SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII kierunek studiów: biologia kierunek studiów: biotechnologia kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT DZIENNIKARSTWA kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH kierunek studiów: politologia kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ kierunek studiów: polityka społeczna oraz politologia, specjalność: polityka społeczna kierunek studiów: nauki o rodzinie KATEDRA EUROPEISTYKI kierunek studiów: europeistyka INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek studiów: stosunki międzynarodowe IV. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT FILOZOFII kierunek studiów: filozofia INSTYTUT SOCJOLOGII kierunek studiów: socjologia V. WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH kierunek studiów: geografia kierunek studiów: gospodarka przestrzenna VI. WYDZIAŁ GEOLOGII kierunek studiów: geologia VII. WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT ARCHEOLOGII kierunek studiów: archeologia INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ kierunek studiów: etnologia... 29

2 3. INSTYTUT HISTORII SZTUKI kierunek studiów: historia sztuki INSTYTUT HISTORYCZNY kierunek studiów: historia INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo INSTYTUT MUZYKOLOGII kierunek studiów: muzykologia VIII. WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: nauczycielska kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: nauczycielska i tłumaczeniowa kierunek studiów: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana, specjalizacja: tłumaczeniowa INSTYTUT RUSYCYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia rosyjska INSTYTUT KULTUROLOGII I LINGWISTYKI ANTROPOCENTRYCZNEJ kierunek studiów: filologia, specjalność: tłumaczenie specjalistyczne KATEDRA BIAŁORUTENISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia białoruska KATEDRA STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo- Wschodniej KATEDRA UKRAINISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia ukraińska MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE kierunek studiów: europeistyka, specjalność: europeistyka wschodniosłowiańska IX. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI kierunek studiów: informatyka kierunek studiów: matematyka makrokierunek: bioinformatyka i biologia systemów X. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH kierunek studiów: ekonomia kierunek studiów: finanse i rachunkowość/finanse i bankowość kierunek studiów: informatyka i ekonometria XI. WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT ANGLISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia angielska INSTYTUT GERMANISTYKI

3 2.1. kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia germańska INSTYTUT ROMANISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia romańska INSTYTUT STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: iberystyka kierunek studiów: filologia, specjalność: iberystyka KATEDRA HUNGARYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia węgierska oraz specjalność: ugrofinistyka, specjalizacja: fińska kierunek studiów: filologia, specjalność: ugrofinistyka, specjalizacja: węgierska KATEDRA ITALIANISTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia włoska MAKROKIERUNEK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy XII. WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: afrykanistyka oraz orientalistyka, specjalność: afrykanistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: arabistyka oraz orientalistyka, specjalność: arabistyka kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: kultura Wschodu Starożytnego asyriologia i hetytologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: kultura Wschodu Starożytnego egiptologia oraz orientalistyka, specjalność: kultura Wschodu Starożytnego egiptologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: hebraistyka oraz orientalistyka, specjalność: hebraistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: indologia oraz orientalistyka, specjalność: indologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: iranistyka oraz orientalistyka, specjalność: iranistyka kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: koreanistyka oraz orientalistyka, specjalność: koreanistyka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: mongolistyka oraz orientalistyka, specjalność: mongolistyka i tybetologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: turkologia oraz orientalistyka, specjalność: turkologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: sinologia oraz orientalistyka, specjalność: sinologia kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: specjalistyczne studia wschodnie kierunek studiów: studia wschodnie kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: stosunki międzykulturowe XIII. WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY kierunek studiów: pedagogika XIV. WYDZIAŁ POLONISTYKI kierunek studiów: filologia polska INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia klasyczna INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

4 3.1. kierunek studiów: kulturoznawstwo, wiedza o kulturze KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI kierunek studiów: filologia, specjalność: bałtystyka INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: slawistyka zachodnia i południowa XV. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek studiów: prawo kierunek studiów: administracja XVI. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII kierunek studiów: psychologia kierunek studiów: psychologia Studia Psychologiczne w Języku Angielskim (Psychology Studies in English) XVII. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz kierunek studiów: politologia, specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja kierunek: praca socjalna INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH kierunek studiów: socjologia, specjalność: stosowane nauki społeczne XVIII. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA kierunek studiów: zarządzanie kierunek studiów: finanse i rachunkowość XIX. INSTYTUT AMERYK I EUROPY CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH kierunek studiów: gospodarka przestrzenna OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA CENTRUM STUDIÓW LATYNOAMERYKAŃSKICH kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: Ameryka Łacińska XX. INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES kierunek studiów: filologia, specjalność: filologia nowogrecka kierunek studiów: kulturoznawstwo, specjalność: cywilizacja śródziemnomorska kierunek studiów: Artes Liberales XXI. CENTRUM EUROPEJSKIE kierunek studiów: europeistyka kierunek studiów: stosunki międzynarodowe, specjalność: integracja europejska

5 XXII. CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO makrokierunek: samorząd terytorialny i polityka regionalna XXIII. CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka angielskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka francuskiego UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO kierunek studiów: filologia, specjalność: nauczanie języka niemieckiego CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ dodatkowa specjalność XXIV. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH kierunek studiów: studia międzykierunkowe XXV. KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH kierunek studiów: studia międzykierunkowe XXVI. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA kierunek studiów: ochrona środowiska XXVII. OPŁATY DODATKOWE

6 2) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I powtarzanie roku studiów I. WYDZIAŁ BIOLOGII 1.1. kierunek studiów: biologia powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I 1.2. kierunek studiów: biotechnologia 7000 zł zł Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż zł 100 zł 750 zł 750 zł 7000 zł zł

7 2) powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska Studia niestacjonarne wieczorowe: Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż zł 100 zł 750 zł 750 zł pierwszego stopnia opłata za rok studiów I drugiego stopnia opłata za rok studiów I 2) powtarzanie roku studiów powtarzanie przedmiotu związanego odbyciem zajęć eksperymentalnych: przedmiot w wersji D (90 godz.) przedmiot w wersji M ( 45 godz.) powtarzanie przedmiotu niezwiązanego z odbyciem zajęć eksperymentalnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie zajęcia nieobjęte planem studiów na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (90 godz.) związane z odbyciem zajęć eksperymentalnych (45 godz.) 7000 zł zł Suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż zł 100 zł 750 zł 750 zł 7

8 2) powtarzanie semestru studiów powtarzanie roku studiów II. WYDZIAŁ CHEMII 1.1. kierunek studiów: chemia powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (10-30 godz.) powtarzanie w całości laboratorium semestralnego/rocznego (co najmniej 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (10 20 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (25 35 godz.) powtarzanie proseminarium/ćwiczeń rachunkowych (co najmniej 40 godz.) ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* różnice programowe 1 przedmiot semestralny różnice programowe 1 przedmiot roczny powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł Suma opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż zł 150 zł 250 zł 150 zł III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH 1. INSTYTUT DZIENNIKARSTWA 1.1. kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr I roku studiów I II pierwszego stopnia opłata za semestr na II i III roku studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I 3000 zł zł 875 zł 875 zł 875 zł zł 3000 zł zł 875 zł 8

9 2) II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów (pod warunkiem zatwierdzenia studiów przez Senat UW) I II drugiego stopnia opłata za semestr na I roku studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr na II roku studiów I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych I powtarzanie semestru studiów na II i III roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych magisterskich I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia 875 zł 875 zł 3000 zł zł 875 zł 875 zł 875 zł 3000 zł zł 875 zł 875 zł 875 zł zł 1250 zł zł 700 zł zł 3000 zł zł 875 zł 875 zł 875 zł 3450 zł 3850 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 3450 zł 9

10 I II powtarzanie semestru studiów na studiach niestacjonarnych zaocznych jednolitych magisterskich I II powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr: specjalizacja telewizyjna specjalizacja radiowa specjalizacja prasowa specjalizacja redagowanie magazynów kolorowych specjalizacja agencyjna specjalizacja dziennikarstwo on-line specjalizacja dziennikarstwo sportowe i promocja sportu 3850 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 962,50 zł 2850 zł zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 1 10

11 2. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH 2.1. kierunek studiów: politologia 2) Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych I powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych 3000 zł zł 825 zł 825 zł 825 zł zł 3000 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 1250 zł zł 700 zł 3000 zł zł 825 zł 825 zł 825 zł

12 magisterskich I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych - zaocznych jednolitych magisterskich I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalność na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr dodatkowa specjalizacja na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych opłata za semestr 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 2700 zł 3000 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 12

13 4) Studia w języku obcym - studia niestacjonarne wieczorowe drugiego stopnia w języku angielskim opłata za semestr na I roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1750 studenci spoza Unii Europejskiej 2150 opłata za semestr na II roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1600 studenci spoza Unii Europejskiej 2125 Studia w języku obcym - studia niestacjonarne wieczorowe drugiego stopnia w języku rosyjskim opłata za semestr na I roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1750 studenci spoza Unii Europejskiej 2150 opłata za semestr na II roku studiów w EURO (dla obywateli polskich wpłata w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wpłaty) studenci z Unii Europejskiej 1600 studenci spoza Unii Europejskiej kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów 3000 zł zł 825 zł 825 zł 825 zł

14 2) I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych I powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych 2700 zł 3000 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 1250 zł zł 700 zł 3000 zł zł 825 zł 825 zł 825 zł zł 3000 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 14

15 ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 3. INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.1. kierunek studiów: polityka społeczna oraz politologia, specjalność: polityka społeczna Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia: opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne: zł 650 zł 650 zł 650 zł pierwszego stopnia opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II 2) 2000 zł zł zł 575 zł 575 zł 575 zł powtarzanie semestru studiów stacjonarnych 15

16 2) I powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych jednolitych magisterskich I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji 3.2. kierunek studiów: nauki o rodzinie Studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego i drugiego stopnia: opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne pierwszego i drugiego stopnia: opłata za semestr studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych I 1250 zł zł 700 zł zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł zł zł 1250 zł zł 700 zł 16

17 powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 250 zł 100 zł 90 zł 4. KATEDRA EUROPEISTYKI 4.1. kierunek studiów: europeistyka Tytuł opłaty rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr na I i II roku studiów I II pierwszego stopnia opłata za semestr na III roku studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr na I roku studiów opłata w czterech ratach łącznie, w tym: I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 17

18 2) I II powtarzanie semestru studiów stacjonarnych I powtarzanie semestru na II roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru na III roku studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych drugiego stopnia I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych wieczorowych jednolitych magisterskich: I II powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia I II powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach stacjonarnych powtarzanie przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach stacjonarnych ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu* na studiach niestacjonarnych zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 1250 zł zł 700 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 737,50 zł 470 zł 380 zł 940 zł 760 zł 250 zł 18

19 różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot semestralny na studiach niestacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach stacjonarnych różnice programowe 1 przedmiot roczny na studiach niestacjonarnych konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji konsultacje dot. pracy dyplomowej na studiach niestacjonarnych po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie za miesiąc konsultacji zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające limit zajęć ponadplanowych na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach stacjonarnych 1 przedmiot zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu, na które student zapisał się, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych 1 przedmiot dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych drugiego stopnia opłata za semestr 250 zł 100 zł 90 zł 250 zł 470 zł 380 zł 5. INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 5.1. kierunek studiów: stosunki międzynarodowe Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I II Studia niestacjonarne zaoczne: pierwszego stopnia opłata za semestr studiów I II drugiego stopnia opłata za semestr studiów I 2750 zł 3000 zł 750 zł 750 zł 750 zł 750 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 837,50 zł 2250 zł zł 625 zł 625 zł 625 zł 3000 zł 3350 zł 837,50 zł 837,50 zł 19

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku UMOWA UCZELNA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku zawarta między Collegium Civitas, uczelnią niepubliczną, z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo