II Kongres Inwestycyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Kongres Inwestycyjny"

Transkrypt

1 Hotel Sheraton 29 czerwca 2011 II Kongres Inwestycyjny PREZENTACJA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE INWESTYCYJNYM patronat merytoryczny

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: (22) , ; fax: (22) , Krajowy Fundusz Kapitałowy Misją KFK jest zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wspieranie finansowe funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka (ang. venture capital VC) inwestujących w polskie innowacyjne MŚP. KFK został utworzony 1 lipca 2005 na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, właścicielem 100% akcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Do końca 2012 roku w portfelu KFK będzie około funduszy VC o łącznej kapitalizacji ponad 1,5 mld PLN. Fundusze te zainwestują w ponad 250 MŚP. Krajowy Fundusz Kapitałowy Krucza 16/22, Warszawa Tel ; Fax e mail: FM Bank S.A. FM Bank S.A. to pierwsza w Polsce instytucja finansowa wyspecjalizowana w obsłudze mikro i małych firm. Głównym założeniem działalności FM Banku jest przybliżenie mikro i małym firmom nowoczesnych usług bankowych oraz umożliwienie im dostępu do środków finansowych na rozwój i inwestycje. Bank ma także przygotowaną ofertę dla klientów indywidualnych. FM Bank rozpoczął działalność operacyjną 23 lutego 2010 roku, a jego sieć oddziałów liczy obecnie 65 placówek w 50 miastach w całej Polsce. We wrześniu 2010 roku FM Bank został jednym ze zwycięzców prestiżowego rankingu Najlepszy Bank dla Firm przygotowanego przez magazyny Forbes i Newsweek. FM Bank S.A. ul. Solec 38, Warszawa tel , fax

3 ING Bank Śląski ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Obsługuje klientów indywidualnych, jednostki samorządowe i podmioty gospodarcze w tym obok przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, również segment Small Business oraz duże spółki giełdowe. Trzy miliony naszych klientów osoby prywatne, firmy i inne podmioty korzystają z nowoczesnej oferty produktowej banku, rozbudowanej sieci (443 placówki, ponad 770 bankomatów i 440 wpłatomatów) oraz nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej (ING BankOnLine, ING BusinessOnLine). Bank zatrudnia ponad 8 tys. pracowników, którzy na co dzień korzystają z możliwości, jakie daje współpraca z pozostałymi spółkami Grupy ING. Grupa ING wywodzi się z Holandii. Jest globalną instytucją finansową świadczącą usługi z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla przeszło 85 mln klientów detalicznych i korporacyjnych w ponad 40 krajach. W swoich spółkach grupa zatrudnia około 105 tysięcy pracowników obsługujących klientów pod marką ING. ING Bank Śląski S.A. ul. Pl.Trzech Krzyży 10/14, Warszawa T , F E Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. specjalizuje się w obsłudze firm oraz samorządów. To co wyróżnia PBP Bank to szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych oraz kompetencje do tworzenia wyrafinowanych struktur finansowania. Pod koniec ubiegłego roku bank zmienił właściciela, a w konsekwencji też nazwę (wcześniej nazwał się WestLB Polska). Obecnie właścicielami PBP Banku są: Fundusz private equity Arbis (55 proc. akcji oraz Dom maklerski IDMSA (45 proc. akcji). Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna ul. Domaniewska 39A, Horizon Plaza PL Warszawa Tel.: , Fax: Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) powstał w 1991 r. Jest bankiem uniwersalnym, dostarczającym swoim klientom konkurencyjnych produktów i zapewniającym najwyższą jakość obsługi, wyspecjalizowanym we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 20 lat dzięki wsparciu banku zrealizowano blisko 34,5 tys. inwestycji o wartości ponad 35,6 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Głównymi akcjonariuszami banku są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (79,10% akcji) oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (5,98%). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Bank świadczy swoje usługi za pośrednictwem 100 placówek. BOŚ Bank DEPARTAMENT INSTYTUCJI FINANSOWYCH AL. JANA PAWŁA II 12, WARSZAWA T , F

4 BOŚ Eko Profit S.A. Jest spółką inwestycyjną z Grupy Kapitałowej BOŚ Banku. Właścicielem 100% akcji Spółki jest Dom Maklerski BOŚ S.A. BOŚ Eko Profit uzupełnia ofertę Banku Ochrony Środowiska o: organizowanie finansowania, inwestycje kapitałowe, zarządzanie procesem i doradztwo biznesowe. Koncentruje się na inwestycjach w czyste technologie, ochronę środowiska, a zwłaszcza w odnawialne źródła energii. Strategia spółki dopuszcza inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa, jak i w nowe projekty. W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego BOŚ Eko Profit S.A. może pełnić funkcję bezpośredniego inwestora, pośrednika finansowego i doradcy w procesie pozyskiwania kredytu, a także generalnego realizatora inwestycji (GRI). Uzupełnieniem działalności spółki są usługi doradztwa biznesowego. BOŚ Eko Profit S.A. Al. Jana Pawła II 12, Warszawa tel Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest najstarszym i największym, pod względem wielkości aktywów i liczby klientów, towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży. W swoich działaniach Pioneer Pekao TFI S.A. kieruje się dewizą, by dostarczać klientom nowoczesne produkty finansowe oraz udostępniać im nowatorskie i wartościowe możliwości inwestowania na największych, światowych rynkach kapitałowych. Ponadto firma w oparciu o oferowane przez siebie fundusze inwestycyjne Pioneer (34) od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe i emerytalne. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Budynek NEW CITY ul. Marynarska 15, Warszawa tel , fax Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wiodąca instytucja działająca na rzecz rozwoju biznesu w Małopolsce. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Pakiet edukacyjny MARR obejmujący bezpłatne konsultacje, szkolenia, seminaria oraz międzynarodowe spotkania gospodarcze tworzy spójną sieć informacji dla małopolskiego biznesu. Oferta finansowa to bezzwrotne dotacje oraz pożyczki i poręczenia. Spółka świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu. MARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Jako beneficjent unijnych dotacji wdraża zarówno regionalne jak i krajowe programy operacyjne. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kordylewskiego 11, Kraków tel

5 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) Powstała w 1992 r. Jest silną instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego. ARP S.A. umożliwia i pomaga pomorskim przedsiębiorcom korzystać z Funduszy Europejskich już od 11 lat. Realizuje również inne ważne dla Pomorza projekty: zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły, prowadzi Centrum Obsługi Inwestora, zajmuje się promocją gospodarczą Regionu, świadczy usługi informacyjne, konsultingowe i szkoleniowe. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), Gdańsk tel.: , faks: LST CAPITAL S.A. Fundusz Venture Capital notowany na rynku podstawowym GPW w Warszawie. LST CAPITAL inwestuje w projekty o wysokim potencjale wzrostu będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju, a także w projekty już istniejące, rozwijające się w dużym tempie i wymagające dokapitalizowania w celu osiągnięcia dalszego wzrostu wartości. Inwestycje LST CAPITAL to projekty innowacyjne, wdrażające technologie nieobecne na polskim rynku, dające przewagę konkurencyjną opartą na niższych kosztach stałych, oszczędnościach w energii, w kosztach wynagrodzeń, wysokiej elastyczności produkcji. LST CAPITAL angażuje się również w projekty określane mianem seed capital, tworząc i finansując spółki funkcjonujące w obszarach o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i innowacyjności technologicznej. W oparciu o ten model rozwijane są podmioty z tak zwanego klastra technologicznego - SUNSHINE GARDEN S.A., INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A., SOL VENTURES S.A., HOME CERAMICS S.A. LST CAPITAL S.A. Pl. Grzybowski 10 lok. 31, Warszawa T:(+48 22) , F:(+48 22) / (+48 22) I: E: MCI. BioVentures Jest to fundusz venture capital inwestujący w najbardziej atrakcyjne spółki działające w obszarze ochrony zdrowia, medtech i biotechnologii, będące na etapie start-up lub wczesnego etapu rozwoju. Wielkość inwestycji wynosi od 1 mln EUR do 5 mln EUR. Przeciętny okres inwestycji trwa od 3 do 7 lat. Wzrost wartości portfela realizowany jest poprzez dostarczanie niezbędnych dla rozwoju projektu środków finansowych oraz wsparcie biznesowe i branżowe. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się sześć spółek, a wartość aktywów pod zarządzaniem wynosi blisko 30 mln PLN.MCI. BioVentures jest jednym z funduszy z Grupy MCI. MCI zarządza siedmioma funduszami i zdywersyfikowanym portfelem aktywów o łącznej wartości blisko 780 mln zł. Grupa zrealizowała jak dotąd łącznie 44 projekty inwestycyjne oraz dokonała 17 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z sześciu inwestycji. MCI Management SA jest notowany na GPW w Warszawie od lutego 2001 r. MCI.BioVentures Sp. z o.o. ul. Bartoszowicka 3, Wrocław Tel , Faks: ul. Emilii Plater 53, Warszawa

6 EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. Jest niezależną polską kancelarią adwokacką, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Kancelaria posiada również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity i venture capital. EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. świadczy obsługi prawne dla podmiotów rynku kapitałowego, wśród których wymienić można:przekształcania i łączenia spółek handlowych; obsługę emisji akcji spółek notowanych na GPW ; obsługę prawną procesu założenia i wprowadzenia spółek do obrotu na rynek New Connect; wprowadzenia spółek do obrotu na rynek NewConnect jako Autoryzowany Doradca. Kancelaria Adwokacka EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Sp.K. ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa T: , F: M: I: Panoko sp. z o.o. Początki działalności firmy to projektowanie komunikatów graficznych począwszy od identyfikacji wizualnej a skończywszy na realizacjach poligraficznych. Kolejne kroki to wejście do mediów elektronicznych i uruchomienie działalności mobil-marketingowej. W 2010 złożony został wniosek o dotacje na rozwój własnego start-up u Mobile4biznes.pl. Powstał inkubator Technobord. W 2010 roku firma otrzymała wsparcie finansowe od inkubatora, założono spółkę. Nasz start-up wykreował kilka nowych marek, które obecnie obsługuje Mobile4biznes. pl takich jak: ekofaktura.info, upeye.pl czy kupebilet.pl. Panoko Sp. z o.o. ul. Michałowicza 18, Łódź tel: TechnoBoard TechnoBoard jest inkubatorem przedsiębiorczości, który wspiera doradczo i finansowo osoby posiadające ciekawe i nieszablonowe pomysły na nowe przedsięwzięcia e-biznesowe. Przez okres preinkubacji TechnoBoard profesjonalnie przygotowuje Pomysłodawców i ich przedsięwzięcia do wejścia na rynek. Wspólnie z pomysłodawcami tworzone są nowe spółki celowe, realizujące najciekawsze pomysły, w które TechnoBoard inwestuje do 800 tys. PLN. TechnoBoard Sp. z o.o. Inkubator small e-biznesu ul. Św. Barbary 1, Warszawa tel lub , fax

7 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Projekt Inkubator Innowacji jest naturalną odpowiedzią na problemy pomysłodawców, którzy mają innowacyjny pomysł na biznes oparty na wiedzy lub technologii. Oczywiście głównym problemem jest brak środków finansowych na wczesnym etapie rozwoju projektu biznesowego. Bardzo często również dochodzi do sytuacji, gdy pomysłodawca w celu udowodnienia racji swojego projektu potrzebuje przeprowadzić specjalistyczne analizy i ekspertyzy, na które nie ma środków. Inkubator Innowacji rozwiązuje wszystkie te problemy. Po pierwsze, pomysłodawca może pozyskać do złotych na rozwój projektu. Po drugie, zapewniamy wsparcie merytoryczne poprzez przeprowadzenia analiz i ekspertyz oraz przygotowanie biznes planu. Aby zgłosić projekt do Inkubatora Innowacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem Na jego podstawie projekt biznesowy zakwalifikuje się do preinkubacji, która dzieli się na etap preinkubacji wstępnej i właściwej. Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest wejście kapitałowe w kwocie do złotych. Projekt Inkubator Innowacji, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w okresie od 01 marca 2011 roku do 31 sierpnia Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Kościelna 21 / Poznań tel: / fax: web: / Fundacja Obserwatorium Zarządzania Jest to instytucja otoczenia biznesu, która realizuje stałe programy badawczo certyfikacyjno- -szkoleniowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, finansowania inwestycji, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wartości firmy oraz wykorzystania technologii ICT (Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Klientowi, Użyteczna Strona, Owoce Biznesu). Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi z katalizowaniem innowacji w przedsiębiorstwach (perspektywa: ludzie, klient, technologia) oraz pozyskiwaniem na cele wdrożeniowe finansowania inwestycyjnego z niepublicznego rynku kapitałowego. Obserwatorium w zakresie finansowania innowacji i inwestycji realizuje systemowe projekty wspierające powstawanie trwałej platformy inwestycyjno-relacyjnej na niepublicznym rynku kapitałowym funkcjonujące pomiędzy przedsiębiorcami inwestorami - doradcami. Pod koniec 2011 roku z ramienia Fundacji Obserwatorium Zarządzania zostanie uruchomiony fundusz seed capital wspierający projekty biznesowe we wczesnych fazach rozwoju. Fundacja Obserwatorium Zarządzania ul.wiertnicza 141, Warszawa - Wilanów tel , fax patronat medialny ludzka twarz biznesu Prezentacje z Kongresu Inwestycyjnego będą dostępne na stronie internetowej Serdecznie zapraszamy.

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo