TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat Telefoniczny 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny 2 lub konsolę do gier po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne i konsole do gier nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych i konsoli do gier jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Promocyjna opłata aktywacyjna 2. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus wynosi 35 zł (43,05 zł z VAT). Promocyjny Plan Cenowy 3. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych:,,,, ( Promocyjny Plan Cenowy ). 4. Abonent po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament otrzyma promocyjną stawkę za minutę krajowego połączenia głosowego 3 do wszystkich krajowych sieci oprócz sieci Play ( Niska stawka ) oraz od pierwszego dnia aktywacji karty SIM przez kolejne 24 miesiące Abonent otrzyma automatycznie aktywowany pakiet internetowy do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych (pakiet Bezlik Internetu ) zgodnie z poniższą specyfikacją: Abonament Promocyjny Plan Cenowy 35 zł (43,05 zł VAT) 65 zł (79,95 zł z VAT) 105 zł (129,15 zł z VAT) 195 zł (239,85 zł z VAT) zł (369 zł z VAT) Liczba minut w abonamencie Opłata za pakiet Bezlik Internetu 10 zł 15 zł (12,30 zł z VAT) (18,45 zł z VAT) Ilość wysłanych i odebranych danych po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych transmisji danych 250 MB MB 1,5 GB 2 GB 3 GB Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament (z wyłączeniem sieci Play) Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci Play po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament 4 0,28 zł (0,35 zł z VAT) 0,59 zł (0, 73 zł z VAT) 0,24 zł (0,29 zł z VAT) 5. Po czasie oznaczonym Umowy pakiet Bezlik Internetu zostaje automatycznie dezaktywowany i stawka za przesyłanie i odbieranie danych będzie zgodna z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf TanioRozmownych. 6. W ramach pakietu Bezlik Internetu Abonent może korzystać w ramach zasięgu sieci Plus z następujących usług: nieograniczony dostęp do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach pakietów Bezlik Internetu, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym ilości danych: a) 250 MB przesłanych i odebranych danych w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego b) MB przesłanych i odebranych danych w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego, c) 1,5 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego, d) 2 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego, e) 3 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Promocyjnego Planu Cenowego. 8. Aktywacja pakietu Bezlik Internetu jest bezpłatna. Abonent korzystający z promocyjnych planów cenowych określonych w 2 pkt 4 nie może zrezygnować z pakietu Bezlik Internetu przez 24 miesiące od dnia aktywacji karty SIM. 9. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf TanioRozmownych. 1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony). 2 Polkomtel informuje, że aparat telefoniczny z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada, Symbian, W indows Phone może łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanego wyżej aparatu telefonicznego za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 3 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, Sami Swoi, MixPlus), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń do poczty głosowej, połączeń wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń oraz na numery w usłudze Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 4 Z wyłączeniem połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 5 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN:wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego jest rozliczane zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej telefonu oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. Pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Videorozmowa, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminem promocyjnych usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming o ile Abonent korzysta z jednej z tych usług.

2 Pakiet MMS 10. Abonent w ramach promocji otrzymuje BEZPŁATNIE przez 24 pełne okresy rozliczeniowe automatycznie aktywowany pakiet MMS-ów do sieci Plus 6 ( Pakiet MMS ). Niewykorzystana w bieżącym okresie część Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS jest bezpłatna. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Dodatkowe usługi i pakiety promocyjne 11. Abonent w ramach Promocji może wybrać JEDNĄ BEZPŁATNĄ dodatkową usługę lub BEZPŁATNY pakiet promocyjny zgodnie z poniższą specyfikacją: a) Promocyjny pakiet minut do wszystkich sieci ( Pakiet do wszystkich ), b) Promocyjny pakiet minut do własnej sieci ( Pakiet do Plus ), c) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia z 5 numerami w sieci Plus ( Bezlik do 5 numerów w Plusie ), jeśli nie została aktywowana jako usługa płatna zgodnie z 2 pkt 16, d) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia w ramach konta ( Bezlik w ramach konta ), jeśli nie została aktywowana jako usługa płatna zgodnie z 2 pkt 16, e) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia po 1 minucie do Plus i sieci stacjonarnych ( Bezlik rozmów firmowych ), jeśli nie została aktywowana jako usługa płatna zgodnie z 2 pkt Wybrana usługa lub pakiet promocyjny będzie dostępny w każdym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług do czasu jego dezaktywacji przez Abonenta lub skorzystania przez niego po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej. Wybrana usługa lub pakiet promocyjny nie jest aktywowany automatycznie. Abonent musi go aktywować w sposób opisany w Regulaminie. 13. Abonent może zmienić wybraną bezpłatną usługę lub pakiet promocyjny na inną bezpłatną usługę lub pakiet promocyjny w czasie oznaczonym Umowy zgodnie z pkt. 14 poniżej. 14. W sytuacji, kiedy Abonent chce zmienić: a) bezpłatną usługę na inną bezpłatną usługę, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą dezaktywacji zgodnie z pkt 15 poniżej. Dezaktywacja bezpłatnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Zlecenie aktywacji nowej bezpłatnej usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z pkt. 15 poniżej możliwa jest dopiero od dnia następnego po dezaktywacji poprzedniej usługi. Aktywacja nowej bezpłatnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS; b) bezpłatną usługę na bezpłatny pakiet promocyjny, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą dezaktywacji zgodnie z pkt 15 poniżej. Dezaktywacja bezpłatnej usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Zlecenie aktywacji nowego bezpłatnego pakietu promocyjnego poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z pkt. 15 poniżej możliwa jest dopiero od dnia następnego po dezaktywacji poprzedniej usługi. Aktywacja bezpłatnego pakietu promocyjnego następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS; c) bezpłatny pakiet promocyjny na bezpłatną usługę lub inny pakiet promocyjny, wówczas wysyła wiadomość SMS z odpowiednią komendą dezaktywacji zgodnie z pkt 15 poniżej. Dezaktywacja bezpłatnego pakietu promocyjnego następuje wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zlecenie zostało przyjęte. Aktywowanie bezpłatnej usługi lub nowego pakietu promocyjnego możliwe jest pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią komendą aktywacji zgodnie z pkt. 15 poniżej. Aktywacja bezpłatnej usługi lub pakietu promocyjnego następuje dnia następnego po przyjęciu zlecenia. 15. Aktywacja oraz dezaktywacja ww. dodatkowych bezpłatnych usług i pakietów promocyjnych następuje poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 po wpisaniu w treści odpowiedniej komendy z tabeli poniżej: usługa lub pakiet promocyjny Aktywacja Dezaktywacja Bezpłatny Pakiet do wszystkich AKT W DEAKT W Bezpłatny Pakiet do Plus AKT P DEAKT P Bezpłatna usługa Bezlik do 5 numerów w Plusie AKT 5NR DEAKT 5NR Bezpłatna usługa Bezlik w ramach konta AKT KONTO DEAKT KONTO Bezpłatna usługa Bezlik rozmów firmowych AKT STOP DEAKT STOP 16. Abonent w ramach Promocji może w każdym momencie aktywować niżej wymienione dodatkowe usługi i pakiety promocyjne (po jednym/jednej danego rodzaju) z OPŁATĄ MIESIĘCZNĄ 5 zł (6,15 zł z VAT): a) Promocyjny pakiet minut do wszystkich sieci ( Pakiet do wszystkich ), b) Promocyjny pakiet minut do własnej sieci ( Pakiet do Plus ), c) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia z 5 numerami w sieci Plus ( Bezlik do 5 numerów w Plusie ), jeśli nie została aktywowana jako usługa bezpłatna zgodnie z 2 pkt 11, d) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia w ramach konta ( Bezlik w ramach konta ), jeśli nie została aktywowana jako usługa bezpłatna, zgodnie z 2 pkt 11, e) Promocyjna usługa Bezpłatne połączenia po 1 minucie do Plus i sieci stacjonarnych ( Bezlik rozmów firmowych ), jeśli nie została aktywowana jako usługa bezpłatna zgodnie z 2 pkt Aktywacji/ dezaktywacji dodatkowych PŁATNYCH usług lub pakietów promocyjnych Abonent może dokonać poprzez: a) Plus online pod adresem b) wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601 wpisując w treści odpowiednią komendę z tabeli poniżej: Rodzaj pakietu Aktywacja Dezaktywacja Płatny Pakiet do wszystkich AKT PLUSKOD5 WP DEAKT PLUSKOD5 WP Płatny Pakiet do Plus AKT PLUSKOD5 PP DEAKT PLUSKOD5 PP Płatna usługa Bezlik do 5 numerów w Plusie AKT PLUSKOD5 5NRP DEAKT PLUSKOD5 5NRP Płatna usługa Bezlik w ramach konta AKT PLUSKOD5 KONTOP DEAKT PLUSKOD5 KONTOP Płatna usługa Bezlik rozmów firmowych AKT PLUSKOD5 STOPP DEAKT PLUSKOD5 STOPP Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie. 6 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i innych numerów specjalnych.

3 c) Dział Obsługi Klienta pod numerem , d) Punkt Sprzedaży sieci Plus, 18. Wybraną płatną usługę lub pakiet promocyjny Abonent może aktywować, zmieniać lub dezaktywować w dowolnym momencie w czasie oznaczonym Umowy. 19. Liczba minut przyznana Abonentowi w ramach dodatkowych (bezpłatnych i płatnych) usług i pakietów promocyjnych: promocyjny plan cenowy Liczba minut do wszystkich sieci krajowych przydzielonych w ramach Pakietu do wszystkich w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Liczba minut do sieci Plus przydzielona w ramach Pakietu do Plus w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Liczba minut w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie Liczba minut w ramach usługi Bezlik w ramach konta Liczba minut w ramach usługi Bezlik rozmów firmowych Miesięczna opłata za każdą dodatkową usługę płatną/ za każdy dodatkowy pakiet promocyjny płatny Aktywacja/dezaktywacja każdej płatnej i bezpłatnej usługi dodatkowej/ każdego płatnego i bezpłatnego pakietu promocyjnego Zamiana dodatkowej płatnej i bezpłatnej usługi na inną usługę dodatkową/inny płatny i bezpłatny pakiet promocyjny nielimitowana nielimitowana nielimitowana po pierwszej minucie połączenia 5 zł (6,15 zł z VAT) bezpłatnie bezpłatnie Pakiet do wszystkich 20. Promocyjny Pakiet do wszystkich może być wykorzystany na połączenia głosowe do wszystkich sieci krajowych 8. Jeżeli uruchomienie Pakietu do wszystkich nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w Pakiecie do wszystkich oraz opłata w przypadku płatnego Pakietu do wszystkich będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 21. Minuty przyznane w ramach Pakietu do wszystkich wykorzystywane są przed minutami wliczonymi w abonament, określonymi w tabeli w 2 pkt 4 Regulaminu. 22. Jeżeli Abonent oprócz Pakietu do wszystkich ma uruchomiony również Pakiet do Plus, minuty z Pakietu do Plus wykorzystywane są przed minutami przydzielonymi w ramach Pakietu do wszystkich, określonymi w tabeli w 2 pkt 19 Regulaminu. 23. Niewykorzystana część Pakietu do wszystkich przyznanego w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu do wszystkich. 24. Aktywacja Pakietu do wszystkich następuje następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu wiadomości SMS, a jego dezaktywacja wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zlecenie zostało przyjęte. 25. Kolejność wykorzystywania minut z promocyjnych pakietów płatnych i bezpłatnych w przypadku ich równoległego uruchomienia: a) bezpłatny Pakiet do Plus, b) płatny Pakiet do Plus, c) bezpłatny Pakiet do wszystkich, d) płatny Pakiet do wszystkich Pakiet do Plus 26. Promocyjny Pakiet do Plus może być wykorzystany na połączenia głosowe do sieci Plus 9. Jeżeli uruchomienie Pakietu do Plus nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w pakiecie oraz opłata miesięczna w przypadku płatnego Pakietu do Plus będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 27. Minuty przyznane w ramach Pakietu do Plus wykorzystywane są przed minutami wliczonymi w abonament, określonymi w tabeli w 2 pkt 4 Regulaminu. 28. Jeżeli Abonent oprócz Pakietu do Plus ma uruchomiony również Pakiet do wszystkich, minuty z Pakietu do Plus wykorzystywane są przed minutami przydzielonymi w ramach Pakietu do wszystkich, określonymi w tabeli w 2 pkt 19 Regulaminu. 29. Niewykorzystana część Pakietu do Plus przyznanego w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu do Plus. 30. Aktywacja Pakietu do Plus następuje następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu wiadomości SMS, a jego dezaktywacja wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zlecenie zostało przyjęte. 31. Kolejność wykorzystywania minut z promocyjnych pakietów płatnych i bezpłatnych w przypadku ich równoległego uruchomienia wskazana jest w pkt. 25 powyżej. Usługa Bezlik do 5 numerów w Plusie 32. W ramach dodatkowej usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do maksymalnie pięciu numerów w sieci Plus 10, z którymi może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych. Połączenia w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament, Pakiet do wszystkich oraz Pakiet do Plus. 33. W ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie, należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 7 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem pod numerem 2601 wynosi 1,60 zł (1,97 zł z VAT). 8 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, Sami Swoi, MixPlus, połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usługi przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych 9 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus, na połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usług Kontakt Plus i Strefa Tanich Połączeń,; z wyłączeniem połączeń wykonywanych w ramach usług przekazywania połączeń, System Plus oraz na numery Sami Swoi, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych 10 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) ani żadnego innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.

4 34. W przypadku, gdy w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 35. Jeżeli w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie Abonent zdefiniuje numery stacjonarne, to stawka za minutę połączenia z tymi numerami wyniesie 0,10 zł (0,12 zł z VAT). Połączenia z tymi numerami nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament, Pakiet do wszystkich i Pakiet do Plus oraz nie będą uwzględniane w usłudze Bezlik rozmów firmowych. 36. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, numery zdefiniowane w ramach usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. 37. Zdefiniowanie,zmiana listy wybranych numerów lub dezaktywacja wybranego numeru w usłudze Bezlik do 5 numerów w Plusie podlega każdorazowo opłacie w wysokości 5 zł (6,15 zł z VAT). Za jednoczesną zmianę kilku numerów z listy opłata będzie pobrana tylko raz. Zmiana numerów polega na zdefiniowaniu nowej listy wybranych numerów. 38. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów w Usłudze Bezlik do 5 numerów w Plusie, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 39. Abonent najpierw zleca aktywację usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie zgodnie z pkt. 15 lub pkt. 17, dopiero po jej aktywacji może zlecić zdefiniowanie, zmianę lub usunięcie listy wybranych numerów w Usłudze poprzez: a) Dział Obsługi Klienta pod numerem , b) Plus online pod adresem c) wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8787 wpisując w treści odpowiednią komendę z tabeli poniżej. Dodanie numeru/numerów, usunięcie numeru/numerów lub zmiana listy numerów zdefiniowanych w Usłudze następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Operacja Komenda Dodanie numerów Sprawdzanie listy wybranych numerów Zmiana numerów/nowa lista numerów Aktywuj PLUSKOD5 numer1, numer2, numer3, numer4, numer5 Numery PLUSKOD5 Zmiana PLUSKOD5 numer1, numer2, numer3, numer4, numer5 Usunięcie wszystkich wybranych numerów Dezaktywuj PLUSKOD5 Plus Kod 5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie 40. Aktywacja i dezaktywacja usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie następuje następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS opisanej w pkt.15 lub pkt.17. Jeżeli uruchomienie płatnej usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczba dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Usługa Bezlik w ramach konta 41. W ramach dodatkowej usługi Bezlik w ramach konta Abonent może wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych ze wszystkimi numerami znajdującymi się na tym samym koncie abonenckim 11, do którego jest przypisana karta SIM, dla której aktywowano usługę Bezlik w ramach konta. 42. Połączenia w ramach usługi w Bezlik w ramach konta nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament, Pakiet do Plus oraz Pakiet do wszystkich. 43. Aktywacja i dezaktywacja usługi Bezlik w ramach konta następuje następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS. Jeżeli uruchomienie lub dezaktywacja płatnej usługi Bezlik w ramach konta nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczba dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Usługa Bezlik rozmów firmowych 44. Po aktywacji dodatkowej usługi Bezlik rozmów firmowych Abonent płaci tylko za pierwszą minutę krajowego połączenia głosowego do sieci Plus 12 lub do krajowych sieci stacjonarnych 13 zgodnie ze stawkami określonymi w tabeli w 2 pkt 4 Regulaminu. Kolejne minuty połączenia nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament, w Pakiet do wszystkich oraz Pakiet do Plus i nie obciążają Abonenta należnymi opłatami. 45. Usługa Bezlik rozmów firmowych nie działa w połączeniach z numerami komórkowymi zarejestrowanymi na tym samym koncie Abonenta oraz na połączenia z numerami stacjonarnymi zdefiniowanymi przez Abonenta w usłudze Bezlik do 5 numerów w Plusie. 46. Aktywacja i dezaktywacja usługi Bezlik rozmów firmowych następuje następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS. Jeżeli uruchomienie lub dezaktywacja płatnej usługi Bezlik rozmów firmowych nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas opłata miesięczna będzie proporcjonalna do liczba dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Niskiej stawki, Pakietu MMS, usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie, pakietu Bezlik Internetu oraz usługi Bezlik w ramach konta, ale powoduje dezaktywację zarówno bezpłatnego, jak i płatnego Pakietu do wszystkich i Pakietu do Plus, które Abonent może ponownie aktywować w wymiarze odpowiadającym nowo wybranemu Promocyjnemu Planowi Cenowemu. 2. Zmiana promocyjnego planu cenowego, o której mowa w 3 pkt 1 nie powoduje dezaktywacji usługi Bezlik rozmów firmowych, z wyjątkiem zmiany z Promocyjnego Planu Cenowego na inny Promocyjny Plan Cenowy określony w tabeli w 2 pkt 4 Regulaminu z wyższym abonamentem. 3. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 4. Zmiana Promocyjnego Planu Cenowego zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego oraz poprzednich okresów, utratę niewykorzystanych danych z pakietu Bezlik Internetu z bieżącego okresu rozliczeniowego oraz 11 Nie dotyczy połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń z numerami stacjonarnymi Prefiks 1069, a także połączeń z numerami zdefiniowanymi w usługach System Plus, Kontakt Plus oraz połączeń wykonywanych w ramach usługi Strefa Tanich Połączeń i przekazywania połączeń, a także połączeń z numerami korzystającymi z taryf Pod Kontrolą, Kwotoreduktor Stacjonarny oraz Kwotoreduktor Stacjonarny dla Firm. 12 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, 36.6, MixPlus); z wyłączeniem połączeń na numery Sami Swoi, do poczty głosowej, w ramach usługi przekazywania połączeń, w ramach usług Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, System Plus oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych 13 Usługa nie działa w przypadku stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych a także w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń; połączeń w ramach usług Kontakt Plus, System Plus oraz Strefa Tanich Połączeń.

5 utratę niewykorzystanych minut z Pakietu do wszystkich oraz Pakietu do Plus" oraz niewykorzystanej części Pakietu MMS. Niewykorzystane minuty i MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 5. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie powoduje dezaktywacji usługi Bezlik do 5 numerów w Plusie, usługi Bezlik w ramach konta, usługi Bezlik rozmów firmowych, Pakietu MMS, Bezlik Internetu oraz Niskiej stawki. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a) nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b) nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c) nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzeni a naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulamin u świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Bezlik Internetu dla Firm 2 określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT....

6 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Bezlik Internetu dla Firm 2 (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) Cena aparatów Model aparatu telefonicznego* telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych BlackBerry zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 047,97 zł z VAT 429,27 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł HTC HD zł 799 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 991,06 zł z VAT 1 425,57 zł 982,77 zł 429,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł HTC Wildfire 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 860,98 zł z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł iphone 4 16GB zł zł zł zł 899 zł 4 210,57 zł z VAT 2 704,77 zł 2 397,27 zł 1 966,77 zł 1 351,77 zł 1 105,77 zł zł LG S310 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 324,39 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 399 zł LG Swift GT zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 zł z VAT 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł LG Swift Plus P zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 942,28 zł z VAT 441,57 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Motorola Defy 619 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 519,51 zł z VAT 761,37 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia C3 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 503,25 zł z VAT 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 619 zł Nokia C3 Touch & Type 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 755,29 zł z VAT 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 929 zł Nokia C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730, zł z VAT 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Nokia C6 459 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 088,62 zł z VAT 564,57 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia C7 599 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 625,21 zł z VAT 736,77 zł 429,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia E zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 015,45 zł z VAT 515,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia E zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 039,84 zł z VAT 515,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia E7 Communicator zł 899 zł 549 zł 149 zł 1 zł 2 519,51 zł z VAT 1 413,27 zł 1 105,77 zł 675,27 zł 183,27 zł 1,23 zł zł Nokia E zł 329 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 397,56 zł z VAT 884,37 zł 404,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia N8 899 zł 689 zł 299 zł 1 zł 1 zł 2 007,32 zł z VAT 1 105,77 zł 847,47 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia X3 Touch & Type 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 698,37 zł z VAT 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 859 zł Samsung 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 486,99 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 599 zł Samsung C zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 495,12 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 609 zł Samsung Galaxy i zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 812,20 zł z VAT 429,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy i zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 665,85 zł z VAT 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 819 zł Samsung Galaxy S i zł 649 zł 219 zł 1 zł 1 zł 2 080,49 zł z VAT 1 191,87 zł 798,27 zł 269,37 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S scl i zł 449 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 869,11 zł z VAT 859,77 zł 552,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Tab P GB zł zł 929 zł 499 zł 299 zł 2 926,02 zł z VAT 2 274,27 zł 1 843,77 zł 1 142,67 zł 613,77 zł 367,77 zł zł Samsung Omnia II 699 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 714,64 zł z VAT 859,77 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Omnia Pro B zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 999,19 zł z VAT 441,57 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Wave zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 z VAT 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł Samsung Wave zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,58 z VAT 515,37 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Wave S zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 552,03 z VAT 859,77 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1 9 zł Samsung Wave II S zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 503,25 z VAT 859,77 zł 367,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Ericsson Hazel 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,59 z VAT 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 799 zł

7 L.p. 1 2 Sony Ericsson Xperia 10 Mini Pro 319 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 942,28 zł z VAT 392,37 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Ericsson Xperia X8 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 795,94 zł z VAT 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 979 zł Sony Ericsson Yendo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 511,38 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 629 zł Model konsoli do gier Cena konsoli do gier oferowanych na warunkach ogólnych Nintendo Wii ,55 zł z VAT 589,17 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 949 zł Xbox 360 4GB ,68 zł z VAT 613,77 zł 146,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 959 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych i konsol do gier oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień r. *Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą: uruchamiać automatyczny transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, powodować przesyłanie do Abonenta informacji handlowych drogą elektroniczną, przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. - Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. W nawiązaniu do powyższego Polkomtel zachęca do szczegółowego zapoznania się z treścią Instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych.

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

0,24 zł (0,30 zł z VAT)

0,24 zł (0,30 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocja Świąteczna smartfony w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Wyprz de luxe w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - Masz Oba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r.

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XBOAT24A01; XBOAS24B01; XBOAS24C01; XBOAS24D01; XBOAT36A01; XBOAS36B01; XBOAS36C01; XBOAS36D01) (MNP: XBOPT24A01; XBOPS24B01; XBOPS24C01;

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b)

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b) Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo