Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r."

Transkrypt

1 Poz. 97 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 3 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 218) zarządza się, co następuje: Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018 świadczone studentom polskim i cudzoziemcom studiującym na zasadach obowiązujących obywateli polskich w wysokości określonej w załącznikach do zarządzenia nr Wysokość opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się, określana jest w trybie indywidualnym dla każdego wnioskodawcy na podstawie 10 uchwały nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r. poz. 108). 2. Wysokość parametru d w roku akademickim 2017/2018 wynosi 0, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. Rektor UW: M. Pałys

2 Wykaz opłat dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich Spis treści Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA KIERUNEK STUDIÓW: KULTUROZNAWSTWO CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA KIERUNEK STUDIÓW: ARTES LIBERALES KIERUNEK STUDIÓW: ANTROPOZOOLOGIA... 9 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ II. WYDZIAŁ BIOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ III. WYDZIAŁ CHEMII KIERUNEK STUDIÓW: CHEMIA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE KIERUNEK STUDIÓW: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA (MAKROKIERUNEK: ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo kierunek studiów: Journalism and Information Studies (pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach (studia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia, pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia Philosophy (filozofia), specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy kierunek studiów: bioetyka kierunek studiów: kognitywistyka INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem

3 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ VI. WYDZIAŁ FIZYKI KIERUNEK STUDIÓW: FIZYKA KIERUNEK STUDIÓW: ASTRONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR KIERUNEK STUDIÓW: GEOFIZYKA W GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ VII. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH KIERUNEK STUDIÓW: GEOGRAFIA KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ VIII. WYDZIAŁ GEOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (POD WARUNKIEM ZATWIERDZENIA PRZEZ SENAT UW) KIERUNEK STUDIÓW: GEOLOGIA STOSOWANA KIERUNEK STUDIÓW: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW) Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ IX. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia kierunek studiów: historia i kultura Żydów INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ X. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana, specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa specjalność: tłumaczeniowa INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ kierunek studiów: lingwistyka stosowana INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI

4 4.1. kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska oraz kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA KIERUNEK STUDIÓW: MATEMATYKA KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE KIERUNEK STUDIÓW: BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XII. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA KIERUNEK STUDIÓW: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA I EKONOMETRIA KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XIII. WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka integracja europejska (studia niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) kierunek studiów: europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: studia euroazjatyckie INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: polityka społeczna kierunek studiów: nauki o rodzinie kierunek studiów: organizowanie rynku pracy INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe perspektywa europejska) Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/

5 XIV. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia angielska INSTYTUT GERMANISTYKI kierunek studiów: germanistyka INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia romańska INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: iberystyka kierunek studiów: filologia iberyjska KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia ugrofińska KATEDRA ITALIANISTYKI kierunek studiów: filologia włoska STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XV. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: AFRYKANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: ARABISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO ASYRIOLOGIA I HETYTOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO EGIPTOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: HEBRAISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: INDOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: IRANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: JAPONISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: KOREANISTYKA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: TURKOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: ORIENTALISTYKA, SPECJALNOŚĆ: SINOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA WSCHODNIE Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XVI. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA KIERUNEK STUDIÓW: GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XVII. WYDZIAŁ POLONISTYKI KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA POLSKA INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo wiedza o kulturze

6 5. KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia bałtycka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: slawistyka Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XVIII. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA KIERUNEK STUDIÓW: PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ KIERUNEK STUDIÓW: HUMANITARIAN ACTION (POMOC HUMANITARNA) Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XIX. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGY (KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA STUDIA PSYCHOLOGICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM) (WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY) KIERUNEK STUDIÓW: KOGNITYWISTYKA Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XX. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek: praca socjalna kierunek: kryminologia INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna Załącznik nr 21 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXI. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA kierunek studiów: zarządzanie kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXII. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Załącznik nr 23 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/

7 XXIII. CENTRUM EUROPEJSKIE KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA STUDIA EUROPEJSKIE Załącznik nr 24 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXIV. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO KIERUNEK: SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA Załącznik nr 25 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXV. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: nauczanie języków obcych, specjalność: nauczanie języka niemieckiego Załącznik nr 26 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXVI. KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 27 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXVII. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH KIERUNEK STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 28 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXVIII. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA Załącznik nr 29 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXIX. INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO INŻYNIERIA OBLICZENIOWA Załącznik nr 30 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXX. CENTRUM NAUK SĄDOWYCH KIERUNEK STUDIÓW: KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE Załącznik nr 31 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/ XXXI. OPŁATY DODATKOWE

8 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES 1.1. kierunek studiów: filologia nowogrecka 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 1.2. kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc 8

9 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł 56 zł 1.3. kierunek studiów: Artes Liberales 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł Lp kierunek studiów: antropozoologia Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie seminarium dyplomowego dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Wysokość opłaty niż 3000 zł 450 zł 600 zł 900 zł 600 zł 60 zł za miesiąc 9

10 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 30 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 56 zł 10

11 II. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ BIOLOGII 1.1. kierunek studiów: biologia 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Suma opłat za niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 1.2. kierunek studiów: biotechnologia 1) Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia: opłata za rok studiów I opłata w trzech ratach łącznie, w tym: I II 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia zł 3950 zł 3950 zł 7950 zł 2650 zł 2650 zł 2650 zł Suma opłat za niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 11

12 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie pracowni magisterskiej/licencjackiej w wymiarze roku powtarzanie ostatniego cyklu pracowni magisterskiej/licencjackiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Suma opłat za niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 1.4. kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (45 godz.) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (90 godz.) powtarzanie pracowni licencjackiej/magisterskiej w wymiarze roku powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia Suma opłat za niż 2400 zł 430 zł 800 zł 750 zł 40 zł za miesiąc 12

13 III. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ CHEMII 1.1. kierunek studiów: chemia, zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni inżynierskiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr powtarzanie wykładu bez ćwiczeń 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2200 zł 450 zł 550 zł 150 zł 200 zł 250 zł 400 zł 75 zł Regulaminu Studiów wykład Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) 3) Studia w języku obcym: Chemistry, full-time, second-cycle 150 zł 150 zł 200 zł 250 zł 450 zł 550 zł Studia są bezpłatne dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej 13

14 1.2. kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa (makrokierunek: energetyka i chemia jądrowa) 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2200 zł powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego na Wydziale Chemii (10-30 godz.) 450 zł powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego na Wydziale Chemii (co najmniej 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (10 20 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (25 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych na Wydziale Chemii (co najmniej 40 godz.) powtarzanie ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu pracowni licencjackiej/pracowni magisterskiej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr powtarzanie wykładu bez ćwiczeń 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 550 zł 150 zł 200 zł 250 zł 400 zł 75 zł Regulaminu Studiów wykład na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (10-20 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (25-35 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów proseminarium/ćwiczenia rachunkowe (co najmniej 40 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów laboratorium (10-30 godz.) na Wydziale Chemii Regulaminu Studiów laboratorium (co najmniej 35 godz.) na Wydziale Chemii 150 zł 150 zł 200 zł 250 zł 450 zł 550 zł W pozostałym zakresie studenci kierunku/makrokierunku energetyka i chemia jądrowa wnoszą opłaty za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z wysokością określoną przez Wydział Fizyki, czyli jednostkę partycypującą w studiach prowadzonych na kierunku/makrokierunku studiów. 14

15 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 IV. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII 1.1. kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1) Studia niestacjonarne-zaoczne: drugiego stopnia opłata za rok studiów I 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia I powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: dodatkowe zajęcia specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja prasowa specjalizacja dziennikarstwo multimedialne specjalizacja dziennikarstwo on-line zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 95 zł 95 zł 1140 zł 1200 zł 800 zł

16 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych-zaocznych drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 1 punkt ECTS 95 zł 95 zł 95 zł 1.2. kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo (studia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia, pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1) Studia niestacjonarne zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów I 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia I powtarzanie roku studiów niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia I powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: niż: zł 1400 zł 1400 zł niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 95 zł 95 zł 1140 zł 16

17 dodatkowe zajęcia specjalizacja (zgodnie z Regulaminem Studiów definiującym w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów limit zajęć ponadplanowych, opłatę można pobrać jeśli student określi, że chce skorzystać z dodatkowych zajęć, za odpłatnością, mimo, że nie przekroczył limitu zajęć ponadplanowych) opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja prasowa specjalizacja analityk mediów specjalizacja dziennikarstwo multimedialne specjalizacja dziennikarstwo on-line Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-zaocznych pierwszego stopnia opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 1.3. kierunek studiów: Journalism and Information Studies (pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1200 zł 800 zł 800 zł L.p. Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 1) Studia stacjonarne pierwszego stopnia opłata za rok studiów 95 zł 95 zł 95 zł 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 3500 euro niż: 3500 euro powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 59 euro powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru/roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 59 euro 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 1000 euro 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studia stacjonarnych pierwszego stopnia opłata wg. liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu - 1 punkt ECTS 59 euro 59 euro 17

18 1.4. kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach (studia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia, pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UW) 1) Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok studiów I 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia I powtarzanie roku studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego i drugiego stopnia I powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego/rocznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnychzaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł niż: zł 1400 zł 1400 zł niż: 5700 zł 6000 zł 3000 zł 3000 zł 95 zł 95 zł 1140 zł Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 95 zł 18

19 1.5. kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Lp. Tytuł opłaty rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 1) Studia niestacjonarne zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za rok studiów I 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych powtarzanie roku studiów niestacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata wg liczby [punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru / roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach stacjonarnych opłata za miesiąc dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia niestacjonarnych-zaocznych pierwszego i drugiego stopnia opłata za miesiąc 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: 3200 zł 3200 zł 1600 zł 1600 zł więcej jednak niż 1000 zł więcej jednak niż 1200 zł 95 zł 95 zł 20 zł 24 zł Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS 95 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS 95 zł 19

20 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 V. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 1. INSTYTUT FILOZOFII 1.1. kierunek studiów: filozofia 1) Studia niestacjonarne - zaoczne: pierwszego stopnia opłata za rok studiów I opłata w ośmiu ratach łącznie, w tym: I II IV rata V rata V VI VII drugiego stopnia opłata za rok studiów I opłata w ośmiu ratach łącznie, w tym: I II IV rata V rata V VI VII 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów stacjonarnych powtarzanie roku studiów niestacjonarnych 4000 zł 4200 zł 2100 zł 2100 zł 4400 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 3400 zł 3600 zł 1800 zł 1800 zł 3800 zł 475 zł 475 zł 475 zł 475 zł 475 zł 475 zł 475 zł 475 zł niż 4 niż opłata 20

21 powtarzanie w całości przedmiotu opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS powtarzanie dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: jednorazowa za dany rok studiów 75 zł 75 zł 680 zł Regulaminu Studiów opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS 75 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata według liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS 75 zł 1.2. Philosophy (filozofia), specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów powtarzanie w całości przedmiotu opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr niż 2250 zł 75 zł 75 zł 340 zł 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 75 zł zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 75 zł 1.3. kierunek studiów: bioetyka 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów 21

22 powtarzanie w całości przedmiotu opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok niż 4 75 zł 75 zł 680 zł 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 punkt ECTS 75 zł 75 zł 1.4. kierunek studiów: kognitywistyka 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru albo roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu na studiach stacjonarnych opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi 1 ECTS powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru lub roku opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi 1 ECTS powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za semestr powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok niż 4 75 zł 75 zł 340 zł 680 zł 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w 2 pkt 13 Regulaminu Studiów opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu 1 ECTS 75 zł 75 zł 22

23 2. INSTYTUT SOCJOLOGII 2.1. kierunek studiów: socjologia 1) Studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia: opłata za rok studiów I opłata w dziesięciu ratach łącznie, w tym: I II IV rata V rata V VI VII IX rata X rata 2) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia powtarzanie roku studiów drugiego stopnia powtarzanie w całości przedmiotu na studiach pierwszego stopnia powtarzanie w całości przedmiotu na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach pierwszego stopnia powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (I rok studiów) powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (II rok studiów) 5200 zł zł 2750 zł zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł Suma opłat za niż 2100 zł Suma opłat za niż 2520 zł Suma punktów ECTS* pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS (*opłata za jeden wyższa niż 9 pkt ECTS) Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 23

24 powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok 3) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach pierwszego stopnia zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach drugiego stopnia Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 50 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 2.2. kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie roku studiów powtarzanie w całości przedmiotu powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok 2) Zajęcia nieobjęte planem studiów: zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył więcej niż 2520 zł Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS Suma punktów ECTS pomnożona przez 60 zł za 1 pkt ECTS 24

25 VI. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ FIZYKI 1.1. kierunek studiów: fizyka 1) Powtarzanie zajęć: powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów pierwszego stopnia powtarzanie roku studiów drugiego stopnia powtarzanie laboratorium fizycznego (do 15 godz.) powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 15 do 30 godz.) powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 30 do 45 godz.) powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 45 do 60 godz.) powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 60 do 75 godz.) powtarzanie laboratorium fizycznego (powyżej 75 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (do 15 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 15 do 30 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 30 do 45 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 45 do 60 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 60 do 75 godz.) powtarzanie laboratorium biofizycznego, chemicznego, biochemicznego (powyżej 75 godz.) powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach pierwszego stopnia (stawka za 30 godz.) powtarzanie ćwiczeń/warsztatów/proseminarium na studiach drugiego stopnia (stawka za 30 godz.) powtarzanie wykładu bez ćwiczeń powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (do 15 godz. ćwiczeń) powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 15 do 30 godz. ćwiczeń) powtarzanie przedmiotu składającego się z wykładu oraz ćwiczeń (powyżej 30 do 45 godz. ćwiczeń) Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie niż 2200 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie niż 2 75 zł 150 zł 225 zł 375 zł 450 zł 100 zł 200 zł 400 zł 600 zł 75 zł 100 zł 100 zł 100 zł 130 zł 170 zł 25

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 98 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH... 10 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... 10 1.1. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka

1) III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora UW z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 380 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 20 maja 2015 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 380 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 446 Senatu

Bardziej szczegółowo

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. Poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 584 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 016 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 4 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 22 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 4 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 177); zał. nr 1 i 2 do uchwały nr 140 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 177 UCHWAŁA NR 140 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r. (Monitor UW z 2016 r., poz. 231); zał. nr 2 do uchwały nr 585 Senatu UW z dnia 18 maja 2016 r.; uchwały nr 43

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 21 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 176); zał. nr 2 do uchwały nr 139 Senatu UW z dnia 24 maja 2017 r.; uchwały nr 254

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 19 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia opłata za rok opłata wg liczby

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2017/2018 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 Prorektor UW: M. Wąsowicz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Rektora

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Biologii Forma** stacjonarne Stopień** pierwszy i drugi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka 1) Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo