REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących numer do Plusa ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania skorzystają z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus i zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczącą numeru przeniesionego ( Umowa ) na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) i staną się Abonentami 2 sieci Plus. 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 4. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 5. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Promocyjna opłata aktywacyjna 2. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus w ramach Promocji wynosi zł (43,05 zł z VAT) Rabat na abonament 3. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: dla, dla 55, dla 75, dla 100, dla 180 lub promocyjny plan cenowy dla otrzyma 100% rabatu na abonament ( Rabat ) od aktywacji karty SIM do zakończenia trzeciego pełnego okresu rozliczeniowego ( okres promocyjny ). Aktywacja Rabatu jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Rabatu. Opłatę abonamentową oraz liczbę minut wliczonych w abonament w poszczególnych taryfach przedstawia tabela poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy Abonament w okresie promocyjnym dla dla dla 55 0 zł dla 75 dla 100 dla 180 Okres promocyjny Od aktywacji karty SIM do zakończenia trzeciego pełnego okresu rozliczeniowego Abonament po okresie promocyjnym zł (30,75 zł z VAT) zł (43,05 zł z VAT) 55 zł (67,65 zł z VAT) 75 zł (92, zł z VAT) 100 zł (123 zł z VAT) 180 zł (221,40 zł z VAT) Liczba minut wliczonych w abonament Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i pakietu Minuty do wszystkich do operatorów: Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Cyfrowy Polsat S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz operatorów sieci stacjonarnych 3 Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i pakietu Minuty do wszystkich do operatora P4 Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi z wykorzystaniem sieci tego operatora 3 Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z 0,39 zł (0,48 zł z VAT) 0,29 zł (0,36 zł z VAT) 0,24 zł (0,30 zł z VAT) 0,59 zł (0, 73 zł z VAT) 0,19 zł (0,23 zł z VAT 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 3 z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.

2 abonamentu i pakietu Minuty do wszystkich do CenterNet S.A. i niewymienionych wyżej krajowych operatorów infrastrukturalnych oraz krajowych dostawców świadczących usługi z wykorzystaniem sieci tych operatorów 3 Pakiet Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Non Stop Opłata miesięczna (abonament + opłata za Pakiet internetowy Non Stop) zł (43,05 zł z VAT) 0,66 zł (0, 81 zł z VAT) 300MB 600MB 2,5 GB 45 zł (55, zł VAT) 10 zł (12,30 zł z VAT) 65 zł (79,95 zł z VAT) 85 zł (104,55 zł z VAT) 110 zł (1,30 zł z VAT) 190 zł (233,70 zł z VAT) 4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Rozmownych (w przypadku Promocyjnego planu cenowego dla zgodnie z cennikiem dla Taryfy dla ). Pakiet internetowy Non Stop 5. W ramach Promocji Abonent otrzyma bezterminowo automatycznie aktywowany Pakiet internetowy Non Stop ( Pakiet Non Stop ) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie z tabelą powyżej. 6. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 4. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów, videorozmowa oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 7. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietów Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym liczby danych: a) 300 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego dla i taryfy dla ; b) 600 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku taryf dla 55 i dla 75; c) 2,5 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku taryf dla 100 i dla 180; 8. Jeżeli uruchomienie Pakietu Non Stop nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna za Pakiet Non Stop będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 9. Część Pakietu Non Stop niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, a niewykorzystane jednostki nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 10. Aktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna. Abonent korzystający z taryf określonych w 2 pkt 3 nie może zrezygnować z Pakietu Non Stop w czasie oznaczonym Umowy. 11. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Pakiet MMS 12. Abonent w ramach Promocji otrzymuje BEZPŁATNIE w każdym pełnym okresie rozliczeniowym w czasie oznaczonym Umowy automatycznie aktywowany pakiet 300 MMS-ów do sieci Plus 5 ( Pakiet MMS ). Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym część Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS jest bezpłatna. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Jeżeli uruchomienie Pakietu MMS nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba MMS-ów w Pakiecie MMS będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowe bezpłatne i płatne usługi promocyjne 13. W ramach Promocji Abonent może skorzystać z dodatkowych bezpłatnych oraz płatnych usług promocyjnych. Dostępność oraz liczba bezpłatnych usług dodatkowych, z których Abonent może skorzystać, uzależniona jest od wybranej taryfy/promocyjnego planu cenowego zgodnie z poniższą tabelą: Taryfa/Promocyjny plan cenowy Dodatkowy bezpłatny pakiet Minuty do wszystkich dla przenoszących numer do Plusa Nielimitowane i nieodpłatne połączenia w Plusie (oraz do krajowych sieci stacjonarnych - w wybranych taryfach) Liczba dodatkowych bezpłatnych usług promocyjnych, które mogą być jednocześnie aktywne Dodatkowe bezpłatne usługi promocyjne dla dla dla 55 dla 75 dla 100 dla minut 190 minut 650 minut 800 minut 1000 minut 1500 minut - Godziny robocze w Plusie ( ) Cała doba w Plusie Cała doba w Plusie i na stacjonarne Dodatkowe płatne usługi promocyjne Dodatkowy płatny pakiet Minuty do 190 minut Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. 5 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. Jeden MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jednego MMS-a.

3 wszystkich opłata miesięczna 10 zł (12,30 zł z VAT) Nielimitowane i nieodpłatne połączenia w Plusie w godzinach roboczych opłata miesięczna 10 zł (12,30 zł z VAT) Całodobowe nielimitowane i nieodpłatne połączenia w Plusie opłata miesięczna 20 zł (24,60 zł z VAT) Nielimitowane i nieodpłatne połączenia z wybranymi numerami opłata miesięczna 5 zł (6,15 zł z VAT) 140 minut - Godziny robocze w Plusie ( ) Cała doba - w Plusie Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne (5 numerów łącznie) Zasady korzystania z bezpłatnych usług promocyjnych Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny 14. Abonent po aktywacji Pakietu otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług 6 lub do momentu dezaktywacji Pakietu dodatkową liczbę minut, zgodnie z poniższą tabelą: Taryfa/Promocyjny plan cenowy Dodatkowy pakiet Minuty do wszystkich dla przenoszących numer do Plusa Opłata miesięczna za korzystanie z Pakietu Okres przyznawania Pakietu Aktywacja bezpłatnego pakietu dla dla dla 55 dla 75 dla 100 dla zł Cały okres świadczenia usług 6 lub do dezaktywacji pakietu AKT PLUSKOD5 WS1 Dezaktywacja bezpłatnego pakietu DEAKT PLUSKOD5 WS1 14. Pakiet Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci 7 krajowych o dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 15. Minuty z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny wykorzystywane są po minutach wliczonych w abonament. Kolejność wykorzystania minut z pakietów: Pakiet minut przyznanych w ramach abonamentu Pakiet Minuty do wszystkich - pakiet płatny Pakiet Minuty do wszystkich - pakiet bezpłatny 16. Zlecenie uruchomienia Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer Jeżeli aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny, nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w Pakiecie w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 18. Pakiet Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny jest aktywny do momentu dezaktywacji Pakietu. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 19. Niewykorzystane minuty z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 20. Aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 21. Dezaktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny następuje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym była zlecona dezaktywacja. 22. W przypadku taryfy dla zlecenie aktywacji pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny jest możliwe na drugi dzień po dezaktywacji usługi Godziny robocze w Plusie usługa bezpłatna. Godziny robocze w Plusie ( ) usługa bezpłatna 23. Abonent, który wybierze taryfę dla ma prawo skorzystać z bezpłatnej usługi, w ramach której może wykonywać w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 8 ( Godziny robocze w Plusie ( )). Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach usługi Godziny robocze w Plusie ( ) nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 24. Abonent może korzystać z usługi Godziny robocze w Plusie na warunkach określonych w tabeli poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy dla Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Okres przyznawania Usługi 0 zł Cały okres świadczenia usług 9 lub do dezaktywacji usługi Aktywacja bezpłatnej Usługi AKT PLUSKOD5 GR Dezaktywacja bezpłatnej Usługi DEAKT PLUSKOD5 GR 6 Okres ten jest liczony od dnia aktywacji Pakietu. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny, co skutkuje niemożliwością aktywacji tego Pakietu a w przypadku Pakietu aktywnego automatyczną jego dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji Pakietu jego ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy 7 z wyłączeniem: połączeń w ramach usługi System Plus, Strefa Tanich Połączeń, Kontakt Plus, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i innych numerów specjalnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów. 8 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 9 Okres ten jest liczony od dnia aktywacji danej Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z płatnych i bezpłatnych usług: Godziny robocze w Plusie , Cała doba w Plusie, Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, co skutkuje niemożliwością ich aktywacji a w przypadku, jeśli są aktywne automatyczną ich dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji ww. usług, ich ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy.

4 . Zlecenie uruchomienia usługi Godziny robocze w Plusie można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 27. Usługa Godziny robocze w Plusie jest aktywna do momentu dezaktywacji. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 28. W przypadku taryfy dla zlecenie aktywacji usługi Godziny robocze w Plusie ( ) usługa bezpłatna jest możliwe na drugi dzień po dezaktywacji pakietu Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny oraz Godziny robocze w Plusie ( ) usługa płatna. Cała doba w Plusie usługa bezpłatna 29. Abonent, który wybierze taryfę dla 55 ma prawo skorzystać z bezpłatnej usługi, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 10 ( Cała doba Plusie ). Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach bezpłatnej usługi Cała doba w Plusie nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 30. Abonent może korzystać z bezpłatnej usługi Cała doba w Plusie na warunkach określonych w tabeli poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy dla 55 Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Okres przyznawania Usługi Aktywacja bezpłatnej Usługi Dezaktywacja bezpłatnej Usługi 0 zł Cały okres świadczenia usług 11 lub do dezaktywacji usługi AKT PLUSKOD5 CD DEAKT PLUSKOD5 CD 31. Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. 32. Zlecenie uruchomienia usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 33. Usługa Cała doba w Plusie jest aktywna do momentu dezaktywacji. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 34. Abonent, który wybierze taryfę dla 55 może mieć aktywne obie bezpłatne usługi promocyjne: Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny oraz Cała doba w Plusie usługa bezpłatna. Cała doba w Plusie i na stacjonarne usługa bezpłatna. Abonent, który wybierze jedną z taryf: dla 75, dla 100 lub dla 1 80 może w ramach Promocji aktywować bezpłatną usługę, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 12 oraz wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 13 ( Cała doba w Plusie i na stacjonarne ). Krajowe połączenia do sieci Plus i sieci stacjonarnych wykonywane w ramach usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 36. Abonent może korzystać z usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne na warunkach określonych w tabeli poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy dla 75 dla 100 dla 180 Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Okres przyznawania Usługi Aktywacja bezpłatnej Usługi 0 zł Cały okres świadczenia usług 11 lub do dezaktywacji usługi AKT PLUSKOD5 CDPS Dezaktywacja bezpłatnej Usługi DEAKT PLUSKOD5 CDPS 37. Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. 38. Zlecenie uruchomienia usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601.O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 39. Bezpłatna usługa Cała doba w Plusie i na stacjonarne jest aktywna do momentu dezaktywacji. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 40. Abonent, który wybierze jedną z taryf: dla 75, dla 100 lub dla 180 może mieć aktywne obie bezpłatne usługi promocyjne: Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny oraz Cała doba w Plusie i na stacjonarny usługa bezpłatna. Zasady korzystania z płatnych z usług promocyjnych Pakiet minut do wszystkich płatny 41. Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy dla lub taryfę dla ma prawo uruchomić dodatkowy pakiet Minuty do wszystkich pakiet płatny. W ramach Pakietu Abonent otrzymuje w każdym pełnym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług 14 dodatkową liczbę minut, zgodnie z tabelą: 10 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus; z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 11 Okres ten jest liczony od dnia aktywacji danej Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z płatnych i bezpłatnych usług: Godziny robocze w Plusie , Cała doba w Plusie, Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, co skutkuje niemożliwością ich aktywacji a w przypadku, jeśli są aktywne automatyczną ich dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji ww. usług, ich ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy. 12 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus; z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 13 Z wyłączeniem połączeń na numery stacjonarne serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne; w ramach usługi Przekazywania połączeń oraz w roamingu. 14 Okres ten jest liczony od dnia aktywacji Pakietu. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny, co skutkuje niemożliwością aktywacji tego Pakietu a w przypadku Pakietu aktywnego automatyczną jego dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji Pakietu jego ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy.

5 dla dla Taryfa/Promocyjny plan cenowy Dodatkowy pakiet Minuty do wszystkich 140 minut 190 minut Opłata miesięczna za korzystanie z Pakietu Okres przyznawania płatnego Pakietu Aktywacja płatnego pakietu 10 zł (12,30 zł z VAT) Cały okres świadczenia usług 14 lub do dezaktywacji Pakietu AKT PLUSKOD5 WSP1 Dezaktywacja płatnego pakietu DEAKT PLUSKOD5 WSP1 42. Pakiet Minuty do wszystkich pakiet płatny może być wykorzystany przez Abonenta na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci 15 krajowych o dowolnej porze każdego dnia tygodnia. 43. Minuty z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny wykorzystywane są po minutach wliczonych w abonament. Kolejność wykorzystania minut z pakietów: Pakiet minut przyznanych w ramach abonamentu Pakiet Minuty do wszystkich - pakiet płatny Pakiet Minuty do wszystkich - pakiet bezpłatny 44. Zlecenie uruchomienia Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny można złożyć poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, punkt sprzedaży sieci Plus, aplikację Plus online pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem W przypadku aktywacji Pakietu Minuty do wszystkich sieci pakiet płatny poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 45. Jeżeli aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny, nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut oraz opłata miesięczna za Pakiet Minuty do wszystkich pakiet płatny w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 46. Pakiet Minuty do wszystkich pakiet płatny jest aktywny do momentu dezaktywacji Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny 21. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny można złożyć poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, punkt sprzedaży sieci Plus, aplikację Plus online pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem W przypadku dezaktywacji Pakietu Minuty do wszystkich sieci pakiet płatny poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 47. Niewykorzystane minuty z Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 48. Aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. 49. Dezaktywacja Pakietu Minuty do wszystkich pakiet płatny następuje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym była zlecona dezaktywacja. 50. Abonent może mieć jednocześnie aktywne Minuty do wszystkich pakiet bezpłatny oraz Minuty do wszystkich pakiet płatny. Abonent może uruchomić tylko jeden pakiet Minuty do wszystkich pakiet płatny. Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne usługa płatna 51. Abonent, który wybierze jedną z taryf: dla, dla 55 lub promocyjny plan cenowy dla może aktywować płatną usługę, w której ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie pięciu numerów w sieci Plus 17 lub krajowych sieci stacjonarnych (łącznie), do których może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych ( Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne ). Połączenia w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. Abonent może korzystać z usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne na warunkach określonych w tabeli poniżej: Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne aktywacja/dezaktywacja usługi Miesięczna opłata za korzystanie z usługi w okresie rozliczeniowym (bez względu na liczbę wybranych numerów) Opłata za aktywację i dezaktywację usługi Opłata za zdefiniowanie numeru lub listy numerów Opłata za zmianę listy wybranych numerów Opłata za sprawdzanie listy wybranych numerów Opłaty 5 zł (6,15 zł z VAT) bezpłatnie bezpłatnie 5 zł (6,15 zł z VAT) bezpłatnie Cały okres świadczenia usług 18 lub do Okres przyznawania płatnej Usługi dezaktywacji usługi 52. W ramach Usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 15 Z wyłączeniem: połączeń w ramach usług System Plus, Strefa Tanich Połączeń, Kontakt Plus, połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów. 16 Opłata za połączenie z konsultantem 1,60 zł (1,97 zł z VAT) 17 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) ani żadnego innego numeru serwisu rozrywkowego, informacyjnego oraz innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 18 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z płatnej usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, co skutkuje niemożliwością jej aktywacji a w przypadku, jeśli jest aktywna automatyczną jej dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji Usługi, jej ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy.

6 53. W przypadku, gdy w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 54. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, numery zdefiniowane w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. 55. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 56. Abonent w celu aktywacji usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne zleca zdefiniowanie numerów poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8787 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej: Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne wybór numerów/aktywacja usługi Treść komendy SMS (nr 8787) Dodanie numerów/aktywacja usługi Aktywuj PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2, MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5 MSISDN to numer telefonu wybrany w Usłudze, maksymalnie 5 numerów zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie punkt sprzedaży sieci Plus aplikację Plus online pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem Abonent przez cały okres świadczenia usług 17 lub do czasu dezaktywacji Usługi ma możliwość zmiany, sprawdzenia lub usunięcia listy wybranych numerów w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8787 wpisując w treści odpowiednią komendę z tabeli poniżej. Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne Treść komendy SMS (nr 8787) sprawdzanie/modyfikacja/dezaktywacja numerów Sprawdzanie listy wybranych numerów Zmiana numerów/nowa lista numerów usunięcie aktywnych dotychczas i wprowadzenie nowej listy numerów Usunięcie wszystkich wybranych numerów/dezaktywacja usługi Numery PLUSKOD5 Zmiana PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2, MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5 Dezaktywuj PLUSKOD5 MSISDN to numer telefonu wybrany w Usłudze, maksymalnie 5 numerów zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie punkt sprzedaży sieci Plus aplikację Plus online pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem Aktywacja i dezaktywacja Usługi, dodanie numeru/numerów, usunięcie numeru/numerów lub zmiana listy numerów zdefiniowanych w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z odpowiednią komendą aktywacyjną. Jeżeli uruchomienie usługi poprzez zdefiniowanie numer/numerów Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona opłata miesięczna za kolejny okres rozliczeniowy z góry. Jeżeli dezaktywacja usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne poprzez usunięcie wszystkich numerów nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni korzystania z usługi. 59. Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie koliduje z aktywnymi usługami Godziny robocze w Plusie ( ) lub Cała doba w Plusie. Cała doba w Plusie usługa płatna 60. Abonent, który wybierze taryfę dla ma prawo skorzystać z płatnej usługi, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 20 ( Cała doba Plusie ). Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach usługi Cała doba w Plusie usługa płatna nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 61. Abonent może korzystać z usługi Cała doba w Plusie usługa płatna na warunkach określonych w tabeli poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy dla Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Okres przyznawania Usługi Aktywacja Usługi Dezaktywacja Usługi 20 zł (24,60 zł z VAT) Cały okres świadczenia usług 21 lub do dezaktywacji usługi AKT PLUSKOD5 CD20 DEAKT PLUSKOD5 CD Zlecenie uruchomienia usługi Cała doba w Plusie usługa płatna można złożyć poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, punkt sprzedaży sieci Plus, poprzez aplikację Plus online dostępną pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonicznym Opłata za połączenie z konsultantem 1,60 zł (1,97 zł z VAT) 20 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus (z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, Kontakt Plus, System Plus, Strefy Tanich Połączeń, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 21 Okres ten jest liczony od dnia aktywacji danej Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z płatnych i bezpłatnych usług: Godziny robocze w Plusie , Cała doba w Plusie, Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, co skutkuje niemożliwością ich aktywacji a w przypadku, jeśli są aktywne automatyczną ich dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji ww. usług, ich ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy.

7 W przypadku aktywacji Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 63. Jeżeli aktywacja Usługi, nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna za Usługę w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona opłata miesięczna z góry. 64. Płatna usługa Cała doba w Plusie jest aktywna do momentu dezaktywacji Usługi. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji Usługi można złożyć: poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, w punkcie sprzedaży sieci Plus, poprzez Aplikację Plus Online dostępną pod adresem w Biurze Obsługi Klienta pod numerem W przypadku dezaktywacji Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 65. Aktywacja i dezaktywacja Usługi następują na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia. 66. Zlecenie aktywacji usługi Cała doba w Plusie usługa płatna jest możliwe na drugi dzień po dezaktywacji usług: Godziny robocze w Plusie ( ) usługa bezpłatna ; Godziny robocze w Plusie ( ) usługa płatna. Godziny robocze w Plusie ( ) usługa płatna 67. Abonent, który wybierze taryfę dla ma prawo skorzystać z płatnej usługi, w ramach której może wykonywać w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 22 ( Godziny robocze w Plusie ( )). Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach usługi Godziny robocze w Plusie ( ) nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 68. Abonent może korzystać z usługi Godziny robocze w Plusie na warunkach określonych w tabeli poniżej: Taryfa/Promocyjny plan cenowy dla Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi Okres przyznawania Usługi 10 zł (12,30 zł z VAT) Cały okres świadczenia usług 23 lub do dezaktywacji usługi Aktywacja płatnej Usługi AKT PLUSKOD5 GRP Dezaktywacja płatnej Usługi DEAKT PLUSKOD5 GRP 69. Zlecenie uruchomienia usługi Godziny robocze w Plusie usługa płatna można złożyć poprzez: wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, punkt sprzedaży sieci Plus, poprzez aplikację Plus online dostępną pod adresem Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonicznym W przypadku aktywacji Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 70. Jeżeli aktywacja Usługi, nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna za Usługę w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 71. Płatna usługa Cała doba w Plusie jest aktywna do momentu dezaktywacji Usługi 21. Zlecenie dyspozycji dezaktywacji Usługi można złożyć: poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, w punkcie sprzedaży sieci Plus, poprzez Aplikację Plus Online dostępną pod adresem w Biurze Obsługi Klienta pod numerem W przypadku dezaktywacji Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 72. Aktywacja i dezaktywacja Usługi następują na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia. 73. Zlecenie aktywacji usługi Godziny robocze w Plusie ( ) usługa płatna jest możliwe na drugi dzień po dezaktywacji usług: Godziny robocze w Plusie ( ) usługa bezpłatna ; Cała doba w Plusie usługa płatna. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Rabatu, Pakietu Non Stop, Pakietu MMS oraz usług: Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne i Cała doba w Plusie i na stacjonarne usługi bezpłatna i płatna, pod warunkiem, że zmiana nastąpiła w obrębie taryf, dla których te usługi są dostępne. We wszystkich pozostałych przypadkach zmiana taryfy powoduje dezaktywację wszystkich aktywnych dodatkowych pakietów i usług promocyjnych. Abonent może ponownie aktywować te usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie dla nowo wybranej taryfy. 2. Zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 3. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego okresu rozliczeniowego oraz utratę niewykorzystanych minut z pakietu Minuty do wszystkich oraz niewykorzystanej części Pakietu Non Stop i Pakietu MMS. Niewykorzystane minuty, jednostki danych oraz MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje dezaktywację Rabatu; nie powoduje dezaktywacji usług dodatkowych: Robocze godziny w Plusie usługi: bezpłatna i płatna, Cała doba w Plusie usługi: bezpłatna i płatna, Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne oraz Minuty do wszystkich pakiety: bezpłatny i płatny, Pakietu Non Stop oraz Pakietu MMS. 5. Po transferze numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy Pakiet minut do wszystkich bezpłatny bądź płatny będzie przydzielony od nowego okresu rozliczeniowego następującego po dokonaniu transferu/przeniesienia. 22 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 23 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji danej Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z płatnych i bezpłatnych usług: Godziny robocze w Plusie , Cała doba w Plusie, Cała doba w Plusie i na stacjonarne, co skutkuje niemożliwością ich aktywacji a w przypadku, jeśli są aktywne automatyczną ich dezaktywacją. W przypadku dezaktywacji ww. usług, ich ponowna aktywacja jest możliwa wyłącznie w czasie oznaczonym Umowy. 24 Opłata za połączenie z konsultantem 1,60 zł (1,97 zł z VAT)

8 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. W ramach niniejszej promocji Abonent zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Abonenta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższych zobowiązań Polkomtel może zawiesić świadczenie usług lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji dla z Internetem dla przenoszących numer do Plusa określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT....

9 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji dla z Internetem dla przenoszących numer do Plusa (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) Cena aparatów dla dla dla telefonicznych Model aparatu telefonicznego dla dla dla oferowanych na warunkach ogólnych 1 HTC ChaCha 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 820,33 zł z VAT 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 2 HTC Desire C 349 zł 279 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 909,76 zł z VAT 429,27 zł 343,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 3 HTC One V 499 zł 429 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 641,46 zł z VAT 613,77 zł 527,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 4 HTC One X zł zł 949 zł 649 zł 449 zł 1 zł 2 519,51 zł z VAT 1 782,27 zł 1 536,27 zł 1 167,27 zł 798,27 zł 552,27 zł 1,23 zł zł 5 HTC One X+ 64GB zł zł zł 829 zł 629 zł 1 zł 2 828,46 zł z VAT 2 003,67 zł 1 757,67 zł 1 388,67 zł 1 019,67 zł 773,67 zł 1,23 zł zł 6 iphone 4S 16GB zł zł zł zł 949 zł 1 zł 3 007,32 zł z VAT 2 397,27 zł 2 274,27 zł 1 782,27 zł 1 536,27 zł 1 167,27 zł 1,23 zł zł 7 LG Prada zł zł 749 zł 449 zł 1 zł 1 zł 2 113,01 zł z VAT 1 536,27 zł 1 413,27 zł 921,27 zł 552,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 8 LG S310 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 399 zł 9 LG Swift L3 119 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 568,30 zł z VAT 146,37 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 699 zł 10 LG Swift L5 199 zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 244,77 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 11 LG Swift L7 449 zł 349 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 552,27 zł 429,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 12 LG Swift L9 599 zł 499 zł 299 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 470,73 zł z VAT 736,77 zł 613,77 zł 367,77 zł,67 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 13 Motorola Gleam+ 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6,91 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 439 zł 14 Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 226,83 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 279 zł 15 Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 399 zł 16 Nokia 2710 Navigation 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł 17 Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,60 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł 18 Nokia zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 804,07 zł z VAT 367,77 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 989 zł 19 Nokia 808 PureView zł zł 899 zł 599 zł 399 zł 1 zł 2 844,72 zł z VAT 1 720,77 zł 1 597,77 zł 1 105,77 zł 736,77 zł 490,77 zł 1,23 zł zł 20 Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 332,52 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 409 zł 21 Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,26 zł z VAT 109,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł 22 Nokia Asha zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 673,98 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 829 zł 23 Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 308,13 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 379 zł 24 Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446, zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Nokia C3 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503, zł z VAT 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł 26 Nokia C3 Touch & Type 199 zł 139 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 755,29 zł z VAT 244,77 zł 170,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 929 zł 27 Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,90 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł 28 Nokia C5 5MP 249 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 584,55 zł z VAT 306,27 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 719 zł 29 Nokia E6 599 zł 539 zł 249 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 736,77 zł 662,97 zł 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 30 Nokia Lumia zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 281,67 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 31 Nokia Lumia zł 9 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 487,00 zł

10 z VAT 527,67 zł 441,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 749 zł 299 zł 49 zł 1 zł 1 zł 2 056,10 zł z VAT 1 007,37 zł 921,27 zł 367,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 949 zł 499 zł 319 zł 99 zł 1 zł 2 381,30 zł z VAT 1 3,37 zł 1 167,27 zł 613,77 zł 392,37 zł 121,77 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł zł 699 zł 389 zł 1 zł 1 zł 2 828,46 zł z VAT 1 474,77 zł 1 1,77 zł 859,77 zł 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł zł 899 zł 589 zł 399 zł 1 zł 2 982,93 zł z VAT 1 720,77 zł 1 597,77 zł 1 105,77 zł 724,47 zł 490,77 zł 1,23 zł zł Nokia X2 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 397,56 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 489 zł Samsung C20 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373,18 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446, zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 291,87 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 9 zł Samsung E20 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 210,57 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 9 zł Samsung Galaxy Ace zł 379 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 470,73 zł z VAT 552,27 zł 466,17 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Ace S5830/S5830i 299 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 934,15 zł z VAT 367,77 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy 139 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 170,97 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy mini zł 89 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 207,87 zł 109,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Galaxy mini S zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503, zł z VAT 158,67 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Samsung Galaxy Note zł zł zł zł 599 zł 1 zł 3 657,72 zł z VAT 2 114,37 zł 1 966,77 zł 1 782,27 zł 1 450,17 zł 736,77 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Note II zł zł zł 949 zł 399 zł 1 zł 3 576,42 zł z VAT 2 089,77 zł 2 028,27 zł 1 597,77 zł 1 167,27 zł 490,77 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Pocket 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 5,78 zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 659 zł Samsung Galaxy S II i zł 999 zł 799 zł 499 zł 1 zł 1 zł 1 991,06 zł z VAT 1 290,27 zł 1 228,77 zł 982,77 zł 613,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S III zł zł 899 zł 599 zł 379 zł 1 zł 2 5,77 zł z VAT 1 720,77 zł 1 597,77 zł 1 105,77 zł 736,77 zł 466,17 zł 1,23 zł zł Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 519,52 zł z VAT 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 639 zł Samsung Solid B zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 527,64 zł z VAT 97,17 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Samsung Solid C zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 446, zł z VAT 207,87 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 549 zł Samsung Wave Y S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 z VAT 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Sony Xperia J 429 zł 349 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 z VAT 527,67 zł 429,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia P 849 zł 749 zł 399 zł 199 zł 1 zł 1 zł 2 113,01 zł z VAT 1 044,27 zł 921,27 zł 490,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia S zł zł 699 zł 349 zł 149 zł 1 zł 2 113,01 zł z VAT 1 474,77 zł 1 314,87 zł 859,77 zł 429,27 zł 183,27 zł 1,23 zł zł Sony Xperia Sola 549 zł 429 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 641,46 zł z VAT 675,27 zł 527,67 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia tipo 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia T zł zł 949 zł 749 zł 319 zł 1 zł 2 682,11 zł z VAT 1 720,77 zł 1 597,77 zł 1 167,27 zł 921,27 zł 392,37 zł 1,23 zł zł Sony Xperia U 369 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 340,65 zł z VAT 453,87 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - Masz Oba

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

0,24 zł (0,30 zł z VAT)

0,24 zł (0,30 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Weekendowa promocja z pakietem MB na próbę w Plusie Mix

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r.

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocja Świąteczna smartfony w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b)

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b) Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (11) ( REGULAMIN ) XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix z pakietem MB na próbę ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo