RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA"

Transkrypt

1 RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T M AJ 2009

2 CZĘŚĆ I: RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Maj był kolejnym miesiącem stabilizacji na rynku kredytów hipotecznych. Dotyczy to marŝ, oprocentowania oraz wymaganego wkładu własnego. Pogorszyły się natomiast warunki w zakresie moŝliwej do uzyskania kwoty kredytu, zwłaszcza w przypadku singli. Przeciętne na rynku marŝe dla kredytów hipotecznych były na początku czerwca zbliŝone do poziomów z początku maja. Widać wyraźnie, Ŝe sytuacja w tym zakresie stabilizuje się. Podobnie jest z oprocentowaniem, chociaŝ w przypadku kredytów w złotych Expander odnotował na przestrzeni miesiąca niewielki wzrost stawek. Kredytobiorca starający się o kredyt w polskiej walucie na 300 tys. zł, który zamierza spłacić w ciągu 30 lat i posiada jednocześnie wkład własny na poziomie 25%, otrzyma dziś ofertę marŝy na średnim poziomie (mediana) 2,8%, takim samym, jak na początku maja. Nieznacznie wzrosło natomiast oprocentowanie takiego kredytu, które w najnowszym zestawieniu wynosi przeciętnie 7,43%. To efekt wyŝszej stawki rynkowej WIBOR (3-miesięczny), która podniosła się do 4,6% z 4,3% na początku maja. STABILNE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW WALUTOWYCH Kredytobiorca starający się o analogiczny kredyt w euro otrzyma przeciętnie marŝę na poziomie 3,6% (w maju 3,7%). Oprocentowanie nie zmieniło się w stosunku do maja i wynosi 4,96%. Podobna wygląda sytuacja z kredytami we frankach, których przeciętna marŝa i oprocentowanie są zbliŝone do majowych i wynoszą odpowiednio: 3,75% i 4,2%. W tym przypadku oferta rynkowa jest jednak bardzo skromna. Oprocentowanie kredytów hipotecznych na dzień r., źródło Raport Szybko.pl i Expandera Nazwa Banku w PLN w EUR w CHF Bank BGś 7,69% brak brak Bank BPH* 7,94% 5,17% 4,24% Bank Millennium 5,97% brak brak Bank Pocztowy S.A.* 7,14% brak brak Bank Zachodni WBK S.A. 5,98% brak brak Bank Ochrony Środowiska S.A. 7,54% 4,96% brak Deutsche Bank PBC* 6,63% 3,66% 3,69% Polska SA 6,51% 3,41% brak DomBank 10,50% brak brak Dominet Bank SA** 7,43% brak brak Fortis Bank Polska SA 9,74% brak brak Raiffeisen Bank Polska 6,96% brak brak GE Money Bank 9,75% 5,78% 4,55% ING Bank Śląski S.A. 6,83% brak brak Invest-Bank S.A. 8,93% brak brak

3 Kredyt Bank* 7,52% brak brak Lukas Bank SA*** 6,40% brak brak mbank 8,44% 4,74% 4,20% MultiBank 8,24% 7,97% 4,00% Nordea Bank Polska SA 6,22% 4,07% 3,20% Pekao Bank Hipoteczny S.A. 7,94% brak brak Pekao SA **** 7,33% 5,48% brak PKO BP SA 7,00% 8,12% 7,25% Polbank EFG 7,42% 4,57% 4,20% Średnia 7,59% 5,27% 4,42% Mediana 7,43% 4,96% 4,20% *- od ** - kredyt z ubezpieczeniem od utraty pracy na okres 5 lat + karta kredytowa + ROR *** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR **** - przykładowo MarŜe kredytów hipotecznych na dzień r., źródło Raport Szybko.pl i Expandera Nazwa Banku w PLN w EUR w CHF Bank BGś 2,95% brak brak Bank BPH* 3,20% 3,70% 3,70% Bank Millennium 1,80% brak brak Bank Pocztowy S.A.* 2,50% brak brak Bank Zachodni WBK S.A. 1,35% brak brak Bank Ochrony Środowiska S.A. 2,80% 3,50% brak Deutsche Bank PBC* 2,00% 2,40% 3,30% Polska SA 2,10% 1,85% brak DomBank 6,05% brak brak Dominet Bank SA** 2,80% brak brak Fortis Bank Polska SA 5,10% brak brak Raiffeisen Bank Polska 2,80% GE Money Bank 5,40% 4,10% 4,10% ING Bank Śląski S.A. 2,10% brak brak Invest-Bank S.A. 4,30% brak brak Kredyt Bank* 2,90% brak brak Lukas Bank SA*** 2,20% brak brak mbank 3,80% 3,80% 3,80% MultiBank 3,60% 3,60% 3,60% Nordea Bank Polska SA 1,60% 2,80% 2,80%

4 Pekao Bank Hipoteczny S.A. 3,20% brak brak Pekao SA **** 3,00% 4,20% brak PKO BP SA 2,36% 6,86% 6,86% Polbank EFG 2,80% 3,30% 3,80% Średnia 3,03% 3,65% 4,00% Mediana 2,80% 3,60% 3,75% *- od 10% WKŁADU WŁASNEGO ** - kredyt z ubezpieczeniem od utraty pracy na okres 5 lat + karta kredytowa + ROR *** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR **** - przykładowo Banki utrzymały na przestrzeni miesiąca wymagania w zakresie minimalnego wkładu własnego. Dotyczy to wszystkich analizowanych walut kredytu (zloty, euro, frank). W przypadku kredytów w złotych maksymalny wskaźnik LTV prezentujący stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości wynosi przeciętnie 90%. W przypadku kredytów w euro i we frankach jest to 88%. Nazwa Banku Max LTV dla kredytów w PLN Max LTV dla kredytów w CHF Max LTV dla kredytów w EUR Bank BGś 90,00% n/d n/d Bank BPH* 80,00% 70,00% 70,00% Bank Millennium 90,00% n/d n/d Bank Pocztowy S.A. 100,00% n/d n/d Bank Zachodni WBK S.A. 80,00% n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A. 100,00% n/d 100,00% Deutsche Bank PBC 100,00% 100,00% 100,00% Polska SA 90,00% n/d 90,00% DomBank 90,00% n/d n/d Dominet Bank SA 100,00% n/d n/d Fortis Bank Polska SA 90,00% n/d n/d GE Money Bank 80,00% 80,00% 80,00% ING Bank Śląski S.A. 80,00% n/d n/d Invest-Bank S.A. 70,00% n/d n/d Kredyt Bank 100,00% n/d n/d Lukas Bank SA 100,00% n/d n/d mbank 100,00% 100,00% 100,00% MultiBank 100,00% 100,00% 100,00% Nordea Bank Polska SA 90,00% 80,00% 80,00%

5 Pekao Bank Hipoteczny S.A. 100% WBHN nie więcej niŝ 80% wart. Rynkowej n/d n/d Pekao SA** indywidualnie w oddziale n/d 70,00% Raiffeisen Bank Polska 75,00% n/d n/d PKO BP SA 100,00% 75,00% 75,00% Polbank EFG 100,00% 100,00% 100,00% * - Kredyt w walutach obcych jest udzielany osobom uzyskującym dochody w tych walutach lub posiadającym w Banku BPH aktywa w tych walutach, co najmniej w wysokości kwoty wnioskowanego kredytu, oraz Klientom segmentu Platinum w Banku BPH. ** - Kredyt w EUR i dostępny jedynie dla osób osiągających dochody w tej samej walucie MNIEJSZA KWOTA KREDYTU Niekorzystną informacją jest natomiast zmniejszenie maksymalnej zdolności. Gdyby chodziło tylko o kredyty w złotych moŝna byłoby wysnuć wniosek, Ŝe jest to efekt wzrostu stopy WIBOR. PoniewaŜ jednak podobna sytuacja ma miejsce równieŝ w przypadku kredytów w euro i we frankach, których oprocentowania nie zmieniło się istotnie, moŝna załoŝyć, Ŝe banki zaostrzyły warunki obliczania zdolności. Spadek zdolności dotyczy w największym stopniu kredytów walutowych oraz singli. W naszym zestawieniu przyjmujemy, Ŝe o kredyt stara się osoba o dochodach 3,5 tys. zł netto. Zaciągając kredyt w euro moŝe liczyć przeciętnie na 192 tys. zł wobec 230 tys. zł w maju, a zaciągając kredyt we frankach na 183 tys. zł wobec 228 tys. zł w maju. W przypadku kredytów w złotych spadek jest stosunkowo nieduŝy, do 239 tys. zł z 263 tys. zł przed miesiącem. Dla porównania, 4-osobowa rodzina o dochodach 3,5 tys. zł netto moŝe otrzymać dziś kredyt w złotych na sumę 208 tys. zł, zbliŝoną do maja. Katarzyna Siwek, analityk firmy doradczej Expander Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w PLN 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w PLN singla Bank BGś ,00 zł ,00 zł Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium* ,00 zł ,00 zł Bank Pocztowy S.A ,00 zł ,00 zł Bank Zachodni WBK S.A ,00 zł ,00 zł Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 zł ,00 zł Polska SA udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł DomBank ,00 zł ,00 zł Dominet Bank SA ,00 zł ,00 zł

6 Fortis Bank Polska SA ,47 zł ,52 zł GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A ,00 zł ,00 zł Invest-Bank S.A ,00 zł ,00 zł Kredyt Bank ,00 zł ,00 zł Lukas Bank SA ** ,00 zł ,00 zł mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Raiffeisen Bank Polska ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A ,00 zł ,00 zł Pekao SA ,00 zł ,00 zł PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,52 zł ,48 zł Mediana ,00 zł ,00 zł * - (przy LTV w wysokości 90% - oferta dostępna pod warunkiem wykupienia w Banku ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu) ** - dla klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia na Ŝycie + rachunek ROR Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w EUR 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w EUR singla Bank BGś brak brak Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium n/d n/d Bank Pocztowy S.A. brak brak Bank Zachodni WBK S.A. n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 zł ,00 zł Polska SA udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł udziela kredytów hipotecznych osobom z dochodami od 5000 zł DomBank n/d n/d Dominet Bank SA n/d n/d Fortis Bank Polska SA n/d n/d GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A. n/d n/d Invest-Bank S.A. brak brak Kredyt Bank brak brak

7 Lukas Bank SA n/d n/d mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A. n/d n/d Pekao SA ,00 zł ,00 zł PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,78 zł ,22 zł Mediana ,00 zł ,00 zł Nazwa Banku Maksymalna zdolność kredytowa w CHF 4-os. rodziny Maksymalna zdolność kredytowa w CHF singla Bank BGś brak brak Bank BPH ,00 zł ,00 zł Bank Millennium n/d n/d Bank Pocztowy S.A. brak brak Bank Zachodni WBK S.A. n/d n/d Bank Ochrony Środowiska S.A. n/d n/d Polska SA n/d n/d DomBank n/d n/d Dominet Bank SA n/d n/d Fortis Bank Polska SA n/d n/d GE Money Bank ,00 zł ,00 zł ING Bank Śląski S.A. n/d n/d Invest-Bank S.A. brak brak Kredyt Bank brak brak Lukas Bank SA n/d n/d mbank ,00 zł ,00 zł MultiBank ,00 zł ,00 zł Nordea Bank Polska SA ,00 zł ,00 zł Pekao Bank Hipoteczny S.A. n/d n/d Pekao SA n/d n/d PKO BP SA ,00 zł ,00 zł Polbank EFG ,00 zł ,00 zł Średnia ,14 zł ,71 zł Mediana ,00 zł ,00 zł

8 CZĘŚĆ II OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU WTÓRNYM WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI W MAJU 2009 ROKU Wiosna zawsze była okresem wzrostu aktywności na rynku nieruchomości. W tym roku mamy do czynienia z widmem kryzysu gospodarczego, utrudnionym dostępem do finansowania zakupów nieruchomości i trwającym od niemal roku spadkiem popytu na mieszkania. Pośrednicy twierdzą jednak, Ŝe takŝe tej wiosny nastąpiło oŝywienie. Ewidentnych sygnałów tego oŝywienia nie widać w zmianach cen, choć po raz pierwszy od kilku miesięcy nie spadła średnia cena metra kwadratowego w Krakowie czy Sopocie. Średni spadek cen we wszystkich 15 analizowanych miastach, w maju wyniósł 0,5%, podczas, gdy w kwietniu było to -1%. Jeśli tendencja ta się utrzyma moŝna będzie liczyć na ustabilizowanie się cen nieruchomości. Do stabilizacji sytuacji moŝe przyczynić się równieŝ zahamowanie wzrostu podaŝy. W maju ilość ofert dostępnych w serwisie nieruchomości pozostała na podobnym poziomie jak w kwietniu i nie jest równieŝ znacznie większa niŝ przed rokiem. We wszystkich duŝych miastach średnie ceny są na poziomie z I kwartału 2007, więc z okresu poprzedzającego gwałtowny ich wzrost. W tamtym czasie mieszkania sprzedawały się jak przysłowiowe świeŝe bułeczki, a cena nie była barierą powstrzymującą od zakupu. MoŜna, więc wnioskować, iŝ tym bardziej, po upływie dwóch lat, taki poziom cen kupujący mogą uznać za atrakcyjny i skłaniający do zakupu. Gdyby dostęp do kredytów hipotecznych był porównywalny do tego sprzed dwóch lat zapewne moglibyśmy mówić o prawdziwym oŝywieniu na rynku nieruchomości. Dalszy rozwój sytuacji na rynku nieruchomości będzie zaleŝał w głównej mierze od tego czy banki będą skłonne udzielać kredytów hipotecznych, a w mniejszym stopniu od dalszego spadku cen. Marta Kosińska Ekspert serwisu % zmiana wartości metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w V 2009 w stosunku do V ,0% -2,0% -4,0% -6,0% ŁÓDŹ LUBLIN -2,2% SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN -4,0% OPOLE WROCŁAW KATOWICE BIAŁYSTOK KRAKÓW WARSZAWA GDYNIA GDAŃSK POZNAŃ -4,0% -3,1% SOPOT -8,0% -4,8% -6,7% -7,8% -6,1% -10,0% -12,0% -14,0% -16,0% -7,6% -8,7% -9,8% -9,5% -11,3% -6,6% -14,6%

9 % zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania w V 2009 w stosunku do IV ,0% 1,5% 1,3% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,0% 0,1% -0,5% -1,0% -1,5% ŁÓDŹ -0,4% LUBLIN SZCZECIN -0,3% TORUŃ OLSZTYN -1,0% OPOLE BIAŁYSTOK KRAKÓW WROCŁAW KATOWICE WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ -1,1% -0,5% -0,3% -0,1% -0,6% GDYNIA -1,0% SOPOT -2,0% -1,7% -2,5% -3,0% -2,8% -3,5% Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj

10 Średnie ceny na rynku w tórnym maj maj 2009 źródło: Raport Szybko.pl i Expandera maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 grudzień 08 listopad 08 październik 08 wrzesień 08 sierpień 08 lipiec 08 czerwiec 08 maj 08 WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj Średnie ceny na rynku w tórnym maj maj 2009 źródło: Raport Szybko.pl i Expandera maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 grudzień 08 listopad 08 październik 08 wrzesień 08 sierpień 08 lipiec 08 czerwiec 08 maj 08 ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE

11 CZĘŚĆ III KOSZTY WYNAJMU Tym razem mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy w najbliŝszym czasie będą wynajmować mieszkania: koszty wynajmu w porównaniu z majem 2008 roku nie są znacząco wyŝsze, a w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z ich spadkiem. W Krakowie w maju 2009 kaŝdy rodzaj mieszkania moŝna wynająć taniej niŝ przed rokiem. We Wrocławiu znacznie taniej moŝna wynająć kawalerkę, a w Gdańsku mieszkania 2 i 3 pokojowe. W Warszawie tylko za mieszkania dwupokojowe trzeba zapłacić więcej, a kawalerki i 3 pokojowe są w tej samej cenie jak przed rokiem. W skali roku odmiennie zachowywały się czynsze w Katowicach i Poznaniu, gdzie koszty wynajmu wzrosły średnio o 8,6% w Poznaniu i 7,9% w Katowicach. Od stycznia 2009 roku zdecydowanie przewaŝają obniŝki czynszów za wynajem: w Warszawie i Krakowie średnio o 6,6%, w Poznaniu i Katowicach o około 2,5%, w Gdańsku o 1,6%. Jest to efekt ogromnego wzrostu liczby nieruchomości przeznaczonych na wynajem. W maju 2009 jest ich niemal 2,4 razy więcej niŝ przed rokiem. Dla wynajmujących to oczywiście większa moŝliwość wyboru zarówno, jeśli chodzi o lokalizację jak i standard mieszkania, ale takŝe pole do negocjacji ceny. Racjonalne podejście do kwestii wynajmu powinno skłaniać właścicieli do obniŝek, gdyŝ utrata miesięcznych przychodów rozłoŝona na pozostałe miesiące roku moŝe przekładać się na obniŝki rzędu kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Ze strony studentów, którzy są ogromną grupą (kilkaset tysięcy osób) tworzącą popyt na wynajem, pojawia się pytanie nie tylko za ile wynająć, ale takŝe kiedy. W tym roku nie powinniśmy mieć do czynienia ze znacznym podbijaniem cen w sierpniu i wrześniu, ze względu na duŝą podaŝ. TakŜe ogromny wzrost podaŝy powinien gwarantować dostępność mieszkań. W związku z tym moŝna spokojnie rozpocząć poszukiwania tradycyjnie pod koniec sierpnia i września. Specjalnie dla studentów w czerwcu i lipcu wspólnie z Parlamentem Studentów RP i serwisem społecznościowym przeprowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą zagadnienia wynajmu - Wynajmuj bezpiecznie. Materiały edukacyjne znajdą się na stronie Marta Kosińska Ekspert serwisu nieruchomości Porównanie kosztów wynajmu mieszkań w największych polskich miastach. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" maj-08 maj-09 1-pok. 2-pok. 3-pok. 1-pok. 2-pok. 3-pok. WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ KATOWICE Porównanie kosztów wynajmu mieszkań w największych polskich miastach. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" sty-09 maj-09 1-pok. 2-pok. 3-pok. 1-pok. 2-pok. 3-pok. WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA

12 GDAŃSK POZNAŃ KATOWICE

13 O EXPANDER NIEZALEśNY DORADCA FINANSOWY Expander jest niezaleŝnym doradcą finansowym, oferującym produkty oszczędnościowoinwestycyjne oraz kredyty hipoteczne i gotówkowe. Obecnie Expander ma 64 oddziały w całej Polsce oraz 293 doradców finansowych. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 21 bankami oraz 30 TFI i towarzystwami ubezpieczeń na Ŝycie w zakresie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Na początku przyszłego roku doradcy Expandera zaczną sprzedawać produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku oferta dla klientów detalicznych zostanie z kolei wzbogacona fundusz emerytalny. Expander jest obecnie najlepiej postrzeganą marką wśród doradców finansowych, co potwierdzają m.in. badania przeprowadzone przez instytut Gfk Polonia. W rankingu najcenniejszych marek, opracowanym przez Rzeczpospolitą, Expander zajmuje czwarte miejsce w kategorii handel i usługi i jest to najwyŝsza pozycja wśród instytucji z sektora finansowego. 25% transakcji zawartych za pośrednictwem Expandera w 2007 roku stanowiły kolejne transakcje dotychczasowych klientów Nowa strategia rozwoju Expandera, będąca konsekwencją dokonanych pod koniec ub.r. zmian właścicielskich, zakłada ekspansję zagraniczną, powiększenie oferty produktowej, rozbudowę sieci oddziałów oraz umocnienie marki. Jej pierwsze efekty to wzrost sprzedaŝy o 30% w I kwartale br. (r/r) kredytów hipotecznych. Wartość wniosków kredytowych netto wysłanych w I półroczu 2008 r. była o 40% większa niŝ w analogicznym okresie rok wcześniej. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money.

14 O SERWISIE SZYBKO.PL Od momentu powstania serwisu na polskim rynku nieruchomości zaszło wiele zmian. Mieliśmy do czynienia z trwającą ponad rok galopadą cen mieszkań, następnie przyszła moda na domy a wraz z nią wzrosty cen domów oraz działek budowlanych. Obecnie rynek wraca do normalności, a wraz z nim zmieniają się potrzeby i wymagania kupujących oraz sprzedających nieruchomości. Poszukiwane są przede wszystkim łatwo dostępne i precyzyjne informacje. W dziedzinie obrotu nieruchomościami wszystkim tym dysponuje serwis Niewątpliwie innowacyjnym rozwiązaniem jest umoŝliwienie oglądającym szukania nieruchomości na mapach. Serwis Szybko.pl jako pierwszy w Polsce uruchomił wyszukiwarkę, która pozwala na odnalezienie ogłoszeń sprzedaŝy mieszkań, domów, działek i lokali komercyjnych a takŝe ofert wynajmu mieszkań i stancji na mapach. Zobacz szczegóły: Po ustaleniu szczegółowych kryteriów wyszukiwania system pokazuje wszystkie nieruchomości, na danym obszarze, które zostały zlokalizowane przez ogłaszających. Ten innowacyjny sposób szukania jest szczególnie pomocny w przypadku uŝytkowników, którzy nie znają topografii danej okolicy, są z innego miasta lub teŝ poszukują nieruchomości tylko w wybranym rejonie (wystarczy kursorami ustawić rejon i system sam w tym rejonie wyświetli nieruchomości). Aby zwiększyć liczbę nieruchomości widocznych na mapach Szybko.pl wprowadziło przybliŝoną lokalizację nieruchomości. Od tej chwili niemal 70 % nieruchomości będzie lokalizowana na mapach. Zobacz szczegóły: O wzroście znaczenia Internetu jako narzędzia sprzedaŝy świadczą nie tylko rosnące statystyki oglądalności, ale takŝe coraz większa liczba ofert zamieszczanych w Szybko.pl obecnie jest to niemal 50 tysięcy anonsów dotyczących róŝnych segmentów rynku nieruchomości. Szybko.pl jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o rynek wynajmu. Codziennie jest tu dostępnych ponad 5500 ofert mieszkań do wynajęcia i około 1500 pokoi. KaŜdego dnia przybywa około nowych ofert. W najgorętszym dla wynajmu sezonie, czyli III kwartale, niektóre ogłoszenia przestają być aktualne po zaledwie kilku minutach od ich zamieszczenia. Szybko.pl niezmiennie utrzymuje się wśród najchętniej odwiedzanych serwisów nieruchomości w Polsce. Świadczą o tym prezentowane poniŝej statystyki oglądalności. (źródło: Google Analytics).

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA- NIEZALEśNEGO DORADCY FINANSOWEGO

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA- NIEZALEśNEGO DORADCY FINANSOWEGO RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA- NIEZALEśNEGO DORADCY FINANSOWEGO A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K

Bardziej szczegółowo

K WIECIEŃ 2 009 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

K WIECIEŃ 2 009 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

M ARZEC 2 009 I KWA RTAŁU 2009 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

M ARZEC 2 009 I KWA RTAŁU 2009 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

NIEZALEŻNEGO W YNA JEM S IERPNIEŃ 09 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPA NDERA- NIEZALEŻNEGO DORADCY FINANSOWEGO A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Listopad 2011 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W październiku wraz ze wzrostem stawki WIBOR wzrosło również oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych - z 6,01% do 6,11%.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Czerwiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Czerwiec 2011 POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czerwiec 2011 W SKRÓCIE W maju 2011 ceny ofertowe mieszkań przestały spadać. Zjawisko to należy uznać za chwilowe, a jego przyczyną jest kołowrotek zmian w zasadach działania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Aż pięć banków podwyższyło marże kredytów w PLN. Średnia marża (1,61%) jest najwyższa od marca 2011 r. Dobrą informacją jest

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W czerwcu gwałtownie wzrosła zarówno przeciętna marża kredytów w złotych (z 1,2% do 1,39%) jak i kredytów w euro (z 3,5% do 4,1%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Prognozy na rok 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w czerwcu 2010. Struktura cenowa podaży. W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Kwiecień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Po raz pierwszy w historii oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5% i wynosi 4,89%. Łatwiej jest uzyskać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości listopad 2009 r. W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W styczniu wszystkie zmiany w ofertach kredytów hipotecznych polegały na podwyższeniu marż. Na szczęście nie było ich zbyt wiele.

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Wrzesień 2015 W SKRÓCIE: Za kredyt z dopłatą można już kupić mieszkania z rynku wtórnego. Średnia marża kredytów z minimalnym (10%) wkładem jest najwyższa od 2010 r. Już za 4 miesiące do 15% wzrośnie minimalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors Grudzień 2014 W SKRÓCIE: Po dwóch miesiącach obniżek marże ponownie wzrosły. Najszybciej rosły jednak dla kredytów z niskim wkładem własnym. Różnica miedzy nimi a kredytami z wysokim wkładem jest najwyższa

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach Czerwiec 2015 W SKRÓCIE: Tak niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych, jakie było maju 2015 r., możemy już w przyszłości nie doświadczyć. Kredyty są obecnie łatwo dostępne. Wraz ze wzrostem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Październik 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już tylko 3 banki oferują marże poniżej 1,2%. BZ WBK, oferujący najniższą w naszym zestawieniu marżę, do 15 000 zł podwyższył

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Grudzień 2011 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Od początku roku przeciętne oprocentowanie kredytów w złotych wzrosło już o 0,7 pkt. proc. i wynosi 6,22% O ponad 70 tys. zł

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W kwietniu niewiele banków zmieniło poziom marż kredytów hipotecznych. BGŻ podwyższył marże kredytów w złotych z 1,05% do 1,25%. Deutsche

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia cena ofertowa w 15 miastach w październiku jest o 0,3% wyższa niż we wrześniu.

W SKRÓCIE: Średnia cena ofertowa w 15 miastach w październiku jest o 0,3% wyższa niż we wrześniu. Listopad 2015 W SKRÓCIE: Mimo zaleceń KNF dostępność kredytów jest tylko 4% niższa niż na początku roku. Jeśli zostaną obniżone stopy procentowe to o kredyt może być jeszcze łatwiej. Marże kredytów z najniższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W minionym miesiącu aż 5 banków podwyższyło marże kredytów w złotych. Minimalna marża kredytu bez wkładu własnego wynosi już tylko

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Marzec 2011 POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2011 W SKRÓCIE Mamy do czynienia z kontynuacją trendu spadku średnich cen ofertowych. W rezultacie juŝ w 10 z 15 miast ceny są niŝsze niŝ przed rokiem. Sprzedający są

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w sierpniu 2010. Ceny domów W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.

W SKRÓCIE: W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%. Listopad 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Listopad 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%. Spada

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Styczeń 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W 2012 r. przerwany został trwający 3 lata trend spadku marży kredytów w złotych. W 2009 r. przeciętna marża sięgała 2,85%, w

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1. Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Sierpień 2015 W SKRÓCIE: Banki wprowadziły wiele zmian w ofertach. Niestety podwyżek marż jest znacznie więcej niż obniżek. Kredyty pozostają bardzo tanie. Przykładowa rata wynosi dziś 1 500 zł. Trzy lata

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czerwiec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Maj był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki marż występowały znacznie częściej niż obniżki. Jedynym bankiem, który w minionym

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Sierpień 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Sierpień 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2011 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Przełom lipca i sierpnia przyniósł bardzo istotny wzrost kursu franka szwajcarskiego, który kosztował już nawet ponad 3,70 zł Banki

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni. Kwiecień 2015 W SKRÓCIE: Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%. Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.

W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta. Październik 2015 W SKRÓCIE: Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta. Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors Styczeń 2015 W SKRÓCIE: Frank kosztuje ponad 4 zł Rok 2014 r. był trzecim z rzędu, w którym rosły marże kredytów hipotecznych. Niestety w 2015 r. ten trend może być kontynuowany. Wyższe marże wprowadziły

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Wrzesień 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Wrzesień 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2011 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Alior Bank, mbank i Multibank wycofały się z udzielania kredytów we frankach. W rezultacie przeciętna marża spadła z 3,8% do 2,75%.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Kwiecień 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Kwiecień 2011 POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Kwiecień 2011 W SKRÓCIE Od marca 2010 roku w 15 największych polskich miastach ceny ofertowe obniżyły się średnio o 2,2% Trwająca od jesieni 2010 druga fala obniżek cen ofertowych,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors Maj 2015 W SKRÓCIE: Po trzech latach wzrostów marż sytuacja zaczęła się zmieniać. Obecnie obserwujemy ich stabilizację. W przyszłości czekają nas podwyżki stóp procentowych. Co prawda zwiększą one raty,

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

WRZESIEŃ 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Marzec 2014 W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Dla kredytów z minimalnym (5%) wkładem własnym średnia wynosi już 2%. Sytuacja na Ukrainie na szczęście tylko nieznacznie podwyższyła kurs franka szwajcarskiego.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25%

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kwiecień 2014 W SKRÓCIE: Średnie marże tym razem nie wzrosły, ale nie ma powodów do zadowolenia. Podwyższył ją bowiem jeden z najważniejszych graczy bank PKO BP. WIBOR 3M wzrósł nieznacznie, ale do dawno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w kwietniu 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Grudzień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Przeciętne oprocentowanie kredytów w złotych spadło z 6,49% do 5,98% i w kolejnych miesiącach najprawdopodobniej dalej będzie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych wynosi już tylko 5,3% i zapewne jeszcze spadnie poniżej 5%. W ciągu minionych

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże?

KREDYTY HIPOTECZNE. Dlaczego banki podwyższają marże? Luty 2014 W SKRÓCIE: Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors Luty 2015 W SKRÓCIE: Jeśli za miesiąc zostaną obniżone stopy procentowe to kredyty staną się tańsze i łatwiej dostępne. Niższe stopy procentowe mogą skłonić banki do dalszych podwyżek marż. Nie warto więc

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank Lipiec 2015 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych mnimalnie wzrosło, jednak nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie. W związku z planowanymi zmianami w programie Mieszkanie dla młodych istenieje

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Przeciętna ich wartość dla kredytu z minimalnym wkładem własnym wynosi już 2,08%.

W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Przeciętna ich wartość dla kredytu z minimalnym wkładem własnym wynosi już 2,08%. Czerwiec 2014 W SKRÓCIE: Po raz kolejny wzrosły marże. Przeciętna ich wartość dla kredytu z minimalnym wkładem własnym wynosi już 2,08%. Spadają raty kredytów w euro i frankach. Już za miesiąc kredyt w

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1%

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Po dwóch miesiącach podwyżek średnia marża nareszcie nieznacznie spadła z 1,61% do 1,59% Kredyty hipoteczne stają się bardziej

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy czerwcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Kwiecień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Trzy banki Polbank, BZ WBK i Nordea istotnie podwyższyły marże kredytów w euro. W rezultacie kredyty w euro z marżą poniżej 3%

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Podsumowanie 2011 r.

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Podsumowanie 2011 r. - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Podsumowanie 2011 r. W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Mimo spadku marż przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło. W minionym roku o ok. 73 tys. zł zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń,

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25%

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Maj 2014 W SKRÓCIE: Podwyżki w czterech bankach spowodowały, że przeciętna marża kredytów z minimalnym wkładem własnym wynosi już aż 2,06%. Zdrożały też dwie oferty (PKO BP i Pekao) z czołówki kredytów

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Rozbieżności w wysokości cen mieszkań w różnych dzielnicach sięgają 20, a nawet 40%.

W SKRÓCIE: Rozbieżności w wysokości cen mieszkań w różnych dzielnicach sięgają 20, a nawet 40%. Wrzesień 2014 W SKRÓCIE: Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć. Średnie oprocentowanie kredytów natomiast spada. Już w przyszłym miesiącu może być najniższe w historii. W kolejnych miesiącach kredyty

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. obecnie tylko 2,06%.

KREDYTY HIPOTECZNE. obecnie tylko 2,06%. Październik 2014 W SKRÓCIE: Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. W aż siedmiu ofertach bankowych wynosi poniżej 4%. Rośnie zdolność kredytowa Polaków. Zmiany w limitach cen i

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Październik 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W minionym miesiącu aż 5 banków podwyższyło marże kredytów w złotych Przeciętna marża wynosi 1,65%. Jeszcze w kwietniu było

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Masowe podwyżki marż. W minionym miesiącu wprowadziło je aż sześć banków

W SKRÓCIE: Masowe podwyżki marż. W minionym miesiącu wprowadziło je aż sześć banków Lipiec 2014 W SKRÓCIE: Masowe podwyżki marż. W minionym miesiącu wprowadziło je aż sześć banków Od przyszłego roku mogą wzrosnąć kwoty dopłat dla rodzin z przynajmniej dwójką dzieci Okres wakacyjny to

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lipcowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Indeks

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Istnieje jednak ryzyko, że banki będą podwyższać marże, aby zrekompensować spadek zysków powodowany niższymi stopami procentowymi.

W SKRÓCIE: Istnieje jednak ryzyko, że banki będą podwyższać marże, aby zrekompensować spadek zysków powodowany niższymi stopami procentowymi. Marzec 2015 W SKRÓCIE: Wprowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych spowodowała, że kredyty hipoteczne stały się rekordowo tanie i stosunkowo łatwo dostępne. Średnie oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę Oczekiwane zmjsze dynamiki kredytów hipotecznych powoduje, że banki coraz częściej skłaniają się ku refinansowaniu. Co ciekawe, oferty dla osób, które chcą

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czerwiec 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Pierwszy raz w historii pojawiły się oferty kredytów hipotecznych w złotych z oprocentowaniem niższym niż 4% Zdolność kredytowa

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości działek budowlanych III kwartał 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Ceny mieszkań w listopadzie 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo