System zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej"

Transkrypt

1 System zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na bazie technologii bezpiecznego przechowywania i udostępniania danych sieciowych opracowanie dr Igor Hansen Roman Kowalczyk e-ja Sp. z o.o.

2 System wsparcia zwrotu podatku akcyzowego STAN OBECNY rolnik musi dostarczyć do gminy faktury VAT za zakupione paliwa paliwa: CN do CN wnioski są przyjmowanie w marcu i we wrześniu (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zwroty akcyzy w maju i w listopadzie z funduszy limity 73,1 PLN za hektar rocznie 0,85 PLN od litra paliwa do 86 litrów za hektar rocznie paliwa w produkcji rolnej 13,5% kosztów całkowitych uprawa tradycyjna: 66,6l * 3,80PLN = 253,8 PLN, zwrot 66,6*0,85 = 56,61 PLN za hektar uprawa uproszczona: 47,3l * 3,80PLN = 179,74 PLN wykorzystanie 2006: 114 mln z 650 mln ustawowych 2007: 262 mln z 650 mln ustawowych 2008: 498 mln z 650 mln ustawowych 2009: 609 mln z 500 mln ustawowych 2010:??? mln z 600 mln ustawowych (koszt realizacji: 12 mln) 2011:??? mln z 1048 mln

3 na bazie bezpiecznych sieciowych schowków informacji PROPONOWANE OBECNIE ROZWIĄZANIE USTAWOWE rolnik otrzymuje zaliczkę do późniejszego rozliczenia naładowanie elektronicznej karty akcyzowo-płatniczej na kwotę przysługującego zwrotu akcyzy podstawa: zgłoszenia wniosków rolników do ARiMR, areał z Integrated Administration and Control System Dopiero w następnym roku rolnik płaci za olej napędowy na stacjach benzynowych do wyczerpania limitu na karcie spodziewane koszty obsługi systemu: 4 mln PLN (naszym zdaniem znacznie zaniŝone) karty akcyzowo-płatnicze z paskiem magnetycznym(!?): 2mln * 0,4 = 0,8 mln PLN operacje informatyczne (serwer, 3,5 tys. terminali) 1,5 mln PLN Roczny koszt Centrum Rozliczeniowego 1,5 mln PLN stacje paliw koszt zakupu terminali: 5 mln PLN nie wymienione koszty obsługi systemu: koszty środków z góry zamroŝonych na kartach 1048 mln PLN * 0,5 * 3,5% = 18,34 mln karty ładowane/elektroniczne nie mogą być wyłącznie magnetyczne koszty rozliczeń, gdzie rolnik płaci całość ceny przy pomocy karty, nie tylko część akcyzową, szczególnie gdy nie zakupi ilości paliw usprawiedliwiającej ilość wykorzystanej zaliczki (wszystkie) stacje paliw: koszty i przekonanie do instalacji i obsługi odrębnego systemu strona 3 z 5

4 System wsparcia zwrotu podatku akcyzowego ROZWIĄZANIE skrótowy opis działania docelowego 1) Rolnik zakłada w Banku konto dedykowane do przechowywania środków przyznanych mu, jako zwrot podatku akcyzowego. a) Wraz z kontem, rolnik otrzymuje kartę płatniczą banku, przypisaną do tego konta, ale ograniczoną do dokonywania płatności wyłącznie za nabywanie oleju napędowego b) Bank moŝe zdecydować, Ŝeby, zamiast wydawania oddzielnej karty, obecna karta w ręku rolnika, a słuŝąca mu do obsługi jego własnego konta, mogła równieŝ słuŝyć w tym celu. Taka aranŝacja, nie tylko pomniejsza koszty systemu, ale teŝ znacznie upraszcza procesy płatnicze na stacjach. 2) Wraz z kontem, rolnik otrzymuje bezpieczny osobisty schowek danych, w którym będzie przechowywał faktury elektroniczne, a do którego dostęp moŝe mieć przy pomocy tej samej karty. Do zawartości schowka przechowującej faktury mają teŝ dostęp: a) rolnik do całej zawartości schowka b) instytucja obsługująca procesy zwrotu akcyzy do wszystkich paliwowych faktur akcyzowych oraz dokonanych dowodów płatności c) Ministerstwo Rolnictwa do wszystkich faktur akcyzowych oraz innych informacji, do których ma prawo w ramach nadzoru d) stacja paliw do wystawionych przez siebie faktur akcyzowych e) inne jednostki według potrzeb, umiejscowień prawnych lub innych uzgodnień 3) Odpowiedzialna instytucja przelewa na konto kredytu akcyzowego rolnika przyznane mu środki 4) Przy zakupie oleju przez rolnika a) Stacja paliw wystawia fakturę elektroniczną i umieszcza ją w schowku rolnika b) Rolnik dokonuje płatności jedną lub dwiema kartami, gdzie koszt paliwa bez akcyzy jest opłacany z jego własnego konta a akcyza z konta z przyznanymi mu środkami c) Fakt płatności, wraz z jej podziałem na źródła pochodzenia środków, jest odnotowany jest w formie elektronicznego pokwitowania w schowku rolnika d) Dostęp do faktur oraz ich płatności mogą być dokonywane przez rolnika, tak jak wszystkich innych faktur, równieŝ przy pomocy bankowości elektronicznej. wdroŝenie wstępne 1) Rolnik podpisuje z Bankiem umowę na Kredyt Akcyzowy, obsługiwany przez załoŝone mu w tym celu Kredytowe Konto Akcyzowe. a) Limit kredytu na Koncie określa limit zwrotu akcyzy, jaki przysługuje rolnikowi i ustalony na podstawie odpowiednich dokumentów przedstawionych Bankowi przez rolnika b) W umowie konta zawarte jest usługa Banku przechowywania papierowych faktur paliwowych, za które naleŝy się zwrot akcyzy. c) Umowa zawiera równieŝ dyspozycję rolnika, Ŝe zwroty akcyzy przez administrację będą się odbywały na jego Kredytowe Konto Akcyzowe. d) W momencie otwierania, rolnik przelewa na Kredytowe Konto Akcyzowe, uzgodnioną z Bankiem kwotę kosztu obsługi kredytu. 2) Rolnik płaci za paliwo z własnych środków i odbiera fakturę za ten zakup. 3) Celem natychmiastowego odzyskania akcyzy za zakupione paliwo zanosi fakturę do Banku.

5 na bazie bezpiecznych sieciowych schowków informacji a) Po sprawdzeniu poprawności faktury, Bank przelewa z Kredytowego Konta Akcyzowego na konto rolnika równowaŝność akcyzy w przyniesionych i zaakceptowanych fakturach. b) Bank archiwizuje fakturę c) Przelewy z Kredytowego Konta Akcyzowego trwają do wyczerpania przyznanego limitu. 4) Celem refundacji a) Bank wypełnia automatycznie formularz zwrotu akcyzy ze wskazaniem Kredytowego Konta Akcyzowego b) Rolnik podpisuje formularz c) Bank wysyła formularz d) Zwrot akcyzy jest przelewany na Kredytowe Konto Akcyzowe nowy produkt bankowy: Kredytowe Konto Akcyzowe NiezaleŜnie od decyzji administracyjnych oraz postępu wynikających legislacji Bank, juŝ teraz, moŝe zaoferować rolnikowi Kredytowe Konto Akcyzowe, z opisaną powyŝej funkcjonalnością a operującą juŝ w ramach obecnie funkcjonującego systemu zwrotu opłat. 1) W miejsce wstępnego zasiania konta przez odpowiednią instancję administracyjną, Bank oferuje rolnikowi kredyt docelowy, przypisany do Konta Akcyzowego 2) Kredyt moŝe być wykorzystywany przez rolnika wyłącznie na stacjach paliwowych, celem pokrycia elementu akcyzowego nabywanego paliwa i wyłącznie na podstawie faktur umieszczanych przez stację w schowku rolnika. 3) Limit zadłuŝenia konta wynosi wartość paliwowego limitu akcyzowego przyznanego danemu gospodarstwu rolnemu, a ustalony przez Bank na podstawie odpowiedniej dokumentacji przedstawionej przez rolnika. 4) Konkurencyjność oraz atrakcyjność oprocentowania kredytu akcyzowego opiera się na fakcie, Ŝe jego zwrot jest, w efekcie, gwarantowany bezpośrednio przez administrację, i musi być poparty dyspozycją rolnika wpłaty zwrotu akcyzy właśnie na to konto. strona 5 z 5

Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości. sugestia produktowa

Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości. sugestia produktowa Elektroniczna Skrytka Depozytowa (sejf elektroniczny) oraz inne funkcje nowoczesnej bankowości usługa bankowości informacji oraz innych wysoce nowoczesnych usług informacyjnych na bazie technologii bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych 1 1.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1. 1.2 Osoba obsługująca Transakcję

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Cezary Tarczyński Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo