Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów"

Transkrypt

1 Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Raport przygotowany przez RR Communication Consulting Materiały dla mediów 20 grudnia 2006 ul. Więzienna 21c/8, Wrocław, tel , fax: ,

2 Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Dziś Ŝadna firma nie moŝe pozwolić sobie na zignorowanie swojego wizerunku w Internecie Internet stał się obecnie najwaŝniejszym źródłem informacji. Potencjalni klienci poszukują tam informacji o firmach, których usługami i produktami są zainteresowani, kandydaci do pracy chcą się dowiedzieć o jakości potencjalnych pracodawców. Kluczowe znaczenie dla wizerunku firm mają wypowiedzi internautów na forach dyskusyjnych. Badania przeprowadzone przez RR Communication Consulting dają obraz tego, o czym i z jakimi nastawieniami internauci rozmawiają na temat firm (na przykładzie branŝy bankowej). Banki są częstymi podmiotami dyskusji internautów. Dostarczają usług masowym klientom, prowadzą w ostatnich czasach duŝo rekrutacji, a wiele banków jest notowanych na giełdach. RRCC przeanalizowało wpisy dotyczące 17 największych banków działających w naszym kraju. Wykorzystano dwa potęŝne źródła wpisów: fora dyskusyjne z portalu gazeta.pl oraz grupy dyskusyjne. Przeanalizowano w sumie 3531 wpisów internautów (dbając o proporcjonalny, losowy dobór próby) z I połowy 2006 roku. Wpisanie nazwy firmy w wyszukiwarkę daje informacje o tym, jak często nazwa danej firmy występuje w Internecie wyszukiwanie zawęŝone tylko do list dyskusyjnych daje wyniki w postaci tysięcy wpisów. Celem badań przeprowadzonych przez RRCC nie było określenie ilości wpisów na temat poszczególnych banków, ale to, w jakim kontekście pojawiają się nazwy poszczególnych banków (pozytywnym, negatywnym czy neutralnym) oraz kto i przy okazji jakich tematów najczęściej o nich dyskutuje. ZawęŜenie badania do jednej branŝy pozwoliło na przekrojowe uchwycenie jej obrazu, zarówno w odniesieniu do tych banków, o których dyskutuje się duŝo, jak i do mniej popularnych banków (pomiędzy najczęściej i najrzadziej komentowanymi bankami występują róŝnice kilkusetkrotne w ilościach wpisów). Analiza treści pozwoliła na określenie: tematów poruszanych przez internautów w dyskusjach o badanych bankach, opinii internautów w kontekście poszczególnych tematów, nastawień poszczególnych grup autorów. Ogólne nastawienia w wypowiedziach Internauci chętniej piszą o swoich negatywnych doświadczeniach i opiniach na temat firm to jest widoczne dla kaŝdego, kto przeglądał kiedykolwiek fora dyskusyjne. Nasze badania pokazują, Ŝe w odniesieniu do banków ponad połowę wpisów moŝna zakwalifikować do neutralnych emocjonalnie (np. O co mogą pytać na drugim etapie rozmowy kwalifikacyjnej? Praca w banku przy obsłudze klienta. ). RR COMMUNICATION CONSULTING

3 Wśród tych, które prezentują nastawienie emocjonalne autora, dominują wpisy negatywne. Co czwarta wypowiedź była krytyczna, nieprzychylna i pokazująca negatywne nastawienie (np. Najgorszy bank, jaki moŝe być. JuŜ wolałbym mieć konto w chińskim banku niŝ w banku X, a obsługa tragedia. ). Wpisy o charakterze pozytywnym to jedynie 1 wszystkich wypowiedzi internautów (np. Polecam ten bank, jestem bardzo zadowolony z obsługi w oddziale miła, profesjonalna, brak kolejek do okienka ). Co dwudziesty wpis ma charakter mieszany, zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne odniesienia (np. Fajny bank, tylko szkoda, Ŝe oferty nie ma lepszej ). Wykres 1: Tonacja wypowiedzi dla ogółu banków Tonacja wypowiedzi dla wszystkich banków negatywna mieszana pozytywna neutralna W badanym okresie internauci najbardziej emocjonalnie dyskutowali na temat PKO BP bank ten zanotował najwięcej negatywnych komentarzy na swój temat (5). Największy odsetek pozytywnych komentarzy dotyczył Kredyt Banku (2). Natomiast jeśli wziąć odsetek pozytywnych i negatywnych wypowiedzi, to najkorzystniej wypada wizerunek Nordea Banku oraz Multi Banku, które jako jedyne zanotowały więcej wypowiedzi pozytywnych niŝ negatywnych. RR COMMUNICATION CONSULTING

4 Wykres 2: Wykres 1 Tonacja wypowiedzi dla poszczególnych banków 1 Tonacja wypowiedzi PKO Bank Polski Euro Bank Bank Pekao Citibank Handlowy Invest-Bank LUKAS Bank Kredyt Bank ŚREDNIA ING Bank Śląski Bank BPH Raiffeisen Bank Dominet Bank Bank Millennium Fortis Bank Bank Zachodni WBK MultiBank Bank Gospodarki śywnościowej Nordea Bank 21% 19% 18% 1 10% 39% 3 32% 32% 31% 30% % 25% 25% 3% 7% 9% 12% 5 7% 0% 7% 1% 1 1 9% 1 1% 0% 12% 1 22% 0% 1 20% % negatywna mieszana pozytywna Tematy wypowiedzi Dyskusje internautów na temat banków dotyczą przede wszystkim jakości usług, prawie 2/3 wpisów dotyczy tej kwestii. Internet jest zapewne podstawowym źródłem informacji dla tych, którzy na codzień korzystają z komputera. Jest to prosty i skuteczny sposób na mini-badanie marketingowe dla kaŝdego internauty: wystarczy wpisać nazwę banku do wyszukiwarki lub samemu zadać pytanie na interesujący temat na odpowiednim forum internetowym. Znacznie mniej dyskusji dotyczyło działań rynkowych poszczególnych banków oraz ich wizerunku (po 11%). Do tego dochodzą wypowiedzi związane z obszarem zarządzania personelem: warunkami pracy (5%), zarobkami (3%) czy polityką rekrutacji (2%). Zestawienie wszystkich tematów przedstawia wykres 3. 1 Na wykresach obrazujących tonację wypowiedzi pominięto wypowiedzi neutralne. RR COMMUNICATION CONSULTING

5 Wykres 3: Tematy wypowiedzi internautów (dla wszystkich banków) Tematy wypowiedzi dla wszystkich banków jakość usług 63% działania rynkowe wizerunek firmy warunki pracy zarobki lokalizacja firmy 11% 11% 5% 3% 2% giełda 2% polityka rekrutacji 2% właściciele 1% kadra zarządzająca 1% W odniesieniu do wszystkich tematów poza wypowiedziami związanymi z giełdą zanotowano więcej negatywnych niŝ pozytywnych komentarzy. Internauci najgorzej odnoszą się do kadry zarządzającej oraz wizerunek firmy (odpowiednio 83% i 58% negatywnych wypowiedzi) Krytycznie oceniane są równieŝ warunki pracy oraz polityka zatrudnień w bankach (3 oraz 33% negatywnych wypowiedzi). Natomiast najwięcej pozytywnych komentarzy było na temat jakości usług (17%), giełdy () oraz wizerunku firmy () Tonację wypowiedzi na poszczególne tematy dla wszystkich banków przedstawia wykres numer nr. 4. RR COMMUNICATION CONSULTING

6 Wykres 4: Tonacja wypowiedzi dla poszczególnych tematów (dla wszystkich banków) Tonacja wypowiedzi dla: tematy kadra zarządzająca 83% 0% wizerunek firmy 58% 3% warunki pracy 3 8% polityka rekrutacji 33% 7% 1% działania rynkowe 2 2% zarobki 23% 8% jakość usług 23% 5% 17% lokalizacja firmy 7% właściciele 5% 0% 2% giełda 2% 9% negatywna mieszana pozytywna Autorzy wypowiedzi W przypadku większości wypowiedzi, trudno jest określić, do jakiej grupy moŝna zaliczyć autora (tak było w przypadku 4 badanych wpisów). W pozostałych przypadkach autor był klasyfikowany do odpowiedniej grupy w oparciu o bezpośrednie przedstawienie się albo na podstawie treści wypowiedzi). Najczęściej powtarzały się wypowiedzi klientów (23%), razem z potencjalnymi klientami (1) i byłymi klientami (3%) jest to grupa najbardziej identyfikowana na forach internautów. Jest to powiązane z dominującym tematem dyskusji, czyli jakością usług. Pytający o referencje średnio dwa razy częściej mogą przeczytać negatywne komentarze ze strony obecnych klientów niŝ pozytywne. Klienci duŝo chętniej narzekają więc na jakość usług, niŝ chwalą swoje banki. Najbardziej krytyczną grupa są byli klienci których aŝ 72 % wypowiedzi jest negatywna. Zapewne wiele decyzji klientów-internautów co do wyboru banku zapada na podstawie tych dyskusji. Kolejna istotna grupa autorów to kandydaci do pracy (5%) ci są zainteresowani jakością banku jako pracodawcy. Zapewne Internet ma równieŝ znaczący wpływ na ich decyzje, szczególnie w odniesieniu do unikania niektórych banków jako potencjalnych pracodawców. Biorąc pod uwagę zdecydowanie negatywny kontekst wypowiedzi, dotyczących warunków pracy, zarobków i polityki rekrutacji, nie dziwi wypowiedź jednego z internautów: Co moŝecie powiedzieć o banku X, bo nie mogę znaleźć o nim informacji na forum, więc chyba jest OK? RR COMMUNICATION CONSULTING

7 Wykres 5: Analizowane wypowiedzi w podziale na autorów (dla wszystkich banków) Wypowiedzi według autorów niezidentyfikowani 4 klient potencjalny klient 1 23% kandydat pracownik były klient 5% 3% mieszkaniec 1% inwestor 1% doradca 1% Internetowe fora są równieŝ miejscem, gdzie o swoich firmach dyskutują pracownicy ( spośród zidentyfikowanych autorów oraz zapewne spora grupa spośród niezidentyfikowanych internautów). Pracownicy najczęściej dyskutują o warunkach pracy, ale równieŝ uczestniczą w dyskusjach na temat jakości usług czy działań rynkowych swoich banków. 42% wypowiedzi pracowników ma negatywny kontekst, a jedynie - pozytywny. Trudno więc mówić, Ŝe pracownicy są ambasadorami swoich firm na forach internetowych. Raczej wylewają tam swoje Ŝale w sytuacji, gdy komunikacja wewnętrzna w ich firmach im tego nie umoŝliwia. Jedynymi grupami wśród których przewaŝają pozytywne wypowiedzi to doradcy oraz inwestorzy. RR COMMUNICATION CONSULTING

8 Wykres 6: Tonacja wypowiedzi dla poszczególnych autorów (dla wszystkich banków) Tonacja wypowiedzi dla: autorzy były klient 72% pracownik 42% 12% klient 39% 23% niezidentyfikowani 22% doradca 18% potencjalny klient 9% mieszkaniec 12% 0% 10% kandydat 11% 3% inwestor 0% 1% negatywna mieszana pozytywna Wyniki badań pokazują, jak wielkie znaczenie dla budowania wizerunku ma Internet i jak wiele mogą internauci. To wizerunek kształtowany wypowiedziami społeczności internetowej jest o wiele waŝniejszy niŝ ten oficjalnie tworzony przez firmę na korporacyjnych stronach internetowych. Na tym się opiera komunikacja firmy z otoczeniem w XXI wieku. Autorzy raportu: Roman Rostek, Kamil Borowiak, Mohamed Kenawy RR Communication Consulting RR COMMUNICATION CONSULTING

niedziela, 18 sierpnia 13

niedziela, 18 sierpnia 13 Jesteśmy agencją content marketingową specjalizującą się w tworzeniu i zarządzaniu społeczności dla biznesu. Celem naszych aktywności jest zbudowanie społeczności, które w kolejnych krokach aktywizujemy

Bardziej szczegółowo

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości

Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości Po linku do banku Raport o SEO i SEM w polskiej bankowości / marketing Bluerank (ul. Gdańska, - Łódź). Zawarte w publikacji materiały są własnością Wydawcy, który udziela Który bank się pozycjonował? Który

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2012. BIURA PODRÓżY W INTERNECIE

RAPORT 2012. BIURA PODRÓżY W INTERNECIE RAPORT 2012 BIURA PODRÓżY W INTERNECIE w okresie 1 kwiecień - 15 czerwiec 2012 Partner Branżowy Partner Badawczy Partner technologiczny Patron Medialny RAPORT BIURA PODRÓŻY W INTERNECIE 3 Spis Treści RapoRtu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień Konsumenta

Międzynarodowy Dzień Konsumenta Międzynarodowy Dzień Konsumenta Dodatek specjalny Jak klienci oceniają firmy? Raport Programu Jakość Obsługi Już po raz 11. obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Konsumenta, choć święto to, które swoje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Partnerzy Wydawca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI Marta MADEJCZYK, Ewa PRAŁAT-KUBISZEWSKA Streszczenie: W pracy poruszono temat stron internetowych szkół wyższych, które powinny być wizytówką uczelni i źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations 0 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Fundraising w działalności organizacji pozarządowych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2009 autor: prof. nadzw. WSP dr

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Suwalszczyzna jako marka turystyczna. Raport z badań

Suwalszczyzna jako marka turystyczna. Raport z badań Suwalszczyzna jako marka turystyczna Raport z badań Warszawa, styczeń 2012 Raport został przygotowany przez zespół badawczy Warsztatów Analiz Socjologicznych w ramach projektu L@KTUR Partnerstwa dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Web PR o co tu chodzi?

Web PR o co tu chodzi? Web PR o co tu chodzi? Magdalena Stefaniak Firmy coraz wnikliwiej patrzą na moŝliwości Internetu, dostrzegając w nim szansę na wzbudzenie zainteresowania milionów osób sobą i swoją ofertą. Trzeba jednak

Bardziej szczegółowo