUNEK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY makrokierunek Filologiczno-kulturoznawczy XII. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: afrykanistyka oraz orientalistyka, specjalność: afrykanistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: arabistyka oraz orientalistyka, specjalność: arabistyka kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: kultura wschodu staroŝytnego asyriologia i hetytologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, kultura wschodu staroŝytnego egiptologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: hebraistyka oraz orientalistyka, specjalność: hebraistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: indologia oraz orientalistyka, specjalność: indologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: iranistyka oraz orientalistyka, specjalność: iranistyka kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: koreanistyka oraz orientalistyka, specjalność: koreanistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: mongolistyka oraz orientalistyka, specjalność: mongolistyka i tybetologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: turkologia oraz orientalistyka, specjalność: turkologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: sinologia oraz orientalistyka, specjalność: sinologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: specjalistyczne studia wschodnie kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: stosunki międzykulturowe XIII. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY kierunek studiów: pedagogika XIV. WYDZIAŁ POLONISTYKI kierunek studiów: filologia polska INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia klasyczna INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo, wiedza o kulturze

4 4. KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: bałtystyka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: slawistyka zachodnia i południowa XV. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek studiów: prawo kierunek studiów: administracja XVI. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII kierunek studiów: psychologia kierunek studiów: psychologia Studia Psychologiczne w Języku Angielskim (Psychology Studies in English) XVII. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek: praca socjalna kierunek studiów: politologia, specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia, specjalność: stosowane nauki społeczne XVIII. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA kierunek studiów: zarządzanie kierunek studiów: finanse i rachunkowość XIX. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: Ameryka Łacińska XX. INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia nowogrecka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: cywilizacja śródziemnomorska XXI. CENTRUM EUROPEJSKIE kierunek studiów: europeistyka kierunek studiów: stosunki międzynarodowe, specjalność: integracja europejska XXII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO makrokierunek: samorząd terytorialny i polityka regionalna

5 XXIII. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka niemieckiego CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ dodatkowa specjalność XXIV. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH kierunek studiów: studia międzykierunkowe XXV. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH kierunek studiów: studia międzykierunkowe XXVI. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA kierunek studiów: ochrona środowiska XXVII. OPŁATY DODATKOWE

6 2) 3) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I powtarzanie roku studiów I. WYDZIAŁ BIOLOGII 1.1. kierunek studiów: biologia powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I 1.2. kierunek studiów: biotechnologia 7000 zł zł Suma opłat za kaŝdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niŝ zł 7000 zł zł

7 2) 3) powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska Studia niestacjonarne wieczorowe: Suma opłat za kaŝdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niŝ zł pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I 2) powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* 3) powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 7000 zł zł Suma opłat za kaŝdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niŝ zł 7

8 2) powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów II. WYDZIAŁ CHEMII 1.1. kierunek studiów: chemia powtarzanie w całości laboratorium (semestralnego/rocznego) powtarzanie proseminarium (semestralnego/rocznego) powtarzanie ćwiczeń rachunkowych (semestralnych/rocznych) ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny/roczny powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 1. INSTYTUT DZIENNIKARSTWA 1.1. kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II drugiego stopnia opłata za semestr na I roku studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II jednolite magisterskie opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niŝ 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niŝ zł 4000 zł zł 4000 zł zł 3850 zł 3450 zł 3850 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 8

9 2) Studia niestacjonarne zaoczne: drugiego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II jednolite magisterskie opłata za semestr studiów - opłata za realizację zajęć w trybie indywidualnym bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów na II roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów na III roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych magisterskich bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II 4000 zł zł zł zł 4000 zł zł 3850 zł 3450 zł 3850 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 3850 zł 3450 zł 3850 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 4000 zł zł 9

10 3) powtarzanie semestru studiów na studiach niestacjonarnych zaocznych jednolitych magisterskich bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja fotograficzna specjalizacja public relations i marketing medialny specjalizacja prasowa specjalizacja reportaŝ multimedialny specjalizacja redagowanie magazynów kolorowych specjalizacja agencyjna specjalizacja dziennikarstwo on-line 2. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH 2.1. kierunek studiów: politologia zł zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 1 1 Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów 3000 zł 10

11 2) I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II jednolite magisterskie opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II jednolite magisterskie opłata za semestr studiów I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych magisterskich I zł 3350 zł zł 3000 zł 3350 zł zł 3000 zł zł 3350 zł 11

12 3) II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych - zaocznych jednolitych magisterskich I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalność na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr dodatkowa specjalizacja na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr zł 3000 zł 3350 zł zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 12

13 4) Studia w języku obcym - studia niestacjonarne wieczorowe drugiego stopnia w języku angielskim opłata za semestr na I roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1750 studenci spoza Unii Europejskiej 2150 opłata za semestr na II roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1600 studenci spoza Unii Europejskiej 2125 Studia w języku obcym - studia niestacjonarne wieczorowe drugiego stopnia w języku rosyjskim opłata za semestr na I roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1750 studenci spoza Unii Europejskiej 2150 opłata za semestr na II roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1600 studenci spoza Unii Europejskiej kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów 3000 zł zł 13

14 2) I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych 900 zł 900 zł 900 zł zł 3000 zł 3350 zł 1250 zł 3000 zł zł 900 zł 900 zł 900 zł zł 3000 zł 3350 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 14

15 3) róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 2) 3) 3. INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.1. kierunek studiów: politologia, specjalność: polityka społeczna Studia niestacjonarne zaoczne: jednolite magisterskie opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych jednolitych magisterskich bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych zł zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 15

16 róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 3.2. kierunek studiów: polityka społeczna Studia niestacjonarne wieczorowe : pierwszego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II Studia niestacjonarne zaoczne: zł 650 zł 650 zł 650 zł zł 650 zł 650 zł 650 zł pierwszego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II 2) powtarzanie semestru studiów stacjonarnych zł zł zł 575zł 575 zł 575 zł 1250 zł 16

17 3) powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia: bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia: bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia: bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia: bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych - 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych - 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zł 650 zł 650 zł 650 zł zł 650 zł 650 zł 650 zł zł zł zł 575zł 575 zł 575 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 17

18 2) 3) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II 3.3. kierunek studiów: nauki o rodzinie powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot 2000 zł 1900 zł 2000 zł 1250 zł 2000 zł 1900 zł 2000 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 18

19 Tytuł opłaty rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka pierwszego stopnia opłata za semestr na I roku studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II pierwszego stopnia opłata za semestr na II i III roku studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II jednolite magisterskie opłata za semestr studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II Studia niestacjonarne zaoczne: drugiego stopnia opłata za semestr na I roku studiów bez bonifikaty z bonifikatą opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów na II roku studiów bez bonifikaty z bonifikatą I II 2950 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 2950 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 2950 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 19

20 2) 3) powtarzanie semestru studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych magisterskich: bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia bez bonifikaty z bonifikatą I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych róŝnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłoŝenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych jednolitych magisterskich opłata za semestr dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych drugiego stopnia opłata za semestr 1250 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 3350 zł 3000 zł 3350 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 20

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II BIBLIOTEKI W INTERNECIE Polskie katalogi centralne 1. FIDES Federacja Bibliotek Kościelnych http://www.fides.org.pl/ 2. KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/karo/ 3. NUKAT Narodowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) S t r o n a 1 Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) Semestr 1 Moduł historyczno metodologiczny Historia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo