0,24 zł (0,30 zł z VAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0,24 zł (0,30 zł z VAT)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny 2 po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Promocyjna opłata aktywacyjna 2. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT) Pakiet minut do wszystkich 3. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf: Firm 30, Firm 60, Firm 90, Do Usług dla Firm 120, Firm 180 otrzyma bezterminowo automatycznie aktywowany pakiet dodatkowych minut do wszystkich sieci ( Minuty do wszystkich ) na krajowe połączenia głosowe 3 zgodnie z tabelą poniżej: Taryfa Do Usług Do Usług Do Usług Do Usług Do Usług dla Firm 30 dla Firm 60 dla Firm 90 dla Firm 120 dla Firm 180 Abonament 30 zł 60 zł 90 zł 120 zł 180 zł (36,90 zł VAT) (73,80 zł z VAT) (110,70 zł z VAT) (147,60 zł z VAT) (221,40 zł z VAT) Liczba minut wliczonych w abonament Liczba minut przydzielonych w ramach pakietu Minuty do wszystkich w jednym pełnym okresie Łączna liczba minut do wszystkich sieci wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich w jednym pełnym okresie Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i Pakietu do wszystkich do operatorów: Polkomtel SA, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz operatorów sieci stacjonarnych 4 Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i Pakietu do wszystkich do operatorów P4 Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Polsat SA oraz dostawców świadczących usługi z wykorzystaniem sieci tych operatorów 5 Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i Pakietu do wszystkich do CenterNet SA i niewymienionych wyżej krajowych operatorów infrastrukturalnych oraz krajowych dostawców świadczących usługi z wykorzystaniem sieci tych operatorów 6 0,29 zł (0,36 zł z VAT) 0,24 zł (0,30 zł z VAT) 0,59 zł (0, 73 zł z VAT) 0,66 zł (0, 81 zł z VAT) 0,19 zł (0,23 zł z VAT) 4. Minuty przyznane w ramach pakietu Minuty do wszystkich wykorzystywane są przed minutami wliczonymi w abonament, określonymi w tabeli w 2 pkt 3 Regulaminu. 5. Jeżeli uruchomienie pakietu Minuty do wszystkich nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w pakiecie Minuty do wszystkich będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Abonent nie ma możliwości rezygnacji z pakietu Minuty do wszystkich. 6. Niewykorzystana część pakietu Minuty do wszystkich przyznanego w danym okresie nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części pakietu Minuty do wszystkich. 7. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf Firm. 1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony). 2 Polkomtel informuje, że aparat telefoniczny z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Phone może łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanego wyżej aparatu telefonicznego za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 3 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usługi przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 4 z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne. 5 z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne. 6 z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.

2 Pakiet MMS 8. Abonent w ramach Promocji otrzymuje BEZPŁATNIE w każdym pełnym okresie w czasie oznaczonym Umowy automatycznie aktywowany pakiet 300 MMS-ów do sieci Plus 7 ( Pakiet MMS ). Niewykorzystana w bieżącym okresie część Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS j est bezpłatna. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Jeżeli uruchomienie Pakietu MMS nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba MMS-ów w Pakiecie MMS będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowe usługi promocyjne Stała opłata za rozmowę 9. Abonent w ramach Promocji może bezterminowo aktywować bezpłatną usługę Stała opłata za rozmowę w Plusie bez względu na długość połączenia ( Stała opłata za rozmowę ). W ramach usługi Stała opłata za rozmowę Abonent płaci tylko za pełną pierwszą minutę (lub minuta ta pomniejsza liczbę minut zawartych w abonamencie bądź pakiecie Minuty do wszystkich ) krajowego połączenia głosowego do sieci Plus 8 zgodnie ze stawkami określonymi w tabeli w 2 pkt 3 Regulaminu. Kolejne minuty połączenia nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich i nie obciążają Abonenta należnymi opłatami. Abonent może korzystać z usługi Stała opłata za rozmowę na warunkach określonych w tabeli poniżej: Usługa Stała opłata za rozmowę Opłaty Opłata za aktywację usługi Opłata za korzystanie z usługi w pełnym okresie Opłata za dezaktywację usługi 0,81 zł (1 zł z VAT) 10. Aktywacji oraz dezaktywacji usługi Stała opłata za rozmowę Abonent może dokonać: poprzez Plus online pod adresem poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej: Usługa Stała opłata za rozmowę Treść komendy Aktywacja usługi Dezaktywacja usługi AKT PLUSKOD5 OPZ DEAKT PLUSKOD5 OPZ Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu nr Aktywacja i dezaktywacja usługi Stała opłata za rozmowę następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub po wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną. 12. Jeśli abonent ma aktywną usługę Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, po aktywacji usługi Stała opłata za rozmowę opłata za pierwszą minutę połączenia z wybranymi numerami w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie będzie pobierana. W przypadku taryf: Firm 90, Firm 120, Firm 180 usługi Stała opłata za rozmowę i Bez limitu w Plusie wykluczają się wzajemnie. Abonent przed zleceniem aktywacji usługi Stała opłata za rozmowę, powinien wyłączyć aktywną usługę Bez limitu w Plusie. Aktywacja usługi Stała opłata za rozmowę może nastąpić następnego dnia po dniu wyłączenia usługi Bez limitu w Plusie. Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne 13. Abonent w ramach Promocji może bezterminowo aktywować płatną usługę w której ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie pięciu numerów w sieci Plus 10 lub krajowych sieci stacjonarnych (łącznie), z którymi może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych ( Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne ). Połączenia w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. Abonent może korzystać z usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne na warunkach określonych w tabeli poniżej: Opłata za aktywację i dezaktywację usługi Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne Opłata za zdefiniowanie numeru lub listy numerów Miesięczna opłata za korzystanie z usługi w okresie (bez względu na liczbę wybranych numerów) Opłata za zmianę listy wybranych numerów Opłaty 5 zł (6,15 zł z VAT) 5 zł (6,15 zł z VAT) 14. W ramach Usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 15. W przypadku, gdy w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 7 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premi um Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. Jeden MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jednego MMS-a. 8 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus); z wyłączeniem połączeń na numery Sami Swoi, do poczty głosowej, w ramach usługi przekazywania połączeń, w ramach usług Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 9 Opłata za połączenie 1,60 zł (1,97 zł z VAT) 10 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) ani żadnego innego numeru serwisu rozrywkowego, informacyjnego oraz innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.

3 16. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, numery zdefiniowane w ramach usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. 17. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 18. Abonent najpierw zleca aktywację usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne : Aktywacja usługi poprzez Plus online pod adresem poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej: Dezaktywacja usługi Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne Treść komendy SMS (nr 2601) w Dziale Obsługi Klienta pod numerem AKT PUSKOD5 NPS DEAKT PLUSKOD5 NPS 19. Abonent po aktywacji usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne zleca zdefiniowanie, zmianę lub usunięcie listy wybranych numerów w usłudze: poprzez Plus online pod adresem poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8787 wpisując w treści odpowiednią komendę z tabeli poniżej. Usługa Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne wybór numerów Treść komendy SMS (nr 8787) Dodanie numerów Sprawdzanie listy wybranych numerów Zmiana numerów/nowa lista numerów Usunięcie wszystkich wybranych numerów Aktywuj PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2, MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5 Numery PLUSKOD5 Zmiana PLUSKOD5 MSISDN1, MSISDN2, MSISDN3, MSISDN4, MSISDN5 Dezaktywuj PLUSKOD5 MSISDN to numer telefonu wybrany w Usłudze, maksymalnie 5 numerów Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie w Dziale Obsługi Klienta pod numerem Aktywacja i dezaktywacja usługi, dodanie numeru/numerów, usunięcie numeru/numerów lub zmiana listy numerów zdefiniowanych w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną. Jeżeli uruchomienie usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona opłata miesięczna za kolejny okres rozliczeniowy z góry. Jeżeli dezaktywacja usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni korzystania z usługi. 21. Jeśli Abonent ma aktywną usługę Stała opłata za rozmowę, po uruchomieniu usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne opłata za pierwszą minutę połączenia z wybranymi numerami w usłudze Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne nie będzie pobierana. W przypadku taryf: Firm 90, Firm 120, Firm 180 usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne i Bez limitu w Plusie wykluczają się wzajemnie. Abonent przed zleceniem aktywacji usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, powinien wyłączyć aktywną usługę Bez limitu w Plusie. Aktywacja usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne może nastąpić następnego dnia po dniu wyłączenia usługi Bez limitu w Plusie. Bez limitu w Plusie 22. Abonent, który w ramach Promocji wybierze jedną z taryf: Firm 90, Firm 120, Firm 180 może bezterminowo aktywować płatną usługę, w ramach której może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 11 ( Bez Limitu w Plusie ),. Krajowe połączenia do sieci Plus wykonywane w ramach aktywnej usługi Bez limitu w Plusie nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 23. Abonent może korzystać z usługi Bez limitu w Plusie na warunkach określonych w tabeli poniżej: Usługa Bez limitu w Plusie Opłaty Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Firm 90 w pełnym okresie Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Firm 120 w pełnym okresie Miesięczna opłata za korzystanie z usługi przy wyborze Firm 180 w pełnym okresie Opłata za aktywację i dezaktywację usługi 24. Aktywacji oraz dezaktywacji usługi Bez limitu w Plusie Abonent może dokonać: Aktywacja usługi poprzez Plus online pod adresem 30 zł (36,90 zł z VAT) 20 zł (24,60 zł z VAT) 10 zł (12,30 zł z VAT) poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej: Dezaktywacja usługi Usługa Bez limitu w Plusie Treść komendy AKT PLUSKOD PN DEAKT PLUSKOD5 PN 11 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus (w tym na połączenia poczty głosowej, w ramach usług Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus); z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.

4 Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu nr Aktywacja i dezaktywacja usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną. Jeżeli uruchomienie usługi Bez limitu w Plusie nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego oraz zostanie naliczona opłata miesięczna za kolejny okres rozliczeniowy z góry. Jeżeli dezaktywacja usługi Bez limitu w Plusie nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczby dni korzystania z usługi. 26. Usługa Bez limitu w Plusie wyklucza się z aktywnymi usługami Stała opłata za rozmowę oraz Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne. Abonent przed zleceniem aktywacji usługi Bez limitu w Plusie, powinien wyłączyć aktywną usługę Stała opłata za rozmowę oraz Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne. Aktywacja usługi Bez limitu w Plusie może nastąpić następnego dnia po dniu wyłączenia usługi Stała opłata za rozmowę i Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji pakietu Minuty do wszystkich, Pakietu MMS oraz płatnej usługi Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne. 2. Zmiana taryfy, o której mowa w 3 pkt 1 w każdym przypadku powoduje dezaktywację usługi Bez Limitu w Plusie oraz dezaktywację usługi Stała opłata za rozmowę, z wyjątkiem: a) zmiany taryfy Firm 60 na taryfę Firm 90 b) zmiany taryfy Firm 120 na taryfę Firm 180. Abonent może ponownie aktywować te usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie dla nowo wybranej taryfy. 8. Zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 9. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego oraz poprzednich okresów rozliczeniowych oraz utratę niewykorzystanych minut z pakietu Minuty do wszystkich oraz niewykorzystanej części Pakietu MMS. Niewykorzystane minuty oraz MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 10. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie powoduje dezaktywacji usługi: Stała opłata za rozmowę, Wybrane numery w Plusie i na stacjonarne, usługi Bez limitu w Plusie oraz pakietu Minuty do wszystkich oraz Pakietu MMS. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, od biorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze sku tkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzeni a naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "R egulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Firm określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT Opłata za połączenie 1,60 zł (1,97 zł z VAT)

5 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Firm Model aparatu telefonicznego* Firm 30 Firm 60 Firm 90 Firm 120 Firm 180 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych BlackBerry zł 239 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 047,97 zł z VAT 490,77 zł 293,97 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Emporia Talk Premium 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł HTC HD zł 849 zł 599 zł 499 zł 199 zł 1 991,06 zł z VAT 1 474,77 zł 1 044,27 zł 736,77 zł 613,77 zł 244,77 zł zł HTC Smart 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 608,94 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 749 zł HTC Wildfire 269 zł 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 860,98 zł z VAT 330,87 zł 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Huawei ETS zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 202,44 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 249 zł iphone 4 16GB zł zł zł zł zł 4 210,57 zł z VAT 2 766,27 zł 2 520,27 zł 2 212,77 zł 1 966,77 zł 1 474,77 zł zł LG Bali GM zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł LG Cookie Style T310 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 365,04 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 449 zł LG Pure GD zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,90 zł z VAT 269,37 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł LG S310 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł LG SWIFT BLACK 799 zł 599 zł 299 zł 149 zł 1 zł 1 543,90 zł z VAT 982,77 zł 736,77 zł 367,77 zł 183,27 zł 1,23 zł zł LG Swift GT zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 183,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł LG SWIFT ME 89 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 109,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł LG Swift Plus P500 z uchwytem sam. 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 852,85 zł z VAT 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Maxcom MM450BB 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 145,53 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 179 zł Motorola Defy 599 zł 399 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 519,51 zł z VAT 736,77 zł 490,77 zł 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Motorola EX115 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł Nokia 2710 Navigation 119 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 146,37 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 243,09 zł z VAT 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 299 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 405,69 zł z VAT 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 499 zł Nokia zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 673,98 zł z VAT 232,47 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 829 zł Nokia 6303i 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 527,64 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Nokia 6303i z zest. BH zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 568,29 zł z VAT 146,37 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 699 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 478,86 zł z VAT 109,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 589 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 202,44 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 249 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 308,13 zł z VAT 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 379 zł

6 Nokia C3 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,25 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Nokia C3 Touch & Type 179 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 755,29 zł z VAT 220,17 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 929 zł Nokia C zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,90 zł z VAT 281,67 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Nokia C6 499 zł 179 zł 39 zł 1 zł 1 zł 1 088,62 zł z VAT 613,77 zł 220,17 zł 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia C7 649 zł 499 zł 179 zł 29 zł 1 zł 1 625,21 zł z VAT 798,27 zł 613,77 zł 220,17 zł 35,67 zł 1,23 zł zł Nokia E zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 015,45 zł z VAT 552,27 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia E zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 039,84 zł z VAT 552,27 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia E7 Communicator zł 999 zł 749 zł 649 zł 179 zł 2 519,51 zł z VAT 1 474,77 zł 1 228,77 zł 921,27 zł 798,27 zł 220,17 zł zł Nokia E zł 469 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 397,56 zł z VAT 921,27 zł 576,87 zł 220,17 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia N8 949 zł 789 zł 399 zł 299 zł 1 zł 2 007,32 zł z VAT 1 167,27 zł 970,47 zł 490,77 zł 367,77 zł 1,23 zł zł Nokia X2 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Nokia X2 ze słuchawkami BH zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 543,90 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 669 zł Nokia X3 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,25 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Nokia X3 Touch & Type 199 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 698,37 zł z VAT 244,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 859 zł Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 397,56 zł z VAT 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 489 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 332,52 zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 409 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 373,17 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 459 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 470,73 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 579 zł Samsung 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 495,12 zł z VAT 72,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 609 zł Samsung Corby II S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 487,00 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Samsung Delphi B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 511,38 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 629 zł Samsung Galaxy Ace S zł 249 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 137,40 zł z VAT 490,77 zł 306,27 zł 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy i zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 812,20 zł z VAT 490,77 zł 306,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy i zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 665,85 zł z VAT 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 819 zł Samsung Galaxy mini S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,25 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Samsung Galaxy S i zł 749 zł 449 zł 329 zł 1 zł 2 080,49 zł z VAT 1 228,77 zł 921,27 zł 552,27 zł 404,67 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S II i zł 999 zł 749 zł 599 zł 149 zł 2 421,95 zł z VAT 1 474,77 zł 1 228,77 zł 921,27 zł 736,77 zł 183,27 zł zł Samsung Galaxy S scl i zł 549 zł 249 zł 99 zł 1 zł 1 869,11 zł z VAT 921,27 zł 675,27 zł 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Tab P GB zł zł zł 999 zł 799 zł 2 926,02 zł z VAT 2 335,77 zł 1 966,77 zł 1 351,77 zł 1 228,77 zł 982,77 zł zł Samsung Monte S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 560,16 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 689 zł

7 Samsung Omnia II 749 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 714,64 zł z VAT 921,27 zł 490,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Omnia Pro B zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 999,19 zł z VAT 490,77 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Solid B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 527,64 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Samsung Solid E zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 348,78 zł z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 429 zł Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 332,52 zł z VAT 35,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 409 zł Samsung S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 72,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Samsung S5230 Avila 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 397,56 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 489 zł Samsung Star II S zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 527,64 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 649 zł Samsung Wave zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 z VAT 244,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Wave zł 299 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 023,58 z VAT 552,27 zł 367,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Wave S zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 552,03 z VAT 921,27 zł 490,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Wave II S zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 503,25 z VAT 921,27 zł 490,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Ericsson Hazel 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Sony Ericsson J108i Cedar 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 397,56 z VAT 23,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 489 zł Sony Ericsson Xperia 10 Mini Pro 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 942,28 zł z VAT 490,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Ericsson Xperia Play zł zł 799 zł 699 zł 199 zł 2 381,31 zł z VAT 1 536,27 zł 1 290,27 zł 982,77 zł 859,77 zł 244,77 zł zł Sony Ericsson Xperia X8 229 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 795,94 zł z VAT 281,67 zł 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 979 zł Sony Ericsson Yendo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 511,38 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 629 zł Sony Ericsson Zylo 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 430,08 zł z VAT 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 529 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień *Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą: uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną, przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. - Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. W nawiązaniu do powyższego Polkomtel zachęca do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych.

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Regulamin Promocji: Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji: Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł Regulamin Promocji: Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocja Świąteczna smartfony w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów dostawców.

Kwota Minimalna 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów dostawców. Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa w Sklepie Internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

3 PAKIET MMS 4 BONUS GOTÓWKOWY

3 PAKIET MMS 4 BONUS GOTÓWKOWY Regulamin Promocji: Plusikowe w Mixplus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plusikowe w Mixplus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix z pakietem MB na próbę ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Weekendowa promocja z pakietem MB na próbę w Plusie Mix

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo