LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD"

Transkrypt

1 Raport Roczny

2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII GETIN UP YEAR OF GETIN UP STRATEGY MÓJ BANK RELACYJNOŚĆ I POPRAWA JAKOŚCI MY BANK DEVELOPING RELATIONS AND BETTER QUALITY SKOK TECHNOLOGICZNY TECHNOLOGICAL JUMP EKSPERCI DOCENIAJĄ NASZE DZIAŁANIA EXPERTS APPRECIATE OUR EFFORTS POPRAWA KOSZTÓW FINANSOWANIA ORAZ NORMALIZACJA KOSZTÓW RYZYKA OPTIMISING FINANCING COSTS AND IMPROVEMENT OF COST OF RISK PŁYNNA STRUKTURA BILANSU I BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁOWE LIQUID BALANCE STRUCTURE AND CAPITAL SAFETY DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INVESTMENTS CSR WZMACNIA WARTOŚĆ BIZNESU CSR REINFORCES BUSINESS VALUE OXFORD NOBLE FOUNDATION PROGRAM STUDIÓW O WSPÓŁCZESNEJ POLSCE OXFORD NOBLE FOUNDATION CONTEMPORARY POLISH STUDIES PROGRAMME POZYCJA NA RYNKU MARKET POSITION AKCJONARIAT I STRUKTURA GRUPY GROUP S STRUCTURE AND SHAREHOLDERS ZARZĄD THE MANAGEMENT BOARD OPEN FINANCE LIDER NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO OPEN FINANCE LEADER IN FINANCIAL BROKERAGES HOME BROKER REKORDOWY ROK W HISTORII FIRMY HOME BROKER BUMPER YEAR FOR HOME BROKER NOBLE SECURITIES SIŁA W UNIWERSALNOŚCI NOBLE SECURITIES STRENGTH IN UNIVERSALITY NOBLE FUNDS POWTARZALNIE NAJLEPSI NA RYNKU NOBLE FUNDS CONSISTENTLY BEST IN THE MARKET GETIN LEASING DYNAMICZNY WZROST GETIN LEASING DYNAMIC GROWTH SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT UPROSZCZONY SKONSOLIDOWANY BILANS SIMPLIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

3 Drodzy Akcjonariusze, Pracownicy, Przyjaciele, DEAR SHAREHOLDERS, EMPLOYEES, AND FRIENDS, Za nami wyjątkowo udany rok. Dzięki wdrożeniu i konsekwentnej realizacji nowej strategii Bank umocnił swoją pozycję wśród największych instytucji finansowych działających w Polsce. Jest nie tylko aktywnym graczem na rynku bankowym, lecz także wyznacza kierunki jego rozwoju. Ogłoszona w zeszłym roku strategia Getin UP przynosi już pierwsze sukcesy. Budowa bankowości relacyjnej opartej o nowoczesne produkty oraz wysoką jakość obsługi pozwoliła Getin Noble Bankowi pozyskać w zaledwie dwanaście miesięcy ponad 200 tys. nowych Klientów. Na szczególną uwagę zasługuje również zastosowanie najnowszych technologii, które nie tylko pozytywnie wpływają na wizerunek Banku jako nowoczesnej instytucji, lecz przede wszystkim oferują Klientom nową, lepszą jakość. The year 20 proved exceptionally successful. Thanks to the implementation and consistent execution of its new strategy the bank fortified its position among the major financial institutions in the Polish market. It is not only an active player in the banking sector, but also sets the course for market growth. The Getin UP strategy that we announced last year has seen its first successes. By building relationship banking based on innovative products and high quality services Getin Noble Bank won over 200,000 new clients within a mere 2 months. I would also like to highlight the application of cutting edge technologies that not only have a positive effect on the bank s image, as a modern institution, but first of all it guarantees new, better quality for our clients. W 20 roku Getin Noble Bank aktywnie działał na rynku fuzji i akwizycji, gdzie odnotował trzy znaczące sukcesy. Najważniejszym z nich było sfinalizowanie przejęcia zorganizowanej części banku DnB NORD, obsługującej Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Spółka nabyła również część DZ Bank Polska, specjalizującą się w usługach private banking oraz Dexia Kommunalkredit Bank Polska (obecnie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.). Te wydarzenia to niewątpliwe potwierdzenie dobrej kondycji Getin Noble Banku. In 20, Getin Noble Bank played an active role in the merger and acquisitions market enjoying three resounding successes, the most important of which was the takeover of the organised part of DnB Nord Bank that provides services to individual and institutional clients. The company also acquired part of DZ Bank Polska that specialises in private banking, and Dexia Kommunalkredit Bank Polska (currently BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.). These events have proved Getin Noble Bank s good condition beyond any doubt. Z ufnością i spokojem patrzę w przyszłość i wierzę, że w nadchodzących latach odniesiemy kolejne sukcesy. Dziękuję wszystkim, którzy przez swoje zaangażowanie oraz ciężką pracę sprawiają, że nasze plany, strategia Getin UP staje się rzeczywistością. I am looking confidently to the future, and I strongly believe that the upcoming years will see further successes. I would like to express my gratitude to all of those whose commitment and hard work contribute to accomplishing our plans and the execution of the Getin UP strategy. Z poważaniem dr Leszek Czarnecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Kind regards, dr Leszek Czarnecki Chairman of the Supervisory Board 2

4 Szanowni Państwo, DEAR SIR OR MADAM, W Getin Noble Banku miniony rok upłynął pod hasłem Getin UP. Nasza nowa strategia to nie tylko ambitne cele biznesowe, lecz przede wszystkim zmiana Strategii działania. W zeszłym roku obiecaliśmy, że efektywność będzie dla nas ważniejsza niż wzrost, a relacje z Klientami staną się dla nas najwyższą wartością. Z dumą stwierdzam, że w 20 roku znacząco zbliżyliśmy się do were marked by the Getin UP strategy that not Last year operations in Getin Noble Bank wyznaczonego celu stworzenia banku pierwszego wyboru dla milionów Klientów. foremost it also changes the way we operate. Last only sets ambitious business goals, but first and year we promised to promote efficiency over expansion and treat client relations as the most pre- Naszym pierwszym krokiem było zaoferowanie pakietu Getin UP bankowości przemyślanej na nowo. Wprowadziliśmy prosty i intu- last year we came very close to that goal creating cious value. I am proud to announce that over the icyjny w obsłudze rachunek bieżący, nowoczesną the first choice bank for millions of clients. bankowość internetową i mobilną, płatności NFC oraz innowacyjną kartę z wyświetlaczem. Do The first step on that path was to offer dyspozycji Klientów oddaliśmy również pełne the Getin UP package the redefined banking approach. We launched a simple and intuitive cur- zaawansowanej technologii i będące esencją nowej filozofii, placówki Getin UP. Zainicjowaliśmy rent account, advanced Internet and mobile banking solutions, NFC payments, and an innovative także, zakończony z sukcesem na początku 20 roku, projekt wdrożenia pierwszych w Polsce, display card. We also opened new Getin UP units samoobsługowych oddziałów Getin Point. Getin that employ advanced technological solutions and UP to także stała poprawa jakości obsługi. W 20 are the very definition of the new philosophy. We roku Getin Bank odnotował największy na rynku also started, and successfully completed in the awans w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. beginning of 20, a project of implementation of Getin Points, which are the first self-service bank Zmiany doceniają nasi Klienci. Dzięki ich branches in Poland. Getin UP also means consistent improvement of service quality. In 20, Getin zaufaniu, Getin Noble Bank został w 20 roku rynkowym liderem przyrostu liczby rachunków Bank recorded the highest in the market promotion in the Friendly Bank ranking organised by bankowych. Spośród ponad 2, mln osób korzystających z naszych usług już 0 tys. czerpie bez- Newsweek. pośrednie korzyści z oferty Getin UP. Zmiana Strategii przynosi także widoczne efekty biznesowe. Na koniec roku środki Klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych stanowiły,% wszystkich środków klientów (+, p.p. r/r), co istotnie wpłynęło na obniżenie kosztu finansowania. Dodatkowo Bank odnotował znaczący wzrost przychodów z ROR. Ostatnie miesiące upłynęły dla naszego Banku również pod znakiem okazjonalnych akwizycji. W marcu nabyliśmy 00% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska. Celem akwizycji było m.in. pozyskanie atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI. W maju sfinalizowana została transakcja przejęcia zorganizowanej części banku DnB NORD Polska. W ramach umowy pozyskaliśmy placówek bankowych oraz blisko 2 tysięcy nowych Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz Klientów indywidualnych. Dodatkowo w sierpniu przejęliśmy część DZ Bank Polska S.A. specjalizującą się w obsłudze najzamożniejszych Klientów indywidualnych. W imieniu Zarządu jak i własnym, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom za nieoceniony wkład i wiarę w strategię Getin UP. Podziękowania kieruję również na ręce naszych Akcjonariuszy, którzy obdarzyli nas zaufaniem i inspirowali do realizacji ambitnych celów biznesowych. Jestem przekonany, że nadchodzące kwartały przyniosą kolejne sukcesy Getin Noble Banku. Getin UP. Rok drugi czas zacząć. dr Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. Our clients appreciate the changes. Thanks to their trust, in 20 Getin Noble ranked first as regards the increase in the number of new bank accounts. Out of over 2. million of our clients, as many as 0,000 benefit directly from the Getin UP products. The changed strategy has also seen the first business success. At the end of 20, the clients cash on current and deposit accounts accounted for.% of all clients funds (+.% YoY), which considerably lowered the bank s financing costs. Furthermore, it is worth mentioning that the bank reported a significant growth of income on current accounts. Recent months have also been marked by bargain acquisitions. In March, we acquired a 00% stake in Dexia Kommunalkredit Bank Polska. The aim of the acquisition was, among others, to ensure an attractive source of financing from the EIB funds. In May, we completed the transaction of taking over an organised part of DnB NORD Polska by which the bank acquired branches of the target company, and 2,000 new clients in the segment of homeowners associations and housing cooperatives. In August, we took over part of DZ Bank Polska S.A. that specialises in private banking. On behalf of the Management Board and my own, I would like to thank all of the employees for their invaluable contribution and their belief in the Getin UP strategy. I would also like to express my gratitude to our shareholders for their trust and inspiration to pursue ambitious and challenging goals. I believe that the upcoming quarters will be even more successful for Getin Noble Bank. Getin UP. Time to start Year Two. dr Krzysztof Rosiński President of the Management Board Getin Noble Bank S.A.

