REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) i staną się Abonentami 2 sieci Plus. 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) wybiera jeden z trzech promocyjnych planów cenowych Bez limitu dla Firm 85, Bez limitu dla Firm 95 lub Bez limitu dla Firm 120 ( Promocyjny Plan Cenowy ) i kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Promocyjna opłata aktywacyjna 2. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 35 zł (43,05 zł z VAT). Pakiet 500 MB Non Stop Na Próbę 3. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy 500 MB Non Stop na próbę (Pakiet dost. do Internetu 500 NS) zwany dalej Pakietem Non Stop Na Próbę do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie z tabelą poniżej. Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 Abonament 85 zł (104,55 zł z VAT) Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 4 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS, MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 Pakiet Non Stop na Próbę (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) 6 Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop na Próbę w okresie od dnia aktywacji karty SIM do zakończenia pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego (okres próbny) Miesięczna opłata za Pakiet Non Stop na Próbę po okresie próbnym Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi BlackBerry Całkowita opłata miesięczna (abonament + opłata za Pakiet internetowy Non Stop na Próbę po okresie próbnym + opłata za usługę BlackBerry) 500 MB 7 zł (8,61 zł z VAT) 18 zł (22,14 zł z VAT) 11 (135,3 z VAT) 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Do Usług dla Firm bis 180. Po czasie oznaczonym Umowy opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Regulaminem, przy czym w kwestiach nieobjętych Regulaminem opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Do Usług dla Firm bis W ramach promocji Abonent otrzymuje Pakiet Non Stop na Próbę, który w okresie próbnym jest bezpłatny. Po tym okresie miesięczna opłata za Pakiet wynosić będzie 7 zł (8,61 zł z VAT). 6. W ramach Pakietu Non Stop Na Próbę Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 7. Pakiet Non Stop Na próbę nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 7. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop Na Próbę po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym ilości danych 500 MB. 8. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach 9. Aktywacja Pakietu Non Stop Na Próbę nastąpi automatycznie w dniu aktywacji karty SIM i będzie on dostępny w każdym okresie rozliczeniowym do momentu dezaktywacji Pakietu. Aktywacja i dezaktywacja Pakietu Non Stop Na Próbę jest bezpłatna. 10. W danym okresie rozliczeniowym Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet Non Stop Na Próbę. 11. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop Na Próbę naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop Na Próbę liczone są co 10 kb zgodnie z Taryfą Do Usług dla Firm bis Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów. 3 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 5 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 6 W promocyjnych planach cenowych Bez limitu dla Firm nie obowiązują limity prędkości 6 Mb/s pobierania danych i 1 Mb/s wysyłania danych. 7 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN:wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

2 12. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Pakietu Non Stop Na Próbę poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT l500mb. 13. Dezaktywacja Pakietu Non Stop na Próbę nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia polecenia dezaktywacji. W przypadku dezaktywacji Pakietu Non Stop Na Próbę poprzez wysłanie wiadomości SMS, zgodnie z pkt. 12 powyżej, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Pakietu Non Stop Na Próbę Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Jeżeli dezaktywacja Pakietu Non Stop na Próbę nastąpi w trakcie trwania płatnego okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni w danym okresie rozliczeniowym. 14. Po dezaktywacji Abonent może ponownie włączyć Pakiet Non Stop Na Próbę na warunkach opisanych w pkt 5 bez bezpłatnego okresu próbnego wskazanego w pkt 5 powyżej, poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: AKT I500MBP. Pakiet może zostać włączony również poprzez Plus Online. 15. Abonent może zlecić dezaktywację Pakietu Non Stop Na Próbę aktywowanego zgodnie z pkt. 14 powyżej poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT I500MBP. Pakiet można również dezaktywować poprzez Plus Online. Pakiet 2,5 GB Non Stop 16. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 95 lub Bez limitu dla Firm 120 otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy 2,5 GB Non Stop ( Pakiet internetowy Non Stop ) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie z poniższą specyfikacją: Promocyjny Plan Cenowy Bez limitu dla Firm 95 Bez limitu dla Firm 120 Abonament 95 zł (116,85 zł z VAT) 12 (147,6 z VAT) Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 8 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 9 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS, MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 10 Pakiet Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji 2,5 GB danych) 11 Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop 15 zł (18,45 zł z VAT) Pakiet 100 minut na połączenia nie dotyczy międzynarodowe Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi 18 zł BlackBerry (22,14 zł z VAT) Całkowita opłata miesięczna (abonament + opłata za Pakiet internetowy Non Stop zł (157,44 zł z VAT) 153 zł (188,19 zł z VAT) opłata za usługę BlackBerry) 17. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu internetowego Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym ilości 2,5 GB danych przesłanych i odebranych danych 18. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do następujących usług: dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 12. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 19. Abonent nie ma możliwości zmiany ani rezygnacji z Pakietu internetowego Non Stop. 20. Aktywacja pakietu Pakiet internetowy Non Stop nastąpi wraz z aktywacją karty SIM i będzie on dostępny przez cały okres świadczenia usług. 21. W ramach Promocyjnych Planów Cenowych Abonent nie ma możliwości uruchomienia usług: Kontakt Plus oraz Strefa Tanich Połączeń. 22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Do Usług dla Firm bis Po czasie oznaczonym Umowy opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Regulaminem, przy czym w kwestiach nieobjętych Regulaminem opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Do Usług dla Firm bis 180. Usługa BlackBerry 24. W ramach Promocji Abonent otrzymuje bezterminowo usługę Plus BlackBerry ( Usługa BlackBerry). Usługa BlackBerry uruchamiana jest automatycznie od pierwszego dnia aktywacji karty SIM. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z Usługi BlackBerry. 25. W ramach Usługi BlackBerry Abonent otrzymuje nieograniczony dostęp do prywatnego APN blackberry.net w ramach zasięgu sieci Plus na terenie Polski. Połączenia z innymi APN podlegają opłatom zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Do Usług dla Firm bis. 26. Aktywacja Usługi BlackBerry jest bezpłatna. 27. Miesięczna opłata za Usługę BlackBerry niezależnie od wybranego Promocyjnego Planu Cenowego wynosi 18 zł (22,14 zł z VAT). 28. Miesięczna opłata za Usługę BlackBerry naliczana jest za każdą kartę SIM, dla której Usługa BlackBerry została aktywowana. Jeśli aktywacja Usługi BlackBerry nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, miesięczna opłata za Usługę BlackBerry zostanie naliczona proporcjonalnie od dnia aktywacji Usługi do końca okresu rozliczeniowego i za kolejny okres rozliczeniowy z góry. 8 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 9 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 10 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu 11 W promocyjnych planach cenowych Bez limitu dla Firm nie obowiązują limity prędkości 6 Mb/s pobierania danych i 1 Mb/s wysyłania danych. 12 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

3 29. Abonent nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z Usługi BlackBerry w kraju, poza miesięczną opłatą za Usługę BlackBerry, o której mowa w 2 pkt Korzystanie z Usługi BlackBerry w ramach roamingu międzynarodowego wiąże się z automatyczną wymianą (pobieraniem i wysyłaniem) danych w ramach pakietowej transmisji danych 13. Konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia, poza opłatą wymienioną w 2 pkt 27, dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z poniższą tabelą: Usługi pakietowej transmisji danych w roamingu: Pakietowa Transmisja Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w UE 1 MB rozliczane co 1kB 2,9 (3,57 z VAT) za MB Pakietowa Transmisja Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y za każde rozpoczęte 50 KB 2 zł (2,46 zł z VAT) w pozostałych krajach Opłaty za pobieranie i wysyłanie danych naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Z Usługi BlackBerry korzystać można w sieci operatorów zagranicznych, u których dostępna jest pakietowa transmisja danych. Lista operatorów w poszczególnych strefach dostępna jest na stronach Pakiet 100 minut na połączenia międzynarodowe i Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy 31. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 120 otrzyma automatycznie aktywowany pakiet 100 minut 14 na głosowe połączenia międzynarodowe ( Pakiet 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) w ramach promocyjnej usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy ( Usługa ). W ramach Usługi Abonent może wybrać maksymalnie 5 numerów kierunkowych do krajów dostępnych w Usłudze, na połączenia z którymi może wykorzystać co miesiąc Pakiet 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn. (łącznie). W Usłudze dostępne są kraje z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, prezentowanej w tabeli opłat za połączenia międzynarodowe: Kraje lub terytoria dostępne w Usłudze Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA Aktywacja/zdefiniowanie listy numeru/numerów kierunkowych Opłata miesięczna za Pakiet 100 minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. Opłata miesięczna za każdy wybrany numer kierunkowy Opłata za zmianę listy krajów 5 zł (6,15 zł z VAT) Opłata za sprawdzenie wybranych numerów kierunkowych Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej po 0,40 (0,49 zł z VAT)/min wykorzystaniu Pakietu 100 minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej po 0,80 (0,99 zł z VAT)/min wykorzystaniu Pakietu 100 minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach Usługi Opłata za dezaktywację Usługi Okres przyznawania Usługi Cały okres świadczenia usług Aktywacja Usługi polega na zdefiniowaniu wybranego numeru lub listy numerów kierunkowych. Zlecenie zdefiniowania numerów kierunkowych można złożyć poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Abonent w każdym momencie może sprawdzić, zmienić i dezaktywować wybrane numery kierunkowe w Usłudze poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Aktywacja/dezaktywacja Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta następuje następnego dnia po złożeniu zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi przez Abonenta. 35. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów kierunkowych, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 36. Jeśli uruchomienie Pakietu 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn. nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego to w pierwszym niepełnym okresie rozliczeniowym, liczba minut będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn. w okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 37. Usługa Wybrany Kierunek międzynarodowy nie obejmuje międzynarodowych numerów informacyjnych, specjalnych i rozrywkowych oraz połączeń wykonywanych w roamingu. 38. Jeśli Abonent nie aktywuje Usługi przez zdefiniowanie wybranego numeru kierunkowego lub listy numerów kierunkowych, opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy Do Usług dla Firm bis WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana wybranego pierwotnie Promocyjnego Planu Cenowego na inną taryfę/promocyjny plan cenowy jest traktowana jako rezygnacja ze wszystkich warunków promocyjnych opisanych w Regulaminie. 2. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop na Próbę oraz Pakietu Non Stop z danego okresu rozliczeniowego oraz niewykorzystanych minut z Pakietu 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn.. 3. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz transfer numeru telefonicznego na inne konto tego samego Abonenta nie powoduje dezaktywacji usługi BlackBerry, Pakietu Non Stop na Próbę, Pakietu Non Stop oraz Pakietu 100 min na poł. z Wyb. Kier. Mn.. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 13 Z zastrzeżeniem, że połączenie z APN BlackBerry.net w ramach roamingu międzynarodowego jest rozliczane za każde rozpoczęte 50 kb. 14 Z wyłączeniem połączeń do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. 15 Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usługi. 16 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem pod numerem 2601 wynosi 1,6 (1,97 zł z VAT)

4 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 500 za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. W ramach niniejszej promocji Abonent zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Abonenta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższych zobowiązań Polkomtel może zawiesić świadczenie usług lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT....

5 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Bez limitu dla Firm z usługą BlackBerry (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Model aparatu telefonicznego Bez limitu dla Firm 85 Bez limitu dla Firm 95 Bez limitu dla Firm 120 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych BlackBerry zł 1 zł 1 zł 1 047,97 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł BlackBerry zł 1 zł 1 zł 1 300,0 z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł BlackBerry Curve zł 1 zł 1 zł 1 047,97 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł BlackBerry zł 399 zł 99 zł 1 755,29 zł z VAT 675,27 zł 490,77 zł 121,77 zł zł BlackBerry Bold zł 459 zł 159 zł 1 755,28 zł z VAT 798,27 zł 564,57 zł 195,57 zł zł BlackBerry 9800 Torch 899 zł 749 zł 459 zł 2 080,49 zł z VAT 1 105,77 zł 921,27 zł 564,57 zł zł BlackBerry Torch zł 749 zł 459 zł 2 113,01 zł z VAT 1 105,77 zł 921,27 zł 564,57 zł zł BlackBerry Bold zł 899 zł 529 zł 2 706,57 zł 8 z VAT 1 351,77 zł 1 105,77 zł 650,67 zł zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 -

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 - REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) NOWY: SSPAT24A01; SSPAS24B01; SSPAS24C01; SSPAS24D01; MNP: SSPPT24A01; SSPPS24B01; SSPPS24C01; SSPPS24D01 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r.

Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. Okres Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SKLEP INTERNETOWY) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 28/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit.

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19/05/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji )

Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji DKB Internet z modemem, routerem lub tabletem na 24 miesiące ( Regulamin )

Regulamin Promocji DKB Internet z modemem, routerem lub tabletem na 24 miesiące ( Regulamin ) Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo