Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020"

Transkrypt

1 Poziom kształcenia Rok studiów Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. L.p. Kierunek/specjalność studiów Opłata za jeden semestr - suma części (w zł). Kształcenie na studiach niestacjonarnych Powtarzanie modułu (studia stacj. i niestacj.) Powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce z zastrzeżeniem innych zamieszczonych pod tabelą opłat. Powtarzanie semestru na kierunkach dla których brak odpowiednika prowadzonego w formie niestacjonarnej (także w przypadku wznowienia studiów) Opłata za Opłata Wartość Opłata wnoszona w częściach jeden semestr - wnoszona w Opłata wnoszona w częściach 1 punktu ECTS suma części (w całości (150 zł zł). mniej) (w zł) I część II część III część I część II część III część Opłata wnoszona w całości (150 zł mniej) Wartość 1 punktu ECTS (w zł) 1. Administracja I I 2 808,50 808,50 833, ,00 82 II i III 2 350,00 775,50 775,50 799, ,00 78 I 2 600,00 858,00 858,00 884, Administracja II II 2 500,00 825,00 825,00 850, , Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I 350, ,00 726,00 726,00 748, , Architektura informacji I 300, ,00 577,50 577,50 595, , Arteterapia I 700, , , , , , Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I 2 150,00 709,50 709,50 731, , ,00 7. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe II 2 150,00 709,50 709,50 731, , ,00 8. Biologia I 400, ,00 841,50 841,50 867, , Biotechnologia I 400, ,00 841,50 841,50 867, , Biologia II 400, ,00 841,50 841,50 867, , Biotechnologia II 400, ,00 841,50 841,50 867, ,00 85 Strona 1 z 13

2 12. Biofizyka I patrz pkt 5) i 7) 1 560,00 514,80 514,80 530, , Biofizyka II 14. Chemia I 15. Chemia II patrz pkt 5) i 7) 1 090,00 359,70 359,70 370,60 940,00 36 patrz pkt 9) 1 650,00 544,50 544,50 561, ,00 55 patrz pkt 9) 1 650,00 544,50 544,50 561, , Doradztwo filozoficzne i coaching I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Doradztwo filozoficzne i coaching II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Doradztwo polityczne i publiczne I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I 2 150,00 709,50 709,50 731, , , Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Edukacja kulturalna II 350, ,00 726,00 726,00 748, , Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej _ I _ 3 670, , , , , Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II 24. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I 25. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II 3 850, , , , , ,00 973,50 973, , , ,00 874,50 874,50 901, , Ekonofizyka I 27. Ekonofizyka II patrz pkt 5) i 7) patrz pkt 5) i 7) 1 560,00 514,80 514,80 530, , ,00 359,70 359,70 370,60 940, Etnologia i antropologia kulturowa I 350, ,00 726,00 726,00 748, , Etnologia i antropologia kulturowa II 350, ,00 726,00 726,00 748, , Filologia klasyczna I 300, ,00 495,00 495,00 510, , Filologia klasyczna II 300, ,00 495,00 495,00 510, , Filologia polska I 350, ,00 544,50 544,50 561, , Filologia polska II 350, ,00 544,50 544,50 561, , Filologia angielska - wszystkie specjalności I 400, ,50 808,50 833, ,00 82 Strona 2 z 13

3 Filologia angielska - wszystkie specjalności Filologia germańska wszystkie specjalności w ramach kierunku Filologia germańska wszystkie specjalności w ramach kierunku Filologia germańska specjalność: nauczycielska Filologia germańska specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex) Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym Filologia romańska specjalność: język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym II 2 950,00 973,50 973, , , , ,50 808,50 833, ,00 82 I 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 II II 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 II II 2 400,00 792,00 792,00 816, , ,00 II 400,00 _ 80 I III 3 150, , , , , ,00 I I,II 500, , , , , , I 500, , , , , , I 500, , , , , , I 500, , , , , , Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym I 500, , , , , , Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym I 500, , , , , , Filologia romańska (I rok), Filologia (II i III rok) specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej I 500, , , , , , Strona 3 z 13

4 Filologia romańska (I rok), Filologia (II rok) 48. specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem II 500, ,00 874,50 874,50 901, ,00 88 biznesu 49. Filologia romańska (I rok), Filologia (II rok) specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II 500, ,00 874,50 874,50 901, , Filologia romańska (I rok), Filologia (II rok) specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo II 500, ,00 874,50 874,50 901, , Filologia romańska (I rok), Filologia (II rok) specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym Filologia romańska (I rok), Filologia (II rok) specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej II 500, ,00 874,50 874,50 901, ,00 88 II 500, ,00 874,50 874,50 901, ,00 88 II 500, ,00 874,50 874,50 901, , Filologia rosyjska specjalność: język rosyjski w turystyce Filologia specjalność: język rosyjski w turystyce Filologia rosyjska specjalność: tłumaczeniowa Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy Filologia rosyjska specjalność: język biznesu Filologia, specjalność: język rosyjski - program: język biznesu Filologia rosyjska specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim Filologia specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim Filologia rosyjska specjalność: tłumaczeniowa I I 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 I II i III 400, ,00 676,50 676,50 697, ,00 68 I I 2 400,00 792,00 792,00 816, , ,00 I II 2 050,00 676,50 676,50 697, , ,00 I! 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 I II i III 400, ,00 676,50 676,50 697, ,00 68 I I 2 400,00 792,00 792,00 816, , ,00 I II 2 050,00 676,50 676,50 697, , ,00 II I 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 Strona 4 z 13

5 63. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy II II 401, ,00 676,50 676,50 697, , Filologia rosyjska specjalność: język biznesu Filologia, specjalność: język rosyjski - program język biznesu II I 400, ,00 792,00 792,00 816, ,00 80 II II 400, ,00 676,50 676,50 697, , Filologia słowiańska I 300, ,00 643,50 643,50 663, , Filologia słowiańska II 300, ,00 643,50 643,50 663, , Filozofia I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Filozofia II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Fizyka I 71. Fizyka II 72. Fizyka medyczna - studia inżynierskie I patrz pkt 5) i 7) patrz pkt 5) i 7) patrz pkt 5) i 8) 1 560,00 514,80 514,80 530, , ,00 359,70 359,70 370,60 940, ,00 584,10 584,10 601, , Fizyka medyczna - studia inżynierskie I VII sem. patrz pkt 5) i 8) 1 200,00 396,00 396,00 408, , Fizyka medyczna II 75. Fizyka Techniczna I II,III 76. Fizyka Techniczna II II patrz pkt 5) i 8) patrz pkt 5) i 7) patrz pkt 5) i 7) 1 200,00 396,00 396,00 408, , ,00 514,80 514,80 530, , ,00 514,80 514,80 530, , Geofizyka I 400, ,00 709,50 709,50 731, , Geofizyka II 400, ,00 610,50 610,50 629, , Geografia I 400, ,00 709,50 709,50 731, , Geografia II 400, ,00 610,50 610,50 629, , Geologia - studia licencjackie I 400, ,00 709,50 709,50 731, , Geologia po studiach licencjackich II 400, ,00 610,50 610,50 629, , Geologia stosowana - studia inżynierskie I 400, ,00 709,50 709,50 731, ,00 72 Strona 5 z 13

6 84. Geologia stosowana po studiach inżynierskich II 400, ,00 610,50 610,50 629, , Grafika jed. mgr 3 150, , , , , Historia I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Historia II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Historia sztuki I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Indywidualne Studia Międzydziedzinowe W wysokości ustalonej dla tego kierunku studiów, na którym moduł jest realizowany. W przypadku modułów prowadzonych przez Kolegium ISM - 300,00 zł ,00 544,50 544,50 561, , Indywidualne Międzywydziałowe Studia Humanistyczne do zakończenia pełnego cyklu studiów W wysokości ustalonej dla tego kierunku studiów, na którym moduł jest realizowany. W przypadku modułów prowadzonych przez Kolegium ISM, obowiązuje 1 650,00 544,50 544,50 561, ,00 55 przelicznik: 1 punkt ECTS = 55,00 zł. 91. International Business Law and Arbitration (Międzynarodowe Prawo Gospodarcze i Arbitraż) studia w języku angielskim II I 6 170, , , , , Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I I 1 750,00 577,50 577,50 595, , , Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I II 1 750,00 577,50 577,50 595, , , Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I III 1 650,00 544,50 544,50 561, , , Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II I 1 750,00 577,50 577,50 595, , , Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II II 1 750,00 577,50 577,50 595, , , Informacja w instytucjach e-społeczeństwa I II,III 300, ,00 544,50 544,50 561, ,00 55 Strona 6 z 13

7 98. Informatyka - studia inżynierskie I 1 850,00 610,50 610,50 629, , , Informatyka po studiach inżynierskich II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Informatyka stosowana - studia inżynierskie I 300, ,00 524,70 524,70 540, , Inżynieria zagrożeń środowiskowych - studia inżynierskie I 400, ,00 709,50 709,50 731, , Inżynieria biomedyczna - studia inżynierskie I 350, ,00 561,00 561,00 578, , Inżynieria biomedyczna II 350, ,00 561,00 561,00 578, , Inżynieria materiałowa - studia inżynierskie I 350, ,00 511,50 511,50 527, , Inżynieria materiałowa II 350, ,00 511,50 511,50 527, , Kognitywistyka I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Kognitywistyka II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Komunikacja promocyjna i kryzysowa I 350, ,00 544,50 544,50 561, , Kulturoznawstwo I I 2 100,00 693,00 693,00 714, , , Kulturoznawstwo II I 2 050,00 676,50 676,50 697, , , Kultury mediów I I 2 100,00 693,00 693,00 714, , , Kultury mediów I III 1 950,00 643,50 643,50 663, , , Kultury mediów II I 2 050,00 676,50 676,50 697, , , Logopedia I 350, ,00 544,50 544,50 561, , Malarstwo i projekty interdyscyplinarne I 2 950,00 973,50 973, , , Malarstwo i projekty interdyscyplinarne II 2 650,00 874,50 874,50 901, , Matematyka I I 3 650, , , , , , Matematyka I 300, ,00 610,50 610,50 629, , Matematyka specjalność: nauczycielska - nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej II I 4 050, , , , , ,00 Strona 7 z 13

8 120. Matematyka specjalność: nauczycielska - nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej II 300, ,00 684,75 684,75 705, , Matematyka specjalność: matematyczne metody informatyki, matematyka w finansach i ekonomii II I 2 850,00 940,50 940,50 969, , , Matematyka (inne specjalności niż nauczycielska - nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej) II 300, ,00 470,25 470,25 484, , Mechatronika - studia inżynierskie I 350, ,00 511,50 511,50 527, , Mechatronika II 350, ,00 511,50 511,50 527, , Mediteranistyka I 300, ,00 495,00 495,00 510, , Międzynarodowe studia polskie I 300, ,00 495,00 495,00 510, , Międzynarodowe studia polskie II 300, ,00 544,50 544,50 561, , Mikro i nanotechnologia - studia inżynierskie I 129. Mikro i nanotechnologia - po studiach inżynierskich II patrz pkt 7) 1 560,00 514,80 514,80 530, ,00 52 patrz pkt 7) 1 090,00 359,70 359,70 370,60 940, Muzyka w multimediach I 3 670, , , , , Nauki o rodzinie I 1 350,00 445,50 445,50 459, , , Nauki o rodzinie II 1 350,00 445,50 445,50 459, , , Ochrona środowiska I 400, ,00 841,50 841,50 867, , Ochrona środowiska II 400, ,00 841,50 841,50 867, , Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I 2 160,00 712,80 712,80 734, , , Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II 2 160,00 712,80 712,80 734, , , Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (Cieszyn) II 2 200,00 726,00 726,00 748, , , Pedagogika specjalna (Cieszyn) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Cieszyn) Pedagogika (Cieszyn) jed. mgr 2 050,00 676,50 676,50 697, , ,00 jed. mgr 2 550,00 841,50 841,50 867, , ,00 I 2 200,00 726,00 726,00 748, , ,00 Strona 8 z 13

9 Pedagogika 141. II 2 200,00 726,00 726,00 748, , ,00 (Cieszyn) 142. Pedagogika specjalna (Katowice) jed. mgr 2 050,00 676,50 676,50 697, , , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Katowice) Pedagogika (Katowice) Pedagogika (Katowice) jed. mgr 2 550,00 841,50 841,50 867, , ,00 I 2 200,00 726,00 726,00 748, , ,00 II 2 200,00 726,00 726,00 748, , , Polityki miejskie i doradztwo publiczne II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Politologia I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Politologia II 2 000,00 660,00 660,00 680, , ,00 jed. mgr I 2 650,00 874,50 874,50 901, , Prawo jed. mgr II-III 2 550,00 841,50 841,50 867, ,00 85 jed. mgr IV-V 2 808,50 808,50 833, , Praca socjalna I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Praca socjalna II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Praca socjalna ( studia dla słuchaczy Kolegiów Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi I 750,00 247,50 247,50 255,00 600, , Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I 2 950,00 973,50 973, , , Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej II 2 650,00 874,50 874,50 901, , Przedsiębiorczość I I 2 808,50 808,50 833, , Przedsiębiorczość I II 2 350,00 775,50 775,50 799, ,00 78 Strona 9 z 13

10 157. Przedsiębiorczość I III 1 900,00 627,00 627,00 646, ,00 63 Strona 10 z 13

11 158. Przedsiębiorczość II I 2 550,00 841,50 841,50 867, ,00 85 II 2 808,50 808,50 833, , Psychologia jed. mgr 2 900,00 957,00 957,00 986, , , Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia [patrz pkt. 6) ] jed. mgr 300, ,00 712,80 712,80 734, , Reżyseria [patrz pkt. 6) ] I 300, ,00 712,80 712,80 734, , Reżyseria [patrz pkt. 6) ] II 300, ,00 712,80 712,80 734, , Socjologia I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Socjologia II 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Sztuka pisania I 300, ,00 495,00 495,00 510, , Środkowoeuropejskie Studia Historyczne II 350, ,00 627,00 627,00 646, , Technologia chemiczna - studia inżynierskie I patrz pkt 9) 1 650,00 544,50 544,50 561, , Teologia jed. mgr 1 350,00 445,50 445,50 459, , , Teologia specjalność: pastoralna jed. mgr 350, ,00 445,50 445,50 459, , Turystyka II 1 850,00 610,50 610,50 629, , , Turystyka historyczna I 2 000,00 660,00 660,00 680, , , Zarządzanie zasobami ludzkimi I 2 200,00 726,00 726,00 748, , , Zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media) II 1 000, , , , , , studia w języku angielskim [patrz pkt. 6) ] Strona 11 z 13

12 INNE OPŁATY Kurs zajęć uzupełniających dla kandydatów na studia drugiego stopnia, kierunek: fizyka medyczna. Wydanie przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej. 100,00 zł 30,00 zł INNE USTALENIA DOTYCZĄCE OPŁAT: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych (także w przypadku wznowienia studiów) według odpłatności dla studiów niestacjonarnych dla danego kierunku, poziomu i lat studiów. Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów: kształcenie na drugiej lub kolejnej specjalności w ramach jednego kierunku - według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów - według wartości za 1 punkt ECTS dla danego kierunku, poziomu i lat studiów. Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów: zajęcia wyrównawcze - według liczby punktów ECTS przypisanych do modułów, wartość za 1 punkt ECTS odpowiednia dla kierunku, poziomu i lat studiów z wyjątkiem kierunków: animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalną 80, 00 zł; edukacja kulturalna 80, 00 zł; etnologia i antropologia kulturowa 80, 00 zł; pedagogika(cieszyn) 80, 00 zł; pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (Cieszyn) 80, 00 zł; pedagogika specjalna (Cieszyn) 80, 00 zł; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Cieszyn) 80, 00 zł; pedagogika (Katowice) 95,00 zł; organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 100,00 zł; realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 100,00 zł; reżyseria 100,00 zł; zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media) 100,00 zł. W przypadku kierunków: administracja, prawo, przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, opłata za powtarzanie semestru z powodu niezaliczenia jednego modułu wynosi zł; opłata za powtarzanie semestru z powodu niezaliczenia dwóch modułów wynosi 900,00 zł. W przypadku kierunków: fizyka, ekonofizyka, biofizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, opłata za powtarzanie semestru z powodu niezaliczonego modułu "Wykonanie pracy dyplomowej" wynosi 200,00 zł. W przypadku kierunków reżyseria, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, zarządzanie kreatywne w nowych mediach (Creative management in new media) koszty ponownej realizacji pracy praktycznej ponosi student. W przypadku kierunków: fizyka, ekonofizyka, biofizyka, fizyka techniczna, mikro i nanotechnologia, opłatę za powtarzanie niezaliczonego modułu (w jednym semestrze) ustala się w następujący sposób: Ilość godzin danego modułu w jednym semestrze jest wielokrotnością N jednostki podstawowej równej J = 15 godz. Opłata za cały moduł jest równa N x J. Opłata za jednostkę podstawową: Typ zajęć J=15 godz. wykład 125, 00 zł konwersatorium 100, 00 zł ćwiczenia 100, 00 zł laboratorium 60, 00 zł seminarium 100, 00 zł Jeśli moduł składa się z kilku typów zajęć, opłata całkowita jest sumą opłat dla poszczególnych typów, ale wynosi nie więcej niż 500, 00 zł. Strona 12 z 13

13 8) 9) W przypadku kierunku: fizyka medyczna, opłatę za powtarzanie niezaliczonego modułu (w jednym semestrze) ustala się w następujący sposób: Ilość godzin danego modułu w jednym semestrze jest wielokrotnością N jednostki podstawowej równej J = 15 godz. Opłata za cały moduł jest równa N x J. Opłata za jednostkę podstawową: Typ zajęć J=15 godz. wykład 125, 00 zł konwersatorium 100, 00 zł ćwiczenia 100, 00 zł laboratorium 60, 00 zł seminarium 100, 00 zł Jeśli moduł składa się z kilku typów zajęć, opłata całkowita jest sumą opłat dla poszczególnych typów, ale wynosi nie więcej niż 520, 00 zł. W przypadku kierunków: chemia, technologia chemiczna, opłatę za powtarzanie niezaliczonego modułu (w jednym semestrze) ustala się w następujący sposób: Ilość godzin danego modułu w jednym semestrze jest wielokrotnością N jednostki podstawowej równej J = 15 godz. Opłata za cały moduł jest równa N x J. Opłata za jednostkę podstawową: Typ zajęć J=15 godz. wykład 150, 00 zł konwersatorium 100, 00 zł ćwiczenia 100, 00 zł laboratorium 75, 00 zł seminarium 100, 00 zł Jeśli moduł składa się z kilku typów zajęć, opłata całkowita jest sumą opłat dla poszczególnych typów, ale wynosi nie więcej niż 550, 00 zł. Strona 13 z 13

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców

Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców Tabela wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. Dotyczy wyłącznie opłat semestralnych wnoszonych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia Wysokość opłat na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności w cyklach rozpoczynających się od

Bardziej szczegółowo

Liczba bezpłatnych miejsc. Poziom kształcenia. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Liczba bezpłatnych miejsc. Poziom kształcenia. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Załącznik nr 1 do uchwały nr 134 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 109 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających

Bardziej szczegółowo

Poziom kształcenia. Liczba bezpłatnych miejsc. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Poziom kształcenia. Liczba bezpłatnych miejsc. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Załącznik nr 1 do uchwały nr 109 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych od obowiązujących obywateli

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia 2

Wydział Artystyczny. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia 2 Załącznik do uchwały nr 252 Senatu UŚ z dnia 29 maja 2018 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych od obowiązujących obywateli

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 15 czerwca 2011 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora z dnia 24 czerwca 2010 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 L. p. Kierunek/specjalność 1 Administracja I 90 636 7,07 2 Administracja II 120 124 1,03 3 Biofizyka I 50 42 0,84 4 Biofizyka II 25 16 0,64 5 Biologia I

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM UCZELNIA

OGÓŁEM UCZELNIA Załącznik do uchwały nr 231 Senatu UŚ z dnia 24 kwietnia 2018 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim (tekst jednolity)

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim (tekst jednolity) UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik do uchwały nr 287 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 maja 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2019/2020

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2019/2020 UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (limity przyjęć) I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH rok akademicki 2019/2020 Nabór od semestru zimowego Załącznik do uchwały nr 387 Setu UŚ z dnia 28 maja 2019

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM UCZELNIA

OGÓŁEM UCZELNIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2015/2016 stacjonarne Załącznik nr 1 stacjonarnych Kierunek/specjalność OGÓŁEM UCZELNIA 9 935 9 355 580 5 989 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. "ustawy 2.0" model ogólny

Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. ustawy 2.0 model ogólny Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. "ustawy 2.0" model ogólny Senat Rektor Rada Uczelni Pozostali prorektorzy Prorektor ds. badań naukowych Prorektor Kanclerz Szkoła doktorska Wydziały

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2017/2018

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 108 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2016/2017

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2016/2017 UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2016/2017 OGÓŁEM UCZELNIA 9 671 4 993 Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek stacjonarnych studiów/ specjalność objęta odrębnym naborem. Filologia, specjalność: język rosyjski w turystyce 1

Kierunek stacjonarnych studiów/ specjalność objęta odrębnym naborem. Filologia, specjalność: język rosyjski w turystyce 1 Załącznik do uchwały nr 2 Senatu UŚ z dnia 20 marca 208 r. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kierunek stacjonarnych studiów / specjalność objęta odrębnym naborem. Filologia, specjalność: rosjoznawstwo 1

Kierunek stacjonarnych studiów / specjalność objęta odrębnym naborem. Filologia, specjalność: rosjoznawstwo 1 Załącznik do uchwały nr 69 Senatu UŚ z dnia 28 marca 207 r. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 134 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 134 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 134 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski w turystyce. Filologia rosyjska, specjalność : tłumaczeniowa 1

Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski w turystyce. Filologia rosyjska, specjalność : tłumaczeniowa 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 88 Senatu UŚ z dnia 28 maja 209 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 248 Senatu UŚ z dnia 29 maja 208 r. Wykaz konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich zwalniających laureatów

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005. Wydział - Kierunek

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005. Wydział - Kierunek Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Rektora UŚ z dnia 17.03.2004 r. WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne (wieczorowe)

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia LAUREATÓW konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Uprawnienia LAUREATÓW konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich Senatu UŚ z dnia 22 marca 206 r. Uprawnienia LAUREATÓW konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 WYDZAŁ FLOLOGCZNY nstytut Języków Romańskich i Translatoryki Kształcenie na studiach niestacjonarnych: Załącznik Nr 4 d do zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2009/2010

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2009/2010 Liczba kandydatów na miejsce w roku akademickim 00 Liczba kandydatów na miejsce w roku akademickim 00/00 Kierunek Limit k k Administracja - I 0 Realizacja obrazu film., telewizyjnego i fotografia (jednolite

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2008/2009

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2008/2009 Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2008/2009 Kierunek Specjalność limit Liczba zapisanych kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce Socjologia Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 305 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 2018 r. Z Załącznik nr do uchwały nr 05 Senatu UŚ z dnia 27 listopada 208 r. Wykaz konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich zwalniających laureatów tych konkursów z postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i oraz art. 99 ust. 2w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne Zarządzenie Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku. 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku. 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Rektora UMCS Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora*

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS opłat na ch stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* L..p. Wydział Nazwa kierunku 1. Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 18 maja 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 179 ZARZĄDZENIE Nr 84 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane

Bardziej szczegółowo

Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę. Opłata roczna

Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę. Opłata roczna Załącznik nr 1 Wysokość opłat na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost- Roszkowska

Dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost- Roszkowska Lp. Nazwa Wydziału Koordynator ds. Programu MOST Telefon E-mail 1. Wydział Artystyczny Dr hab. Anna Miech (Instytut Muzyki) ------------------ -- ------------------------------------------- --------- Dr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r. OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 46/R/19 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 Rektora UR z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019 WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W przypadku konkursu - TERMIN złożenia odpisu dyplomu. Nr Sali/sal ezg. lub/oraz zaświadczenia o. średniej studiów. od 29 czerwca do 10 lipca

W przypadku konkursu - TERMIN złożenia odpisu dyplomu. Nr Sali/sal ezg. lub/oraz zaświadczenia o. średniej studiów. od 29 czerwca do 10 lipca Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3 Rektora UŚ z dnia 5 kwietnia r. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki /00 Dane potrzebne do Internetowej Rejestracji Kandydatów - STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 33/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1

LEKTORAT JĘZYKA OBOWIĄZKOWEGO ROZPOCZYNA SIĘ OD POZIOMU B1 WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA i STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ-KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku DO-0130/89/2014 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów. kulturoznawstwo L+F el.c.

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów. kulturoznawstwo L+F el.c. Załącznik nr 3 UPRAWNIENIA: LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, KONKURSÓW I TURNIEJÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA w latach 2003/2004 2004/2005 2005/2006 L.p. Nazwa olimpiady Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Cieszyn WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Cieszyn WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26 Rektora UŚ z dnia 26 maja 2008r. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA, w roku akademickim 2008/2009 Kierunek Termin egzaminu

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II - studenci nie przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2 II - studenci nie przystępują do testu kwalifikacyjnego. WYMAGANY POZIOM I TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO na poziomie B2 + DLA STUDENTÓW I roku STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nie są wymagane dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo