RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA"

Transkrypt

1 RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T M AJ 2009

2 CZĘŚĆ I: RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Maj był kolejnym miesiącem stabilizacji na rynku kredytów hipotecznych. Dotyczy to marŝ, oprocentowania oraz wymaganego wkładu własnego. Pogorszyły się natomiast warunki w zakresie moŝliwej do uzyskania kwoty kredytu, zwłaszcza w przypadku singli. Przeciętne na rynku marŝe dla kredytów hipotecznych były na początku czerwca zbliŝone do poziomów z początku maja. Widać wyraźnie, Ŝe sytuacja w tym zakresie stabilizuje się. Podobnie jest z oprocentowaniem, chociaŝ w przypadku kredytów w złotych Expander odnotował na przestrzeni miesiąca niewielki wzrost stawek. Kredytobiorca starający się o kredyt w polskiej walucie na 300 tys. zł, który zamierza spłacić w ciągu 30 lat i posiada jednocześnie wkład własny na poziomie 25%, otrzyma dziś ofertę marŝy na średnim poziomie (mediana) 2,8%, takim samym, jak na początku maja. Nieznacznie wzrosło natomiast oprocentowanie takiego kredytu, które w najnowszym zestawieniu wynosi przeciętnie 7,43%. To efekt wyŝszej stawki rynkowej WIBOR (3-miesięczny), która podniosła się do 4,6% z 4,3% na początku maja. STABILNE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW WALUTOWYCH Kredytobiorca starający się o analogiczny kredyt w euro otrzyma przeciętnie marŝę na poziomie 3,6% (w maju 3,7%). Oprocentowanie nie zmieniło się w stosunku do maja i wynosi 4,96%. Podobna wygląda sytuacja z kredytami we frankach, których przeciętna marŝa i oprocentowanie są zbliŝone do majowych i wynoszą odpowiednio: 3,75% i 4,2%. W tym przypadku oferta rynkowa jest jednak bardzo skromna. Oprocentowanie kredytów hipotecznych na dzień r., źródło Raport Szybko.pl i Expandera Nazwa Banku w PLN w EUR w CHF Bank BGś 7,69% brak brak Bank BPH* 7,94% 5,17% 4,24% Bank Millennium 5,97% brak brak Bank Pocztowy S.A.* 7,14% brak brak Bank Zachodni WBK S.A. 5,98% brak brak Bank Ochrony Środowiska S.A. 7,54% 4,96% brak Deutsche Bank PBC* 6,63% 3,66% 3,69% Polska SA 6,51% 3,41% brak DomBank 10,50% brak brak Dominet Bank SA** 7,43% brak brak Fortis Bank Polska SA 9,74% brak brak Raiffeisen Bank Polska 6,96% brak brak GE Money Bank 9,75% 5,78% 4,55% ING Bank Śląski S.A. 6,83% brak brak Invest-Bank S.A. 8,93% brak brak

3 Kredyt Bank* 7,52% brak brak Lukas Bank SA*** 6,40% brak brak mbank 8,44% 4,74% 4,20% MultiBank 8,24% 7,97% 4,00% Nordea Bank Polska SA 6,22% 4,07% 3,20% Pekao Bank Hipoteczny S.A. 7,94% brak brak Pekao SA **** 7,33% 5,48% brak PKO BP SA 7,00% 8,12% 7,25% Polbank EFG 7,42% 4,57% 4,20% Średnia 7,59% 5,27% 4,42% Mediana 7,43% 4,96% 4,20% *- od ** - kredyt z ubezpieczeniem od utraty pracy na okres 5 lat + karta kredytowa + ROR *** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR **** - przykładowo MarŜe kredytów hipotecznych na dzień r., źródło Raport Szybko.pl i Expandera Nazwa Banku w PLN w EUR w CHF Bank BGś 2,95% brak brak Bank BPH* 3,20% 3,70% 3,70% Bank Millennium 1,80% brak brak Bank Pocztowy S.A.* 2,50% brak brak Bank Zachodni WBK S.A. 1,35% brak brak Bank Ochrony Środowiska S.A. 2,80% 3,50% brak Deutsche Bank PBC* 2,00% 2,40% 3,30% Polska SA 2,10% 1,85% brak DomBank 6,05% brak brak Dominet Bank SA** 2,80% brak brak Fortis Bank Polska SA 5,10% brak brak Raiffeisen Bank Polska 2,80% GE Money Bank 5,40% 4,10% 4,10% ING Bank Śląski S.A. 2,10% brak brak Invest-Bank S.A. 4,30% brak brak Kredyt Bank* 2,90% brak brak Lukas Bank SA*** 2,20% brak brak mbank 3,80% 3,80% 3,80% MultiBank 3,60% 3,60% 3,60% Nordea Bank Polska SA 1,60% 2,80% 2,80%

4 Pekao Bank Hipoteczny S.A. 3,20% brak brak Pekao SA **** 3,00% 4,20% brak PKO BP SA 2,36% 6,86% 6,86% Polbank EFG 2,80% 3,30% 3,80% Średnia 3,03% 3,65% 4,00% Mediana 2,80% 3,60% 3,75% *- od 10% WKŁADU WŁASNEGO ** - kredyt z ubezpieczeniem od utraty pracy na okres 5 lat + karta kredytowa + ROR *** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR **** - przykładowo Banki utrzymały na przestrzeni miesiąca wymagania w zakresie minimalnego wkładu własnego. Dotyczy to wszystkich analizowanych walut kredytu (zloty, euro, frank). W przypadku kredytów w złotych maksymalny wskaźnik LTV prezentujący stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości wynosi przeciętnie 90%. W przypadku kredytów w euro i we frankach jest to 88%. Nazwa Banku Max LTV dla kredytów w PLN Max LTV dla kredytów w CHF Max LTV dla kredytów w EUR Bank BGś 90,00% n/d n/d Bank BPH* 80,00% 70,00% 70,00% Bank Millennium 90,00% n/d n/d Bank Pocztowy S.A. 100,00% n/d n/d Bank Zachodni WBK S.A. 80,00% n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A. 100,00% n/d 100,00% Deutsche Bank PBC 100,00% 100,00% 100,00% Polska SA 90,00% n/d 90,00% DomBank 90,00% n/d n/d Dominet Bank SA 100,00% n/d n/d Fortis Bank Polska SA 90,00% n/d n/d GE Money Bank 80,00% 80,00% 80,00% ING Bank Śląski S.A. 80,00% n/d n/d Invest-Bank S.A. 70,00% n/d n/d Kredyt Bank 100,00% n/d n/d Lukas Bank SA 100,00% n/d n/d mbank 100,00% 100,00% 100,00% MultiBank 100,00% 100,00% 100,00% Nordea Bank Polska SA 90,00% 80,00% 80,00%

5 Pekao Bank Hipoteczny S.A. 100% WBHN nie więcej niŝ 80% wart. Rynkowej n/d n/d Pekao SA** indywidualnie w oddziale n/d 70,00% Raiffeisen Bank Polska 75,00% n/d n/d PKO BP SA 100,00% 75,00% 75,00% Polbank EFG 100,00% 100,00% 100,00% * - Kredyt w walutach obcych jest udzielany osobom uzyskującym dochody w tych walutach lub posiadającym w Banku BPH aktywa w tych walutach, co najmniej w wysokości kwoty wnioskowanego kredytu, oraz Klientom segmentu Platinum w Banku BPH. ** - Kredyt w EUR i dostępny jedynie dla osób osiągających dochody w tej samej walucie MNIEJSZA KWOTA KREDYTU Niekorzystną informacją jest natomiast zmniejszenie maksymalnej zdolności. Gdyby chodziło tylko o kredyty w złotych moŝna byłoby wysnuć wniosek, Ŝe jest to efekt wzrostu stopy WIBOR. PoniewaŜ jednak podobna sytuacja ma miejsce równieŝ w przypadku kredytów w euro i we frankach, których oprocentowania nie zmieniło się istotnie, moŝna załoŝyć, Ŝe banki zaostrzyły warunki obliczania zdolności. Spadek zdolności dotyczy w największym stopniu kredytów walutowych oraz singli. W naszym zestawieniu przyjmujemy, Ŝe o kredyt stara się osoba o dochodach 3,5 tys. zł netto. Zaciągając kredyt w euro moŝe liczyć przeciętnie na 192 tys. zł wobec 230 tys. zł w maju, a zaciągając kredyt we frankach na 183 tys. zł wobec 228 tys. zł w maju. W przypadku kredytów w złotych spadek jest stosunkowo nieduŝy, do 239 tys. zł z 263 tys. zł przed miesiącem. Dla porównania, 4-osobowa rodzina o dochodach 3,5 tys. zł netto moŝe otrzymać dziś kredyt w złotych na sumę 208 tys. zł, zbliŝoną do maja. Katarzyna Siwek, analityk firmy doradczej Expander Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w PLN 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w PLN singla Bank BGś ,00 zł ,00 zł Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium* ,00 zł ,00 zł Bank Pocztowy S.A ,00 zł ,00 zł Bank Zachodni WBK S.A ,00 zł ,00 zł Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 zł ,00 zł Polska SA udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł DomBank ,00 zł ,00 zł Dominet Bank SA ,00 zł ,00 zł

6 Fortis Bank Polska SA ,47 zł ,52 zł GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A ,00 zł ,00 zł Invest-Bank S.A ,00 zł ,00 zł Kredyt Bank ,00 zł ,00 zł Lukas Bank SA ** ,00 zł ,00 zł mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Raiffeisen Bank Polska ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A ,00 zł ,00 zł Pekao SA ,00 zł ,00 zł PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,52 zł ,48 zł Mediana ,00 zł ,00 zł * - (przy LTV w wysokości 90% - oferta dostępna pod warunkiem wykupienia w Banku ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu) ** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w EUR 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w EUR singla Bank BGś brak brak Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium n/d n/d Bank Pocztowy S.A. brak brak Bank Zachodni WBK S.A. n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 zł ,00 zł Polska SA udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł DomBank n/d n/d Dominet Bank SA n/d n/d Fortis Bank Polska SA n/d n/d GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A. n/d n/d Invest-Bank S.A. brak brak Kredyt Bank brak brak

7 Lukas Bank SA n/d n/d mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A. n/d n/d Pekao SA ,00 zł ,00 zł PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,78 zł ,22 zł Mediana ,00 zł ,00 zł Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w CHF 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w CHF singla Bank BGś brak brak Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium n/d n/d Bank Pocztowy S.A. brak brak Bank Zachodni WBK S.A. n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A. n/d n/d Polska SA n/d n/d DomBank n/d n/d Dominet Bank SA n/d n/d Fortis Bank Polska SA n/d n/d GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A. n/d n/d Invest-Bank S.A. brak brak Kredyt Bank brak brak Lukas Bank SA n/d n/d mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A. n/d n/d Pekao SA n/d n/d PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,14 zł ,71 zł Mediana ,00 zł ,00 zł

8 CZĘŚĆ II OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU WTÓRNYM WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W MAJU 2009 ROKU Wiosna zawsze była okresem wzrostu aktywności na rynku nieruchomości. W tym roku mamy do czynienia z widmem kryzysu gospodarczego, utrudnionym dostępem do finansowania zakupów nieruchomości i trwającym od niemal roku spadkiem popytu na mieszkania. Pośrednicy twierdzą jednak, Ŝe takŝe tej wiosny nastąpiło oŝywienie. Ewidentnych sygnałów tego oŝywienia nie widać w zmianach cen, choć po raz pierwszy od kilku miesięcy nie spadła średnia cena metra kwadratowego w Krakowie czy Sopocie. Średni spadek cen we wszystkich 15 analizowanych miastach, w maju wyniósł 0,5%, podczas, gdy w kwietniu było to -1%. Jeśli tendencja ta się utrzyma moŝna będzie liczyć na ustabilizowanie się cen nieruchomości. Do stabilizacji sytuacji moŝe przyczynić się równieŝ zahamowanie wzrostu podaŝy. W maju ilość ofert dostępnych w serwisie nieruchomości pozostała na podobnym poziomie jak w kwietniu i nie jest równieŝ znacznie większa niŝ przed rokiem. We wszystkich duŝych miastach średnie ceny są na poziomie z I kwartału 2007, więc z okresu poprzedzającego gwałtowny ich wzrost. W tamtym czasie mieszkania sprzedawały się jak przysłowiowe świeŝe bułeczki, a cena nie była barierą powstrzymującą od zakupu. MoŜna, więc wnioskować, iŝ tym bardziej, po upływie dwóch lat, taki poziom cen kupujący mogą uznać za atrakcyjny i skłaniający do zakupu. Gdyby dostęp do kredytów hipotecznych był porównywalny do tego sprzed dwóch lat zapewne moglibyśmy mówić o prawdziwym oŝywieniu na rynku nieruchomości. Dalszy rozwój sytuacji na rynku nieruchomości będzie zaleŝał w głównej mierze od tego czy banki będą skłonne udzielać kredytów hipotecznych, a w mniejszym stopniu od dalszego spadku cen. Marta Kosińska Ekspert serwisu % zmiana wartości metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w V 2009 w stosunku do V ,0% -2,0% -4,0% -6,0% ŁÓDŹ LUBLIN -2,2% SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN -4,0% OPOLE WROCŁAW KATOWICE BIAŁYSTOK KRAKÓW WARSZAWA GDYNIA GDAŃSK POZNAŃ -4,0% -3,1% SOPOT -8,0% -4,8% -6,7% -7,8% -6,1% -10,0% -12,0% -14,0% -16,0% -7,6% -8,7% -9,8% -9,5% -11,3% -6,6% -14,6%

9 % zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania w V 2009 w stosunku do IV ,0% 1,5% 1,3% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,0% 0,1% -0,5% -1,0% -1,5% ŁÓDŹ -0,4% LUBLIN SZCZECIN -0,3% TORUŃ OLSZTYN -1,0% OPOLE BIAŁYSTOK KRAKÓW WROCŁAW KATOWICE WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ -1,1% -0,5% -0,3% -0,1% -0,6% GDYNIA -1,0% SOPOT -2,0% -1,7% -2,5% -3,0% -2,8% -3,5% Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj

10 Średnie ceny na rynku w tórnym maj maj 2009 źródło: Raport Szybko.pl i Expandera maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 grudzień 08 listopad 08 październik 08 wrzesień 08 sierpień 08 lipiec 08 czerwiec 08 maj 08 WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj Średnie ceny na rynku w tórnym maj maj 2009 źródło: Raport Szybko.pl i Expandera maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 grudzień 08 listopad 08 październik 08 wrzesień 08 sierpień 08 lipiec 08 czerwiec 08 maj 08 ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE

11 CZĘŚĆ III KOSZTY WYNAJMU Tym razem mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy w najbliŝszym czasie będą wynajmować mieszkania: koszty wynajmu w porównaniu z majem 2008 roku nie są znacząco wyŝsze, a w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z ich spadkiem. W Krakowie w maju 2009 kaŝdy rodzaj mieszkania moŝna wynająć taniej niŝ przed rokiem. We Wrocławiu znacznie taniej moŝna wynająć kawalerkę, a w Gdańsku mieszkania 2 i 3 pokojowe. W Warszawie tylko za mieszkania dwupokojowe trzeba zapłacić więcej, a kawalerki i 3 pokojowe są w tej samej cenie jak przed rokiem. W skali roku odmiennie zachowywały się czynsze w Katowicach i Poznaniu, gdzie koszty wynajmu wzrosły średnio o 8,6% w Poznaniu i 7,9% w Katowicach. Od stycznia 2009 roku zdecydowanie przewaŝają obniŝki czynszów za wynajem: w Warszawie i Krakowie średnio o 6,6%, w Poznaniu i Katowicach o około 2,5%, w Gdańsku o 1,6%. Jest to efekt ogromnego wzrostu liczby nieruchomości przeznaczonych na wynajem. W maju 2009 jest ich niemal 2,4 razy więcej niŝ przed rokiem. Dla wynajmujących to oczywiście większa moŝliwość wyboru zarówno, jeśli chodzi o lokalizację jak i standard mieszkania, ale takŝe pole do negocjacji ceny. Racjonalne podejście do kwestii wynajmu powinno skłaniać właścicieli do obniŝek, gdyŝ utrata miesięcznych przychodów rozłoŝona na pozostałe miesiące roku moŝe przekładać się na obniŝki rzędu kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Ze strony studentów, którzy są ogromną grupą (kilkaset tysięcy osób) tworzącą popyt na wynajem, pojawia się pytanie nie tylko za ile wynająć, ale takŝe kiedy. W tym roku nie powinniśmy mieć do czynienia ze znacznym podbijaniem cen w sierpniu i wrześniu, ze względu na duŝą podaŝ. TakŜe ogromny wzrost podaŝy powinien gwarantować dostępność mieszkań. W związku z tym moŝna spokojnie rozpocząć poszukiwania tradycyjnie pod koniec sierpnia i września. Specjalnie dla studentów w czerwcu i lipcu wspólnie z Parlamentem Studentów RP i serwisem społecznościowym przeprowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą zagadnienia wynajmu - Wynajmuj bezpiecznie. Materiały edukacyjne znajdą się na stronie Marta Kosińska Ekspert serwisu nieruchomości Porównanie kosztów wynajmu mieszkań w największych polskich miastach. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" maj-08 maj-09 1-pok. 2-pok. 3-pok. 1-pok. 2-pok. 3-pok. WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ KATOWICE Porównanie kosztów wynajmu mieszkań w największych polskich miastach. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" sty-09 maj-09 1-pok. 2-pok. 3-pok. 1-pok. 2-pok. 3-pok. WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA

12 GDAŃSK POZNAŃ KATOWICE

13 O EXPANDER NIEZALEśNY DORADCA FINANSOWY Expander jest niezaleŝnym doradcą finansowym, oferującym produkty oszczędnościowoinwestycyjne oraz kredyty hipoteczne i gotówkowe. Obecnie Expander ma 64 oddziały w całej Polsce oraz 293 doradców finansowych. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 21 bankami oraz 30 TFI i towarzystwami ubezpieczeń na Ŝycie w zakresie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Na początku przyszłego roku doradcy Expandera zaczną sprzedawać produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku oferta dla klientów detalicznych zostanie z kolei wzbogacona fundusz emerytalny. Expander jest obecnie najlepiej postrzeganą marką wśród doradców finansowych, co potwierdzają m.in. badania przeprowadzone przez instytut Gfk Polonia. W rankingu najcenniejszych marek, opracowanym przez Rzeczpospolitą, Expander zajmuje czwarte miejsce w kategorii handel i usługi i jest to najwyŝsza pozycja wśród instytucji z sektora finansowego. 25% transakcji zawartych za pośrednictwem Expandera w 2007 roku stanowiły kolejne transakcje dotychczasowych klientów Nowa strategia rozwoju Expandera, będąca konsekwencją dokonanych pod koniec ub.r. zmian właścicielskich, zakłada ekspansję zagraniczną, powiększenie oferty produktowej, rozbudowę sieci oddziałów oraz umocnienie marki. Jej pierwsze efekty to wzrost sprzedaŝy o 30% w I kwartale br. (r/r) kredytów hipotecznych. Wartość wniosków kredytowych netto wysłanych w I półroczu 2008 r. była o 40% większa niŝ w analogicznym okresie rok wcześniej. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money.

14 O SERWISIE SZYBKO.PL Od momentu powstania serwisu na polskim rynku nieruchomości zaszło wiele zmian. Mieliśmy do czynienia z trwającą ponad rok galopadą cen mieszkań, następnie przyszła moda na domy a wraz z nią wzrosty cen domów oraz działek budowlanych. Obecnie rynek wraca do normalności, a wraz z nim zmieniają się potrzeby i wymagania kupujących oraz sprzedających nieruchomości. Poszukiwane są przede wszystkim łatwo dostępne i precyzyjne informacje. W dziedzinie obrotu nieruchomościami wszystkim tym dysponuje serwis Niewątpliwie innowacyjnym rozwiązaniem jest umoŝliwienie oglądającym szukania nieruchomości na mapach. Serwis Szybko.pl jako pierwszy w Polsce uruchomił wyszukiwarkę, która pozwala na odnalezienie ogłoszeń sprzedaŝy mieszkań, domów, działek i lokali komercyjnych a takŝe ofert wynajmu mieszkań i stancji na mapach. Zobacz szczegóły: Po ustaleniu szczegółowych kryteriów wyszukiwania system pokazuje wszystkie nieruchomości, na danym obszarze, które zostały zlokalizowane przez ogłaszających. Ten innowacyjny sposób szukania jest szczególnie pomocny w przypadku uŝytkowników, którzy nie znają topografii danej okolicy, są z innego miasta lub teŝ poszukują nieruchomości tylko w wybranym rejonie (wystarczy kursorami ustawić rejon i system sam w tym rejonie wyświetli nieruchomości). Aby zwiększyć liczbę nieruchomości widocznych na mapach Szybko.pl wprowadziło przybliŝoną lokalizację nieruchomości. Od tej chwili niemal 70 % nieruchomości będzie lokalizowana na mapach. Zobacz szczegóły: O wzroście znaczenia Internetu jako narzędzia sprzedaŝy świadczą nie tylko rosnące statystyki oglądalności, ale takŝe coraz większa liczba ofert zamieszczanych w Szybko.pl obecnie jest to niemal 50 tysięcy anonsów dotyczących róŝnych segmentów rynku nieruchomości. Szybko.pl jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o rynek wynajmu. Codziennie jest tu dostępnych ponad 5500 ofert mieszkań do wynajęcia i około 1500 pokoi. KaŜdego dnia przybywa około nowych ofert. W najgorętszym dla wynajmu sezonie, czyli III kwartale, niektóre ogłoszenia przestają być aktualne po zaledwie kilku minutach od ich zamieszczenia. Szybko.pl niezmiennie utrzymuje się wśród najchętniej odwiedzanych serwisów nieruchomości w Polsce. Świadczą o tym prezentowane poniŝej statystyki oglądalności. (źródło: Google Analytics).

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPA NDERA- NIEZALEŻNEGO DORADCY FINANSOWEGO A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011 POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2011 W SKRÓCIE Mamy do czynienia z kontynuacją trendu spadku średnich cen ofertowych. W rezultacie juŝ w 10 z 15 miast ceny są niŝsze niŝ przed rokiem. Sprzedający są

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%. Listopad 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże?

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże? Luty 2014 W SKRÓCIE: Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego WARTO KUPIĆ MIESZKANIE ŚWIEŻOUPIECZONEMU STUDENTOWI W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW

RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW I KWARTAŁ 2006 WPROWADZENIE Serwis nieruchomości www.szybko.pl został uruchomiony w styczniu 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy Raport 2015 I kwartał Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Rynek kredytów hipotecznych Co budują deweloperzy Polskie prawo budowlane, co zmienią nowe przepisy Spis treści 6 16 18 25 31 32 34

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker Prognozy Drodzy Czytelnicy, Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz. W tym czasie Home Broker i Lion s House pytają swoich doradców o to, jakich tendencji na rynku nieruchomości spodziewają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)?

Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? ROZDZIAŁ I Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)? 1. Ogólne warunki uzyskiwania kredytów hipotecznych Bogacenie się społeczeństwa, powszechna zmiana wymagań, migracje do wielkich

Bardziej szczegółowo