Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Działając na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) stanowi się, co następuje: 1 1. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego dostosowuje programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 2. Programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach: 1) biochemia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 2) biochemia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 3) biofizyka molekularna i komórkowa pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 4) biofizyka molekularna i komórkowa drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 5) bioinformatyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 6) bioinformatyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 7) biotechnologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 8) biotechnologia molekularna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 9) Molecular Biotechnology drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 10) biologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 11) biologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 12) Ecology and Evolution drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 13) Environmental Protection and Management drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 14) neurobiologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 15) neurobiologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 16) zarządzanie zasobami przyrody drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 17) chemia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 18) chemia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 19) chemia medyczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 20) chemia medyczna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 21) chemia zrównoważonego rozwoju pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 22) ochrona środowiska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 23) European Joint Master s Programme in English and American Studies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 24) filologia angielska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 25) filologia angielska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 26) filologia angielska drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 27) filologia angielska z językiem niemieckim pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 28) filologia angielska z językiem niemieckim pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 29) filologia angielska z językiem niemieckim drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 30) filologia angielska z językiem niemieckim drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 31) filologia francuska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil

2 32) filologia francuska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 33) filologia germańska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 34) filologia germańska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 35) filologia germańska z językiem angielskim pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 36) filologia germańska z językiem angielskim drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 37) filologia hiszpańska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 38) filologia hiszpańska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 39) filologia klasyczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 40) filologia klasyczna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 41) filologia orientalna arabistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 42) filologia orientalna arabistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 43) filologia orientalna indologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 44) filologia orientalna indologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 45) filologia orientalna iranistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 46) filologia orientalna iranistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 47) filologia orientalna japonistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 48) filologia orientalna japonistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 49) filologia orientalna sinologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 50) filologia orientalna sinologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 51) filologia orientalna turkologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 52) filologia orientalna turkologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 53) filologia portugalska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 54) filologia portugalska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 55) filologia rosyjska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 56) filologia rosyjska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 57) filologia rumuńska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 58) filologia słowiańska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 59) filologia słowiańska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 60) filologia szwedzka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 61) filologia szwedzka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 62) filologia ukraińska z językiem rosyjskim pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 63) filologia ukraińska z językiem rosyjskim drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 64) filologia węgierska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 65) filologia węgierska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 66) filologia włoska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 67) filologia włoska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 68) język i kultura Rosji pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 69) język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 70) kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 71) lingwistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 72) przekład literacki drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 73) przekładoznawstwo drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil

3 74) filozofia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 75) filozofia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 76) kognitywistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 77) kognitywistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 78) pedagogika pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 79) pedagogika drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 80) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie, studia stacjonarne, profil 81) pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 82) porównawcze studia cywilizacji pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 83) porównawcze studia cywilizacji drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 84) praca socjalna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 85) psychologia jednolite magisterskie, studia stacjonarne, profil 86) religioznawstwo interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 87) religioznawstwo interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 88) socjologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 89) socjologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 90) studia nad buddyzmem pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 91) studia nad buddyzmem współczesnym drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 92) astrofizyka i kosmologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 93) astronomia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 94) astronomia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 95) biofizyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 96) biofizyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 97) fizyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 98) fizyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 99) informatyka gier komputerowych drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 100) informatyka gier komputerowych drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 101) informatyka stosowana pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 102) informatyka stosowana drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 103) informatyka stosowana drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 104) zaawansowane materiały i nanotechnologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 105) zaawansowane materiały i nanotechnologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 106) Earth Sciences in a Changing World pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 107) e-gospodarka przestrzenna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 108) geografia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 109) geografia i gospodarka przestrzenna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 110) geologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 111) geologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 112) archeologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 113) archeologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 114) etnologia i antropologia kulturowa pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil

4 115) etnologia i antropologia kulturowa drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 116) historia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 117) historia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 118) historia sztuki pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 119) historia sztuki drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 120) judaistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 121) judaistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 122) muzykologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 123) muzykologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 124) ochrona dóbr kultury pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 125) ochrona dóbr kultury drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 126) Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 127) informatyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 128) informatyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 129) informatyka analityczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 130) informatyka analityczna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 131) matematyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 132) matematyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 133) matematyka komputerowa pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 134) matematyka komputerowa drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 135) Comparative Heritage Studies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 136) edytorstwo pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 137) edytorstwo drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 138) filologia polska nauczycielska pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 139) filologia polska nauczycielska drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 140) język polski w komunikacji społecznej pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 141) język polski w komunikacji społecznej drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 142) krytyka literacka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 143) kulturoznawstwo teksty kultury pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 144) kulturoznawstwo teksty kultury drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 145) logopedia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 146) nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 147) performatyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 148) polonistyka antropologiczno-kulturowa pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 149) polonistyka antropologiczno-kulturowa drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 150) polonistyka-komparatystyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 151) polonistyka-komparatystyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 152) przekładoznawstwo literacko-kulturowe drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 153) teatrologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 154) wiedza o teatrze pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 155) Studia polskie język, kultura, społeczeństwo pierwszego stopnia (studia wspólne), studia stacjonarne, profil 156) administracja pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 157) administracja pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil

5 158) administracja drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 159) administracja drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 160) Intellectual Property and New Technologies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 161) prawo jednolite magisterskie, studia stacjonarne, profil 162) prawo jednolite magisterskie, studia niestacjonarne, profil 163) prawo własności intelektualnej i nowych mediów pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny 164) amerykanistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 165) amerykanistyka drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 166) bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 167) bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 168) bezpieczeństwo narodowe drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 169) bezpieczeństwo narodowe drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 170) European Studies pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 171) European Studies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 172) Global and Development Studies pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 173) International Relations drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 174) International Relations and Area Studies pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 175) International Security and Development drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 176) Korean Studies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 177) kulturoznawstwo międzynarodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 178) latynoamerykanistyka pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 179) migracje międzynarodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 180) migracje międzynarodowe drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 181) politologia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 182) politologia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 183) relacje międzykulturowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 184) relacje międzykulturowe drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 185) rosjoznawstwo pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 186) rosjoznawstwo drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 187) stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 188) stosunki międzynarodowe drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 189) studia afrykańskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 190) studia azjatyckie drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 191) studia bliskowschodnie pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 192) studia eurazjatyckie pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 193) studia eurazjatyckie drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 194) studia europejskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 195) studia europejskie drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 196) studia nad Azją Centralną pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 197) studia nad Azją Południowo-Wschodnią pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 198) studia nad Chinami pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 199) studia nad Indiami i Azją Południową pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 200) studia nad Japonią pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 201) studia nad Koreą pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 202) studia polsko-ukraińskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 203) studia polsko-ukraińskie drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 204) TransAtlantic Studies drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil

6 205) Business and Finance Management drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 206) dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny 207) dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil praktyczny 208) dziennikarstwo i komunikacja społeczna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 209) dziennikarstwo i komunikacja społeczna drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 210) ekonomia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 211) ekonomia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 212) elektroniczne przetwarzanie informacji pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 213) elektroniczne przetwarzanie informacji drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 214) filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 215) filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 216) filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 217) finanse i controlling drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 218) finanse i controlling drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 219) finanse, bankowość, ubezpieczenia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 220) finanse, bankowość, ubezpieczenia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 221) marketing i logistyka drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 222) media społecznościowe w zarządzaniu drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 223) media społecznościowe w zarządzaniu drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 224) polityka społeczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny 225) polityka społeczna drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny 226) psychologia jednolite magisterskie, studia stacjonarne, profil praktyczny 227) rachunkowość i zarządzanie finansami drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 228) rachunkowość i zarządzanie finansami drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 229) zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 230) zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe pierwszego stopnia, studia niestacjonarne, profil 231) zarządzanie psychologia w zarządzaniu drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 232) zarządzanie psychologia w zarządzaniu drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 233) zarządzanie informacją pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 234) zarządzanie informacją drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 235) zarządzanie kulturą i mediami pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 236) zarządzanie kulturą współczesną drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 237) zarządzanie mediami i reklamą drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil

7 238) zarządzanie mediami i reklamą drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 239) zarządzanie międzynarodowe podwójny dyplom z zarządzania pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 240) zarządzanie publiczne pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil 241) zarządzanie publiczne drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 242) zarządzanie w turystyce i w sporcie drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 243) zarządzanie w turystyce i w sporcie drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil 244) zarządzanie zasobami ludzkimi drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil 245) zarządzanie zasobami ludzkimi drugiego stopnia, studia niestacjonarne, profil - stanowią załączniki nr 1 do 245 do niniejszej uchwały. 2 Efekty uczenia się w zakresie posługiwania się językiem obcym zgodnie z charakterystykami drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji studenci osiągają w ramach kształcenia językowego prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora. 3 W uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn.zm.) wprowadza się dodatkowe efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich o profilu m do efektów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Dodatkowe efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich o profilu m zostały określone w załączniku nr 246 do niniejszej uchwały. 4 W załączniku do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 146 /XII/2017 z 20 grudnia 2017 roku w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tabeli w dziale Wydział Lekarski, w pozycji Lekarski, w kolumnie profil kształcenia wyraz praktyczny zastępuje się wyrazem. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/III/2019 Senatu UJ z 27 marca 2019 roku Lista kierunków studiów tworzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku akademickiego 2019/2020: 1. bioinformatyka: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019/XV Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 146 /XII/2017 Senatu UJ z 20 grudnia 2017 roku WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biochemia pierwszego i Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 1 biochemia swjp O 1 st 1 1 3 2 biofizyka molekularna i komórkowa swjp O 1 st 1 1 3 3 bioinformatyka swjp O 1 st 1 1 1 3 4 biotechnologia swjp O 1 st 1 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 1/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. B Wydział Biologii. C Wydział Chemii. D Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne

A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. B Wydział Biologii. C Wydział Chemii. D Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 2 biofizyka B Wydział Biologii 1 biologia 1 biologia C Wydział Chemii chemia chemia chemia chemia medyczna ochronia środowiska ochronia środowiska ochronia

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi KIERUNEK/ STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Wydział Kierunek studiów, specjalność Profil Obszar kształcenia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne zaoczne wieczorowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE Wydział Kierunek/Specjalność/ Specjalizacja Poziom Ocena Data uchwały Następna ocena powinna nastąpić Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

Tuition fees for the non-polish nationals who enrol pursuant to the rules other than applicable to Polish nationals

Tuition fees for the non-polish nationals who enrol pursuant to the rules other than applicable to Polish nationals mode The amount of tuition fees for conducted in Polish first- cycle, -cycle and long-cycle programmes started for non-polish nationals fee-paying students s non-polish nationals who enrol pursuant to

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

biochemia, biofizyka,

biochemia, biofizyka, Studia Międzykierunkowe studia matematycznoprzyrodnicze weterynaria biofizyka biochemia biotechnologia biochemia biotechnologia molekularna nauki biologiczne biologia geografia geologia biochemia, biofizyka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku DO-0130/89/2014 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

poziom kształcenia Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

poziom kształcenia Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata): lp kierunek język studiów profil kształcenia poziom kształcenia Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata): wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 179 ZARZĄDZENIE Nr 84 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit ogółem W tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Wyniki rekrutacji 2017/2018

Wyniki rekrutacji 2017/2018 Wyniki rekrutacji 2017/2018 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (J) ORAZ STUDIA PIERWSZEGO (I), DRUGIEGO (II) I TRZECIEGO (III) STOPNIA STAN NA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 studia J oraz I: nowe studia stacjonarne Azja

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 110 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc 2019/2020 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 120 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (tj.

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne. studia stacjonarne muzyki sztuki A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 1 bio swjp O 1 st 1 1 1 1 1 1 60 15 2 bio molekularna i komórkowa swjp O 1 st 1 1 1 1 1 30 10 3 bio swjp O 1 st 1 1 1 1 1 1 1 25 8 4 biotechnologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 PROGI PUKTOWE I LICZBA KADYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 KIERUEK STUDIÓW I STOPIEŃ (układ alfabetyczny) miejsc na kierunku na miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/V/2015 Senatu UJ z 27 maja 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/V/2015 Senatu UJ z 27 maja 2015 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st s 2 1 35 30 30 30 30 30 35 30 30 35 35 200 20 50 1 0 2 administracja S O 1 st n Kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 37/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie 123 Statutu

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR 82/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2019/2010 Na podstawie 123 Statutu

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 41/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR 41/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r.

Sprawozdanie rekrutacyjne na rok akademicki 2010/2011. Dane zostały pobrane z systemu IRK i systemu USOS z dn r. przyjętych przyjętych przyjętych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Fizyki Informatyka 114 94 100 7 30 Matematyka 79 62 130 Suma 193 156 230 7 0 30 0 0 0 Astronomia 4 2 35 Fizyka 61 17

Bardziej szczegółowo

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1 WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r. OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku 75.0200.51.2018 Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

6) historia. 2) chemia

6) historia. 2) chemia limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st s 2 1 35 30 30 30 30 30 35 30 30 35 35 200 20 40 1 0 2 administracja S O 1 st n Kwalifikacja na podstawie kolejności rejestracji w systemie

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia Wysokość opłat na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności w cyklach rozpoczynających się od

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

za rok akademicki 2016/2017 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom

za rok akademicki 2016/2017 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - System Informacji o Szkolnictwie Wyższym - POL-on Uniwersytet Wrocławski EN-1 Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: stacjonarne Przekazać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I

WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 237 ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i oraz art. 99 ust. 2w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 238 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROGI PUNKTOWE 2017/2018 Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK informuje, że niżej wymienione progi punktowe mogą zostać zmienione w przypadku ujawnienia studentów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

przedmioty kwalifikacyjne p (i) oraz ustalone dla nich wagi w (i) liczba przedmiotów branych pod uwagę z poszczególnych grup fizyka (i astronomia)

przedmioty kwalifikacyjne p (i) oraz ustalone dla nich wagi w (i) liczba przedmiotów branych pod uwagę z poszczególnych grup fizyka (i astronomia) A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 1 bio P O 1 st 1 1 1 1 1 1 60 3 15 2 biofizyka molekularna i komórkowa P O 1 st 1 1 1 1 1 30 3 10 3 biotechnologia P O 1 st 2 1 1 1 1 90 6 15 B Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku 75.0200.3.208 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 208 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 208/209 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 II TURA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC W I TURZE WYDZIAŁ kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Wydział Chemii. Wydział Filologiczny. studia stacjonarne A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 1 bio P O 1 st 1 1 1 1 1 1 50 2 15 2 biofizyka P O j.m. 1 1 1 1 1 2 30 3 15 3 biotechnologia P O 1 st 2 1 1 1 1 100 6 15 B Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Wydział "Artes Liberales" Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu

Wydział Artes Liberales Studia drugiego stopnia. po ostatnim roku bez egzaminu Uniwersytet Warszawski Studia stacjonarne Liczba studentów (Polacy i cudzoziemcy) wg.stanu na dzień 30 listopada 2016 roku (dane ze sprawozdania GUS S-10). Studia pierwszego stopnia i jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. Dotyczy wyłącznie opłat semestralnych wnoszonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku 75.0200.67.207 Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 207 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 207/208 Na podstawie

Bardziej szczegółowo