5 Rok strategii Getin UP Year of Getin UP strategy

6 W 20 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała 02, mln PLN zysku netto. Od marca ubiegłego roku Bank realizuje nową strategię, której celem jest umocnienie pozycji spółki wśród liderów polskiej bankowości, poprawa efektywności, obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększenie powtarzalności przychodów. Getin UP zakłada budowę nowoczesnej bankowości relacyjnej opartej o najwyższe standardy w zakresie obsługi oraz proste i przystępne produkty finansowe. Miniony rok to wprowadzenie do oferty nowego rachunku Getin UP wraz z nowoczesną bankowością internetową oraz nagradzaną w prestiżowych konkursach bankowością mobilną Getin Mobile. Zmiana flagowego produktu przyczyniła się do umocnienia wizerunku Banku jako instytucji w pełni uniwersalnej oraz lidera innowacji. In 20, Getin Noble Bank Group made a net profit of PLN 02. million. Since March 20, the bank has been pursuing the new strategy that aims at strengthening the company s posiotion among the leaders of Polish banking, enhancing efficiency, reduction of financing costs, and reinforcing recurring income streams. Getin UP assumes that building modern relationship banking is based on top client service standards and simple and accessible and affordable financial products. Last year was marked by the launching of a new Getin UP account supported by innovative Internet banking and Getin Mobile, rewarded in renowned contests mobile banking service. The change of the flagship product contributed to strengthening the bank s image as an entirely universal institution and an innovation leader. Zysk netto [mln PLN] Net profit [PLN M] +,% 02 W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy Getin Noble Bank pozyskał ponad 200 tys. nowych Klientów, zwiększając ich liczbę o blisko 2% (do 2, mln). Na koniec 20 roku udziały Banku na rynku depozytów wynosiły,0%, a kredytów,%. Bank plasuje się w czołówce rynkowej w Polsce pod względem udziału w rynku kredytów dla gospodarstw domowych (,0% na koniec grudnia 20). Within a mere 2 months the bank won over 200,000 new clients, which means a nearly 2% increase (up to 2. million). As at the end of 20, the bank s share in the deposits and loans markets totalled.0%, and.%, respectively. The bank ranks among the top banks operating in Poland as regards its share in loans volumes sold to households (.0% as at the end of December 20). Getin UP to: 202. Relacyjność i poprawa jakości 2. Skok technologiczny. Poprawa kosztów finansowania oraz normalizacja kosztów ryzyka. Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowe. Działalność inwestycyjna 20 Getin UP means:. Better relations and quality 2. Technological jump. Optimising financing costs and improvement of cost of risk. Liquid balance structure and capital safety. Investments 9

7 Mój Bank relacyjność i poprawa jakości My Bank developing relations and better quality 0

8 Celem strategii Getin UP jest budowa silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i dopasowane do ich potrzeb produkty. Chcemy, aby Getin Bank stał się Moim Bankiem dla milionów Polaków. W ciągu ostatnich miesięcy Bank zainicjował szereg działań, których celem było wdrożenie najwyższych standardów w jakości obsługi. Wydłużeniu uległa praca Contact Center, które obecnie dostępne jest do dyspozycji Klientów dni w tygodniu. W trosce o wysoki poziom przygotowania merytorycznego doradców, Bank systematycznie organizuje profesjonalne szkolenia oraz zapewnia niezależną certyfikację kompetencji. System premiowy pracowników sprzedaży został uzależniony od elementów jakościowych, w tym wyników badania Tajemniczego Klienta. Gruntownej zmianie uległy również obowiązujące w całym banku standardy obsługi. Widocznym, pozytywnym efektem realizowanych działań jest wzrost w wynikach badania NPS (Net Promoter Score) wśród klientów, którzy założyli ROR. W pierwszym półroczu 20 roku wynik NPS na ROR-ach aktywnych wyniósł 2%, natomiast w drugim półroczu było to już 9%. Bank odnotował również największy na polskim rynku (o miejsc) awans w prestiżowym konkursie Przyjazny Bank Newsweeka 20. The Getin UP strategy aims at building strong and long-lasting relations with clients based on the top quality of banking products and services tailored to their individual needs. We want millions of Poles to perceive Getin Bank as My Bank. Throughout recent months, the bank initiated several activities aimed at implementing the highest service standards. The working hours of the bank s call centre were extended now it is available days a week. In order to ensure the high level of competences of its consultants, the bank organises cyclical professional training sessions and ensures independent competence certification. The incentive system for sales staff is linked to the quality factors, including the mystery client research results. In addition, the client service standards in the bank have been thoroughly redefined. These efforts have already seen the first measurable success the increasing net promoter score among clients that opened current accounts. In the first half of 20, NPS for current accounts totalled 2%, while in the second half it surged to 9%. The bank also recorded a resounding promotion (by places) in the renowned Newsweek s contest Friendly Bank 20. Sieć własna Own network Sieć franczyzowa Franchise network tys. thous. Klienci Getin UP Getin Up clients Pozytywną tendencję potwierdzają wyniki badań Tajemniczego Klienta w kolejnych falach badania wzrasta wynik Sieci Sprzedaży The positive trend is confirmed by the mystery client research results the sales network score rises with each successive research wave Liczba pobranych aplikacji mobilnych Number of downloaded mobile apps Liczba założonych rachunków depozytowych Number of opened deposit accounts Liczba transakcji kartowych Number of card transactions Liczba założonych rachunków oszczędnościowych Number of opened savings accounts Liczba wydanych kart Display Number of issued Display cards Fala Wave Fala Wave Fala Wave styczeń 20 January 20 Fala Wave Fala 9 Wave 9 2,% 2,%,%,% 9,%,%,2%,0%,0% 90,0% Budowa bankowości relacyjnej efekty projektu Getin UP Building relationship banking results of Getin UP project grudzień 20 December 20 9x 0 2 9x 0 09x 2 2 x 9 x 9 x 2

9 Skok technologiczny Technological jump

10 Getin Up to także rewolucja technologiczna, która na co dzień zmienia oblicze naszego Banku. Zapoczątkowało ją wprowadzenie do oferty rachunku Getin UP, który najlepiej definiuje określenie bankowość przemyślana od nowa. Ten prosty i intuicyjny w obsłudze ROR oferuje Klientom dostęp do zaawansowanej technologicznie bankowości internetowej oraz wielokrotnie nagradzanej bankowości mobilnej Getin Mobile. Aplikacja ta pozwala m.in. na zarządzanie typem prezentowanych informacji, logowanie tzw. wężykiem (bez konieczności wpisywania długiego loginu) oraz płatności za pomocą QR kod. Dodatkowo Bank umożliwia dostęp do płatności z wykorzystaniem technologii NFC oraz aplikacji ikasa. W ramach działań zmierzających do dalszej poprawy jakości obsługi, w 20 roku do dyspozycji Klientów oddano nowoczesnych oddziałów Getin UP. Zostały one wyposażone w wiele innowacji technologicznych w tym: elektroniczne ulotki na tabletach, monitory dla klientów przy biurkach doradców, ekrany w poczekalni, nowoczesny system kolejkowy, rozmowy video z konsultantem oraz system biometrii. Getin Up is also a technological revolution that changes the face of our bank every day. It started with launching the Getin Up account that is the very definition of redefined banking. This simple and intuitive current account offers access to technologically advanced Internet banking and repeatedly recognised mobile banking Getin Mobile. With this application our clients can manage the displayed information, log on their account using a graphical symbol (instead of typing in long logins), and make payments using QR code, NFC technology and ikasa app. With a view to improving the client service, in 20 the bank opened modern Getin UP units. They employ several innovative technologies, such as e-leaflets displayed on tablets, monitors for clients at the consultants desks, screens in waiting areas, modern queue management system, videoconference equipment, and a biometric validation system. Bank wprowadził do oferty innowacyjną kartę MarsterCard Display. To pierwsza na świecie karta z wyświetlaczem, która łączy tradycyjne funkcje płatnicze z możliwością komunikowania się z bankiem bez używania komputera czy telefonu. Zamontowany w karcie ciekłokrystaliczny wyświetlacz i mini klawiatura umożliwiają m.in.: sprawdzenie stanu rachunku i odczytanie wiadomości. Posiada ona również funkcję tokenu do bankowości internetowej. Getin Noble Bank stale wyznacza trendy na polskim rynku usług bankowych. W minionym roku zainicjowano prace nad pierwszymi w Polsce samoobsługowymi oddziałami Getin Point. Zostały one udostępnione Klientom na początku 20 roku. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, Klienci zyskali dostęp do szerokiej oferty usług, dotychczas realizowanych wyłącznie w tradycyjnych placówkach bankowych lub bankowości elektronicznej. W Getin Point można m.in. założyć konto osobiste, wyrobić i od razu otrzymać kartę oraz dokonywać wpłat pieniężnych. The bank launched an innovative Display MasterCard. It is a first in world card that combines traditional payment functionalities with the possibility to communicate with the bank without the use of a computer or mobile phone. With an LCD display and a mini-keyboard built in the card its holder may view the account balances or read a message. The card is also used as a token in Internet banking. Getin Noble Bank is the unquestionable trendsetter in the Polish banking sector. Last year, it started works on Getin Point, the first self-service bank branches in Poland. The first Getin Points were opened at the beginning of 20. Advanced technologies in Getin Points give clients access to a wide range of services, previously available only in traditional bank branches or through Internet banking. In Getin Points, clients can open a personal bank account, apply for and instantly receive a payment card, or make deposits.

11 Eksperci doceniają nasze działania Experts appreciate our efforts The Cannes Lions International Festival of Creativity: Innovation Lions 20 nagroda za Mastercard Display Card The Cannes Lions International Festival of Creativity: Innovation Lions 20 award for MasterCard Display Card Banking Technology Awards 20: zwycięzca w kategorii Best Use of Mobile Technology in Financial Services Banking Technology Awards 20: winner in the category of Best Use of Mobile Technology in Financial Services Grand Prix Golden Drum Awards: w kategorii New and Innovative Grand Prix Golden Drum Awards: in the category New and Innovative 9

12 Poprawa kosztów finansowania oraz normalizacja kosztów ryzyka Optimising financing costs and improvement of cost of risk 20 2

13 Jednym ze strategicznych celów Banku jest zwiększenie bazy aktywnych rachunków ROR, jako podstawowego produktu zapewniającego budowę solidnych i długoterminowych relacji z Klientami oraz zabezpieczającego tańsze i stabilne finansowanie. W wyniku podjętych działań bank odnotował znaczący wzrost przychodów z ROR, a udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach wzrósł do poziomu,% (+, p.p. względem grudnia 202 roku). Jednym z głównych filarów wzrostu wyniku finansowego Banku jest odbudowa wyniku odsetkowego i poprawa marży odsetkowej. Rok 20 upłynął pod znakiem intensywnych działań, których celem było obniżenie kosztu finansowania. Ich efektem jest znaczące zmniejszenie kosztu odsetkowego (liczonego jako koszty odsetkowe odniesione do pasywów odsetkowych) do poziomu,%, tj. o 0 p.b. względem 202 roku. One of the strategic goals of the bank is to expand its base of active current and savings accounts, as the staple product for building solid and long lasting relations with clients and a source of more cost effective and stable financing. The implemented strategy resulted in a significant growth of income from current and savings accounts, with their share in all deposits increasing to.% (+. pp compared to December 202). One of the main pillars of growth in the bank s financial result is reconstruction of the net interest income and increasing the interest margin. Year 20 was marked by intensive activities aimed at lowering financing costs. They proved successful in considerable reduction of interest expenses (calculated as interest expenses related to interest liabilities) to.%, i. e. by 0 bps compared to 202. W 20 roku podjęte zostały działania zmierzające do zmniejszenia kosztów ryzyka oraz poprawy jakości portfela kredytowego. Po dwunastu miesiącach ubiegłego roku wartość odpisów aktualizacyjnych osiągnęła poziom 2 mln PLN, co jest wynikiem wyraźnie niższym niż zrealizowany w analogicznym okresie roku poprzedzającego (9 mln PLN). Znaczące ograniczenie poziomu odpisów dotyczyło głównie portfela kredytów hipotecznych. 22 In 20, the bank made efforts to reduce risk costs and to improve the quality of the loan portfolio. After twelve months of last year, the impairment losses totalled PLN 2 million, which means a considerable drop compared to the respective period of the previous year (9 million). Such a substantial reduction of impairment losses concerned mainly the mortgage loans portfolio. -20% -0,p.p. 2,9% -% 9 2,% 2-0,9p.p.,2% ,2%,% Poprawa struktury finansowania. Rachunki bieżące i oszczędnościowe, jako % wszystkich depozytów Better financing structure, Share of current and savings accounts in deposits total Marża na nowych terminowych depozytach detalicznych. Marża ponad WIBOR (p.b.) Margin on term deposits from retail clients. Margin over WIBOR (bps) Spadek wartości wskaźnika kosztu odsetkowego odniesionego do pasywów odsetkowych Banku. Reduction of interest expenses related to the bank s interest liabilities. gru `2 mar ` cze ` wrz ` gru ` paź `2 gru `,0%,%,9% 0,%,% Odpisy* (mln PLN) Impairment losses* (PLN m) *Dane skonsolidowane *Consolidated data Wskaźnik pokrycia rezerwami w Banku w wysokości,% jest jednym z najwyższych w sektorze. Z uwagi na konserwatywną politykę tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe, Getin Noble Bank zanotował w ciągu 2 miesięcy 20 roku największy spadek kosztu ryzyka w odniesieniu do roku 202 spośród wszystkich polskich banków. Ponadto, Getin Noble Bank odznacza się jedną z najwyższych wartości współczynnika salda rezerw na ryzyko kredytowe odniesionych do wartości portfela kredytów brutto. Jego wartość na koniec 20 roku wyniosła,%. Koszt ryzyka* Risk cost* *Dane jednostkowe, wynik na rezerwach bez efektu różnic kursowych/ średnie saldo kredytowe *Stand-alone data; result on provision without the effect on fx gains/ losses /average loan balance The bank s provisions coverage ratio of.% is one of the highest in the sector. Due to the conservative policy of making provisions for credit losses, within 2 months of 20 Getin Noble Bank recorded the biggest drop in risk costs compared to 202, among all Polish banks. Moreover, Getin Noble Bank keeps the highest balance of provisions for credit losses to the gross loans portfolio. As at the end of 20, it stood at.%. 22 2

14 Płynna struktura bilansu i bezpieczeństwo kapitałowe Liquid balance structure and capital safety 2 2

15 Leasing,9% Korporacyjne/MSP Corporate/SME,% Leasing,% Hipoteczne Mortgage 22,% Samochodowe Car loans,% Detal Consumer 9,% 200 Skuteczna zmiana struktury sprzedaży kredytowej Successful changes in loans sale structure Hipoteczne Mortgage,9% Korporacyjne/MSP Corporate/SME 29,% 20 Skuteczna zmiana struktury sprzedaży kredytowej Successful changes in loans sale structure Detal Consumer 20,% Samochodowe Car loans,% W celu skrócenia terminów zapadalności aktywów Bank koncentrował się na sprzedaży krótkich i szybciej amortyzujących się produktów, tj. kredytów gotówkowych, samochodowych, firmowych. Bank wzmocnił również swoją pozycję w segmencie finansowania JST i podmiotów powiązanych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. In order to shorten its assets maturity the bank focused on sale of short-term and quickly depreciated products, i.e. cash loans, car loans, and credit facilities to companies. The bank also fortified its position in the sector of financing local government units and related entities, homeowner associations, and housing cooperatives. Konsekwencją zmian w strukturze aktywów jest pozytywny wpływ na poziom marży odsetkowej. Zmiana struktury sprzedaży oraz spłacający się portfel kredytów mieszkaniowych skutkuje systematycznym spadkiem udziału kredytów walutowych w portfelu (ok. % na koniec 2009 roku w porównaniu do 0% na koniec roku 20 roku). Getin Noble Bank charakteryzuje się jednym z najniższych w sektorze i zdecydowanie poniżej średniej współczynnikiem kredytów do depozytów (K/D). Na koniec 20 roku wynosił on 9,%. Poziom współczynnika adekwatności kapitałowej (CAR) na koniec roku 20 osiągnął poziom 2,%, co jest poziomem gwarantującym niezbędne bezpieczeństwo kapitałowe. The changes in the assets structure have a positive effect on the interest margin. The changes in the sales structure and repayment of mortgage loans leads to consistently decreasing share of foreign currency loans in the portfolio (about % as at the end of 2009, compared to 0% as at the end of 20). The loan to deposit ratio (L/D) reported by Getin Noble Bank is one of the lowest in the sector, and definitely below the average. As at the end of 20, it stood at 9.% The capital adequacy ratio (CAR) as at the end of 20 reached 2.%, which guarantees the required capital safety and soundness. 2 2

16 Działalność inwestycyjna Investments W 20 Getin Noble Bank kontynuował aktywne działania w zakresie akwizycji podmiotów bankowych. W marcu nabył od Dexia Kommunalkredit Bank AG 00% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., instytucji finansowej wyspecjalizowanej w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Celem akwizycji, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, było także dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku. W maju zakończył się ostatni etap transakcji nabycia zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A. W ramach umowy Getin Noble Bank pozyskał placówek bankowych wraz z pracownikami oraz blisko 2 tysięcy nowych Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz klientów indywidualnych. Był to kolejny etap strategicznego rozwoju Getin Noble Banku, jako banku w pełni uniwersalnego. Natomiast w sierpniu Getin Noble Bank przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa DZ Bank Polska S.A. specjalizującą się w obsłudze najzamożniejszych klientów indywidualnych. Celem transakcji było wzmocnienie pozycji Banku w segmencie private banking. In 20, Getin Noble Bank pursued its active strategy in banks acquisitions. In March, it purchased from Dexia Kommunalkredit Bank AG a 00% stake in Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., a financial institution that specialises in providing services to local governments, local government units and infrastructure projects. Apart from ensuring an attractive source of funding from the European Investment Bank the transaction aims at further reinforcement of Getin Noble Bank s capital. In May, the bank closed the final stage of the acquisition of an organised part of DnB Nord Polska S.A. With the acquisition, Getin Noble Bank took over branches of the target company with their employees and 2,000 new clients in the segment of homeowner associations, housing cooperatives, SMEs, and retail clients. It was another stage of the strategic growth of Getin Noble Bank, as an entirely universal bank. In August, Getin Noble Bank took over an organised part of DZ Bank Polska S.A. that specialises in private banking. The transaction was aimed at fortifying Getin Noble Bank s position in that banking segment. 2 29

17 CSR wzmacnia wartość biznesu CSR reinforces business value Działalność Getin Noble Banku, oparta o przyjętą strategię Getin UP, wiąże się ze zwiększeniem inicjatyw w obszarze CSR. Społecznie odpowiedzialny biznes pozwala zyskać przedsiębiorstwom przewagę. Nie tylko w kształtowaniu wartości, ale także w kluczowej dla rozwoju organizacji płaszczyźnie zaufania i relacji. W nowoczesnej firmie nie powinno zabraknąć innowacyjnego myślenia na temat odpowiedzialności za podejmowane działania. Miniony rok był dla Getin Noble Banku okresem aktywnego rozwoju w obszarze działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przyjęto Kodeks Etyki, który określa zasady postępowania jakie powinny kształtować relacje wewnątrz organizacji, między Pracownikami i Klientami, a także w prowadzonej przez Bank działalności biznesowej. W 20 roku odbył się pierwszy zakończony sukcesem, Bieg Fair Play dla Pracowników i Przyjaciół Banku. Dzięki tej inicjatywie możliwa była pomoc dla pracownicy Banku, która po operacji usunięcia guza rdzenia kręgowego, wymagała rehabilitacji. W Warszawie, Wrocławiu i Katowicach odbyły się trzy edycje Biegu, w którym wzięło udział łącznie ponad 00 uczestników. W ramach działań z zakresu CSR Pracownicy Banku aktywnie włączyli się w akcje na rzecz osób potrzebujących oraz środowisk lokalnych dzięki współpracy z Centrum Wolontariatu. Wspierano także oddolne inicjatywy Pracowników, m.in. poprzez Program Grantowy. The activities of Getin Noble Bank, based on the Getin UP strategy, are connected with intensifying CSR initiatives. Social responsibility in business gives a competitive advantage to companies not only in building values, but also in the area of trust and relations that is crucial for developing organisations. Modern companies should develop innovative thinking in terms of the responsibility for their activities. Last year was a period of active development in the area of corporate social responsibility (CSR). The newly adopted Code of Conduct specifies the principles that should shape internal relationships, between staff members and clients, as well as in the bank s business activity. In 20 the first Fair Play Run for the bank s employees and friends took place. The event proved very popular with over,00 participants in Warsaw, Wrocław, and Katowice who helped to raise funds for a bank employee for her rehabilitation after spinal cord tumour surgery. Within the CSR, the bank s employees actively joined initiatives for the needy and for local communities in cooperation with the Centre of Voluntary Service. The bank also supported bottom-up initiatives, among others through the Grant Programme. 0

18 Program studiów o współczesnej Polsce Contemporary Polish Studies Programme Program Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim, utworzony przez dr Leszka Czarneckiego i Noble Bank wspólnie z przedstawicielami St. Antony s College, został oficjalnie zainaugurowany jesienią 202 r. Ma stanowić odpowiedź na wyzwanie budowy silnej pozycji Polski w relacjach międzynarodowych - to pierwsze w historii, realizowane zagranicą, studia tej skali poświęcone Polsce współczesnej i przemianom po 9 r. Zarówno Bank, jak i powołana przy nim Fundacja Oxford Noble, aktywnie angażują się w rozwój Studiów poprzez promowanie ich idei oraz angażowanie środowisk biznesowych we wsparcie projektu. Studia formalnie ruszyły w semestrze jesiennym 20 roku. W ich ramach odbywa się już pierwszy kurs, a na cotygodniowych seminariach studenci z całego świata poznają najnowszą historię i kulturę Polski. Rozpoczęły się także przygotowania do licznych wydarzeń naukowych, które w 20 roku będą promować na Oxfordzie obchody 2. rocznicy 9 i odzyskania przez Polskę wolności. Na luty 20 r. zaplanowano wyjątkową konferencję naukową pt. Polska pokojowa rewolucja: 2 lat po rozmowach Okrągłego Stołu, poświęconą dziedzictwu polskiej transformacji Contemporary Polish Studies Programme at the University of Oxford, created by Dr Leszek Czarnecki and Noble Bank in cooperation with St Anthony s College was officially inaugurated in autumn 202. The programme was set up in response to the challenge of strengthening Poland s position in international relations it is the first programme in the history that has been devoted to contemporary Poland and its transformations after 99 which is to be carried out abroad on such a scale. Both the bank and the Oxford Noble Foundation established by the bank actively participate in the development of the Programme by promoting the idea and encouraging business circles to support it. The Programme formally started with the autumn semester 20. Within the Programme, students from all over the world learn about contemporary Polish history and modern culture in weekly seminars. Preparations for several scientific events in order to promote them at Oxford celebrations during the 2th anniversary of Poland s independence that was regained in 99 were started. For February 20, an exceptional scientific conference is planned Polish Peaceful Revolution: 2 years after the Round Table Talks devoted to the heritage of the Polish transformation. W 20 roku Fundacja Oxford Noble rozpoczęła także projekt działań fundrisingowych, zapraszając Klientów Noble Banku i inne środowiska biznesowe do finansowego wsparcia rozwoju Studiów. Wśród celów, na które mogą pozwolić dotacje, znajdują się m.in.:. Ufundowanie Biblioteki Polski Współczesnej na Oxfordzie Przetłumaczenie istniejących książek i publikacji o współczesnej historii Polski, by stały się dostępne dla studentów i naukowców na świecie 2. Promocja anglojęzycznych wydawnictw o Polsce na świecie Własne wydawnictwa Oxfordu poświęcone Polsce i jej rozwojowi, jako przykładowi udanej transformacji. Udostępnienie studentom i naukowcom z całego świata archiwów polskiej transformacji Ułatwienie dostępu i fundusz na tłumaczenia tekstów np. dla osób piszących doktoraty o Polsce. Sfinansowanie międzynarodowych stypendiów dla obcokrajowców uczących się o Polsce stypendia doktoranckie i 2 postdoktoranckie inspirowanie badań nad Polską współczesną. Programy liderskie i wizyty studyjne In 20, the Oxford Noble Foundation also launched a fundraising project, inviting the clients of Noble Bank and other business circles to support the Programme financially. The goals that donors may support include:. Foundation of the Library of Contemporary Poland at Oxford Translation of published books and papers on contemporary Polish history to make them available to international students and scholars. 2. Promotion of English language publications about Poland throughout the world Own publications of the Oxford University on Poland and its development, as an example of successful transformation. Making archives of the Polish transformation available to students and scholars all over the world Ensuring access and funds for translations, e.g. for doctorate students writing doctorates about Poland. Financing international grants for foreign students studying in Poland doctoral scholarships and 2 post-doctoral scholarships for inspiring the start of studies on contemporary Poland. Leadership programmes and study visits 2

19 Bank Milennium Bank Milennium Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank 0 0 Raiffeisen Polbank Raiffeisen Polbank Bank Millenium Bank Millenium Bank Handlowy 9 Bank Handlowy Bank Handlowy 9 Bank Handlowy 9 0 Bank BGŻ 0 Bank BGŻ Bank BPH 0 Bank BPH 2 2 Pozycja na rynku Market position PKO BP 2 Bank Pekao SUMA BILANSOWA / ASSETS FUNDUSZE WŁASNE / EQUITY NALEŻNOŚCI PKO BPOD NALEŻNOŚCI KLIENTÓW / LOANS OD KLIENTÓW 2 / LOANS PKO Bank BP Pekao PKO BP PRZYCHODY Z ODSETEK / INTEREST INCOME ZOBOWIĄZANIA PKO BP WOBEC ZOBOWIĄZANIA KLIENTÓW WOBEC / DEPOSITS KLIENTÓW 0/ DEPOSITS PKO Bank BP Pekao PKO BP P BZ WBK Bank BZ Pekao 2 WBKBank Pekao Bank BZ WBK Pekao 2 Bank Pekao mbank 0 0 BZ WBK mbank BZ WBK BZ mbank WBK BZ WBK 2 92 ING Bank 0 mbank ING BankmBank ING Getin Bank Noble Bank ING Bank 20 0 Getin Noble Bank 90 ING Bank Getin Noble ING Bank 90 mbank ING Bank mbank SUMA BILANSOWA SUMA / ASSETS BILANSOWA / ASSETS PKO BP PKO BP 20 Bank 2Pekao Bank Pekao 202 BZ WBK mbank BZ WBK mbank Bank Milennium FUNDUSZE WŁASNE FUNDUSZE / EQUITY WŁASNE / EQUITY 02 PKO BP Raiffeisen Polbank PKO BP Bank Handlowy Bank 2Pekao Bank Pekao 0 Bank BGŻ BZ WBK BZ WBK mbank mbank Getin Raiffeisen Noble Bank Getin Bank Noble Bank 0 0 PRZYCHODY Z ODSETEK PRZYCHODY / INTEREST Z ODSETEK INCOME / INTEREST INCOME Bank Bank Millenium Millenium Bank Millenium 0 PKO BP PKO BP Raiffeisen Bank Polbank Handlowy Raiffeisen Polbank Bank 2Pekao Bank Pekao Nordea Bank 9 Bank BPH Nordea Bank BZ WBK BZ WBK mbank Bank BGŻ 0 Bank BGŻ 2 mbank Getin Bank Noble Milennium Bank Getin Noble Bank Bank Raiffeisen Millenium Polbank Bank Millenium Raiffeisen Bank BGŻPolbank Raiffeisen Polbank Bank Credit BGŻ 9Agricole Bank BGŻ 2 2 Bank Handlowy 0 Bank Handlowy ING Bank ING Bank 0 0 ING Bank ING Bank Getin Noble Bank Getin Noble Bank 2 2 Getin Noble Bank Getin Noble Bank SUMA BILANSOWA 90 / ASSETS 90 Getin Noble NALEŻNOŚCI Bank Getin Noble OD KLIENTÓW Bank FUNDUSZE / LOANS 90 WŁASNE / EQUITY 90 ING Bank ZOBOWIĄZANIA ING Bank PRZYCHODY WOBEC KLIENTÓW Z ODSETEK 2 2 // DEPOSITS INTEREST 2 2 INCOME PRZYCHODY Z PROWIZJI / FEE AND COMMISSION INCOME Bank Milennium Bank Milennium PKO BP Raiffeisen PKO Bank Raiffeisen BP PKO Bank BP Bank Milennium Bank PKO BP Milennium PKO BP PKO BP 0 Raiffeisen Polbank Raiffeisen 2 Bank Polbank Pekao Bank 2 Millenium Bank Bank 2Pekao Millenium Bank Pekao Raiffeisen 2 Polbank Raiffeisen Bank 2 Pekao Bank Polbank Pekao Bank Pekao Bank 9Handlowy Bank Handlowy BZ WBK Bank 9Handlowy BZ Bank WBK Handlowy BZ WBK Bank 9BGŻ Bank BZ WBK BGŻBZ WBK BZ WBK 0 Bank 0 BGŻ Bank BGŻmBank Bank 0 BPHmBank Bank BPHmBank Credit 0 Agricole Credit ING Bank Agricole mbank mbank 99 ING Bank 0 ING Bank ING Bank 29 mbank Getin Noble Bank ING Bank 22 Getin Noble Bank 90 Getin Noble Getin Bank Noble Bank 0 90 Getin Noble ING Bank Getin Noble Bank 2 Bank Milennium 02 NALEŻNOŚCI OD NALEŻNOŚCI KLIENTÓW / OD LOANS KLIENTÓW / LOANS Raiffeisen Polbank 90 PKO BP PKO BP Bank Handlowy 2 Bank 2Pekao Bank Pekao Bank BGŻ 0 BZ WBK BZ WBK Bank Millenium Raiffeisen Bank ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WOBEC / DEPOSITS KLIENTÓW / DEPOSITS PKO BP Raiffeisen Polbank Bank Millenium PKO BP Nordea 9 Bank Bank Handlowy Bank 2Pekao Bank Pekao 0 0 Bank 0 BGŻ Bank BPH BZ WBK BZ WBK Bank Millenium Bank Milennium 00 PRZYCHODY Z PROWIZJI PRZYCHODY / FEE Z PROWIZJI AND COMMISSION / FEE AND INCOME COMMISSION INCOME Raiffeisen Raiffeisen Polbank Polbank 2 90 PKO BP PKO BP Bank 9 BGŻ Bank BGŻ 2 2 Bank 2Pekao Bank Pekao Bank 0 Handlowy Credit Agricole 2 BZ WBK BZ WBK Bank Handlowy Bank Millenium Bank BPH Raiffeisen Polbank mbank mbank ING Bank ING Bank 0 0 mbank mbank ING Bank ING Bank mbank mbank ING Bank ING Bank Getin Noble Bank Getin Noble NALEŻNOŚCI Bank OD 0 KLIENTÓW / LOANS 0 Getin Noble Bank Getin ZOBOWIĄZANIA Noble Bank WOBEC 0KLIENTÓW 0 / DEPOSITS Getin Noble Bank Getin PRZYCHODY Noble Z Bank PROWIZJI / FEE AND COMMISSION INCOME Bank Millenium Bank Millenium PKO BP 0 0 Bank Millenium Bank Millenium PKO BP Bank Handlowy Bank Handlowy PKO BP Raiffeisen Polbank Raiffeisen 2 Bank Polbank Pekao Nordea 9 BankNordea Bank BZ WBK Raiffeisen Polbank Raiffeisen 2 Bank Polbank Pekao Bank Millenium Bank 2 Millenium Bank Pekao Bank 9BGŻ Bank BGŻBZ WBK Bank 9BPH Bank BPHBZ WBK 0 0 *Źródło: Rzeczpospolita (mln PLN) *Source: Rzeczpospolita Daily (PLN m)

20 Akcjonariat i struktura grupy Marka handlowa Getin Noble Bank Trademark of Getin Noble Bank Group s structure and shareholders Marka handlowa Getin Noble Bank Trademark of Getin Noble Bank ING OFE,2% akcji shares,02%,02% Leszek CzarneckI Leszek CzarneckI Pozostali (others),% akcji shares 00% Liczba akcji Liczba / number akcji / of number shares of - 2 shares % akcji,%,% POZOSTALI POZOSTALI AKCJONARIUSZE AKCJONARIUSZE Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio i pośrednio) (directly and indirectly),% akcji shares,0%,0% ING OFE ING OFE Akcjonariat (wg stanu na ), zgodnie z wiedzą posiadaną przez Bank Getin Noble Bank shareholders as of (according to Bank s knowledge) GRUPA GETIN NOBLE BANK GETIN NOBLE BANK GROUP *(2,% akcji) (2.% of shares) BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI SA DAWNY DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA S.A. FORMER DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA S.A. PERSPEKTYWA PERSPEKTYWA FITCH FITCH OUTLOOK OUTLOOK Podmiotu Podmiotu (IDR) (IDR) BB Stabilna BB Stabilna Issuer default Issuer default (IDR) (IDR) Stable Stable Rating MOODY S MOODY S PERSPEKTYWA PERSPEKTYWA INVESTOR INVESTOR SERVICE SERVICE LTD. LTD. OUTLOOK OUTLOOK Rating siły Rating finansowej siły finansowej D- Stabilna D- Stabilna Financial Financial strenght strenght rating rating Stable Stable Krótkoterminowy Krótkoterminowy Short-term Short-term B B Długoterminowy Długoterminowy rating rating Ba2 depozytowy depozytowy Long term Long deposit term deposit rating rating Stabilna Ba2 Stabilna Stable Stable Viability Viability Rating wsparcia Rating wsparcia Support Support rating rating bb bb Krótkoterminowy Krótkoterminowy rating rating not Stabilna not Stabilna depozytowy depozytowy prime Stable prime Stable Short term Short deposit term deposit rating rating Długoterminowy Długoterminowy rating rating BBB w skali w krajowej skali krajowej (pol) National National long term long IDR term IDR Minimalny Minimalny poziom poziom ratingu ratingu wsparcia wsparcia BB Minimum Minimum support support rating rating Stabilna BBB Stabilna Stable (pol) Stable BB *Jednostka stowarzyszona *Associate company Stan na grudnia 20 As of December 20

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANKG N B po 4 kwartałach 2012 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 5 marca 2013 r. WPROWADZENIE 12,5% współczynnik

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B za 1 półrocze 2013 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. GETINNOBLEBANK- ODROBIONE LEKCJE

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04

Capitalisation and Shareholders. Kapitalizacja i Akcjonariusze. 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 70 65 60 55 50 45 40 BHW WIG J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 8,4 MMM PLN WIG, tys pkt WIG, M pts

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r.

Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r. Konsolidacja banków w ramach Grupy GETIN Holding S.A. Warszawa, 29 stycznia 2009r. Cele połączenia Uproszczenie struktury w ramach Grupy GETIN Holding Lepsza pozycja konkurencyjna na rynku Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007. Warszawa, 9 maja 2007

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007. Warszawa, 9 maja 2007 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane na koniec 1Q 2007 Warszawa, 9 maja 2007 Znaczący wzrost wyniku powtarzalnego w 1Q 2007 vs 1Q 2006 Wzrostowy trend w ostatnich czterech kwartałach Zysk

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo