TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Telefon 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 2. Abonent może wybrać jedną z taryf:,,,, lub promocyjny plan cenowy 45 zgodnie z tabelą poniżej: /promocyjny plan cenowy Abonament Liczba minut do wszystkich sieci krajowych wliczonych w abonament Stawka za krajową wiadomość SMS do krajowych operatorów komórkowych 2 Stawka za minutę krajowego połączenia do operatorów Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów, a także do krajowych operatorów sieci stacjonarnych 3 4 po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament Stawka za minutę krajowego połączenia do operatora P4 sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 2 3 po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament Stawka za minutę międzynarodowego połączenia głosowego zł (24,40 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 65 zł (79,30 zł VAT) 105 zł (128,10 zł z VAT) 195 zł (237, zł z VAT) zł (366 zł z VAT) 45 0,45 zł (0,55 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia międzynarodowe 4 + 0,45 zł (0,55 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia międzynarodowe 4 + 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) 0,18 zł (0,22 zł z VAT) 0,59 zł (0, 72 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia międzynarodowe 4 + 0,35 zł (0,43 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) 0,33 zł (0,40 zł z VAT) 0,29 zł (0,35 zł z VAT Opłata wg tabeli opłat za połączenia międzynarodowe 5 3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy (w przypadku promocyjnego planu cenowego 45 zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych właściwym dla taryfy ). 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT). Usługa 5 Wybranych Numerów 5. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf:,,, może bezterminowo uruchomić usługę 5 Wybranych Numerów ( Usługa ). W ramach Usługi Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do pięciu wybranych numerów w sieci Plus 6 lub do krajowych sieci stacjonarnych 7 (maksymalnie pięć numerów łącznie). W przypadku numerów w sieci Plus zdefiniowanych w Usłudze, Abonent może wykonywać nieograniczoną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych. W przypadku numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze, jeżeli suma nieodpłatnych minut wykorzystanych w ramach Usługi na połączenia z numerami krajowych sieci stacjonarnych w danym okresie rozliczeniowym osiągnie 500 minut ( Limit ) (bez względu na liczbę numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze), to kolejne połączenia na numery krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za 1 minutę połączenia. Jeżeli Limit zostanie osiągnięty w trakcie trwania połączenia telefonicznego, połączenie jest kontynuowane, a opłaty za kolejne minuty połączenia naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za 1 minutę połączenia. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w Limicie w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z Limitu z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakikolwiek formie. Połączenia w ramach Usługi nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament i Pakiet Rozmowny. ROZM12_A ROZM12_B ROZM12_C 1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony). 2 Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu. 3 Stawki dotyczą opłat za połączenia głosowe, transmisję danych i przesyłanie faksów. Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych, szczegóły dotyczące minut wliczonych w abonament znajdują się w cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych Taryfy. 4 Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia. 5 Tabela dostępna w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy w części Połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu międzynarodowym; 6 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego połączenia z siecią Internet (numery 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) ani żadnego innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. 7 W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń.

2 Strona 2 z 6 6. Abonent może zrezygnować z korzystania z Usługi (dezaktywacja Usługi). Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Jednorazowa opłata aktywacyjna za Usługę wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT), dezaktywacja Usługi jest bezpłatna. Przez aktywację Usługi należy rozumieć pierwsze zdefiniowanie numeru/numerów w ramach Usługi, a przez dezaktywację Usługi jednoczesne usunięcie całej listy bądź ostatniego numeru na liście numerów zdefiniowanych w Usłudze. Promocyjna opłata miesięczna za każdy wybrany numer w ramach Usługi wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT). 7. Chęć aktywacji/dezaktywacji/modyfikacji Usługi Abonent może zgłosić w Dziale Obsługi Klienta oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem Usługę można aktywować w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 8. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w ramach Usługi pobierana jest opłata w wysokości 5 zł (6,10 zł z VAT). Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. Jeżeli Abonent jednocześnie zmodyfikuje kilka numerów z listy, opłata zostanie pobrana tylko raz. Zmiana w liście wybranych numerów zdefiniowanych w Usłudze nastąpi następnego dnia po przyjęciu zlecenia. 9. W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach Usługi, należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 10. W przypadku, gdy w ramach Usługi Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połączenia będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 11. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, numery zdefiniowane w ramach Usługi przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. Pakiet Rozmowny 12. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf:,,,, lub promocyjny plan cenowy 45 otrzyma bez dodatkowych opłat bezterminowo automatycznie aktywowany pakiet dodatkowych minut ( Pakiet Rozmowny ) na krajowe połączenia głosowe 8 zgodnie z tabelą poniżej: /promocyjny plan cenowy Liczba minut przydzielonych w ramach Pakietu Rozmownego w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Łączna liczba minut do wszystkich sieci wliczonych w abonament oraz przyznanych w ramach Pakietu Rozmownego w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Minuty przyznane w ramach Pakietu Rozmownego wykorzystywane są po wykorzystaniu liczby minut wliczonych w abonament, określonej w tabeli w 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 14. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w Pakiecie Rozmownym w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystana część Pakietu Rozmownego przyznanego w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu Rozmownego. 15. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy w okresie funkcjonowania Pakietu Rozmownego powoduje rozpoczęcie przydzielania Pakietu Rozmownego w wysokości odpowiadającej nowo wybranemu promocyjnemu planowi cenowemu/taryfie. Pakiet SMS 16. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf:,,,, może aktywować do odwołania pakiet zawierający 50 wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych 9 ( Pakiet SMS ). Promocyjna opłata miesięczna za każdy Pakiet SMS wynosi 3 zł (3,66 zł z VAT) Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie aktywacji/dezaktywacji Pakietu SMS: a. poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem b. poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 2601 wpisując w treści odpowiednią komendę, aktywacja pakietu: dodaj pluskod5 50SMS; dezaktywacja pakietu: usun pluskod5 50SMS. Aktywacja /dezaktywacja Pakietu SMS jest bezpłatna. Pakiet SMS jest aktywowany na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Dezaktywacja następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zostało przyjęte zlecenie. Każdy aktywny Pakiet SMS należy dezaktywować osobno. 18. Jeżeli Pakiet SMS zostanie aktywowany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, liczba wiadomości SMS przydzielonych w Pakiecie SMS oraz promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS rozliczane będą w pełnym wymiarze, bez względu na liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. 19. Abonent może wykorzystywać Pakiet SMS przyznany w danym okresie rozliczeniowym przez 7 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych (wliczając okres rozliczeniowy, w którym został przyznany). Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej liczby wiadomości SMS z Pakietu SMS i nie są one zwracane w jakiejkolwiek formie. Wiadomości SMS z poprzednich okresów rozliczeniowych wykorzystywane są w bieżącym okresie rozliczeniowym jako pierwsze. 20. Abonent w jednym okresie rozliczeniowym może uruchomić maksymalnie 5 Pakietów SMS. Liczba wiadomości SMS w Pakiecie SMS 50 Promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS 3 zł (3,66 zł z VAT) 8 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, Sami Swoi, Mix Plus, połączenia do poczty głosowej oraz w ramach usługi przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze System Plus, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 9 Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu. 10 W przypadku transferu numeru na inne konto Abonenta, przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy lub rozwiązania Umowy promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS nie jest zwracana.

3 Strona 3 z 6 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Usługi, Pakietu Rozmownego oraz Pakietu SMS pod warunkiem, że w nowo wybranym promocyjnym planie cenowym/ taryfie Usługa, Pakiet Rozmowny oraz Pakiet SMS są dostępne. 2. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 3. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament oraz części Pakietu SMS z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także niewykorzystanych minut z Limitu oraz Pakietu Rozmownego z danego okresu rozliczeniowego. 4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, nie powoduje dezaktywacji Pakietu SMS, Pakietu Rozmownego oraz Limitu. 5. Po dokonaniu transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy Pakiet SMS, Pakiet Rozmowny i Limit są przydzielane na nowym koncie od kolejnego okresu rozliczeniowego. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Rozmowna do wszystkich określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT.....

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Rozmowna do wszystkich Zestaw Model aparatu telefonicznego Promocyjny plan cenowy 45 Strona 4 z 6 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych BlackBerry zł 499 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 409,02 zł 1 z VAT 791,78 zł 608,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Emporia Talk V20 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 286,01 zł 2 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 349 zł HTC Touch2 699 zł 599 zł 299 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 654, zł 3 z VAT 852,78 zł 730,78 zł 364,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Jablotron GDP02 79 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 523,77 zł 4 z VAT 96,38 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 639 zł LG BL20 New Chocolate 399 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 695,91 zł 5 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 849 zł LG KP500 Cookie 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 777,87 zł 6 z VAT 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 949 zł LG KU9i Viewty 299 zł 129 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 146,72 zł 7 z VAT 364,78 zł 157,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł LG GD zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,98 zł 8 z VAT 145,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł LG GD zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 597,55 zł 9 z VAT 303,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 729 zł Motorola Aura zł zł zł zł zł zł 5 4,98 zł 10 z VAT 5 244,78 zł 5 122,78 zł 4 878,78 zł 4 3,78 zł 3 2,78 zł 3 414,78 zł zł Motorola VE66 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,82 zł 11 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 245,08 zł 12 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 299 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 277,87 zł 13 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 339 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 277,87 zł 14 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 339 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 450,00 zł 15 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 327,05 zł 16 z VAT 84,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 399 zł Nokia 3110 Classic 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,98 zł 17 z VAT 47,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 515,57 zł 18 z VAT 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 629 zł Nokia 5310 STD 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 638,53 zł 19 z VAT 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 779 zł Nokia 5530 XpressMusic 399 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 794,26 zł 20 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 969 zł Nokia zł 649 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 556,56 zł 21 z VAT 974,78 zł 791,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia 5800 STD 799 zł 649 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 556,56 zł 22 z VAT 974,78 zł 791,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia 6210 Navigator 499 zł 349 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 302,46 zł 23 z VAT 608,78 zł 425,78 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 753,28 zł 24 z VAT 242,78 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 919 zł Nokia zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 818,85 zł 25 z VAT 364,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 zł Nokia 6303 z zest. BT (BH 104) 349 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,82 zł 26 z VAT 425,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 007,38 zł 27 z VAT 450,18 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 474,59 zł 28 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 579 zł Nokia E zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,77 zł 29 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia E zł 499 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 351,64 zł 30 z VAT 730,78 zł 608,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł

5 Strona 5 z 6 Nokia E zł 449 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 605,73 zł 31 z VAT 669,78 zł 547,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia E zł 649 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 556,56 zł 32 z VAT 913,78 zł 791,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia E zł 779 zł 529 zł 179 zł 1 zł 1 zł 2 385,25 zł 33 z VAT 1 194,38 zł 950,38 zł 645,38 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia E75 LUX 999 zł 799 zł 549 zł 199 zł 1 zł 1 zł 2 441,80 zł 34 z VAT 1 218,78 zł 974,78 zł 669,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia N zł 699 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 9,02 zł 35 z VAT 974,78 zł 852,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia X3 249 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,89 zł 36 z VAT 303,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 zł Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 450,00 zł 37 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 zł Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 548,36 zł 38 z VAT 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 669 zł Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 409,02 zł 39 z VAT 84,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499 zł Samsung Omnia 699 zł 599 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 720,40 zł 40 z VAT 852,78 zł 730,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung Omnia Lite (B7) 649 zł 549 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 310,66 zł 41 z VAT 791,78 zł 669,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung M zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 409,02 zł 42 z VAT 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499 zł Samsung S3310 z kartą 1GB 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 589,35 zł 43 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 719 zł Samsung S3 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 572,95 zł 44 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 699 zł Samsung S3650 Corby 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,00 zł 45 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 792 zł Samsung S3650 Corby z kartą 4GB 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 679,00 zł 46 z VAT 145,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 828 zł Samsung S5200 Scotney 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,99 zł 47 z VAT 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Samsung S5230 Avila 199 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 794,27 zł 48 z VAT 242,78 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 969 zł Samsung S5230 Avila z kartą 4GB 229 zł 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 819,00 zł 49 z VAT 279,38 zł 47,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 zł Samsung S5510 Glamis 249 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 613,95 zł 50 z VAT 303,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 749 zł Samsung S7220 Ultra Classic 349 zł 219 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 818,86 zł 51 z VAT 425,78 zł 267,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 zł Samsung S7350i Ultra Style 399 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,82 zł 52 z VAT 486,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung S8 Ultra Touch 949 zł 849 zł 549 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 9,02 53 z VAT 1 157,78 zł 1 035,78 zł 669,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson C2 399 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 130,33 zł 54 z VAT 486,78 zł 279,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson C2 STD 399 zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 130,33 zł 55 z VAT 486,78 zł 279,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson C5 799 zł 699 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 802,46 zł 56 z VAT 974,78 zł 852,78 zł 425,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson S312 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 409,02 zł 57 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499 zł Sony Ericsson U10i Aino 899 zł 799 zł 449 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 638,52 zł 58 z VAT 1 096,78 zł 974,78 zł 547,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson W zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 204,10 zł 59 z VAT 364,78 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Sony Ericsson W zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 712,30 zł 60 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 869 zł Sony Ericsson W zł 799 zł 449 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 720,50 zł 61 z VAT 1 096,78 zł 974,78 zł 547,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł ZTE S302 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 204,10 zł 62 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 249 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień

6 Strona 6 z 6

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania.

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania. Regulamin Promocji ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą

Bardziej szczegółowo

0,24 zł (0,30 zł z VAT)

0,24 zł (0,30 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (92,25 zł VAT)

Elastyczna zł (92,25 zł VAT) Strona 1 z 4 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA Z IPLUS E-MAIL BLACKBERRY ( REGULAMIN ) (NLABBE3_A, NLABBE3_B, NLABBE3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata z iplus e-mail Blackberry ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Regulamin Promocji: Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM 2005-05-11 Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa

Regulamin Promocji Umowa Minutowa Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund.

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund. Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Regulamin ) (wersja z dnia 19.05.2015r.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus Regulamin Promocji Kobieca oferta 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Kobieca oferta ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji: Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT www.telepolis.pl Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w

Bardziej szczegółowo

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł Regulamin Promocji: Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO

Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO Oferta Promocyjna 5-dniowy Szał Cenowy w One Play PRO obowiązuje od 26 listopada 2009r. do 30 listopada 2009 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie

Bardziej szczegółowo

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20%

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% Regulamin Promocji: Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły niniejszej Oferty Promocyjnej 4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 otrzymają:

Szczegóły niniejszej Oferty Promocyjnej 4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, osoby, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy dla Abonentów w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania

Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Regulamin usługi Najwięcej - nie więcej niż 39 zł w ofercie nju z rachunkiem Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017r. do odwołania Usługa Najwięcej - nie więcej niż 39 zł dostępna jest dla abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (04) ( REGULAMIN PROMOCJI ) NOWY: SSPAT24A04; SSPAS24B04; SSPAS24C04; SSPAS24D04; MNP: SSPPT24A04; SSPPS24B04; SSPPS24C04; SSPPS24D04

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocja Świąteczna smartfony w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Wartość bonusu w zł (z VAT)

Wartość bonusu w zł (z VAT) Regulamin Promocji. Zasilam Kartę w Plusie 3 ( Regulamin ) Wersja z dn.14/01/2016 r. 1. Promocja Zasilam Kartę w Plusie 3 ( Promocja ), jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej AboJa jest Virgin Mobile

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive FIX w Sklepie Internetowy oraz Telesales obowiązuje od 20 maja 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo